Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. POLAKOVSKÁ, Lucia, Jan ROUBAL, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Contrasting two improved and two unimproved cases of patients with medically unexplained physical symptoms after multicomponent treatment. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 37, č. 1, s. 25-46. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2023.2169900.
  2. JONÁŠOVÁ, Klára, Michal ČEVELÍČEK, Petr DOLEŽAL a Tomáš ŘIHÁČEK. Psychotherapists’ Experience with In-Session Use of Routine Outcome Monitoring : A Qualitative Meta-analysis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. New York: Springer, 2024, neuveden, neuveden, s. 1-17. ISSN 0894-587X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10488-024-01348-4.
  3. JONÁŠOVÁ, Klára, Tomáš ŘIHÁČEK, Petr DOLEŽAL a Michal ČEVELÍČEK. Zkusenosti psychoterapeutii s rutinním měřením výsledků v psychoterapii - Systematické review. In Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. 2024.

  2023

  1. JONÁŠOVÁ, Klára, Petr DOLEŽAL, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Co říkají terapeuti a klienti o práci se zpětnou vazbou? In 34. česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2023.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jan NEHYBA, Michal ČEVELÍČEK, Alexander POLOK, Pavel MATĚJKA a Petr DOLEŽAL. DeePsy : Představení online nástroje pro zpětnou vazbu v psychoterapii. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 17, č. 1, s. 1-11. ISSN 1802-3983. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PSY2023-1-1.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš, Pavel MATĚJKA, Michal ČEVELÍČEK, Alexander POLOK, Jan NEHYBA, Josef ŽIŽKA, Martin KARAFIÁT a Petr DOLEŽAL. DeePsy : Webová aplikace pro průběžné monitorování procesu a výsledků v psychoterapii a poradenství. 2023.
  4. POLAKOVSKÁ, Lucia, Michal ČEVELÍČEK, Jan ROUBAL a Tomáš ŘIHÁČEK. Changes after multicomponent group-based treatment in patients with medically unexplained physical symptoms. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 36, č. 4, s. 571-591. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2022.2142200.
  5. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. What works in the treatment of medically unexplained physical symptoms? The psychotherapist perspective. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 36, č. 3, s. 503-524. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2022.2123785.

  2022

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK, Jan R. BOEHNKE, Martina POUROVÁ a Jan ROUBAL. Mechanisms of change in multicomponent group-based treatment for patients suffering from medically unexplained physical symptoms. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 32, č. 8, s. 1016-1033. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2022.2061874.
  2. MATĚJKA, Pavel, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan NEHYBA, Michal ČEVELÍČEK, Petr SOJKA, Josef ŽIŽKA, Daniel WÁGNER, Radim KARPÍŠEK, Michaela LADMANOVÁ, Štěpánka LOULOVÁ, Alexander POLOK a Martin KARAFIÁT. ShallowPsy - beta verze. 2022.

  2021

  1. PIVOLUSKOVÁ, Hana, Tomáš ŘIHÁČEK, Michal ČEVELÍČEK a Lucia UKROPOVÁ. Are client- and therapist-identified significant events related to outcome? : a systematic review. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 34, č. 1, s. 1-20. ISSN 0951-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09515070.2019.1642851.
  2. ŘIHÁČEK, Tomáš, Martina POUROVÁ, Michal ČEVELÍČEK a Jan Rasmus BOEHNKE. Negative effects in group therapy: Data from a multisite study. In 52nd Annual International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2021.
  3. ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Personal therapeutic approach in Gestalt therapists working with clients suffering from medically unexplained psychosomatic symptoms. Research in Psychotherapy. Milan: SPR Italia, 2021, roč. 24, č. 3, s. 295-305. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2021.535.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK a Jan ROUBAL. Psychoterapeutické metody v praxi : Rozdíly mezi resorty. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 2, s. 177-194. ISSN 1802-3983.
  5. ČEVELÍČEK, Michal, Adéla TARINOVÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Vnímané překážky vstupu do psychoterapie. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 1, s. 1-13. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.1.1.

