Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SKOPAL, Pavel. Des histoires tchéques pour les enfants allemands. Les coproductions germano-tchécoslovaques pour la jeunesse dans les années 1970 et 1980. In Paola Palma - Valérie Pozner. Mariages à l'européenne. Les coproductions cinématographiques intra-européennes depuis 1945. Paříž: AFRHC - Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, 2019. s. 165-189, 25 s. Première édition. ISBN 978-2-37029-020-5.
 2. SKOPAL, Pavel. Filmová kritika a diváci - za hranice diskurzivní změny. In Petr Kopal. Král Šumavy. Komunistický thriller. Praha: Academia - ÚSTR - Casablanca, 2019. s. 56-65, 10 s. České kino, 1. sv. ISBN 978-80-200-2936-2.
 3. SKOPAL, Pavel a Ewa CISZEWSKA. From Prague to Łódź and back again: the Czech scriptwriter Pavel Hajný and Czechoslovak–Polish cultural transfer in the 1970s and 1980s. Studies in Eastern European cinema, Intellect, 2019, roč. 10, č. 3, s. 223-239. ISSN 2040-350X.
 4. SKOPAL, Pavel. Going to the Cinema as a Czech: Preferences and Practices of Czech Cinemagoers in the Occupied City of Brno, 1939–1945. Film History, 2019, roč. 31, č. 1, s. 27-55. ISSN 0892-2160.
 5. SKOPAL, Pavel. Occupation, Abrupt Changes, and Taste Distinctions in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Implications of Researching on Movies/Theatres´ Boycott. In Methods of Historical Film Audience Research. 2019.
 6. 2018

 7. SKOPAL, Pavel, Roel Vande WINKEL a Thunnis van OORT. Film Distribution, Exhibition and Consumption in the Second World War : A Workshop on Data Collection and Analysis, Computational Methods and the Opportunities for Comparative Research. 2018.
 8. SKOPAL, Pavel. Filmová kultura a mladá generace. In Martin Franc - Jiří Knapík. Mezi pionýrským šátkem a mopedem - Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970. Praha: Academia, 2018. s. 312-324, 13 s. ISBN 978-80-200-2890-7.
 9. SKOPAL, Pavel a Roel VANDE WINKEL. Kinematografie v okupované Evropě. In Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2018. 162 s. ISSN 0862-397X.
 10. SKOPAL, Pavel. Mary Harrod, Mariana Liz, and Alissa Timoshkina (eds.): The Europeanness of European Cinema. Identity, Meaning, Globalization. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, 2018, roč. 4, č. 6. ISSN 2365-7758.
 11. SKOPAL, Pavel. National Validation Panel; Steering Committee. 2018 - 2021.
 12. SKOPAL, Pavel. Okupace jako evropská zkušenost. Rozhovor s Tatjanou Tönsmeyerovou. Praha: Národní filmový archiv, 2018. s. 89-96, 8 s.
 13. SKOPAL, Pavel a Terézia PORUBČANSKÁ. The Adress : Ufa-Central, Adolf Hitler Platz, Brno, Protectorate of Bohemia and Moravia. War time cinemagoing in a nationally divided city. In FILM DISTRIBUTION, EXHIBITION AND CONSUMPTION IN THE SECOND WORLD WAR. A Workshop on Data Collection and Analysis, Computational Methods and the Opportunities for Comparative Research, 15. 5. 2018, Lovaň, Belgie. 2018.
 14. SKOPAL, Pavel. The Pragmatic Alliance of DEFA and Barrandov : Cultural Transfer, Popular Cinema and Czechoslovak-East German Co-productions, 1957–85. Historical Journal of Film, Radio and Television, 2018, roč. 38, č. 1, s. 133-146. ISSN 0143-9685. doi:10.1080/01439685.2017.1285151.
 15. SKOPAL, Pavel. Tuláci “Novou Evropou“: Říšská filmová politika a exportní možnosti protektorátní kinematografie. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Národní filmový archiv, 2018, roč. 30, č. 4, s. 9-30. ISSN 0862-397X.
 16. SKOPAL, Pavel. Užitečná detektivka. Vliv proměny kulturních hodnot na recepci detektivního filmu v protektorátním období. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Národní filmový archiv, 2018, roč. 30, č. 3, s. 5-22. ISSN 0862-397X.
 17. SKOPAL, Pavel. Vize říšského filmového průmyslu. Edice archivních materiálů. Praha: Národní filmový archiv, 2018. s. 104-120, 17 s.
 18. 2017

 19. SKOPAL, Pavel. Česko-německá koprodukční spolupráce včera a dnes. In Mezinárodní odborná konference v rámci festivalu dětského filmu Juniorfest, 4. - 11.11. 2017, Plzeň. 2017.
 20. SKOPAL, Pavel. Člen poroty mezinárodní soutěže hraných filmů pro děti. : Porota mezinárodního festivalu dětského filmu Juniorfest, 2017 - 2017.
 21. SKOPAL, Pavel. Międzynarodowa konferencja jako instytucja dyscyplinująca. „Rewizjonistyczne tendencje” w polskim kinie lat 1957-1960 z perspektywy radzieckiej. In Jagielski, Sebastian; Podsiadlo, Magdalena. Kino polskie jako kino transnarodowe. Krakov: TAiWPN Universitas, 2017. s. 127-137, 11 s. ISBN 978-83-242-3081-5.
 22. SKOPAL, Pavel. Risky Business? Czechoslovak Film Industry and International Co-productions. In Havighurst Center Lecture, Miami University, 27.3.2017, Oxford. 2017.
 23. SKOPAL, Pavel. Survivor Strategies : Czech Film Industry Facing Global Ambitions (from 1930s to 1950s). In Society for Cinema and Media Studies Conference, 22.-26. března 2017, Chicago. 2017.
 24. SKOPAL, Pavel. The Czechoslovak-East German Co-production Tři oříšky pro Popelku/Drei Haselnüsse für Aschenbrödel/Three Wishes for Cinderella : A Transnational Tale. In Ostrowska, Dorota; Pitassio, Francesco; Varga, Zsuzsanna. Popular Cinemas in East Central Europe : Film Cultures and Histories. Londýn: I. B. Tauris, 2017. s. 184-197, 14 s. International Library of the Moving Image, 17. ISBN 978-1-78453-397-7.
 25. 2016

 26. SKOPAL, Pavel, Jaromír BLAŽEJOVSKÝ a Petr SZCZEPANIK. Brněnská kina v souvislostech distribučních praktik a podmínek uvádění (do roku 1989). In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 23-53, 31 s. ISBN 978-80-7004-176-5.
 27. SKOPAL, Pavel a Lucie ČESÁLKOVÁ. Brno z pohledu tzv. nové historie kinematografie. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 11 s. mimo edice. ISBN 978-80-7004-176-5.
 28. SKOPAL, Pavel. Czech Stories for German Kids Czechoslovak-German Co-productions for children in the 1970s and 1980s. In Intra-European Film Coproductions Since 1945, Paris, 7-8 April 2016. 2016.
 29. SKOPAL, Pavel a Lucie ČESÁLKOVÁ. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 338 s. ISBN 978-80-7004-176-5.
 30. SKOPAL, Pavel. Marika Rökk s Bilingual Legs: German Movies, Un-German Behaviour, and Meaning of Cinema-Going. In Cinema, War and Democratic Agency: Exhibition, Moviegoing and Everyday Resistance, 1939-1945, Norway, 24-25 November 2016. 2016.
 31. SKOPAL, Pavel. Němcová a Pavlíček, Bruegel a Pištěk. O inspiracích a produkci Tří oříšků pro Popelku. Rozhovor s Václavem Vorlíčkem. In Tři oříšky pro Popelku. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 166-169, 4 s. ISBN 978-80-7004-173-4.
 32. SKOPAL, Pavel. Příběh úspěšné koprodukce. Národní, mezinárodní a transnárodní prvky Tří oříšků pro Popelku. In Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 36-54, 19 s. Archivní edice. ISBN 978-80-7004-173-4.
 33. SKOPAL, Pavel. Spolužáci jdou do kina. Dětská filmová kultura po 2. světové válce. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 183-203, 21 s. ISBN 978-80-7004-176-5.
 34. SKOPAL, Pavel. The Practice of Co-Production in the Eastern Bloc in a Comparative Perspective: The Case of Czechoslovakia, GDR and Poland. In Přednáška na Alfried Krupp Wiessenschaftskolleg Greifswald. 2016.
 35. SKOPAL, Pavel a Ewa CISZEWSKA. The Scriptwriter, of From Prague to Lodz and Back Again: Pavel Hajný and the Czechoslovak-Polish Cultural Transfer in the 1980s. In In/between. Cultures of connectivity. The 10th NECS conference, Potsdam, 28-30 July 2016. 2016.
 36. SKOPAL, Pavel. Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 249 s. ISBN 978-80-7004-173-4.
 37. SKOPAL, Pavel. Tři oříšky pro Popelku - archivní edice. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 26 s. ISBN 978-80-7004-173-4.
 38. SKOPAL, Pavel. Uvedení knihy o filmu Tři oříšky pro Popelku. Praha: Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, 2016.
 39. SKOPAL, Pavel. Zpívat a tančit s okupanty. Recepce německých filmů v Protektorátu Čechy a Morava. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 183-203, 21 s. ISBN 978-80-7004-176-5.
 40. 2015

