Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. ON-LINE HRY PRO MOTIVACI V CHEMII – VYUŽÍVAJÍ SE? In Jan Chromý (ed.). Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2016. s. 28-31, 4 s. ISBN 978-80-87570-35-7.
 2. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In Šulcová Renata, Matúš Ivan (eds.). 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. první. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. s. 99-104, 6 s. ISBN 978-80-87343-59-3.
 3. 2015

 4. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 147-154, 8 s. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
 5. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015.
 6. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity. In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 54-59, 6 s. ISBN 978-80-210-8143-7.
 7. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
 8. 2013

 9. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 24-29, 6 s. ISBN 978-80-210-6605-2.
 10. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
 11. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela PETRŮ a Emilie MUSILOVÁ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6356-3.
 12. 2012

 13. BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ a Michaela PETRŮ. Chemistry Education at Elementary Schools in the Czech Republic: Target Skills and Popularity of the Subject. In Chemistry Education in the Light of the Research. 1. vyd. Kraków: Peadagogical University of Kraków, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2012. s. 11-14, 4 s. ISBN 978-83-7271-764-1.
 14. CÍDLOVÁ, Hana, Emilie MUSILOVÁ a Michaela PETRŮ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5785-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 10. 2020 07:18