FF FNPMEJpSRE Překladatelství novořečtiny
Název anglicky: Translation of Modern Greek
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PMEJ_ Překladatelství moderních evropských jazyků

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA010Diplomový seminář magisterský A. Urválekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA001Stylistika Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Teorie překladu A. Urválekzk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003Nástroje IT P. Kyloušekz 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Redakční praxe P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax pro překladatele Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Korpusová lingvistika I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Z povinných předmětů specializační části je nutno splnit všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRREA001Rozvoj jazykových kompetencí I P. Marazopoulosz 0/2/05 1P
FF:PRREA002Rozvoj jazykových kompetencí II P. Marazopouloszk 0/2/05 2P
FF:PRREA003Rozvoj jazykových kompetencí III K. Bočková Loudováz 0/2/05 3P
FF:PRREA004Rozvoj jazykových kompetencí IV K. Bočková Loudovázk 0/2/05 4P
FF:PRREA005Překlad jazyka masmédií N. Votavová Sumelidisováz 0/2/05 1P
FF:PRREA006Umělecký překlad novořeckých literárních textů 20. a 21. století N. Votavová Sumelidisovázk 1/1/05 2P
FF:PRREA007Překlad komiksů a titulkování N. Votavová Sumelidisováz 0/2/05 3P
FF:PRREA008Překlad novořeckých odborných a soudních textů K. Tsivosz 1/1/05 4P
FF:PRREA009Překlad novořeckých katharevusních textů K. Bočková Loudovázk 1/1/05 4P
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Z tohoto výběru je třeba nasbírat alespoň 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRREB001Novořecká frazeologie a idiomatika v překladu N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 --
FF:PRREB002Tlumočnický seminář N. Votavová Sumelidisovák 0/2/05 --
FF:PRREB003Společnost, politika a kultura v soudobém Řecku P. Marazopoulosk 1/1/03 --
FF:PRREB004Dialektální diverzita v soudobém Řecku K. Bočková Loudovák 1/1/04 --
FF:PRREB005Jazykové variety novořečtiny a problematika diglosie v Řecku K. Bočková Loudovák 1/1/04 --
FF:PRREB006Akademický projekt K. Bočková Loudováz 0/2/05 --
FF:PRREB007Translating and Interpreting for the EU K. Bočková Loudováz 1/1/04 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc37Pracovní stáž N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
42 kreditů