 41. SKOPAL, Pavel. Barrandov’s Co-productions: The Clumsy Way to Ideological Control, International Competitiveness and Technological Improvement. In Skopal, Pavel; Karl, Lars. Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945-1960. First published. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. s. 89-106, 18 s. Film Europe. ISBN 1-78238-996-2.
 42. SKOPAL, Pavel a Kyrill KUNAKHOVICH. Cinema Cultures of Integration: Film Distribution and Exhibition in the GDR and Czechoslovakia from the Perspective of Two Local Cases, 1945-1960. In Skopal, Pavel; Karl, Lars. Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945-1960. First published. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. s. 275-314, 40 s. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5.
 43. SKOPAL, Pavel a Lars KARL. Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. 406 s. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5.
 44. SKOPAL, Pavel a Lars KARL. Introduction. In Pavel Skopal, Lars Karl. Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945-1960. First published. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. s. 1-11, 11 s. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5.
 45. SKOPAL, Pavel. Kinematografie ve válčící Evropě 1939-1945. Brno, 2015. Elportál.
 46. SKOPAL, Pavel. Ovlivnila nás česká nová vlna a Švejka jsme uměli zpaměti. Praha: Národní filmový archiv, 2015. s. 97-107, 11 s. Iluminace. ISSN 0862-397X.
 47. SKOPAL, Pavel. Polish Cinema of the Late 1950s and Early 1960s from the Soviet Perspective. In Kino polskie jako kino transnarodowe. Krakov, 26.-28. listopadu 2015. 2015.
 48. SKOPAL, Pavel. Procházka filmovým Brnem. Brno: Brněnská 16, 2015.
 49. SKOPAL, Pavel. Risk and Trust in State-Socialist Co-Production Practice. DEFA-Barrandov Collaborations of 1970s and 1980s. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2015, roč. 27, č. 3, s. 23-35. ISSN 0862-397X.
 50. SKOPAL, Pavel. Risk and Trust in State-Socialist Co-Production Practice: DEFA-Barrandov Collaborations of 1970s and 1980s. In 39. konference German Studies Association, Washington, D.C., seminář "East German Cinema and TV in a Global Context: Before and After 1990". 2015.
 51. SKOPAL, Pavel. Risk and trust in the sphere of film production: the case of Czechoslovak, East German and Polish Film Studios, 1957-1985. In Přednáška na Herderově institutu v Marburgu. 2015.
 52. SKOPAL, Pavel. The Story of a Successful Co-production. National, International, and Transnational Elements in the Barrandov’s Cooperation with DEFA. In International Film Seminar "Three Nuts for Cinderella". Oslo, Norsko, 15.12.2015. 2015.
 53. 2014

