PdF NVZ2hk Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkM11Alternativní léčebné metody J. Slaná Reissmannovák 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:VZkM13Osobnostní a sociální rozvoj A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:VZkM21První pomoc ve školním prostředí J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZkM22Sociálně patologické jevy A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.3 2P
PdF:VZkM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:VZkM33Podpora psychického zdraví E. Řehulkak 0/0/.3 4 hodiny.2 3P
PdF:VZkM34Zátěžové, ohrožující a krizové situace E. Řehulkak 0/0/.7 8 hodin.3 3P
PdF:VZkM41Aktuální témata výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/0/.7 8 hodin.3 4P
PdF:VZkM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/01 4-
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpM24Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří J. Slaná Reissmannovák 0/2/14 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 1Z
PdF:VZkM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 3Z
PdF:VZkM32Problematika ochrany a podpory zdraví V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 3Z
PdF:VZkM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:VZ6005Učitelská praxe 2 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6006Učitelská praxe 3 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Mužíkz 0/0/1 výuka, příp.individuální konzultace.4 2P
PdF:VZ_DPDiplomová práce V. Mužíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:VZ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Mužíkz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů