Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF 3 Experimentální a aplikovaná lingvistika
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF D-GEJA_ Germánské jazyky

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDSJ41Odborná publikace Z. Masaříkz 0/020 --
FF:NJDSJ411Odborný referát Z. Masaříkz 0/020 --
FF:NJDSJ412Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. Masaříkk 0/020 --
FF:NJDSJ414Speciální přednáška Z. Masaříkz 0/010 --
FF:NJDSJ4_01Pramenný výzkum a metodologie II J. Maláz 0/0/0 blok.5 2-
FF:NJDSJ4_02Pramenný výzkum a metodologie IV J. Maláz 0/0/0 blok.5 4-
FF:NJDSJ4_1Technika vědecké práce I Z. Masaříkz 0/05 1-
FF:NJDSJ4_12Kapitoly z kontrastivní lingvistiky I Z. Masaříkk 0/010 3-
FF:NJDSJ4_20Teze (autoreferát) Z. Masaříkz 0/05 8-
FF:NJDSJ4_21Doktorská disertace Z. Masaříkz 0/025 6-
FF:NJDSJ4_22Doktorská zkouška Z. Masaříkz 0/0- 8-
FF:NJDSJ_1Doktorský seminář I I. Zündorfz 0/05 1-
FF:NJDSJ_2Doktorský seminář II J. Munzarz 0/05 2-
FF:NJDSJ_3Doktorský seminář III J. Munzarz 0/05 3-
FF:NJDSJ_4Doktorský seminář IV J. Munzarz 0/05 4-
FF:NJDSJ_5Doktorský seminář V J. Munzarz 0/05 5-
FF:NJDSJ_6Doktorský seminář VI J. Munzarz 0/05 6-
FF:NJDSJ_7Dizertační práce (PhD.) J. Munzarz 0/050 7-
FF:NJDSJ_8Doktorský seminář VIII J. Maláz 0/0/0 blok.5 8-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 3x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
220 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:NJDS_CJCizí jazyk (DS) - publikace a referát J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Povinně volitelné specializační předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu P. Novotnýz 2/4/010 --
115 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDSJ4_10Textová příprava I Z. Masaříkz 0/05 --
FF:NJDSJ4_11Textová příprava II Z. Masaříkz 0/05 --
FF:NJDSL4_50Jiná činnost v oboru A. Urválekz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSJ412Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. Masaříkk 0/020 --
35 kreditů

Další aplikace