Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Roman ZACHOVAL, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Algoritmus programu časného záchytu karcinomu prostaty a vykazování zdravotních výkonů. In Pracovní konference Sdružení ambulantních urologů. 2023.
  2. NGO, Ondřej, Kateřina HEJCMANOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Lucie PEHALOVÁ, Ladislav DUŠEK, Miroslav ZAVORAL, Jan BURES, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Norbert KRAL a Ondřej MÁJEK. Coverage by examinations associated with early detection of colorectal neoplasia in the Czech Republic. European journal of public health. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2023, roč. 33, č. 3, s. 515-521. ISSN 1101-1262. doi:10.1093/eurpub/ckad071.
  3. KOUDELKOVÁ, Marcela, Jiří FERDA, Ondřej MÁJEK, Hynek MÍRKA, Karel HEJDUK a Renata CHLOUPKOVÁ. DAKAR 2023 aneb screeningové programy včera, dnes a zítra. 2023.
  4. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, David CIBULA, Jiří SLÁMA, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Marián HAJDÚCH, Vladimír DVOŘÁK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Direct mailing of self-sample HPV test vs. usual reminder letter to older women non-participating in cervical cancer screening: a prospective study in the Czech Republic. In International Cancer Screening Network. 2023.
  5. MÁJEK, Ondřej, Marek BABJUK, Monique J ROOBOL, Ola BRATT, Van Poppel HENDRIK, Roman ZACHOVAL, Jiri FERDA, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Jakub GREGOR, Sarah COLLEN, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Vlastimil VÁLEK. How to follow the new EU Council recommendation and improve prostate cancer early detection: the Prostaforum 2022 declaration. EUROPEAN UROLOGY OPEN SCIENCE. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2023, roč. 53, July 2023, s. 106-108. ISSN 2666-1691. doi:10.1016/j.euros.2023.05.011.
  6. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Characteristics of the prostate cancer screening process in cancer survivors and in general population: prospective pilot study in the Czech Republic. In ICSN 2023. 2023.
  7. ZATLOUKAL, J, Kristián BRAT, K NEUMANNOVÁ, E VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, O KUDELA, M KOPECKÝ, Marek PLUTINSKÝ a Vladimír KOBLÍŽEK. Chronická obstrukční plicní nemoc - diagnóza a léčba stabilní nemoci, personalizovaný přístup k péči, využívající koncept léčitelných charakteristik, založený na klinických fenotypech. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios spol. s.r.o., 2023, roč. 83, 2/2023, s. 45-80, 6 s. ISSN 1213-810X.
  8. VYSKOT, Tomáš, Monika AMBROŽOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Increasing participation rate in population-based cancer screening programmes through improvement of invitation letters: pilot study in the Czech Republic. In International Cancer Screening Network. 2023.
  9. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Roman ZACHOVAL, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Informační zázemí pro populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty. In 7. konference PREVON. 2023.
  10. MÁJEK, Ondřej, K KRÁLOVÁ, A LOPOUROVÁ, Karel HEJDUK, Ondřej NGO, V VÁLEK a Ladislav DUŠEK. Nové doporučení Rady Evropské unie o screeningu nádorových onemocnění. Intení medicína pro praxi. Na výsluní 96, Březsko: SOLEN, s.r.o., 2023, roč. 20, č. 2, s. 90-93. ISSN 1212-7299.
  11. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Nové screeningové výkony a pravidla správného vykazování. In 69. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP. 2023.
  12. CHLOUPKOVÁ, Renata, Ondřej NGO, Lucie MANDELOVÁ, Petr KOCNA, Štěpán SUCHÁNEK, Miroslav ZAVORAL, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Optimization of the colorectal cancer screening programme in the Czech Republic: Direct mailing of qFIT to patients. In International Cancer Screening Network. 2023.
  13. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR: důvody zavedení a algoritmus screeningu. In Brněnské onkologické dny 2023. 2023.
  14. MÁJEK, Ondřej, Marcela KOUDELKOVÁ, Kateřina HEJCMANOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. Population pilot programme for prostate cancer early detection in the Czech Republic: situation analysis and planned design. In International Cancer Screening Network. 2023.
  15. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Vanda ADAMCOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Potvrdil pilotní projekt vyšší výskyt karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po jiné onkologické diagnóze než u mužů v běžné populaci? In 69. výroční konference ČUS ČLS JEP. 2023.
  16. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Vanda ADAMCOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Potvrdil pilotní projekt vyšší výskyt karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po jiné onkologické diagnóze než u mužů v běžné populaci? In 69. výroční konference ČUS ČLS JEP. 2023.
  17. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ, Denisa KREJČÍ, Karel HEJDUK, Roman ZACHOVAL, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Proč zavádíme program časného záchytu karcinomu prostaty? Datové zázemí pro plánování programu. In XLII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 2023.
  18. KOUDELKOVÁ, Marcela, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Roman ZACHOVAL, Hynek MÍRKA, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Kateřina HEJCMANOVÁ, Alena MENŠÍKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Programy časného záchytu karcinomů v ČR dnes a zítra. In 5. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách. 2023.
  19. KOUDELKOVÁ, Marcela, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Marek BABJUK, Markéta VRÁNOVÁ, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Jakub GREGOR, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Prostascreening.cz – Program časného záchytu karcinomu prostaty [online]. In https://www.prostascreening.cz. Verze 1.0. Verze 1.0. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023.
  20. KOUDELKOVÁ, Marcela, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Ivana ČIERNÁ PETEROVÁ, Hynek MÍRKA, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Alena MENŠÍKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO a Ondřej MÁJEK. Příprava a první výsledky programu časného záchytu karcinomu plic. In Brněnské onkologické dny 2023. 2023.
  21. KOUDELKOVÁ, Marcela, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Ivana ČIERNÁ PETEROVÁ, Hynek MÍRKA, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Alena MENŠÍKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO a Ondřej MÁJEK. Příprava a první výsledky programu časného záchytu karcinomu plic. In Brněnské onkologické dny 2023. 2023.
  22. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Marcela KOUDELKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Real world data for planning a new organised cancer screening programme in the Czech Republic: example of prostate cancer screening. In ISPOR Europe 2023. 2023. doi:10.1016/j.jval.2023.09.2773.
  23. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Kateřina HEJCMANOVÁ, Monika AMBROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ a Martin KOMENDA. RESORTNÍ REFERENČNÍ STATISTIKY A PORTÁL ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ V KONTEXTU PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ. In 6. konference PREVON. 2023.
  24. HEJDUK, Karel, L MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ, M AMBROŽOVÁ, V KOBLÍŽEK, Jana SKŘIČKOVÁ, K BRAT, S KONŠTACKÝ, N KRÁL, S KOS a I ČIERNÁ-PETEROVÁ. Shrnutí výsledků pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci a návrh do budoucna pro jeho zavedení. Practicus. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2023, roč. 22, č. 3, s. 15-17. ISSN 1213-8711. doi:.
  25. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Správné vykazování nových výkonů umožní přesnější vyhodnocení. In PROSTAFORUM 2023. 2023.
  26. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Monika AMBROŽOVÁ, Kateřina HEJCMANOVÁ, Petr DVOŘÁK, Miroslav ZAVORAL, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Výsledky z evaluace screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. Gastroenterologie a hepatologie. Praha, 2023. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2023385.
  27. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Marcela KOUDELKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Zjednodušené ekonomické hodnocení pro připravovaný program časného záchytu karcinomu prostaty. In 69. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP. 2023.

  2022

  1. NGO, Ondřej, Monika AMBROŽOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Miroslav ZAVORAL, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Datový audit screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku a jeho nákladová efektivita. In 46. Brněnské onkologické dny a 36. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2022.
  2. KOUDELKOVÁ, Marcela, Renata CHLOUPKOVÁ, J KOUŘIL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK, J JISKRA, Z LÍMANOVÁ a D SPRINGER. Pilotní projekt časného záchytu tyreopatií v graviditě. Acta medicinae. 2022, roč. 11, 5-7, s. 53-54.
  3. MÍRKA, H, M KOZIAR VAŠÁKOVÁ, I ČIERNÁ-PETEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, P ŠONKA, B SEIFERT, Marcela KOUDELKOVÁ, Karel HEJDUK, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ a Ondřej MÁJEK. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v ČR, výsledky prvního datového auditu. Onkologie. 2022, roč. 16, č. 6, s. 327-331. doi:10.36290/xon.2022.069.
  4. MÁJEK, Ondřej, Ondřej NGO a Karel HEJDUK. Potential gains by effective early detection of diseases: proposal to approach informing public health policy in the Czech Republic. In European Public Health Conference. 2022.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a I. PETEROVÁ-ČIERNÁ. Program časného záchytu karcinomu plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha, 2022, roč. 82, 2022/3, s. 81-84. ISSN 1213-810X.
  6. MÁJEK, Ondřej, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Ivana ČIERNA PETEROVÁ, Hynek MÍRKA, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Jakub GREGOR, Ladislav DUŠEK a Karel HEJDUK. Program časného záchytu karcinomu plic [online]. In PrevenceProPlice.cz. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2022. Verze 1.0.
  7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Ivana PETEROVÁ ČIERNÁ. Program časného záchytu karcinomu plic v rizikových skupinách. Medicína po promoci. Medical Tribune CZ s.r.o., 2022, roč. 23, 1/2022, s. 52-54. ISSN 1212-9445.
  8. CHLOUPKOVÁ, Renata, Ondřej NGO, Štěpán SUCHÁNEK, Miroslav ZAVORAL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Program kolorektálního screeningu v České republice - hodnocení výkonnosti center za rok 2021. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2022, roč. 76, č. 5, s. 379-385. ISSN 1804-7874.
  9. DUBA, J, R PIKNER, P NĚMEC, V PALIČKA, M ŠVAGR, Karel HEJDUK, B BUDÍKOVÁ, Ondřej NGO, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej MÁJEK, J VACHEK, M ASZALAYOVÁ, P KASALICKÝ a Ladislav DUŠEK. Programy prevence osteoporotických zlomenin v České republice. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 11, č. 1, s. 25-35. ISSN 1805-4684.
  10. BRAT, Kristián, J. KOUŘIL, Karel HEJDUK, Norbert KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav KOS, I. ČIERNÁ PETEROVÁ, O. NGO, L. MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK a Vladimír KOBLÍŽEK. Projekt "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - jaké jsou průběžné výsledky? Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2022, roč. 82, 2/2022, s. 41-48. ISSN 1213-810X.
  11. BRAT, Kristián, J KOUŘIL, Karel HEJDUK, N KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, S KOS, I ČIERNÁ-PETEROVÁ, Ondřej NGO, L MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK a V KOBLÍŽEK. Projekt "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" – jaké jsou průběžné výsledky? Studia pneumologica et phtiseologica. 2022, roč. 82, č. 2, s. 41-48. ISSN 1213-810X.

  2021

  1. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1.
  2. KVAPIL, Milan, Šárka PITROVÁ, Pavla VŠETEČKOVÁ, Karel HEJDUK, Ondřej NGO, Monika AMBROŽOVÁ, Ondřej MÁJEK a Martina NOVÁKOVÁ. Časný záchyt diabetické retinopatie s využitím non-mydriatické fundus kamery v ambulanci diabetologa - výsledky pilotního projektu. Výhledy a výzvy diabetologie. Praha: AT Mediprint, 2021, roč. 6, č. 4, s. 182-185. ISSN 2533-4417.
  3. PIKNER, R, P NĚMEC, V PALIČKA, M ŠVAGR, Karel HEJDUK, O ŠANCA, B CHOVANCOVÁ, Ondřej NGO, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej MÁJEK, J DUBA a J VACHEK. Fracture Liaison Services: Program koordinované sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Clinical Osteology. Facta Medica, S.R.O, 2021, roč. 26, č. 3, s. 119-132. ISSN 2571-1326.
  4. NGO, Ondřej, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Informační podpora a monitoring programu časného záchytu karcinomu plic. In 4. konference PREVON. 2021.
  5. BRAT, Kristián, Michal SVOBODA, Karel HEJDUK, Marek PLUTINSKÝ, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Patrice POPELKOVA, Barbora NOVOTNA, Dita ENGOVA, Frits M. E. FRANSSEN, Lowie E. G. W. VANFLETEREN, Martijn A. SPRUIT a Vladimir KOBLIZEK. Introducing a new prognostic instrument for long-term mortality prediction in COPD patients: the CADOT index. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 2, s. 139-145. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.035.
  6. KOUDELKOVÁ, Marcela, Jan JISKRA, Drahomíra SPRINGER, Zdenka LÍMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO, Ondřej MÁJEK, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. Je časný screening štítné žlázy v těhotenství opravdu důležitý? Co nám ukazují data. In XV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. 2021.
  7. SKŘČKOVÁ, ja, Tomáš NEBESKÝ, Bohdan KADLEC, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a I. ČIERNÁ-PETEROVÁ. Karcinom plic - diagnostika a časný záchyt. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 34, 1/2021, s. S6-S19, 14 s. ISSN 0862-495X.
  8. NĚMEC, P, R PIKNER, Karel HEJDUK, Ondřej NGO, B CHOVANCOVÁ, O ŠANCA, V PALIČKA, J ROSA, Jiří JARKOVSKÝ a Ondřej MÁJEK. Pilotní projekt FLS OSTEO - Sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Clinical Osteology. Facta Medica, S.R.O, 2021, roč. 26, č. 3, s. 133-142. ISSN 2571-1326.
  9. MÍRKA, H, M VAŠÁKOVÁ, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK, Ondřej NGO, Ladislav DUŠEK, M HEŘMAN, E KOČOVÁ, J FERDA a Jana SKŘIČKOVÁ. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v České republice. Česká Radiologie. 2021, roč. 75, č. 1.
  10. SEIFERT, Bohumil, Norbert KRÁL, Ondřej MÁJEK, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Štěpán SUCHÁNEK. Prevence a screening kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 6, č. 3, s. 334-340. ISSN 2533-6878.
  11. BRAT, Kristián, Karel HEJDUK, Norbert KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, S. KOS, I. ČIERNÁ-PETEROVÁ, O. NGO a Vladimír KOBLÍŽEK. Program ÚZIS "Casný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - průběžné výsledky projektu. In 29. MOravskoslezké pneumologické dny. 2021. ISBN 978-80-7471-368-2.
  12. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
  13. BRAT, Kristian, Karel HEJDUK, Norbert KRAL, Jana SKRICKOVA, Stanislav KOS, Ivana Cierna PETEROVA, Ondřej NGO, Jan KOURIL a Vladimir KOBLIZEK. The Czech National Programme for Early De­tection of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – interim results from the pivotal project. In European Respiratory Journal. 2021.

