Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JANÍKOVÁ, Věra, Ailsa Marion RANDALL, Michaela SOJKOVÁ ŠAMALOVÁ a Pavla MAREČKOVÁ. ENGaGED or DISENGaGED? Online Materials to Help Language Teachers Support their Pupils with Dyslexia more Fully. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 3, č. 3, s. 41-46. ISSN 2533-7890.
 2. 2019

 3. SOJKOVÁ ŠAMALOVÁ, Michaela a Ailsa Marion RANDALL. Online materials for the support of pupils with special educational needs in the English classroom. In NO LIMITS, Přerov. 2019.
 4. 2017

 5. ZERZOVÁ, Jana, Michaela ŠAMALOVÁ a Martina KARPETOVÁ. Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny. In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 45-57. sv. 2. ISBN 978-80-261-0764-4.
 6. ŠAMALOVÁ, Michaela. The Use of Contemporary Translation in ELT. In ELT SIGNPOSTS BRNO. 2017.
 7. 2016

 8. ŠAMALOVÁ, Michaela. Cross-Linguistic Influence: The Potential of Pedagogical Translation in English Language Teaching. In 13th Conference of the European Society for the Study of English. 2016.
 9. ŠAMALOVÁ, Michaela. Mezijazykový vliv: potenciál didaktického překladu ve výuce anglického jazyka. In Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 2016.
 10. 2015

 11. ŠAMALOVÁ, Michaela. Pedagogical Translation in English Language Teaching: Research Design and Pilot Study Results. In 2nd IDEAS English Students' Conference. 2015.
 12. ŠAMALOVÁ, Michaela. Využití překladu ve výuce angličtiny: pilotní studie. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazkům. 2015.
 13. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Michaela ŠAMALOVÁ. Zpráva z Letní školy Evropské asociace výzkumu ve vzdělávání (EERA). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015, roč. 25, č. 5, s. 758-761. ISSN 1211-4669.
 14. 2014

 15. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 16. ŠAMALOVÁ, Michaela. Koncept mezijazykové podobnosti a překlad ve výuce anglického jazyka. 2014.
 17. ŠAMALOVÁ, Michaela. Model didaktického překladu ve výuce anglického jazyka. In Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. 2014.
 18. ŠAMALOVÁ, Michaela. Pedagogical Translation in English Language Teaching: its Model and Research Design. In 12th ESSE Conference Košice. 2014.
 19. ŠAMALOVÁ, Michaela. Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů. In Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc., PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. a kol. Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 118-123. ISBN 978-80-261-0404-9.
 20. 2013

 21. ŠAMALOVÁ, Michaela. A Pre-Research Study Into Teachers’ Beliefs about Using Pedagogical Translation in English Language Teaching. In The European Conference on Educational Research 2013. 2013.
 22. ŠAMALOVÁ, Michaela. Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka: názory učitelů na gymnáziích. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 101-124. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 23. ŠAMALOVÁ, Michaela. Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design. In EUROSLA 23. 2013.
 24. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Michaela ŠAMALOVÁ. Report on the Conference of the European Second Language Association (EUROSLA 2013). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2013, roč. 7, č. 2, s. 99-101. ISSN 1802-4637.
 25. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 26. 2012

 27. ŠAMALOVÁ, Michaela. Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka: přehledová studie. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 133-145. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 28. ŠAMALOVÁ, Michaela. Vliv didaktického překladu na řečové dovednosti žáků: design výzkumu. In Adriana Wiegerová. Young Researchers Forum / Fórum mladých výskumníkov. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 2012. s. 73-82. ISBN 978-80-10-02394-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 22:34