Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. VACKOVÁ, Barbora a Nina BARTOŠOVÁ. Baťovany – Partizánske: The Contemporary Re/invention of the Heritage of a Baťa Company Town. Český lid. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2024, roč. 111, č. 2, s. 199-219. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21104/CL.2024.2.03.
  2. VACKOVÁ, Barbora. Krásné město: Estetická reprezentace města a její dopady. In Ne(-)lidské město: 9. brněnská konference urbánních studií. 2024.
  3. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. el. vyd. 2024, obsahově s. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 252 s. ISBN 978-80-280-0538-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0538-2024.
  4. VACKOVÁ, Barbora a Markéta MALÁ. Restoration of the Village of Lidice: Architecture, Ideology, and Politics. In Architecture and Central Planning in Czechoslovakia and State-Socialist Central Europe, 1945–1958. 2024.

  2023

  1. VACKOVÁ, Barbora a Nina BARTOŠOVÁ. Baťovany – Partizánske: contemporary re/inventing the history of the Baťa company town. In SIEF 2023 Congres: Living Uncertainty. 2023.
  2. VACKOVÁ, Barbora. Displaced square: the meanings reduction of the historical site. In Fragments, Traces, Memories: Internationa Conference. 2023.
  3. VACKOVÁ, Barbora, Vít STROBACH a Eva CHODĚJOVSKÁ. Krajina a prostor. In David Valůšek, Ondřej Ševeček, Vítězslav Sommer. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. 1. vyd. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, s. 338-377. ISBN 978-80-87766-27-9.
  4. VACKOVÁ, Barbora a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Média a komunikace. In David Valůšek, Ondřej Ševeček, Vítězslav Sommer. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. 1. vyd. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, s. 422-457. ISBN 978-80-87766-27-9.

  2022

  1. HOŘICKÁ, Jana, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR, Barbora VACKOVÁ, Terezie LOKŠOVÁ, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Michal ŠOUREK, Martin ROUČKA a Ivan KOSTURÁK. Evaluační zpráva a policy paper : Hmotný a nehmotný veřejný prostor: definice, stav a možné přístupy. Praha, Brno: Technologická agentura ČR, 2022, 29 s. první.
  2. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie, Barbora VACKOVÁ, Slavomíra FERENČUHOVÁ a Terezie LOKŠOVÁ. Město: Hranice představivosti. 8. brněnská konference urbánních studií, 19. - 20. 5. 2022. 2022.
  3. VACKOVÁ, Barbora. Pandemie, výzkum a malé město. In město: Hranice představivosti 8. brněnská konference urbánních studií. 2022.
  4. HOŘICKÁ, Jana, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Barbora VACKOVÁ, Rudolf BURGR, Terezie LOKŠOVÁ a Martin ROUČKA. Spolu v malém historickém městě. 2022.
  5. VACKOVÁ, Barbora a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Visit Bohemian Venice – the City of Fairy Tales or How to Sell a Small Town? In EAUH Antwerp 2022: Inequality and the City. 2022.

  2021

  1. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Hranice domova v období karantény. In Výroční konference ČSS / Czech Sociological Association Conference 2021. "sociological reflections | sociologické reflexe", ONLINE - FSS MU, 23. - 25. 6. 2021. 2021.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Kdo s kým mluví v malém městě? Studie komunikačních aktérů a kanálů města s 5,5 tisíci obyvateli. In Konference České sociologické společnosti. 2021.
  3. VACKOVÁ, Barbora a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Small town communication modes. In International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) Conference. 2021.

  2020

  1. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. Communication Within a UNESCO Heritage Community. In MeCCSA Brighton 2020. Media Interactions and Environments. 2020.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Terezie LOKŠOVÁ. (Jak) ovlivňuje vyprávění o turismu vnitřní kohezi města? Případová studie Telč. In 15. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. 2020.
  3. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Barbora VACKOVÁ a Terezie LOKŠOVÁ. Jakou chceme Telč a pro koho? Workshop pro členy Komise pro kulturu a cestovní ruch a další zájemce z MěÚ Telč. 2020.
  4. VACKOVÁ, Barbora, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR a Terezie LOKŠOVÁ. Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 38 s.
  5. VACKOVÁ, Barbora a Terezie LOKŠOVÁ. Spolu v Telči. Přednáška pro studenty cestovního ruchu a geografie VŠPJ a JU ČB v rámci jejich společného výjezdního semináře. 2020.
  6. VACKOVÁ, Barbora, Ivana BALGOVÁ a Tomáš HOŘENÍ SAMEC. Svépomocné bydlení v době pozdního státního socialismu: responsibilizace, ideologie a beton. Studia Ethnologica Pragensia. Univerzita Karlova, 2020, č. 1, s. 58-77. ISSN 1803-9812.

  2019

  1. VACKOVÁ, Barbora. Baťovka – Modernist Vision of the Life of the Baťa a .s . Concern in the Slovácko Region. In Lesňák, Slavomír, Novák, Svatopluk, Porubjak, Matúš. SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍHO EXKURZNÍHO VYUČOVÁNÍ JAKO PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ SBORNÍK Z KONFERENCE 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 226-236. ISBN 978-80-210-9393-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 1, s. 5-28. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-1.
  3. VACKOVÁ, Barbora. City of Workers: The Changing Visuality of an Industrial City within Different Political Regimes. In 2019 ASEEES SUMMER CONVENTION: Cultural Wars. 2019.
  4. VACKOVÁ, Barbora. Doma ve městě UNESCO. In Města budoucnosti. 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
  5. VACKOVÁ, Barbora. Jak žít s kulturním dědictvím? In COL — conference #2 Hodnoty společného dědictví. 2019.
  6. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Barbora VACKOVÁ, Terezie LOKŠOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. MĚSTA BUDOUCNOSTI: 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
  7. VACKOVÁ, Barbora. Na cestě časem / Geografie "sólistů a sólistek". In Pospíšilová, Lucie; Osman, Robert. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, s. 69-89. ISBN 978-80-246-4255-0.
  8. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Neviditelná a viditelná města : editorial. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 7-9. ISSN 1214-813X.
  9. VACKOVÁ, Barbora. R.U.R. - dystopie o modernitě, sociologický přístup. In Robot. 2019.
  10. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia. Vol. 16, no. 1 : Neviditelná a viditelná města. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 205 s. ISSN 1214-813X.
  11. VACKOVÁ, Barbora. "The house as an object of musealization: presentation of the modernist house in the contemporary city". In SIEF2019 Congress "Track Changes: Reflecting on a Transforming World". 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.22582/SIEF2019prg.
  12. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva - empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 229 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9472-7.
  13. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9473-4.
  14. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9472-7.

  2018

  1. VACKOVÁ, Barbora. Baťové v regionu – modernizace společnosti (nejen) na moravsko-slovenském pomezí. 2018.
  2. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ a Jitka RESSOVÁ. Baťovský domek : Mizející prvky zlínské architektury. In Baťovský domek : Mizející prvky zlínské architektury. 2018.
  3. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ a Jitka RESSOVÁ. Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury. In Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury. 2018.
  4. VACKOVÁ, Barbora. Doma? Fenomenologie, Jan Patočka a význam domova. Online. In Slavomír Leňák, Barbora Vacková. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 160-169. ISBN 978-80-210-8958-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
  5. VACKOVÁ, Barbora. History mirrored in glass: Tomáš Baťa Memorial in Zlín. In Spaces and Places in Transition: Urban and Rural Transformations in Central and Eastern Europe. 2018.
  6. ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. In-depth Interview or How to Study "Unwritten Rules...". In Qualitative Research in Law Conference. 2018.
  7. LESŇÁK, Slavomír a Barbora VACKOVÁ. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 190 s. ISBN 978-80-210-8958-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
  8. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Agata ZYSIAK. Living in the Projects: Company Towns Imagined, Planned and Lived. (from 19th to 21st century). 2018.

  2017

  1. VACKOVÁ, Barbora, Jitka RESSOVÁ a Klára ELIÁŠOVÁ. Baťovský domek : mizející prvky zlínské architektury. produkce výstavy. 2017.
  2. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ a Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek : mizející prvky zlínské architektury. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, 314 s. ISBN 978-80-210-8667-8.
  3. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ a Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek. Mizející prvky zlínské architektury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 328 s. ISBN 978-80-210-8667-8.
  4. VACKOVÁ, Barbora. Doma? Fenomenologie, Jan Patočka a význam domova. In Jan Patočka a naše doba. 2017.
  5. POKORNÁ, Jana, Barbora VACKOVÁ a Vít STROBACH. Město ve víru modernity : Ideologie a moc v krajině průmyslového města 20. století. 2017.
  6. VACKOVÁ, Barbora, Terezie LOKŠOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. (NE)VIDITELNÁ MĚSTA: 6. brněnská konference urbánních studií. 2017.
  7. VACKOVÁ, Barbora a Vít JAKUBÍČEK. Specializovaný workshop - umění a design. 2017.
  8. VACKOVÁ, Barbora. Tomas Bata : Czech shoemaker, entrepreneur, villain, capitalist,... and myth. In 13th Congress SIEF : Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity. 2017.

  2016

  1. VACKOVÁ, Barbora. Co znamená "doma"? In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Výroční konference ČGS. 2016.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1. vyd. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, s. 83-117. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06452-0.
  3. VACKOVÁ, Barbora. Hledání města : Kde se potkává člověk, stavba a plán? In Člověk, stavba, územní plánování 10. 2016.
  4. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. ”How to wind the clock of the day?” Solo living phenomena and the various stabilities of home. Home Cultures: The Journal of Architecture, Design and Domestic Space. BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 2016, roč. 13, č. 3, s. 225-254. ISSN 1740-6315. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17406315.2016.1258124.
  5. VACKOVÁ, Barbora. Materie a paměť : Sociologický workshop projektu "Průmyslové město". 2016.
  6. VACKOVÁ, Barbora. Modern Art, Architecture and Urbanism in the Frame of Two Ideological Regimes: Modes of Dealing with Cultural Contradictions and Continuities in the Bata Company Town of Zlín. In 3th ISA Forum of Sociology. 2016.

  2015

  1. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Acclamation of solitude or disapproval of loneliness? The phenomenon of one member households through the lenses of episodic home ethnography. In European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2015: Housing and Cities in a time of change: Are we focusing on People? 2015.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Bezbřehý čas? Organizace času a prostoru lidí, kteří žijí sami. In Konference "Koncepty času a rytmu v sociálněvědním výzkumu". 2015.
  3. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. Čas(y) měst: 100 let urbánních studií. V. brněnská konference urbánních studií. 2015.
  4. VACKOVÁ, Barbora. Čí je to sídliště? Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62. ISSN 1211-5770.
  5. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Město a sólisté. In Čas(y) měst: V. brněnská konference urbánních studií, FSS MU, Brno, 12. - 14. 11. 2105. 2015.

  2014

  1. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 13-32. ISSN 1214-813X.
  2. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Domov lidí, kteří žijí sami. 2014.
  3. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Missing Bodies? The Visual Landscape of Home and Its Meanings to Solo-Living People. In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014.
  4. KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Barbora VACKOVÁ, Lukáš KALA a Lucie GALČANOVÁ. Proměny domova: prostory, přináležení a nové formy vztahů. 2014.
  5. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. 1. vyd. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014, s. 167-188. ISBN 978-80-246-2733-5.
  6. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014, 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4.
  7. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014, 264 s. ISBN 978-80-210-8123-9.
  8. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Spatial and temporal organisation of work and non/work in the context of solo-living home-making. In Conference of European Network for Housing Research: Beyond Globalisation. 2014.
  9. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The factory city of interwar period as a gendered space: the case of Zlín, Czech Republic. In 12th International Conference on Urban History, Cities in Europe, Cities in the World, Lisbon, 2014. 2014.

  2013

  1. VACKOVÁ, Barbora a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Domov samostatně žijících lidí. In Dvě společnosti - dvě sociologie. Konference ČMSS. 2013.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Domov samostatně žijících osob. In Město a domov. IV. brněnská konference urbánních studií. 2013.
  3. VACKOVÁ, Barbora. Idea bydlení za městem a koncept zahradního města. In Martin, Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Sub Urbs: Krajina, Sídla. Lidé. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 37-60. ISBN 978-80-200-2226-4.
  4. VACKOVÁ, Barbora, Slavomíra FERENČUHOVÁ, Lucie GALČANOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Město a domov: IV. brněnská konference urbánních studií. 2013.
  5. VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Normotvorba: právní pole jako dynamický heteronomní prostor. In Miroslav Tížik. Pierre Bourdieu ako inšpirácia pro sociologický výskum. 1. vyd. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013, s. 196-213. ISBN 978-80-85544-77-0.

  2012

  1. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Konference Company Towns of the Baťa Concern. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. ISSN 0038-0288.
  2. VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 237-252. ISBN 978-80-244-3023-2.

  2011

  1. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Historic mass-produced housing and the contemporary consumer: Bata's blue-collar houses in Zlín. In SIEF 2011: the 10th international SIEF congress - People make places - ways of feeling the world. 2011.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Jazyk, zkušenost, právní hermeneutika (jako součást vztahu práva a společnosti). In Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, Slovac Academic Press, 2011, s. 205-215, 16 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
  3. ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. Jazyk, zkušenost, právní hermeneutika (jako součást vztahu práva a společnosti). In Právo a jeho prostredie. 2011.
  4. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Konference Non-human in Anthropology, Praha, 4.–5.12.2010. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 197-199. ISSN 0038-0288.
  5. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu. In Třetí město. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011, s. 187-215. ISBN 978-80-7465-015-4.
  6. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Privacy, power and materiality. In The international conference "Company Towns of the Baťa Concern". 2011.
  7. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855.
  8. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Reprezentace suburbanizace v populární kultuře. In Třetí město. 2011.
  9. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. Třetí město. 1. vyd. Brno, Červený Kostelec: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2011, 228 s. ISBN 978-80-210-5834-7.
  10. VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Tvorba práva: boj v právním poli a jeho aktéři. In Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume. 2011.
  11. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. In Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. 2011.
  12. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288.

  2010

  1. VACKOVÁ, Barbora, Slavomíra FERENČUHOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010, 281 s. ISBN 978-80-87378-44-1.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Inovace, rutiny a cihly: Současnost zlínského baťovského bydlení. In Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010, s. 77-112. ISBN 978-80-87378-44-1.
  3. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Místo pro všechny? Menšiny v modernistickém městě. In Menšinová krajina vzpomínání v Evropském městě: Konkurenční společnosti paměti. 2010.
  4. VACKOVÁ, Barbora. Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 171 s. EDIS, svazek 6. ISBN 978-80-210-5252-9.
  5. VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Prožitek místa: Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Mezinárodní tematologická konference: MÍSTO – PROSTOR – KRAJINA. 2010.
  6. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Sociálně-prostorové vyčleňování v lokálních politikách a správní praxi: Aspekt připsané etnicity. In Sborník z Jihomoravské konference k problematice chudoby a sociálního vyloučení. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2010, 26 s.
  7. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia 3/2010 Československé město. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, 152 s. ISSN 1214-813X.
  8. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Za čistší město. In Jihomoravská konference k problematice boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 2010.

  2009

  1. VACKOVÁ, Barbora. Cizinec v ideální společnosti. In Město: proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, s. 13-30. ISBN 978-80-86818-86-3.
  2. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Everyday Life in a Materialized Urban Utopia. In International Symposium: A Utopia of Modernity: Zlín. 2009.
  3. ŘIHÁČEK, Tomáš. Hranice místa z hlediska zvukového prostředí. In FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ, Magdalena HLEDÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Město : proměnlivá ne/samozřejmost. Praha: nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 197-216. ISBN 978-80-86818-86-3.
  4. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Changes in Housing Culture in Zlín. In Klingan, K., Gust, K. 2009. A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City. Berlin: Zipp - German-Czech Cultural Projects, Jovis, 2009, 5 s. ISBN 978-3-86859-034-0.
  5. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Barbora (eds.) VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita, 2009, 252 s. ISBN 978-80-210-4866-9.
  6. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Současnost zlínského baťovského bydlení. In Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 2009.
  7. VACKOVÁ, Barbora. Společenský řád v utopii: zamyšlení nad "pluralizmem moci". In Pluralizmus moci a práva. 2009.
  8. VACKOVÁ, Barbora. Společenský řád v utopii: zamyšlení nad "pluralizmem moci". In Pluralizmus moci a práva. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2009, s. 89-101. ISBN 978-80-970144-3-8.
  9. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města / Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, roč. 11, č. 2, s. 311-337. ISSN 1212-8112.

  2008

  1. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Everyday Life in Materialized Urban Utopia: Contemporary Changes in Standardized Blue-collars‘ Housing in the City of Zlin. In Home & Urbanity: Cultural perspectives on housing and everyday life. 2008.
  2. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 03, č. 02, s. 1-23.
  3. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Rezidentnaja suburbanizacija v postkomunisticheskoj Cheshskoj Respublike, jejo korni i tradicii. In Nerijus Milerius, Benjamin Cope (Eds.) 2008. PS Landshafty: optyki gorodskich issledovanii. 1. vyd. Vilnius: European Humanities University, 2008, s. 380 - 404. Vizual'nye i kul'turnye issledovaniia. ISBN 978-9955-773-22-1.
  4. ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. The Concept of Nationality in Courts Decisions. In Nation Über Alles. Processes of Reconstruction and Reconstitution of the Term Nation in Central Europe. 1. vyd. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry., 2008, s. 123-137. Studies and Opinions. ISBN 978-80-970088-7-1.
  5. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Village?... that´s when I know everyone in the bus (Contribution of Urban Sociology to the Research on Countryside). Majerová, V. (Ed.). In Venkov je náš svět – Countryside - Our World. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, s. 584 - 595, 11 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
  6. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Vyprávěný Zlín: Příběhy každodenního života v materializované utopii. In Evropské město - mýtus - identita. 2008.

  2007

  1. VACKOVÁ, Barbora. Ideální město, ideální společnost. In Město: Proměnslivá ne/samozřejmost. 2007.
  2. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE; ZO ČSOP Veronica, 2007, s. 19-23. ISBN 80-8638-688-0.
  3. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 2007.
  4. VACKOVÁ, Barbora. "V síti" O existenci města v globálním prostoru. (Eds.). In MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 1. vyd. Brno: MU, MPÚ, 2007, s. 283-296. ISBN 9788021044395.

  2006

  1. VACKOVÁ, Barbora. "Co možná nejvíce světla, vzduchu, radosti a jednoduchosti..." Prvky utopického myšlení v historii městského plánování. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 97-115. ISSN 1214-813X.
  2. VACKOVÁ, Barbora. Network society theory as a contribution to the discussion about social exclusion. In Cyberspace 2005. I. Brno: Právnická fakulta MU, 2006, s. 197-201, 4 s. ISBN 80-210-4060-2.
  3. VACKOVÁ, Barbora. Průvodce po cestách rozumu. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2006, roč. 1., 1., s. 82-85. ISSN 1801-9978.
  4. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Michaela ŠULEŘOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia 2/2006: Město. Brno: FSS MU, 2006.
  5. VACKOVÁ, Barbora. "V síti" O existenci města v globálním prostoru. In Sociální reprdukce a integrace: ideály a meze. 2006.

  2005

  1. VACKOVÁ, Barbora. E-topia: hledání nových forem. Revue pro média 12/13. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005, V, 12/13, s. 49-51. ISSN 1214-7494.

  2004

  1. VACKOVÁ, Barbora. Média veřejné služby. Revue pro média. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, roč. 07/IV, březen, s. 50-55, 5 s. ISSN 1214-7494.
  2. VACKOVÁ, Barbora. Nová sociologie žurnalistiky. Revue pro média. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, roč. 08/IV, červen, s. 36-37. ISSN 1214-7494.

  2002

  1. CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. CNN - globální médium, nebo výnosné podnikání? Host- Revue pro média 04. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII/2002, č. 10, s. 25-27. ISSN 1211-9938.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 7. 2024 04:15