Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STULÍK, Jakub, Miloš KEŘKOVSKÝ, Matyáš KUHN, Monika SVOBODOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Marek DOSTÁL. Evaluating Magnetic Resonance Diffusion Properties Together with Brain Volumetry May Predict Progression to Multiple Sclerosis. Academic Radiology. New York: Elsevier, 2022, roč. 29, č. 10, s. 1493-1501. ISSN 1076-6332. doi:10.1016/j.acra.2021.12.015.
 2. 2021

 3. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Josef BEDNAŘÍK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. MR Diffusion Properties of Cervical Spinal Cord as a Predictor of Progression to Multiple Sclerosis in Patients with Clinically Isolated Syndrome. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 31, č. 1, s. 108-114. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12808.
 4. HORÁKOVÁ, D., M. VACHOVÁ, A. TVAROH, J. DRAHOTA, A. MAZOUCHOVÁ, J. MAREŠ, I. WOZNICOVÁ, D. ZIMOVÁ, J. LIBERTINOVÁ, A. MARTINKOVÁ, E. RECMANOVÁ, M. GRUNERMELOVÁ, M. VALIŠ, J. ADÁMKOVÁ, R. AMPAPA, Yvonne BENEŠOVÁ, Michal DUFEK, M. PETERKA a E. KUBALA HAVRDOVÁ. Perorální kladribin v léčbě roztroušené sklerózy - data z celostátního registru ReMuS®. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 6, s. 555-561. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021555.
 5. 2020

 6. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Monika HULOVÁ, Ladislav DUŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Yvonne BENEŠOVÁ. Conversion of clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a prospective study. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 44, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102262.
 7. 2019

 8. BENEŠOVÁ, Yvonne. Bezpečnost léčby roztroušené sklerózy z dlouhodobého hlediska ve vztahu k teriflunomidu a alemtuzumabu. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, roč. 33, č. 3, s. 29-36. ISSN 1212-7973.
 9. KOLČAVA, Jan, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Pavel ŠTOURAČ. The value of anti-JCV antibody index assessment in multiple sclerosis patients treated with natalizumab with respect to demographic, clinical and radiological findings. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 30, MAY 2019, s. 187-191. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2019.02.019.
 10. MELUZINOVA, E., A. TVAROH, M. BLUDOVSKA, J. PITHA, M. VALIS, J. MARES, Yvonne BENEŠOVÁ, A. MARTINKOVA, Michal DUFEK, P. HRADILEK, R. AMPAPA, M. GRUNERMELOVA, T. BOZOVSKY, J. ADAMKOVA a D. ZIMOVA. Vliv subkután­ně podávaného interferonu beta-1a na aktivitu onemocnění u pa­cientů s klinicky izolovaným syndromem - observační studie ATRACT. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 4, s. 442-447. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019442.
 11. 2018

 12. BENEŠOVÁ, Yvonne. Alemtuzumab a jeho přínos v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou. Farmakoterapeutická revue. Current Media s.r.o., 2018, roč. 3, č. 5, s. 455-462. ISSN 2533-6878.
 13. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Association of interleukin 6, interleukin 7 receptor alpha, and interleukin 12B gene polymorphisms with multiple sclerosis. Acta Neurologica Belgica. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2018, roč. 118, č. 3, s. 493-501. ISSN 0300-9009. doi:10.1007/s13760-018-0994-9.
 14. KŘENEK, Pavel, Yvonne BENEŠOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. The Impact of Five VDR Polymorphisms on Multiple Sclerosis Risk and Progression: a Case-Control and Genotype-Phenotype Study. Journal of Molecular Neuroscience. USA: Springer New York, 2018, roč. 64, č. 4, s. 559-566. ISSN 0895-8696. doi:10.1007/s12031-018-1034-1.
 15. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 16. 2017

 17. BENEŠOVÁ, Yvonne a A. TVAROH. Cognition and fatigue in patients with relapsing multiple sclerosis treated by subcutaneous interferon beta-1a: an observational study SKORE. THERAPEUTIC ADVANCES IN NEUROLOGICAL DISORDERS. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2017, roč. 10, č. 1, s. 18-32. ISSN 1756-2856. doi:10.1177/1756285616671882.
 18. BENEŠOVÁ, Yvonne. TYSABRI – nový management rizik. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 3, s. 202-206. ISSN 1213-1814.
 19. 2015

 20. ŠROTOVÁ, Iva, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hormonální stimulace u IVF a roztroušená skleróza – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 21. 2014

 22. BENEŠOVÁ, Yvonne. Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2014. ISSN 1801-6103.
 23. 2013

 24. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Adam FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2013, roč. 255, 1-2, s. 92-96. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2012.10.014.
 25. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, Supplementum 1, s. 27-31. ISSN 1210-7859.
 26. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1 typu a roztroušené sklerózy – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 27. BENEŠOVÁ, Yvonne. Roztroušená skleróza. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6394-5.
 28. BENEŠOVÁ, Yvonne. Roztroušená skleróza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISSN 1802-128X.
 29. ŠROTOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Josef KOSÍK, Dragana ULDRIJANOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647. ISSN 1210-7859.
 30. 2012

 31. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 3, s. 314-319. ISSN 1210-7859.
 32. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce v počátečních stádiích roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 33. OKÁČOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana LATTOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Neurologické komplikace spojené s asistovanou reprodukcí - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 637-640. ISSN 1210-7859.
 34. VLČKOVÁ, Eva, Iva OKÁČOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď u periferní a centrálkní autonomní odpovědi. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 35. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Petra PRAKSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. The autonomic dysfunction and fatigue in initial phase of multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
 36. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Anna VAŠKŮ a Yvonne BENEŠOVÁ. Variabilita genu pro angiotenzinogen a vnímavost k roztroušené skleróze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 1, s. 38-43. ISSN 1210-7859.
 37. 2011

 38. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs 3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
 39. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
 40. ŠTOURAČ, Pavel, Petra PRAKSOVÁ, Ivana KONTROVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Iva OKÁČOVÁ. Efficacy of glatiramer acetate in Czech multicentre observational study in the period 2006-2010. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
 41. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus Rs3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 42. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus RS3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 43. ŠTOURAČ, Pavel, Petra PRAKSOVÁ, Ivana KONTROVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Yvonne BENEŠOVÁ. Glatiramer acetát (Copaxone) v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní – klinická účinnost a bezpečnostní profil. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 447-454. ISSN 1210-7859.
 44. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ a Pavel ŠTOURAČ. Hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů v počátečních stádiích sclerosis multiplex. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 45. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Anna VAŠKŮ a Yvonne BENEŠOVÁ. Polymorfizmy genu pro angiotenzin a jejich asociace s progresí choroby u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 46. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Two frequent polymorphisms of angiotensinogen and their association with multiple sclerosis progression rate. Journal of the Neurological Sciences. Elsevier Science, 2011, roč. 303, 1-2, s. 31-34. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.01.020.
 47. 2010

 48. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfismů v genu pro gelatinázu A s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 49. 2009

