Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Attitudes of CBT therapists towards children of parents with SMI compared to other therapeutic approaches. In EABCT 2023 Congress, 04th-07th October, Granada Luxury Belek Antalya. 2023.
  2. HAŠČÁKOVÁ, Sára a Kateřina BARTOŠOVÁ. Morálny distres u učiteľov Teach for Slovakia. Online. 1th ed. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 150-156. ISBN 978-80-89524-86-0.
  3. HAVELKOVÁ, Anna, Kateřina BARTOŠOVÁ a David HAVELKA. Prevalence of parents and children living with parental severe mental illness : A scoping review. Československá psychologie. Praha: Academia, 2023, roč. 67, č. 1, s. 63-81. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.67.1.63.
  4. HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA, Kateřina BARTOŠOVÁ a Eliška KUBOVČÍKOVÁ. Prevalence rodičovství mezi pacienty se závažnou duševní poruchou : Předběžné výsledky. Online. In Adamus, Magdalena; Šrol, Jakub; Uhrecký, Branislav. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Zborník príspevkov z 23. medzinárodnej konferencie. 1. vydání. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2023, s. 157-164. ISBN 978-80-89524-86-0.

  2022

  1. HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Hidden Heroes - Children of parents with severe mental illness in school. In ICEEPSY 2022: The 13th International Conference on Education & Educational Psychology. 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15405/iceepsy2022(1986-3020).
  2. HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Hidden Heroes - Children Of Parents With Severe Mental Illness In School Practice. Online. In Güneyli, Ahmet; Silman, Fatoş. ICEEPSY 2022 : Education and Educational Psychology. 1st Edition. Madrid: European Publisher, 2022, s. 184-196. ISBN 978-1-80296-959-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15405/epiceepsy.22123.16.
  3. ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ, Veronika, Kateřina BARTOŠOVÁ a Veronika VESELÁ. Chapter 5 - Validation of the Czech Version of the Insomnia Type Questionnaire (ITQ) (Pages 45-60). Online. In Psychology Applications & Developments VIII. Lisboa, Portugal: inSciencePress, 2022, s. 45-60. ISBN 978-989-53614-8-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36315/2022padVIII.
  4. ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ, Veronika a Kateřina BARTOŠOVÁ. MORAL DISTRESS OF SCHOOLTEACHERS (RESEARCH REVIEW). In InPACT 2022 International Psychological Applications Conference and Trends. 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36315/2022inpact039.
  5. HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA, Kateřina BARTOŠOVÁ a Eliška KUBOVČÍKOVÁ. Prevalence rodičovství mezi pacienty se závažnou duševní poruchou : Předběžné výsledky. In Sociálne procesy a osobnosť 2022 : 23. ročník medzinárodnej konferencie, Stará Lesná 5.-7.9.2022. 2022. ISBN 978-80-89524-69-3.
  6. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Ruminace myšlenek. Česká televize - Dobré ráno, díl Do počtu, 2022.
  7. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Šikana vzniká postupně. TV Nova - Snídaně s novou, 2022.
  8. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Úzkost v kritické situaci. Česká televize - Dobré ráno, díl Nové šance, 2022.
  9. ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Veronika VESELÁ. VERIFICATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE INSOMNIA TYPE QUESTIONNAIRE (ITQ) IN THE CZECH POPULATION. 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36315/2022inpact037.

  2021

  1. ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ, Veronika, Kateřina BARTOŠOVÁ a Lukáš KOLOMAZNÍK. COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA. In 12th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2021). 2021.
  2. HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Klíč - magazín nejen pro zdravotně postižené. Česká televize, 2021.
  3. ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ, Veronika, Veronika KÁPLOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Spánek aneb co je užitečné vědět. Litomyšl: H.R.G.spol.s.r.o., 2021, 35 s. ISBN 978-80-7490-217-8.
  4. ŠÍP, Radek, Veronika ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Subjectively perceived insomnia and it's links to personality traits. In 12th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2021). 2021.

  2020

  1. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Czech adaptation of the Brunel Mood States for adolescent athletes. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47-57. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2020-1-6.
  2. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Dobré ráno. In https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/320291310020033/. 2020.
  3. HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Neviditelní pomocníci: Děti, které pečují o své blízké. Ostrava: Život bez závislostí, 2020, s. 8-11. Třídní učitel a vedení třídy - časopis pro školní praxi.
  4. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Jana CÍGLEROVÁ a Hynek CÍGLER. Vyjádření k rozhovoru Radima Uzla ze dne 8. 12. 2020. E-psychologie. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost, 2020, roč. 14, č. 4, s. 68-71. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.386.
  5. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Život na třetí. In https://www.ceskatelevize.cz/porady/13404334388-zivot-na-treti/320291310142002/. Brno: ČT, 2020.

