Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Jiří DOLINA, Jitka VACULOVÁ, Martin BLAHO, Martina BOJKOVA, Jana DVORACKOVA, Magdalena UVIROVA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Helicobacter pylori infection and other bacteria in pancreatic cancer and autoimmune pancreatitis. World Journal of Gastrointestinal Oncology. Pleasanton: Baishideng Publishing Group, 2021, roč. 13, č. 8, s. 835-844. ISSN 1948-5204. doi:10.4251/wjgo.v13.i8.835.
 2. LANG, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Risk factors of pancreatic cancer and their possible uses in diagnostics. Neoplasma. Bratislava: Aeapress, 2021. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_200706N699.
 3. KUNOVSKÝ, Lumír, P. TESAŘÍKOVÁ, A. SETHI, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Unusual Biliary Complication following Christmas Eve Dinner. Digestive Diseases. Basel: Karger, 2021. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000514645.
 4. 2020

 5. TESAŘÍKOVÁ, Pavla, Lumír KUNOVSKÝ, Alena TRNOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Oldřich STIBŮREK a Jan TRNA. Applicability of the Glasgow-Blatchford score in predicting low-risk patients with upper gastrointestinal bleeding – first data from the Czech Republic. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 4, s. 319-326. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2020319.
 6. JABANDŽIEV, Petr, Martin JOUZA, Jakub PECL, Milan URÍK, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan TRNA, Jitka KYCLOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 3, s. 233-237. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2020233.
 7. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Martin BLAHO, J. DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ, Petr JABANDŽIEV, Pavel JANEČEK, Michal EID, Tomáš ROHAN, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Jitka VACULOVÁ a Jan TRNA. Pancreatic solid focal lesions: autoimmune pancreatitis or pancreatic cancer? In 52nd meeting of the European Pancreatic Club. 2020.
 8. 2019

 9. TESAŘÍKOVÁ, Pavla, Jan TRNA, Lumír KUNOVSKÝ a Petr DÍTĚ. Co je nového v diagnostice a terapii autoimunitní IgG4 pankreatitidy. In XIX. PANKREATOLOGICKÝ DEN. 2019.
 10. TESAŘÍKOVÁ, Pavla, Lumír KUNOVSKÝ, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Jitka VACULOVÁ a Zdeněk KALA. Cystic fibrosis and exocrine pancreatic insufficiency. Gastroenterologie a Hepatologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 73, č. 4, s. 303-307. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019303.
 11. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jan TRNA a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Souček Miroslav, Svačina Petr a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2019. s. 206 - 254. ISBN 978-80-271-2289-9.
 12. PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019143.
 13. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Roman SVATOŇ, Zdeněk KALA, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Jan TRNA a Karolina POREDSKÁ. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel diagnosed by capsule endoscopy. In ESGE Days 2019, Prague. 2019. doi:10.1055/s-0039-1681914.
 14. TRNA, Jan, Ivo NOVOTNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Milana ŠACHLOVÁ. Rizikové faktory karcinomu pankreatu a možnosti jejich využití v časné diagnostice karcinomu pankreatu. In XIX. PANKREATOLOGICKÝ DEN. 2019.
 15. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 10-13. ISSN 0035-9351.
 16. 2018

 17. TRNA, Jan, Pavla TESAŘÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Katarína MÚČKOVÁ a Alexandr POPRACH. Case report of melanoma metastasizing to the pancreas. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018. ISSN 1804-803X.
 18. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.
 19. KUNOVSKÝ, Lumír, Pavla TESARIKOVA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Jiří DOLINA a Jan TRNA. The Use of Biomarkers in Early Diagnostics of Pancreatic Cancer. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 5389820, s. 1-10. ISSN 2291-2797.
 20. TRNA, Jan. Tuk, pankreas a metabolický syndrom - editorial. Vnitřní lékařství. 2018. ISSN 0042-773X.
 21. 2017

