Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánská anabáze českého důstojníka. Brno: Extra Publishing, s. r. o., 2020. s. 40-43. ISSN 1804-0772.
 2. ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánské literatury ve vědeckém díle Ivana Dorovského. In Ivanu Dorovskému ad honorem Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 51-60. ISBN 978-80-210-9604-2.
 3. ŠTĚPÁNEK, Václav a Flimelová ALENA. Balkánský sud střelného prachu. In Válka Revue Speciál. 1. vydání. Brno: Extra Publishing, s. r. o., 2020. s. 94-98. Krvavý rozpad Jugoslávie. ISBN 978-80-7525-307-1.
 4. ŠTĚPÁNEK, Václav, Dimitri KIRJAKOVSKÝ, Jaroslav PÁNEK, Ivo POSPÍŠIL, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Ivan DOROVSKÝ, Miroslav KOUBA, Libuše VALENTOVÁ, Zvonko TANESKI, Ivana SRBKOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Jan PELIKÁN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav TEJCHMAN a Helena BOČKOVÁ. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 214 s. ISBN 978-80-210-9604-2.
 5. ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajiny srdce. In Ferdinand Bučina. 1. vydání. Praha: Spolek Ferdinanda Bučiny, 2020. s. 101-125, 26 s. ISBN 978-80-270-8978-9.
 6. ŠTĚPÁNEK, Václav. Ratni dnevnik poraženog. O čemu govore slike i zapisi češkog oficira austrougarske vojske sa balkanskog ratišta? In Ljubodrag P. Ristić. Veliki rat 1914-1918. u memoarima i ratnim dnevnicima. 1. vydání. Niš (Srbsko): Narodni muzej Niš, 2020. s. 253-266. ISBN 978-86-83019-63-2.
 7. ŠTĚPÁNEK, Václav. Společné století. Česko-Slovensko 1918-2018. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, roč. 139, č. 2, s. 544-545. ISSN 0323-052X.
 8. ŠTĚPÁNEK, Václav. Sveta gora: Prodor modernog u starim tradicijama. Bratstvo. Beograd: Društvo Sveti Sava, 2020, roč. 24, neuveden, s. 163-178. ISSN 1451-2386.
 9. ŠTĚPÁNEK, Václav. Světla a stíny svaté hory Athoské. In Přednáška v Knihovně Karla Dvořáčka, Vyškov. 2020.
 10. ŠTĚPÁNEK, Václav. Vědec širokého záběru i básník stesku. In Ivanu Dorovskému ad honorem Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 9-13. ISBN 978-80-210-9604-2.
 11. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 178 s. ISBN 978-80-210-9780-3.
 12. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století. 1. vydání. Brno: Muni Press, 2020. 180 s. ISBN 978-80-210-9780-3.
 13. 2019

 14. ŠTĚPÁNEK, Václav. Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských národů na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tradice a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0.
 15. ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánské národy. In V. euroasijský den. Škola mezinárodních a veřejných vztahá Praha. 2019.
 16. ŠTĚPÁNEK, Václav. Češki dobvovoljci u srpskoj vojci za vreme Velikog rata: Vrhunac češko-sprskih odnosa s kraja 19. i početka 20. Veka. In Dan svetih Čirila i slovenske pismenosti, Matice srbská, Nový Sad. 2019.
 17. ŠTĚPÁNEK, Václav. Deník nadporučíka c. k. armády z let 1914—1918. Obrázky českého důstojníka Hynka Doležala z balkánského bojiště Velké války. 1. vydání. Brno: Matice moravská, Muzeum Brněnska, 2019. 160 s. ISBN 978-80-87709-26-9.
 18. ŠTĚPÁNEK, Václav. Dochovaná kamenná hranice. In Veronica. Časopis ochránců přírody a krajiny. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2019. s. 20. ISSN 1213-0699.
 19. ŠTĚPÁNEK, Václav. Píseň a krajina. Brno: Česká televize Brno, 2019. Folklorika.
 20. ŠTĚPÁNEK, Václav. Podkarpatská Rus a Československo; Poloniny a pastevectví. In Cyklus přednášek Historická výročí roku 2019. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. 2019.
 21. ŠTĚPÁNEK, Václav. Slike sa balkanskog ratišta. Ratni dnevnik češkog oficira Hineka Doležala. 1. vydání. Čačak, Srbsko: Medjuopštinski arhiv Čačak, 2019. 180 s. ISBN 978-86-80609-70-6.
 22. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a Hynek ŠMERDA. Teolog a sběratel národních písní František Sušil (1804–1808). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin 2. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2019. s. 13-35. ISBN 978-80-87709-25-2.
 23. 2018

