Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. PAŘIL, Petr, Marek POLÁŠEK, Michal STRAKA, Barbora LOSKOTOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, David VÝRAVSKÝ, Eva HANÁKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Co přináší a odnáší vysychavé řeky aneb průvodce suchozemské hydrobiologie. In Zborník abstraktov XIX. konferencie ČLS a SLS, Bratislava-Devín, Slovensko. 2022.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9. 2022.
  3. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2. 2022.
  4. HELEŠIC, Jan, Jana SCHENKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Historie zoologie - hydrobiologie na PřF MU. In GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 294-309. ISBN 978-80-280-0088-2. 2022.

  2019

  1. STRAKA, Michal, Marek POLÁŠEK, Vít SYROVÁTKA, Rachel STUBBINGTON, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Lenka ŠIKULOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ, Thibault DATRY a Petr PAŘIL. Recognition of stream drying based on benthic macroinvertebrates: A new tool in Central Europe. Ecological indicators. Amsterdam: Elsevier, roč. 106, NOV 2019, s. 1-11. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105486. 2019.

  2018

  1. POLÁŠEK, Marek, Roman J. GODUNKO, Sereina RUTSCHMANN, Marek SVITOK, Milan NOVIKMEC a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Integrative taxonomy of genus Electrogena (Ephemero­ ptera: Heptageniidae): the role of innovative morphological analyses for species delimitation. Arthropod Systematics and Phylogeny. Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, roč. 76, č. 3, s. 449-462. ISSN 1863-7221. 2018.
  2. PAŘIL, Petr, Marek POLÁŠEK, Michal STRAKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Barbora LOSKOTOVÁ, Alena DOSTÁLOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. No country for old perennial streams alias Czech drying through the looking glass. In Book of abstracts, 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), Lodz, Poland, p. 53. 2018.
  3. PAŘIL, Petr, Marek POLÁŠEK, Michal STRAKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Barbora LOSKOTOVÁ, Alena DOSTÁLOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Tahle země není pro mokrý, aneb sucho za zrcadlem. In Sborník abstraktů XVIII. konference ČLS a SLS, p. 73. 2018.

  2017

  1. SOLDÁN, Tomáš, Jindřiška BOJKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera (jepice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Neuveden, č. 36, s. 114-117. ISSN 1211-3603. 2017.
  2. POLÁŠEK, Marek, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Long-term changes in biological diversity of running waters – the RIVERCHANGE project. In Abstract book SEFS 10. 2017.

  2016

  1. PAŘIL, Petr a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Fenomén sucha - reakce bioty na vysychání toků a možnosti řešení tohoto problému. In Konference „Sucho – přizpůsobení se změně klimatu“. 2016.
  2. PAŘIL, Petr, Marek POLÁŠEK, Michal STRAKA a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Jaké jsou dopady opakovaného vysychání toků na jejich oživení? In Abstrakta 2. konference Naše příroda: Voda v krajině. str. 6-7. ISBN 978-80-7471-179-4. 2016.
  3. PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ, Lenka ŠIKULOVÁ a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. New method for retrospective bioindication of stream drying up based on the analysis of taxonomical and functional composition of aquatic macroinvertebrates. In 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research July 3–8 2016, Pécs, Hungary. ISBN 978-963-12-5936-0. 2016.
  4. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Risk assessment of drying up of small streams in the Czech Republic. In 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research July 3–8 2016, Pécs, Hungary. ISBN 978-963-12-5936-0. 2016.
  5. PAŘIL, Petr a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Velká nebo malá nádrž? Žádná! Aneb kde hledat klíč k řešení problému sucha (i povodní). Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, roč. 30, 1/2016, s. 29-32. ISSN 1213-0699. 2016.

  2015

  1. PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Lenka ŠIKULOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Bioindication of stream intermittency by macroinvertebrates in temperate streams – results of the BIODROUGHT project. In 9-th Symposium for European Freshwater Sciences 2015, Geneva, Switzerland July 5.-10. 2015.
  2. PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Lenka ŠIKULOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Bioindikace vysychavých toků pomocí vodních bezobratlých – výsledky projektu BIOSUCHO. In In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ" p. 119 p. 115. ISBN 978-80-210-7874-1. 2015.
  3. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., roč. 57, č. 6, s. 4-16. ISSN 0322-8916. 2015.
  4. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice. Vodní hospodářství - příloha VTEI. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, roč. 2015, č. 6, s. 4-16. ISSN 0322-8916. 2015.
  5. POLÁŠEK, Marek, Petr PAŘIL, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jan ŠUPINA. Jepice jako bioindikátory vyschnutí toku. In In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ" p. 119. ISBN 978-80-210-7874-1. 2015.
  6. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Mapa rizika vysychání drobných vodních toků. 2015.
  7. POLÁŠEK, Marek, Petr PAŘIL, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Mayflies and drought – how survive in the intermittent streams? In In XIV International Conference on Ephemeroptera and Plecoptera, Aberdeen, 31 May - 5 June. 2015.
  8. ZEDKOVÁ, Blanka, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. roč. 25, č. 5, s. 622-638. ISSN 1052-7613. doi:10.1002/aqc.2529. 2015.
  9. PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ, Lenka ŠIKULOVÁ a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. Metodika retrospektivní bioindikace epizod vyschnutí toků na základě analýzy makrozoobentosu. 2015.
  10. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Lenka ŠIKULOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Praktické výstupy projektu BIOSUCHO. In In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ" p. 130. ISBN 978-80-210-7874-1. 2015.

  2014

  1. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Vít SYROVÁTKA, Michal STRAKA, Lenka ŠIKULOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. BIODROUGHT project – developing effective tools for retrospective bioindication of dry episodes in stream history and selection of watersheds with drought risk using aquatic macroinvertebrates. In 6th EGU Leonardo conference HYPERDROUGHTS, Prague, 13-14 November 2014. 2014.
  2. POLÁŠEK, Marek, Petr PAŘIL, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Lenka ŠIKULOVÁ, Michal STRAKA a Denisa NĚMEJCOVÁ. Different approaches to drought capture – how do aquatic invertebrates indicate dry episode in Central European streams? In 6th EGU Leonardo conference HYPERDROUGHTS, Prague, 13-14 November 2014. 2014.
  3. POLÁŠEK, Marek, Petr PAŘIL, Jan ŠUPINA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Impact drought on mayfly taxocoenoses. In Book of abstracts: 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary, Szarvas, p. 71. 2014.
  4. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana a Petr PAŘIL. Maps of drought risk _ principals of their construction. In Workshop "Intermittent streams _ a neglected phenomenon in Central Europe?" 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary, Szarvas. 2014.
  5. NĚMEJCOVÁ, Denisa, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Matúš MACIAK, Petr TUŠIL, Miriam DZURÁKOVÁ, Jiří KOKEŠ a Petr PAŘIL. Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. In VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2014, Praha 5.-6.2.2014, 7 pp. 2014.
  6. PAŘIL, Petr, Marek POLÁŠEK, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Projekt BIOSUCHO aneb jak lze využít vodní bezobratlé při detekci vysychavých toků. In In Konference ČVTVHS "Národní dialog o vodě: Co nám dělá větší starosti – sucho nebo povodně?", 10-11. června 2014, Medlov. 2014. 2014.
  7. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Lenka ŠIKULOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Pavel TREML, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ a Jiří KOKEŠ. Rizika vysychání toků - očekávané dopady klimatické změny na jejich oživení. In Konference ČVTVHS "Národní dialog o vodě: Co nám dělá větší starosti – sucho nebo povodně?", 10-11. června 2014, Medlov. 2014.
  8. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Michal STRAKA, Marek POLÁŠEK, Lenka ŠIKULOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. Testing of different approaches for the indication of stream intermittency in the Czech Republic _ the BIODROUGHT project. In Book of abstracts: 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary, Szarvas, p. 69. 2014.
  9. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Vít SYROVÁTKA, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ a Yvonne PUCHÝŘOVÁ. The risk of drying out of small streams: preliminary classification of the Czech Republic area. In Book of abstracts: 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary, Szarvas, p. 78. 2014.
  10. BOJKOVÁ, Jindřiška, Vanda RÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity. HOBOKEN, USA: WILEY-BLACKWELL, roč. 7, č. 3, s. 252-262. ISSN 1752-458X. doi:10.1111/icad.12050. 2014.
  11. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Petr PAŘIL, Vít SYROVÁTKA, Luděk SKOČOVSKÝ, Marek POLÁŠEK a Denisa NĚMEJCOVÁ. Využití databáze SALAMANDER pro analýzy biologických aspektů vlivu vysychání na drobné vodní toky. In Vodárenská biologie, Praha 5.-6.2. 2014. 2014.

  2013

  1. STRAKA, Michal, Petr PAŘIL, Lenka TAJMROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Can we detect intermittency of streams by using benthic invertebrates? In SIL XXXII Congres Budapest Hungary. ISBN 978-963-89460-1-0. 2013.
  2. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Vít SYROVÁTKA, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Lenka TAJMROVÁ, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ a Libuše OPATŘILOVÁ. Co může hydrobiolog zkoumat na suchu aneb vzpomínky na budoucnost našich toků. LIMNOLOGICKÉ NOVINY. Praha: Česká limnologická společnost, Praha, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN 1212-2920. 2013.
  3. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Lenka TAJMROVÁ, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Comparison of Benthic Macroinvertebrate Assemblages of an Intermittent and a Permanent Brook in the Czech Republic. In SIL XXXII Congres Budapest Hungary. ISBN 978-963-89460-1-0. 2013.
  4. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Lenka TAJMROVÁ, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Effects of drought on the composition and structure of benthic macroinvertebrate assemblages – a case study. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. roč. 61, č. 6, s. 1853-1865. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361061853. 2013.
  5. PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Michal STRAKA, Lenka TAJMROVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Libuše OPATŘILOVÁ a Marek POLÁŠEK. INDICATION OF STREAM INTERMITTENCY USING MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES – SEARCHING FOR AN APPLICABLE APPROACH IN THE CZECH REPUBLIC. In 8th Symposium for European Freshwater Sciences, Munster, Germany, July 1-5, 2013. 2013.
  6. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Lenka TAJMROVÁ, Vít SYROVÁTKA, Pavel TREML, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ a Jiří KOKEŠ. Indikace vysychání toků pomocí vodních bezobratlých a tvorba map toků ohrožených rizikem vyschnutí. In Sborník abstraktů z odborného semináře Sucho a jak mu čelit, Praha 15. května 2013. 1. vyd. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost. s. 64-67. ISBN 978-80-02-02465-1. 2013.
  7. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Jindřiška BOJKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Long-term changes of aquatic insect assemblages in the lotic ecosystems. In Fresh Blood for Fresh Science, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria, 2013. 2013.
  8. POLÁŠEK, Marek, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Roman GODUNKO. Polyphasic taxonomy of the genus Electrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae) in Central Europe. In Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 8). 2013.
  9. POLÁŠEK, Marek, Petr PAŘIL, Vít SYROVÁTKA, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Projekt BIOSUCHO aneb lze využít vodní bezobratlé při detekci vysychavých toků? In 4. konference České společnosti pro ekologii, 18. – 20. října 2013, Brno, p. 51, (67 pp.). 2013.
  10. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Marek POLÁŠEK, Petr PAŘIL, Vít SYROVÁTKA, Luděk SKOČOVSKÝ a Denisa NĚMEJCOVÁ. VYUŽITÍ DATABÁZE SALAMANDER PRO ANALÝZY BIOLOGICKÝCH ASPEKTŮ VLIVU SUCHA NA DROBNÉ VODNÍ TOKY. In Seminář Adolfa Patery, Praha 13. listopad 2013, pp. 211-214. 2013.

  2012

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Blanka ŠVAŇHALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL a Jan HELEŠIC. Long-term changes of mayfly taxocoenosis – a reflection of the Morava River catchment alterations. In 39th IAD Conference, 21-24 August 2012, Szentendre/Hungary. 2012.
  2. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Plecoptera taxocenoses and degradation of watercourses in the Czech Republic: changes after 50 years. 2012.
  3. BOJKOVÁ, Jindřiška, Klára KOMPRDOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century. Freshwater Biology. Danvers: Blackwell Science, roč. 57, č. 12, s. 2550-2567. ISSN 0046-5070. doi:10.1111/fwb.12027. 2012.
  4. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Petr PAŘIL. Srovnání bentické fauny intermitentního a permanentního toku v oblasti jižní Moravy. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. ISBN 978-80-971056-0-0. 2012.
  5. POLÁŠEK, Marek a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Srovnání dostupného typového materiálu středoevropských zástupců rodu Electrogena Zurwerra & Tomka, 1985 (Ephemeroptera: Heptageniidae). In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. ISBN 978-80-971056-0-0. 2012.
  6. PAŘIL, Petr, Michal STRAKA, Lenka TAJMROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Jan HELEŠIC. The effect of drying up on macroinvertebrate communities in small streams of Central Europe. In 39th IAD Conference, 21-24 August 2012, Szentendre/Hungary. 2012.
  7. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Denisa NĚMEJCOVÁ a Petr PAŘIL. Vliv vysychání na temporární faunu toků na modelové skupině jepice (Ephemeroptera). In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. ISBN 978-80-971056-0-0. 2012.
  8. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Michal STRAKA, Lenka TAJMROVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Marek POLÁŠEK. Vysychání toků v období klimatické změny: indikace pomocí vodních bezobratlých. In Konference Říční Krajina 2012. 2012.
  9. PAŘIL, Petr, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vysychání toků v období klimatické změny: případová studie strategií přežití vodních bezobratlých. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. ISBN 978-80-971056-0-0. 2012.
  10. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Tomáš SOLDÁN. Změny taxocenóz jepic (Ephemeroptera) v moravských tocích jako odraz antropogenních vlivů v povodí v průběhu 20. století. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 2012. 2012.

  2011

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana a Jiří JARKOVSKÝ. Biological diversity of benthic macroinvertebrates as a tool for water management. In Jiří Jarkovský. Proceedings of the 7th Summer School on Computational Biology. Biodiversity: from Genetics to Geography, from Mathematics to Management. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. s. 82-86. ISBN 978-80-7204-756-7. 2011.
  2. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Dlouhodobé změny taxonomické a funkční struktury taxocénů jepic (Ephemeroptera) v povodí Moravy a Odry v České republice. In Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni. 2011.
  3. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Long-term changes of mayfly (Ephemeroptera) taxocoenoses: a case study from the Czech Republic. In 7th Symposium for European Freshwater Sciences. ISBN 978-84-937882-2-3. 2011.
  4. POLÁŠEK, Marek, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jan ŠPAČEK a Jindřiška BOJKOVÁ. MAYFLIES OF THE FAMILY HEPTAGENIIDAE (INSECTA, EPHEMEROPTERA) OF THE CZECH REPUBLIC: RARE, PROTECTED AND PROBLEMATIC SPECIES. In 7th Symposium for European Freswater Sciences. ISBN 978-84-937882-2-3. 2011.
  5. POLÁŠEK, Marek, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Jan ŠPAČEK. Vybrané druhy jepic čeledi Heptageniidae v České republice - možnost jejich využití jako indikátoru klimatické změny. In Stloukal E. (ed). Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni. Bratislava, 2011.

  2010

  1. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Comparison of mayfly (Ephemeroptera) taxocenes of permanent and intermittent Central European small streams via species traits. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, roč. 65, č. 4, s. 720-729. ISSN 0006-3088. 2010.
  2. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Dlouhodobé změny taxocenózy jepic (Ephemeroptera) ritrálních úseků toků v povodí Moravy a Odry. In Symposium Říční dno VII. 2010.
  3. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Pavel CHVOJKA a Miloš TRÝZNA. Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia. Dinkelscherben: Erik Mauch Verlag, roč. 70, č. 1, s. 91-110. ISSN 0935-333X. 2010.
  4. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. Symposium Říční dno VII. 2010.
  5. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana a Pavla ŘEZNÍČKOVÁ. Symposium Říční dno VII. Sborník abstraktů a příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 100 s. ISBN 978-80-210-5310-6. 2010.

