Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DOSEDĚL, Tomáš, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Age and Gender Difference in ICT Literacy and Biometrics Knowledge. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2022, neuveden, neuveden, s. 1-18. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2022-21291.
 2. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (externí). Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, 2022 - 2027.
 3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Petra MASOPUST ŠACHOVÁ a Jan LORMAN. Finding local remedies for the global problem: hearing the older voices in the turmoil of abuse and neglect. In the 2022 (eng)aging! – 5th International Conference on Ageing & Technology Fair. 2022.
 4. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Jak čelit osamělosti seniorů a pečujících (podcast). Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2022.
 5. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Osamělost jako společenský problém? In Sousedská univerzita Knihovna Blansko. Knihovna Blansko, 2022.
 6. 2021

 7. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. A co senioři, mají si s čím hrát? aneb nové pojetí aktivního stárnutí skrze moderní technologie. In Doba seniorů. Praha: Rada seniorů ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí., 2021. s. 20-21. ISSN 1801-5859.
 8. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Monika ALISCH, Susanne KÜMPERS a Jolanta PEREK-BIALAS. Ageing and Caring in Rural Environments : cross-national insights from Central Europe. In Kieran Walsh, Thomas Scharf, Sofie Van Regenmortel, Anna Wanka. Social Exclusion in Later Life : Interdisciplinary and Policy Perspectives. Cham: Springer, 2021. s. 223-236. International Perspectives on Aging, vol. 28. ISBN 978-3-030-51405-1. doi:10.1007/978-3-030-51406-8_17.
 9. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Gabriela ŠEJNOVÁ a Michal VAVREČKA. Designing advanced technologies 4 older users : lessons learned in HUMR project. In DESIRE Workshop: Dizajn pre všetkých v starnúcej spoločnosti (Bratislava, online). 2021.
 10. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "Empatické město, jako místo, kde chci zestárnout" In Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí. Sborník textů ke konferenci Pěšky městem, Praha 2021(postkonferenční sborník), str. 103-112. 1. vyd. Pěšky městem, z.s., 2021. 10 s. ISBN 978-80-11-00447-7.
 11. AARTSEN, Marja, Kieran WALSH, Feliciano VILLAR, Ariela LOWENSTEIN, Ruth KATZ, Sigal Pearl NAIM, Andreas MOTEL-KLINGEBIEL, Anna WANKA, Anna URBANIAK, Thomas HANSEN a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender : A Heuristic Model. Gender a výzkum / Gender and Research. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 22, č. 1, s. 16-35. ISSN 2570-6578. doi:10.13060/gav.2021.005.
 12. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Tomáš DOSEDĚL. Ict Usage In Covid-19 Times & Specifics of The Biometrics By Age and Gender Lenses. In ALL ABOUT PEOPLE 2021, 12-19 March 2021, Maribor, on-line. 2021.
 13. TOURNIER, Isabelle a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Introduction : Framing community and spatial exclusion. In Kieran Walsh, Thomas Scharf, Sofie Van Regenmortel, Anna Wanka. Social Exclusion in Later Life : Interdisciplinary and Policy Perspectives. Cham: Springer, 2021. s. 185-191. International Perspectives on Aging, vol. 28. ISBN 978-3-030-51405-1. doi:10.1007/978-3-030-51406-8_14.
 14. MENŠÍKOVÁ, Tereza, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Klára REIMEROVÁ. Jak na osamělost (nejen) ve starším věku : Naléhavé otázky současné doby (lekce pro školy). Brno, 2021.
 15. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Jana BOHUTÍNSKÁ. Jsi starý, seď doma! Stereotyp, na který v podnikání konečně zapomeňte. www.podnikatel.cz, 2021.
 16. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Limity technologického optimismu z pohledu sociální gerontologie. In Hana Georgi. Stárnutí 2021 : Sborník příspěvků z 5. gerontologické mezioborové konference. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2021. s. 189-198. ISBN 978-80-906237-4-3.
 17. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Lonely older men – gendered construction and experience of loneliness. In 50th Anniversary Conference of the British Society of Gerontology in 2021: Ageing Past, Present and Future: Innovation and Change. 2021.
 18. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Nahradí roboti pečovatele v sociálních službách? Sociální služby : odborný časopis. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2021, roč. 23, č. 11, s. 38-39. ISSN 1803-7348.
 19. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. „Nebát se stárnutí a budoucnosti? (Aneb mýty a pověry i tom, co nás čeká a nemine v oblasti demografie, společnosti a technologií). In XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb (APSS), Tábor. 2021.
 20. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Monika SEKAL. O ageismu v moderních technologiích a robotu Pepovi, který seniory baví i vzdělává, se socioložkou Lucií Vidovićovou. In Blog AVAST (Monika Sekal). AVAST!, 2021.
 21. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Osobní vzpomínka na Jiřinu Šiklovou. Gender a výzkum / Gender and Research. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 22, č. 1, s. 213-215. ISSN 2570-6578. doi:10.13060/gav.2021.004.
 22. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Klára REIMEROVÁ, Petr FUČÍK, Tomáš DOSEDĚL a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Preference informačních zdrojů u různých skupin seniorů a seniorek : souhrnná zpráva o výsledcích anketního šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 96 s.
 23. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Roboti v zrcadle stárnutí. In Intimně s roboty : Sociální, psychologické a etické aspekty. 2021.
 24. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Rodinná politika z pohledu životní dráhy a v dalších souvislostech. In Závěrečný seminář pro hlavní město Prahu. 2021.
 25. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Gabriela ŠEJNOVÁ, Michal VAVREČKA a Lucie RYBYŠAROVÁ. Social robot and humour : new spices for active ageing? In IV. Forum of Sociology, International Sociological Association, Cahllenges of the 21st Century, Porto Alegre, Brasil (online). 2021.
 26. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Solitude, loneliness and social exclusion in older age. In ESA RN-13 Interim Meeting -“Sociology of Families and Intimate Lives : Extended family relationships: What are they in late modernity?”, 21-22 January 2021, Olomouc - on-line. 2021.
 27. ŠLESINGEROVÁ, Eva a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Soužití s roboty může zvýšit míru empatie k jinakosti a take probarvovat obraz světa a lidí v něm. In Art Café_Český rozhlas Vltava/Umění a kultura. 2021. vyd. Praha: Radio Vltava/ Art Café, 2021.
 28. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. „Tenhle robot je pro starý!“ Překonávání technologického ageismu. European Journalism Observatory (online), 2021.
 29. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The potential of technologies to redefine the ageing experience and their limits in becoming a solution: Some refelctions on making the humanoid robot more age-friendly. In Engaging Ageing 2021 : The Future of Ageing and the Silver Economy, DCU Ireland, November, 1-3, 2021. 2021.
 30. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. To nejlepší tady jsi TY! Roboti a jiné drahé hračky v pozdní dospělosti/. In Výroční konference České sociologické společnosti ČSS 2021 : sociologické reflexe | sociological reflections (Brno, 23. – 25. 6. 2021). 2021.
 31. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Tomáš DOSEDĚL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Using of Biometrics in Old and Young Age. In 2021 (eng)aging! Virtual Conference,. 2021.
 32. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková přátelskost moderních technologií vs. technologický ageismus, aneb co nám může stárnutí říci o směřování technologické budoucnosti. In HUMAIN. 2021.
 33. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věku přátelské bydlení ve městě. In ERA21 #122 O architektuře víc! Architektura péče 02/2021. Brno: ERA Média, 2021. s. 20-22. ISSN 1801-089X.
 34. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. volená externí členka. Rada Sociologického ústavu, v.v.i. AV ČR, 2021 - 2026.
 35. MENŠÍKOVÁ, Tereza a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Výsledky vědy hledají cestu do výuky sociálních věd na ZŠ a SŠ aneb pohled z „druhé strany“ na zkušenost s tvorbou modelových lekcí. In Didaktická konference 2021. Vzdělání pro budoucnost : Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století (22.-23. září 2021, Brno). 2021.
 36. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vztahovost jako rámec chaosu a řádu sociální duality věku a genderu. Gender a výzkum / Gender and Research. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 22, č. 1, s. 3-15. ISSN 2570-6578. doi:10.13060/gav.2021.015.
 37. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Michal VAVREČKA a Gabriela ŠEJNOVÁ. Wakeing up from the gerotechnological optimism. In 4th International Conference on Aging & Technology Fair Technologies for Active and Independent Living in Old Age February 10-11, 2021, Prague. 2021.
 38. 2020