 24. ŠTĚPÁNEK, Václav. Ante Marković a Stipe Šuvar : dva pozapomenutí charvátští komunisté, kteří se snažili zachránit Jugoslávii. In VI. kroatistická setkání v Brně, 26.–28. 3. 2018, Brno. 2018.
 25. ŠTĚPÁNEK, Václav. Boris Mosković : Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. I,, 2018, roč. 104, č. 2, s. 410-413. ISSN 0037-6922.
 26. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. CD Pocta P. Františku Sušilovi : Záznam koncertu uskutečneného 1. května 2018 v brněnském Besedním doně u příležitosti 150. výročí úmrtí významného sběratele lidových písní. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 2 CD.
 27. ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi i Srbi iz Banata i drugih austrougarskih zemalja u Sprskoj dobrovoljačkoj diviziji na frontu u Dobrudži. In The Material and Spiritual Culture of The Serbs from the Multietnic and/orPeripheral Regions. 19. 10. 2018, Universitatea de Vest, Timisoara, Romania. 2018.
 28. ŠTĚPÁNEK, Václav. Jak jsem potkal naše velké šelmy. In Veronica. Časopis ochránců přírody a krajiny. 1.vydání. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2018. s. 4-6. ISSN 1213-0699.
 29. ŠTĚPÁNEK, Václav. Kolokvium Brno-Bělehrad: Konec starého světa: Rok 1918 a nové státy ve střední Evropě a na Balkáně. Reflexe v kultuře, literatuře, historii a kulturní historii. 2018.
 30. ŠTĚPÁNEK, Václav. Na strani monarhije sa simpatijama prema "srpskom neprijatelju". O čemu još govore ratni dnevnici. In Veliki rat 1914-1918. U memoarima i ratnim dnevnicima. Naučni skup sa medjunarodnim učešćem. 12. 10. 2018, Narodni muzej Niš. Niš, Srbsko. 2018.
 31. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. O Sušilově sběratelství lidových písní. In Libor Jan - Václav Štěpánek (Eds.): Pocta P. Františku Sušilovi. Programový sborník. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU, 2018. s. 12-19.
 32. ŠTĚPÁNEK, Václav. Pocta P. Františkovi Sušilovi. In Folklorika. Česká televize, ČT 2, 23. 6. 2018. Brno: Česká televize Brno, 2018.
 33. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Pocta P. Františkovi Sušilovi. Booklet k CD. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 24 s.
 34. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Pocta P. Františkovi Sušilovi. Progamový sborník. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU, 2018. 36 s.
 35. ŠTĚPÁNEK, Václav. Podkarpatská Rus a Československo. In Veronica : Časopis ochránců přírody a krajiny. 1.vydání. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2018. s. 2-4. ISSN 1213-0699.
 36. ŠTĚPÁNEK, Václav. Poloniny a pastevectví. In Veronica : Časopis ochránců přírody a krajiny. 1.vydání. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2018. s. 18-21. ISSN 1213-0699.
 37. ŠTĚPÁNEK, Václav. T. G. Masarik i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. In Serbia 1918 : Liberation of the Homeland, Return of the Warrior, Life in the New State. Intermunicipal Historical Archives of Cacak. Centre for the history of The Yugoslavia of The Faculty of Art in Belgrade, 7.-8. 12. 2018, Belgrade, Serbia. 2018.
 38. ŠTĚPÁNEK, Václav. T. G. Masaryk a vznik Království Srbů, Charvátů a Slovinců. In Týden humanitních věd 2018. 2018.
 39. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomaš G. Masarik i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. In History of relations between Czechoslovakia and Yugoslavia; Belgrade, Embassy of the Czech Republic and Embassy of the Slovak republic. 2018.
 40. ŠTĚPÁNEK, Václav. Veze Tomaša Garika Masarika sa Srbima i drugim južnim Slovenima i nastanak Čehoslovačke i Jugoslavije. In Hrušík, Michal. Istorija odnosa izmedju Čehoslovačke i Jugoslavije. History of Relations between Czechoslovakia and Yugoslavia. Zbornik radova iz konferencije čeških, slovačkih i srpskih istoričara. 1.vydání. Beograd: Ambasada Republike Slovačke u Republici Srbiji, 2018. s. 50-60. ISBN 978-86-900810-0-4.
 41. ŠTĚPÁNEK, Václav. Za Ctiborem Nečasem. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018. s. 68-69. ISSN 0862-8351.
 42. ŠTĚPÁNEK, Václav. 110. let Slováckého krúžku v Brně. Program pořadu k 110. výročí Slováckého krúžku v Brně. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, 2018. 24 s.
 43. 2017

 44. ŠTĚPÁNEK, Václav. BÁDÁNÍ O HISTORII, KULTUŘE A LITERATUŘE JIHOSLOVANSKÝCH NÁRODŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V BRNĚ. In Končarević, Ksenija. Univerzitetska slavistika : tradicije, savremeno stanje, perspektive. Beograd: Čigoja štampa: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, 2017. s. 153-177. ISBN 978-86-6153-482-9.
 45. ŠTĚPÁNEK, Václav. Bitovo : Každodenní život v makedonských horách. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2017, roč. 103, č. 2, s. 485-490. ISSN 0037-6922.
 46. ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi na banatskoj vojnoj granici u prvoj polovini 19. veka. Ishodišta. Niš (Srbsko): Faculty of Philosophy, University of Nis, 2017, roč. 3, č. 1, s. 545-552. ISSN 2457-5585.
 47. ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká knižní balkanistická produkce 2010–2017. Nové pohledy na stará témata. In Yugoslavism versus Czechoslovakism: the history of conflicting ideologies in Central and South-eastern Europe, 3.-4. 10. 2017, Košice, Slovakia. 2017.
 48. ŠTĚPÁNEK, Václav. Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941 : Od zániku Československé repuliky do okupace Království Jugoslávie. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2017, roč. 103, č. 2, s. 471-475. ISSN 0037-6922.
 49. FASORA, Lukáš a Václav ŠTĚPÁNEK. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 s. ISBN 978-80-86736-54-9.
 50. ŠTĚPÁNEK, Václav a Jarmila PECHOVÁ. Hospodářský vývoj v předměstských obcích : Zemědělské hospodaření. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 57-141. ISBN 978-80-86736-54-9.
 51. ŠTĚPÁNEK, Václav. Komunismus v Jugoslávii. In Balkan Film Fest. 2017.
 52. BUČEK, Antonín, Jan LACINA a Václav ŠTĚPÁNEK. Krajina a krajinná ekologie v časopise Veronica. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 51, č. 2, s. 79-82. ISSN 0044-4863.
 53. ŠTĚPÁNEK, Václav. Kresba osiřelých brýlí. In Veronica. Časopis ochránců přírody a krajiny. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2017. s. 46. ISSN 1213-0699.
 54. ŠTĚPÁNEK, Václav. Město a jeho vesnice : růst Brna v 19. a 20. století. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Starutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 21-55. ISBN 978-80-86736-54-9.
 55. ŠTĚPÁNEK, Václav. Muslimská otázka v Bulharsku v kontextu balkánských dějin. In 90. výročie lektorátu bulharského jazyka a 50. výročie samostatného študijného oboru Bulharistiky, 10. 5. 2017, Bratislava, Slovakia. 2017.
 56. ŠTĚPÁNEK, Václav. Na straně monarchie, se sympatiemi k „srbskému nepříteli“. O čem také vyprávějí válečné deníky. In Štěpánek, Václav; Hladký, Ladislav. Od Moravy k Moravě III. Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. s. 109-141. ISBN 978-80-87709-19-1.
 57. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě III : Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. 354 s. ISBN 978-80-87709-19-1.
 58. ŠTĚPÁNEK, Václav. Pobratim nebo šibal? O jednom záhadném balkánském přátelství T. G. M. In Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam. Etnické komunity. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Vydání první. Praha: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. s. 289-308. Agora, 15. svazek. ISBN 978-80-7571-002-4.
 59. ŠTĚPÁNEK, Václav. Putovali hudci... In Veronica. Časopis ochránců přírody a krajiny. první. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2017. s. 30. ISSN 1213-0699.
 60. ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6.
 61. ŠTĚPÁNEK, Václav. The Tradition of Balkan Studies Symposia in Brno. In Štěpánek, Václav; Mitáček, Jiří. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-7028-492-6.
 62. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice brněnských balkanistických sympozií. In Štěpánek, Václav; Mitáček, Jiří. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-7028-492-6.
 63. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Tuřany. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 883-909. ISBN 978-80-86736-54-9.
 64. ŠTĚPÁNEK, Václav. Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934 : přání, rozpory, realita. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2017, roč. 103, č. 2, s. 468-471. ISSN 0037-6922.
 65. ŠTĚPÁNEK, Václav. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2017, roč. 136, č. 2, s. 378-380. ISSN 0323-052X.
 66. 2016

