Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastom s maskujícím syndromem (dvě kazuistiky). In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o. s. 43-50. ISBN 978-80-88506-17-1. 2023.
  2. BAGÍNOVÁ, Diana, Martin KOMÍNEK, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina MARKOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastóm s maskujúcím syndromom. Dve kazuistiky. In XVI. Sympózium detskej oftalmológie. ISBN 978-80-89797-94-3. 2023.
  3. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom. In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o. s. 18-23. ISBN 978-80-88506-17-1. 2023.
  4. VEJMĚLKOVÁ, Klára, Petra POKORNÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Anna FAUSTMANNOVA, Klára DRÁBOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Viera BAJČIOVÁ, Martin BROŽ, Pavel TINKA, Marta JEŽOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Leoš KŘEN, Dalibor VALÍK, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tazemetostat in the therapy of pediatric INI1-negative malignant rhabdoid tumors. Scientific Reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, roč. 13, č. 1, s. 1-5. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-48774-2. 2023.
  5. SLABÁ, Kateřina, Marta JEŽOVÁ, Petra POKORNÁ, Hana PÁLOVÁ, Jana TUČKOVÁ, Jan PAPEŽ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Ondřej SLABÝ. Two sisters with cardiac-urogenital syndrome secondary to pathogenic splicing variant in the MYRF gene with unaffected parents: A case of gonadal mosaicism? MOLECULAR GENETICS & GENOMIC MEDICINE. Hoboken: Wiley, roč. 11, č. 5, s. 1-7. ISSN 2324-9269. doi:10.1002/mgg3.2139. 2023.
  6. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Uveální melanom u patnáctileté dívky. In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o. s. 70-76. ISBN 978-80-88506-17-1. 2023.

  2022

  1. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Aneta SIWÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Dlouhodobý výsledek chirurgického řešení primárního orbitálního teratomu - kazuistika. In VIII. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 1. vyd. Lípa. s. 58. ISBN 978-80-88379-17-1. 2022.
  2. POKORNÁ, Petra, Giannoula KLEMENT, Alžběta VAŠÍKOVÁ, Veronika KANDEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Peter MÚDRY, Michal KÝR, Tomáš MERTA, Viera BAJČIOVÁ, Zdenka KŘENOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ondřej SLABÝ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Minimal Residual Disease–Guided Intermittent Dosing in Patients With Cancer: Successful Treatment of Chemoresistant Anaplastic Large Cell Lymphoma Using Intermittent Lorlatinib Dosing. JCO PRECISION ONCOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, roč. 6, June 2022, s. 1-7. ISSN 2473-4284. doi:10.1200/PO.21.00525. 2022.

  2021

  1. MÚDRY, Peter, Michal KÝR, Ondřej ROHLEDER, Michal MAHDAL, Iva ZAMBO, Marta JEŽOVÁ, Tomáš TOMÁŠ a Jaroslav ŠTĚRBA. Improved osteosarcoma survival with addition of mifamurtide to conventional chemotherapy-Observational prospective single institution analysis. JOURNAL OF BONE ONCOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER, roč. 28, June 2021, s. 1-6. ISSN 2212-1374. doi:10.1016/j.jbo.2021.100362. 2021.
  2. BARTOŠ, Michal, Michaela MÁCHALOVÁ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Milan URÍK, Andrea KALIARIKOVÁ, Barbora PETROVÁ a Marta JEŽOVÁ. Pleomorfní adenom v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 76, č. 2, s. 109-112. ISSN 0069-2328. 2021.
  3. JANČÍKOVÁ, Jana, Soňa ŠIKOLOVÁ, Josef MACHAČ, Marta JEŽOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ a Milan URÍK. Salivary Gland Choristoma of the Middle Ear in a Child: A Case Report. Ear, Nose & Throat Journal. Thousand Oaks: Sage, roč. 100, 3_SUPPL, s. "356S"-"359S", 4 s. ISSN 0145-5613. doi:10.1177/0145561321995024. 2021.
  4. DAUMOVA, Magdalena, Marian SVAJDLER, Pavel FABIAN, Leoš KŘEN, Iva BABANKOVA, Marta JEŽOVÁ, Monika SEDIVCOVA, Tomas VANECEK, Kristyna BEHENSKA, Michal MICHAL a Ondrej DAUM. SDHC Methylation Pattern in Patients With Carney Triad. APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, roč. 29, č. 8, s. 599-605. ISSN 1541-2016. doi:10.1097/PAI.0000000000000920. 2021.
  5. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Pavel ZERHAU, Denisa PAVLOVSKÁ, Marta JEŽOVÁ, Tomáš JUŘENČÁK, Kateřina SLABÁ, Martin ŠTĚRBA, Arpád KEREKES, Tomáš MERTA, Terézia HALUŠKOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Jaroslav ŠTĚRBA a Petr JABANDŽIEV. Spindle Cell Hemangioma and Atypically Localized Juxtaglomerular Cell Tumor in a Patient with Hereditary BRIP1 Mutation: A Case Report. Genes. Basel: MDPI, roč. 12, č. 2, s. 1-8. ISSN 2073-4425. doi:10.3390/genes12020220. 2021.
  6. VEJMĚLKOVÁ, Klára, Zdeněk PAVELKA, Anna FAUSTMANNOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Petra POKORNÁ, Klára DRÁBOVÁ, Martin BROŽ, Hana PÁLOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tazemetostat jako součást terapie AT/RT – naše první zkušenosti. In XXX. Konference dětských hematologů a onkologů České republiky a Slovenské republiky. 2021.
  7. JAROŠOVÁ, Marie, Eva ONDROUŠKOVÁ, Anna BRZOBOHATÁ, Jiří ŠMEJKAL, Lenka DOKOUPILOVÁ, Soňa MEJSTŘÍKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Silvie ŠURKOVÁ, Zdenka KŘENOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Petra VESELÁ, Tomáš KEPÁK, Petr MUDRÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. T-buněčný lymfoblastický lymfom (T-LBL) dětského věku s kazuistikou geneticky zajímavého případu. In 54. Mezinárodní cytogenetická konference a XIII. Hradecký genetický den (2021). 2021.
  8. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Pavel DIBLÍK, Johana GLEZGOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Jan ŠACH a Daniel AUTRATA. Uveální melanom u 15leté dívky. Kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 77, č. 2, s. 94-100. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2021/13. 2021.

