Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Radu pro výzkum, vývoj a inovace. 2023.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. International Private Law Applied to the Online Environment. In POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA, Pavel KOUKAL, Tereza KYSELOVSKÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Matěj MYŠKA, Michal PETR, Tomáš GŘIVNA, Josef DONÁT, Tomáš ŠČERBA a Miroslav UŘIČAŘ. Privacy and Technology Law Czech Republic: Information Technology Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2023. s. n/a, n/a. International Encyclopaedia of Laws: Privacy and Technology Law. ISBN 978-90-411-2188-2.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní právo soukromé a moderní trendy v úpravě práv k duševnímu vlastnictví. 2023.
  4. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA, Pavel KOUKAL, Tereza KYSELOVSKÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Matěj MYŠKA, Michal PETR, Tomáš GŘIVNA, Josef DONÁT, Tomáš ŠČERBA a Miroslav UŘIČAŘ. Privacy and Technology Law Czech Republic: Information Technology Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2023. 345 s. International Encyclopaedia of Laws: Privacy and Technology Law. ISBN 978-90-411-2188-2.

  2022

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů dle článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Mittelbayerischer Verlag a Gtflix TV. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 13, č. 26, s. 109-159. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2022-2-4.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lukáš GRODL, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ, Patrik PROVAZNÍK, Jan HODERMARSKY, Radovan MALACHTA a Jan KADLEC. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 738. ISBN 978-80-280-0246-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022.
  3. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lukáš GRODL, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ, Patrik PROVAZNÍK, Jan HODERMARSKY, Radovan MALACHTA a Jan KADLEC. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 738. ISBN 978-80-280-0245-9.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights - is it time to reconsider the principle of territoriality? In Online meeting Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 2022.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza a Martin KORNEL. Regulation (Eu) 2016/1103 in the Czech Application Practice: Little Experience but High Expectation. In M. J. Cazorla Gonzales and L. Ruggeri. Cross-Border Couples Property Regimes in Action Before Courts Understanding the EU Regulations 1103/2016 And 1104/2016 in Practice. Madrid: Dykinson, S.L., 2022. s. 129-140. EU-FamPro CaseBook. ISBN 978-84-1122-507-6.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané nestátní prostředky kolizní právní úpravy v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva k duševnímu vlastnictví. In Naděžda Rozehnalová, Lukáš Grodl, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Patrik Provazník, Jan Hodermarsky, Radovan Malachta. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu - aneb ke koncepci lex mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 237-271, 41 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. č. 738. ISBN 978-80-280-0245-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022-7.

  2021

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 1 (část nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 12-31. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 13 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 463-466. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 18 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 232-240. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 20 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 261-267. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 22 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 525-532. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 24 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 551-558. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 6 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 108-135. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 8 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 396-417. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza. Dědictví s mezinárodním prvkem - určení příslušného soudu a práva pro řešení dědictví. In Univerzita třetího věku - přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2021.
  10. KOUKAL, Pavel, Tereza KYSELOVSKÁ a Zuzana VLACHOVÁ. Employment Contracts and the Law Applicable to the Right to a Patent: Czech Considerations. In Balkan Yearbook of European and International Law. Cham: Springer, 2021. s. 177-198. Balkan yearbook. ISBN 978-3-030-65294-4. doi:10.1007/16247_2020_18.
  11. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 524 s. ISBN 978-80-7676-046-2.

  2020

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Komentář k § 655 bod VI,§ 657 bod IV, § 668 bod III, § 671 bod III, § 674 bod VI, § 680 bod VI, § 687 bod VI, § 697 bod V, § 708 bod IV, § 716 bod V, § 755 bod VI, § 756 bod IV, § 760 bod VII, § 771 bod VI, § 775 bod XI, § 776 bod VI, § 794 bod V, § 858 bod IX, § 910 bod XVIII, §, 920 bod IV, § 928 bod X. In Králíčková, Z., Hrušáková, M., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. nestránkováno, 23 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Law Applicable to International Licence Contracts and „Characteristic Performance” under Article 4(2) Rome I Regulation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020, roč. 148, č. 2, s. 78-94. ISSN 1689-7080.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. O mezinárodním právu rodinném. In Králíčková, Z., Hrušáková, M., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. xxxvii-xlv, 9 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8.
  4. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments According to Czech Law. In V. Rijavec, K. Drnošek, C.H. van Rhee. Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2020. s. 139-152. ISBN 978-1-78068-777-3.

