Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 394-400. ISBN 978-80-210-9631-8.
 2. JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. Trenérství a ženy – organizační a projektová podpora. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, roč. 24, 3-4, s. 20-37. ISSN 1211-9261.
 3. 2019

 4. JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-51.
 5. JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. ISBN 978-80-210-9429-1.
 6. JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA a Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 1, s. 63-85. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.14.
 7. ROČEK, Michal, Vladimír JŮVA a István SOÓS. The Education Systems of Fencing Coaches: Issues, Procedures, and Aims. In SPORT AND INNOVATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2-3 OCTOBER 2019. 2019.
 8. ROČEK, Michal, Vladimír JŮVA a István SOÓS. The Education Systems of Fencing Coaches: Issues, Procedures, and Aims. In SPORT AND INNOVATION INTERNATIONAL CONFERENCE. 2019.
 9. 2018

 10. JŮVA, Vladimír. K obecné koncepci výzkumu trenérství. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 237-239. ISSN 1802-7679.
 11. JANSA, Petr, Vladimír JŮVA, Jan KOCOUREK, Zbyněk SVOZIL a Karel KOVÁŘ. Pedagogika sportu. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 226 s. ISBN 978-80-246-3986-4.
 12. GÁLLOVÁ, Tereza a Vladimír JŮVA. Rozvoj neformálního vzdělávání sportovních trenérů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 122-135. ISSN 1802-7679.
 13. 2017

 14. VLČKOVÁ, Kateřina, Milada RABUŠICOVÁ, Zdeněk BOCHNÍČEK a Vladimír JŮVA. Sebehodnoticí zpráva Masarykovy univerzity: Oblast vzdělávání Učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 100 s.
 15. VALKOUNOVÁ, Eva a Vladimír JŮVA. SELECTED VIEWS OF STUDENTS TO THE STUDENT EVALUATION OF SPORTS TEACHING. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 2017. ISBN 978-80-210-8816-0.
 16. JŮVA, Vladimír a Eva VALKOUNOVÁ. Studentské hodnocení sportovní výuky. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 100-117. ISSN 1802-7679.
 17. VALKOUNOVÁ, Eva a Vladimír JŮVA. Views of Students on the Student Evaluation of Sports Teaching. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 528-537. ISBN 978-80-210-8917-4.
 18. 2014

 19. JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky. Studia Historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2014, roč. 18, č. 2, s. 323-331. ISSN 1338-7219.
 20. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybraná témata z pedagogiky sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 39 s. ISBN 978-80-210-7178-0.
 21. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybrané metodologické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 44 s. ISBN 978-80-210-7411-8.
 22. JŮVA, Vladimír. Pedagogy of Sport. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2014. 37 s.
 23. JŮVA, Vladimír. School Pedagogy. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2014. 25 s.
 24. JŮVA, Vladimír. Sport Pedagogy: Selected Methodological Aspects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 55 s. ISBN 978-80-210-7294-7.
 25. JŮVA, Vladimír. Školní pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7189-6.
 26. AUGUSTÝN, Tomáš a Vladimír JŮVA. The use of information technology in non-formal education of handball coaches. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 335-340. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.
 27. DOLÁK, Jan, Pavel HOLMAN, Lucie JAGOŠOVÁ, Vladimír JŮVA, Lenka MRÁZOVÁ, Michal ŠERÁK a Petra ŠOBÁŇOVÁ. Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.
 28. 2013

 29. AUGUSTÝN, Tomáš, Vladimír JŮVA a Kateřina VORÁČOVÁ. The Use of Information Technology in Non-Formal Education and Informal Learning of Handball Coaches. In Women and Handball - Scientific and Practical Approaches. Vienna: European Handball Federation, 2013. s. 314-318. ISBN 978-3-9503311-1-0.
 30. URBÁNKOVÁ, Eva, Tomáš AUGUSTÝN a Vladimír JŮVA. The use of information technology in non-formal education and learning of handball coaches. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of life 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 138-145. ISBN 978-80-210-6640-3.
 31. URBÁNKOVÁ, Eva, Tomáš AUGUSTÝN a Vladimír JŮVA. THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN NON-FORMAL EDUCATION AND LEARNING OF HANDBALL COACHES. In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác od výzkumu k praxi v športe - 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 327-332. ISBN 978-80-227-4113-2.
 32. AUGUSTÝN, Tomáš a Vladimír JŮVA. The use of information technology in non-formal education of handball coaches. In Mike Hughes, Nic James, Henriette Dancs and Katalin Nagyvaradi. The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference - Book of Proceedings. Szombathely, Hungary: University of West – Hungary, Savaria Campus, Institute of Sport Science and INSHS (International Network on Sport and Health Science), Hungarian Society of Sport Science, 2013. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-963-9871-57-1.
 33. 2012

 34. SVOZIL, Zbyněk, Vladimír JŮVA a Petr JANSA. Edukace tělocvičnými a sportovními aktivitami ve škole. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 79-100. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8.
 35. JŮVA, Vladimír a Petr JANSA. Historická východiska pedagogiky sportu. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 28-45. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8.
 36. JANSA, Petr, Vladimír JŮVA a Zbyněk SVOZIL. Metodologická východiska pedagogiky sportu. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 46-76. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8.
 37. KOCOUREK, Jan a Vladimír JŮVA. Obecná východiska pedagogiky sportu. In Jansa, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 11-27. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8.
 38. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu u nás a ve světě. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 118-229. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8.
 39. JŮVA, Vladimír. Pedagogika zážitková. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 199-204. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8.
 40. 2011

 41. JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky. In Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania. 2011.
 42. JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 274-279. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-19.
 43. JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů. In 19. výroční konference ČAPV. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 44. FRANC, Roman, Vladimír JŮVA a Olga TAUŠOVÁ. Non-formal Sport Coach Education. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 87-92. ISSN 1802-7679.
 45. FRANC, Roman, Vladimír JŮVA a Olga TAUŠOVÁ. Nonformal Sport Coach Education. In Sport & Quality of Life 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 46. JŮVA, Vladimír. Učitelství v číslech - k věkové a genderové struktuře učitelstva. In Pozdní sběr: O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 19-27. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-206-2.
 47. 2010

 48. JŮVA, Vladimír a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérské profesi. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 1, s. 89-100. ISSN 1802-7679.
 49. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern. In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 67-72. ISBN 978-3-643-50153-0.
 50. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Zusammenarbeit von Lehrern. In Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 93-99. Erziehung - Unterricht - Bildung. ISBN 978-3-8300-5445-0.
 51. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Mezigenerační pomoc učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 14-15. ISBN 978-80-7372-626-3.
 52. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 69-140, 71 s. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9.
 53. JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika : metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7315-207-9.
 54. JŮVA, Vladimír. Pracovní pole muzejní pedagogiky. In Čo letí v múzejnej pedagogike? Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. s. 21-32. ISBN 978-80-8060-252-9.
 55. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 43-60. ISSN 1803-7437.
 56. JŮVA, Vladimír. Vzdělávání sportovních trenérů. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 223-232. ISBN 978-80-7368-769-4.
 57. JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 7-68. Kultura a edukace, 1. ISBN 978-80-7315-207-9.
 58. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vztahové proměny očima učitelů 50 plus. Vybraná data z výzkumu Učitelé v pozdní fázi kariéry. In Valihorová, M., Kaliská, L. Zdravá škola. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2010. s. 490-494. ISBN 978-80-557-0111-0.
 59. 2009

 60. JŮVA, Vladimír. Historická pedagogika. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 672-676. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
 61. JŮVA, Vladimír. Kulturní pedagogika pro studenty tělesné výchovy a sportu. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 51-54. ISBN 978-80-7315-181-2.
 62. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Mezigenerační vztahy ve škole. In Školský psychológ a kvalita školy. 1. vyd. Nitra: UKF, 2009. s. 134-143. ISBN 978-80-8094-507-7.
 63. JŮVA, Vladimír. Mimoškolní edukační média. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 282-286. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
 64. JŮVA, Vladimír. Pedagogika potřebuje výjimečné osobnosti. In JANÍK, Tomáš; ŠVEC, Vlastimil a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 243-244. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16. ISBN 978-80-7315-193-5.
 65. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 798-802. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
 66. JŮVA, Vladimír. Pracovné pole múzejnej pedagogiky. In Čo letí v múzejnej pedagogiky. 2009.
 67. JŮVA, Vladimír. Různé profese, podobné role, stejné problémy a společný výzkum. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 11-22. ISBN 978-80-210-4945-1.
 68. JŮVA, Vladimír. Sportovní trenér jako pedagog. In Přednáška České pedagogické společnosti - pobočka Brno. 2009.
 69. JŮVA, Vladimír. Školní vzdělávání v Německu. Orbis scholae. Praha: UK, 2009, roč. 3, č. 1, s. 147-148. ISSN 1802-4637.
 70. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Uchování a přenos zkušenosti: jedna z podmínek rozvoje kvality školy. Technológia vzdelávánia. 2009, roč. 17, č. 9, s. 5-8. ISSN 1335-003X.
 71. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku. In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 45-51. ISBN 978-80-7318-904-4.
 72. JŮVA, Vladimír a Kristýna TOMKOVÁ. Vybrané aspekty výzkumu kariéry sportovních trenérů. In Sport a kvalita života 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 53-58. ISBN 978-80-210-5006-8.
 73. JŮVA, Vladimír. Výzkum trenérství na Katedře pedagogiky sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 45-49. ISBN 978-80-7315-181-2.
 74. JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, roč. 47, č. 2, s. 3-24. ISSN 1803-0386.
 75. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Vztahy mezi generacemi učitelů: pohledy z obou stran kariéry. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 74-90, 16 s. ISSN 1213-7758.
 76. 2008

 77. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérství. In BROĎÁNI, Jaroslav a Pavol HORIČKA. Šport a zdravie 2008. 1. vyd. Nitra: UKF, 2008. s. 124–130. ISBN 978-80-8094-374-5.
 78. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60. ISBN 978-80-210-4716-7.
 79. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60-66. ISBN 978-80-210-4716-7.
 80. JŮVA, Vladimír. Organizační a obsahové trendy trenérského vzdělávání. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55-70. ISSN 1802-7679.
 81. JŮVA, Vladimír. Radim Šíp. Kalokagathia - Ideál, nebo flatus vocis? Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008, roč. 2, č. 1, s. 126-127. ISSN 1802-7679.
 82. JŮVA, Vladimír. Roční bilance rozvoje pedagogiky sportu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 95-97. ISSN 1802-7679.
 83. JŮVA, Vladimír. Sekot, Aleš. Sociologické problémy sportu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 91-92. ISSN 1802-7679.
 84. JŮVA, Vladimír. Strukturované studium učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 56–60. ISBN 978-80-7043-697-4.
 85. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
 86. JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 3-19. ISSN 1211-4669.
 87. 2007

 88. JŮVA, Vladimír. Inovace pedagogicko-psychologické přípravy učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 15-18. ISBN 978-80-7315-146-1.
 89. JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 77-78. ISSN 1802-7679.
 90. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu - nový předmět ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 19-21. ISBN 978-80-7315-146-1.
 91. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679.
 92. JŮVA, Vladimír. Pedagogika volného času ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 23-24. ISBN 978-80-7315-146-1.
 93. JEŠINA, Ondřej, Vladimír JŮVA, Jitka KOPŘIVOVÁ a A DALŠÍ. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. In Konference plná barev. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 12-15. ISBN 978-80-244-1703-5.
 94. JŮVA, Vladimír. Sekot, Aleš. Sociologie sportu. Česká kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2007, roč. 11, č. 2, s. 105-106. ISSN 1211-9261.
 95. JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3395.
 96. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007. 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5.
 97. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Vybrané problémy vzdělávání trenérů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakula JU, 2007. s. 57-58. ISBN 978-80-7040-987-9.
 98. JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 63-64. ISBN 978-80-7315-146-1.
 99. JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami v Rakousku. In Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 66-67. ISBN 978-80-244-1680-9.
 100. JŮVA, Vladimír. 21. konference sekce Pedagogiky sportu Německé asociace vědy o sportu. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 4, s. 74-76. ISSN 1211-9261.
 101. 2006

 102. JŮVA, Vladimír. A sport, mint az identitás kialakulásának jelensége. In SEEBAUER, Renate. Az Európában fellelhetö identitásoktól az európai identitásig. Brno: Paido, 2006. s. 70-76. ISBN 80-7315-129-4.
 103. JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako nová forma edukace. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2006, LVI, č. 4, s. 395-404. ISSN 0031-3815.
 104. JŮVA, Vladimír. Dvacátá konference sekce pedagogiky sportu Německé společnosti věd o sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 131-133. ISBN 80-210-4136-6.
 105. JŮVA, Vladimír. Editorial. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 9-10. ISBN 80-210-4136-6.
 106. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. K některým otázkám vzdělávání trenérů. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 55. ISBN 80-210-4145-5.
 107. JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu. Pedagogická orientace. Brno: KONVOJ, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-4669.
 108. JŮVA, Vladimír. Prohl, Robert; Lange, Harald (ed.) Pädagogik des Leistungssports – Grundlagen und Facetten. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-139. ISBN 80-210-4136-6.
 109. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Trenér a jeho cesta k profesi. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-112. ISBN 80-210-4136-6.
 110. JŮVA, Vladimír. Trenér v normativní koncepci pedagogiky sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-65. ISBN 80-210-4136-6.
 111. 2005