  2020

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. Common therapeutic strategies in psychological treatments for medically unexplained somatic symptoms. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2020, roč. 30, č. 4, s. 532-545. ISSN 1050-3307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10503307.2019.1645370.
  2. ŠMAHELOVÁ, Martina, Hana DRTILOVÁ, David ŠMAHEL a Michal ČEVELÍČEK. Internet Usage by Women with Eating Disorders during Illness and Recovery. Health Communication. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020, roč. 35, č. 5, s. 628-636. ISSN 1041-0236. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10410236.2019.1582135.
  3. POUROVÁ, Martina, Adam KLOCEK, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Therapeutic change mechanisms in adults with medically unexplained physical symptoms : A systematic review. Journal of Psychosomatic Research. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 134, July, s. 1-8. ISSN 0022-3999. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110124.

  2019

  1. POLAKOVSKÁ, Lucia a Michal ČEVELÍČEK. Change after group psychotherapy in patients with medically unexplained physical symptoms : A qualitative study. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  2. ŠMAHELOVÁ, Martina, Michal ČEVELÍČEK, Eliška NEHYBKOVÁ, David ŠMAHEL a Ivo ČERMÁK. Is it important to talk about technologies with eating disorder clients? The health-care professional perspective. Health Communication. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 34, č. 1, s. 31-38. ISSN 1041-0236. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10410236.2017.1384354.
  3. ROUBAL, Jan, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Jak jednoduše provést a napsat případovou studii : Vodítka pro psychoterapeuty v praxi. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 22-39. ISSN 1802-3983.
  4. POUROVÁ, Martina, Adam KLOCEK, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Mechanisms of the therapeutic change for adult patients with medically unexplained symptoms: Preliminary results of a systematic literature review. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  5. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK a Martina POUROVÁ. Nepříznivé účinky psychoterapie ve stacionární léčbě. In 32. Česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2019.
  6. HYTYCH, Roman, Jan ROUBAL, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Personal Therapeutic Approach of Gestalt Therapists : Working with Clients Suffering from Medically Unexplained Symptoms. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  7. ČEVELÍČEK, Michal a Petr DOLEŽAL. Využití případové studie k vysvětlení procesu změny v psychoterapii deprese. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 84-98. ISSN 1802-3983.
  8. DOLEŽAL, Petr, Michal ČEVELÍČEK, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Lucia UKROPOVÁ. Why did she leave? Development of working alliance in a case of psychotherapy for depression. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. PAGE Press, 2019, roč. 22, č. 2, s. 150-164. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2019.354.

  2018

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Conceptualizations and strategies used by therapists in the treatment of medically unexplained somatic symptoms: A qualitative study. In Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy: The 9th Conference of the European Association for Integrative Psychotherapy. 2018.
  2. ŠMAHEL, David, Hana MACHÁČKOVÁ, Martina ŠMAHELOVÁ, Michal ČEVELÍČEK, Carlos Arturo ALMENARA a Jana HOLUBČÍKOVÁ. Digital Technology, Eating Behaviors, and Eating Disorders. Cham: Springer, 2018, 199 s. ISBN 978-3-319-93220-0.
  3. NEHYBKOVÁ, Eliška, Martina ŠMAHELOVÁ, Michal ČEVELÍČEK, David ŠMAHEL, Hana DRTILOVÁ a Hana MACHÁČKOVÁ. Digitální technologie a poruchy příjmu potravy. Výzkumná zpráva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 18 s.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. Mechanismy psychoterapeutické změny u psychosomatických potíží : Pohled napříč přístupy. In 17. konference psychosomatické medicíny: Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  5. DOLEŽAL, Petr a Michal ČEVELÍČEK. Práce s případovými studiemi (ukázka). In Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii. 2018.
  6. ČEVELÍČEK, Michal, Martina ŠMAHELOVÁ a David ŠMAHEL. Professionals’ Reflections About the Impact of Digital Technologies on Eating Disorders. Basic and Applied Social Psychology. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 40, č. 3, s. 125-135. ISSN 0197-3533. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01973533.2018.1446833.
  7. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. Psychoterapeutické přístupy v psychosomatice : Analýza předpokládaných mechanismů změny. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018.
  8. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Michal ČEVELÍČEK, Roman HYTYCH a David HOLUB. Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring. Revista Argentina de Clinica Psicologica. Buenos Aires: Fundacion Aigle, 2018, roč. 27, č. 2, s. 308-320. ISSN 0327-6716. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24205/03276716.2018.1058.
  9. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy : Multicentrická naturalistická studie (poster). In 17. konference psychosomatické medicíny : Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  10. ŘIHÁČEK, Tomáš a Michal ČEVELÍČEK. What is common across treatments for medically unexplained somatic symptoms? In SPR 49th Annual International Meeting, June 27–30, 2018, Amsterdam. 2018.
  11. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jana VRÁNOVÁ a Jana MÁCHOVÁ. What works, from the therapists’ perspective, in the treatment of medically unexplained somatic symptoms. In SPR 49th Annual International Meeting, June 27–30, 2018, Amsterdam. 2018.