 50. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Genetic Variation and Plasma Level of the Gelatinase A (Matrix Metalloproteinase-2) and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) in Multiple Sclerosis. In Neurology. 11 (Suppl.3). USA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2009. s. A34, 1 s. ISSN 0028-3878.
 51. KADAŇKA, Zdeněk, Yvonne BENEŠOVÁ a Marek MECHL. Krční myelopatie - diagnostický problém. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 2, s. 110-114. ISSN 1210-7859.
 52. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Hana NOVOTNÁ, Jiří LITZMAN, Pavel ŠTOURAČ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 as biomarkers of various courses in multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Basingstoke: Arnold, 2009, roč. 15, č. 3, s. 316-322. ISSN 1352-4585.
 53. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polymorfismy v genu pro gelatinázu A (Matrix-metalloproteinázu-2) a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 (TIMP-2) u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
 54. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Anna VAŠKŮ a Svatava TSCHÖPLOVÁ. Polymorfizmus genu pro MMP-1 u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
 55. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Svatava TSCHÖPLOVÁ. The promotor polymorphism of macrophage metalloelastase in multiple sclerosis. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-3395.
 56. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Ivana KONTROVÁ. The value of intrathecal MRZ reaction and oligoclonal IgG bands for discrimination between the primary progressive and relapsing remitting courses of multiple sclerosis. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 46-49. ISSN 1211-3395.
 57. 2008

 58. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 108. ISSN 1210-7859.
 59. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 14 (Suppl 1). 2008. s. 559. ISSN 1352-4585.
 60. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA, Hana NOVOTNÁ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. 2008, roč. 205, 1-2, s. 105-109. ISSN 0165-5728.
 61. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, H. NOVOTNÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Anna VAŠKŮ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 in multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008. s. 114. ISSN 0340-5354.
 62. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ a Yvonne BENEŠOVÁ. Polymorfizmus genu pro angiotenzin konvertující enzym u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 110-111. ISSN 1210-7859.
 63. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ a Yvonne BENEŠOVÁ. The value of intrathecal MRZ reaction and oligoclonal IGG bands for discrimination between primary progressive and relapsing-remmitting course of multiple sclerosis. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. 2008.
 64. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two polymorfisms of angiotensinogen gene and their association with multiple sclerosis. In Multiple sclerosis. 14 (Suppl.1). 2008. s. S68, 1 s. ISSN 1352-4585.
 65. 2007

 66. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Asociace polymorfizmů v genu pro MMP-2 a TIMP-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: ČLS, 2007, 'roč.70', č. 103, s. 73. ISSN 1210-7859.
 67. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 genes polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2007, Volume 254, May 2007, s. III/68-III/68, 1 s. ISSN 0340-5354.
 68. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-9 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Basingstoke: Arnold, 2007, roč. 2007, č. 13, s. S203-203, 1 s. ISSN 1352-4585.
 69. 2006

 70. NECHVÁTALOVÁ, Jana, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Angiotensinogen as susceptibility gene for multiple sclerosis in women? Neurologie pro praxi, Suplementum B. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B57, 1 s. ISSN 1213-1814.
 71. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Hana NOVOTNÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Zdeněk KADAŇKA. Matrix metalloproteinases in different subtypes of multiple sclerosis. Neurologie pro praxi, Suplementum B. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B32-p, 1 s. ISSN 1213-1814.
 72. DYMÁČKOVÁ, Dagmar, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Some pharmacogenetic aspects of DNA variability in proinflammatory genes (TNF alpha and beta) in patients with multiple sclerosis. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B35, 1 s. ISSN 1213-1814.
 73. 2005

 74. BENEŠOVÁ, Yvonne, Hana NOVOTNÁ, M. BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ a Magdaléna HLADÍKOVÁ. Matrixmetalloproteinases in the immunopathogenesis of multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Basingstoke: Arnold, 2005, roč. 11, Suppl. 1, s. 120. ISSN 1352-4585.
 75. BENEŠOVÁ, Yvonne, Pavel ŠTOURAČ, M. BERÁNEK a Zdeněk KADAŇKA. Mitoxantrone therapy in rapidly worsening multiple sclerosis. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2005, roč. 106, č. 3, s. 141-143. ISSN 0006-9248.
 76. 2003

 77. FADRUS, Pavel, Jan BUČEK, Eva LŽIČAŘOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Tomáš SVOBODA. Stereotaktická biopsie v dagnostice demence - kazuistika. In 31. Šerclovy dny : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003. s. 9-9. ISBN 80-239-0104-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 13:43