  2020

  1. JOUZA, Martin, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva SLOUKOVÁ, Jakub PECL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Kateřina SLABÁ, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jaroslav A. HUBÁČEK a Petr JABANDŽIEV. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 11, August 2020, s. 1-5. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.568303. 2020.
  2. URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK, Michaela MÁCHALOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ, Petr JABANDŽIEV a Marta JEŽOVÁ. An expansive aneurysmal bone cyst of the maxillary sinus in an 8 year old child: Case report and review of literature. Acta Oto-Laryngologica Case Reports. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS, roč. 5, č. 1, s. 86-90. ISSN 2377-2484. doi:10.1080/23772484.2020.1838907. 2020.
  3. PÁLOVÁ, Hana, Michal KÝR, Karol PÁL, Tomáš MERTA, Peter MÚDRY, Kristýna POLÁŠKOVÁ, Tina CATELA IVKOVIĆ, Soňa ADAMCOVÁ, Tekla HORNAKOVA, Marta JEŽOVÁ, Leoš KŘEN, Jaroslav ŠTĚRBA a Ondřej SLABÝ. Assessment of Tumor Mutational Burden in Pediatric Tumors by Real-Life Whole-Exome Sequencing and In Silico Simulation of Targeted Gene Panels: How the Choice of Method Could Affect the Clinical Decision? Cancers. BASEL: MDPI, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers12010230. 2020.
  4. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Kateřina PERNICOVÁ a Marta JEŽOVÁ. ATYPICKÝ RETINOBLASTOM S MASKUJÍCÍM SYNDROMEM – DVĚ KAZUISTIKY. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o. s. 20. ISBN 978-80-88347-02-6. 2020.
  5. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Pavlína VOLFOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Castlemanova nemoc, jedna z příčin chronické systémové zánětlivé reakce, někdy i retence tekutin, vaskulitid a poruch imunity – mezinárodní diagnostická kritéria z roku 2017. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Mladá fronta a.s., roč. 26, č. 2, s. 92-100. ISSN 1213-5763. 2020.
  6. POLÁŠKOVÁ, Kristýna, Tomáš MERTA, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Michal KÝR, Pavel MAZÁNEK, Zdenka KŘENOVÁ, Peter MÚDRY, Marta JEŽOVÁ, Jiří TŮMA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Hana NOSKOVÁ, Karol PÁL, Ondřej SLABÝ, Pavel FABIAN, Šárka KOZÁKOVÁ, Jakub NERADIL, Renata VESELSKÁ, Veronika KANDEROVÁ, Jiří ŠTARHA, Tomáš FREIBERGER, Giannoula Lakka KLEMENT a Jaroslav ŠTĚRBA. Comprehensive Molecular Profiling for Relapsed/Refractory Pediatric Burkitt Lymphomas-Retrospective Analysis of Three Real-Life Clinical Cases-Addressing Issues on Randomization and Customization at the Bedside. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., roč. 9, FEB 2020, s. 1-9. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01531. 2020.
  7. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Marta JEŽOVÁ a Jiří TŮMA. Eosinophilic Enteritis - Case Report of a Rare Manifestation and Review of Updates. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 74, č. 6, s. 492-496. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020492. 2020.
  8. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020469. 2020.
  9. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Histiocytózy a neoplazie odvozené od makrofágů a dendritických buněk. Srovnání WHO klasifikace z roku 2017 a klasifikace Histiocyte society z roku 2016. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 66, č. 6, s. "e19"-"e27", 9 s. ISSN 0042-773X. 2020.
  10. KRÁL, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Marta JEŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Léčba Erdheimovy-Chesterovy choroby. Transfuze a hematologie dnes. roč. 26, č. 4, s. 271-277. ISSN 1213-5763. 2020.
  11. GOJO, Johannes, Zdeněk PAVELKA, Danica ZAPLETALOVÁ, Maria T. SCHMOOK, Lisa MAYR, Sibylle MADLENER, Michal KÝR, Klára VEJMĚLKOVÁ, Martin SMRČKA, Thomas CZECH, Christian DORFER, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Amedeo A. AZIZI, Monika CHOCHOLOUS, Dominik REISINGER, David LAŠTOVIČKA, Dalibor VALÍK, Christine HABERLER, Andreas PEYRL, Hana NOSKOVÁ, Karol PÁL, Marta JEŽOVÁ, Renata VESELSKÁ, Šárka KOZÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Irene SLAVC a Jaroslav ŠTĚRBA. Personalized Treatment of H3K27M-Mutant Pediatric Diffuse Gliomas Provides Improved Therapeutic Opportunities. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., roč. 9, JAN 10 2020, s. 1-14. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01436. 2020.
  12. JABANDŽIEV, Petr, Eva HLAVÁČKOVÁ, Viktor BÍLY, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Romana KOZUMPLÍKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Tereza PINKASOVÁ, Martin JOUZA, Jakub PECL, Marta JEŽOVÁ, Václava CURTISOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Trichohepatoenteric syndrome in a patient with TTC37 mutations – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 74, č. 6, s. 481-487. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020481. 2020.

  2019

  1. SZAFRANSKI, Przemyslaw, Qian LIU, Justyna A. KAROLAK, Xiaofei SONG, Nicole DE LEEUW, Brigitte FAAS, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, Marta JEŽOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Kathleen A. GIBBS, Lea F. SURREY, Virginie POISSON, Denis BERUBE, Luc L. OLIGNY, Jacques L. MICHAUD, Edwina POPEK a Pawel STANKIEWICZ. Association of rare non-coding SNVs in the lung-specific FOXF1 enhancer with a mitigation of the lethal ACDMPV phenotype. Human Genetics. NEW YORK: SPRINGER, roč. 138, 11-12, s. 1301-1311. ISSN 0340-6717. doi:10.1007/s00439-019-02073-x. 2019.
  2. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastom s maskujícím syndromem - dvě kazuistiky. s. 13-13. 2019.
  3. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastom s maskujícím syndromem - dvě kazuistiky. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org s.r.o. s. 90. ISBN 978-80-87562-95-6. 2019.
  4. VESELSKÁ, Renata, Marta JEŽOVÁ, Michal KÝR, Pavel MAZÁNEK, Petr CHLAPEK, Viera DOBROTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Comparative Analysis of Putative Prognostic and Predictive Markers in Neuroblastomas: High Expression of PBX1 Is Associated With a Poor Response to Induction Therapy. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media SA, roč. 9, NOV 15, s. 1-12. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01221. 2019.
  5. KÝR, Michal, Kristýna POLÁŠKOVÁ, Zuzana KUTTNEROVÁ, Tomáš MERTA, Jakub NERADIL, Jitka BERKOVCOVÁ, Ondřej HORKÝ, Marta JEŽOVÁ, Renata VESELSKÁ, Giannoula Lakka KLEMENT, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Individualization of Treatment Improves the Survival of Children With High-Risk Solid Tumors: Comparative Patient Series Analysis in a Real-Life Scenario. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., roč. 9, JUL 17 2019, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.00644. 2019.
  6. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Kateřina ŠENKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ, Tomáš KEPÁK a Marta JEŽOVÁ. Je to nitrooční zánět nebo nádor? - kazuistika 12letého chlapce. In Pražský oční festival. 2019.
  7. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, T NEBESKÝ, Z ŘEHÁK, A FASSMAN, P SMILEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Klinické obrazy histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., roč. 25, č. 3, s. 219-228. ISSN 1213-5763. 2019.
  8. DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA, Jakub TUREK, R MACHACEK, Robert MACHÁČEK, Pavel MAZÁNEK, Marta JEŽOVÁ a Ladislav PLÁNKA. Laparostomy in Management of Patient with Neuroblastoma and Diffuse Liver Metastases. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. HOBOKEN: WILEY, roč. 66, s. S561-S562. ISSN 1545-5009. 2019.
  9. PAVELKA, Zdeněk, Klára VEJMĚLKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, N NOSKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, David LAŠTOVIČKA, Martin SMRČKA a Jaroslav ŠTĚRBA. Naše první zkušenosti s imunoterapií Nivolumabem (protilátkou Anti-PD-1) v léčbě maligních gliomů CNS. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
  10. DOBROTKOVÁ, Viera, Petr CHLAPEK, Marta JEŽOVÁ, Kateřina ADÁMKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Prediction of neuroblastoma cell response to treatment with natural or synthetic retinoids using selected protein biomarkers. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, roč. 14, č. 6, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0218269. 2019.
  11. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 75, č. 1, s. 40-44. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2019/1/5. 2019.
  12. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta SIWÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. 1. vyd. BOS org s.r.o. s. 94. ISBN 978-80-87562-95-6. 2019.
  13. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta SIWÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. ISBN 978-80-89797-47-9. 2019.
  14. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, J NEUBAUER, Z ŘEHÁK a Luděk POUR. Přehled maligních chorob odvozených od histiocytárních a dendritických buněk. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., roč. 25, č. 2, s. 131-146. ISSN 1213-5763. 2019.
  15. VEJMĚLKOVÁ, Klára, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Karel ZITTERBART, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Radim LIPINA, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Role určení molekulární podskupiny ependymomu v predikci prognózy – příklady konkrétních pacientů. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.

  2018

  1. PAVELKA, Zdeněk, Viera BAJČIOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Peter MÚDRY, Marta JEŽOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Lenka SOUČKOVÁ. Imunoterapie jako součást individualizované léčby glioblastomu u adolescenta se syndromem konstitučního deficitu v „mismatch repair“ opravném systému. In Brněnské onkologické dny. 2018.
  2. BAJČIOVÁ, Viera, Peter MÚDRY, Zdeněk PAVELKA a Marta JEŽOVÁ. Imunoterapie u nádorů dětského věku - předběžná analýza pacientů KDO FN Brno. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 2. - 4. 11. 2018, České Budějovice. 2018.
  3. BAJČIOVÁ, Viera, Marta JEŽOVÁ a Hana NOSKOVÁ. Melanom u dětí - nový pohled v době precizní onkologie. Retrospektivní analýza pacientů KDO FN Brno. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 2. - 4. 11. 2018, České Budějovice. 2018.
  4. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. ISSN 1213-1032. 2018.