 67. ŠTĚPÁNEK, Václav. Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 121-133. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-10.
 68. ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi i Srbi u Banatskoj krajini u prvoj polovini 19. veka. In Cultura materială si spirituală a Sarbilor din Regiunile Multietnice si/sau Periferice, 14.-16. 10. 2016, Timisoara, Romania. 2016. ISBN 978-606-8079-73-8.
 69. ŠTĚPÁNEK, Václav. FATKOVÁ Gabriela, Bulharští Karakačani a usedlý život : dům, jméno a identita. Slovanský přehled (Slavonic Review). Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2016, roč. 102, č. 1, s. 115-118. ISSN 0037-6922.
 70. ŠTĚPÁNEK, Václav. Historie obhospodařování Bílých Karpat. In Biodiverzita a člověk v Bílých Karpatech. Konference u příležitostí 20. výročí vyhlášení Biosférické rezervace Bílé Kraptaty, 8. 11. 2016. 2016.
 71. ŠTĚPÁNEK, Václav. Jan Steklík, krajina a Veronica. In Krajiny srdce. Vydání první. Praha: Novela Bohemica; Veronica-ekologický institut, 2016. s. 352-353. ISBN 978-80-87683-58-3.
 72. ŠTĚPÁNEK, Václav. Kam Balkán nesměřuje. In Balkán, Quo vadis: Rada pro mezinárodní vztahy, 26. 1. 2016, Evropský dům, Jungmanova 24, Praha. 2016.
 73. ŠTĚPÁNEK, Václav. Korespondence T. G. Masaryk – Slované III. Jižní Slované. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2016, roč. 135, č. 1, s. 161-163. ISSN 0323-052X.
 74. ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajina mého srdce, esej. In Krajiny srdce. první. Praha: Novela Bohemica, 2016. s. 308–313. ISBN 978-80-87683-58-3.
 75. ŠTĚPÁNEK, Václav, Ivo DOSTÁL a Václav CÍLEK. Krajiny srdce. 1. vydání. Praha: Novela Bohemica, 2016. ISBN 978-80-87683-58-3.
 76. ŠTĚPÁNEK, Václav. Naseljavanje Čeha u Banat i češka nacionalna manjina u Srbiji – mogućnosti slavističkog istraživanja. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 648-658. ISSN 1450-5061.
 77. ŠTĚPÁNEK, Václav. Pobratim nebo šibal? O jednom záhadném balkánském přáítelství T. G. M. In Balkánský expres/ Balkan Expres, FSH UK, 3. 6. 2016, Prague, Czech republic. 2016.
 78. ŠTĚPÁNEK, Václav. Počeci češkog naseljavanja južnog Banata. In Brána jazyku a literatuře otevřena – Otvorena kapija jezika i literatute, Pořádá Česká národní rada v Srbsku, Bela Crkva, 24.–28. 10. 2016. 2016.
 79. ŠTĚPÁNEK, Václav. Pravoslavné vánoce na Balkáně. In Přednáška v Etnografickém muzeu Moravského zemského muzea v Brně, 7. 1. 2016. 2016.
 80. ŠTĚPÁNEK, Václav. Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus : impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2016, roč. 102, č. 2, s. 343-349. ISSN 0037-6922.
 81. ŠTĚPÁNEK, Václav. S motykou a Pánem Bohem. Po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2016, roč. 102, č. 2, s. 337-343. ISSN 0037-6922.
 82. ŠTĚPÁNEK, Václav. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2016, roč. 102, č. 2, s. 357-362. ISSN 0037-6922.
 83. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice a současnost balkanistického bádání v rámci brněnské slavistiky. In V. kongres českých slavistů, 6.–7. října 2016, Telč, Czech republic. 2016.
 84. ŠTĚPÁNEK, Václav. Třicet let časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica. In Krajiny srdce. první. Praha: Novela Bohemica; Veronica, 2016. s. 363-373. ISBN 978-80-87683-58-3.
 85. ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel BOČEK a Ladislav HLADKÝ. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. 2016.
 86. ŠTĚPÁNEK, Václav. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. Program sympozia a sborník resumé příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 41 s. ISBN 978-80-210-8389-9.
 87. 2015

