Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Lenka TÓTHOVÁ. Aware and autonomous : Raising learner autonomy in deaf and hard of hearing learners. In Michael Diaz. Participatory Pedagogies in Language Learning : Best Practice and Case Studies. Praha: University of Chemistry and Technology in Prague, 2023. s. 40-48. ISBN 978-80-7592-163-5.
  2. DRATVA, Peter a Lenka TÓTHOVÁ. Don't just listen to podcasts, create them! In International Camp on Communication and Computers. 2023.
  3. TÓTHOVÁ, Lenka. Explore the way you learn: Project research. In 2nd International Summer School for Deaf and Hard of Hearing Learners and their Teachers. Lublin, Poland.. 2023.
  4. TÓTHOVÁ, Lenka. “Is the world open to all? Hard of hearing students and international mobilities”. In Language-Identity - Hard of Hearing. 2023.
  5. TÓTHOVÁ, Lenka. Latinskoamerický nový román, Carlos Fuentes a novela Aura. In LMKB_a213 Moderní a postmoderní román. 2023.
  6. TÓTHOVÁ, Lenka. Projekty a výukové materiály pro podporu učení (se) cizích jazyků pro neslyšící a nedoslýchavé studující. In Pražský post-surdopedický den III. 2023.
  7. TÓTHOVÁ, Lenka. Student or expert: Who knows best? Disability services at HEIs. In CZEDUCON 2023. 2023.
  8. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Lenka TÓTHOVÁ. Styles and strategies of learning foreign languages for hard of hearing students. In Language - Identity - Hard of Hearing. 2023.

  2022

  1. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Aware and autonomous : Raising learner autonomy in deaf and hard of hearing learners. In CORALL international conference, Prague, 16 -17 June 2022. 2022.
  2. SEDLÁČKOVÁ, Jitka, Lenka TÓTHOVÁ, Nicola NUNN a JunHui YANG. DEAFinitely English. Online materials for teachers of English as a Foreign Language for Deaf, deaf and hard of hearing students. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 153 s. ISBN 978-80-280-0141-4.
  3. NUNN, Nicola, JunHui YANG, Lenka TÓTHOVÁ a Jitka SEDLÁČKOVÁ. DEAFinitely English. Online materials for teachers of English as a Foreign Language for Deaf, deaf and hard of hearing students. 1. vyd. Brno: Masaryk Univesrity Press, 2022. 153 s. ISBN 978-80-280-0141-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0141-2022.
  4. TÓTHOVÁ, Lenka a Tomáš VARGA. Inclusive mobility – It ain't easy but it ain't impossible either. In 25th IROICA Conference. 2022.
  5. TÓTHOVÁ, Lenka. Několik poznámek k současné výuce angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé v ČR. In Dostupnost nástrojů efektivní komunikační podpory na jednotlivých stupních formálního vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením. 2022.
  6. TÓTHOVÁ, Lenka. Raising awareness about the way you learn. Using learning styles to develop metacognitive language learning strategies. In International Summer School for Deaf and Hard-of-Hearing Learners and their teachers. 2022.
  7. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Teaching English to DHH in Inclusive Secondary School Classroom : Teacher Experience. In ESSE Conference, 29 August-2 Septemberm 2022, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany. 2022.
  8. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Lenka TÓTHOVÁ. Zpráva z mezinárodní letní školy pro N/neslyšící a nedoslýchavé studenty a jejich učitele v Telči. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 32, č. 2, s. 135-138. ISSN 1211-4669.
  9. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Lenka TÓTHOVÁ. Zpráva z mezinárodní letní školy pro N/neslyšící a nedoslýchavé studenty a jejich učitele v Telči. Pedagogicka orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 32, č. 2, s. 135-138. ISSN 1211-4669.
  10. TÓTHOVÁ, Lenka, Boris JANČA a Aleš MORAVEC. 1st International Summer School for Deaf and Hard og Hearing Learners and their Teachers. 2022.

  2021

  1. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Fostering autonomy in learners with special needs : a specialized e-learning course. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2021, roč. 11, č. 2, s. 471-487. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2021-2022.
  2. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Surveying Learning Styles of English Language Learners with Hearing Loss: A Case of Four Students. In 15th ESSE Conference. 2021.
  3. TÓTHOVÁ, Lenka, Tomáš VARGA a Boris JANČA. “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout. In Czeducon 2021. 2021.

  2020

  1. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Fostering autonomy in learners with special needs: a specialized e-learning course. In CercleS 2020. Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
  2. TÓTHOVÁ, Lenka a Svatoslav ONDRA. Online conferencing accessibility: LangSkills closing conference. In 17th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. 2020.
  3. TÓTHOVÁ, Lenka, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Eva BARNOVÁ. Online English for International Mobilities: A course for students. In The LangSkills project closing conference. 2020.
  4. TÓTHOVÁ, Lenka, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Eva BARNOVÁ. Seminář pro učitele angličtiny pracující s neslyšícími a nedoslýchavými studenty. 2020.

  2019

  1. CUSIMANO, Christophe Gérard L., Paolo DIVIZIA, José Luis BELLÓN AGUILERA, Lucie MAZALOVÁ, Ludovica RADIF, Ivan FOLETTI, Chiara CROCI, Lenka TÓTHOVÁ, Valeria DE TOMMASO, Maksymilian DROZDOWICZ, Samuel Henri BIDAUD a Margareta KASTBERG-SJÖBLOM. V Seminario interdisciplinare per i dottorandi di Romanistica - "Metodologie di ricerca in letteratura, filologia, linguistica e oltre" 2019. 2019.

  2018

  1. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Academic mobilities of students with hearing impairment: Welcoming the challenges with specialized online course of written English. In 14th ESSE Conference. 2018.
  2. TÓTHOVÁ, Lenka. Joao Guimamares Rosa: Velká divočina: cesty. In Vyžádaná přednáška pro Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, 8.11.2018, Brno. 2018.
  3. TÓTHOVÁ, Lenka. Ve zdech labyrintu : Metapoetické reflexe Miguela Torgy. In „Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů“ Česká romanistika v evropském kontextu - XIX. mezinárodní setkání romanistů (Olomouc, 23.-24.11.2018). 2018.

  2017

  1. TÓTHOVÁ, Lenka. A poesia de Ângelo de Lima nas estruturas da lírica moderna. Romanica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 29, č. 1, s. 107-120. ISSN 1803-4136.

  2016

  1. KROUPOVÁ, Lenka. A massa a levedar: a imagem de Angola e Moçambique no Diário de Miguel Torga. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 37, č. 1, s. 89-101. ISSN 1803-7399. doi:10.5817/ERB2016-1-9.
  2. TÓTHOVÁ, Lenka. Como se pensa na morte: o Diário de Miguel Torga. In Česká romanistika v evropském kontextu – XVIII. mezinárodní setkání romanistů, Olomouc, 25.-26. 11. 2016. 2016.
  3. KROUPOVÁ, Lenka. Kdo napsal deník Miguela Torgy. In 5. kolokvium Společnosti českých portugalistů. 2016.
  4. TÓTHOVÁ, Lenka. Moderní a postmoderní román: Pedro Páramo. In CJBC558 Moderní a postmoderní román. 2016.
  5. TÓTHOVÁ, Lenka. The cultural competence challenge: Enhancing deaf and hard-of- hearing English learners’ general knowledge. In ESSE 2016. 2016.
  6. TÓTHOVÁ, Lenka. Viagens nas zonas noturnas da vida: o Diário de Miguel Torga. In V. Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Zagreb. 2016.

  2015

  1. KROUPOVÁ, Lenka. A massa a levedar: A imagem de Angola e Mocambique no Diário de Miguel Torga. In Conference (E)migrations, Transfers, Exiles : Crossbreedings and Dynamics of the City. 2015.
  2. KROUPOVÁ, Lenka. A sede de conhecer - Uma revisao da herança literária das viagens no Diário de Miguel Torga. In Carvalho, Joao Carlos. A Peregrinaçao de Fernao Mendes Pinto e a Perenidade da Literatura de Viagens. Coord. de Joao Carlos Carvalho. 1. vyd. Lisboa: Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Insituto Europeu Ciencias da Cultura Padre Manuel Antunes, 2015. s. 299-310. ISBN 978-989-8814-20-3.
  3. KROUPOVÁ, Lenka. Hledání ztraceného impéria: Obraz Angoly a Mosambiku v Deníku Miguela Torgy. In 4. kolokvium Společnosti českých portugalistů. 2015.
  4. KROUPOVÁ, Lenka. Moderní a postmoderní román: Smrt Artemia Cruze Carlose Fuentese. In Vyžádaná přednáška pro Ústav české literatury a knihovnictví FF MU. 2015.
  5. KROUPOVÁ, Lenka. Ó Noute Imensa pela Imensidao! A poesia de Angelo de Lima nas estruturas da lírica moderna. In Século XXI: que modernidade, hoje? 2015.

  2014

  1. KROUPOVÁ, Lenka. A funcao do lar no Diário de Miguel Torga. In Yana Andreeva. Horizontes do saber filologico. 20 Anos de Licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Sofia Sveti Kliment Ohridski. Sofie (Bulharsko): Editora Universitaria Sveti Kliment Ohridski, 2014. s. 273-282. ISBN 978-954-07-3731-7.
  2. KROUPOVÁ, Lenka. A Peregrinaçao de Fernao Mendes Pinto e a Perenidade da Literatura de Viagens. In A sede de conhecer - Uma revisao da herança literária das viagens no Diário de Miguel Torga. 2014.
  3. KROUPOVÁ, Lenka. 'Shaken, not stirred' Short Film Cocktail Recipe. In The Ninth International and Thirteenth National ATECR Conference, Liberec. 2014.
  4. KROUPOVÁ, Lenka. Turning painful into painless - Helping your students become confident L2 presenters. In Building Blocks of ELT. 4th Annual eltforum.sk Teacher Development Conference, Bratislava. 2014.
  5. KROUPOVÁ, Lenka. Zrození Narcise a jeho osudy v Portugalsku 20. století. In 3. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Paměť a dějiny. Lusofonie jako prostor setkávání, Brno. 2014.
  6. KROUPOVÁ, Lenka. Žánrové vymezení autobiografické literatury se zaměřením na postavení deníku. In Česká romanistika v evropském kontextu - XVII. mezinárodní setkání romanistů, Olomouc. 2014.

  2013

  1. KROUPOVÁ, Lenka. Desenvolvimento da produçao oral no ensino de portugues através de vídeos interativos. In Primeiro Congresso dos Lusitanistas Polacos, 26-28 de setembro de 2013. 2013.
  2. KROUPOVÁ, Lenka. Sharing emotions: Using photo slideshows in the lesson. In 4th TeachMeet. 2013.
  3. KROUPOVÁ, Lenka. Step out of the comfort zone: the challenge factor in the ELT classroom. In Traditions and innovations. 11th National and International Conference of MSATE, Olomouc, 13-15 September. 2013. ISBN 978-2-229-20132-1.
  4. KROUPOVÁ, Lenka. The floor is yours! : using presentation format to trigger interest and language production. In 23rd IATEFL Hungary conference: from trends to plans. 2013.
  5. KROUPOVÁ, Lenka. The plugged and unplugged way. Speaking and writing activities using technologies and a piece of paper. In 3rd ELT forum 2013, Bratislava, 7-8 June. 2013.
  6. KROUPOVÁ, Lenka. 2. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Obraz a sebeobraz. 2013.

  2012

  1. KROUPOVÁ, Lenka. A funcao do lar no Diário de Miguel Torga. In Colóquio Internacional "Horizontes do Saber Filológico". 2012.
  2. KROUPOVÁ, Lenka. Apresentacao do tema da tese de doutoramento. In Česká portugalistika – otázky a perspektivy, 1. kolokvium Společnosti českých portugalistů. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 06:17