  2019

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Critical Analysis of the “Mosaic Principle” Under Art. 7 Para 2 Brussels Ibis Regulation for Disputes Arising out of Non-Contractual Obligations on the Internet. Prawo Mediów Elektronicznych. Wroclaw: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 36-44. ISSN 2082-100X.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2019. ISSN 1210-9126.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Development of EU private international law rules for intellectual property rights. In Rozehnalová, Naděžda (ed.). Universal, Regional, National – Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 121-138. ISBN 978-80-210-9496-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019-6.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK a Naděžda ROZEHNALOVÁ. IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019. ISBN 978-80-210-9332-4.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9477-2.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9476-5.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza. Předsedkyně Učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty MU. Učitelská komora Akademického senátu Právnické fakulty MU, 2019 - 2021.

  2018

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. A Critical Perspective on the Development of Internet Related Case Law for Online Consumer Contracts in the EU. In Staníčková, M., Melecký, L., Dvoroková, K., Kovářová, E. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ICEI 2018), May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. první. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 893-900. ISBN 978-80-248-4169-4.
  2. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules. National report: Czech Republic. Maribor: University of Maribor Press, 2018. 56 s. ISBN 978-961-286-184-1. doi:10.18690/978-961-286-182-7.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2018.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2018, roč. 26, č. 4, s. 589-610. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2018-4-1.
  5. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. n/a. ISBN 978-80-7598-123-3.
  6. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza. Přeshraniční otázky manželství, rodičovské odpovědnosti a dědění. In Univerzita třetího věku - přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2018.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza. Působnost práva na internetu. In Polčák, Radim, Matěj Myška, Petr Hostaš, František Kasl, Tereza Kyselovská, Tomáš Lerchner, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Jan Tomíšek, Václav Stupka a Miroslav Uřičař. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2018. s. 29-64. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
  9. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: From Brussels Convention to Regulation Brussels I Recast. In Vesna Rijavec, Wendy Kennett, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc. Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements. Brussels I Recast. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2018. s. 39-61. European Monographs Series Set, VOLUME 104. ISBN 978-90-411-9416-9.

  2017

  1. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA International 2017: Resolution of International Disputes. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 108 s. ISBN 978-80-210-8792-7.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2017. 2017.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica KŘÁPKOVÁ. COFOLA 2017: sborník z konference. In Spisy Právnické fakluty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 611. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017. 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
  4. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Czech National Report. In: Assesment of National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Cross-border Legal Aspects of Doing Business, Portorož, Hotel Slovenija, 18-20 May 2017. 2017.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2017.
  6. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Final Assessment and Conclusions as to the National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Expert meeting in Uppsala, Sweden, within the framework of the EU-project “Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast”, 15 - 18 November, Uppsala/Stockholm, Stockholm. 2017.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza. Komunikat - Prawo prywatne międzynarodowe rodzinne w Republice Czeskiej. In Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego - Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, 14-16 września 2017 r. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski. 2017.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza. Koordinárorka bakalářského studijního oboru Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia. Obor bakalářského studia Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia, 2017 - 2018.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z porušení práv právnické osoby zveřejněním údajně nesprávných informací na internetu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 16, s. 113-121. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-2-6.
  10. KYSELOVSKÁ, Tereza. Multiple Marriages and Marriages with Minor s within the Context of Immigration Crisis – Panel Discussion. In COFOLA International 2017. 2017.
  11. KYSELOVSKÁ, Tereza. Normy a principy mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví pohledem technologického vývoje a informační společnosti 21. století. In Medzinárodná konferencia „PRÁVNY PLURALIZMUS A POJEM PRÁVA“ Piešťany 5. - 7. apríla 2017, Slovensko. 2017.
  12. KYSELOVSKÁ, Tereza. Online Cross-Border (Consumer) Contracts from the Point of View of the Case-law of the Court of Justice of the EU. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. COFOLA International 2017. Resolution of International Disputes (Conference Proceedings). Brno: Masaryk University, 2017. s. 78-92, 106 s. ISSN 2464-8485.
  13. KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights in the Global Era. In Role and Importance of International and Supranational Law in the Modern World, 27th of October 2017, Conference Center, UNWE, Sofia, Bulgaria. 2017.
  14. KYSELOVSKÁ, Tereza. Teoretické a praktické aspekty aplikace nařízení o dědictví – analýza případu z praxe. In Dny práva 2017. 2017.
  15. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. prvé. Praha: Kluwer ASPI, 2017. 258 s. učebnice. ISBN 978-80-7552-699-1.
  16. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vědecká asistentka redakce Časopisu pro právní vědu a praxi. 2017.

  2016

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Arbitrability of Intellectual Property Rights Disputes. In Alexander J. Belohlávek. Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. První. JurisNet, LLC, 2016. ISBN 978-1-933833-71-2.
  2. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 329 s. ISBN 978-80-210-8356-1.
  3. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016. Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 329 s. ISBN 978-80-210-8356-1.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016. 2016.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica KŘÁPKOVÁ a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016: Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 1708 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka komise pro hodnocení projektů na Právnické fakultě. Komise pro hodnocení projektů na Právnické fakultě, 2016 - 2017.
  7. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Enforcement of Foreign Judgments in the Czech Republic. In 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19th, 20th and 21st May 2016, Faculty of Law University of Mariboru and Institute Of Business Law Maribor, Portorož, Slovenija. 2016.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza. Interaction of Intellectual Property Rights and Private International Law: Need for a Common Approach and Solutions. Law and Forensics Science. 2016, Neuveden, č. 11, s. 129-137. ISSN 2080-9670.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza. Interaction of Intellectual Property Rights and Private International Law. Need for a Common Approach and Solutions. In 6th Annual International Conference on Comparative Law Integration of Societies, Economies and Cultures. Do We Need a Common Approach to Private Law? Warsaw, June 15th-16th, 2016. 2016.
  10. KYSELOVSKÁ, Tereza. Internet Jurisdiction - Thinking Outside the Box(es) - The role of geo-location. In Internet Jurisdiction - Thinking Outside the Box(es) - Workshop organised by the ELI Intellectual Property Law Special Interest Group together with the Centre for Commercial Law Bond University. 2016.
  11. KYSELOVSKÁ, Tereza. Koordinárorka bakalářského studijního oboru Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia. Obor bakalářského studia Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia, 2016.
  12. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
  13. KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights. In Conference a workshop for master and doctoral students on Private International Law, Varšava, 20.10.2016. 2016.
  14. KYSELOVSKÁ, Tereza. Rozsah a omezení autonomie vůle v mezinárodních licenčních smlouvách. In Dny práva 2016. 2016.
  15. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Selected Issues of Recognition and Enforcement of Foreign Judgments from the Prespective of EU Member. In V. Rijavec. 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19th, 20th and 21st May 2016, Faculty of Law University of Mariboru and Institute Of Business Law Maribor, Portorož, Slovenija, 2016. Maribor: University of Maribor Press, 2016. s. 157-172. ISBN 978-961-286-004-2. doi:10.18690/978-961-286-004-2.12.
  16. KYSELOVSKÁ, Tereza. The Hague Conference “Judgments Project” and Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts – “old wine in a new bottle” for online contracts? In Cyberspace 2016. 2016.
  17. KYSELOVSKÁ, Tereza. Úvod do mezinárodního práva soukromého. In Univerzita třetího věku - přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
  18. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vědecká asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2017. ISSN 1210-9126.
  19. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Workshop on Current Issues in Private International Law organized between Department of International and European Law (private international law section), Faculty of Law, Masaryk University and University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics Research Centre for Legal and Economic Issues of Electronic Communication/Department of Civil Law and Private International Law. 2016.
  20. KYSELOVSKÁ, Tereza. X. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2016, XXIV, č. 2, s. 301-304. ISSN 1210-9126.
  21. KYSELOVSKÁ, Tereza. X. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2016. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2016, roč. 24, č. 2, s. 301-394. ISSN 1210-9126.

  2015

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza, Vojtěch KADLUBIEC, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica VIRDZEKOVÁ. COFOLA 2015 Conference Proceedings. In COFOLA 2015 Conference Proceedings. Brno: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 532, 2015. 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ a Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 s. ISBN 978-80-210-8122-2.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Czech-Polish Workshop on Private International Law. 2015.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2015.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza. Intellectual property rights. In Rozehnalová, Naděžda, Klára Drličková et al. Czech private international law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 189-206. Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza. International Licensing Agreements - Conflict of Laws Analysis. In Cyberspace 2015. 2015.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza. Koordinárorka bakalářského studijního oboru Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia. Obor bakalářského studia Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia, 2015.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.
  10. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mutual (cross-border) cooperation and judicial assistance. In Rozehnalová, Naděžda, Klára Drličková et al. Czech private international law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 279-288. Publications of the masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
  11. KYSELOVSKÁ, Tereza. Non-contractual obligations (delicts or torts). In Rozehnalová, Naděžda, Klára Drličková et al. Czech private international law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 265-278. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
  12. KYSELOVSKÁ, Tereza a Silvie FILANOVÁ. Normativní právní teorie a její vliv na vývoj doktríny a uchopení mezinárodního práva soukromého aneb od Zimmermanna k novému ZMPS. In Weyrův den právní teorie 2015. 2015.
  13. KYSELOVSKÁ, Tereza. Normy mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví. In Days of Law 2015. 2015.
  14. KYSELOVSKÁ, Tereza. Odborná asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. ISSN 1210-9126.
  15. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Tereza KYSELOVSKÁ a Petra GEORGALA. Slavnostní otevření nové knihovny Právnické fakulty MU. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2015, roč. 22, č. 4, s. 396-398. ISSN 1210-9126.
  16. KYSELOVSKÁ, Tereza. Spory z licenčních smluv a arbitrabilita. In Bratislava Legal forum 2015. 2015.
  17. KYSELOVSKÁ, Tereza. The Non-Contractual Obligations in the Czech Act on Private International Law and Rome II Regulation. In Workshop on Czech and Polish Private International Law, Wroclaw. 2015.

  2014

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Aktuální judikatura Soudního dvora EU ke spotřebitelským smlouvám. In VIII. ročník mezinárodní konference Dny práva 2014. 2014.
  2. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 : Conference Proceedings. In Cofola International 2014 : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 240 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
  3. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 Conference Proceedings. In Cofola International 2014 Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. n/a, 234 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. COFOLA 2014: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.-12.4.2014 v Telči. Kyselovská, Tereza (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 1033 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ a Vojtěch KADLUBIEC. Cofola 2015. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2014, roč. 22, č. 4, s. 395. ISSN 1210-9126.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2014.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza. Electronic contracts - conflict of laws rules and jurisdictional rules for online business and consumer contracts. In University of Wroclaw, přednášky pro magisterské a doktorské studenty. 2014.
  8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 487-512. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza. Koordinárorka bakalářského studijního oboru Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia. Obor bakalářského studia Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia, 2014.
  10. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. učebnice č 517. ISBN 978-80-210-7535-1.
  11. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. opravené a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 517. ISBN 978-80-210-7535-1.
  12. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 17-30. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
  13. KYSELOVSKÁ, Tereza. Odborná asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014.
  14. KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and the Internet - Selected Issues. In International Conference "Evolution of Private Law", 20th - 21th November 2014, Silesian University, Katowice. 2014.
  15. KYSELOVSKÁ, Tereza. Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 249-324. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
  16. KYSELOVSKÁ, Tereza. Recognition and Enforcement of Judgments under the Brussels I Regulation in the Czech Republic. In Iva Honová, Martin Hon, Lukáš Melecký, Michaela Stančíková. Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 425-432, 13 s. ISBN 978-80-248-3388-0.
  17. KYSELOVSKÁ, Tereza. Recognition and Enforcement of Judgments under the Brussels I Regulation in the Czech Republic. In 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2014. ISBN 978-80-248-3388-0.
  18. KYSELOVSKÁ, Tereza. Regulation Brussels I bis - Selected Issues. In University of Wroclaw, přednášky pro magisterské a doktorské studenty. 2014.
  19. KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. ISBN 978-80-210-7770-6.
  20. KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
  21. KYSELOVSKÁ, Tereza. The UNCITRAL Electronic Contracts Convention and Other International and Regional Sources for Regulation of Electronic Commerce: Too Many and/or Too Unsuccesful? In COFOLA 2014. 2014.
  22. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT a nového občanského zákoníku. In Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Jiří Valdhans. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 125-140. Spisy Právnické fakulty; řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0.
  23. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní : (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 228 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8.
  24. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní : (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8.

  2013

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2013 - 2018.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2013.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Elektronizace jako "nový" jev a jeho vliv na mezinárodní právo soukromé a procesní. In ROZEHNALOVÁ Naděžda, KYSELOVSKÁ Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-84. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza a Jaroslav KRÁLÍČEK. Choice of Law and Choice of Forum Clauses in Online Contracts - Selected Issues. In Cyberspace 2013. 2013.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza. Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 421. ISBN 978-80-210-6418-8.
  6. KYSELOVSKÁ, Tereza. Jednotné evropské smluvní právo a jeho (diskutabilní) význam pro rozvoj a podporu elektronického obchodu v Evropské unii. In Bratislavské právnické forum 2013. 2013.
  7. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 254 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3.
  8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza. Kolizní a procesní problematika licencí s mezinárodním prvkem. In České právo a informační technologie 2013. 2013.
  10. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní obchodní arbitráž založená na nárocích z více smluv. In Petr Dobiáš. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 174-180. ISBN 978-80-7380-468-8.
  11. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5.
  12. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z online B2B smluv. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2013, roč. 4, č. 7, s. 132-146. ISSN 1804-5383.
  13. KYSELOVSKÁ, Tereza. Multi-party and/or Multi-contract disputes. In 3. mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky rozhodčího řízení. 2013.
  14. KYSELOVSKÁ, Tereza. Procesní a kolizní problematika práv k duševnímu vlastnictví se zaměřením na judikaturu Soudního dvora EU. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8, s. 19-24. ISSN 1804-5383.
  15. KYSELOVSKÁ, Tereza. Příslušnost soudů ve sporech vyplývajících ze spotřebitelských smluv. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8, s. 46-48. ISSN 1804-5383.
  16. KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech ve věcech spotřebitelských smluv. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2013, roč. 4, č. 7, s. 33-34. ISSN 1804-5383.
  17. KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení sudiště v případě pomluvy na internetu - několik poznámek k judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2013, roč. 21, č. 4, s. 454-460. ISSN 1210-9126.
  18. KYSELOVSKÁ, Tereza. Uznání a výkon cizích rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (se zaměřením na nařízení Brusel I). In Eva Žatecká. COFOLA 2013: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU; č. 462), 2013. s. 479-496, 17 s. ISBN 978-80-210-6625-0.
  19. KYSELOVSKÁ, Tereza. Uznání a výkon cizích rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (se zaměřením na nařízení Brusel I). In COFOLA 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6625-0.
  20. KYSELOVSKÁ, Tereza. VI. ročník mezinárodní konference Dny práva 2012. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013, roč. 21, č. 1, s. 100-102. ISSN 1210-9126.
  21. KYSELOVSKÁ, Tereza. VI. ročník mezinárodní konference Dny práva 2012. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2013, roč. 21, č. 1, s. 100-102. ISSN 1210-9126.
  22. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, NOZ a CESL. In Dny práva 2013. 2013.

  2012

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. D. J. B. Svantesson: Private International Law and the Internet. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 3, č. 5, s. 32. ISSN 1805-2797.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Interpretace článku 5 odst. 1 nařízení Brusel I a hraničního určovatele "místo plnění" v případě B2B online smluv. In Žatecká, Eva, Kováčová, Lucia, Nechvátalová, Lucie, Vomáčka, Vojtěch. Cofola 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2012. s. 998-1005. ISBN 978-80-210-5929-0.
  3. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 485. ISBN 978-80-210-5154-6.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Případ Wintersteiger. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 3, č. 5, s. 19-21. ISSN 1805-2797.
  5. DONÁT, Josef, Martin MAISNER, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA, Matěj MYŠKA a Tereza KYSELOVSKÁ. Software Protection - A Comparative Perspective. 1. vyd. München: Medien und Recht, 2012. 266 s. MUR. ISBN 978-3-939438-15-1.
  6. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza a Klára DRLIČKOVÁ. Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy jako důvody jejího odmítání praxí. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 82-113, 26 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6.

  2011

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Electronization, globalization and their influence on private international law. In Kunová, V. Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice: Harmonization and Unification of Law in the European Context. 1. vyd. Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2011. s. 163-168, 442 s. ISBN 978-80-7160-307-8.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Elektronizace, globalizace a jejich vliv na mezinárodní právo soukromé. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011. s. 61-67. ISBN 978-80-7160-307-8.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jiří VALDHANS, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK a Jan HAVLÍČEK. Mezinárodní soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 120 s. Učebnice - č.475. ISBN 978-80-210-5581-0.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Online rozhodčí řízení - vybrané problémy. In Kocina, J., Poláček, B. Aktuální otázky rozhodčího řízení. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 121-129. n/a. ISBN 978-80-7380-349-0.
  5. KYSELOVSKÁ, Tereza. Online spotřebitelské smlouvy a hraniční určovatel „zaměřování činnosti“ ve světle judikatury Soudního dvora Evropské Unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2011, roč. 19, č. 3, s. 221-226. ISSN 1210-9126.
  6. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Osobní působnost nařízení Brusel I ve světle probíhající revize. In Žatecká, E., Kováčová, L., Horecký, J., Vomáčka, V. COFOLA 2011: The Conference Proceedings. 2011. vyd. Brno, 2011. s. 526-550, 1772 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
  7. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 462. ISBN 978-80-210-5154-6.
  8. KYSELOVSKÁ, Tereza. Rome I Regulation and the Law Applicable to Internet-Related Consumer Contracts. In Smuk Peter. Az állam és jog alapvető értékei II. Győr : Széchenyi István Egyetem Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola. 1. vyd. Györ: Széchenyi István Egyetem Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola, 2011. s. 92-97, 196 s. ISBN 978-963-7175-60-2.
  9. KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech týkajících se porušení osobnostních práv zveřejněním informací na internetu. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2011, roč. 2, č. 4, s. 25-27. ISSN 1804-5383.

  2010

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. Obnova řízení jako důvod ke zrušení rozhodčího nálezu. In Dávid, Radovan - Sehnálek, David - Valdhans, Jiří. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky arbitrability sporů a internet. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 868-880, 1858 s. ISBN 978-80-210-5151-5.

  2009

  1. SVOBODOVÁ, Klára, Petra BOHŮNOVÁ, Martin CRHA, Jana HERBOCZKOVÁ, Veronika HRADILOVÁ, Radka CHLEBCOVÁ, Roman KALIŠ, Tereza KYSELOVSKÁ, Zdeněk NOVÝ a Martin ORGONÍK. Evropské mezinárodní právo soukromé. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Interakce rozhodčího řízení a evropského práva. In Dny Práva - 2009 - Days of Law: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Brno: Masaryk Univeristy, 2009. 3014 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  3. KYSELOVSKÁ, Tereza. Interakce rozhodčího řízení a evropského práva. In Dny Práva - 2009 - Days of Law: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Brno: Masaryk Univeristy, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1.
  4. KYSELOVSKÁ, Tereza. Rozhodčí doložky (nejen) ve spotřebitelských smlouvách a ochrana základních lidských práv. In COFOLA 2009: the conference proceedings. 1. vydání. Brno: Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8.

  2008

  1. KYSELOVSKÁ, Tereza. MANDATORY RULES AND SELLERS OBLIGATION TO DELIVER GOODS ACCORDING TO UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTRENATIONAL SALE OF GOODS. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  2. KYSELOVSKÁ, Tereza. Zpětný a další odkaz. In Sborník příspěvků z workshopu konaného dne 11. 12. 2008 na PrF MU Historie Mezinárodního práva soukromého. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 74-90, 193 s. ISBN 978-80-210-4767-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 23:03