  2019

  1. HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Speciální sourozenci. Neuveden: Portál, 2019, 128 s. ISBN 978-80-262-1475-5.

  2018

  1. LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ a Jan KRÁSA. Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
  2. HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Možnosti užití filmu ve výuce psychologie. In Učíme psychologii. 2018.
  3. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Relationship between parent-initiated motivational climate, motivation and overtraining syndrome in adolescent elite athletes in collective sports. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018.
  4. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Relationship between parent-initiated motivational climate, motivation and overtraining syndrome in adolescent elite athletes in collective sports. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018. ISBN 978-961-6843-90-4.
  5. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role of perfectionism and parent-initiated motivational climate in overtraining syndrome in adolescent elite athletes. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018.
  6. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role of perfectionism and parent-initiated motivational climate in overtraining syndrome in adolescent elite athletes. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018. ISBN 978-961-6843-90-4.

  2017

  1. BARTOŠOVÁ, Kateřina a Iva BUREŠOVÁ. Pre-game sport rituals : a cbt approach. In 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT'17). 2017.
  2. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Iva BUREŠOVÁ, Adriana VALCOVÁ a Veronika DACEROVÁ. RITUALS IN SPORT. Kinesiologia Slovenica. Univerzita Ljubljana, 2017, roč. 23, č. 1, s. 5-13. ISSN 1318-2269.
  3. BUREŠOVÁ, Iva a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role rizikových a protektivních faktorů v rozvoji syndromu přetrénování v adolescenci. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.
  4. BARTOŠOVÁ, Kateřina, David HAVELKA, Anna ZÁCHOVÁ a Martin KOVÁŘ. STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s Poruchami autistického spektra: příklad dobré praxe. In 7. slovenská konferencia v KBT. 2017.
  5. HAVELKA, David, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Anna HAVELKOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. STEPS: CBT based group therapy-educational program for siblings of children with autism spectrum disorders. In 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. 2017.
  6. HAVELKA, David, Barbora KREJČÍ, Anna ZÁCHOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The importance of popularization of science based approach in human science education. In The 11th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2017. 2017. ISBN 978-84-617-8491-2.
  7. PIROVÁ, Viola, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The Interaction Style of Coaching and Perceived Training Load in Elite Adolescent Athletes. In Eighth International Conference on Sport and Society, London, UK, 10. - 11.7.2017. 2017.
  8. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Sára HUTEČKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. The relationship between parent-initiated motivational climate and overtraining syndrome in young elite athletes. In Eighth International Conference on Sport and Society, 10.-11. 7. 2017, Imperial College, London. 2017.
  9. HUTEČKOVÁ, Sára, Zuzana FRYDRYCHOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. The Relationship between Personality Traits and Overtraining Syndrome in Young Elite Athletes. In Eighth International Conference on Sport and Society, 10.-11. 7. 2017, Imperial College, London. 2017.
  10. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Kateřina BARTOŠOVÁ a Sára HUTEČKOVÁ. The role of parent-initiated motivational climate in the development of overtraining syndrome in adolescent elite athletes: a review study. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 269-284. ISSN 1802-7679.
  11. HUTEČKOVÁ, Sára, Kateřina BARTOŠOVÁ a Zuzana FRYDRYCHOVÁ. The role of personality traits in development of overtraining syndrome in elite athletes in adolescence: a review study. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 151-164. ISSN 1802-7679.
  12. BARTOŠOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Využití posterů jako aktivizující metody při výuce pedagogické psychologie: kombinované studium. In PhD Existence 7 (2017). 2017.
  13. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Vztah rodičovského motivačního klima a syndromu přetrénování u vrcholových sportovců. In In Týden humanitních věd na Filozofické fakultě MU. 2017.
  14. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana a Kateřina BARTOŠOVÁ. Vztah rodičovského motivačního klima a syndromu přetrénování u vrcholových sportovců v adolescenci. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.
  15. HUTEČKOVÁ, Sára a Kateřina BARTOŠOVÁ. Vztah syndromu přetrénování a vybraných osobnostních charakteristik u vrcholových sportovců v adolescenci. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.