  2017

  1. MÚDRY, Peter, Ondřej SLABÝ, Jakub NERADIL, Jana ŠOUKALOVÁ, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Ondřej ROHLEDER, Marta JEŽOVÁ, Anna SEEHOFNEROVÁ, Elleni PONECHAL MICHU, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Case report: rapid and durable response to PDGFR targeted therapy in a child with refractory multiple infantile myofibromatosis and a heterozygous germline mutation of the PDGFRB gene. BMC Cancer. London, UK: BioMed Central, roč. 17, č. 119, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-017-3115-x. 2017.
  2. JEŽOVÁ, Marta a Renata GAILLYOVÁ. Familiální hemofagocytující lymfohistiocytóza - od autopsie k prenatální diagnostice. Kazuistika. Cesk Patol. roč. 53, č. 1, s. 29-34, 5 s. ISSN 1210-7875. 2017.
  3. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X. 2017.

  2016

  1. DOUŠEK, R, J TŮMA, Marta JEŽOVÁ, R MACHÁČEK a L PLÁNKA. Diagnostická a léčebná úskalí u pacientů s maligním nádorem tlustého střeva. 62. Kongres slovenských a českých dětských chirurgů, 12. – 14. 10. 2016 Olomouc, Česká republika. 2016.
  2. DVORAKOVA, Petra, Michal KÝR, Marta NEKULOVA, Marta JEŽOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Ondřej SLABÝ, Jaroslav ŠTĚRBA, Borivoj VOJTESEK, Lenka HERNYCHOVA a Karel ZITTERBART. Quantitative proteomic profiling in medulloblastoma recapitulates subgrouping based on transcriptional profiles. In 17th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology (ISPNO), Liverpool. ISSN 1522-8517. 2016.

  2015

  1. SKUTKOVÁ, Linda, Marta JEŽOVÁ, Jiří NAVRÁTIL a Hana JIČÍNSKÁ. Neobvyklá příčina nekrotizující enterokolitidy u donošeného novorozence. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. ISBN 978-80-7177-964-3. 2015.

  2013

  1. SEN, Partha, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, Marta JEŽOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Colby NAVARRO, Iris SILVA, Claire LANGSTON, Stephen WELTY, John BELMONT a Pawel STANKIEWICZ. A familial case of alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins supports paternal imprinting of FOXF1 in human. European Journal of Human Genetics. London: Nature Publishing Group, roč. 21, č. 4, s. 474-477. ISSN 1018-4813. doi:10.1038/ejhg.2012.171. 2013.
  2. GERYCHOVÁ, Romana, Partha SEN, Petr JANKŮ, Marta JEŽOVÁ a Iveta VALÁŠKOVÁ. Alveolární kapilární dysplazie - familiární výskyt. In Brněnský genetický den Klinická genetika - genetická diagnostika. 2013.
  3. SEN, Partha, Yaping YANG, Colby NAVARRO, Iris SILVA, Przemyslaw SZAFRANSKI, Katarzyna E KOLODZIEJSKA, Avinash V DHARMADHIKARI, Hasnaa MOSTAFA, Harry KOZAKEWICH, Debra KEARNEY, John B CAHILL, Merrissa WHITT, Masha BILIC, Linda MARGRAF, Adrian CHARLES, Jack GOLDBLATT, Kathleen GIBSON, Patrick E LANTZ, A Julian GARVIN, John PETTY, Zeina KIBLAWI, Craig ZUPPAN, Allyn MCCONKIE-ROSELL, Marie T MCDONALD, Stacey L PETERSON-CARMICHAEL, Jane T GAEDE, Binoy SHIVANNA, Deborah SCHADY, Philippe S FRIEDLICH, Stephen R HAYS, Irene Valenzuela PALAFOLL, Ulrike SIEBERS-RENELT, Axel BOHRING, Laura S FINN, Joseph R SIEBERT, Csaba GALAMBOS, Lananh NGUYEN, Melissa RILEY, Nicolas CHASSAING, Adeline VIGOUROUX, Gustavo ROCHA, Susana FERNANDES, Jane BRUMBAUGH, Kari ROBERTS, Ho-ming LUK, Ivan F M LO, Stephen LAM, Romana GERYCHOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Florence FELLMANN, Katayoun AFSHAR, Eric GIANNONI, Vincent MUHLETHALER, Jinlong LIANG, Jacques S BECKMANN, Janet LIOY, Hitesh DESHMUKH, Lakshmi SRINIVASAN, Daniel T SWARR, Melissa SLOMAN, Charles SHAW-SMITH, Rosa Laura van LOON, Cecilia HAGMAN, Yves SZNAJER, Catherine BARREA, Christine GALANT, Thierry DETAILLE, Jennifer A WAMBACH, F Sessions COLE, Aaron HAMVAS, Lawrence S PRINCE, Karin E M DIDERICH, Alice S BROOKS, Robert M VERDIJK, Hari RAVINDRANATHAN, Ella SUGO, David MOWAT, Michael L BAKER, Claire LANGSTON, Stephen WELTY a Pawel STANKIEWICZ. Novel FOXF1 Mutations in Sporadic and Familial Cases of Alveolar Capillary Dysplasia with Misaligned Pulmonary Veins Imply a Role for its DNA Binding Domain. Human Mutation. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, roč. 34, č. 6, s. 801-811. ISSN 1059-7794. doi:10.1002/humu.22313. 2013.