 22. TRNA, Jan a I. HORAKOVA. Gastrointestinal tract and Russell bodies - a case report of Russell body carditis and review of the literature. ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA. BRUSSELS: UNIV CATHOLIQUE LOUVAIN-UCL, 2017, roč. 80, č. 4, s. 551-552. ISSN 1784-3227.
 23. 2016

 24. TRNA, Jan, Igor PENKA, Barbora BULIKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. Juxtapapilární divertikl duodena jako příčina pankreatobiliárních potíží - kazuistika a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 6, s. 294-297. ISSN 0035-9351.
 25. TRNA, Jan a Zdeněk KALA. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. 270 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 26. TRNA, Jan, Oldřich STIBŮREK, Marcela SHÁNĚLOVÁ a Petr DÍTĚ. Principy léčby chronické pankreatitidy. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: A-medi management, 2016, roč. 15, č. 1, s. 31-35. ISSN 1336-1473.
 27. 2014

 28. STIBŮREK, Oldřich, Jan TRNA, Michal ŠENKYŘÍK, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 417-422. ISSN 0042-773X.
 29. 2013

 30. VANÍČEK, Jiří, Bohuslav KIANIČKA, Jan TRNA, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Hana KYSELOVÁ, Radomíra MIKULICOVÁ a Barbora BAJGAROVÁ. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360. ISSN 0042-773X.
 31. LUDKA, Ondřej, Roman ŠTÍPAL, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Viktor MUSIL, Jan TRNA, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jindřich ŠPINAR. The importance of admission and discharge BNP assessment in patients hospitalized for acutely decompensated chronic systolic heart failure. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 4, s. E286-E292, 7 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2013.03.007.
 32. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, Zdeněk KINKOR, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Bohuslav KIANIČKA a Markéta HERMANOVÁ. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. Seoul: Korean Society of Gastroenterology, 2013, roč. 7, č. 5, s. 621-624. ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2013.7.5.621.
 33. LUDKA, Ondřej, Jan TRNA, Lujza GALKOVÁ, Viktor MUSIL a Jindřich ŠPINAR. Usefulness of exercise tissue doppler echocardiography for prognostic stratification of congestive heart failure patients with left ventricular systolic dysfunction. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2013, Vol. 157, č. 1, s. 27-34. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.014.
 34. 2012

 35. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Arona ADAMCOVÁ, Brianna J CRAWFORD a Markéta HERMANOVÁ. Diabetes Mellitus in Pancreatic Cancer Patients in the Czech Republic: Sex Differences. EXPERIMENTAL DIABETES RESEARCH. NEW YORK: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2012, Neuveden, červen, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 1687-5214. doi:10.1155/2012/414893.
 36. DÍTĚ, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Martina BOJKOVÁ, Ondřej URBAN, Bohuslav KIANIČKA, Pavel KLVAŇA, Jan TRNA a Arnošt MARTÍNEK. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 4, s. 190-193. ISSN 1336-1473.
 37. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Jan TRNA, Jan LATA, Libuše HUSOVÁ a Edvard GERYK. Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease. Digestive Diseases. BASEL: KARGER, 2012, roč. 30, č. 2, s. 216-219. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000336706.
 38. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Martina JELŠÍKOVÁ, Katarína FLOREÁNOVÁ a Jan TRNA. KLASIFIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 2, s. 82-84. ISSN 1336-1473.
 39. TRNA, Jan, Santhi Swaroop VEGE, Veronika PŘÍBRAMSKÁ, Suresh T. CHARI, Patrick S. KAMATH, Michael L. KENDRICK a Michael B. FARNELL. Lack of significant liver enzyme elevation and gallstones and/or sludge on ultrasound on day 1 of acute pancreatitis is associated with recurrence after cholecystectomy: A population-based study. Surgery. 2012, roč. 151, č. 2, s. 199–205. ISSN 0039-6060. doi:10.1016/j.surg.2011.07.017.
 40. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ, Jana NECHUTOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Jan TRNA. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní. Gastroenterology and hepatology. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 66, č. 3, s. 187-190. ISSN 1804-7874.
 41. DÍTĚ, Petr, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA, Ivo NOVOTNÝ, Milos RUZICKA, Martin LIBERDA a Alice BARTKOVA. The Role of Chronic Inflammation: Chronic Pancreatitis as a Risk Factor of Pancreatic Cancer. Digestive Diseases. BASEL: KARGER, 2012, roč. 30, č. 3, s. 277-283. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000336991.
 42. 2011