  2020

  1. KOLONICS-FARKAS, Abigel M., Martina STERCLOVA, Nesrin MOGULKOC, Jan KUS, Marta HAJKOVA, Veronika MULLER, Dragana JOVANOVIC, Jasna TEKAVEC-TRKANJEC, Simona LITTNEROVÁ, Karel HEJDUK a Martina VASAKOVA. Anticoagulant Use and Bleeding Risk in Central European Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) Treated with Antifibrotic Therapy: Real-World Data from EMPIRE. DRUG SAFETY. Aucland: ADIS INT LTD, 2020, roč. 43, č. 10, s. 971-980. ISSN 0114-5916. doi:10.1007/s40264-020-00978-5.
  2. ZATLOUKAL, Jaromír, Kristián BRAT, Kateřina NEUMANNOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, Eva KOCOVÁ, Ondřej KUDELA, Michal KOPECKÝ, Marek PLUTINSKÝ a Vladimír KOBLÍŽEK. Chronic obstructive pulmonary disease - diagnosis and management of stable disease; a personalized approach to care, using the treatable traits concept based on clinical phenotypes. Position paper of the Czech Pneumological and Phthisiological Society. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 4, s. 325-356. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.056.
  3. MÁJEK, Ondřej, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. Indikátory kvality onkologických screeningových programů nová data o intervalových karcinomech. In XXXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2020. ISSN 0862-495X.
  4. PAVLÍK, Tomáš, Martin KOMENDA, Lenka PŘIBYLOVÁ, Michal UHER, Ondřej MÁJEK, Andrea KRAUS, David KRAUS, Veronika HAJNOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. MAMES – Monitoring, analýza a management epidemických situací: Popis algoritmizace a implementace epidemických modelů a mapování kapacit. Masarykova univerzita, 2020.
  5. NGO, Ondřej, Ondřej MÁJEK, Jan KOUŘIL, Ivana SVOBODOVÁ, Denisa KREJČÍ, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. Náklady na léčbu kolorektálního karcinomu a nákladová efektivita screeningového programu v České republice. In XXXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2020. ISSN 0862-495X.
  6. TRAN, T., M. STERCLOVA, N. MOGULKOC, K. LEWANDOWSKA, V. MULLER, M. HAJKOVA, M. R. KRAMER, D. JOVANOVIC, J. TEKAVEC-TRKANJEC, M. STUDNICKA, N. STOEVA, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, S. SUISSA, M. VASAKOVA, B. ZOLNOWSKA, V. BARTOS, M. PLACKOVA, R. SLIVKA, L. LACINA, M. DOUBKOVA, R. BITTENGLOVA, M. MARTUSEWIA-BOROS, M. ZURKOVA, I. JONNER, A. SZYMANOWSKA-NARIOCH, I. BINKOVA, M. SOBIECKA, V. LOSTAKOVA, M. TRZASKA-SOBCZAK, R. TYL, P. SLIWINSKI, M. ZSIRAY, P. LISA, A. BOHACS, S. MAJEWSKI, H. SULDOVA, B. MATULA, L. SISKOVA, J. PLUTINSKY, A. JAKIC, S. TOTH, Z. BALIKO, M. BUCEKOVA, J. PSIKALOVA, T. STACHURA, F. PETRIK, J. ANTON, J. LNENICKA, M. R. MILENKOVIC, I. LAJKO, V. RIHAK, Z. SZALAI, P. JUREK, A. KANIA, S. LASSAN, T. PEJCIC, P. REITERER, L. BORUCKI, R. KRALOVA, P. MUSILOVA, T. SNIZEK, D. DOLEZAL, J. HOMOLKA, H. HORTVIKOVA, S. MLADINOV, P. PALUCH, R. HRDINA, M. SZILASI, V. VUCINIC-MIHAILOVIC, R. VYSEHRADSKY, R. MOKOSOVA, A. NOWICKA a T. R. PETKOVIC. The European MultiPartner IPF registry (EMPIRE): validating long-term prognostic factors in idiopathic pulmonary fibrosis. RESPIRATORY RESEARCH. LONDON: BMC, 2020, roč. 21, č. 1, s. 1-9. ISSN 1465-9921. doi:10.1186/s12931-019-1271-z.

  2019

  1. VYTRISALOVA, Magda, Tereza HENDRYCHOVA, Tereza TOUSKOVA, Eva ZIMCIKOVA, Jiri VLCEK, Libor NEVORANEK, Michal SVOBODA, Karel HEJDUK, Kristián BRAT, Marek PLUTINSKÝ, Barbora NOVOTNA, Pavlina MUSILOVA, Matej CERNOHORSKY a Vladimir KOBLIZEK. Breathing Out Completely Before Inhalation: The Most Problematic Step in Application Technique in Patients With Non-Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Frontiers in Pharmacology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2019, roč. 10, č. 241, s. 1-8. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2019.00241.
  2. HEJDUK, Karel, Vladimír KOBLÍŽEK, Stanislav KOS, Norbert KRÁL, Ivana ČIERNÁ-PETEROVÁ a Michaela JELÍNKOVÁ. Časný záchyt CHOPN – pilotní projekt ÚZIS ČR a ČPFS ČLS JEP. In XXIV. DNY RAPPL aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství. 2019.
  3. BARCZI, Eniko, Livia STAROBINSKI, Abigel KOLONICS-FARKAS, Noemi ESZES, Aniko BOHACS, Martina VASAKOVA, Karel HEJDUK a Veronika MULLER. Long-Term Effects and Adverse Events of Nintedanib Therapy in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients with Functionally Advanced Disease. ADVANCES IN THERAPY. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 36, č. 5, s. 1221-1232. ISSN 0741-238X. doi:10.1007/s12325-019-00906-9.
  4. NĚMEC, P, B BUČKOVÁ, Karel HEJDUK, Ondřej NGO, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, R PIKNER, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u stárnoucí populace mužů a žen v České republice. Aktuální gynekologie a porodnictví. Praha: Aprofema s.r.o., 2019, roč. 3, č. 1, s. 15-20. ISSN 1803-9588.

  2018

  1. NOVOTNA, B., M. ABDEL-HAMID, V. KOBLIZEK, Michal SVOBODA, Karel HEJDUK, V. REHACEK, J. BIS a F. SALAJKA. A pilot data analysis of a metabolomic HPLC-MS/MS study of patients with COPD. ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE. WROCLAW: WROCLAW MEDICAL UNIV, 2018, roč. 27, č. 4, s. 531-539. ISSN 1899-5276. doi:10.17219/acem/68763.
  2. KOBLÍŽEK, Vladimír, Karel HEJDUK, Michaela JELÍNKOVÁ, Stanislav KOS, Norbert KRÁL, Ivana ČIERNÁ-PETEROVÁ a Ondřej MÁJEK. Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky (protokol nového multicentrického pilotního projektu ÚZIS pro období 2018-2020). Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2018. ISSN 1212-4184.
  3. KRÁL, Norbert, Vladimír KOBLÍŽEK, Stanislav KONŠTACKÝ, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK a Ivana ČIERNÁ-PETEROVÁ. CHOPN v ordinaci praktického lékaře, možnosti včasného záchytu … aneb zapojte se také! Practicus. Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E. Purkyně, 2018. ISSN 1213-8711.
  4. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Karel HEJDUK, Michal SVOBODA, Patrice POPELKOVA, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Miroslava PECANINOVA, Lucie HERIBANOVA a Vladimir KOBLIZEK. Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients, category GOLD 2017 B. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Auckland: Dove Medical Press Ltd., 2018, roč. 13, č. 2018, s. 1037-1052. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S147262.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, M ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, J KKREJČÍ, L HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Zdeněk MERTA, P OPÁLKA a J KREJČÍ. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) - real life data from Czech republik. In European respiratory Journal 2018. In ERS international Congres 2018, European respiratory society Paris, France. 2018.