 88. ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkanistika jako součást slavistiky – nové výzvy. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. 1. vyd. Brno: Galium, 2015. s. 403-410. ISBN 978-80-905336-5-3.
 89. ŠTĚPÁNEK, Václav. Člen redakční rady časopisu Slovanský přehled. Slovanský přehled (Slavonic Rewiew), 2015. ISSN 0037-6922.
 90. ŠTĚPÁNEK, Václav. Editorial: Louky a pastviny. Brno: Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny. ZO ČSOP Veronica, 2015. 1 s. roč. 29, č. 3. ISSN 1213-0699.
 91. ŠTĚPÁNEK, Václav. Failed Attempts to Improve Relations between Serbia and Austria-Hungary on the Eve of the First World War as Reflected in Czech Archival Records. In Živojinović, Dragoljub J. The Serbs and the First World War 1914-1918. Belgrade: Serbian Academy of Sciencea and Arts, 2015. s. 219-234. ISBN 978-86-7025-659-0.
 92. ŠTĚPÁNEK, Václav. Jan Pelikan : Novim putevima. Kosovo izmedju 1958–1969, Filozofski fakultet Karlovog univerziteta u Pragu, 2014, 400 str. Zbornik Matice srpske za istoriju. Novi Sad: Matica Srpska, 2015, roč. 1/2015, č. 91, s. nestránkováno, 4 s. ISSN 0352-5716.
 93. ŠTĚPÁNEK, Václav. Jan Pelikán : Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969. Praha: Slovanský přehled (Slavonic Review), Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015. 5 s. roč. 101, č. 2. ISSN 0037-6922.
 94. ŠTĚPÁNEK, Václav. Lidová píseň, louky a krajina. In Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2015. s. 29–34. ISSN 1213-0699.
 95. ŠTĚPÁNEK, Václav. Neuspeli pokušaji poboljšanja odnosa izmedju Srbije i Austro-Ugarske neposredno pre Prvog svestskog rata u ogledalu češke arhivske gradje. In Živojinović, Dragoljub B. Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2015. s. 237-254. ISBN 978-86-7025-666-8.
 96. ŠTĚPÁNEK, Václav. Odkud Češi v Banátu. In Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2015. s. 1–6. ISSN 1213-0699.
 97. ŠTĚPÁNEK, Václav. Ondřej Žíla : "Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2012. Slovanský přehled (Slavonic Review). Praha: Slovanský přehled (Slavonic Review), Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, roč. 101, č. 2, 8 s. ISSN 0037-6922.
 98. ŠTĚPÁNEK, Václav. Pastevní krajina v minulosti a současnosti. In Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2015. s. 1–7. ISSN 1213-0699.
 99. ŠTĚPÁNEK, Václav. Pověřený vedením redakce Časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica a člen redakční rady. Veronica,časopis pro ochranu přírody a krajiny, 2015. ISSN 1213-0699.
 100. ŠTĚPÁNEK, Václav. Předseda mezinárodní redakční rady časopisu Porta balkanica. Porta Balkanica, 2015. ISSN 1804-2449.
 101. ŠTĚPÁNEK, Václav. Vzpomínka na poctivého historika. K nedožitým devadesátinám Milana Šmerdy. Brno: Časopis Matice moravské. Matice Moravská, 2015. 3 s. roč. 134, č. 2. ISSN 0323-052X.
 102. 2014

 103. ŠTĚPÁNEK, Václav. Berhtold, Pašić, Masaryk: Neuspeli pokušaji pobolšanja odnosa izedju Srbije i Austro-Ugarske monarhie neposredno pre prvog svetskog rata u ogledalu češke arhivske gradje. In The Serbs and the First World War 1914–1918. international Scientific Conference.Serbian Academy of Scients and Art. 2014.
 104. ŠTĚPÁNEK, Václav. Lukáš Vomlela, Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jogoslávie. Praha: Slovanský přehled, Historický ústav AV ČR, 2014. 4 s. roč. 100, 2/2014. ISSN 0037-6922.
 105. ŠTĚPÁNEK, Václav. MFF Strážnice 2014 očima nezávislého hodnotitele. Strážnice: Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, 2014. 4 s. roč. XXIV, 3/2014. ISSN 0862-8351.
 106. ŠTĚPÁNEK, Václav. Neúspěšné pokusy o smír – česká politická reprezentace, Nikola Pašić a Leopold Berchtold v předvečer Velké války. In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských nároodů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 25-46. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4.
 107. ŠTĚPÁNEK, Václav. O bělokarpatských senících. Veselí nad Moravou: Bílé-Biele Karpaty,Vzdělávací středisko Bílé Karpaty o. p. s., Správa CHKO Bílé Karpaty, 2014. s. 16-17. číslo 2 /2014. ISSN 1211-3638.
 108. ŠTĚPÁNEK, Václav. Osudy cyrilometodějské mise v postmodernistických výkladech. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 25-39. ISSN 1212-1509.
 109. ŠTĚPÁNEK, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 266 s. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4.
 110. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ivo POSPÍŠIL. Velká válka neznámá: v kultuře, literatuře a kulturní historii. 2014.
 111. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka. Od počátků do konce 60. let 10. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7419-4.
 112. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka. Od počátků do konce 60. let 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7419-4.
 113. 2013