 43. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, Ivo NOVOTNÝ, Katarína FLOREÁNOVÁ, Hana NECHUTOVÁ a E. GERYK. Chronická pankreatitida v roce 2011. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 11, s. 891-896, 7 s. ISSN 0042-773X.
 44. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, J. BĚLOBRÁDKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, P. VLČKOVÁ, K. KLÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Abdul LEMINE, M. LIBERDA a E. GERYK. Pankreatický karcinom – vztah k diabetes mellitus a kouření. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 2, s. 159-162. ISSN 0042-773X.
 45. DÍTĚ, Petr, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Anna ŽÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří PRÁŠEK a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Stezenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewleklym alkoholowym i idiopatycznym zapaleniem trzustki. Postepy Nauk Medycznych. Polsko, 2011, XXIV, č. 3, s. 181-185. ISSN 0860-6196.
 46. 2010

 47. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Miloš RŮŽIČKA, Anna ŽÁKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA a Hana NECHUTOVÁ. Incidence of pancreatic carcinoma in patients with chronic pancreatitis. Hepatogastroenterology. 2010, roč. 57, Jul-Aug, s. 957-60, 4 s. ISSN 0172-6390.
 48. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ADAMCOVÁ. The relationship between diabetes mellitus and pancreatic cancer and the implications for screening. Gastroenterologia Polska. 2010, roč. 2010, č. 17, s. 313-316. ISSN 1232-9886.
 49. 2009

 50. ADAMCOVÁ, Arona, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Acute pancreatitis a first sympton of pancreatic cancer in a diffuse autoimmune pancreatitis patient. Scripta medica. Brno, 2009, roč. 82, č. 4, s. 249-251.
 51. TRNA, Jan, Veronika PŘÍBRAMSKÁ a Petr DÍTĚ. Diferential diagnostics of idiopathic recurrent acute pancreatitis. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 5, s. 227-233, 6 s. ISSN 1213-323X.
 52. TRNA, Jan, Oldřich STIBŮREK, Kateřina KLÍMOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ, Jan ŠLAPÁK a Oldřich ROBEK. Familiární adenomatózní polypóza - doporučení pro screening a dispenzarizaci. Interní medicína pro praxi. 2009. ISSN 1214-8687.
 53. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Jan TRNA. Idiopatická chronická pankreatitida - proč jěště v roce 2009 existuje? Postgraduální medicína. 2009, roč. 6, č. 11, s. 655-657. ISSN 1212-4184.
 54. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, M. RŮŽIČKA, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Markéta HERMANOVÁ a Arona ADAMCOVÁ. Incidence pankreatického karcinomu u osob s chronickou pankreatitidou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 55, č. 1, s. 18-21. ISSN 0042-773X.
 55. PODBORSKÁ, Martina, Arona ADAMCOVÁ, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Antonín LOJEK a Lukáš KUBALA. Increased markers of oxidative stress in plasma of patients with chronic pancreatitis. Neuroendocrinology Letters. USA, 2009, roč. 30, Suppl. 1, s. 153-158, 5 s. ISSN 0172-780X.
 56. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Miloš RŮŽIČKA, Anna ŽÁKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA a Arona ADAMCOVÁ. Pankreatický karcinom v terénu chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63, č. 5, s. 216-220, 4 s. ISSN 1213-323X.
 57. PODBORSKÁ, Martina, Antonín LOJEK, L. KUBALA, Arona ADAMCOVÁ, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Products of lipid peroxidation and selected biochemical and hematological parameters in plasma of patients with chronic pancreatitic. In TOXCON konference. 2009.
 58. TRNA, Jan, Libuše HUSOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Veronika PŘÍBRAMSKÁ. Případ familiární adenomatózní polypózy a návrh systému dispenzarizace. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, s. 587-592, 5 s. ISSN 0042-773X.
 59. KLÍMOVÁ, Kateřina, Jan TRNA a Jiří TOMÁŠEK. Současné vyšetřovací metody v diagnostice a sledování familiárních polypóz. Vyšetření tenkého střeva. Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 2009, roč. 2009, 22 Suppl, s. 60-64, 77 s. ISSN 0862-495X.
 60. 2008