 112. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum - nový prvek v kultuře pro děti. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 15-18. ISSN 1211-3384.
 113. JŮVA, Vladimír. Hermeneutika. In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, Paido, 2005. s. 41-43, 53, 71, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3. ISBN 80-210-3802-0.
 114. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982.
 115. JŮVA, Vladimír. Od pedagogické propedeutiky k pedagogice sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. s. 57-60. ISBN 80-7315-112-X.
 116. JŮVA, Vladimír. Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. 77 s. ISBN 80-7315-112-X.
 117. JŮVA, Vladimír. Sociální vědy ve studiu tělesné výchovy a sportu - úvodní poznámky. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. s. 9-12. ISBN 80-7315-112-X.
 118. JŮVA, Vladimír. Společenskovědní předměty ve studijních programech na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. s. 27-34. ISBN 80-7315-112-X.
 119. JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 71-76. ISBN 80-7315-091-3.
 120. 2004

 121. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. 270 s. ISBN 80-7315-090-5.
 122. JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, s. 30-31. ISSN 0323-0449.
 123. JŮVA, Vladimír. Janusz Korczak - pedagog humanista. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004, r. 129, č. 1, s. 48. ISSN 0323-0449.
 124. SEKOT, Aleš, Josef OBORNÝ, Vladimír JŮVA a Dušan LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
 125. SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
 126. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ, Aleš SEKOT a Radim ŠÍP. SPICE - Studentské poradenské a informační centrum Fakulty sportovních studií MU Brno. In Poradenství pro studující vysokých škol Praha - 2004. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, o.p.s., 2004. s. 62 - 64. ISBN 80-86728-19-6.
 127. JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 211-239. ISBN 80-210-3581-1.
 128. JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 71-76. ISBN 80-7315-088-3.
 129. JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice. In SEEBAUER, Renate a Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 70-76. ISBN 80-7315-089-1.
 130. JŮVA, Vladimír. Vzdělávání a Evropská unie. Univerzitni noviny. Brno, 2004, r. 11, č. 4-12, s. 36-38. ISSN 1211-6866.
 131. JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-6866.
 132. 2003

 133. JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež - Data z uskutečněného dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. s. 34-38, 5 s. ISBN 80-7028-205-3.
 134. JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 30-33. ISBN 80-7028-205-3.
 135. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění. Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
 136. JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace. Brno, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-4669.
 137. JŮVA, Vladimír. Historickosrovnávací metoda. Brno: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2003.
 138. JŮVA, Vladimír. Inovace v kulturní edukaci - výzkum muzeí v ČR. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : XI. konference ČAPV. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 45. ISBN 80-7315-046-8.
 139. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 26-29. ISBN 80-7028-205-3.
 140. JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, s. 23-25. ISSN 1211-6866.
 141. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozšířené. Brno: Paido, 2003. 94 s. ISBN 80-7315-062-X.
 142. JŮVA, Vladimír. Tvorba studijních textů pro distanční vzdělávání. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2003.
 143. JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Občianske združenie V4, UK, 2003. s. 139-141. ISBN 80-88868-85-8.
 144. JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. Pedagogické spektrum. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5/6, s. 41-45. ISSN 1335-5589.
 145. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2003, roč. 10, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-6866.
 146. JŮVA, Vladimír. 10. výročí Dětského muzea v Brně. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, roč. 127, č. 3, s. 52. ISSN 0323-0449.
 147. 2002

 148. JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele. Pedagogika. Praha: UK - PedF, 2002, LII, č. 4, s. 470-471. ISSN 3330-3815.
 149. JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny. Komenský. Brno: PedF MU, 2002, roč. 127, č. 2, s. 45-47. ISSN 0323-0449.
 150. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
 151. JŮVA, Vladimír. Einige Tendenzen in der Entwicklung des humanwissenschaftlichen Teils der GrundschullehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. s. 293-296. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. ISBN 3-631-38328-1.
 152. JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kommentar zur Entwicklung der humanwissenschaftlichen Ausbildung der GrundschullehrerInnen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität Brno. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. s. 247-266. není uvedeno.
 153. JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kritische Stellungnahme zu den aktuellen Curricula für den humanwissenschaftlichen Bereich. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. s. 181-200. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15.
 154. JŮVA, Vladimír. Otevřený model evropského rozšiřujícího studia Školní management a rozvoj školy. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2002, roč. 127, č. 1, s. 32. ISSN 0323-0449.
 155. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia. In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1. vyd. Atény: Ellinika grammata, 2002. s. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X.
 156. 2001

