Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Markéta NOVOTNÁ, Liběna JAROLÍMKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Šárka TITTELBACHOVÁ, Petr STUDNIČKA, Kateřina CHALOUPKOVÁ a Jitka MATTYÁŠOVSKÁ. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR. Brno: MMR, 2019. 157 s.
 2. NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, roč. 67, č. 2, s. 535-544. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967020535.
 3. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Česká podoba konsolidace DMO. In Klímová, V., Žítek, V.. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 492-499, 8 s. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/cz.muni.p210-9268-2019-62.
 4. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta NOVOTNÁ. Mobility behaviour in connection with the high-speed rail. In Conference: ATLAS Annual Conference 2019: Tourism Transformations, Girona, Spain, 17 - 20 September, 2019. 2019. doi:10.13140/RG.2.2.22570.36803.
 5. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Slovníček pojmů. Politiky cestovního ruchu. Brno, 2019. 12 s.
 6. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ a Filip EMMER. Zpráva hodnotící modernizaci předmětu Politiky cestovního ruchu. Brno, 2019. 7 s.
 7. 2018

 8. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza aktérů cestovního ruchu v destinaci. Brno, 2018. 10 s. doi:10.13140/RG.2.2.17541.86248.
 9. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Economic transition and tourism development - mass tourism in Prague. In Klímová, V., Žítek, V.. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 501-507, 7 s. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-65.
 10. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Paul C. NATHANAIL, Kamila TUREČKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Resident's preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities. Land Use Policy, Elsevier Limited, 2018, roč. 76, July 2018, s. 224-234. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol.2018.05.013.
 11. BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. To be governed or to be guided - Destination networks from the Czech perspective. In 4th Advances in Destination Management 2018. 2018. doi:10.13140/RG.2.2.33226.00965.
 12. 2017

 13. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Mock practice or how to develop managerial competencies in students of Regional Development and Tourism at Masaryk University. Czech Journal of Tourism, Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 72-73. ISSN 1805-3580.
 14. BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica, Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02.
 15. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Obchodní strategie destinační společnosti. Brno, 2017. 20 s.
 16. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Reflection on the destination management in the Czech Republic. In ATLAS Annual Conference 2017. Destinations past, present and future. Viana do Castelo, Portugal, 12-15 September, 2017. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.18782.13123.
 17. NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism and rural area in Czech republic. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 794-801, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-104.
 18. HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. : Czech Journal of Tourism, 2017. ISSN 1805-3580.
 19. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop na zdokonalení prezentačních schopností - zkušenosti z praxe. 2017.
 20. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 7. - 8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 s. ISBN 978-80-210-8845-0.
 21. 2016

 22. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination. In ATLAS Annual Conference 2016. Tourism, Lifestyles and Locations. Canterbury, United Kingdom, 14-16 September, 2016. 2016.
 23. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Too Many Policy Options, Not Enough Diversity? A Typology of Tourism Policy Tools. International Journal of Tourism Research, John Wiley & Sons Ltd, 2016. ISSN 1522-1970.
 24. HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. : Czech Journal of Tourism, 2016. ISSN 1805-3580.
 25. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 59 s. ISBN 978-80-210-8527-5.
 26. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 8. - 9. září 2016 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 59 s. ISBN 978-80-210-8527-5.
 27. 2015

 28. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s.
 29. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destination management in crisis - the case study of the Czech Republic. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015.
 30. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006.
 31. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015.
 32. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Dorota PRIEČINSKÁ. Tourism destination governance - a case study of Francie, Rennes. In Holešinská, A.. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 10. - 11. září 2015 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 80-87, 8 s. ISBN 978-80-210-8117-8.
 33. HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. : Czech Journal of Tourism, 2015. ISSN 1805-3580.
 34. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 10.-11. září 2015. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 125 s. ISBN 978-80-210-8117-8.
 35. 2014

 36. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce destinačních společností s aktéry cestovního ruchu. In Holešinská Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 55-65, 11 s. ISBN 978-80-210-7585-6.
 37. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 796-801, 6 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103.
 38. HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. : Czech Journal of Tourism, 2014. ISSN 1805-3580.
 39. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-7585-6.
 40. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-7585-6.
 41. 2013

 42. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Pavlína JEZDINSKÁ. Administrativní hranice jako překážka pro destinační management. In KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice 19.-21. června 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 610-616, 7 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-77.
 43. HOLEŠINSKÁ, Andrea. DMO - A dummy-made organ or a really working destination management organization. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-36. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2013-0002.
 44. HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. : Czech Journal of Tourism, 2013. ISSN 1805-3580.
 45. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Zkušenosti s řízením cestovního ruchu a jeho legislativní úpravou v zahraničí. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2013, roč. 9, č. 19, s. 3-12. ISSN 1801-1535.
 46. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 12.-13. září 2013. CD-ROM. In 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 12.-13. září 2013. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1-207, 207 s. ISBN 978-80-210-6644-1.
 47. 2012

 48. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj podpory regionálního rozvoje. Regionální studia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, VI., č. 1, s. 2-13. ISSN 1803-1471.
 49. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7.
 50. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko. In Antonín Franke a kol.: Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. VŠH v Praze, Wolters Kluwer. 2012, 301 s. první. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 166 - 191, 26 s. Cestovní ruch, č. 1. ISBN 978-80-7357-718-6.
 51. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice - kde je zakopán pes. In Holešinská, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6.-7. září 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 27-36, 10 s. ISBN 978-80-210-6078-4.
 52. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Transformation of global cities - urban tourism and branding: Prague perspective. In 2012 ATLAS Conference. Re-creating the Global City: Tourism, Leisure and Mega-Events in the Transformation of 21st Century Cities. Book of Abstracts. 2012.
 53. HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. 2012. ISSN 1805-3580.
 54. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Studia turistica, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, prosinec 2012, s. 105-106. ISSN 1804-252X.
 55. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6. - 7. září 2012. CD-ROM. In 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6. - 7. září 2012. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-123, 123 s. ISBN 978-80-210-6078-4.
 56. 2011

 57. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV a Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
 58. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Legislativní úprava cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy. In Andrea Holešinská. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 19-30, 12 s. ISBN 978-80-210-5728-9.
 59. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno: ESF MU, 2011. 92 s.
 60. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15.-16. září 2011. CD-ROM. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15.-16. září 2011. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1-169, 169 s. ISBN 978-80-210-5728-9.
 61. 2010

 62. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza vybraných zahraničních právních předpisů upravujících organizaci cestovního ruchu. In KLÍMOVÁ, Viktorie. XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 331-339, 9 s. ISBN 978-80-210-5210-9.
 63. ŠAUER, Martin, Andrea HOLEŠINSKÁ a Jiří VYSTOUPIL. Business travel in the Czech Republic: Conferences and trade faires - geographical analysis. In Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Volume 11: Conditions, state and development perspectives of business tourism. Wrocław: University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2010. s. 287-295, 9 s. ISBN 978-83-928193-9-4.
 64. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management z pohledu vývoje teorie a praxe. In Holešinská, A.. 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 30-54, 25 s. ISBN 978-80-210-5372-4.
 65. ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Economic transition and tourism development in Czechia: Path to mass tourism? In ATLAS Annual Conference 2010 "Mass tourism vs. niche tourism". Abstract Book. 2010. ISBN 978-90-75775-50-1.
 66. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In Destinations revisited. Proceedings of the ATLAS conference Viana do Castelo, Portugal, 2007. Part 4 Destinatin Management and Marketing. Arnhem: ATLAS, 2010. s. 9-19, 11 s. ISBN 978-90-75775-48-8.
 67. ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Podpora památek a kulturních zařízení pro potřeby cestovního ruchu (na příkladě operačních programů EU). In Aktuální problémy cestovního ruchu "Kulturní cestovní ruch" - sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytecnická Jihlava, 2010. s. 56-67, 12 s. ISBN 978-80-87035-31-3.
 68. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Setkání odborníků na cestovní ruch pod Pálavskými vrchy. COT business, Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2010, říjen 2010, s. 18. ISSN 1212-4281.
 69. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. CD-ROM. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1-274, 274 s. ISBN 978-80-210-5372-4.
 70. 2009

 71. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destination Management of Tourist Area Pálava and Lednice-Valtice Complex - Case Study Mikulovsko. In IFHP Annual International Conference 2009 "Tourism - Current and Future Challenges for Urban Development". 2009. ISBN 978-80-904020-4-1.
 72. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity. In AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU “Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu“ - sborník ze 4. mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 117-120, 4 s. ISBN 978-80-87035-25-2.
 73. 2008

 74. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management, nebo-li řízení destinace a jeho aplikace v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, IV, č. 8, s. 41-52. ISSN 1801-1535.
 75. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko - model opatření k rozvoji domácího apříjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vybraných oblastech - oblast s převažujícími přírodními předpoklady - region Jižní Morava, Česká republika. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 3, říjen, s. 77-104. ISSN 1801-1535.
 76. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Prostorová organizace řízení cestovního ruchu. In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2008. s. 184-191, 8 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 77. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 78. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 79. 2007

 80. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management a spolupráce v destinaci. In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-87035-01-6.
 81. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007. 90 s. první. ISBN 978-80-210-4500-2.
 82. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Tomáš KRAJÍČEK. Elektronická forma zkoušení - praktické zkušenosti z předmětu ekonomická geografie. 2007. 6 s.
 83. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In ATLAS Annual Conference 2007: Destinations revisited. Perspectives on developing and managing tourist areas. 2007.
 84. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In ATLAS Annual Conference 2007: Destinations revisited. Perspectives on developing and managing tourist areas. 2007.
 85. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9.
 86. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7.
 87. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2.
 88. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6.
 89. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce jako klíčový faktor destinačního managementu. In Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 332-337, 6 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
 90. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu. In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 273-280, 8 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 91. 2006

 92. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
 93. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 88-92, 5 s. ISBN 80-210-4085-8.
 94. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování. In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 217-220, 4 s. ISBN 8021041552.
 95. ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism Regionalization in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Volume II. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 355-360, 6 s. ISBN 963-9483-68-0.
 96. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Venkovský cestovní ruch v České republice. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 251-255, 6 s. ISBN 8021041552.
 97. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Veřejná podpora cestovního ruchu jako jeden z nástrojů politiky cestovního ruchu. In 1. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma "Evropská unie a cestovní ruch". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2006. s. 5-5, 6 s.
 98. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Jiří VYSTOUPIL. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. (Zpráva specifikovaného výzkumu). : ESF MU, 2006.
 99. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu a jejich začlenění do strategických dokumentu. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 11. mezinárodní konference na téma "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Využití tradic v cestovním ruchu". Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, 2006. s. 35-40, 6 s. ISBN 80-7040-895-2.
 100. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu v ČR a jejich začlenění do strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu. Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2006. COT business.
 101. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6.
 102. 2005

 103. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa. In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 183-188, 6 s. ISBN 80-244-1221-7.
 104. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Petra METELKOVÁ. Kooperace veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji. In Sborník příspěvků z teoretického semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru". Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 1-8, 8 s. ISBN 80-210-3764-4.
 105. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nástin hodnocení kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 247-253, 7 s. ISBN 80-210-3888-8.
 106. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Návrh tvorby webových stránek destinace. Brno: ESF MU, 2005. 23 s.
 107. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 47-50, 4 s. ISBN 80-7040-766-2.
 108. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Veřejný sektor a cestovní ruch. In Sborník z 6. mezinárodní konference "Veřejná ekonomika a správa 2005". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2005. s. 1-9, 10 s. ISBN 80-248-0876-5.
 109. 2004

 110. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Kvalita poskytovaných služeb turistickými informačními centry. In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004. s. 27-33, 7 s. ISBN 80-210-3549-8.
 111. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Petra METELKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Marketing and Management in the tourist Destinantion of South Moravia. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 9. mezinárodní konference na téma: "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta katedra cestovního ruhcu v Táboře, 2004. s. 192-197, 6 s. ISBN 80-7040-690-9.
 112. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center. In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. s. 132-132, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 113. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. s. 230-233, 4 s. ISBN 963-9483-44-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 16:00