  2017

  1. PLUTINSKÝ, Marek, Kristián BRAT, Karel HEJDUK, Jan ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ a Michal SVOBODA. Assessment of nutrition and muscle mass loss in patients with severe COPD. In ERS Milan, Eurpien Respiratory journal 2017. 2017.
  2. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, H. ČOUPKOVÁ a V. HYTYCH. Association of the postoperative white blood cells (WBC) count in peripheral blood after radical surgical treatment of left upper lobe non-small cell lung cancer (NSCLC) with overall survival - single center results. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, roč. 118, č. 5, s. 299-301. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2017_073.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, Jana KREJČÍ, Libor HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Zdeněk MERTA. Comparison of NSCLC patient groups with activated EGFR mutations treated with three different tyrosine-kinase inhibitors (TKI): Real-life data from the Czech Republic. In ERS international Congress 2017. 2017. ISSN 0903-1936.
  4. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára BENEŠOVÁ, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a M. LUKÁŠ. Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České Republice. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 71, č. 6, s. 501-509. ISSN 1804-7874.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PESEK, V. KOLEK, Karel HEJDUK, L. KOUBKOVA, M. ČERNOVSKA, J. KREJCI, M. ZEMANOVA, L. HAVEL, J. ROUBEC, M. HRNCIARIK, F. SALAJKA, H. COUPKOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I. GRYGARKOVA a P. OPALKA. Characteristics of NSCLC Patients Treated in First Line Treatment with Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) - Real Data from the Czech Republic. 2017.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIAK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MEREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S NSCLC A AKTIVAČNÍMI MUTACEMI EGFR LÉČENÝCH INHIBITORY TYROZINKINÁZY PO STANOVENÍ DIAGNÓZY - REÁLNÁ DATA Z ČESKÉ REPUBLIKY. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC? In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
  8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEK, L. HAVEK, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017 (aktuální stav, výhled do budoucna). In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2017.
  9. FIALA, O., P. HOSEK, M. PESEK, J. FINEK, J. RACEK, T. BUCHLER, Alexandr POPRACH, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, O. SOREJS, M. ECKSTEINOVA, M. VITOVEC, K. CIZKOVA, R. KUCERA a O. TOPOLCAN. Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2017, roč. 64, č. 4, s. 605-610. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2017_416.
  10. KOBLIZEK, V., Jan ŠVANCARA, Karel HEJDUK, Michal SVOBODA, Marek PLUTINSKÝ, J. ZATLOUKAL, Kristián BRAT, E. VOLAKOVA, P. POPELKOVA, F. SALAJKA, L. HERIBANOVA, P. SAFRANEK, O. SOBOTIK, M. FECANINOVA, P. VANIK, P. MUSILOVA, J. LNENICKA, T. DVORAK, V. RIHAK, K. NEUMANNOVA, B. NOVOTNA, E. KOCOVA, M. KOPECKY, M. SIPKOVA a Jiří JARKOVSKÝ. Prospective Assessment of Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 Categories and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Phenotypes: Evolution During Two Years. In American Thoracic Society 2017. 2017. ISSN 1073-449X.
  11. SMID, D.E., F.M.E. FRANSSEN, M. GONIK, M. MIRAVITLLES, C. CASANOVA, B.G. COSIO, P. de LUCAS-RAMOS, J.M. MARIN, C. MARTINEZ, I. MIR, J.B. SORIANO, J.P. de TORRES, A. AGUSTI, N.B. ATALAY, J. BILLINGTON, A.K. BOUTOU, S. BRIGHENTI-ZOGG, E. CHAPLIN, S. COSTER, J.W. DODD, S. DURR, A. FERNANDEZ-VILLAR, M.T.J. GROENEN, M. GUIMARAES, Karel HEJDUK, V. HIGGINS, N.S. HOPKINSON, N. HORITA, S. HOUBEN-WILKE, D.J.A. JANSSEN, M. JEHN, R. JOERRES, A. KARCH, J.L. KELLY, Y.I. KIM, H. KIMURA, V. KOBLIZEK, J.H. KOCKS, S.S.C. KON, N. KWON, I. LADEIRA, S.D. LEE, J.D. LEUPPI, N. LOCANTORE, J.L. LOPEZ-CAMPOS, W.D.C. MAN, L. MARICIC, L. MENDOZA, D. MIEDINGER, F. MIHALTAN, S. MINAMI, T. van der MOLEN, T.J. MURRELLS, N. NAKKEN, Y. NISHIJIMA, I.J. NORMAN, B. NOVOTNA, D.E. O DONNELL, Y. OGATA, E.D. PEREIRA, J. PIERCY, D. PRICE, C. POTHIRAT, N. RAGHAVAN, T. RINGBAEK, D. SAJKOV, N. SIGARI, S. SINGH, M. SMALL, G.F. DA SILVA, R.J. TANNER, I.G. TSILIGIANNI, B. TULEK, N. TZANAKIS, L.E.G.W. VANFLETEREN, H. WATZ, K.A. WEBB, E.F.M. WOUTERS, G.G. XIE, M. YOSHIKAWA a M.A. SPRUIT. Redefining Cut-Points for High Symptom Burden of the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Classification in 18,577 Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL DIRECTORS ASSOCIATION. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2017, roč. 18, č. 12, s. 1-14. ISSN 1525-8610. doi:10.1016/j.jamda.2017.09.003.
  12. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Registr TULUNG. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  13. KOPEČKOVÁ, Kateřina, Tomáš BÜCHLER, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Bohuslav MELICHAR, Petra POKORNÁ, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk LINKE, Luboš PETRUŽELKA, Igor KISS a Jana PRAUSOVÁ. Regorafenib in the Real-Life Clinical Practice: Data from the Czech Registry. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 12, č. 1, s. 89-95. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-016-0458-1.
  14. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdeněk MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVÁ, Jarmila HLOŽKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 32, NOV 2017, s. 4-10. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2017.05.001.
  15. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
  16. ZÁVADA, Jakub, Petra HÁNOVÁ, Jana HURŇÁKOVÁ, Lenka SZCZUKOVÁ, Michal UHER, Šárka FOREJTOVÁ, Martin KLEIN, Herman MANN, Marta OLEJÁROVÁ, Olga RŮŽIČKOVÁ, Olga ŠLÉGLOVÁ, Karel HEJDUK a Karel PAVELKA. The relationship between synovitis quantified by an ultrasound 7-joint inflammation score and physical disability in rheumatoid arthritis – a cohort study. Arthritis Research & Therapy. London: BioMed Central, 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-10. ISSN 1478-6354. doi:10.1186/s13075-016-1208-6.
  17. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Frantisek SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Juraj KULTAN, Jana KULISKOVA, Martin SVATON, Michal HRNCIARIK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondrej TOPOLCAN, Helena HORNYCHOVA, Marketa NOVA, Ales RYSKA a Jindrich FINEK. Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 39, č. 2, s. 1-8. ISSN 1010-4283. doi:10.1177/1010428317691186.
  18. LAKOMÝ, Radek, Alexandr POPRACH, Zbyněk BORTLÍČEK, B. MELICHAR, Renata CHLOUPKOVÁ, Rostislav VYZULA, M. ZEMANOVA, K. KOPECKOVA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Igor KISS, H. STUDENTOVA, Jaroslav JURÁČEK, O. FIALA, J. KOPECKY, J. FINEK, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK a T. BUCHLER. Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer. London: BioMed Central, 2017, roč. 17, č. 880, s. 1-8. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-017-3901-5.