  2017

  1. ŠMAHEL, David, Martina ČERNÍKOVÁ a Michal ČEVELÍČEK. Eating Disorders and Digital Technologies. In International Conference on Eating Disorders, Prague, Czech Republic. 2017.
  2. DOLEŽAL, Petr a Michal ČEVELÍČEK. Předpoklady a metody dialogického výzkumu v psychoterapii. Československa Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2017, roč. 61, č. 1, s. 16-28. ISSN 0009-062X.
  3. DOLEŽAL, Petr a Michal ČEVELÍČEK. Why did she leave? An evidence-based case study of a dropout in an effective psychotherapy of depression. In SPR UK & European Chapters 4th Joint Conference. 2017.

  2016

  1. UKROPOVÁ, Lucia a Michal ČEVELÍČEK. “Awkward to ask”: An investigation of inner dialogues helps explain psychotherapy termination. In 22nd Congress of the European Association for Psychotherapy, Zagreb, Croatia. 2016.
  2. ČEVELÍČEK, Michal a Martina ČERNÍKOVÁ. Eating online: Professionals' perceptions of links among eating disorders and online behavior. In 22nd Congress of the European Association for Psychotherapy, Zagreb, Croatia. 2016.

  2015

  1. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Stanislava DUDOVÁ, Jana KOSTÍNKOVÁ, Roman HYTYCH a Michal ČEVELÍČEK. Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu. 2015.
  2. ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.
  3. DOLEŽAL, Petr, Hana TOMICOVÁ, Lucia UKROPOVÁ, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Significant events in the context of therapeutic change: A pilot study. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.

  2014

  1. ČEVELÍČEK, Michal a Barbora PETRÁNKOVÁ. Adolescence psychosomatické medicíny. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 3, s. 230-232. ISSN 1802-3983.
  2. ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28. 2014.
  3. HYTYCH, Roman a Michal ČEVELÍČEK. Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA. 2014, roč. 20, č. 4, s. 59-60. ISSN 1338-7030.
  4. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983.

  2013

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2013, roč. 57, č. 5, s. 447-460. ISSN 0009-062X.
  2. ČEVELÍČEK, Michal, Romana PLCHOVÁ a Roman HYTYCH. Research of Case Formulation skills and Reflexive Capacity in trainees as parts of Personal Therapeutic Approach. In 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. 2013.
  3. ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Rozvoj dovedností formulace případu u frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii. In PhD Existence 3. 2013.
  4. ČEVELÍČEK, Michal a Zbyněk VYBÍRAL. Vliv „neuvědomovaných komponent“ na psychoterapeutický proces z pohledu studentů psychologie. Psychoterapie. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, roč. 7, č. 1, s. 41-52. ISSN 1802-3983.
  5. HYTYCH, Roman a Michal ČEVELÍČEK. Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. In XXIX. Česko-Slovenská psychoterapeutická konferencia. 2013.

  2012

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Case formulation as a research and training tool. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.
  2. PLCHOVÁ, Romana, Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Ivo ČERMÁK, Michal ČEVELÍČEK a Roman HYTYCH. Reflexivní kapacita: topologie prožívání frekventantů. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 15:56