Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS DS02 Sociologie (kombinovaný)
Název anglicky: Sociology (combined)
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-S_ Sociologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:D_AJ_1Anglický jazyk 1 P. Trávníkováz 0/0/02 3-
FSS:D_AJ_2Anglický jazyk 2 P. Trávníkovázk 0/0/04 5-
FSS:SOC1001Publikace/ Publications M. Kreidlk 0/0/020 8-
FSS:SOC910Seminář k disertačním projektům L. Rabušick 0/0/020 1-
FSS:SOC911Texty z obecné sociologie I M. Kreidlz 0/015 2-
FSS:SOC913Metodologický seminář L. Rabušick 0/0/015 1-
FSS:SOC920aSeminář k disertační práci I L. Rabušick 0/0/020 3-
FSS:SOC920bSeminář k disertační práci II L. Rabušick 0/0/025 5-
FSS:SOC922Tvůrčí psaní v sociologii/ Creative Writing in Sociology L. Rabušicz blokově - Termíny budou/jsou určeny v sylabu ( Manipulace se studijními materiály)20 4-
FSS:SOC932Analýza dat T. Katrňákz 0/0/019 2-
FSS:SOC935Příprava disertace M. Kreidlk 0/0/020 6-
FSS:SOC938Prezentace na konferenci L. Rabušick 0/0/05 7-
FSS:SOC939Veřejná prezentace disertační práce/ Public Presentation of Dissertation L. Rabušick 0/0/015 7-
200 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:D_FJFrancouzský jazyk K. Sedláčkovázk 0/04 4-
FSS:D_NJNěmecký jazyk R. Heroutzk 0/0/04 4-
FSS:D_RJRuský jazyk M. Ševečkovázk 0/04 4-
FSS:D_SpJŠpanělský jazyk V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 4-
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 4-
FSS:FSS920Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0 workshop 3 days.15 3-
FSS:SOC1002Publikace II M. Kreidlz 0/0/0- 8-
FSS:SOC904Semináře na jiných tuzem. univerzitách L. Rabušicz 0/015 3-
FSS:SOC906Didaktický seminář/ Didactic Seminar L. Rabušicz 0/0/0- 3-
50 kreditů

Povinná stáž

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů