Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KADLEC, Bohdan. První linie léčby metastatického skvamózního karcinomu plic. Farmakon. Praha, 2022, roč. 18, 5/2022, s. 600-603. ISSN 1801-1209.
 2. 2021

 3. SKŘČKOVÁ, ja, Tomáš NEBESKÝ, Bohdan KADLEC, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a I. ČIERNÁ-PETEROVÁ. Karcinom plic - diagnostika a časný záchyt. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 34, 1/2021, s. S6-S19, 14 s. ISSN 0862-495X.
 4. 2020

 5. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Imunoterapeutická léčba plicních nádorů. Medicína a umění. Praha: Petr Cincibuch, 2020, roč. 63, 5/2020, s. 26-32. ISSN 1803-3679.
 6. 2019

 7. KADLEC, Bohdan. Imunoterapie karcinomu plic. Onkologické revue. Praha, 2019, roč. 6, 5/2019, s. 36-47. ISSN 2464-7195.
 8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic - současná léčba. Kardiologická reue- interní medicína. Praha, 2019, roč. 21, 3/2019, s. 151-158. ISSN 2336-288X.
 9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X.
 10. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. profi Medicína. Praha, 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 11. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového katoru. Medicína - profi. 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 12. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Novinky v imunoterapii karcinomu plic. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 14-19. ISSN 1805-398X.
 13. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Novinky v imunoterapii karcinomu plic. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 14-19. ISSN 1805-398X.
 14. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Novinky v imunoterapii karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8/2019, s. 14-19. ISSN 1805-398X.
 15. KADLEC, Bohdan. Novinky v léčbě pokročilého karcinomu plic. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 31-35. ISSN 1805-398X.
 16. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Pembrolizumab v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia. Remedia s.r.o., 2019, roč. 29, 4/2019, s. 315-322. ISSN 0862-8947.
 17. SKŘIČKOVÁ, Jana, Adam PEŠTÁL a Bohdan KADLEC. Určení klinického stadia nemalobuněčného karcinomu plic. In Karcinom plic. Praha: Farmakon Press, 2019. s. 16-22. ISBN 978-80-906589-8-1.
 18. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír HEROUT, Michaela HEROUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Dagmar KINDLOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ a Pavel TURČÁNI. Vnitřní lékařství v kostce - Pneumologie. In Miroslav Souček,Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce, Miroslav Souček, Petr Souček a kolektiv 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 164-205, 41 s. ISBN 978-80-271-2289-9.
 19. 2018

 20. KADLEC, Bohdan. Atezolizumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. 2018, roč. 5/2018, s. 60-65. ISSN 2464-7195.
 21. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, s. 10-18, 6 s. ISSN 1805-398X.
 22. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic - současnost a výhledy. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 7/2018, č. 7, s. 10-18. ISSN 1805-398X.
 23. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 5, s. 226-236. ISSN 0008-7335.
 24. KADLEC, Bohdan. Karcinom plic - od prediktorů k léčbě. In The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry (14. sympozium molekulární patologie a histo(cyto)chemie),. 2018.
 25. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. Onkologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 12, č. 4, s. 175-181. ISSN 1802-4475.
 26. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru. 2018, roč. 5/2018, s. 41-49. ISSN 2464-7195.
 27. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Bohdan KADLEC. Neuroendokrinní nádory plic. In 42. brněnské onkologické dny. 2018.
 28. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 29. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní plicní nádory. 2018, roč. 5/2015, s. 11-16. ISSN 2464-7195.
 30. KADLEC, Bohdan. Osimertinib - nová naděje paní učitelky. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 31. KADLEC, Bohdan. Osimerttinib a jeho léčebné možnosti u pacientů s pokročilým plicním karcinomem. Lung Cancer News. 2018, roč. 1/5, č. 2018, s. 13-17. ISSN 2336-4211.
 32. KADLEC, Bohdan. Postavení imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologie. Praha: Solen s.r.o., 2018, roč. 12/2018, č. 4, s. 185-193. ISSN 1802-4475.
 33. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Tromboembolické příhody u karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2018, roč. 4/2018, č. 20, s. 391-398. ISSN 1212-4184.
 34. 2017

 35. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC a Ondřej VENCLÍČEK. Nemalobuněčný karcinom plic. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 11, s. 861-874. ISSN 0042-773X.
 36. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Paraneoplastické projevy u karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, Příl. 2, s. 16-21. ISSN 1212-4184.
 37. KADLEC, Bohdan, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Výskyt tromboembolické nemoci u pacientů s adenokarcinomem plic. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 38. 2016

 39. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Současné trendy v léčbě karcinomu plic. Praha: Current Media, 2016. s. 47-54. ISBN 978-80-88129-09-7.
 40. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 2, s. 111-117. ISSN 1212-4184.
 41. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 19-25. ISSN 1805-398X.
 42. KADLEC, Bohdan. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu Giotrifem (afatinibem). Onkologie. Solen s.r.o., 2016, s. 190-195. ISSN 1802-4475. doi:16.
 43. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, příl. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4184.
 44. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Pokrok v léčbě karcinomu plic. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 60-67. ISBN 978-80-88046-07-3.
 45. SKŘIČKOVÁ, Jana, Adam PEŠTÁL a Bohdan KADLEC. Určení klinického stadia nemalobuněčného karcinomu plic. Nemalobuněčný karcinom plic, SBN 978-80-906589-1-2. 2016, s. 18-23.
 46. VENCLÍČEK, Ondřej, Petronela VENCLÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Blanka ROBEŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Mojmír MOULIS a Jitka HAUSNEROVÁ. Výsledky mutační analýzy genu EGFR a efekt léčby pacientů s mutacemi EGFR na KNPT FN Brno v letech 2010-2015. In Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016. s. "B26"-"B29", 4 s. ISBN 978-80-7471-165-7.
 47. 2015

 48. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Helena COUPKOVA, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVA, Dimka SIXTOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Bohdan KADLEC a Miroslav MAREL. Gefitinib in Front-Line Treatment of 161 Caucasian Patients with NSCLC of the Czech Republic. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 49. KADLEC, Bohdan. Kazuistické sdělení zkušeností s léčbou Avastinem (bevacizumabem). In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 50. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v biologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2015, roč. 17, 1/2015, s. 41-50, 9 s. ISSN 1212-4184.
 51. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue. Praha, 2015, 1/2015, s. 11-15.
 52. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 53. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Problematika zhoubného nádoru plic u seniorů. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 54. ŠPELDOVÁ, J., Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, M. ŠATÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Retrospektivní zhodnocení vlivu adjuvantní chemoterapie na čas do progrese a přežití po resekci nemalomuněčného bronchogenního karcinomu v běžné klinické praxi. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
 55. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Význam bronchoalveolární laváže při terapii infekčních komplikací hematoonkologicky nemocných, zkušenosti univerzitního pracoviště. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 56. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Zhoubný nádor plic u starších nemocných. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 57. 2014

 58. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - první zkušenosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. s. 83-84. ISBN 978-80-86793-32-0.
 59. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ a Zdenka POVOLNÁ. Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité? In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 53-54.
 60. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Karcinom plic - kam jsme se posunuli v roce 2014. In XV. Moravský mezikrajský seminář Čeladná. 2014.
 61. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu plic v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014. Praha, 2014, roč. 3, č. 6, s. 13-16.
 62. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae - Onkologie 2014. Praha: Galén, 2014, roč. 2014, 8/3, s. 34-40.
 63. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Prediktory tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 11-11.
 64. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Příznaky a rizika karcinomu plic. Medicína pro praxi. Solen s.r.o., 2014, s. 30-33. ISSN 1214-8687.
 65. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. The Scientific World Journal. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "125706", s. 1-9. ISSN 1537-744X. doi:10.1155/2014/125706.
 66. KADLEC, Bohdan. Úloha bevacizumabu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Farmakon Press,s pol. s.r.o., 2014, roč. 10, 2/2014, s. 193-210, 8 s.
 67. 2013

 68. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ a Pavel REITERER. Efficacy and safety of full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advenced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of prospective study in nonrandomized population of 259 patients. In 23rd Annual Congress, European Respiratory Society, 7-11 September 2013, Barcelona. 2013. ISSN 0903-1936.
 69. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, Supplementum 1, s. 49-53. ISSN 1801-1209.
 70. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Jiří CHALUPA, Jiří BARTOŠ, Pavel REITERER a Milada ZEMANOVÁ. Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advenced non-small lung cancer (NSCLC) patients: results of a prospective study in nonrandomized and unselected population of 396 patient. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 71. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Monika ŠATÁNKOVÁ. kazuistika pacientky s nemalobňěčným karcinomem plic dlouhodobě léčené Tarcevou. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 72. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ladislav DUŠEK. Novinky v léčbě karcinomu plic. Acta medicinae. Praha, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 49-53. ISSN 1805-398X.
 73. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia. Praha: Remedia, 2013, roč. 23, suplementum, s. 9-15. ISSN 0862-8947.
 74. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, T. JANÁSKOVÁ, J. BARTOŠ, J. CHALUPA, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a P. REITERER. Peronální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s karboplatinou v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): výsledky nerandomizované studie u neselektované populace 396 nemocných. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 75. KADLEC, Bohdan. Prediktory tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 76. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Příznaky a rizika plicních nádorů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 77. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, I. GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Účinnost a snášenlivost léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 78. 2012