 54. SKOPAL, Pavel. …and They Lived Happily Ever After. Co-productions and the Role of Partner´s Trust (DEFA-Barrandov Fairy-Tales in the 1970s and the 1980s as a Case Study). In Mezinárodní konference CEFS, Olomouc. 2014.
 55. SKOPAL, Pavel. DEFA and Barrandov: An Entangled History. Cultural Transfers and Personal Connections Between the Film Studios. In konference European Network for Cinema and Media Studies (NECS), Milán. 2014.
 56. SKOPAL, Pavel. Expert. : Státní fond kinematografie, 2014 - 2017.
 57. SKOPAL, Pavel. Filmová kultura severního trojúhelníku : filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945-1970. Vyd. 1. Brno: Host, 2014. 308 s. Filmová knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7294-971-7.
 58. SKOPAL, Pavel. Kriegsgeschichten von Liebenden und Nationen. Internationale Romanzen in drei Co-Produktionen der späten 1950er-Jahre. In Karl, Lars; Müller, Dietmar; Siebert, Katharina. Der lange Weg nach Hause. Konstruktionen von Heimat im europäischen Spielfilm. Berlin: Metropol, 2014. s. 154-168, 15 s. ISBN 978-3-86331-212-1.
 59. SKOPAL, Pavel. Letters to the Heroes: Exhibition and reception of Hanzelka and Zikmund’s travelogues in Czechoslovakia of the 1950s. Participations. Journal of Audience and Reception Studies, 2014, roč. 11, č. 2, s. 58-77. ISSN 1749-8716.
 60. SKOPAL, Pavel. Pionýři a socialistická (anti)modernita. Dětské koprodukce studia Barrandov v letech 1958-1974. In workshop Děti, mládež a moderní média. 2014.
 61. 2013

 62. SKOPAL, Pavel. Popularity, Screen Quotas, and the phenomenon of Shortage under Socialism Film popularity and possibility of its measurement in Czechoslovakia, Poland and GDR. In Historia kina Europy środkowej w perspektywie interkulturowej, Lodz. 2013.
 63. SKOPAL, Pavel. Reisende in Sachen Genre - von Barrandov nach Babelsberg und zurück. Zur bedeutung von tschechischen Regisseuren für die Genrefilmproduktion der DEFA in den 1960er und 1970er Jahren. In Michael Wedel, Barton Byg, Andy Räder, Skyler Arndt-Bryggs, Evan Torner. DEFA international: Grenzüberschreitende Filmbeziehungen vor und nach dem Mauerbau. Wiesbaden, Německo: Springer VS, 2013. s. 249-266, 18 s. Film, Fernsehen, Medienkultur. ISBN 3-531-18493-8.
 64. SKOPAL, Pavel. Singing and Laughing with the Enemy: The Reception of German Movies in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Memories of Cinemagoers. In Media Politics, Political Media. Mezinárodní konference NECS, Praha. 2013.
 65. SKOPAL, Pavel. The (Restored) Practice of DEFA Co-productions with the “Normalized” Czechoslovak Film Studio in the 1970s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 2013, roč. 22/XIII, Winter, s. 189-199. ISSN 1731-450X.
 66. SKOPAL, Pavel. The (Restored) Practice of DEFA Co-productions with the “Normalized” Czechoslovak Film Studio in the 1970s. In German Studies Association conference, Denver, USA, 3.-6.10.2013. 2013.
 67. 2012

 68. SKOPAL, Pavel. Člen redakční rady. : Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 2012. ISSN 0862-397X.
 69. SKOPAL, Pavel. I think This is the Beginning of a Beautiful Friendship, Comrade! International Romances in Czechoslovak Co-productions (Those Born in 1921 /1957/, May Stars /1959/ and Interrupted Song /1960/). In Workshop Der Lange Weg nach Hause. Ein filmhistorisches Symposium über das Heimkehren aus dem Krieg. 2012.
 70. SKOPAL, Pavel. Muži v sedle, v cirku a na létajících strojích : dějiny filmové recepce v českých zemích, 1945-1953. In Kopal, Petr. Film a dějiny 3 : politická kamera – film a stalinismus. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů; Casablanca, 2012. s. 321-346, 26 s. ISBN 978-80-87292-15-0.
 71. SKOPAL, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012. 560 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3.
 72. SKOPAL, Pavel. New Warriors Will Arise - a historical movie and its ideal readership in the "post-Resolution" Czech Cinema. In The Screen Industries In East-Central Europe. An International Conference, Brno, 22-25 November 2012. 2012.
 73. HAVEL, Luděk. "O nového člověka, o dokonalejší lidstvo, o nový festival". Filmový festival pracujících, 1948 až 1959. In SKOPAL, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012. s. 312-357. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3.
 74. SKOPAL, Pavel a Francesco DI CHIARA. Příliš kruté pro Američany. Carlo Ponti, česká nová vlna a barrandovské koprodukce se západní Evropou. In Batistová, Anna. Hoří, má panenko. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2012. s. 56-79, 24 s. ISBN 978-80-7004-150-5.
 75. SKOPAL, Pavel. Socialist cinema conferences: the places, the events, and the conflicts. In European Network for Cinema and Media Studies, Lisbon, 21-23 June 2012. 2012.
 76. SKOPAL, Pavel. Svoboda pod dohledem. Zahájení koprodukčního modelu výroby v kinematografiích socialistických zemí na příkladu Barrandova (1954 až 1960). In Skopal, Pavel. Naplánovaná kinematografie : český filmový průmysl 1945 až 1960. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 102-148, 47 s. Šťastné zítřky ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2096-3.
 77. SKOPAL, Pavel. The spots of (dis)harmony “Conference of cinema industry workers of the socialist countries”, 1957-1960 – control and coordination of cinema industries in the Soviet bloc. In Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies conference. 2012.
 78. SKOPAL, Pavel. The Spots of (Dis)Harmony. The Case of the “Conference of Cinema Industry Workers of the Socialist Countries”, 1957-1960. In přednáška na Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur v Lipsku, 7. června 2012. 2012.
 79. SKOPAL, Pavel. Úvod : plány, změny a kontinuity. In Skopal, Pavel. Naplánovaná kinematografie : český filmový průmysl 1945 až 1960. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 11-26, 16 s. Šťastné zítřky ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2096-3.
 80. 2011

 81. SKOPAL, Pavel. “It is not enough we have lost the war – now we have to watch it!” Cinemagoers´ attitudes in the Soviet occupation zone of Germany (a case study from Leipzig). In Edinburgh International Film Audiences Conference. 2011.
 82. SKOPAL, Pavel. “It is not enough we have lost the war – now we have to watch it!” Cinemagoers’ attitudes in the Soviet occupation zone of Germany (a case study from Leipzig). Participations. Journal of Audience and Reception Studies, 2011, roč. 8, č. 2, s. 497-521. ISSN 1749-8716.
 83. SKOPAL, Pavel. Na tenkém ledě koprodukční spolupráce Srovnání žánrové produkce studií Barrandov a DEFA v polovině 60. let na příkladu snímku STRAŠNÁ ŽENA (1965). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 3, s. 29-51. ISSN 0862-397X.
 84. SKOPAL, Pavel. The Cinematic Shapes of the Socialist Modernity Program: Ideological and Economic Parameters of Cinema Distribution in the Czech Lands, 1948-1970. In Daniel Biltereyst, Richard Maltby, Philippe Meers. Cinema, Audiences and Modernity. New Perspectives on European Cinema History. London - New York: Routledge, 2011. s. 81-98, 17 s. ISBN 978-0-415-67277-1.
 85. 2010

 86. SKOPAL, Pavel. Kings, Indians, Swordsmen, Acrobats and Skaters The audiences´ preferences and the “culture of shortage” in the Socialist Era: the case of Czechoslovakia, 1948-1970. In Urban Mediations - European Network for Cinema and Media Studies conference. 2010.
 87. SKOPAL, Pavel. Once Upon a Time When Cinemas Smelled... : Sensual perception of the cinema space and its role in the memories of cinema-goers – the case of Brno, 1930s–1960s. In XVI International Oral History Conference, Prague, Czech Republic Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning. 2010.
 88. SKOPAL, Pavel. Planned Cinema: History of the Czechoslovak Film Industry after 1945. 2010.
 89. SKOPAL, Pavel. „Sovietization“ of the post-war national film cultures in the Eastern Bloc countries? Trans/nationally defined quotas of distribution, exhibition and attendance in Czechoslovakia and GDR and their role in the local film culture, 1945-1970. In Comparative Cinema History: Film exhibition in Europe. 2010.
 90. SKOPAL, Pavel. Za „vysokou ideovou úroveň“, a/nebo za vyšší tržby? Filmová distribuce v českých zemích z hlediska konfliktu ideologických a hospodářských cílů (1945–1968). Soudobé dějiny, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 641-666. ISSN 1210-7050.
 91. 2009