  2016

  1. HEJDUK, Karel, Jakub ŠČAVNICKÝ, Kateřina FRÖHLICH a Petra OVESNÁ. Analytický report databáze VILP: přípravek ESBRIET (pirfenidon). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 91 s.
  2. KOBLÍŽEK, Vladimír, Barbora NOVOTNÁ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ a Karel HEJDUK. Diagnosing COPD: advances in training and practice - a systematic review. Advances in medical education and practice. Auckland: Dove Medical Press, 2016, roč. 7, "neuvedeno", s. 219-231. ISSN 1179-7258. doi:10.2147/AMEP.S76976.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ladislav DUŠEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jakub GREGOR, Karel HEJDUK, Jana KOPTÍKOVÁ a Petr BRABEC. Epidemiologie karcinomu plic v čr. Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic, ISBN 978-80-7471-165-7. 2016, 1/2016, s. 3-6.
  4. KOBLIZEK, Vladimir, Barbora NOVOTNA, Jan ŠVANCARA, Michal SVOBODA, Patrice POPELKOVA, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Karel HEJDUK, Eva KOCOVA, Michal KOPECKY, Katerina NEUMANNOVA, Miroslava FECANINOVA, Petr SAFRANEK, Tomas DVORAK, Ondrej SOBOTIK, Zuzana LIPTAKOVA, Lucie HERIBANOVA, Blanka SNELEROVA, Marie MAJERCIAKOVA, Pavlina MUSILOVA a Jiří JARKOVSKÝ. Evolution of COPD phenotypes in time - Czech multicentre research database of severe COPD. In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Gefitinib in first-line treatment of caucasian patients with NSCLC and EGFR Mutations in Exons 19 or 21. In IASLC 17th world conference on Lung Cancer, vienna, Rakousko. 2016.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ a Ivona GRYGÁRKOVÁ. Charakteristiky pacientů s NSCLC dlouhodobě léčených Tarcevou. In XXIII. Jihočeské onkologické dny 2016. 2016.
  7. GRYGÁRKOVÁ, Ivona, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, Jaromír ROUBEC, Leona KOUBKOVÁ a Karel HEJDUK. Charakteristiky pacientů s NSCLC léčených arlotinibe, déle než 12 měsíců. In XXIV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2016.
  8. HORITA, N., V. KOBLIZEK, Marek PLUTINSKÝ, B. NOVOTNA, Karel HEJDUK a T. KANEKO. Chronic obstructive pulmonary disease prognostic score: A new index. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2016, roč. 160, č. 2, s. 211-218. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.030.
  9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2016 (aktuální stav, srovnání se zahraničím, výhled do budoucna). In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
  10. PLUTINSKÝ, Marek, Barbora NOVOTNA, Patrice POPELKOVA, Jaromir ZATLOUKAL, Vladimir KOBLIZEK, Karel HEJDUK a Michal SVOBODA. Long-term survivalaccording to Czech clinical phenotypes of COPD - Czech multicentre research database of severe COPD. In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936.
  11. ŠTOURAČ, Petr, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdenek MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVA, Jarmila HLOZKOVA a Pavel ŠEVČÍK. Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 122, č. 5, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000001197.
  12. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGARKOVA, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Jaromir ROUBEC, Frantisek SALAJKA, Milada ZEMANOVA, Helena COUPKOVA, Monika SATANKOVA a Miloslav MAREL. Pemetrexed in maintenance therapy of 164 patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936. doi:10.1183/13993003.congress-2016.PA4839.
  13. SKŘIČKOVÁ, Jana, Kateřina FRÖHLICH, Matyáš KUHN, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL, František SALAJKA, Milada ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Miloslav MAREL. Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 1, s. 31-36. ISSN 1802-4475.
  14. PAVELKA, Karel, Kateřina JAROŠOVÁ, D. SUCHÝ, Michal UHER a Karel HEJDUK. První zkušenosti s biosimilárním infliximabem CT-P13 u nemocných se zánětlivými revmatickými onemocněními v České republice v národním registru ATTRA. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016. ISSN 1210-7905.
  15. SVOBODA, Michal, Jan ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora NOVOTNA, Patrice POPELKOVA, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Jaromír ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Karel HEJDUK, Eva KOCOVA, Michal KOPECKY, Katerina NEUMANNOVA, Miroslava FECANINOVA, Petr SAFRANEK, Tomas DVORAK, Ondrej SOBOTIK, Zuzana LIPTAKOVA, Lucie HERIBANOVA, Blanka SNELEROVA, Marie MAJERCIAKOVA, Pavlina MUSILOVA a Vladimir KOBLIZEK. Risk scores for predicting death in COPD patients. In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936.
  16. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Udržovací pokračovací léčba pemetrexed (alimtou) v ČR. In XXIV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2016.
  17. PAVELKA, Karel, Liliana ŠEDOVÁ, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 6, s. 285-293. ISSN 0008-7335.