 79. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, O. VENCLÍČEK, T. JANÁSKOVÁ, J. BARTOŠ, J. CHALUPA, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a P. REITERER. Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonrandomized population of 259 patients. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.073.
 80. ČOUPKOVÁ, Helena, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohdan KADLEC, František SALAJKA, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Dimka SIXTOVA, Petr ZATLOUKAL, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Rostislav VYZULA a Stanislav ŠPELDA. Characteristics of advanced NSCLC patients with at least 6 months erlotinib treatment duration in Czech Republic. In 2012 ASCO Annual Meeting. 2012. ISSN 0732-183X.
 81. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nádory plic - varovné symptomy, diagnostika, léčba. In XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha. Mikulov. 2012. s. 20-24. ISBN 978-80-260-3391-2.
 82. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 83. 2011

 84. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 292-295. ISSN 1212-7299.
 85. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANASKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvona GRYGARKOVÁ, Jiří BARTOŠ, Jan CHALUPA, Tomáš TŘASOŇ, Jiří GRUNA, Jana ŠVECOVÁ a Helena COUPKOVÁ. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 switch to oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer patients: final results of a prospective study in nonrandomized population. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 86. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic – konečné výsledky prospektivní studie. In XVII. Kongres ČPFS. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 87. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. In LF MU. Sborník - Praktický lékař a onkologická onemocnění. I. Brno: Protis, 2011. s. 32-35. ISBN 978-80-904650-4-6.
 88. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic v ČR. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 89. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a M. MOULIS. Možnosti léčby první linie podkočilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Kliniky nemocí plicních a tbc ve FN Brno. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 90. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Bohdan KADLEC. Možnosti léčby první linie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Klinky nemocí plicních a TBC ve FN Brno. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 91. KADLEC, Bohdan. Plicní embolizace. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 267-280. ISBN 978-80-210-5418-9.
 92. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. KLABENEŠOVA a Z. ČERMÁKOVÁ. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. In Edukační sborník. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 93. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 94. 2010

 95. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC a Jindřich VOMELA. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
 96. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Bohdan KADLEC. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. I. Praha: Galen, 2010. s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
 97. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Erlotinib in Patients with advanced non-small-cell Lung Cancer (NSCLC): Results on 973 patients from Tarceva register of Czech Republic. 2010. ISSN 1556-0864.
 98. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first-line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonselected population. In ASCO - Chicago. 2010.
 99. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, J. KEILOVÁ, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ a Bohdan KADLEC. Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 100. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Perorální vinorelbin den 1. a den 8.v kombinaci s platinovým derivátem v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava, 2010. s. 107-108. ISBN 978-80-88866-77-0.
 101. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, I. KLABENEŠOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana SKŘIČKOVÁ a M. DASTYCH. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 102. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Úloha ambulantních pneumologů, lůžkových zařízení oboru pneumologie a pneumoonkologův diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic. In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 103. 2009

 104. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In 15th Congress of the European-Cancer-Organization/34th Multidisciplinary Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology. 2009.
 105. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a T. PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In Eur Respir J suppl. Eur J Respir Dis. ESMO Berlín: Neuveden, 2009. s. suppl 544, 1 s. ISSN 1359-6349.
 106. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2009, č. 5, s. 468-478. ISSN 1801-1209.
 107. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T. PAVLÍK. Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. In Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 131-132. ISBN 978-80-254-5417-6.
 108. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní venorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: Euroverlag, 2009. s. 24. ISBN 978-80-7177-027-5.
 109. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní vinorelbin a perorální vinorelbin v kombinaci s karboplatinou v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. In Abstrakta. Ostrava: ČLČ, 2009. s. 7.
 110. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ, J. ROUBEC a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin (Vbiv) de 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic, předběžné výsledky prospektivní studie. In Sborník abstrakt (CD). Praha: ČLS, 2009. s. 123.
 111. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Irena VAŠUTOVÁ. Maligní mezoteliom pleury. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 140-141. ISBN 978-80-254-5417-6.
 112. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana ŠPELDOVÁ. První a druhá linie léčby nemalobuněčnéhé karcinomu plic. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 57-60. ISBN 978-80-254-5417-6.
 113. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Petr ČOUPEK. Současné možnosti léčby karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2009, roč. 11, č. 6, s. 594-602. ISSN 1212-4184.
 114. STAŇKOVÁ, Yvonne, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Igor HANKE, Theodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Adam SVOBODNÍK. Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000-2006. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-810X.
 115. 2008

 116. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní Vinorelbin (VBIV) den 1 a perorální vinorelbin (nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2008. s. 125. ISBN 978-80-254-5417-6.
 117. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/. In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
 118. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2008. s. 242-243. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 119. 2007

 120. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004-2006. In Sborník, XV. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Praha: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 45. ISBN 978-80-7177-003-9.
 121. 2005

 122. KADLEC, Bohdan, Jana KAPLANOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PÁLKOVÁ. Chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and concurrent radiotherapy for advanced non small cell lung cancer. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 380. ISSN 0169-5002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 02:38