FF FBUSpV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_34aUměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/04 1P
FF:SUS_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1P
FF:SUS_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/04 1P
12 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_34bUměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/04 --
4 kredity

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_31Státní závěrečná zkouška bakalářská A. FilipSZk 0/0/0- --
0 kreditů

Ostatní povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 4P
FF:SUS_43Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňaszk 2/0/04 3Z
FF:SUS_44Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 1/2/04 4Z
FF:SUS_45Kapitoly z dějin umění I. A. Filipzk 2/0/02 3Z
FF:SUS_46Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 2/0/04 4Z
FF:SUS_47Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipzk 2/0/02 1P
FF:SUS_48Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_49Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipzk 2/0/02 1P
FF:SUS_50Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_55Kapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/04 2Z
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 3P
44 kreditů

Povinně volitelné předměty