 39. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Isabelle TOURNIER. Community and Spatial Aspects of Exclusion in Later Life. Galway: ROSEnet, 2020. ROSEnet Briefing Paper Series. No. 2 CA 15122 Reducing Old-Age Exclusion: Collaboratins in Research and Policy (K. Walsh, T. Scharf - series eds). ISBN 978-1-908358-72-1.
 40. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Čím předejít častému pocitu osamělosti ve stáří? A jak s ním může pomoci mladší generace? In On Aire s Martinou Foldynovou - Rádio Wave. Rádio Wave, 2020.
 41. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Dejte seniorům najevo, že je vnímáte a nejsou neviditelní, říká výzkumnice osamělosti ve stáří (On Air Radio Wave; red. Martina Foldynová)). 2020.
 42. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Edutaiment jako klíčový faktor v překonávání digitální exkluze ve vyšším věku. In Vzdělávání a práce ve 3.věku - příležitost pro společnost (online event). 2020.
 43. MATULÍK, Martin, Michal VAVREČKA a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Edutainment Software for the Pepper Robot. In ISCSIC 2020 : Proceedings of the 2020 4th International Symposium on Computer Science and Intelligent Control. New York: Association for Computing Machinery, 2020. s. 1-5. ISBN 978-1-4503-8889-4. doi:10.1145/3440084.3441194.
 44. WALSH, Kieran, Lena DAHLBERG, Patricia CONBOY, Elisa TIILIKAINEN, Marjaana SEPANNEN, Jim OGG, Michal MYCK, Marja AARTSEN, Vanessa BURHOLT, Giovanni LAMURA, Veerle DRAULANS, Lucie VIDOVIĆOVÁ, Isabelle TOURNIER, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Sandra TORRES, Ariela LOWENSTEIN, Charles WALDEGRAVE, Francesco BARBABELLA, Thomas SCHARF, Mirza EMIRHAFIZOVIC, Feliciano VILLAR a Andreas MOTEL-KLINGEBIEL. Multidimensional Social Exclusion in Later life : Briefing Paper and a Roadmap for Future Collaborations in Research and Policy. Galway: ROSEnet, 2020. 24 s. ROSEnet Briefing Paper Series: No. 6. CA 15122 Reducing Old-Age Exclusion: Collaborations in Research and Policy (K. Walsch, T. Scharf - series eds). ISBN 978-1-908358-76-9.
 45. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mýty kolem stárnutí brání efektivním zásahům. MUNI, 2020.
 46. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Klára KUBÍČKOVÁ. Nebavte se se seniory jen o covidu a nechte je rozhodnout, jaká rizika podstoupí. 2020.
 47. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Nebavte se se seniory jen o covidu a nechte je rozhodnout, jaká rizika podstoupí (Klára Kubíčková; Vlasta.cz/ 29.10.2020)). In Vlasta.cz. 2020.
 48. DOSEDĚL, Tomáš, Tereza MENŠÍKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Scaling Down the PGCM Scale to Assess Views on Ageing More Efficiently : Finding a New Alternative. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 24, s. 1-12. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249414.
 49. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Martina FOJTŮ. Sociologové řeší, jak eliminovat osamělost seniorů. 2020.
 50. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věk a stárnutí jako (nová) témata pro zajištění výkonu trestu odnětí svobody Pp. 97- 102 in BAJCURA, L. (Ed) a kol. Sociální práce ve vězeňství : Sborník příspěvků z konference VII. Penologické dny 2019. Stráž pod Ralskem: Akademie Vězeňské služby České republiky, 2020. 2020.
 51. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vybrané sociální kontexty věkové diskriminace a ageismu – nové cíle a směry. In Martin Šmíd. Právo na rovné zacházení : Deset let antidiskriminačního zákona. 1. vyd. Brno: Wolters Kluwer, 2020. s. 250-262. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-850-8.
 52. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Zkušení versus sebevědomí. Nebo je to jinak? (Josef Matyáš) in Dopis vnoučeti. Co senioři vzkazují mladé generaci. Příloha Deníku. In Deník. 2020.
 53. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Životní role. In Moderní divadlo (květen - červen) 5/2020. Praha: Časopis Městských divadel pražských, 2020. s. 8-9. ISSN 2571-1423.
 54. 2019

