PdF P13113 Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp120Sociální politika a sociální práce L. Slepičkovák 0/2/03 4-
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp100Andragogika a geragogika K. Pančochazk 0/4/08 1P
PdF:IVp119Internacionalizace oboru Speciální andragogika K. Pančochaz 0/0/0- 2-
PdF:SPp546Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/4/06 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp121Speciální andragogika osob se zdravotním postižením L. Procházkovázk 0/4/08 1P
PdF:IVp122Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování K. Pančochazk 0/4/08 2P
PdF:IVp123Poradenství a intervence u dospělých osob L. Procházkovázk 0/4/06 3P
PdF:IVp124Penitenciaristika a penologie K. Pančochazk 0/2/04 3P
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp125Podpora dospělých osob se smyslovým postižením M. Vrubelzk 0/2/03 3P
PdF:IVp126Odborná praxe souvislá 1 - SA L. Procházkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:IVp127Odborná praxe souvislá 2 - SA L. Procházkováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:IVp128Odborná praxe souvislá 3 - SA L. Procházkováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:IVp129Reflektivní seminář 1 - SA L. Procházkováz 0/2/03 2-
PdF:IVp130Reflektivní seminář 2 - SA L. Procházkováz 0/2/03 3-
PdF:IVp131Reflektivní seminář 3 - SA L. Procházkováz 0/2/03 4-
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin (3x pátek).6 4P
PdF:SPp541Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/06 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IV_DPDiplomová práce K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:IV_DPdDiplomová práce - Dokončení K. Pančochaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:IV_DPpDiplomová práce - Projekt K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů