Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Josef SCHMIED. Brno-Chemnitz Linguistic Symposium. 2023.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Cooperation over 20 Years : Interpreting Information Structure – the Brno Approach. In Digital English World-Wide : Focus on Africa and Beyond, July 14-15, 2023, Chemnitz. 2023.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Jan Firbas and his approach to FSP. In Přednášky hostujících profesorů na Katedře anglického jazyka Technické univerzity v Liberci. 2023.

  2021

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Eva GOLKOVÁ. Collected works of Jan Firbas. Volume Five (1994–2000). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 400 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9954-8.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Eva GOLKOVÁ a Jiří LUKL. Collected works of Jan Firbas. Volume Five (1994–2000). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 398 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9954-8.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Eva GOLKOVÁ. Collected works of Jan Firbas. Volume Four (1987–1993). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 386 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9953-1.
  4. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Eva GOLKOVÁ. Collected works of Jan Firbas. Volume Four (1987–1993). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 386 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9953-1.

  2020

  1. KRAJNÍK, Filip, Ivona VRZALOVÁ, Jana CHAMONIKOLASOVÁ, Jan CHOVANEC, Tomáš KAČER, Anna MIKYŠKOVÁ, Jana PELCLOVÁ, František TŮMA, Stefan VELESKI a Renata KAMENICKÁ. 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020.

  2019

  1. ŠEFČÍKOVÁ, Kristína, Radek NOVÁK, Ivona VRZALOVÁ, Jiří LUKL, Filip KRAJNÍK, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Naděžda KUDRNÁČOVÁ. 6th IDEAS English Students' Conference, English Students' Club, 10 May 2019, The Department of English and American Studies, Masaryk University, Brno, 2019. 2019.

  2018

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. Online. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-9119-1.
  2. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. MUNI Press, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9015-6.
  3. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9016-3.
  4. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9015-6.

  2017

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-8501-5.

  2016

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Aspects of the Theory of Functional Sentence Perspective - promoting English Studies at Qufu University in Rizhao. 2016.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Aspects of the Theory of Functional Sentence Perspective (Lecture at Central China Normal University in Wuhan). 2016.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Libuše DUŠKOVÁ a Renáta GREGOVÁ. New advances in the study of the information structure of discourse (13th Conference of the European Society for the Study of English, Galway). 2016.
  4. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The position of function words in FSP. In 13th Conference of the European Society for the Study of English (ESSE), 22-26 August 2016, Galway. 2016.

  2015

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Wei-lun LU. Cognitive-Pragmatic Aspects of Information Structure and Information Flow. 2015.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 9-18. ISSN 0862-8432.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The role of linear modification in information structure. In 13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC-13), 20.-25. 7. 2015, Northumbria University, Newcastle, England. 2015.

  2014

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. A Concise History of English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 93 s. ISBN 978-80-210-7479-8.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. A Concise History of English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 93 s. ISBN 978-80-210-7479-8.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Eva GOLKOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979–1986). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 400 s. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-7676-1.
  4. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. In 12th ESSE Conference, Košice, 29 August- 2 September 2014. 2014.
  5. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. In 12th ESSE Conference, Košice, 29 August- 2 September 2014. 2014. ISBN 978-80-971720-3-9.
  6. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Firbas Jan. In Makariusová, Marie, et al. Biografický slovník českých zemí Fi-Fn. Vydání první. Praha: Historický ústav AV ČR, Academia, 2014, s. 208. 17. ISBN 978-80-200-2424-4.
  7. DUŠKOVÁ, Libuše a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. Information Structure of Discourse. 2014.

  2013

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume Two (1968–1978). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 370 s. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-5849-1.

  2012

  1. CHOVANEC, Jan, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Renata KAMENICKÁ. Written Academic Discourse: Anglo-American Traditions in the European Context. In A special issue of Brno Studies in English 38(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 1-173.

  2011

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Dílo Jana Firbase v českém a mezinárodním kontextu. Časopis pro moderní filologii. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2011, roč. 93, č. 2, s. 143-144. ISSN 0862-8459.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Summary. In New Chapters in Functional Syntax. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic, 2011, s. 108-110. Spis Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-946-9.

  2010

  1. SVOBODA, Aleš, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume One (1951–1967). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 384 s. Masaryk University Hounours Series. ISBN 978-80-210-5128-7.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Communicative dynamism and prosodic prominence of pronouns in English and Czech. In The Prague School and Theories of Structure. 1. vyd. Göttingen: V&R Unipress, 2010, s. 143-162. Interfacing Science, Lit., & the Humanities, sv. 1. ISBN 978-3-89971-704-4.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Communicative perspectives in the Theory of FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 20, č. 2, s. 86-93. ISSN 0862-8432.
  4. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Discourse Markers in Czech and English Conversation. In Languages in the Integrating World. München: Lincom Europa, 2010, s. 207-218. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  5. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Diskurzní částice v českém a anglickém dialogu. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 99-112. ISBN 978-80-7422-001-2.
  6. CHOVANEC, Jan, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. 2010.
  7. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Libuše DUŠKOVÁ. Information structure of discourse (Thematic Session no. 11 at 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies - Diversification and its Discontents) [workshop]. 2010.
  8. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Introducing New Information into the Context of Discourse. In Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies (2010). 2010.
  9. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Introducing New Information into the Context of Discourse. In Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. 2010. ISBN 978-80-210-5118-8.
  10. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. K analýze informační struktury jazyka. In Přednášky Pražského lingvistického kroužku. 2010.
  11. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jaroslava STAŠKOVÁ. The syntactic structure of English academic texts. In Written academic discourse: Anglo-American traditions in the European context (Seminar no. 71 at 10th ESSE Conference). 2010.
  12. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jaroslava STAŠKOVÁ. Written academic discourse: Anglo-American traditions in the European context (Seminar no. 71 at 10th ESSE Conference) [workshop]. 2010.
  13. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Za Alešem Svobodou. Časopis pro moderní filologii. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2010, roč. 92, 1-2, s. 128-128. ISSN 0862-8459.

  2009

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. An FSP view of discourse markers. In Přednášky Kruhu moderních filologů (Ostrava). 2009.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Initial syntatic elements in Old English and Modern English sentences. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Loudová, K. Žáková M. (eds.). 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, s. 99-110. ISBN 978-80-210-4944-4.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The information structure of discourse. In Lectures at Ludwig Maximilian University of Munich. 2009.
  4. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The position of discourse markers in the information structure of a sentence. In 3rd Nitra Conference on Discourse Studies: Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines. 2009.
  5. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Word order and linear modification in English. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, roč. 35, č. 2, s. 17-28. ISSN 0524-6881.

  2007

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jiří RAMBOUSEK. Diminutive expressions in translation: a comparative study of English and Czech. Belgian Journal of Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007, roč. 21, č. 1, s. 37-52. ISSN 0774-5141.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 1. vyd. Brno: MU, 2007, 119 s. Spisy Masarykovy univerzity č. 365, ISSN:1211-3034. ISBN 978-80-210-4468-5.
  3. RAMBOUSEK, Jiří a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. The existential there-construction in Czech translations. G.Anderman and M.Rogers (eds.). In G.Anderman and M.Rogers (eds.): Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator. Clevedon: Multilingual Matters, 2007, s. 133-152. Translating Europe. ISBN 978-1-85359-986-6.

  2005

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Comparing the structures of texts written in English and Czech. In Slovak Studies in English I (Conference Proceedings). Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 77-84. ISBN 80-89197-27-2.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Dynamic semantic scales in the theory of functional sentence perspective. In Aleg(r)ace pro Evu. Papers in Honour of Eva Hajičová. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 61-67.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jaroslava STAŠKOVÁ. Some difficulties facing native speakers of Czech and Slovak in writing in English. In Theory and Practice in English Studies 3. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 53-59. ISBN 80-210-3930-2.
  4. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Martin ADAM. The Presentation Scale in the Theory of Functional Sentence Perspective. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá and Pavlína Šaldová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, s. 59-69. ISBN 80-7308-108-3.
  5. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The sixtieth birthday of Ludmila Urbanová. Brno studies in English. Brno: MU, 2005, roč. 2005, č. 31, s. 11-12. ISSN 1211-1791.
  6. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Věcný text v české a anglosaské kultuře. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, ed. Zbyněk Fišer. Brno: Doplněk, 2005, s. 157-165. ISBN 80-7239-182-8.

  2004

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Gradation of Meaning in an English Sentence. Anglica Wratislaviensia 42. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2004, roč. 42, č. 1, s. 111-118. ISSN 0301-7966.

  2003

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Jan Firbas v zrcadle své práce. Urbanová, L., Omelková, E., Hladký, J. (eds.). In Jan Firbas ve vzpomínkách. Brno: MU, 2003, s. 51-53. ISBN 80-210-3109-3.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Jun Qian: Towards a Relational-Perspective Approach to Syntactic Semantics (Review). Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003, roč. 29, č. 1, s. 161-162. ISSN 1211-1791.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences. Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003, roč. 29, č. 1, s. 9-20. ISSN 1211-1791.

  2002

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The seventieth birthday of Professor Josef Hladký. Brno Studies in English 28. Brno: MU, 2002, roč. 28, č. 1, s. 9-10. ISSN 1211-1791.

  2001

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. In Memory of Jan Firbas. Brno Studies in English 27. Brno: MU, 2001, roč. 21, č. 1, s. 7-9. ISSN 1211-1791.

  2000

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. On the capacity of different word classes to signal prosodic prominence. Brno Studies in English 26. Brno: MU, 2000, roč. 26, č. 1, s. 5-12. ISSN 1211-1791.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Retrievability and Activation Cost. In 6th Conference of British, American and Canadian Studies (Proceedings). Prešov: Prešovská univerzita, 2000, s. 134-145. ISBN 80-8068-014-0.
  3. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The Structure of the Tone Unit. In Rudiments of English Linguistics, edited by Štekauer, Pavol. Prešov: Slovacontact, 2000, s. 50-53. Rudiments of English Linguistics 1. ISBN 80-88876-04-4.

  1997

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. On the communicative functions of nucleus bearers. Brno Studies in English 23. Brno: MU, 1997, roč. 23, č. 1, s. 43-50. ISSN 1211-1791.

  1996

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Bryan MOSEY. Nucleus position and tone unit length in English and Czech. Brno Studies in English 22. Brno: MU, 1996, roč. 22, č. 1, s. 15-21. ISSN 1211-1791.

  1995

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation centre in English and Czech sentences. Brno Studies in English 21. Brno: MU, 1995, roč. 21, č. 1, s. 9-15. ISSN 1211-1791.

  1991

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Aleš Tichý (Obituary). Brno Studies in English 19. Brno: MU, 1991, roč. 19, č. 1, s. 193-194. ISSN 1211-1791.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pronouns, functional sentence perspective and intonation. Brno Studies in English 19. Brno: MU Brno, 1991, roč. 19, č. 1, s. 55-64. ISSN 1211-1791.

  1989

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Personal pronouns, functional sentence perspective and intonation. Brno Studies in English 18. Brno: MU, 1989, roč. 18, č. 1, s. 67-73. ISSN 1211-1791.

  1988

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Lidmila PANTŮČKOVÁ a Thomas Donaldson SPARLING. Czechoslovak Conference on English and American Studies. Philologica Pragensia. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1988, roč. 31, č. 1, s. 42-46. ISSN 0048-3885.

  1987

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Definite NP Anaphora: A Pragmatic Approach. By Marit. R. Westergaard. (Review). Brno Studies in English 17. Brno: MU, 1987, roč. 17, č. 1, s. 90-91. ISSN 0231-5351.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Loose elements in colloquial English. Brno Studies in English 17. Brno: MU, 1987, roč. 17, č. 1, s. 97-106. ISSN 0231-5351.

  1985

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Leiv Egil Breivik, Existential 'There', Studia Anglistica Norvegica 2, Bergen, 1983 (Review). Brno Studies in English 16. Brno: MU, 1985, roč. 1985, s. 157-158. ISSN 0068-2705.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The internal structure, communicative value and prosodic weight of the English object. Brno Studies in English 16. Brno: MU, 1985, roč. 16, č. 1, s. 49-62. ISSN 0068-2705.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2024 22:13