Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F0113 Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-LIAJ _ Literatury v angličtině

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34003Konference I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34004Konference II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34006Publikace I T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34009Zahraniční stáž I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34010Cizí jazyk I J. Chamonikolasovázk 0/0/04 --
FF:AJ34030Výzkumné aktivity J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ34110Literární anglistika M. Horákovázk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita J. Chamonikolasovázk 0/2/010 --
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:AJ34210Seminář v rámci specializace I J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ34350Doktorská zkouška T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ38400Teze disertační práce J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ39400Disertační práce J. Chamonikolasováz 0/2/020 --
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 3x2 hodiny.10 --
154 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34130Sociologie literárního textu J. Chamonikolasovázk 0/2/010 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:ROMDJKVízejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 --
100 kreditů

Volitené předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34005Konference III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34007Publikace II T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34008Publikace III T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34011Zahraniční stáž II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34012Zahraniční stáž III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34013Zahraniční stáž IV T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34014Textový seminář T. Pospíšilz 0/0/020 --
60 kreditů

Další aplikace