ESF NFIPR01 Finance a právo
Název anglicky: Finance and Law
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: ESF N-FIPR Finance a právo

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPF_TEDPTeze diplomové práce E. Vávrováz 0/0/03 2P
ESF:MPF_DIS1Diplomový seminář 1 E. Vávrováz 0/2/012 3P
ESF:MPF_DIS2Diplomový seminář 2 E. Vávrováz 0/2/012 4P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_MOEKMonetární ekonomie J. Jonášzk 2/0/05 1P
ESF:MPF_FIFIFiremní finance Š. Lyócsazk 2/2/06 1P
ESF:MPF_FIINFinanční investování D. Vágnerová Linnertovázk 2/2/06 1P
PrF:NF101ZkDaňové právo I - obecná část M. Radvanzk 2/1/05 1Z
PrF:NF102ZkPrávo finančního trhu I J. Schweiglzk 2/2/06 1P
PrF:NF103ZkŘízení při dohledu nad finančním trhem P. Mrkývkazk 2/2/06 1Z
ESF:BPF_BEFIBehaviorální finance Z. Griczk 2/0/04 2P
ESF:MPF_EARBEkonomika a řízení bank E. Horvátovázk 2/2/06 2P
ESF:MPF_EARPEkonomika a řízení pojišťoven E. Vávrovázk 2/2/06 2Z
ESF:MPF_POJ2Pojišťovnictví 2 E. Vávrovázk 2/0/04 2P
PrF:NF201ZkDaňové právo II - zvláštní část D. Czudekzk 2/1/05 2P
PrF:NF202ZkPrávo finančního trhu II M. Janoveczk 2/1/05 2P
ESF:MPF_PZOZPříprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích G. Oškrdalovázk 2/2/06 3P
PrF:NF301ZkDotační právo J. Neckářzk 2/1/05 3P
75 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Jazyk

V daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk II/1-II/2.

Angličtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1AaJazyk II/1 - Angličtina M. Kovaříkováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2AbJazyk II/2 - Angličtina M. Kovaříkovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1FaJazyk II/1 - Francouzština M. Červenkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2FbJazyk II/2 - Francouzština M. Červenkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Němčina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1NaJazyk II/1 - Němčina P. Sojkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2NbJazyk II/2 - Němčina P. Sojkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Ruština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1RaJazyk II/1 - Ruština M. Ševečkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2RbJazyk II/2 - Ruština M. Ševečkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1SaJazyk II/1 - Španělština V. De Azevedo Camachoz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2SbJazyk II/2 - Španělština V. De Azevedo Camachozk 0/2/03 --
5 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty do požadovaného minimálního počtu 120 kreditů.