  2016

  1. BUREŠOVÁ, Iva, Tereza DEMLOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport - pilot study. Online. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016, s. 240-254. ISSN 2357-1330. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.25.
  2. BUREŠOVÁ, Iva, Tereza DEMLOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport - pilot study. In 7th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), 11.-15. 10. 2016, Rhodes, Greece. 2016.
  3. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Etika v práci školního psychologa. In Konference Ďuričove dni 2016. 2016.
  4. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Sára HUTEČKOVÁ. Parental motivational climate – a risk factor contributing to overtraining syndrome in young elite athletes? In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real, Portugal. 2016.
  5. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Sára HUTEČKOVÁ. Parental motivational climate – a risk factor contributing to overtraining syndrome in young elite athletes? In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real. 2016. ISSN 2052-1847.
  6. HUTEČKOVÁ, Sára, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Zuzana FRYDRYCHOVÁ. Personal traits of elite athletes in the context of overtraining syndrome in adolescence. In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real, Portugal. 2016.
  7. HUTEČKOVÁ, Sára, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Zuzana FRYDRYCHOVÁ. Personal traits of elite athletes in the context of overtraining syndrome in adolescence. In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real, Portugal. 2016. ISSN 2052-1847.
  8. HUTEČKOVÁ, Sára, Zuzana FRYDRYCHOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role osobnostních rysů v rozvoji syndromu přetrénování u vrcholových sportovců v období adolescence. In PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2016 aneb SPORT - PRŮVODCE ŽIVOTEM, 25.-26. 11. 2016, Brno. 2016.
  9. HUTEČKOVÁ, Sára, Zuzana FRYDRYCHOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role osobnostních rysů v rozvoji syndromu přetrénování u vrcholových sportovců v období adolescence. In Psychologie sportu v praxi 2016 aneb Sport – průvodce životem. Sborník konferenčních abstraktů. 2016. ISBN 978-80-210-8399-8.
  10. SOBOTKOVÁ, Irena, Alena SLEZÁČKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. 34. Psychologické dny. 2016.

  2015

  1. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. In International Conference on Education and Educational Technologies, Barcelona, 7-9 April 2015. 2015.
  2. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. Online. In Mastorakis, N., Rudas, I., Shitikova, M. V., Shmaliy, Y. S. Recent advances on education and educational technologies. Sofia: INASE, 2015, s. 20-23. ISBN 978-1-61804-294-1.
  3. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice : Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 15.–16. 5. 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 154 s. ISBN 978-80-210-7824-6.
  4. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Iva BUREŠOVÁ. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice. Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 21.–22. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 238 s. ISBN 978-80-210-8026-3.
  5. MAAROVÁ, Iva, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů. In Učíme psychologii, Brno, 12. listopadu 2015. 2015.
  6. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parenting styles and self-harm in adolescence. Online. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: ScienceDirect, Elsevier, 2015, s. 1106-1113. ISSN 1877-0428.
  7. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK a Iva BUREŠOVÁ. Sebepoškozující chování u adolescentů. Fakultní nemocnice Brno, 2015.

  2014

  1. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parental educational styles and self-harm during early adolescence. In International Conference on Education and Educational Psychology. Kyrenia-Cyprus 2014. 2014.
  2. BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014, s. 89-99. ISBN 978-80-89322-16-9.
  3. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Kamila Paráková, Barbora Sulíková: Terapeutická práce se stresem a techniky zvládaní stresu u profesionálních řidičů - přednáška projektu InPsy. 2014.
  4. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Výchovné styly v rodině a sebepoškozování. In Univerzita Hradec Králové. 2014.

  2013

  1. BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV, Bratislava, 27.-28. novembra 2013. 2013.
  2. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK, Veronika HRUBÁ, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Perceived self-competence in adolescent children who self-harm. In The 1st World Conference on Personality, Stellenbosch, South Africa, 19-23 March 2013. 2013.
  3. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. Online. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013, s. 26-30. ISBN 978-989-97866-0-8.
  4. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Výskyt sebepoškozování v prostředí základních škol. 2013.

  2012

  1. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Martin LOUČKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2012, roč. 56, č. 2, s. 132-147. ISSN 0009-062X.
  2. BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých). 2012.
  3. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 123-127. ISBN 978-80-88910-40-4.

  2011

  1. BARTOŠOVÁ, Kateřina. Post Traumatic Stress and it´s relatioship to social environment. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
  2. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Alena SLEZÁČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011, 376 s. ISBN 978-80-263-0029-8.
  4. BARTOŠOVÁ, Kateřina. The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech adolescents and it´s relatioship to anxiety, depression and somatic problems. In The 12th European Congress of Psychology. 2011.

  2010

  1. JABŮREK, Michal, Kateřina BARTOŠOVÁ, Jakub TOMAN a Eva HOLOUBKOVÁ. Možnosti zkvalitnění výuky na Masarykově univerzitě se zaměřením na potřeby, zájmy a motivaci vyučujících. In SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. 2010. ISBN 978-80-89524-01-3.
  2. BARTOŠOVÁ, Kateřina. The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech Adolescents and It s Relationship to Internalised Psychopatology and Risk Behaviour. In 15th European Conference on Personality. 2010. ISBN 978-80-86174-16-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 03:16