 157. JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako volnočasová instituce. In Mládež a volný čas. Socialia 2000. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 191-196. ISBN 80-7041-760-9.
 158. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. School And Economics. In SEEBAUER, Renate a Emmanuel KOLIADIS. Assessing for Success. 1. vydání. Brno: Paido, 2001. s. 39-52. ISBN 80-7315-006-9.
 159. JŮVA, Vladimír. Vybraná německy psaná periodika a časopis Pedagogika. K 50. výročí časopisu Pedagogika. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 36-50. ISSN 1211-4669.
 160. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 s. ISBN 80-85931-95-8.
 161. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "K myšlence a ke koncepci dětských muzeí". Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, roč. 2001, č. 2, s. s. 122-125, 4 s. ISSN 1211-4669.
 162. 2000

 163. JŮVA, Vladimír. Dětská muzea a možnosti pedagogického výzkumu. In Pedagogický výzkum v ČR. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. s. 330-336. ISBN 80-7083-468-4.
 164. JŮVA, Vladimír. Ke vztahu kulturní a sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2000. s. 61-67. ISBN 80-902936-0-3.
 165. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Schule und Ökonomie. Renate Seebauer, Emmanuel Koliadis, Zdeněk Helus ed. In Qualität durch Qualifikation. 1. vyd. Brno: Paido, 2000. s. 41-54. ISBN 80-7315-001-8.
 166. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Škola a ekonomika. In SEEBAUEROVÁ, Renate a Emmanuel KOLIADIS. Kvalita cestou kvalifikace. 1. vyd. Brno: Paido, 2000. s. 39-51. ISBN 80-85931-93-1.
 167. 1999

 168. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika. In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. s. s. 269-273, 5 s. ISBN 80-7239-034-1.
 169. 1998

 170. JŮVA, Vladimír. Aplikovaná muzeopedagogika v učitelském studiu. In Applied Social Sciences in Teacher Education. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 82-89, 8 s. ISBN 80-85931-59-1.
 171. JŮVA, Vladimír. Helmwart Hierdeis, Theo Hug (Hrsg.). Taschebuch der Pädagogik. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 1998, roč. 1998, č. 2, s. s. 100-102, 3 s. ISSN 1211-4669.
 172. JŮVA, Vladimír. Muzeodidaktické aktivity pro tvořivou školu. In MAŇÁK, Josef. Tvořivá škola. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 136-139, 4 s. ISBN 80-85931-63-X.
 173. JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 118-127, 10 s. ISBN 80-85931-61-3.
 174. 1997

 175. JŮVA, Vladimír. Brněnská pedagogika mezi dvěma válkami. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 1997, č.2, s. 62. ISSN 1211-3384.
 176. JŮVA, Vladimír. Some remarks concerning the role of teacher in modern society. In Applied Social Sciences in Teacher Education. Wien: TEMPUS S-JEP 1997, 1997. s. 37-40.
 177. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. In Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1997. 4.rozš.vyd. ISBN 80-85931-43-5.
 178. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky [Jůva, 1997]. 4. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 76 s. ISBN 80-85931-43-5.
 179. JŮVA, Vladimír. Svobodná tvůrčí práce - Freinetova koncepce výuky. In MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: MU, 1997. s. s. 68-70, 3 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1549-7.
 180. JŮVA, Vladimír. Tendence německé pedagogiky ve druhé polovině 20. století. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 3, s. s. 14-24, 11 s. ISSN 1211-4669.
 181. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 1997. 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.
 182. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. In Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1997. 3.dopl.vyd. ISBN 80-85931-39-7.
 183. 1996

 184. JŮVA, Vladimír a Jarmila SVOBODOVÁ. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996. 112 s. ISBN 80-85931-19-2.
 185. BLATNÝ, Ladislav a Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 75 s. ISBN 80-210-1295-1.
 186. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy. In Texty ke studiu otázek výchovy II. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-23-0.
 187. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
 188. MAŇÁK, Josef a Vladimír JŮVA. Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vydání. Brno: Paido, 1996. 123 s. ISBN 80-85931-23-0.
 189. 1995