 114. ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkán po roce 1944. 1. vyd. Brno: Historický ústav FF MU, 2013. 180 s.
 115. ŠTĚPÁNEK, Václav. Ćirilometodijevska misija u zamci postmodernističkog diskursa. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2013, roč. XVII, č.1, s. 113-125. ISSN 1450-5061.
 116. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ivo POSPÍŠIL. Cyrilometodějská misie – tradice a současnost v slovanském světě. 2013.
 117. HLADKÝ, Ladislav, Vratislav DOUBEK, Radomír VLČEK, Pavel CIBULKA, Jana HRABCOVÁ, Jan RYCHLÍK, František ŠÍSTEK, Jaroslav VACULÍK, Novica VELJANOVSKI, Petr KALETA, Milada SEKYRKOVÁ, Damir AGIČIĆ, Marek BIAŁOKUR, Ján DŽUJKO, Jevgenij FIRSOV, Ľubica HARBULOVÁ, Peter KOVAL, Krasimira MARHOLEVA, Antoni MAZIARZ, Zoja NENAŠEVA, Jelena SERAPIONOVA, Marek ŠMÍD, Václav ŠTĚPÁNEK, Martin VAŠŠ, Irena GANTAR GODINA a Biljana ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN. T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. 439 s. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4.
 118. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou. In Vratislav Doubek - Ladislav Hladký - Radomír Vlček a kolektiv. T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. s. 297-312. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 45. ISBN 978-80-7286-221-4.
 119. 2012

 120. ŠTĚPÁNEK, Václav. Demografický vývoj albánské populace na Kosovu ve 20. století. Historická demografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 36, č. 2, s. 225-264. ISSN 0323-0937.
 121. ŠTĚPÁNEK, Václav. Několik pohledů na nacionalismus – jeden z faktorů rozpadu Jugoslávie. In Fatková, Gabriela. Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 39-55. ISBN 978-80-904846-4-1.
 122. ŠTĚPÁNEK, Václav. Put češke književnoistorijske srbistike posle 1990. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, FF BU, 2012, roč. XVI, Neuvedeno, s. 473–485. ISSN 1450-5061.
 123. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské povolební paradoxy. Praha: Na Východ od Aše, 2012. 2 s. 3/2012, časopis Navýchod. ISSN 1214-2522.
 124. 2011

 125. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Česká historická a literárněhistorická srbistika po roce 1989. In Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. 1. vyd. Novi Sad: Matica srpska Novi Sad, Srbsko, 2011. s. 355–385. ISBN 978-86-7946-072-1.
 126. ŠTĚPÁNEK, Václav. Dušan (Duško) Kvapil – srbský bohemista, překladatel a přední propagátor česko-srbské vzájemnosti. první. Novi Sad: Matica srpska, 2011. s. 11-20. ISBN 978-86-7946-072-1.
 127. ŠTĚPÁNEK, Václav. Jubilující Dobrica Ćosić. Praha: Navýchod, 2011. č. 4, s. 9–12. ISSN 1214-2522.
 128. ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9.
 129. ŠTĚPÁNEK, Václav. Ladislav Hladký a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Historický přehled. Brno: Časopis Matice moravské, 2011. 3 s. CXXX(2011), č. 1, s. 137–139. ISSN 0323-052X.
 130. ŠTĚPÁNEK, Václav. Předseda mezinárodní rady. Porta Balkanica, 2011 - 2020. ISSN 1804-2449.
 131. ŠTĚPÁNEK, Václav. Rozpad Jugoslávie: Kosovo na začátku i na konci. Praha: Mezinárodní vztahy, 2011. 4 s. roč. XXXV, č. 5, s. 11–14. ISSN 0543-7962.
 132. ŠTĚPÁNEK, Václav. Ruská velmocenská politika na Balkáně v 90. letech 20. století. Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 299-304. ISBN 978-80-210-5434-9.
 133. ŠTĚPÁNEK, Václav. Usazení Francouzů z Franche Comté na hodonínském panství. In Miroslav Svoboda. XXXI. mikulovské symposium. Morava jako zrcadlo evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, o.s., Brno, 2011. s. 227–236. ISBN 978-80-7275-085-6.
 134. 2010

