FF FDLIAJpJ Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-LIAJ_ Literatury v angličtině

Úvodní informace / Pokyny

Student absolvuje všechny povinné předměty a doplní je předměty povinně volitenými a předměty volitelnými.

Povinné předměty

Pro úspěšné absolvování programu je nutné, aby student absolvoval tyto povinné předměty. Předměty "publikace", "konference", "cizí jazyk" a "zahraniční stáž" jsou vypisovány opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34003Konference I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34004Konference II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34006Publikace I T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34009Zahraniční stáž I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34010Cizí jazyk I J. Chamonikolasovázk 0/0/04 --
FF:AJ34030Pramenné studium T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34110Literární anglistika M. Horákovázk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:AJ34210Doktorský seminář I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34350Doktorská zkouška T. PospíšilSDzk 0/0/0- --
FF:AJ38400Teze disertační práce T. Pospíšilz 0/0/0 Blokový seminář.5 --
FF:AJ39400Disertační práce T. Pospíšilz 0/0/035 --
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
154 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí minimálně tři povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34130Sociologie literárního textu J. Chamonikolasovázk 0/2/010 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 --
100 kreditů

Volitelné předměty

Studenti mají možnost doplnit si své kredity zapsáním těchto dalších volitelných předmětů. Předměty "publikace", "konference", "zahraniční stáž" a "textový seminář" jsou vypisovány opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34005Konference III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34007Publikace II T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34008Publikace III T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34011Zahraniční stáž II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34012Zahraniční stáž III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34013Zahraniční stáž IV T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34014Textový seminář T. Pospíšilz 0/0/020 --
60 kreditů