 190. SVOBODOVÁ, Jarmila a Vladimír JŮVA. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995. 76 s. ISBN 80-85931-00 -1.
 191. SPOUSTA, Vladimír, Jiří FUKAČ, Marie ŘEHOŘKOVÁ, Vladimír JŮVA a Jiří PELÁN. Metody a formy výchovy ve volném čase. Kultura a umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 82 s. ISBN 80-210-1275-7.
 192. 1994

 193. PROKEŠ, Josef. Aktuální otázky psychologie pro pedagogy. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity v Brně, 1994. 74 s. studijní text postgraduálního studia. ISBN 1111/PM.
 194. JŮVA, Vladimír. Historicko-srovnávací metoda. In MAŇÁK, Josef. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 66-71, 125 s. ISBN 80-210-1031-2.
 195. JŮVA, Vladimír. K 50. výročí tragické smrti Adolfa Reichweina. Pedagogika. Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 289-292. ISSN 3330-3815.
 196. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů. In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. s. 140-141. ISBN 80-901737-1-3.
 197. JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky [Jůva, 1994]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1994. 159 s. ISBN 80-901737-2-1.
 198. 1993

 199. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika a pedagogika volného času. Vychovávateľ. 1993, XXXVII, 5-6, s. 16-17. ISSN 0139-6919.
 200. 1992

 201. JŮVA, Vladimír. K rozšiřování předmětu pedagogiky. Pedagogická orientace. Brno, 1992, roč. 1992, č. 5, s. 37-39. ISSN 1211-4669.
 202. JŮVA, Vladimír. Komenský a dětská muzea. In Jan Ámos Komenský a předškolní výchova. Brno: OMEP, 1992. s. 72-75.
 203. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika a J. A. Komenský. Pedagogická orientace. Brno, 1992, roč. 1992, č. 4, s. 24-26. ISSN 1211-4669.
 204. 1991

 205. JŮVA, Vladimír. Detské múzeá a niektoré viedenské skúsenosti. Národná osveta. Bratislava, 1991, roč. 1991, č. 4, s. 36-37.
 206. JŮVA, Vladimír. J. A. Komenský a výchovné využití muzea. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1991, roč. 116, č. 4, s. 148-150. ISSN 0323-0449.
 207. JŮVA, Vladimír. Komenský a výchovná úloha muzeí. In Aktuální problémy výchovy ve světle odkazu J. A. Komenského. Brno: FF MU, 1991. s. 45-47.
 208. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů. Pedagogická orientace. Brno, 1991, roč. 1991, č. 2, s. 86-89. ISSN 1211-4669.
 209. 1990

 210. JŮVA, Vladimír. 200. výročí narození A. Diesterwega. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1990, roč. 115, č. 3, s. 181-182. ISSN 0323-0449.
 211. 1989

 212. JŮVA, Vladimír. A. S. Makarenko und die Kulturerziehung. In Makarenko und wir. Dresden: Pädagogische Hochschule, 1989. s. 4-7.
 213. JŮVA, Vladimír. K 350. výročí úmrtí Tomassa Campanelly. Komenský. Brno: PdF MU, 1989, roč. 114, č. 2, s. 117-119. ISSN 0323-0449.
 214. JŮVA, Vladimír. Pedagogický princip názornosti v pojetí T. Campanelly, L. N. Tolstého a A. Diesterwega. In Řízení osvojovacího procesu VII. 1989. vyd. Vyškov: VVŠ PV 1989, 1989. s. 92-96.
 215. 1988

 216. JŮVA, Vladimír. K 160. výročí narození Lva Nikolajeviče Tolstého. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1988, roč. 113, č. 1, s. 49-50. ISSN 0323-0449.
 217. JŮVA, Vladimír. Problémy výzkumu vztahu školy a kulturních zařízení. In Aktuální problémy pedagogiky 5. Brno: UJEP, 1988. s. 93-100.
 218. 1987

 219. JŮVA, Vladimír. K 180. výročí narození Karla Slavoje Amerlinga. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1987, roč. 112, č. 1, s. 47-49. ISSN 0323-0449.
 220. JŮVA, Vladimír. Některé problémy výchovné funkce kulturních zařízení ve spolupráci se školou. In Aktuální problémy pedagogiky 4. Brno: UJEP, 1987. s. 93-99.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2021 09:23