 135. ŠTĚPÁNEK, Václav. Člen redakční rady. Slovanský přehled, 2010 - 2020. ISSN 0037-6922.
 136. ŠTĚPÁNEK, Václav. Komunita drobných rolníků a vinařů. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 98-139. ISBN 978-80-254-8613-9.
 137. ŠTĚPÁNEK, Václav. Od zaniklé vsi k novému osídlení. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 82-97. ISBN 978-80-254-8613-9.
 138. ŠTĚPÁNEK, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57 (2010), č. 2, s. 77–105, 26 s. ISSN 1803-7429.
 139. ŠTĚPÁNEK, Václav. Řícmanice od třicetileté války do zrušení poddanství. In ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Řícmanice. Dějiny obce. První. Řícmanice: nakladatelství Albert – František Šalé, 2010. s. 61–75. ISBN 978-80-7326-186-3.
 140. ŠTĚPÁNEK, Václav. Slavistička balkanistika – novi izazovi. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2010, XIV/2010, č. 1, s. 381-384. ISSN 1450-5061.
 141. ŠTĚPÁNEK, Václav. Starý Poddvorov v dobách rozkvětu soukromého hospodaření. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 210-251. ISBN 978-80-254-8613-9.
 142. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice pěstování vína. In JAN, Libor – NESHODOVÁ, Soňa a kol.: Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic. 1. vyd. Hustopeče: Město Hustopeče, 2010. s. 673-733. ISBN 978-80-254-8243-8.
 143. 2009

 144. ŠTĚPÁNEK, Václav. Vývoj srbské prózy posledních desetiletí. Ed. Ivo Pospíšil. In Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 73–81. ISBN 978-80-210-5010-5.
 145. ŠTĚPÁNEK, Václav. Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jehího rozvoje do roku 1966. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2009, roč. 34, č. 1, s. 95-126. ISSN 0081-007X.
 146. 2008

 147. ŠTĚPÁNEK, Václav. Češka istorijska i literarno-istorijska srbistika posle 1990. godine. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2008, XII/2008, XII, s. 378-386, 10 s. ISSN 1450-5061.
 148. ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející svět. K historii české menšiny v srbském Banátě. In Česká slavistika 2008 (sborník příspěvků 14. mezinárodního kongresu slavistů, Ochrid, Makedonie, 2008). První. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 277-288. ISBN 978-80-87192-00-9.
 149. ŠTĚPÁNEK, Václav. Nezávislost nebo autonomie. Politický boj o nový status Kosova a jeho vliv na destabilizaci Makedonie. In Studia macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2008. s. 270-281. ISBN 978-80-7326-126-9.
 150. 2007

 151. ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti. In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 11-34. ISBN 80-7326-127-8.
 152. ŠTĚPÁNEK, Václav. Církev a stát. In Současné Srbsko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 93-101. ISBN 80-7326-127-8.
 153. ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká komunita v srbském Banátě v minulosti a současnosti. In Po patja kam poznanijeto. 1. vyd. Sofia: IK Stigmati, Bochemija klub, 2007. s. 47-57. ISBN 978-954-336-029-1.
 154. ŠTĚPÁNEK, Václav. Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 53/2006, č. 1, s. 117–132. ISSN 0231-7710.
 155. STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8.
 156. PRTINA, Srdjan. Politická mapa Srbska. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko - politika, kultura, Evropská unie. Brno: František Šalé - ALBERT, 2007. s. 71-92. ISBN 80-7326-127-8.
 157. ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. 160 s. ISBN 80-7326-127-8.
 158. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6.
 159. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 32, s. 351-361. ISSN 0081-007X.
 160. 2006

 161. ŠTĚPÁNEK, Václav. Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, C52, s. 189–223., 35 s. ISSN 0231-7710.
 162. HLADKÝ, Ladislav a Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna v časech fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka. In Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera Dvořáka. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006. s. 1-2. ISBN 80-7028-230-4.
 163. SCHEUFLER, Pavel a Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka. 2006.
 164. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 s. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 165. ŠTĚPÁNEK, Václav. Historie využívání moravských stepních lokalit. In Panonské stepní trávníky na Moravě. 1. vyd. Brno: Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny, 17. zvláštní vydání, 2006. s. 11-14. ISSN 1213-0699.
 166. ŠTĚPÁNEK, Václav. Lidová kultura. In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1. vyd. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. s. 341–398. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6.
 167. ŠEDO, Jakub. Mandáty vyhrazené menšinám v parlamentech balkánských států. In BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 417-428. ISBN 80-86488-32-2.
 168. ŠTĚPÁNEK, Václav. Mýty kolem Slobodana Miloševiće. Praha, 2006.
 169. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X.
 170. BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 s. ISBN 80-86488-32-2.
 171. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemědělské hospodaření. In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1. vyd. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. s. 317-340. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6.
 172. ŠTĚPÁNEK, Václav a František ŠALÉ. Zemědělské hospodaření v Čejči. In Libor Jan-Václav Štěpánek-František Šalé a kol.: Čejč. Dějiny slovácké obce. 1. vyd. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. s. 335–415. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 173. 2005

