PdF NVZ2hk Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZM13Osobnostní, sociální a profesní rozvoj A. Prokopovák 0/1/1 8 hodin.3 2P
PdF:VZM21Problematika bezpečí ve školním prostředí J. Reissmannovázk 1/2/1 16 hodin.6 1P
PdF:VZM22Problematika rizikového chování A. Prokopovák 0/2/1 8 hodin.4 2P
PdF:VZM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/1/0 4 hodiny.2 1P
PdF:VZM33Zátěžové a krizové situace v kontextu podpory psychického zdraví A. Prokopovák 0/2/2 16 hodin.5 3P
PdF:VZM41Repetitorium a aktuální témata výchovy ke zdraví P. Kachlíkk 0/1/1 8 hodin.3 4P
PdF:VZM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví J. Reissmannováz 0/0/0- 4-
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZM24Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří J. Reissmannovák 0/2/1 12 hodin.4 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 1Z
PdF:VZM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 3Z
PdF:VZM32Problematika ochrany a podpory zdraví V. Mužíkz 0/1/1 8 hodin.2 3Z
PdF:VZM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkzk 0/2/1 12 hodin.4 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:VZ6005Učitelská praxe 2 J. Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6006Učitelská praxe 3 J. Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TZ_DPDiplomová práce V. Mužíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:TZ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Mužíkz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:TZ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Mužíkz 0/0/1 výuka, příp.individuální konzultace.4 2P
16 kreditů