  2012

  1. BRICHTOVÁ, Eva, Martin SMRČKA, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Cerebral tumors manifested in the first year of age and their treatment. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. ISSN 0256-7040. 2012.

  2011

  1. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tumory mozku manifestované v prvním roce věku. In Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice. 2011.

  2010

  1. JEŽOVÁ, Marta a Šárka PRÁŠILOVÁ. Autosomálně dominantní polycystóza ledvin u plodu se zdánlivě negativní rodinnou anamnézou - kazuistika. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, roč. 46/55, č. 3, s. 68-71. ISSN 1210-7875. 2010.

  2008

  1. JEŽOVÁ, Marta, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Josef FEIT a Pavel VLAŠÍN. Hypertext atlas of fetal and neonatal pathology. In Diagnostic Pathology. www.diagnosticpathology.org/content/3/S: BioMed Central Ltd. 1 s. 2008.
  2. JEŽOVÁ, Marta, Katarína MÚČKOVÁ a Petra KOUKALOVÁ. Listeria monocytogenes jako příčina spontánního abortu - popis tří případů. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, roč. 44/53, č. 3, s. 71-74. ISSN 1210-7875. 2008.
  3. FEIT, Josef, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Lukáš HEJTMÁNEK, Hana JEDLIČKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS a Věra FEITOVÁ. Virtual microscope interface to high resolution histological images. In Diagnostic Pathology. (3)Suppl 1). http://www.diagnosticpathology.org: 2006 Kayser; licensee BioMed Central Ltd. s. NA, 1 s. 2008.

  2007

  1. FEIT, Josef, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Ondřej SOUČEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Milana ŠACHLOVÁ. Atlas patologie pro studenty medicíny. 0.99. Brno, 2007.
  2. JEŽOVÁ, Marta. Fetomaternální listerióza. In 15. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 29-29. ISBN 978-80-736-8331-3. 2007.
  3. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN a Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007. 1.11. Brno, 2007.
  4. FEIT, Josef, Lukáš HEJTMÁNEK, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Věra FEITOVÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel VLAŠÍN. Hypertextové atlasy patologie 2007. In MEFANET 2007. Brno: MSD. ISBN 978-80-739-2007-4. 2007.
  5. JEŽOVÁ, Marta a Josef FEIT. Internetový atlas fetální a novorozenecké patologie. In MEFANET 2007. Brno: MSD. ISBN 978-80-739-2007-4. 2007.
  6. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK a Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M. s. 59-64, 5 s. ISBN 978-80-867-4200-7. 2007.
  7. FEIT, Josef, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, ULMAN a Luděk MATYSKA. Přístup k obrazům o vysokém rozlišení pomocí Internetu. In 15. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 22-22. ISBN 978-80-736-8331-3. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2024 05:40