  2015

  1. HEJDUK, Karel, Michal BURGER, Matyáš KUHN, Kateřina FRÖHLICH, Petra OVESNÁ, Tomáš PAVLÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Analytický report databáze VILP: přípravek PERJETA (pertuzumab). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 s.
  2. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. BREAST Afinitor – klinický registr pacientek s karcinomem prsu: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 22 s.
  3. NOVOTNÁ, B, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal SVOBODA, Jan ŠVANCARA, Karel HEJDUK, Jiří JARKOVSKÝ, M KOPECKÝ, R PRAUS, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, J ZATLOUKAL, P POPELKOVÁ, T DVOŘÁK, P ŠAFRÁNEK, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, P VANIK, Z LIPTÁKOVÁ, L HERIBANOVÁ, B SNELEROVÁ, P MUSILOVÁ, Mária MAJERČIAKOVÁ, T VENCÁLEK, E KOCOVÁ, O KUDELA, K NEUMANNOVÁ, Kristián BRAT, E VOLÁKOVÁ a František SALAJKA. Cardiovaskular status of patients with a severe form of COPD. In European Respiratory Society International Congress, Amsterdam, The Netherlands 2015. 2015. doi:10.1183/13993003.congress-2015.OA3289.
  4. ZATLOUKAL, J, Vladimír KOBLÍŽEK, Marek PLUTINSKÝ, P POPELKOVÁ, T DVOŘÁK, P ŠAFRÁNEK, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, P VANÍK, Zora LIPTÁKOVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, B SNELEROVÁ, P MUSILOVÁ, Mária MAJERČIAKOVÁ, T VENCÁLEK, E KOCOVÁ, B NOVOTNÁ, M KOPECKÝ, O KUDELA, K NEUMANNOVÁ, Kristián BRAT, Eva VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, J ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. COPD therapy based on clinical phenotypes: Baseline data from the Czech multicentre researche database of COPD. In European Respiratory Society International Congress. Amsterodam,The Netherlands. 2015. 2015. doi:10.1183/13993003.congress-2015.PA1058.
  5. KOLEK, Vitezslav, Milos PESEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGARKOVA, Jaromir ROUBEC, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA a Karel HEJDUK. Czech Experience with Crizotinib in the Personalized Treatment of NSCLC. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
  6. KOBLÍŽEK, Vladimír, Barbora NOVOTNÁ, Eva KOČOVÁ, Patrice POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej SOBOTÍK, Petr ŠAFRÁNEK, Blanka ŠNELEROVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Marie MAJERČIAKOVÁ, Tomáš VENCÁLEK, Karel HEJDUK, Rudolf PRAUS, Magda VYTŘÍSALOVÁ, Miloslav HRONEK, Miroslav KOVAŘÍK, Kateřina NEUMANNOVÁ, Michal KOPECKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, Ladislava PAVLÍKOVÁ, Tomáš KONEČNÝ, Marek ORBAN, Petr VANÍK, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Miloslav MAREL, Alena VLACHOVÁ, Šárka BLAŽKOVÁ, Ondřej KUDELA, Jiří PEJCHAL, Jana JAŠKOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Kristián BRAT, Šárka JAREŠOVÁ, Eva KRIEGOVÁ, Vítězslav KOLEK a Ladislav DUŠEK. Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 17, "Příl. 1", s. 23-30. ISSN 1212-4184.
  7. KOBLÍŽEK, V., B. NOVOTNÁ, E. KOČOVÁ, P. POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, J. ZATLOUKAL, T. DVOŘÁK, O. SOBOTÍK, P. ŠAFRÁNEK, B. ŠNELEROVÁ, L. HERIBANOVÁ, P. MUSILOVÁ, M. MAJERČIAKOVÁ, T. VENCÁLEK, Karel HEJDUK, R. PRAUS, M. VYTŘÍSALOVÁ, M. HRONEK, M. KOVAŘÍK, K. NEUMANNOVÁ, M. KOPECKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, L. PAVLÍKOVÁ, T. KONEČNÝ, M. ORBAN, P. VANÍK, Z. LIPTÁKOVÁ, M. MAREL, A. VLACHOVÁ, Š. PRACHAŘOVÁ, O. KUDELA, J. PEJCHAL, J. JAŠKOVÁ, E. VOLÁKOVÁ, Kristián BRAT, Š. JAREŠOVÁ, V. KOLEK a Ladislav DUŠEK. Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 1, s. 20-28. ISSN 1213-810X.
  8. KOBLÍŽEK, Vladimír, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Karel HEJDUK, Jan ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Fenotypická heterogenita nemocných s těžkou CHOPN: Vstupní databáze z české multicentrické výzkumné databáze CHOPN. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Helena COUPKOVA, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVA, Dimka SIXTOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Bohdan KADLEC a Miroslav MAREL. Gefitinib in Front-Line Treatment of 161 Caucasian Patients with NSCLC of the Czech Republic. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
  10. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Leona KOUBKOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Inhibice ALK - současné a budoucí možnosti v léčbě NSCLC. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
  11. SÁGOVÁ, Michaela, Marcela ZNOJOVÁ, Karel HEJDUK, Jan ŠVANCARA, Vladimír TESAŘ, Ivan RYCHLÍK a Sylvie DUSILOVÁ SULKOVÁ. Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu v České republice. Aktuality v nefrologii. Praha: Tigis, 2015, roč. 21, č. 1, s. 22-27. ISSN 1210-955X.
  12. UHER, Michal, Lenka PUCZOKOVÁ a Karel HEJDUK. Léčba revmatoidní artritidy preparáty biologické léčby v České republice: Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat registru ATTRA. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 27 s.
  13. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA, Miloslav MAREL, Martina VAŠÁKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  14. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
  15. KOLEK, Vitezslav, Libor HAVEL, Milos PESEK, Frantisek SALAJKA, Leona KOUBKOVA, Jaromir ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, Dimka SIXTOVA, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Pemetrexed and Cisplatin in Malignant Pleural Mesothelioma - Czech Experience. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
  16. KOBLÍŽEK, Vladimír, Marek PLUTINSKÝ, J ZATLOUKAL, P POPELKOVÁ, T DVOŘÁK, P ŠAFRÁNEK, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, P VANIK, Zora LIPTÁKOVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, B SNELEROVÁ, P MUSILOVÁ, Mária MAJERČIAKOVÁ, T VENCÁLEK, E KOCOVÁ, B NOVOTNÁ, M KOPECKÝ, O KUDELA, K NEUMANNOVÁ, Kristián BRAT, E VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, J ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Phenotypical heterogeneity of severe COPD subjects: Baseline results from the Czech multicentre research database of COPD. In European Respiratory Society International Conress. Amsterdam. The Netherlands. 2015. 2015. doi:10.1183/13993003.congress-2015.OA2925.
  17. PESEK, Milos, Vitezslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Marketa CERNOVSKA, Leona KOUBKOVA, Jaromir ROUBEC, Frantisek SALAJKA, Milada ZEMANOVA, Jana KREJCI, Karel HEJDUK, Ales RYSKA, Marek MINARIK a Ondrej FIALA. Rare and Common EGFR Mutations in Patients with Advanced NSCLC Treated with EGFR-TKIs: A Registry-Based Study. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
  18. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Afinitor – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 44 s.
  19. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Nexavar – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 46 s.
  20. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Sutent – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 47 s.
  21. MAREL, Miloslav, Vladimír KOBLÍŽEK, Jana SKŘIČKOVÁ a Karel HEJDUK. Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace, Návrh doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2015, roč. 75, 2/2015, s. 102-113. ISSN 1213-810X.
  22. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. TULUNG - Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  23. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Tulung - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
  24. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. TULUNG Alimta – klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic: stav registru k datu 19. 10. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 s.
  25. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, Jaromír ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Výskyt a léčba maligního mezoteliomu pleury v čr. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  26. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR v čr v období 4 let (2011-2014). In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.

  2014

  1. FOREJTOVÁ, Šárka, Jakub ZÁVADA, Michal UHER, Karel HEJDUK a Karel PAVELKA. A Comparison of Baseline Characteristics and Real-Life Effectiveness of Anti-TNF Therapy in Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis Versus Ankylosing Spondylitis - a Single Center Cohort Study. In ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY. 2014. ISSN 2326-5191.
  2. BURGER, Michal, Karel HEJDUK, Karel NĚMEČEK, Karolína KREUTEROVÁ, Kateřina FRÖHLICH, Petra OVESNÁ, Tomáš PAVLÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Analytický report databáze VILP: přípravek JEVTANA (kabazitaxel). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 25 s.
  3. JAROŠOVÁ, Kateřina, Karel HEJDUK, Michal UHER a Jiří VENCOVSKÝ. Biologic Treatment of Adult Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis Followed in the National Registry. In ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY. 2014. ISSN 2326-5191.
  4. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. BREAST – klinický registr pacientek s karcinomem prsu: stav registru k datu 6. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 18 s.
  5. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. CORECT – Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem: stav registru k datu 6. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 21 s.
  6. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ZEMANOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ a Karel HEJDUK. Crizitonib v ČR - od časného přístupu k registraci IBA. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 20-20. ISBN 978-80-7177-969-8.
  7. NOVOTNA, Barbora, V. KOBLIZEK, J. ZATLOUKAL, Marek PLUTINSKÝ, Karel HEJDUK, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, O. SOBOTIK, T. DVORAK a P. SAFRANEK. Czech multicenter research database of severe COPD. International Journal of chronic obstructive pulmonary disease. Albany: Dove Medical Press Ltd., 2014, roč. 2014, č. 9, s. 1265-1274. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S71828.
  8. MANN, Heřman F., Šárka FOREJTOVÁ, Kateřina JAROŠOVÁ, Ladislav ŠENOLT, Jakub ZÁVADA, Michal UHER, Karel HEJDUK a Karel PAVELKA. Efficacy of First Line Biological Monotherapy in RA: Data from the Czech Registry Attra. In ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY. 2014. ISSN 2326-5191.
  9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PEŠEK, Vitezslav KOLEK, Lucie KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Ivona GRYGARKOVA, Michal HRNCIARIK, Monika SATANKOVA, Zdenka POVOLNA, Marketa CERNOVSKA, Miroslav MAREL a Martina VASAKOVA. Gefitinib in front line treatment of patients with NSCLC in the Czech republic: Analysis of 113 patients. In ERS International Congress 2014. 2014. ISSN 1399-3003.
  10. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ladislav HAVEL, Luboš PETRUŽELKA, Markéta ZEMANOVÁ, Martina VAŠÁKOVÁ, Miloslav MAREL, Leona KOUBKOVÁ, František SALAJKA, Bedřich PORZER, Rostislav VYZULA, Helena ČOUPKOVÁ, Kateřina KOŠATOVÁ a Karel HEJDUK. Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu ve 2. linii léčby pacientů s NSCLC (registr TULUNG). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 60-61, 1 s. ISBN 978-80-7177-969-8.
  11. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ladislav HAVEL, Luboš PETRUŽELKA, Martina VAŠÁKOVÁ, Miloslav MAREL, František SALAJKA, Bedřich PORZER, Rostislav VYZULA, Helena ČOUPKOVÁ a Karel HEJDUK. Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu z dat registru TULUNG. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 78-78.
  12. UHER, Michal, Lenka PUCZOKOVÁ, Karel HEJDUK, Jaroslav KOČA, Jiřina MERTOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Jiří VENCOVSKÝ, Karel PAVELKA, Karel HORÁK, Jakub ZÁVADA a Ladislav DUŠEK. Léčba revmatoidní artritidy infliximabem (Remicade®) v České republice: Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat registru ATTRA. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 31 s.
  13. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Nákladná léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic(NSCLC v čr dle dat registru TULUNG. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 62-65. ISBN 978-80-7177-969-8.
  14. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS Afinitor – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 43 s.
  15. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS Nexavar – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 47 s.
  16. MOKRÁ, Lenka, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK a Daniel KLIMEŠ. RENIS Sutent – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 47 s.
  17. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK a František SALAJKA. Současný stav nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuňečného karcinomu plic (NSCLC) v první linii a nové možnosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologickú ústav, 2014. s. 82-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
  18. KOBLIZEK, Vladimir, Jaromir ZATLOUKAL, Marek PLUTINSKÝ, Petr SAFRANEK, Barbora NOVOTNA, Kocova EVA, Magda VYTRISKALOVA, Katerina NEUMANNOVA, Alena VLACHOVA, Miloslav MAREL, Marie MAJERCIAKOVA, Pavlina MUSILOVA, Blanka SNELEROVA, Patricie POPELKOVA, Rudolf PRAUS, Michal KOPECKY, Ladislava PAVLIKOVA, Tomas DVORAK, Lucie HERIBANOVA, Tomas VENCALEK, Karel HEJDUK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, Miloslav HLONEK, Miroslav KOVARIK a Norbert PAUK. The distribution of phenotypes in a population of severe COPD. In 24th International Congres. 2014. ISSN 1399-3003.
  19. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL a František SALAJKA. The results of gefitinib in front line treatment of Caucasian patients with NSCLC in the Czech Republic: analysis according to activated mutations location. In The 14th Central European Lung Cancer Congress. 2014. ISSN 2218-6751.
  20. HEJDUK, Karel, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. TULUNG – klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic: stav registru k datu 29. 9. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 23 s.
  21. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Ladislav HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Jaromír ROUBEC, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Miloslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 84.
  22. SLAVÍČEK, Lubomír, Věra BENEŠOVÁ, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. Výsledky léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu preparátem Herceptin a závislost efektu léčby na stavu hormonálních receptorů dle dat českého registru BREAST. In doc.Svoboda. Sborník abstrakt XXXVIII.brněnské onkologické dny. Brno: MOÚ, 2014. s. 53-54. ISBN 978-80-86793-32-0.

  2013

  1. HORÁK, Pavel, Martina SKÁCELOVÁ, Karel HEJDUK, Andrea SMRŽOVÁ a Karel PAVELKA. Abatacept and its use in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in the Czech Republic-data from the ATTRA registry. Clinical Rheumatology. New York: Springer, 2013, roč. 32, č. 10, s. 1451-1458. ISSN 0770-3198. doi:10.1007/s10067-013-2303-6.
  2. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. BREAST - Tyverb: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno: neuveden, 2013. 18 s.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, Z. POVOLNÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Co vypovídá registr TULUNG o trendech ve využití nákladné léčby u NSCLC? In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
  4. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. CORECT - Erbitux: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 51 s.
  5. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. CORECT - Vectibix: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 24 s.
  6. KOBLÍŽEK, Vladimír, Karel HEJDUK, Lenka ŠNAJDROVÁ a Marek PLUTINSKÝ. Česká národní výzkumná databáze CHOPN - registr ČPFS ČLK JEP. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
  7. FOREJTOVÁ, Šárka, Jakub ZÁVADA, Kateřina JAROŠOVÁ, Michal UHER, Karel HEJDUK, Karel PAVELKA a Jiří VENCOVSKÝ. EFFECT OF FIRST-LINE ANTI-TNF THERAPY ON HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS - RESULTS FROM THE CZECH BIOLOGICS REGISTRY ATTRA. In ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES. 2013. ISSN 0003-4967.
  8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK a Markéta ČERNOVSKÁ. Gefitinib for the first-line treatment of NSCLC patients with EGFR mutations in exons 19 or 21: analysis of 74 patients from Czech Republic. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
  9. KOBLÍŽEK, Vladimír, Jan CHLUMSKÝ, Vladimír ZINDR, Kateřina NEUMANNOVÁ, Jakub ZATLOUKAL, Jaroslav ZAK, Vratislav SEDLÁK, Jana KOCIÁNOVÁ, Jaromír ZATLOUKAL, Karel HEJDUK a Šárka PRACHAŘOVÁ. Chronic obstructive pulmonary disease: Official diagnosis and treatment guidelines of the Czech Pneumological and Phthisiological society; a novel phenotypic approach to COPD with patient-oriented care. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2013, roč. 157, č. 2, s. 189-201. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2013.039.
  10. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, L. NOVÁKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ a Karel HEJDUK. Maligní mezoteliom pleury - výsledky léčby kombinací pemetrexedu a cisplatiny v ČR. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
  11. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, František SALAJKA, Dimka SIXTOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVÁ a Markéta ČERNOVSKÁ. Pemetrexed in combination with cisplatin in the first-line treatment of non-squamous NSCLC: Czech experience with 233 patients. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
  12. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Iva BÁRTÍKOVÁ, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Karel HEJDUK, Tomáš PAVLÍK a Roman GÁL. Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In XX. kongres ČSARIM 2013. 2013. ISSN 1214-2158.
  13. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) nsclc a ps 0-1 léčených erlotinibem ve 2. linii léčby. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
  14. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) NSCLC A PS 0-1 na léčbě Pemetrexedem ve druhé linii léčby. In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
  15. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Registr TULUNG (sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic) - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
  16. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Afinitor: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 44 s.
  17. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Nexavar: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 45 s.
  18. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Sutent: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 47 s.
  19. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Votrient: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 37 s.
  20. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIAK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ, Kateřina KOŠATOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18.3.2013) - původní práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 65-68. ISSN 1801-1209.
  21. VENCOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK, Michal UHER a Jiří JARKOVSKÝ. Sumární analýza léčby ankylozující spondylitidy (AS), její účinnosti a bezpečnosti v registru ATTRA za období 2004-2012. Brno: neuveden, 2013. 31 s.
  22. VENCOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK, Michal UHER a Jiří JARKOVSKÝ. Sumární analýza léčby revmatoidní artritidy (RA), její účinnosti a bezpečnosti v registru ATTRA za období 2001-2012. Brno: neuveden, 2013. 48 s.
  23. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Helena ČOUPKOVÁ. TLUNG registry: data analysis of patients with non-squamous NSCLC (adenocarcinoma, large cell carcinoma) and PS 0-1 treated with erlotinib in second line setting. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
  24. JAROŠOVÁ, Kateřina, Karel HEJDUK, Michal UHER a Jiří VENCOVSKÝ. TREATMENT OF ADULT JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS PATIENTS WITH BIOLOGIC AGENTS. DATA FROM THE CZECH NATIONAL REGISTRY. In ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES. 2013. ISSN 0003-4967.
  25. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. TULUNG - Alimta: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno: neuveden, 2013. 75 s.
  26. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. TULUNG - Iressa: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno: neuveden, 2013. 40 s.
  27. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. TULUNG registry: Analysis of data from PS 0-1 patients with advanced/metastatic non-squamous NSCLC (adenokarcinoma, large cell carcinoma) treated in second line with pemetrexed. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
  28. ŠTOURAČ, Petr, MIlan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Martina KOSINOVÁ a Karel HEJDUK. Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex does not shorten operating time during caesarean section in compare to suxamethonium, rocuronium and neostigmine: prospective randomised interventional multicentric trial. 2013. ISSN 0265-0215.
  29. SLAVÍČEK, Lubomír, Věra BENEŠOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel HEJDUK. Výsledky léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu dle dat českého registru BREAST. 2013. ISBN 978-80-905041-3-4.
  30. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK a Karel HEJDUK. Vývoj Léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v České republice (ČR). In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
  31. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. VÝVOJ LÉČBY POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) V ČESKÉ REPUBLICE (ČR). In XVIII. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ztizeologickej spoločnosti, 12.-14.6.2013, Grant hotel Bellevue, Horný Smokovec - Vysoké Tatry. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
  32. ZÁVADA, Jakub, Michal UHER, Karel HEJDUK, Jiří VENCOVSKÝ a Karel PAVELKA. Zdravím podmíněná kvalita života u pacientů s revmatoidní artritidou v průběhu prvního roku anti-TNF léčby (hodnocení dotazníkem SF-36 a srovnání se vzorkem všeobecné populace České republiky) – výsledky z registru biologické léčby ATTRA. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013. ISSN 1210-7905.
  33. POCHOP, Lukáš a Karel HEJDUK. Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 53-54. ISSN 0862-495X.

