Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. OSOLSOBĚ, Petr. Ceny prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu 2020/21. 2021.
 2. KOSTELNÍK, Kaj a Petr OSOLSOBĚ. Domluva. In Kaj Kostelník. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Brno: Sordos sdružení pro kulturu neslyšících Brno, 2021. s. 605-606. ISBN 978-80-270-8736-5.
 3. OSOLSOBĚ, Petr a Juraj VALACH. Juraj Valach: Estetik Osolsobě: Keď chce dnešný umelec zakryť svoju neschopnosť, tvári sa, že búra tabu. In Konzervatívny denník Postoj [online]. Bratislava: POSTOJ MEDIA. Bratislava: Konzervatívny denník Postoj [online]. Bratislava: POSTOJ MEDIA, 2021. 5 s. Konzervatívny denník Postoj. ISSN 1336-720X.
 4. 2020

 5. OSOLSOBĚ, Petr. Baptismus, limbus a dignitas christiana podle Danta Alighieriho a Williama Shakespeara. In Symposium: Otázky z morální teologie. Vyšší Brod 27.-31. srpna 2020. Konference prezenční formou. 2020.
 6. OSOLSOBĚ, Petr. Čtyři prezentace během konference - viz vyžádané přednášky. In Symposium: Otázky z morální teologie. Vyšší Brod 27.-31. srpna 2020. Konference prezenční formou. 2020.
 7. OSOLSOBĚ, Petr. De gratia et libero arbitrio podle Danta Alighieriho a Williama Shakespeara. In Sympozium: Otázky z morální teologie. 2020.
 8. OSOLSOBĚ, Petr. Dietrich von Hildebrand. Aesthetics Vol. I, II. Journal of Aesthetics and Phenomenology (RFAP). Ohio: Steubenville: Routledge (Taylor & Francis Group), 2020, roč. 2020, č. 1, s. 30-33. ISSN 2053-9320. doi:10.1080/20539320.2020.1780810.
 9. OSOLSOBĚ, Petr. Morální problém ekvivokace za Alžběty I. a u Shakespeara (1595-1605). In Symposium: Otázky z morální teologie. Vyšší Brod 27.-31. srpna 2020. Konference prezenční formou. 2020.
 10. OSOLSOBĚ, Petr. Pravý a nepravý patriotismus v pohledu Danta Alighieriho a Williama Shakespeara. In Symposium: Otázky z morální teologie. Vyšší Brod 27.-31. srpna 2020. Konference prezenční formou. 2020.
 11. OSOLSOBĚ, Petr. Sir Roger Scruton a jeho Brno. Kontexty: časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2020, roč. 2020, č. 1, s. 7-10. ISSN 1803-6988.
 12. OSOLSOBĚ, Petr. Sir Roger Scruton, Brno a Masarykova univerzita. Magazín MUNI. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 3. ISSN 2571-418X.
 13. OSOLSOBĚ, Petr. The Aristotelian Perspective in Otakar Zich’s The Aesthetics of Dramatic Art. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno FF MU: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 30-43. ISSN 1803-845X.
 14. 2019

 15. OSOLSOBĚ, Petr. Čím Vergilius tak ovlivnil křesťanskou Evropu: Anima naturaliter christiana. In Letní škola spirituality a liturgie ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou ČB. 2019.
 16. OSOLSOBĚ, Petr. Dante a Evropa: Božská komedie jako vize spásy a smyslu dějin. In Letní škola spirituality a liturgie ve spolupráce z Jihočeskou univerzitou. 2019.
 17. OSOLSOBĚ, Petr. Dante jako filozof, theolog, politolog i básník. In Letní škola spirituality a liturgie ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou ČB. 2019.
 18. OSOLSOBĚ, Petr. John Henry Newman. Ztráta a zisk. Předmluva k českému vydání knihy. In John Henry Newman: Ztráta a zisk - příběh konvertity. Nová Ves pod Pleší: Hesperion, 2019. s. 7-17. Hesperion. ISBN 978-80-906736-9-4.
 19. OSOLSOBĚ, Petr. Tři dokumenty k blasfemii v divadelní hře Naše násilí a vaše násilí. Revue církevního práva - Church Law Review. Praha: Společnost pro církevní právo, 2019, roč. 25, č. 3, s. 107-115. ISSN 1211-1635.
 20. 2018

 21. OSOLSOBĚ, Petr. Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii. Bohemica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 31-46. ISSN 1213-2144.
 22. OSOLSOBĚ, Petr. Dobrý konec všechno spraví. In Letní shakespearovské slavnosti 2018 - sborník textů a programů. Praha: Agentura Schok. Libor Gross, 2018. s. 22-24. Letní shakespearovské slavnosti 2018 - sborník textů a programů.
 23. OSOLSOBĚ, Petr. Měřítka umění jsou objektivní. In Echo24 - Názorový deník. Praha: Echo24 - Názorový deník, 2018. 3 s. EchoPrime - https://www.echoprime.cz/a/SERar/meritka-umeni-jsou-objektivni.
 24. OSOLSOBĚ, Petr. Naše násilí a vaše násilí – Čtyři dopisy. Ostrava: Dan Drápal, 2018. 6 s. Konzervativní listy 6/2018. ISSN 1803-9340.
 25. OSOLSOBĚ, Petr. O svobodě a odpovědnosti umělce. Praha: Katolický týdeník, 2018. s. 7-9. Perspektivy. ISSN 0862-5557.
 26. OSOLSOBĚ, Petr. Předmluva k románu Juditin kříž Bryana Houghtona. Nová Ves pod Pleší: Hesperion, 2018. 3 s. ISBN 978-80-906736-8-7.
 27. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a ctnost : význam teorie ctnosti pro porozumění dramatu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 7 s. Acta musicologica et theatrologica, sv. 24. ISBN 978-80-7460-139-2.
 28. OSOLSOBĚ, Petr. Účast na výroční konferenci British Society of Aesthetics (BSA). Oxford, 21.-23. 9. 2018: British Society of Aesthetics (BSA), 2018.
 29. 2017

 30. OSOLSOBĚ, Petr. Kritéria pravdy a post-modernismus. In Univerzita třetího věku při brněnském biskupství, Žerotínovo nám.Brno. 2017.
 31. OSOLSOBĚ, Petr. Kritéria pravdy a postmodernismus. In Akademie třetího věku, 10. 3. 2017. 2017.
 32. OSOLSOBĚ, Petr. Politické myšlení v dílech Aurelia Augustina a Danta Alighieriho. In Přednáška v rámci kursu dr. Baroše "Křesťanská politologie". 2017.
 33. OSOLSOBĚ, Petr. předseda oborové rady Obecná teorie a dějiny umění a kultury FF MU. Oborová rada programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, 2017 - 2018.
 34. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare: pozitivní právo, přirozené právo a svědomí. In přednáška pro kurs Právo a umění na PrF MU. 2017.
 35. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearova hra o Romeovi a Julii a její náboženský a politický význam. In Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Univerzita třetího věku. 2017.
 36. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearova Hra o Romeovi a Julii a její náboženský podtext. In přednáška pro kurs univerzity třetího věku DIFA JAMU. 2017.
 37. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearova reflexe instituce manželství na pozadí reformačních sporů. In Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Univerzita třetího věku. 2017.
 38. OSOLSOBĚ, Petr. Vztah přirozeného a pozitivního práva v dramatickém umění. In Právnická fakulta MU. 2017.
 39. 2016

 40. OSOLSOBĚ, Petr. Rozporuplná řeč jako symptom špatného charakteru. In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 28-39. ISBN 978-80-270-0916-9.
 41. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a přirozené právo. In přednáška pro posluchače kursu Právo a umění Právnické fakulty MU, 7. 3. 2016, Brno. 2016.
 42. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeareova chvála manželství. In Brno, Divadelní fakulty Janáčkovy akademie músických umění. 2016.
 43. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeareovy knihy, Prosperova knihovna. In Moravská zemská knihovna, 25. 5. 2016, Brno. 2016.
 44. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearova estetika divadla. In Přednáška pro Teatrologickou společnost, 21. 3. 2016, Brno. 2016.
 45. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearova Hra o Romeovi a Julii a její náboženský podtext. In Přednáška pro kurs univerzity třetího věku DIFA JAMU, 18. 2. 2016, Brno. 2016.
 46. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearova obrana posvátného manželství. In Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, Centrum Aletti, 16. 2. 2016, Olomouc. 2016.
 47. OSOLSOBĚ, Petr. Sv. Augustin k filosofii jazyka a teorii znaku. In vyžádaná přednáška pro posluchače filosofie. 2016.
 48. OSOLSOBĚ, Petr. 400 let od Shakespearova úmrtí: současný stav a podněty nových bádání. In Slavnost Týdne humanitních věd FF MU, sál B2.13. 2016.
 49. 2015

 50. OSOLSOBĚ, Petr. Advisory Board Member. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 2015 - 2019. ISSN 0014-1291.
 51. OSOLSOBĚ, Petr. Augustin a filosofie jazyka. In přednáška pro posluchače Katedry filozofie. 2015.
 52. OSOLSOBĚ, Petr. Cena rektora MU pro vynikající pedagogy. rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., 2015.
 53. OSOLSOBĚ, Petr. člen Umělecké rady DIFA JAMU v Brně. Umělecká rada divadelní fakulty Janáčkovy akademie v Brně, 2015.
 54. OSOLSOBĚ, Petr. Estetika v teologii sv. Augustina. In přednáška pro Univezitu třetího věku, kurzy křesťanské spirituality. 2015.
 55. OSOLSOBĚ, Petr. Evaluation of the academic development of Prof. Dr. Dr. Gabriele De Anna based on De Anna’s own Self-report / Selbstbericht zur Zwischenevaluierung der Juniorprofessur at the University of Bamberg, and with regards to his publications. Lehrstuhl Philosophie I. Otto-Friedrich-Universität Bamberg: Prof. Dr. Christian Schäfer Lehrstuhl Philosophie I Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2015. 4 s. Evaluation of the academic development.
 56. OSOLSOBĚ, Petr. Evropské vědomí a básnická alegorie v dílech Danta Alighieriho. In přednáška pro kurs Ústavu české literatury a knihovnictví (CJBC635). 2015.
 57. OSOLSOBĚ, Petr. J. A. Pitínský: Portrét umělce jako padesátníka. In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. s. 505-510. Brněnská studiová divadla II: dokumentace - rekonstrukce - analýza. ISBN 978-80-7460-082-1.
 58. OSOLSOBĚ, Petr. Když se zkouším, co je mým konečným cílem... In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. s. 490-500. ISBN 978-80-7460-082-1.
 59. OSOLSOBĚ, Petr. Libor Kadlec - Filípek. In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. s. 485-489. ISBN 978-80-7460-082-1.
 60. OSOLSOBĚ, Petr. Literatura a řečnictví ve službách křesťanské vzdělanosti: sv. Augustin a Boëthius (topos Štěstěny). In přednáška pro kurs Ústavu české literatury a knihovnictví (CJBC635). 2015.
 61. OSOLSOBĚ, Petr. Podobizna lady Vauxové a její skryté poselství. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, roč. 7, č. 2, s. 44-49. ISSN 1803-6988.
 62. OSOLSOBĚ, Petr. Politické ctnosti u Shakespeara. In přednáška pro posluchače Fakulty sociálních studií. 2015.
 63. OSOLSOBĚ, Petr. Revue "Ochotnického kroužku" v brněnském Hadivadle. 2015.
 64. OSOLSOBĚ, Petr. Roger Scruton: workshop o jeho díle s účastí autora. 2015.
 65. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare: od historie k divadlu. In Přednáška pro Univerzitu třetího věku Janáčkovy akademie v Brně. 2015.
 66. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespearův Hamlet. In Jihlava, přednáška pro faráře Českobratrské církve evangelické. 2015.
 67. OSOLSOBĚ, Petr. Svoboda je šance i závazek. In online.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-2. Rozhovor pro časopis Masarykovy univerzity. MUNI.CZ. ISSN 1801-0814.
 68. OSOLSOBĚ, Petr. The Moral Value of Aristotle's Catharsis. In Symposium: Ethical Values and Emotions; Central and Eastern European Ethics Network: Second Meeting; 28th-30 th May 2015, Olomouc. 2015.
 69. OSOLSOBĚ, Petr. Vlastní paměť a hodnoty versus externí média a fakta. In Kvalita vzdělávání na MU. 2015.
 70. OSOLSOBĚ, Petr. Vztah ctnosti a práva u Shakespeara. In přednáška pro posluchače kursu Právo a umění Právnické fakulty MU. 2015.
 71. OSOLSOBĚ, Petr. William Shakespeare na přelomu epoch. In přednáška pro kurs Ústavu české literatury a knihovnictví (CJBC635). 2015.
 72. 2014

 73. OSOLSOBĚ, Petr. Edmund Campion a jeho působení na Moravě v Čechách a v Anglii. In Přednáška pro Křesťanskou akademii, 8. 12. 2014, Brno. 2014.
 74. OSOLSOBĚ, Petr. Edmund Campion, John Case a Shakespeare: Oxfordský aristotelismus konce XVI. věku a jeho působivost. In přednáška pro Jednotu filozofickou při Katedře filozofie FF MU. 2014.
 75. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovo postrádání ctnosti. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, roč. 6, č. 3, s. 42-53. ISSN 1803-6988.
 76. OSOLSOBĚ, Petr. Od historie k divadlu : Jindřich V. In Přednáška pro kurs univerzity třetího věku DIFA JAMU, 30. 1. 2014, Brno. 2014.
 77. OSOLSOBĚ, Petr. Přítomnost Edmunda Campiona v Shakesperových hrách. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, roč. 6, č. 6, s. 54-63. ISSN 1803-6988.
 78. 2013

 79. OSOLSOBĚ, Petr. Augustinova estetika. In Přednáška pro Křesťanskou akademii, 3. 5. 2013, Veselí na Moravě. 2013.
 80. OSOLSOBĚ, Petr. Early Modernity, Art and Virtue Ethics. In What is Early Modern English Catholicism? An international and interdisciplinary conference, Durham University, 28 June – 1 July 2013, Durham. 2013.
 81. OSOLSOBĚ, Petr. Encoding the Papacy and St. Peter in Recusant Drama. In Popes and the Papacy in early modern English culture An interdisciplinary conference at the University of Sussex, 24th-26th June 2013, Sussex. 2013.
 82. OSOLSOBĚ, Petr. Mystérium a charisma: Význam brněnského noviciátu pro Edmunda Campiona. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 95-104. Suplementum BMD č. 19. ISBN 978-80-86736-34-1.
 83. OSOLSOBĚ, Petr. Od historie k divadlu : Richard III. In Přednáška pro kurs univerzity třetího věku DIFA JAMU, 7. 2. 2013, Brno. 2013.
 84. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a náboženství 2013. In Přednáška pro Univerzitu třetího věku MU, 3. 5. 2013, Brno. 2013.
 85. OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2013. 300 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-015-8.
 86. 2012

 87. OSOLSOBĚ, Petr. Čas, kauzalita a láska podle Danta Alighieriho. In Přednáška pro Křesťanskou akademii, 21. 11. 2012, Brno. 2012.
 88. OSOLSOBĚ, Petr. Dvě nové knížky o jezuitském divadle, rétorice a zbožnosti. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 4 s. Cornova, roč. 2, 2012, č. 1, s. 98-101. ISSN 1804-6983.
 89. OSOLSOBĚ, Petr. Edmund Campion's Bohemian Life. In 'Religious Lives : Catholic Culture in the Early Modern World', St Edmund Hall, 18th-19th May 2012, Oxford. 2012.
 90. OSOLSOBĚ, Petr. Od historie k divadlu : Shakespeare a alžbětinská doba. In Přednáška pro kurs univerzity třetího věku DIFA JAMU, 3. 5. 2012, Brno. 2012.
 91. OSOLSOBĚ, Petr. Pravda, dobro a krása v životě a dílech sv. Augustina. In Přednáška pro Univerzitu třetího věku MU, 3. 2. 2012, Brno. 2012.
 92. 2011

 93. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a náboženství. In přednáška pro Univerzitu třetího věku MU, Komenského náměstí 2. 2011.
 94. 2010

 95. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Becketta s Dantem: reprezentace lidské přirozenosti, přání a očistce. In CÍSAŘ, Karel a Petr KOŤÁTKO. Beckett: filosofie a literatura. Praha: Filosofia: nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2010. s. 101-116, 15 s. ISBN 978-80-7007-336-0.
 96. OSOLSOBĚ, Petr. Principia mim-ethika. In Tendence v současném myšlení o divadle (Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě). Brno: JAMU: DIFA JAMU, 2010. s. 38–42. ISBN 978-80-86928-82-1.
 97. 2009

 98. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovské otázky. Rozrazil. Brno: Centrum pro společnost a kulturu, o. s., 2009, roč. 28, leden 2009, s. 4-17. ISSN 1801-4755.
 99. 2008

 100. CAJTHAML, Martin a Petr OSOLSOBĚ. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7325-139-0.
 101. OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008. 200 s. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0.
 102. OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru. In Setkání v mezidveří kulis a smrti, David Drozd (ed.). Brno: JAMU, 2008. s. 50-60. ISBN 978-80-86928-32-6.
 103. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce. SPFFMU. 2008, roč. 2007, V 10, s. 47-55. ISSN 1211-6335.
 104. OSOLSOBĚ, Petr. Sir Thomas More: Less Collaborative, More Shakespearean. Pavel Drábek, Klára Kolinská and Matthew Nicholls, eds. In Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. s. 67-75. ISBN 978-1-84718-978-3.
 105. OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. s. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0.
 106. 2007

 107. OSOLSOBĚ, Petr a Martin CAJTHAML. Europe and its Cultural and Spiritual Heritage. 2007.
 108. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2007. 246 s. Studia Kierkegaardiana, sv. 3. ISBN 978-80-7325-125-3.
 109. OSOLSOBĚ, Petr. Reliquie e lettere che uniscono l'Europa. Il caso di San Luca. In Dal lontano, dal profondo: Per una memoria condivisa dell'Europa. Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2007. s. 99-105. ISBN 88-8474-140-8.
 110. 2006

 111. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla. In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Eugenie Dufková a Hana Drozdová (eds.), JAMU, 2006. s. 89-97. ISBN 80-86928-16-0.
 112. OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano. In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. s. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
 113. OSOLSOBĚ, Petr. Milenci a poutníci: Shakespearova cesta. In program Divadla Astorka - Bratislava. 2006. vyd. Bratislava: Astorka - Korso 90', 2006. s. 1-6, 5 s.
 114. 2005

 115. OSOLSOBĚ, Petr. Filozofická estetika a teleologie. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 3-10. ISSN 1212-8139.
 116. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 343-363. ISSN 0015-1831.
 117. OSOLSOBĚ, Petr a Giovanni REALE. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození "evropského člověka". Brno: CDK, 2005. 180 s. Dějiny a kultura. ISBN 8073250683.
 118. OSOLSOBĚ, Petr. Ordo amoris - řád lásky. In Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání. Brno: FOTEP, 2005. s. 37-44. edice ing. Libora Teplého. ISBN 80-86871-03-7.
 119. OSOLSOBĚ, Petr. The Order of Love. In Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge. Brno: FOTEP, 2005. s. 121-132, 9 s. edition of Libor Teplý. ISBN 80-86871-03-7.
 120. OSOLSOBĚ, Petr. Zahradníčkova básnická eschatologie a Dantova "Komedie". In Víra a výraz. Sborník z konference. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.), 2005. s. 77-90. ISBN 80-7294-163-1.
 121. 2004

 122. OSOLSOBĚ, Petr. Destructive Innovations, Norms and Pleasure in the Modern Aesthetics. In Horror Novitatis, International Musicological Colloquium, 37. Praha: Koniash Latin Press, 2004. s. 10-17, 7 s. ISBN 80-86791-19-X.
 123. OSOLSOBĚ, Petr. Estetické univerzálie podle Aristotela. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 2004, 1-2, s. 7-22. ISSN 0014-1291.
 124. OSOLSOBĚ, Petr. Jan Zahradníček nad Dantovým Peklem. In Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2004. s. 120-134. ISBN 80-239-7212-X.
 125. OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele. In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo, 2004. s. 39-49. ISBN 88-7115-432-0.
 126. OSOLSOBĚ, Petr. La Repubblica Ceca e l'ingresso nell' UE nel 2004. In Un sogno che si fa storia. La riunificazione dell' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2004. s. 11-18. ISBN 88-8474-068-1.
 127. OSOLSOBĚ, Petr a Roger SCRUTON. What I Believe and Why. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, roč. 2004, 6-7, s. 13-19. ISSN 1214-0899.
 128. 2003

 129. OSOLSOBĚ, Petr. A Source of Teleological Thinking for the Prague Linguistic Circle. In Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, ed. Marek Nekula, 2003. s. 121-133. ISBN 3-8253-1486-3.
 130. OSOLSOBĚ, Petr. Aristotele, Dante e Shakespeare, i tre educatori alla virtu ed Europa. In Educare all' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2003. s. 16-26. ISBN 88-8474-042-8.
 131. OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. 2002, C 49, s. 101-120. ISSN 0231-7710.
 132. OSOLSOBĚ, Petr. Estetické naladění a kategorie "vážnosti". Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2003, roč. 2003, 3-4, s. 125-143. ISSN 0014-1291.
 133. OSOLSOBĚ, Petr. Neviditelný překladatel Danta a odsouzený básník Jan Zahradníček. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 2003, 8-9, s. 13-17. ISSN 1214-0899.
 134. OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 69-78. ISBN 80-210-3222-7.
 135. 2002

 136. OSOLSOBĚ, Petr. Dante Alighieri a drahé kameny. Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2002, roč. 10, č. 1, s. 48-56. ISSN 1213-0710.
 137. OSOLSOBĚ, Petr. Dvacet let bez Olega Suse. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 23-24. ISSN 1211-3395.
 138. OSOLSOBĚ, Petr. How Could Shakespeare Know There Was a St. Luke in Padua ? In Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis; H 36-37. Masarykova univerzita Brno: Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, 2002. s. 117-125. ISBN 80-210-3312-6.
 139. OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus Redivivus. O novodobé estetice a jednom jejím významném představiteli. 2002.
 140. OSOLSOBĚ, Petr. Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach. In Bach 2000 : Music between Virgin Forest and Knowledge Society. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press, J. Fukač, A. Mizerová, V. Strakoš eds., 2002. s. 43-48. ISBN 84-607-5515-0.
 141. 2001

 142. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o lásce. Host. Brno: Host, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 5-6. ISSN 1211-9938.
 143. 2000

 144. OSOLSOBĚ, Petr a Karel SVOBODA. Estetika svatého Augustina a její zdroje. druhé. Praha: Karolinum, 2000. 280 s. Karolinum. ISBN 80-246-0090-0.
 145. 1999

 146. OSOLSOBĚ, Petr. Karel Engliš, Teleology, Functionalism. In Proceedings of the Conference The Crossroads of European Culture 1998. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press Masarykova univerzita, 1999. s. 323-329. ISBN 80-214-1249-6.
 147. 1998

 148. OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě. In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1998. s. 27-33. ISBN 80-85917-41-6.
 149. 1997

 150. OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze. In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. s. 41-46.
 151. 1996

 152. OSOLSOBĚ, Petr. Estetika sv. Augustina a její zdroje (monografie přeložená z francouzštiny a doplněná reedicí traktátů Aurelia Augustina O pořádku, O učiteli). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 272 s. publikace Semináře estetiky FFMU. ISBN 80-210-1368-0.
 153. OSOLSOBĚ, Petr. Karel Svoboda a jeho Estetika sv. Augustina. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 1996, roč. 33, 1-2, s. 39-41. ISSN 0014-1291.
 154. OSOLSOBĚ, Petr. Poznámka překladatele Svobodovy Estetiky sv. Augustina. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 1996, roč. 1996, 1-2, s. 39-41. ISSN 0014-1291.
 155. OSOLSOBĚ, Petr. Ukázky z monografie K. Svobody Estetika sv. Augustina. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 2, s. 42-56. ISSN 0862-8505.
 156. 1994

 157. OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus: od estetického systému ke kritickému arsenálu. In Oleg Sus - Redivivus. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 101-108. FFMU.
 158. PEČMAN, Rudolf a Petr OSOLSOBĚ. Oleg Sus Redivivus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 175 s. FFMU. ISBN 80-210-0122-5.
 159. OSOLSOBĚ, Petr. S. Kierkegaard. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, roč. 1994, č. 6, s. 861-864. ISSN 0015-1831.
 160. OSOLSOBĚ, Petr. Zběžná poznámka k problému plurality interpretací v estetice. Sborník prací FFMU. Brno: Masarykova univerzita, 1994, roč. 1994, H 29, s. 139-148.
 161. 1993

 162. OSOLSOBĚ, Petr. F. M. Dostojevského Běsi, jejich dramatizace a brněnská inscenace. Svět a divadlo. Praha: Divadelní ústav, 1993, roč. 1993, č. 2, s. 65-71. ISSN 0862-7258.
 163. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard's Aesthetics of Music: A Concept of the Musical Erotic. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské university, řada hudebněvědná. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 97-107, 10 s. ISBN 80-210-0819-9.
 164. OSOLSOBĚ, Petr. Novela "Company" Samuela Becketta. Světová literatura : revue zahraničních literatur. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1993, roč. 1993, č. 6, s. 130-141.
 165. OSOLSOBĚ, Petr. Pojem posvátného u Masaryka, Březiny, Čapka a Patočky. Proglas. Brno: CDK, 1993, roč. 1993, č. 5, s. 23-29. ISSN 0862-6731.
 166. 1992

 167. OSOLSOBĚ, Petr. Eseje Samuela Becketta. In Samuel Beckett: Eseje. 1. vyd. Brno: Martin Pluháček, 1992. s. 99-104. Petrov.
 168. 1991

 169. OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. Svět a divadlo. Praha, 1991, roč. 2, č. 5, s. 73-75. ISSN 0862-7258.
 170. 1990

 171. OSOLSOBĚ, Petr. Koketérie a katechismus holandského divadla. Studie o současném nizozemském divadle. Svět a divadlo. Praha, 1990, roč. 1, č. 4, s. 134-141. ISSN 0862-7258.
 172. 1989

 173. OSOLSOBĚ, Petr. Hudba v Divadle na provázku. Funkce hudby v alternativním divadle. In PROGRAM. Brno: Státní divadlo v Brně, září 1980, 1989. s. 27-29.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 07:38