 174. ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Matice srbská, 2005. s. 65-91. ISBN 80-86488-18-7.
 175. ŠTĚPÁNEK, Václav. Nikdo vás nesmí bít... O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. 1. vyd. Brno-Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2005. s. 210-219, 20 s. ISBN 80-7326-058-1.
 176. ŠTĚPÁNEK, Václav. O historické podstatě české a moravské krajiny a co s ní. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav v Brně, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 39-49. ISSN 1214-5327.
 177. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů. První. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005. ISBN 80-86488-18-7.
 178. HLADKÝ, Ladislav, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Václav ŠTĚPÁNEK. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 311 s. Česko-srbské sborníky 1. ISBN 80-86488-18-7.
 179. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbská církvení grafika 18. a 19. století. 2005.
 180. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srpske veze Tomaša Garika Masarika. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2005, roč. 9, č. 1, s. 285-295. ISSN 1450-5061.
 181. BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ a Václav ŠTĚPÁNEK. VI. mezinárodní balkanistické symposium. 2005.
 182. ŠTĚPÁNEK, Václav. VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie. Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 51/2004, č. 1, s. 179-194. ISSN 0231-7710.
 183. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zánik cestní sítě v oblastech kopaničářského osídlení a změna pojmu sousedství. In Staré stezky 10/2005. Sborník referátů. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2005. s. 15-19, 4 s. ISBN 80-86752-31-3.
 184. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemský vinařský spolek a počátky družstevnictví na Hodonínsku. In Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 103-111, 8 s. ISBN 80-7028-259-2.
 185. 2004

 186. ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Češi v Srbském Banátě. In Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. 1. vyd. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2004. s. 17-21. ISBN 80-239-4020-1.
 187. ŠTĚPÁNEK, Václav. Obnova venkova a krajina. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2004, XIV, č. 2, s. 89-94. ISSN 0862-8351.
 188. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbi u slovenskoj politici Tomaša Garika Masarika. Sveske. Pančevo, 2004, roč. 16, č. 74, s. 206-219., 19 s. ISSN 0353-5525.
 189. 2003

 190. ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, XIII, č. 1, s. 3-10. ISSN 0862-8351.
 191. ŠTĚPÁNEK, Václav a Slobodan MILEUSNIĆ. Srbská pravoslavná církev. In Východní křesťanství. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 48-56. ISBN 80-7028-204-5.
 192. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zusammenarbeit mit dem Tribunal Eckstein der serbischen Demokratie. epd Dokumentation. Frankfurt am Main: Gemeinschaftswer der Evangel. Publizist., 2003, Neuveden, č. 29, s. 42-46. ISSN 1619-5809.
 193. 2002

 194. ŠTĚPÁNEK, Václav. K historii české kolonizace banátské vojenské hranice. In Studia balcanica bohemo-slovaca V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 27-36. ISBN 80-210-2771-1.
 195. ŠTĚPÁNEK, Václav. Počeci češkog naseljavanja južnog Banata.. Sveske. Pančevo, Srbsko a Černá Hora: Sve, 2002, XIII.2002, 62/63, s. 191-197. ISSN 0353-5525.
 196. 2001

 197. ŠTĚPÁNEK, Václav. Flüchtlinge in Serbien - ein Destabilisierungsfaktor der Region. epd-Dokumentation. Franfurkt am Main: Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik, 2001, roč. 2001, 9/01, s. 31-33. ISSN 0935-5111.
 198. ŠTĚPÁNEK, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu. Nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 10/2001, č. 1, s. 71–90. ISSN 1213-1253.
 199. DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3.
 200. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zur aktuelle Lage in Serbien respektive Jugoslawien. epd-Dokumnetation. Franfurkt am Main: Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik (GEP), gGmbH, 2001, roč. 2001, 9/01, s. 20-25. ISSN 0935-5111.
 201. 2000

 202. Pastevectví a krajina. Edited by Václav Štěpánek. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000. 32 s.
 203. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomaš Garik Masarik i Srbi. Književne novine. Beograd, Srbsko a Černá Hora: Udruženje književnika Srbije, 2000, LIII.2000, 1009-1012, s. 13,16, 2 s. ISSN 0023-2416.
 204. 1999

 205. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zápisky z doby bombardování. Edited by Ivan Dorovský. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1999. 55 s.
 206. 1998

 207. Krajina a povodeň. Edited by Václav Štěpánek. Brno: Regionální sdružení ČSOP, 1998. 49 s., [16.
 208. 1996

 209. ŠTĚPÁNEK, Václav. Člen redakční rady, pověřený vedením redakce. Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny, 1996 - 2020. ISSN 1213-0699.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 18:56