Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Veronika ŘÍMALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 4, s. 395-401. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.062.

  2019

  1. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Flow mediated dilation - její úloha a význam ve screeningu rizika kardiovaskulárních chorob. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 21, č. 2, s. 92-96, 6 s. ISSN 1212-7299.
  2. MIKLÍKOVÁ, Marie, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Lenka ŠPINAROVÁ, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiri KETTNER, Petr OSTADAL, Cestmir CIHALIK, Jiří ŠPÁC, Hikmet AL-HITI, Marian FEDORCO, Richard FOJT, Andreas KRUGER, Josef MALEK, Tereza MIKUSOVA, Zdenek MONHART, Stanislava BOHACOVA, Lidka POHLUDKOVA, Filip ROHAC, Jan VACLAVIK, Dagmar VONDRAKOVA, Klaudia VYSKOCILOVA, Miroslav BAMBUCH, Gabriela DOSTALOVA, Stepan HAVRANEK, Ivana SVOBODOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jindřich ŠPINAR, Roman MIKLIK a Jiří PAŘENICA. Hyperuricemia treatment in acute heart failure patients does not improve their long-term prognosis: A propensity score matched analysis from the AHEAD registry. Clinical Cardiology. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2019, roč. 42, č. 8, s. 720-727. ISSN 0160-9289. doi:10.1002/clc.23197.

  2018

  1. FILIPOVSKÝ, Jan, Jitka SEIDLEROVÁ, Jiří CERAL, Petra VYSOČANOVÁ, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Markéta MATEŘÁNKOVÁ, Petr KÖNIG a Hana ROSOLOVÁ. A multicentre study on unattended automated office blood pressure measurement in treated hypertensive patients. Blood Pressure. London: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 27, č. 4, s. 188-193. ISSN 0803-7051. doi:10.1080/08037051.2018.1425606.
  2. ŠPÁC, Jiří. Antikoagulační léčba ve stáří. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 20, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-7299.
  3. NOVÁK, Jan, Vladislav BIEL, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients. In 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2018. ISSN 0263-6352.
  4. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Funkce endotelu, její vztah k arteriální hypertenzi a možnosti její modulace. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, 7-8, s. 762-770. ISSN 0042-773X.
  5. ŠPÁC, Jiří. Srdeční selhání a diabetes mellitus – smrtící dvojice. Česká diabetologie. Praha: We Make Media, s.r.o., 2018, roč. 1, č. 1, s. 13-20. ISSN 2571-0133.

  2017

  1. ŠPÁC, Jiří. Betablokátory u kardiovaskulárních onemocnění na počátku 21. století. In Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2017. s. 30-35. ISSN 1212-9445.
  2. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
  3. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension - Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
  4. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí. In XXV. Výroční Sjezd České Kardiologické Společnosti. 2017.
  5. ŠPÁC, Jiří. Hypertenze a ischemická choroba srdeční – dva nebezpeční sourozenci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 98-101. ISSN 1212-4540.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Roman MIKLÍK, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Cestmir CIHALIK, Jiří ŠPÁC, Marián FELŠŐCI, Petr OSTADAL, Ladislav DUŠEK, Jiri KETTNER, Jan VACLAVIK, Simona LITTNEROVÁ, Zdeněk MONHART, Josef MALEK a Jiří PAŘENICA. Worse prognosis of real-world patients with acute heart failure from the Czech AHEAD registry in comparison to patients from the RELAX-AHF trial. ESC Heart Failure. San Francisco: Wiley Periodicals, 2017, roč. 4, č. 1, s. 8-15. ISSN 2055-5822. doi:10.1002/ehf2.12105.
  7. NOVÁK, Jan, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.

  2016

  1. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Bohuslav KIANIČKA, P. FRANA, M. PLACHY a Jiří ŠPÁC. AMBULATORY ARTERIAL STIFFNESS INDEX IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSION BEFORE AND AFTER ONE YEAR OF TREATMENT WITH LOSARTANE AND TELMISARTANE. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000492235.04624.48.
  2. ŠPÁC, Jiří. Jak nejlépe blokovat renin-angiotenzinový systém u nemocných s hypertenzí a diabetes mellitus? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 13-16. ISSN 1212-4540.
  3. ŠPÁC, Jiří. Jsou betablokátory stále moderní léky? Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 2, s. 50-55. ISSN 1805-398X.
  4. ŠPÁC, Jiří. Klinický význam natriuretických peptidů v diferenciální diagnostice dušnosti. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, 7-8, s. 640-645. ISSN 0042-773X.
  5. ŠPÁC, Jiří. Novinky v antikoagulační léčbě. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 24-26. ISSN 1805-398X.
  6. ŠPÁC, Jiří. Srdeční selhání a diabetes mellitus. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 2, s. 10-12. ISSN 1805-398X.

  2015

  1. ŠPÁC, Jiří. Jak vybírat diuretikum v léčbě hypertenze. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 46-48. ISSN 1805-398X.
  2. LITTNEROVÁ, Simona, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiří KETTNER, Petr OSTADAL, Cestmir CIHALIK, Jiří ŠPÁC, Hikmet AL-HITI, Marian FEDORCO, Richard FOJT, Andreas KRUGER, Josef MALEK, Tereza MIKUŠOVÁ, Zdenek MONHART, Stanislava BOHACOVA, Lidka POHLUDKOVA, Filip ROHAC, Jan VACLAVIK, Dagmar VONDRAKOVA, Klaudia VYSKOČILOVÁ, Miroslav BAMBUCH a Ladislav DUŠEK. Positive Influence of Being Overweight/Obese on Long Term Survival in Patients Hospitalised Due to Acute Heart Failure. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 2, s. "e0117142", 15 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0117142.

  2014

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří ŠPÁC a Alena ONDREJKOVÁ. The First Registry. Comparison of anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation. Experimental and Clinical Cardiology. Ontario: Pulsus Group, 2014, roč. 20, č. 1, s. 662-673. ISSN 1205-6626.

  2013

  1. VANÍČEK, Jiří, Bohuslav KIANIČKA, Jan TRNA, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Hana KYSELOVÁ, Radomíra MIKULICOVÁ a Barbora BAJGAROVÁ. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPÁC, Jiří, Michal BERÁNEK, Helena NĚMCOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Využití natriuretických peptidů v diagnostice hypertrofie levé komory srdeční u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 769-775. ISSN 0042-773X.

  2012

  1. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Antiagregační léčba 2012. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2012, roč. 1, č. 5, s. 45-47, 4 s. ISSN 1805-398X.
  2. KIANIČKA, Bohuslav, Ivo NOVOTNÝ, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Petr PISKAČ, Jan ŽÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří ŠPÁC a Ivan ŘIHÁČEK. Endoskopická retrográdní cholangiografie pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 347-353. ISSN 0042-773X.
  3. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Nové postupy v antikoagulační léčbě u seniorů s fibrilací síní. Kardiologická revue. 2012, roč. 14, č. 1, s. 22-26. ISSN 1212-4540.
  4. ŠPÁC, Jiří a Karola BALŠÍKOVÁ. Použití esmololu v léčbě paroxysmální fibrilace síní u nemocné se subklinickou hyperthyreozou. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2012, roč. 4/8, s. 383-384. ISSN 1801-1209.

  2011

  1. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Jak je to s dávkováním diuretik v léčbě hypertenze. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen,s.r.o., 2011, roč. 13, č. 4, s. 182-184. ISSN 1212-7299.
  2. ŠPÁC, Jiří. Postavení blokátorů kalciových kanálů (BKK) v kombinační léčbě hypertenze. Causa Subita. 2011, roč. 14, č. 1, s. 46-52. ISSN 1212-0197.

  2010

  1. ŠPÁC, Jiří. Antiagregační terapie u nemocných s rizikem krvácení. Olomouc: Solen, 2010. s. D19, 1 s. ISBN 978-80-87327-49-4.
  2. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Diabetes mellitus a hypertenze. Postgraduální medicina. Praha: Mladá Fronta, 2010, roč. 12, č. 8, s. 945-949. ISSN 1212-4184.
  3. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK a Bohuslav KIANIČKA. Diuretika u hypertenze. medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 7, č. 3, s. 105 110, 5 s. ISSN 1214-8687.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, A LINHART, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří ŠPÁC, Ladislav DUŠEK a Daniela TOMČÍKOVÁ. Do women with acute heart failure differ from men? 2010. ISSN 0195-668X.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Aleš LINHART, R MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří ŠPÁC, Ladislav DUŠEK a Daniela TOMČÍKOVÁ. Do women with acute heart failure differ from men? In ESC Congress. 2010.
  6. PLACHÝ, Martin, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Ota HLINOMAZ. Kazuistika mladého pacienta s konstriktivní perikarditidou se subakutním průběhem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 56, č. 2, s. 85 88, 4 s. ISSN 0042-773X.
  7. ŠPÁC, Jiří. Léčba stabilní anginy pectoris- optimální neintervenční léčba. Praha: Mladá Fronta, 2010. 4 s. 15. ISSN 0044-1996.
  8. KIANIČKA, Bohuslav, I. NOVOTNÝ, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Naše zkušenosti s endoskopickou drenážní léčbou pankreatických pseudocyst. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, a.s., 2010, roč. 56, č. 9, s. 910-914. ISSN 0042-773X.
  9. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK a Helena NĚMCOVÁ. Natriuretic Peptides As A Marker of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients With Obesity and Hypertension: Relationship With Doppler Tissue Imaging. In 20th European Meeting on Hypertension. 2010. ISSN 1473-5598.
  10. ŠPÁC, Jiří. Nové protidestičkové léky v prevenci kardiovaskulárních chorob. Olomouc: Solen, 2010. s. A6, 1 s. ISSN 1803-5868.
  11. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Helena NĚMCOVÁ a Luděk PLUHÁČEK. Rychlost aortální pulzové vlny u nemocných s metabolickým syndromem a hypertenzí léčených sartany. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, 2010, roč. 56, č. 8, s. 880 883, 4 s. ISSN 0042-773X.
  12. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Helena NĚMCOVÁ a Zdeněk PLUHÁČEK. Vliv blokády angiotensionového receptoru na rychlost aortální pulsové vlny u hypertoniků s metabolickým syndromem. 2010. ISSN 0010-8650.

  2009

  1. SPÁC, Jirí, Helena NEMCOVA, Josef HANUS a Miroslav SOUCEK. Echocardiographic analysis of increased natric peptides plasma levels in patients with hypertension and metabolic syndrome. Journal of hypertension. 2009, roč. 27, č. 4, s. 101. ISSN 0263-6352.
  2. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Miroslav SOUČEK. Echocardiographic analysis of increased natriuretic peptides plasma levels in patients with hypertension and metabolic syndrome. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009. ISSN 1473-5598.
  3. ŠPÁC, Jiří. Chronické srdeční selhání a diabetes mellitus. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta,a.s., 2009, č. 5, s. 29-35, 6 s. ISSN 1212-4184.

  2008

  1. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Miroslav SOUČEK. Homocystein a rychlost pulsové vlny u nemocných s hypertenzí a metabolickým syndromem. Medica tribune.CZ. Praha: Medical Tribune. CZ, s.r.o., 2008, roč. 2008, s. 16. ISSN 1214-8911.
  2. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Martin PLACHÝ a Mirosla SOUČEK. Rychlost pulzové vlny a homocystein u pacientů s hypertenzí a metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 9, s. 890-891. ISSN 0042-773X.
  3. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Hana ČIŽMÁROVÁ. Srovnání léčby temisartanem versus losartanem u hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Medical tribune.CZ.s.r.o., 2008, roč. 50, č. 9, s. 163. ISSN 0010-8650.
  4. ŠVEJDA, Petr, Vladimír SOŠKA, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Statiny a kostní denzita. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Helathworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 4, s. 917. ISSN 0042-773X.
  5. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. Vlastnosti tepenné stěny a hladina homosyteinu u hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Medical tribune.CZ, 2008, roč. 50, č. 9, s. 167. ISSN 0010-8650.

  2007

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jaromír HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, Jiří ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr LUPÍNEK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 1, s. K5-33, 29 s. ISSN 1802-128X.
  2. ŠPINAR, Jindřich, J. HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, Jiří ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání ČKS 2006. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 11, s. 75-105. ISSN 0010-8650.
  3. ŠPÁC, Jiří, Josef HANUŠ, Miroslav SOUČEK a Helena NĚMCOVÁ. Measurement of arterial pulse wave velocity support the suspicion of asymptomatic left ventricular dysfunction in hypertensive patients with metabolic syndrome or diabetes mellitus. Artery Research. Oxford: Elsevier, 2007, roč. 1, č. 2, s. 54-55. ISSN 1872-9312.
  4. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Hana ČIŽMÁROVÁ. Morfologické a biochemické změny u hypertoniků s metabolickým syndromem. In Sborník XXIV konference Čs.hypertenzní společnosti. Brno, 2007. s. 43. ISBN 978-80-245-0421-8.
  5. NĚMCOVÁ, Helena. Vztah hodnot krevního tlaku při ambulantním monitorování k některým morfologickým a biochemickým parametrům hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Čs. kardiol. sposlečnost, 2007, roč. 49, č. 4, s. 79. ISSN 0010-8650.
  6. ŠPÁC, Jiří. Zvláštnosti léčby akutního infarktu myokardu a diagnostické problémy u nemocných s diabetes mellitus. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthword, 2007, roč. 9, č. 4, s. 230- 235, 5 s. ISSN 1212-4540.

  2006

  1. ŠPÁC, Jiří. Hypertenze a vlastnosti arteriální stěny. Kardiofórum. 2006, roč. 4, č. 4, s. 9-13, 4 s. ISSN 1214-2255.
  2. ŠPÁC, Jiří. Léčba chronického srdečního selhání u starších nemocných. medicína po promoci. 2006, roč. 6, č. 7, s. 56-63, 7 s. ISSN 1212-9445.
  3. ŠPÁC, Jiří. Možnosti dlouhodobé antiagregační léčby na počátku 21. století. Kardiofórum. 2006, roč. 4, č. 1, s. 1-9. ISSN 1214-225.
  4. ŠPÁC, Jiří. Současné možnosti antiagregační léčby u nemocných s diabetem v prevenci komplikací aterosklerozy. KARDIOLOGICKÁ REVUE. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 105-111, 6 s. ISSN 1212-4540.

  2005

  1. ŠPÁC, Jiří. Je tělesný trénink nezbytnou součástí léčby chronické ICHS i v 21. století ? Vnitřní lékařství. Praha, 2005, roč. 51, č. 9, s. 930-934, 4 s. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPÁC, Jiří. Jsou Doporučení pro léčbu chronického srdečního selhání použitelná i u nemocných vyššího věku ? Cor et Vasa. 2005, roč. 47, č. 4, s. 108-108. ISSN 0010-8650.
  3. ŠPÁC, Jiří. Kardioprotekce. Interní medicina pro praxi. 2005, roč. 5, č. 4, s. 47-49. ISSN 1212-7299.
  4. PLUHÁČEK, Luděk a Jiří ŠPÁC. Kardiorenální syndrom u nemocných se srdečním selháním. Vnitřní lékařství. Praha, 2005, roč. 51, S2, s. S67-S72, 6 s. ISSN 0042-773X.
  5. ŠPÁC, Jií. Kardiovaskulární choroby u nemocných s poškozenou funkcí ledvin. Vnitní lékaství. Praha, 2005, roč. 51, S2, s. S73-S78, 6 s. ISSN 0042-773X.
  6. ŠPÁC, jiří. Léčba chronického srdečního selhání u seniorů. Practicus. Praha, 2005, roč. 4, č. 3, s. 131- 134. ISSN 1213-8711.
  7. ŠPÁC, Jiří a Jiří PAŘENICA. Vliv předchozí dlouhodobé léčby aspirinem na klinický průběh akutního koronárního syndromu. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51/2005, č. 6, s. 664-671, 6 s. ISSN 0042-773X.
  8. PLACHÝ, Martin a Jiří ŠPÁC. Význam stanovení tlakového indexu kotník-paže k hodnocení kardiovaskulární prognózy pacientů s diabetes mellitus. In Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s. 1211-1212, 1 s.

  2004

  1. VELAZQUEZ, Eric J., Gary S. FRANCIS, Paul W ARMSTRONG, Phillip E AYLWARD a Jiri ŠPÁC. An international perspective on heart failure and left ventricular systolic dysfunction complicating myocardial infarction : the VALIANT Registry. Leuven, Belgium: Elsevier, 2004. 8 s. Europen Heart Journal, 25. ISBN 0195-668X.

  2003

  1. ŠPÁC, Jiří, Jiří PAŘENICA a M PARTIŠOVÁ. Nemocní s nestabilní anginou pectoris - jaká byla skutečnost v českých nemocnicích v roce 2000? Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 8, s. 603-609.

  2002

  1. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ, Jan ČERNÝ a Ivo DVOŘÁK. Umožní kombinace EKG a echokardiofgrafie při tělesné zátěži odhalit viabilní myokard u nemocných s prodělaným infarktem myokardu. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 4 s. Vnitřní Lékařství,48 Suppl. I. ISBN 0042-773X.

  2001

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Petra OHNÚTKOVÁ, lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. profile of patients hospitalised with heart failure. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2001, roč. 3, Suppl.1, s. 10. ISSN 1388-9842.
  2. OHNÚTKOVÁ, Petra, Jindřich ŠPINAR, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. profile of patients hospitalised with heart failure. Acta Clin. Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian Society of Cardiology, 2001, roč. 40, č. 1, s. 134. ISSN 0353-9474.
  3. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Gabriela HUBENÁ, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Role of plasma endothelin level in mild to moderate chronic heart failure. Acta Clin. Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian cardiac Society, 2001, roč. 40, č. 1, s. 89. ISSN 0353-9474.

  2000

  1. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Ivo DVOŘÁK. Využití pohybu v léčbě mladých hypertoniků. Sborník abstrakt XVII konference Čs. společnosti pro hypertenzi. Znojmo 12.-14.10.2000, 2000.

  1999

  1. ŠPÁC, Jiří. Comparison of two treatment durations (6 days and 14 days) of a low molecular weight heparin with a 6 day treatment of unfractioned heparin in the initial management of unstable angina or no Q wawe myocardial infarction. FRAX.I.S (Fraxiparine in Ischaemic Syndrome). European Heart Journal. Londýn, 1999, roč. 20, č. 21, s. 1553-1562. ISSN 0195-668X.

  1998

  1. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Dobutamine stresstransesofageal echocardiography in the diagnosis of ischemic heart disease. Scripta Medica. 1998, roč. 71, 2-3, s. 91-97. ISSN 1211-3395.
  2. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Effects of training on left ventricular sysstolic function patients with moderate dysfunction of the left ventricle after myocardial dysfunction. In Book of Abstracts. Paříž: VIII. Journées Européennes de la Societé Francaise de Cardiologie, 1998.
  3. ŠPÁC, Jiří a Helena NĚMCOVÁ. The value pulmonary vein flow assessment during dobutamine stress echocardiography. Bratislava: 6th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 1998.

  1997

  1. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Ivo DVOŘÁK. Celodenní profil krevního tlaku u hypertoniků ve vztahu k hmotnosti levé komory. In Abstrakt. Plzeň: XIV. sjezd 5. - 17.10.1997, 1997. s. 12-13.
  2. ŠPÁC, Jiří. Dobutamine stress transesophageal echocardiography in the diagnosis of ischemic heart disease. Biomet Project on Stress pharmacologic echocardiography BMHI-CT-92-1318. Project summaries, Brussels, Luxemburg, 1997. In Final report. Brno: PECO 1993, 1997. s. 1-24. ISBN 92-827-5471-5.
  3. ŠPÁC, Jiří. Evaluation of the left ventricular diastolic function by dobutamine stress echocardiolography. In Abstrakta. Prague 24. - 26. September 1997: 15th European Conference of the International Society of Non, 1997. s. 24-25.
  4. ŠPÁC, Jiří. Nové možnosti echokardiografie v diagnostice levokomorové dysfunkce. Scripta medica. 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 128-130. ISSN 1211-3395.

  1996

  1. ŠPÁC, Jiří. Srovnávání dynamické a izometrické zátěže při ECHO vyšetření nemocných s ICHS. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 5, s. 303-307. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPÁC, Jiří. Význam dipyridamolové transesofageální ECHO v diagnostice ICHS. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 8, s. 528-532. ISSN 0042-773X.

  1995

  1. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Influence of dipyridamol upon pulmonary vein flow in patients with CAD. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 964. ISSN 1070-3837.
  2. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Vliv dipyridamolu na toky v plicních žilách u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 5, s. 298-301. ISSN 0042-773X.

  1993

  1. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Mojmír BLAHA. Ecokardiografické ukazatele levé komory při léčbě mírné hypertenze tělesným tréninkem. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 3, s. 228-233. ISSN 0042-773X.
  2. BLAHA, Mojmír, Helena NĚMCOVÁ a Jiří ŠPÁC. Evaluation of left ventricular diastolic function during isometric exercise in patients before and after PTCA. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1, č. 1, s. 213-217. ISSN 0042-773X.
  3. ŠPÁC, Jiří, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Hodnocení tělesné rehabilitace po revaskularizaci myokardu zátěžovou echokardiografií. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 849-855. ISSN 0042-773X.
  4. DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC a Helena NĚMCOVÁ. Transesofageální zátěžová echokardiografie. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 6, s. 525-530. ISSN 0042-773X.
  5. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Význam toku v plicních žilách pro odhad plicního tlaku levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 4, s. 353-358. ISSN 0042-773X.

  1987

  1. DVOŘÁK, Ivo, Blažena PODROUŽKOVÁ, Jana KOCOURKOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Guanfacins in the treatment of hypertensives with a pronounced response to exercise and diabetes mellitus. Cor et Vasa. 1987, s. 30-36.
  2. BLAHA, Mojmír, Ivo DVOŘÁK, J ZEMÁNKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Systolické časové intervaly při izometrickém cvičení pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Scripta medica. 1987, s. 27-35.
  3. DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC, P LUPÍNEK, R. SKOUMAL, Libor ZDRAŽIL, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Mojmír BLAHA. Využití pozátěžové odpovědi systolického krevního tlaku v diagnostice ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. 1987, s. 448-453.

  1986

  1. DVOŘÁK, Ivo, Dorota SOBOTOVÁ, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, J. MOCEK, Václav CHALOUPKA, Miluše HERTLOVÁ, Pavel STUDENÍK a Jiří ŠPÁC. Funkce levé komory u nemocných v pravidelném dialyzačním léčení. Vnitřní lékařství. 1986, s. 109-116.
  2. DVOŘÁK, Ivo, Helena NĚMCOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Kontrola léčby nemocných s vyjádřenou hypertenzí izometrickou zátěžovou zkouškou. Vnitřní lékařství. 1986, s. 1145-1224, 79 s.
  3. ZEMÁNKOVÁ, J., Ivo DVOŘÁK, R. ZEZULKOVÁ, Mojmír BLAHA, J. ČERNÝ, Bořivoj SEMRÁD, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Ivo DVOŘÁK. Možnosti zátěžové polygrafie a echokardiografie v diagnostice ischemické choroby srdeční u mladých žen. Scripta medica. 1986, s. 387-403, 16 s.
  4. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Význam ezometrické zátěžové zkoušky u hraniční hypertenze. Vnitřní lékařství. 1986, s. 956-963.
  5. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, R. ZEZULKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Zátěžová echokardiografie u ischemické choroby srdeční mladých žen. Vnitřní lékařství. 1986, s. 528-533.

  1982

  1. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, P. SLAVÍČEK, Helena NĚMCOVÁ, František HAVLÁT a Ivan ŠAFRÁNEK. Srovnání invazivních a neinvazivních ukazatelů funkce levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1982, s. 1166-1175.

  1981

  1. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Pavel ŠVIHÁLEK, J. SNÁŠEL a H. NĚMCOVÁ. Krevní tlak při izometrické zátěži. Časopis lékařů českých. 1981, s. 1599-1601.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 03:06