 55. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. a member of the International Federation on Ageing (IFA) Expert Centre. the International Federation on Ageing (IFA) Expert Centre, 2019.
 56. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age Friendly Innovation Exchange Newsletter Spring 2019 "The use of humanoid robots in supporting active ageing in older women and men". 2019.
 57. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age-friendly cities for a more socially intergrated Europe. In EURegionsWeek; Brussels, 7-10 October, 2019; Square - Brussels Convention Centre. 2019.
 58. SWAIN, Frank a Lucie VIDOVIĆOVÁ. AGEING GRACEFULLY. In GROW by Facebook. 2019.
 59. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Ageismus. In Macháčová, K., Holmerová, I. et al. Aktivní gerontologie aneb jak stárnout dobře. Praha: Mladá Fronta a.s., divize Medical Services, 2019. s. 30-33. ISBN 978-80-204-5489-8.
 60. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Být starý není trestné (Seriál Lidových novin). Praha: Lidové noviny (str. 18), 2019. 1 s.
 61. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. člen poradního a expertního orgánu Grantové agentury ČR (členka panelu P404). 2019 - 2020.
 62. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka Komise Rady hl.m. Prahy pro důstojné stárnutí. 2019 - 2020.
 63. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Michal VAVREČKA, Martin MATULÍK a Gabriela ŠEJNOVÁ. Edutainment Software For The Pepper Robot. In 2nd International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence; Prague, Nov 22 - 24, 2019. 2019.
 64. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Gendered Life Courses, Social Exclusion, and Later Life Outcomes. In Aging and Social Change : Ninth Interdisciplinary Conference (16-17 September; 2019; Uni Of Vienna, Austria). 2019.
 65. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Genderové cesty exkluze v sociálních vztazích ve stáří pohledem životní dráhy a jejich dopad na zdraví a pohodu. In Mezinárodní konference Stáří spojuje 2019 (20-21.5.2019; Praha, Lichtenštejnský palác). 2019.
 66. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Humanoid Robot and the Role of Entertainment in Active Ageing. In 7th Scientific Conference with International Participation "All about people: future fit!" (Za človeka gre: prihodnost zdaj!); Alma Mater Europaea - ECM, Maribor, Slovenia; 15-16.3.2019 MEU Maribor;. 2019.
 67. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ. “I am not that type of grandmother” : (non)compliance with the grandmother archetype among contemporary Czech grandmothers. In Virpi Timonen. Grandparenting practices around the world. 1st ed. Bristol: Policy Press, 2019. s. 253-269. ISBN 978-1-4473-4064-5.
 68. KAŠPAROVÁ, Irena, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Šimon KONEČNÝ. Jak učit o genderu na církevních školách? : pracovní list. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2019. 25 s.
 69. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je věk jen číslo? Pohled sociologa na moderní společnost a její vztah k věku a stárnutí. In Kurz psychosociální péče pro pečující (Projekt Nejste sami!) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z.s.; Brno, Café Práh, 9.2. 2019.
 70. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je věk jen číslo? Pohled sociologa na společnost (divadlo Husa na Provázku). In Seminář pro realizační tým Divadla Husa na Provázku k přípravě inscenace Domov na konci světazemi. 2019.
 71. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Michal VAVREČKA, Michal MATULÍK, Lucie RYBYŠAROVÁ a Tereza ŽÍLOVÁ. Kurz robotiky pro seniory I. 2019.
 72. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Možnosti a limity měření úspěšnosti konceptu "age-friendliness". In “Age-friendly cities : Města přátelská každému věku” Konference Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (CAMP Praha, 29.11.2019). 2019.
 73. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Naděje a limity využití asistenčních robotů pro podporu aktivního stárnutí : předběžné výsledky projektu HUMR. In Mezinárodní konference Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb. 2019.
 74. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Obyvatel Česka přibývá, ale populace stárne. In 90´ ČT24 (12.6.2019). Česká televize, 2019.
 75. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Older adults' perception of gentrification in urban and rural environment. In IAGG-ER 2019 (International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019): ‘Towards Capability in Ageing – from cell to society‘, May 23-25, Gothenburg. 2019.
 76. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Pohled sociologa na věk na trhu práce. In Cesta časem: Mezigenerační dialog absolventů a lidí 50+ na českém trhu práce - otázky, výzvy, praxe (Praha, Byznys pro Společnost; Charta Diverzity , KZPS; hotel Century Old Town Prague); 22.1.2019. 2019.
 77. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Kateřina HOVORKOVÁ. Pomalí, chudí, protivní. Děsí nás přízrak seniora, ten však neexistuje, říká expertka. Aktuálně.cz (redaktorka Kateřina Hovorková), 2019.
 78. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Proč se prodává krém proti vráskám ve zlaté krabičce? Aneb pohled sociologa na problematiku antiageingu. In U3V - vzdělávání pro seniory; Knihovna Kala Dvořáčka Vyškov. Knihovna Karla Dvořáčka, p.o. Vyškov, 2019.
 79. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Promoting activities for older adults with disabilities by using a humanoid robot. In IAGG-ER 2019 (International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019): ‘Towards Capability in Ageing – from cell to society‘, May 23-25, Gothenburg. 2019.
 80. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Petra MASOPUST ŠACHOVÁ. Restorative justice. In The Czech-German Young Professionals Program / AMO Association for International Affairs (Praha, Skautský Institut; 13.5.2019). Asociace pro Mezinárodní otázky (AMO) Praha, 2019.
 81. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Rodina se seniorem a seniorská rodina na počátku 21. století. In 9. olomoucká sociologická konference "ROdinné vztahy (nejen) v sociologické prespektivě. 2019.
 82. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Sociálně gerontologické otázky v kontextu vězení. In Penologické dny (Akademie Vězeňské služby, Stráž pod Ralskem, 18-19.9.2019). 2019.
 83. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA a Barbora HUBATKOVÁ. Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Slon, 2019. 142 s. ISBN 978-80-210-9165-8.
 84. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "The New Nationalism and Ageism in Czechia : Communicating Vessels?". In Aging and Social Change : Ninth Interdisciplinary Conference (16-17 September; 2019; Uni Of Vienna, Austria). 2019.
 85. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The use of humanoid robots in supporting active ageing in older women and men (HUMR). In International Sociological Association (ISA) Sociology of Ageing (RC11) Newsletter - Summer 2019. 2019.
 86. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The Use of the Humanoid Robot in Promoting Active Aging in Older Men and Women. In New Technologies : Opportunity or Challenge for the Aging Population? 27-28 March, Prague. 2019.
 87. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. U lesa, nebo u lékárny? Lidové noviny / Život 90, 2019.
 88. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vědci testují, zda by mohl se seniory trávit aktivně čas robot. In České noviny (ČTK). 2019.
 89. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věk na trhu práce. In Cesta časem: Mezigenerační dailog absolventů a lidí 50+ na českém trhu práce - otázky, výzvy, praxe; Konference projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změnu důchodového systému Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Byznys pro Společnost; Praha, Century OLd Town hotel, 22.1.2019. 2019.
 90. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí a otázka důstojnosti "hry" v pozdějších životních fázích. In Čtvrteční sociologický seminář; Sociologický ústav Akademie věd ČR a Institut sociologických studií, FSV, UK (6.6.2019; Praha, Jilská 1). 2019.
 91. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Michal VAVREČKA. Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek. In Festival vědy (Prezentace projektů TA ČR); Praha, Vítězné náměstí; 4.9.2019. Technologická Agentura ČR, 2019.
 92. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Women & employment: setting the contexts. In Women friendly employers: together for diversity, NYU Prague (March 5th). 2019.
 93. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Ženy v době 4.0 (Konference Byznysu pro společnost pod hlavičkou Charty diverzity ČR ve spolupráci s Bussines Leaders Forum pod hlavičkou Charty diverzity Slovensko a Fakulty sociálních studií MUNI; 14.6.2019; FSS MUNI Brno). 2019.
 94. 2018

 95. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Michaela HONELOVÁ. A Case Study of Ageism in Political Debates: Are Social Media a Latent Source of Generational Hatred? Slovenský národopis. Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 66, č. 2, s. 203-220. ISSN 1335-1303. doi:10.26363/SN.2018.2.03.
 96. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age-Friendly Rural Areas : The Challenges of Measurement and Evaluation in Czech Older Adults. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 1, s. 25-43. ISSN 1214-813X.
 97. GALČANOVÁ, Lucie a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Ageing, housing and home : personal experiences of older Czech residents in the post-socialist era and beyond. In British Society of Gerontology 47th Annual Conference : Ageing in an Unequal World: Shaping Environments for the 21st Century. 2018.
 98. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. CERPEK: Půl roku po té... In Slavnostní předávání certifikátů o absolvování vzdělávacího programu CERPEK (běh B). 2018.
 99. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Co znamená aktivní stárnutí v rurálním kontextu? In Výroční konference České sociologické společnosti: "Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918-2018)", 28-30.11.2018 Hraced Králové. 2018.
 100. TOURNIER, Isabelle a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Community and Space in Social Exclusion in Later Life : editorial. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018, roč. 15, č. 1, s. 5-6. ISSN 1214-813X.
 101. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka hlavního výboru České sociologické společnosti. 2018 - 2021.
 102. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka regionální platformy Praha projektu Krajská rodinná politika (Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 (MPSV). 2018 - 2020.
 103. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Fenomén nejstarších generací (Horizont ČT24). Horizont ČT24 Česká televize, 2018.
 104. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Gender a stárnutí. In Jak na rovnost, násilí a předsudky? Seminář projektu "Schools of Equality - Rovnost začíná ve škole". 2018.
 105. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Hodnoty a postoje českých seniorů a seniorek jako základ pro vzdělávání a aktivní stárnutí v ČR. In Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání seniorů, konference u příležitosti 25. výročí vzniku Asociace U3V a 100. výročí vzniku Československa; Praha, Senát PČR; 12.11.2018. 2018.
 106. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Measuring the age-friendliness of urban and rural areas in the Czech Republic. In International Federation on Ageing 14th Global Conference on Ageing, 8-10.8.2018, Toronto, Canada. 2018.
 107. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. mentor. Age-Friendly Environments Mentorship Programme (MENTOR-AFE) - Joint programme of the World Health Organization and the International Federation on Ageing, 2018 - 2019.
 108. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Možnosti aktivního stárnutí seniorů a seniorek v rurálních kontextech. In Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost : od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Mladá Boleslav 15.2. 2018. 2018.
 109. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Hostačná LUCIE. Nebojte se stárnout! Šedá je dobrá, říká odbornice na stárnutí. In Český rozhlas Brno - Apetýt. 2018.
 110. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. New Roles for Older People. Journal of population ageing. Cham: Springer, 2018, roč. 11, č. 1, s. 1-6. ISSN 1874-7884. doi:10.1007/s12062-017-9217-z.
 111. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Petr WIJA. Older Adults and Civic Engagement in Rural Areas of the Czech Republic. European Countryside. Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, roč. 10, č. 2, s. 247-262. ISSN 1803-8417. doi:10.2478/euco-2018-0015.
 112. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Pojetí rodiny v 21. století - porovnání strategií. In Kulatý stůl oproejtku Krajská rodinná politika Praha, projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Praha, 11.4.2018. 2018.
 113. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Prostorový ageismus a právo na město optikou vyššího věku. In Vzpurná Praha - Dny práva na město; Praha, 28.9.2018. 2018.
 114. VAISHAR, Antonín, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Elisabete FIGUEIREDO. Quality of Rural Life : editorial. European Copuntryside. Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, roč. 10, č. 2, s. 180-190. ISSN 1803-8417. doi:10.2478/euco-2018-0011.
 115. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "Role overload in active agers: a policy challenge" A presentation held at the COST IS 1409 Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries Training school "Extended Working Lives: Issues & Methods for Policy Evaluation". 2018.
 116. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Seniorská skupina neexistuje, všichni se dožijeme 150 a je jedno kde. Aneb alternativní realita stárnutí z pohledu sociologa. In Odborný seminář projektu "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hr. Králové. 2018.
 117. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Sociální bydlení pro seniory v ČR a Evropě (panelová diskuse). In Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě. Mezinárodní konference projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend". Praha, Slovanský dům, 6.11.2018. 2018.
 118. TOURNIER, Isabelle a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Sociální studia. Vol. 15, no. 1 : Community and Space in Social Exclusion in Later Life. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 119 s. ISSN 1214-813X.
 119. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Barbora HUBATKOVÁ a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Stárnutí na venkově : podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 142 s. Studie, 142. svazek. ISBN 978-80-7419-280-7.
 120. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stereotypy o stáří na druhou? Laické, expertní a prevalentní diskurzy stárnutí v českém kontextu. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1213-6204.
 121. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "Studentské město je (není) ohrožením budoucnosti" Panelová diskuse. In Veřejná debata organizaovaná Statutárním městem Brnem v prostorách výzkumného centra CEITEC MU 20.6.2018. 2018.
 122. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Šedá budoucnost práce. In Women @ work 4. ročník konference Marie Claire na téma Work-life blend; Praha, 22.11.2018; Four Seasons hotel Praha. 2018.
 123. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The expected, evaluated, perceived, valued, and prevalent social roles of older people : are they by consent? In Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., Perek-Bialas, J. (eds.). Building Evidence for Active Ageing Policies : Active Ageing Index and its Potential. Singapore: Palgrave McMillan, 2018. s. 39-54. ISBN 978-981-10-6017-5. doi:10.1007/978-981-10-6017-5_3.
 124. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The Grandmother : idyllic rurality & idyllic grandmotherhood. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing. Conference organised by Comenius University Faculty of Sciences, Faculty of Arts and Slovak Academy of Sciences in Bratislava, 27.-28.6.2018. 2018.
 125. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. V hlavní roli: Babička. In Vítání knihy Jaroslavy Hasmanové Marhánkové a Martiny Štípkové "PRarodičovství vsoučasné české společnosti". Plzeň, Kulturka 4.12.2018. 2018.
 126. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Viceprezidentka. International Sociological Association Research Committee on Ageing (ISA RC11), 2018 - 2022.
 127. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vybrané rozdíly v kvalitě života českých seniorů ve městě a na venkově. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018, roč. 12, č. 3, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
 128. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Tomáš DOSEDĚL. Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2018, roč. 50, č. 6, s. 760-781. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2018.50.6.28.
 129. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora HUBATKOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. 4th Midterm Conference of the Research Network on Ageing in Europe of the European Sociological Association : Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power. 2018.
 130. 2017

 131. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Anti-ageing procedures acceptance as a (prospective) measure of social stratification? In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017.
 132. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka expertní skupiny Mezilidské vztahy - Projekt Kvalita života. Odd. pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR, 2017 - 2017.
 133. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. How Age-Friendly Are Cities? Measuring Age-Frendliness with a Composite Index. In Jeremic, V., Radojicic, Z., Dobrota, M. Emerging Trends in the Development and Application of Composite Indicators. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2017. s. 277-297. Advances in Data Mining and Database Management (ADMDM). ISBN 978-1-5225-0714-7.
 134. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Idyllic village? Old people define their living space in rural areas. In Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti. 2017.
 135. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Is the Czech countryside age-friendly? Challenges and Opportunities of Rural Ageing. In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017.
 136. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je chudoba definičním znakem stáří? In Rizika budoucnosti-nové trendy chudoby a nerovnosti v ČR (konference pořádaná předsedou senátu PČR M. Štěchem). 2017.
 137. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Jiří VYHLÍDAL. Materiální deprivace a sociální vyloučení seniorů v různých typech venkovského prostoru. In Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti. 2017.
 138. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Modes of Incorporation in Study of Norms on Ageing. In 3rd ENAS & 1st Joint ENAS & NANAS conference & 9th Int. Symposium on Cultural Gerontology (Cultural Narratives, processes & strategies in representations of age and ageing). 2017.
 139. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Několik sociologických poznámek k tématu zdraví ve stárnoucí populaci. In Population Aging: Healthy Lives - Healthy Aging (Keynote). 2017.
 140. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Older people´s families : challenge for policy and research? In Work-life balance and policies of care. Kulturka, Sedláčkova 19, Plzeň. Konference spoluorganizovaná FF ZČU, Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a Leibnitz Institute for East and Southeast European Studies. 2017.
 141. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Karolína HORÁKOVÁ, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Hana STEPÁNKOVÁ. PERCEPTION OF LIFE PACE IN THE CITY AND COUNTRYSIDE AMONG OLDER PEOPLE. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. s. 117-128. doi:10.15405/epsbs.2017.11.12.
 142. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí a bydlení ve městě. In Kulatý stůl v rámci Národního konventu ke stárnutí populace "Socioekonomická situace a chudoba seniorek a seniorů" (MPSV). 2017.
 143. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí ve městě. In Národní konvent ke stárnutí – bydlení (2.3.2017). 2017.
 144. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Tackling Community and Space Based Exclusion in Later Life: Building Partnerships in Research and Policy. 2017.
 145. KUCHAŘOVÁ, Věra, Lucie VIDOVIĆOVÁ, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HOHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ a Jana PALONCYOVÁ. Zpráva o rodině. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 245 s.
 146. 2016

 147. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Anti-ageing: Otázka životního stylu, oklázalé spotřeby, nebo obav ze stárnutí? In "Stárnutí 2016" 3.mezioborová gerontologická studentská vědecká konference, Praha, 3. LF UK. 2016.
 148. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Control Beliefs and Religion: How strong are they in Environmental Stress Management? the Case of Atheistic Society. In 3rd ISA Forum of Sociology, International Sociological Association "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World", Vienna, Austria. 2016.
 149. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. člen redakční rady. European Countryside, 2016. ISSN 1803-8417.
 150. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka oborové rady doktorského studijního programu Humanitní studia; studijní obor Studia dlouhověkosti, FHU Univerzity Karlovy. oborové rady doktorského studijního programu Humanitní studia; studijní obor Studia dlouhověkosti, FHU Univerzity Karlovy, 2016.
 151. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. 2016, roč. 58, č. 1, s. 49-66. ISSN 0011-8265.
 152. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mýty o mýtech, aneb senioři v reklamě. In Bulletin Ženy 50+. Brno: Ženy50,z.s., 2016. s. 21-22. -.
 153. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. New Social Roles of Older People (conference session). In 3rd ISA Forum of Sociology, International Sociological Association "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World". 2016.
 154. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. No country(side) for oldmen? The quality of life of older people in the rural areas in the Czech Republic (first results). In "Eurorural ´16 European countryside and its perception" -5th Moravian Conference on Rural Research, Mendel University inBrno, Faculty of AgriSciences, Dep. of Applied and Landscape Ecology. 2016.
 155. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. O psech a seniorech. Praha: Elpida o.p.s., 2016. s. 4.
 156. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Odolní senioři existují. Nepotřebují pomoc. In Vital. 1. vyd. Praha: Elpida o.p.s., 2016. s. 4. 1.
 157. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Path Dependency Versus New Determinants of Retirement in the Czech Republic. In Hofäcker, Dirk, Hess, Moritz, König, Stefanie (Eds.). Delaying Retirement Progress and Challenges of Active Ageing in Europe, the United States and Japan. London: Palgrave Mcmillan, 2016. s. 73-96. ISBN 978-1-137-56696-6.
 158. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Postarat se ve stáří. Demografie, Revue pro výzkum populačního vývoje. 2016, roč. 58, č. 2, s. 269-271. ISSN 0011-8265.
 159. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Šťastné narozeniny? In Vital. Praha: Elpida o.p.s., 2016. s. 4.
 160. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The Challenges of Ageing and Urbanisation in the Czech Republic for the QoL in Higher Age. In "Long term care, spatial planning and public policy in Central and Eastern Europe" EAST Workshop. 2016.
 161. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Karolína HORÁKOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 637-646. ISSN 0009-062X.
 162. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Who, where, and how: empirical evidence of ageism in the Czech Republic. In COST Action 1402 – Ageism from a Multi-national, Interdisciplinary Perspective. 2016.
 163. 2015

 164. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Barbora HUBATKOVÁ. Are Active Agers Overloaded by Their Social Roles? In European Sociological Association Congress, 25-28.8.2015. 2015.
 165. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Editorial (monotematické číslo Prarodičovství). In Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha, 2015. s. 733-735. ISSN 0038-0288.
 166. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Hiphop-erace - Otázky a odpovědi. In http://promitejity.cz/detail-filmu/36-hiphop-erace. Praha: Festival Jeden svět, 2015. 4 s.
 167. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Index aktivního stárnutí a jeho potenciál. 1. vyd. Praha: Fórum sociální politiky 5/2015, str. 29-30 (rubrika Informační servis čtenářům), 2015. 2 s.
 168. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Kdy začíná skutečné stáří?: strukturálně podmíněné nerovnosti v nástupu disability ve stáří. In XLV. konference České demografické společnosti "Dlouhověkost - úspěch lidstva", 27.5.2015, Praha. 2015.
 169. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Města a místa přátelská vyššímu věku - pohled českých seniorů a seniorek. Brno: Společně, o.p.s, 2015. Seniorská politika v Jihomoravském a Trenčínském kraji.
 170. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mýty o mýtech, aneb senioři v reklamě. In www.dustojnestarnuti.cz. 2015.
 171. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Petr WIJA. Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 s. -. ISBN 978-80-260-7988-0.
 172. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVICOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. In Výroční konference Masarykovy České sociologické společnosti, 15. a 16. ledna 2015, Praha. 2015.
 173. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ a Jana GODAROVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2.
 174. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Recenze: Lubomír Mlčoch: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha, Karolinum 2014, 192 s. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 871-873. ISSN 0038-0288.
 175. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Role Overolad And Performative Void: On Social Roles of Third Age (poster). In IAGG-ER Congress, Dublin, 23-26 April 2015. 2015.
 176. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The expected, perceived, and valued social roles of older people: a secondary analysis of European surveys. In Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing Index and its potential, Brusel, April 16-17, 2015. 2015.
 177. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 761-782. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213.
 178. 2014

 179. VIDOVICOVÁ, Lucie, Anna VARTECKÁ a Vendula FREMLOVÁ. a kol. Grey Gold - České a slovenské umělkyně 65+. Brno/Ústí nad Labem: Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem., 2014. 248 s. První. ISBN 978-80-7414-699-2.
 180. VIDOVICOVÁ, Lucie. Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří. In Holmerová, I., Jurašková, B., Müllerová, D., Vidovićová, L., Habrcetlová, L., Matoulek, M., Suchá, J., Šimůnková, M. MÜLLEROVÁ, Dana a Marta ŠIMŮNKOVÁ. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2014. s. 153-174. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.
 181. VIDOVICOVÁ, Lucie. Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek. In Forbes. 2014.
 182. VIDOVICOVÁ, Lucie. Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. 1. vyd. Varšava, Polsko: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 s. Studies and Analyses.
 183. HORÁKOVÁ, Karolína, Anna ŠUJANOVÁ a Lucie VIDOVICOVÁ. Mezigenerační vztahy a programy pro jejich kultivaci: přínosy a rizika. In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 269-287. ISBN 978-80-246-2628-4.
 184. VIDOVICOVÁ, Lucie. Nekalé obchodní praktiky a senioři. Fórum sociální politiky. 2014, roč. 8, č. 6, s. 25-27. ISSN 1802-5854.
 185. VIDOVICOVÁ, Lucie. Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti. Fórum sociální politiky. 2014, roč. 8, č. 3, s. 2-9. ISSN 1802-5854.
 186. VIDOVICOVÁ, Lucie. Retirement determinants: complexity and individual choices in turbulent times. In DetREU Workshop - Mannheim Centre for European Social Research. 2014.
 187. VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání II. Brno: Ženy 50+ o.s., 2014. 1 s. není.
 188. VIDOVICOVÁ, Lucie. Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014, roč. 8, č. 1, s. 30-31. ISSN 1802-5854.
 189. VIDOVICOVÁ, Lucie. Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce. 2014.
 190. VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí české společnosti - objektivní charakteristiky a subjektivní percepce. In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 33-52, 18 s. 1. ISBN 978-80-246-2628-4.
 191. GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The Perception of Leisure by Grandparents in the Era of Active Ageing: Conflicting or Complementary Roles? In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014.
 192. VIDOVICOVÁ, Lucie. The same policies, but very different retirement outcomes: preference theory in higher age and the Czech older workers. In nternational Conference "Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies" held by the "AGH Research Group on Ageing" at the Faculty of Humanities, AGH University. 2014.
 193. GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. We, greenery & windows vs. Them, concrete & lack of control: agency in the context of urban environment. In 8th International Conference on Cultural Gerontology: Meaning and Culture(s): Exploring the Life Course. 2014.
 194. VIDOVICOVÁ, Lucie. „42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. AV ČR, Sociologický ústav, 2014.
 195. 2013

 196. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.
 197. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVICOVÁ. Are Czech grandparents confronted with role overload? In ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Torino 2013. 2013.
 198. VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Czech grandparenting in the time of active ageing. In The 15th Congress of the Polish Sociological Association "What after Crisis?" ; University of Szczecin; 11.-14.9.2013. 2013.
 199. VIDOVICOVÁ, Lucie. Future Cities for the People of the Past, or Vice Versa? The Dynamic Challenges of Ageing and Urbanization. In Zsuzsa Szeman. Challenges of ageing societies in the Visegrad countries: Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest: Hungarian Charity Service of the Order of malta, 2013. s. 112-119. not available. ISBN 978-963-89445-4-2.
 200. VIDOVICOVÁ, Lucie. Hodnoty aneb kde nás bota (ne)tlačí? In Vital Plus, časopis pro seniory. 4/2013. Praha: Elpida, o.p.s., 2013. s. 16.
 201. VIDOVICOVÁ, Lucie. Jídlo jako elixír. In Vital Plus, časopis pro seniory. 4/2013. 1. vyd. Praha: Elpida, 2013.
 202. VIDOVICOVÁ, Lucie. Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím? Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 3/2013. Praha: Gender studies o.p.s., 2013.
 203. VIDOVICOVÁ, Lucie. Member of the UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. UNECE Task Force on Ageing-related Statistics, 2013.
 204. VIDOVICOVÁ, Lucie. Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, roč. 49, č. 4, s. 9-12. ISSN 0038-0288.
 205. VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Older adults car users and pedestrians in urban environment: subjective perceptions and satisfaction in relation to quality of life. In Mobility & Road Safety in an Ageing Society, International Congress 19-20 June 2013, Palais Ferstel Vienna. 2013.
 206. VIDOVICOVÁ, Lucie a Věra SUCHOMELOVÁ. Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů. KONTAKT. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, XV, č. 4, s. 445-455. ISSN 1212-4117.
 207. VIDOVICOVÁ, Lucie. Prarodičovství nové éry. In Bulletin Ženy 50+, str. 9;. Brno: o.s. Zeny 50, 2013.
 208. VIDOVICOVÁ, Lucie. Představy o starobním důchodu a jeho časování – vliv legislativy, práce a rodiny. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, roč. 7, č. 2, s. 2-9. ISSN 1802-5854.
 209. VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu aneb aktivní stárnutí. Brno: o.s. Zeny 50, 2013. s. 3. 3/2013.
 210. VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání I. 1. vyd. Brno: Ženy 50+ o.s., 2013. s. 7. 4.
 211. VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí a stáří: základní demografická a sociologická východiska pro úvod do studia seniorské kultury. In Přednáška v rámci kurzu: Pozdní tvorba modernistické generace českých a slovenských výtvarných umělkyň. 2013.
 212. VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí ve městě: Jsou velká česká města přátelská pro aktivní a zdravé stárnutí? In Konference Aktivní zdravé stárnutí v ČR: Od strategiím k praxi. Ministerstvo zdravotnictví, Praha, 22.3.2013. 2013.
 213. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1.
 214. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1.
 215. VIDOVICOVÁ, Lucie. Šedí a zelení. 1. vyd. Praha: Eplida o.p.s., 2013. 1 s. 5.
 216. VIDOVICOVÁ, Lucie. Šmejdi - podnikaví prodejci. 1. vyd. Praha: Vital Plus; 2/2013, str. 17., 2013.
 217. 2012

 218. VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 939-963. ISSN 0038-0288.
 219. VIDOVICOVÁ, Lucie. Dynamika výskytu věkové diskriminace na pracovním trhu. In "Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu". Veřejná debata Evropský dům Praha 7.3.2012, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. 2012.
 220. VIDOVICOVÁ, Lucie. Financial Literacy in Retirement Planning Context - the case of Czech older workers. In In Phellas, Constantions (Ed.) Aging in European Societies. New York: Springer. New York: Springer, 2012. 10 s. 1.
 221. VIDOVICOVÁ, Lucie. Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mazinárodní sociologické asociace. Buenos Aires , 1.-.4srpna 2012. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 1039-1041. ISSN 0038-0288.
 222. VIDOVICOVÁ, Lucie. Kde jsou a kde pracují čeští pracující důchodci. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 6, č. 3, s. 8-14. ISSN 1802-5854.
 223. VIDOVICOVÁ, Lucie. Kultura - nová příležitost! 1. vyd. Praha: Elpida, Česká kancelář programu Kultura., 2012. 2 s.
 224. VIDOVICOVÁ, Lucie. Kultura - nová příležitost! Praha: Vital Plus. Eplida o.p.s., 2012. 1 s. 3/2012.
 225. VIDOVICOVÁ, Lucie. Máte na to věk? Brno: Bulletin Ženy 50+, 04/2012, str.6, 2012. 1 s.
 226. VIDOVICOVÁ, Lucie. Mezigenerační dialog. In Konference Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR, Černínský palác, Praha 1.3.2012. 2012.
 227. VIDOVICOVÁ, Lucie. Pády seniorů v přirozeném prostředí. Odborný časopis Sociální služby. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2012, č. 3, s. 18-20, 2 s. ISSN 1803-7348.
 228. VIDOVICOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ. Regeneration, gentrification and ageing: perceptions of older inner city residents. In IFA 11th Global Conference on Ageing. 2012.
 229. VIDOVICOVÁ, Lucie. Senioři v českých městech. ERA21. ERA Média, s.r.o., 2012, roč. 12, č. 4, s. 16-18. ISSN 1801-089X.
 230. VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The effect of interviewer characteristics on subjective variables in surveys of older people. In The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization. Buenos Aires. 1-4 August 2012. 2012.
 231. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028.
 232. 2011

 233. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageismus - seriál o věkové diskriminaci. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. ISSN 1803-7348.
 234. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Ageismus jako restrikce občanství a projev demografické paniky. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. 2 s. Odborný časopis Sociální služby XIII(6-7): 24-25. ISSN 1803-7348.
 235. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageismus ve společnosti. In Cesta k mezigeneračnímu dialogu ve veřejné správě, 24.11.2011, Ministerstvo vnitra, Praha. 2011.
 236. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Bydlení: Prostor versus kvalita. 1. vyd. Praha: Elpida, 2011. 1 s. 2/2011 (5.ročník): str 15.
 237. VIDOVICOVÁ, Lucie. Future cities for the people of the past or vice versa? On dynamic challenges of ageing and urbanisation. In Challenges of the Ageing Societies in the Visegrad Countries. Budapest 17.-18.11.2011. 2011.
 238. VIDOVICOVÁ, Lucie. Město pro lidi a demografická změna. Příspěvek přednesený na konferenci. In Urbanus 2011 "Město pro život" 22.-23.11.2011 v Brně. 2011.
 239. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Příčiny ageismu a věkové diskriminace. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. 2 s. Odborný časopis Sociální služby XIII(5): 18-19. ISSN 1803-7348.
 240. VIDOVICOVÁ, Lucie. Sousedé jako (absentující) zdroj podpory pro stárnutí ve městě? In Konference Třetí město - Brno 4.-5.11.2011. 2011.
 241. VIDOVICOVÁ, Lucie. Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 5, č. 3, s. 14-18. ISSN 1802-5854.
 242. VIDOVICOVÁ, Lucie. Systém dlouhodobé péče ve společenském kontextu. In In Z. Kalvach a kol., Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 61-64. ISBN 978-80-247-4026-3.
 243. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVICOVÁ. THE POLITICAL PARTICIPATION OF THE ELDERLY PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC. In The 10th Conference of the European Sociological Association - SOCIAL RELATIONS IN TURBULENT TIMES. 2011.
 244. 2010

 245. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age management of ageing society: the Czech case and actors responses. In International conference: Ageing Workforce - How to Tackle the Issue? 2010.
 246. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Growing old urban. In Poster presented at Annual European Urban Knowledge Network (EUKN) Conference "The Effects of Demographic Change on Urban Structures" Budapest, Hungary, September, 13th -14th. 2010.
 247. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Is financial literacy prerequisite for sucessful preparation for ageing? In International Sociological Association Congres "Sociology on the Move". Göteborg, Sweden. 11 -17 July 2010. 2010.
 248. VIDOVICOVÁ, Lucie, Andreas HOFF a Susan FELDMAN. Migrant Home Care Workers Caring for Older People: Fictive Kin, Substitute and Complementary Family Caregivers in an Ethnically Diverse Environment. International Journal of Ageing and Later Life. 2010, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN 1652-8670.
 249. VIDOVICOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Nová města a staří lidé. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 81-93. ISSN 1214-813X.
 250. VIDOVICOVÁ, Lucie. O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 7, č. 4, s. 11-37, 26 s. ISSN 1214-813X.
 251. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Eva GREGOROVÁ a Kateřina KARCHŇÁKOVÁ. "Regionální a teritoriální diferencovanost stárnutí v environmentálně-gerontologickém pohledu.". In Příspěvek přednesený v rámci 40. konference České demografické společnosti "Dvacet let sociodemografické transformace", Brno 27 - 28.květen 2010. 2010.
 252. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí v environmentálním paradigmatu: nové otazníky nejen pro sociologa. In Sborník IV. ročníku konference SENIOR LIVING. České Budějovice: Ledax, 2010. s. 120-131, 11 s. ISBN 978-80-254-6455-7.
 253. 2009

 254. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva TOPINKOVÁ. Aging in Czech Republic. In Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne Kunkel (Eds.)2009. The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition, Santa Barbara, Calif. : Praeger. 3. vyd. Santa Barbara: Praeger, 2009. 3 s. neznámá. ISBN 0-313-35230-5.
 255. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Demographic alarmism, ageism and media. In European Conference on care and protection of senior cititens - The dignity and hazard of elderly. 2009.
 256. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Renáta SEDLÁKOVÁ. Media and old age : the agenda and research in the Czech Republic. In Bernd Schorb, Anja Hartung, Wolfgang Reißmann (eds.) 2009. Medien im höheren Lebensalter. Leiptzig: VS Vertlag. 1. vyd. Leiptzig: VS Vertlag, 2009. s. 50-xx, 15 s. neznámá 1. ISBN 3-531-16218-7.
 257. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS a Anna RUZICK. Politiques de vieillissement actif en Republique tcheque et an Pologne. International social science journal. [Oxford]: Blackwell Publishers, 2009, roč. 58, č. 190, 14 s. ISSN 0020-8701.
 258. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Recenze: Dana Sýkorová, Autonomie ve stáří. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 5, 2 s. ISSN 0038-0288.
 259. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí v environmentálním paradigmatu – nové souvislosti nejen pro sociologa... In Senior Living 2009. 2009.
 260. 2008

 261. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Adaptation to the needs of an ageing society - MMEE: marketing, mainstreaming, education, enviroment. In Brusel, Belgie. 2008.
 262. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Aktivní stárnutí a věková diskriminace. In Aktuální kurz k otázkám lidských práv 2008. 2008.
 263. SCHOENMAECKERS, Ron, Mark CALLENS, Lieve VANDERLEYDEN a Lucie VIDOVIČOVÁ. Attitudes towards population ageing and older people. In Höhn, C., Avramov, D., Kotowska, I. (eds.) 2008. People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. 1. vyd. Wiesbaden: Springer, 2008. s. 211-239, 28 s. European Studies of Population , Vol. 16/2. ISBN 978-1-4020-6690-0.
 264. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Dynamika věkové diskriminace na trhu práce a mimo trh práce - výsledky z výzkumů Ageismus 2003 a 2007. In „SENIOŘI – NAŠE ŠANCE!?“ Diskriminace starších lidí v ČR aneb Antidiskriminační zákon nebo mainstreaming? 2008.
 265. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Institut starobního důchodu jako (de-) motivační faktor na trhu práce. In Winkler J. et al. (2008) Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 113-132, 19 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 266. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. 1.vyd. Praha: Život 90, 2008. 91 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-254-3808-4.
 267. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 267-288, 21 s. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0.
 268. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Research portfolio 2006-2008. In The Oxford Institute of Ageing Spring School "Multi-Disciplinary Toolkit for Global Ageing Research". 2008.
 269. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 233 s. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6.
 270. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Tip of the iceberg or mirage? On dynamics of age discrimination and age ideology. In First ISA World Forum of Sociology. 2008.
 271. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková diskriminace - pohled sociologa. In Věková diskriminace v ČR. 2008.
 272. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Jan LORMAN. Život v domovech pro seniory. Problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu. Praha: Úřad vlády ČR, 2008. 24 s. X.
 273. 2007

 274. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2007. 76 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-57-0.
 275. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Mobilising people for adapted labour markets: a sociological view. In Conference Proceedings: Regions for economic change - Regional policy responses to demographic challenges. Luxembourg: European Commission, 2007. s. 1-1, 15 s. ISBN 92-79-03746-3.
 276. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Renáta SEDLÁKOVÁ. Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 13-17, 4 s. ISSN 1802-5854.
 277. VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ a Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007.
 278. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. The Age Identity of the Transition Generation. In Ageing in Europe Network at the 8th ESA Conference. 2007.
 279. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věková diskriminace a antidiskriminační legislativa ve veřejném mínění. In Rovné příležitosti pro všechny - stejné podmínky nejen na trhu práce. 2007.
 280. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, x, 1-2, s. 201-217, 16 s. ISSN 1214-813X.
 281. 2006

 282. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS a Anna RUZIK. Active ageing policies in the Czech Republic and Poland. International social science journal. [Oxford]: Blackwell Publishers, 2006, roč. 58, č. 190, s. 559-570, 11 s. ISSN 0020-8701.
 283. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Age mainstreaming jako nástroj politického začleňování. In Sirovatka, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika - CD část. Brno: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. s. 128-135, 7 s. ISBN 80-210-4225-7.
 284. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus - stránka projektu: Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost. Neuveden, 2006.
 285. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Podléhá česká veřejnost panice z demografie? In Kocourkova, J., Rabusic, L. (Eds.) 2006. Sňatek a rodina: zájem soukromy nebo verejny? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. s. 82-95. první. ISBN 80-86561-93-3.
 286. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Starší osoby na trhu práce a politika aktivního stárnutí - výběr ze statistik a sociologických šetření. In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. s. 112-127, 15 s. ISBN 80-86878-52-X.
 287. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věk města aneb Kterak pozitivista ku kvalitativnímu vědění přišel. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 217-222. ISSN 1214-813X.
 288. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1104 - 1106, 2 s. ISSN 0038-0288.
 289. 2005

 290. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Active Ageing and European Pension Systems. National Report of the Czech Republic. Revised version. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 55 s. National report.
 291. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Blažena MATASOVÁ. Aktivní stárnutí v ČR bariéry a příležitosti pro implementaci politik aktivního stárnutí. 2005.
 292. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Summary National Report. In Delphi Study. 1. vyd. Wiesbaden: Bundes Institut fur Bevolkerungsforschung, 2005. s. 35-38.
 293. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Petr WIJA. Growing old in a new member state - the case of Czech Republic. In Building cohesion in an Ageing Europe. on line: Commitee of the Regions, 2005. s. 1-35.
 294. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Health, Health Care System and Active Ageing in the Czech Republic. Politics, Actors and Institutions. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 52 s. National report.
 295. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě. 2005.
 296. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Miriam SUCHOMELOVÁ. Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 18 s. neznámá hodnota.
 297. VIDOVICOVÁ, Lucie. To be active or not to be active, that is the question:the preference model of activity in advanced age. Ageing international. Piscataway: Transaction Periodicals Consortium Rutgers University, 2005, roč. 30, č. 4, s. 343-362, 19 s. ISSN 0163-5158.
 298. VIDOVICOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, 2005. 54 s. Výzkumné zprávy.
 299. 2004

 300. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? In Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.) Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF - OU, 2004. s. 61-71, 10 s. ISBN 80-7326-026-3.
 301. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Republic: Increasing appreciation of all members of society. Demotrends-quadrimestrale sulla realta demografica italiana. Roma: IRPPS, 2004, roč. 2004, 2-3, s. 4-4. ISSN 1826-9915.
 302. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Je česká společnost ageistická? Společnost, pracovní trh a věková diskriminace v ČR. In Diskriminace seniorů v České republice. Praha: Občanské sdružení Život 90, 2004. s. 21-26.
 303. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Short Information About Croatia: Political Representation Of The Elderly And The Question Of Pensions. Spring newsletter 2004 of the Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2004, roč. 2004, č. 1, 3 s.
 304. 2003

 305. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Country report: Czech Republic-Path Dependency And New Political Culture As A Dependent Variable In The Ageing Problem. Autum Newsletter 2003 of Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 7-10, 3 s.
 306. VIDOVICOVÁ, Lucie. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti : zpráva z empirického výzkumu. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67, vii s.
 307. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s. Výzkumné zprávy.
 308. 2002

 309. EHRENBERGEROVÁ, Lucie. Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2002, roč. 38, č. 5, s. 607;619, 13 s. ISSN 0038-0288.
 310. KUCHAŘOVÁ, Věra, Ladislav RABUŠIC a Lucie EHRENBERGEROVÁ. Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Praha: VÚPSV, Socioklub, 2002. 89 s. Výzkumné zprávy.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 6. 2022 17:39