  2012

  1. HEJDUK, Karel, Jakub ZÁVADA, Jiří VENCOVSKÝ, Karel PAVELKA a Jiří JARKOVSKÝ. ATTRA - clinical registry for monitoring effectiveness and safety of biological therapies for rheumatic diseases in Czech Republic: more than 10-years experience. In PAVELKA, Karel a Michal UHER. 9th Central European Congress of Rheumatology (CECR 2012). 2012.
  2. SLAVÍČEK, Lubomír, Věra BENEŠOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Bevacizumab u karcinomu prsu - zhodnocení údajů českého klinického registru BREAST. In 17. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účastiou SEKCAMA. 2012. ISBN 978-80-89305-24-7.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika? In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
  4. PAVELKA, Karel, Markéta FOJTÍKOVÁ a Karel HEJDUK. Efficacy of the first and subsequent courses of anti-TNF therapy in patients with ankylosing spondylitis – results from the Czech National Register ATTRA. Reumatologia. 2012, roč. 50, č. 4, s. 276-293. ISSN 0034-6233.
  5. SALAJKA, F., M. PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, P. ZATLOUKAL, L. KOUBKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, M. HRNČIARIK a Karel HEJDUK. Erlotinib treatment results in patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC)—Influence of clinical predictors. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.070.
  6. GRYGÁRKOVÁ, I., V. KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, F. SALAJKA, J. ROUBEC, D. SIXTOVÁ, L. KOUBKOVÁ a Karel HEJDUK. Group of patients with NSCLC treated with erlotinib in the Czech Republic longer than 12 months. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.057.
  7. RYŠKA, Aleš, Karel HEJDUK, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Histologický registr karcinomu prsu - MAGISTER - jaké poznatky přinesl první rok fungování? Breast cancer news. We Make Media, 2012, Duben 2012, č. 2, s. 11-13. ISSN 1804-8218.
  8. ČOUPKOVÁ, Helena, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohdan KADLEC, František SALAJKA, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Dimka SIXTOVA, Petr ZATLOUKAL, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Rostislav VYZULA a Stanislav ŠPELDA. Characteristics of advanced NSCLC patients with at least 6 months erlotinib treatment duration in Czech Republic. In 2012 ASCO Annual Meeting. 2012. ISSN 0732-183X.
  9. GRELL, Peter, Karel HEJDUK a Rostislav VYZULA. Klinický registr BREAST. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 3, s. 216– 218. ISSN 0862-495X.
  10. NĚMEČEK, Radim, Jiří TOMÁŠEK, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Klinický registr CORECT. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 6, s. 480-485. ISSN 0862-495X.
  11. ŠPELDA, Stanislav, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 5, s. 383-384. ISSN 0862-495X.
  12. RYŠKA, Aleš, Karel HEJDUK, Pavel FABIAN, Jiří EHRMANN, Alena SKÁLOVÁ, Petr BRABEC, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Korekce populacních predikcí počtu HER-2/neu pozitivních karcinomu prsu u žen na základe analýzy dat histologického registru karcinomu prsu (MAGISTER). In Edukační sborník – XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykuv onkologický ústav v Brně, 2012. s. 39-42. ISBN 978-80-86793-23-8.
  13. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první línii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 169 - 172. ISBN 978-80-86793-23-8.
  14. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie. Praha: Solen, 2012, roč. 2, č. 6, s. 79-81. ISSN 1802-4475.
  15. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK a Leona KOUBKOVÁ. Pemetrexed in the first line treatment in non-small cell lung cancer (NSCLC): A multicentre prospective analysis of data from cllinical practise of Czech Republic. In ERS Vídeň. 2012. ISSN 0903-1936.
  16. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír REOUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 5, s. 485-488. ISSN 1801-1209.
  17. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a M. ZEMANOVÁ. The Czech Republic experience with erlotinib in the treatment of a non-selected non-small cell lung cancer (NSCLC) population of 2365 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.075.
  18. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, P. ZATLOUKAL, M. ZEMANOVÁ, J. ROUBEC, D. SIXTOVÁ, F. SALAJKA, H. ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL a M. HRNČIARIK. Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, č. 3, s. 125-128. ISSN 1213-810X.
  19. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, P. ZATLOUKAL a F. SALAJKA. Use of pemetrexed as first line treatment of advanced non-small cell lung cancer: The Czech Republic experience with the treatment of 237 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.074.
  20. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.

  2011

  1. PAVLOVSKÁ, Lenka, Karel HEJDUK a Petr BRABEC. REaDY - REgistry of muscular DYstrophy. In Konference: Péče o pacienty s DMD/BMD. 2011.

  2010

  1. HEJDUK, Karel a Olga KRČMAŘOVÁ. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Praha: Mladá fronta a.s., 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 18:41