 92. SKOPAL, Pavel. Do you deserve to see the DVD trailer? Fans, franchise familiars, and the rhetoric of the Star Wars DVD trailers. In Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte. Marburg: Schüren, 2009. s. 147-162, 16 s. Marburger Schriften zur Medienforschung 10. ISBN 3-89472-670-9.
 93. SKOPAL, Pavel. Filmy z nouze. Způsoby rámcování filmových projekcí a divácké zkušenosti v období stalinismu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 3, s. 70-91. ISSN 0862-397X.
 94. SKOPAL, Pavel. Spolužáci jdou do kina: význam filmu a kina v životě brněnských dětí po 2. světové válce. In Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. 2009.
 95. 2008

 96. SKOPAL, Pavel. Filmy pana velvyslance. Československé filmové publikum a americký Státní department. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 3, s. 175-188. ISSN 0862-397X.
 97. SKOPAL, Pavel. Na cestu kolem světa, nebo na výlet do Krče? Recepce filmových cestopisů Hanzelky a Zikmunda v 50. letech. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 1, s. 85-125. ISSN 0862-397X.
 98. SKOPAL, Pavel. The preferred meanings and the unwelcomed pleasures. The use of paratexts for movie´s ideological framing in Czechoslovakia of the Stalinist era. In konference ECREA (European Communication Research and Education Association). 2008. ISBN 978-84-490-2569-3.
 99. SKOPAL, Pavel. The preferred meanings and the unwelcomed pleasures. The use of paratexts for movie´s ideological framing in Czechoslovakia of the Stalinist era. In konference ECREA (European Communication Research and Education Association), Barcelona, 25.-28.11.2008. 2008.
 100. 2007

 101. SKOPAL, Pavel. Between the Model of a New Film Culture and the Reality of Socialist Economy. Film distribution in Czech lands from the point of view of the conflict between ideological and economic goals (1948-1968). In “The Glow in their Eyes.” Global perspectives on film cultures, film exhibition and cinemagoing. 2007.
 102. SKOPAL, Pavel a JIndřiška BLÁHOVÁ. Europe and Hollywood - The Case of Germany and Czechoslovakia. 2007.
 103. SKOPAL, Pavel. Pulp Fiction - doslov. In Pulp Fiction. Praha: Casablanca, 2007. s. 98-99, 2 s. Moderní film. ISBN 978-80-903756-3-5.
 104. SKOPAL, Pavel. Stare filmy, nowe narracje. Kontekstualizacja oraz interpretacja kulturowa filmów hollywoodzkich na DVD. In Reguły gry. Gdansk: Słowo/Obraz Terytoria, 2007. s. 400-427, 28 s. ISBN 83-7453-753-1.
 105. SKOPAL, Pavel. "Tak pro rozum sis přišel, něco bych pro tebe měl" / Jak DVD trailery oslovují filmové fanoušky. Cinepur, 2007, roč. 53, č. 5. ISSN 1213-516X.
 106. SKOPAL, Pavel. "The Adventure Continues on DVD" - Franchise Movies As Home Video. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology. Special Issue "Consumption and Use of DVDs", 2007, roč. 13, č. 2, s. 185-198. ISSN 1354-8565.
 107. 2006

 108. SKOPAL, Pavel. DVD marketing in the U.S. of Working Titles British romantic comedies: Framing reception and strategies of cultural appropriation. Jump Cut, USA, 2006, roč. 48, č. 1, s. 1-22. ISSN 0146-5546.
 109. SKOPAL, Pavel. Mimo prostor kina: cesta Hollywoodu do domácností. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 145 s. Elportál. ISSN 1802-128X.
 110. SKOPAL, Pavel. Mimo prostor kina: cesta Hollywoodu do domácností. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 111. SKOPAL, Pavel. Staré a nové. Dějiny DVD jako dějiny diferenciace. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2006, roč. 18, č. 4, s. 105-124. ISSN 0862-397X.
 112. 2005

