Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBUSpV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_34aUměnovědný proseminář I. D. Koudelkováz 0/1/03 1P
FF:US_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1P
FF:US_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/04 1P
11 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_34bUměnovědný proseminář II. D. Koudelkováz 0/2/04 --
4 kredity

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_31Státní závěrečná zkouška bakalářská D. KoudelkováSZk 0/0/0- --
0 kreditů

Ostatní povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky D. Koudelkovák 0/2/04 4P
FF:US_43Kapitoly z dějin hudby I. D. Koudelkovázk 0/0/04+3 3Z
FF:US_44Kapitoly z dějin hudby II. D. Koudelkovázk 1/24+3 4Z
FF:US_45Kapitoly z dějin umění I. D. Koudelkovák 2/0/02 3Z
FF:US_46Kapitoly z dějin umění II. D. Koudelkovázk 1/1/04+2 4Z
FF:US_47Kapitoly z dějin divadla I. D. Koudelkovák 2/0/02 1P
FF:US_48Kapitoly z dějin divadla II. D. Koudelkovázk 1/1/04+2 2P
FF:US_49Kapitoly z dějin filmu I. D. Koudelkovák 2/0/02 1P
FF:US_50Kapitoly z dějin filmu II. D. Koudelkovázk 1/1/04+2 2P
FF:US_55Kapitoly z dějin estetiky D. Koudelkovázk 2/0/04 2Z
FF:US_70Sociologie umění D. Koudelkovázk 2/04 3P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Další aplikace