 61. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, V. PROCHÁZKA, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Akutní pankreatitida jako první symptom karcinomu pankreatu v terénu difuzní autoimunní pankreatitidy. Buletin HPB. Praha, 2008, roč. 16, č. 3, s. 39-40. ISSN 1210-6755.
 62. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Autoimmune pancreatitis. Best practice and research. ELSEVIER, 2008, roč. 22, č. 1, s. 131-143. ISSN 1521-6918.
 63. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Autoimmune pancreatitis in the Czech Republic - region of Southerm Moravia. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 351. ISSN 1424-3903.
 64. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA a Ivo NOVOTNÝ. Autoimunne pancreatitis. Minerva gastroenterologica diabetologica. 2008, roč. 54, č. 4, s. 359-364, 5 s. ISSN 1007-9327.
 65. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Petr DÍTĚ a Zdeněk KALA. Expression of COX-2 is associated with accumulation of p53 in pancreatic cancer: analysis of COX-2 and p53 expression in premalignant and malignant ductal pancreatic lesions. European Journal Gastroenterology and Hepatology. 2008, roč. 20, č. 8, s. 732-739, 7 s. ISSN 0954-691X.
 66. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Petr DÍTĚ a Zdeněk KALA. Expression of COX-2 is associated with accumulation of p53 in pancreatic cancer: analysis of COX-2 and P53 expression inpremalignant and malignant ductal pancreatic lesions. European journal of gastroenterology and hepatology. London UK: Lippincott, Williams and Wilkins, 2008, roč. 20, č. 8, s. 732-9, 8 s. ISSN 0954-691X.
 67. MALFERTHEINER, Petr. Gastroenterology across Europe 2008. Edit Med Unic Hatioeganu, 2008. 8 s. Edit Med Unic Hatioeganu. ISBN 978-973-693-290-8.
 68. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Jan TRNA, Jiří PRÁŠEK a Hana NECHUTOVÁ. Changes of Plasmatic level of some micronutrients patients with chronic alcoholic and idipathic pancreatitis. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 351. ISSN 1424-3903.
 69. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Ivo NOVOTNÝ, I. VALÁŠKOVÁ, R. GAILLYOVA, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ a Petr DÍTĚ. Idipathic pancreatitis in one part of Czech Republic - our results. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 361. ISSN 1424-3903.
 70. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Petr DÍTĚ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Immunohistochemical analysis of COX-2 and p53 expressions in premalignant and malignant ductal pancreatic lesions: an accumulation of p53 is associated with COX-2 overexpression in pancreatic cancer and pancreatic intraepithelial neoplasias. Pancreatology. Basel: Karger, 2008, roč. 8, č. 3, s. 315. ISSN 1424-3903.
 71. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Petr DÍTĚ. Immunohistochemická analýza exprese cyklooxygenázy-2 v premaligních a maligních duktálních pankreatických lézích. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnsot J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 3, s. 157-162. ISSN 1213-323X.
 72. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Petr DÍTĚ. Imunohistochemická analýza exprese cyklooxygenázy-2 v premaligních a maligních duktálních pankreatických lézích. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 3, s. 157-163, 6 s. ISSN 1213-323X.
 73. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Petr DÍTĚ. Imunohistochemickká analýza exprese cyklooxygenázy-2 v premaligních a maligních duktálních panktreatických lézích. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 3, s. 157-162. ISSN 1213-323X.
 74. PODBORSKÁ, Martina, Antonín LOJEK, Lukáš KUBALA, Radka BUŇKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Arona ADAMCOVÁ, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Lipid peroxidation products in plasma of patients with chornic pancreatitis. Chemické listy. 2008, roč. 99, s. 1234-1236.
 75. PODBORSKÁ, Martina, Antonín LOJEK, Lukáš KUBALA, Radka BUŇKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Lipid peroxidation products in plasma of patients with chronic pancreatitis. Chemické listy. 2008, roč. 102, Suppl., s. 751-752. ISSN 1803-2389.
 76. PODBORSKÁ, Martina, Antonín LOJEK, Lukáš KUBALA, R. BUŇKOVÁ, I. MÁROVÁ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Lipid peroxidation products in plasma of patients with chronic pancreatitis. Chemické listy. 2008, roč. 99, s. 1234-2345, 11 s. ISSN 0009-2770.
 77. TRNA, Jan, Libuše HUSOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Veronika PŘÍBRAMSKÁ. Případ familiární adenomatózní polypózy a návrh dispenzarizace. Vnitřní lékařství. 2008.
 78. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Jan TRNA. The contribution of detailed investigation of patients with long-term hyperamylasemia and dyspepsia of unknown aetiology. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 351. ISSN 1424-3903.
 79. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. The prevalence of diabetes mellitus in pancreatic cancer patients. Pancreatology. Switzerland: Karger, 2008, roč. 8, č. 3, s. 383. ISSN 1424-3911.
 80. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. The prevalnce of diabetes mellitus in pancreatic cancer patients. Pancreatology. 2008, roč. 8, s. 383. ISSN 0954-951X.
 81. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NOVOTNÁ a Hana NECHUTOVÁ. Tumor marker M2-pyruvate-Kinase in differential diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, č. 3, s. 1475-1477. ISSN 0172-6390.
 82. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Výskyt diabetes mellitis u pacientů s karcinomem slinivky břišní. Česká a slovenská gastroeneterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-323X.
 83. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Výskyt diabetes mellitus u pacientů s karcinomem slinivky břišní. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, s. 69-74, 5 s. ISSN 1213-323X.
 84. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří PRÁŠEK, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Milan DASTYCH. Změny sérových hladin zinku, selenu, mědi a magnézia u osob s chronickou alkoholickou a chronickou idiopatickou pankreatitidou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 4, s. 203-206. ISSN 1213-323X.
 85. 2007