 113. SKOPAL, Pavel. Dějiny brněnských kin amatérského historika Václava Nováka. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 191-195, 5 s. ISBN 80-210-3913-2.
 114. SKOPAL, Pavel. Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 245 s. Cinematographica. ISBN 80-210-3913-2.
 115. SKOPAL, Pavel. Kolem světa ve 32 jazycích. Lví král a strategie "globální lokalizace". Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17, č. 2, s. 105-126. ISSN 0862-397X.
 116. SKOPAL, Pavel. Některé narativní tendence současného hollywoodského filmu. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2005, č. 40. ISSN 1213-516X.
 117. SKOPAL, Pavel. Rozhlasový rozhovor s brněnským promítačem Františkem Pevným. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 229-233, 5 s. ISBN 80-210-3913-2.
 118. SKOPAL, Pavel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O. Řada filmologická. 2. Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 248 s. ISBN 80-210-3913-2.
 119. SKOPAL, Pavel. Staré filmy, nové příběhy. Kontextualizace a kulturní zprostředkování hollywoodských filmů na DVD. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17, č. 3, s. 105-126. ISSN 0862-397X.
 120. SKOPAL, Pavel. Úvod: lokální dějiny, město a mediální sítě. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 5-10, 6 s. ISBN 80-210-3913-2.
 121. 2004

 122. SKOPAL, Pavel. Nejistá budoucnost filmového hrdiny. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2004, č. 36, s. 19-21. ISSN 1213-516X.
 123. SKOPAL, Pavel. Žánr, divák a protetická paměť. In Žánr ve filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 32-38, 7 s. ISBN 80-7004-116-1.
 124. 2003

 125. SKOPAL, Pavel. Co ví americké filmy o teorii? Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2003, roč. 49/2003, č. 1, s. 155-158. ISSN 0862-397X.
 126. SKOPAL, Pavel. Montáž jako atrakce. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2003, č. 25. ISSN 1213-516X.
 127. SKOPAL, Pavel. (Ne)viditelné vrstvy filmového obrazu. Storyboard, DVD a exhibicionistická rétorika hollywoodského filmu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2003, roč. 15, č. 4, s. 35-49. ISSN 0862-397X.
 128. 2002

 129. SKOPAL, Pavel. Dějiny perverzního diváka. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 131-134. ISSN 0862-397X.
 130. SKOPAL, Pavel. Evropa a Hollywood (spletitá historie jednoho vztahu). Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, 23-24. ISSN 1213-516X.
 131. SKOPAL, Pavel. Konstruovaný autor. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2002, roč. 6, č. 2, s. 172-176. ISSN 1335-1893.
 132. SKOPAL, Pavel. Psát dějiny použití filmových žánrů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2002, roč. 14, č. 4, s. 132-136. ISSN 0862-397X.
 133. SKOPAL, Pavel. Texty a kontexty sémiopragmatiky. In Cinematographica. Sborník prací FF MU: Otázky filmu a audiovizuální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 19-27, 9 s. ISBN 80-210-2992-7.
 134. 2001

 135. SKOPAL, Pavel. Bram Stoker's Hollywood aneb Je klasický Hollywood nesmrtelný? Film a doba, Praha, 2001, XLVII, č. 4, s. 194-198. ISSN 0015-1068.
 136. SKOPAL, Pavel. Filmy, v nichž se kola nekradou a náhoda neexistuje. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2001, roč. 13, č. 4, s. 119-122. ISSN 0862-397X.
 137. SKOPAL, Pavel. Karnevalizace (ve) filmu. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2001, roč. 5, č. 2, s. 49-65. ISSN 1335-1893.
 138. SKOPAL, Pavel. Od klasického k novému Hollywoodu. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2001, roč. 10, č. 18, s. 8-13. ISSN 1213-516X.
 139. SKOPAL, Pavel. Styl a narace v novém Hollywoodu. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2001, roč. 5, č. 2, s. 255-262. ISSN 1335-1893.
 140. 2000

 141. SKOPAL, Pavel. Televize jako architektonický prvek sociálního a fyzického prostoru. In Priestor vo filme/Space in Film. 2000. s. 299-304.
 142. 1999

 143. SKOPAL, Pavel. Svůdné odhalování absolutní paměti. KINO-IKON, 1999, č. 2, s. 134-138.
 144. 1998

 145. SKOPAL, Pavel. Konvence westernu a ideologie žánru ve filmu Je třeba zabít Sekala. Biograph, 1998, č. 6, s. 88-93.
 146. SKOPAL, Pavel. (Post)historie psaná obrazem. Epistemologie obrazu sub specie: Vilém Flusser. Biograph, 1998, 3-4, s. 36-42.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 10. 2019 06:04