 86. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Autoimunitní pankreatitida v České republice - region jižní Morava. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 82-85. ISSN 1213-323X.
 87. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Autoimunní pankreatitida v České republice - region Jižní Morava. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 82-85, 3 s. ISSN 1213-323X.
 88. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ, Lucie PETROVÁ, Jana ŘÁDKOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Jan TRNA. Biologická terapie a kloubní systémové manifestace u idiopatických střevních zánětů - první zkušenosti. Česká a slovesnká gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 74. ISSN 1213-323X.
 89. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Josef FEIT a Iva ZAVŘELOVÁ. Chronic pancreatitis and the development of pancreatic cancer. In Pancreatitis Research Advances. Hauppaauge, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2007. ISBN 978-1-60021-883-5.
 90. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, M. VALÁŠKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Idiopatická pankreatitida - přehled problematiky a vlastní výsledky. Buletin HPB. 2007, roč. 15, 2-3, s. 51-52. ISSN 1210-6755.
 91. DITĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, M. VALÁŠKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Idiopatická pankreatitida - přehled problematiky a vlastní výsledky. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2007, roč. 15, 2-3, s. 51-52. ISSN 1210-6755.
 92. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu? 2007. 65-67. Česká geriatrická revue. ISBN 1214-0732.
 93. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, A. BULÍKOVÁ a Miroslav PENKA. Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu? In Sborník abstrakt. 2007.
 94. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu? Česká geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 2, s. 65-67. ISSN 1214-0732.
 95. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NOVOTNÁ a Hana NECHUTOVÁ. Nádorový marker M2-pyruvát kináza v diferenciální diagnostice chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu. Česká a slovesnská gastroenterolologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, č. 4, s. 217-220. ISSN 1213-323X.
 96. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ, Jan TRNA, Lucie PETROVÁ a Jana ŘÁDKOVÁ. Placebový efekt u nemocných s idiopatickými střevními záněty - skrytý potenciál. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 63. ISSN 1213-323X.
 97. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Screening hyperkoagulace a racionální farmakoprofylaxe tromboembolických komplikací u nespecifických střevních zánětů; vlastní zkušenosti a návr screeningu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 39. ISSN 1213-323X.
 98. TRNA, Jan, Markéta HERMANOVÁ, Petr DÍTĚ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Současný model karcinogeneze v terénu chronické pankreatitidy a potenciální možnosti terapeutického zásahu. Česká a slovenská gastroenterooogie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 71. ISSN 1213-323X.
 99. TRNA, Jan, Markéta HERMANOVÁ, Petr DÍTĚ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Současný model karcinogeneze v terénu chronické pankreatitidy a potencionální možnosti terapeutického zásahu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 71-72. ISSN 1213-323X.
 100. NOVOTNÝ, Ivo, A ŠEVČÍKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Jan TRNA, M BEŇOVSKÁ a Petr DÍTĚ. Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hy peramylazémií. Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie. 2007, roč. 61, č. 2, s. 69-73. ISSN 1210-7824.
 101. NOVOTNÝ, Ivo, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Jan TRNA, Miroslava BEŇOVSKÁ a Petr DÍTĚ. Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hyperamylazémií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 86-88. ISSN 1213-323X.
 102. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Výskyt diabetes mellitus u pacientů s karcinomem slinivky břišní. Česká a slovenská gastroenterologie a heptologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 72. ISSN 1213-323X.
 103. TRNA, Jan, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Výskyt diabetes mellitus u pacientů s karcinomem slinivky břišní. Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 72. ISSN 1213-323X.
 104. HUSOVÁ, Libuše, Jan TRNA, Milan DASTYCH a Leoš KŘEN. Zieveho syndrom. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 5, s. 260-263. ISSN 1213-323X.
 105. 2003

 106. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jan TRNA a Eva TÁBORSKÁ. Stanovení markerů oxidačního stresu s využitím HPLC-ECD. In Vitamins 2003. 2003. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 178-179. ISBN 80-7194-549-8.
 107. 2001

 108. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jan TRNA, Jiří SLANINA, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Flavonoidní látky v kořeni Šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis Georgi)- analýza, antioxidační vlastnosti, potenciální využití v potravinářství. In Biologicky aktivní fenolické látky. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2001. s. 90-101.
 109. 2000

 110. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří SLANINA, Jan TRNA a Eva TÁBORSKÁ. ANTIOXIDAČNÍ PRINCIPY ROSTLINNÉHO DRUHU SCUTELLARIA BAICALENSIS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000. s. 1062. Vol 94. ISBN 0009-2770.
 111. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Jan TRNA. Antiradical activity of flavonoids from the roots Scutellaria baicalensis. In In Polyphenols Communications 2000. XX th International Conference on Polyphenols Freising-Weihenstephan Ed.S.Martens,D.Treutter,G.Forkmann str.345. Freising-Weihenstephan: S.Martens,D.Treutter,G.Forkmann str.345, 2000. 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 07:43