  2009

  1. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Pavel BARTUŠEK. Analysis of stream macroinvertebrates response to environmental conditions: research support of the Water Framework Directive implementation in the Czech Republic. In Book of abstracts; TIES 2009 – the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society, a Section of the ISI and GRASPA Conference 2009. University of Bologna, 2009.
  2. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan HELEŠIC, Hana JANOVSKÁ a Pavel SROKA. Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic insects. roč. 31, 11/2009, s. 621-644. ISSN 0165-0424. 2009.
  3. JANOVSKÁ, Hana, Klára KUBOŠOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Pavel BARTUŠEK a Libuše OPATŘILOVÁ. Environmentální profily jepic (Ephemeroptera) České republiky. In 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Třeboň, 22.-26.6.2009. ISBN 978-80-254-4698-0. 2009.
  4. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Marie OMESOVÁ a Jan HELEŠIC. Impact of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: A case study from Central Europe. Limnologica. roč. 39, č. 2, s. 140–151. ISSN 0075-9511. 2009.
  5. PAŘIL, Petr, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jitka KRAJČOVÁ, Jana ZAVADILOVÁ a Veronika GUZIUROVÁ. Jak přežít sucho aneb cesta do hlubin žouželí duše v poněkud parném létě. In ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Jitka KRAJČOVÁ, Jana ZAVADILOVÁ, Veronika GUZIUROVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS. 1. vyd. Třeboň: Česká limnologická společnost, Podbabská 30, 160 62, Praha 6. s. 204-508. ISBN 978-80-254-4698-0. 2009.
  6. SOLDÁN, Tomáš a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. LIFE CYCLES OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES FROM THE ECOLOGICAL STATUS ASSESSMENT POINT OF VIEW: AN EXAMPLE OF THE EPHEMEROPTERA (INSECTA). In The 7th International Symposium on Ecohydraulics. Programme and Abstracts. ISBN 978-981-08-2100-5. 2009.
  7. PAPÁČEK, Miroslav, T. DITRICH, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Note to the effects of environmental conditions on the occurrence of benthic water bug Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera: Aphelocheiridae. In Communications and Abstracts, SIEEC 21. České Budějovice: University of South Bohemia. s. 70-73, 96 s. ISBN 978-80-7394-167-3. 2009.
  8. SOLDÁN, Tomáš, Roman J. GODUNKO, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Pavel SROKA. Palingenia longicauda (Olivier, 1791) (Ephemeroptera, Palingeniidae): Do refugia in the Danube basin still work? In Soldán T., Papáček M., Boháč J. (2009) Communications and Abstracts, SIEEC 21, 9June 28 - July 3, 2009. České Budějovice: University of South Bohemia. s. 81-84, 96 s. ISBN 978-80-7394-167-3. 2009.
  9. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Karel BRABEC, Jindřiška BOJKOVÁ, Pavel BARTŮŠEK, Zdenka BEDNÁŘOVÁ a Simona LITTNEROVÁ. ValDat - databáze valenčních charakteristik taxonů makrozoobentosu v ČR. 2009.
  10. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Klára KUBOŠOVÁ a Hana JANOVSKÁ. Životní cykly jepic (Ephemeroptera) a jejich význam pro detekci změn vodních ekosystémů. In 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Třeboň, 22.-26.6.2009. ISBN 978-80-254-4698-0. 2009.

  2008

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana a Tomáš SOLDÁN. Ecological indicators/Saprobic System. In Encyclopedia of Ecology. Oxford, England: Elsevier. s. 3141-3143. Vol. 4. ISBN 978-0-444-52033-3. 2008.
  2. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan HELEŠIC a Tomáš SOLDÁN. Mapping of distribution of the orders Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic. In International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera. 2008.

  2007

  1. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL, Jitka KRAJČOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jan HELEŠIC. Drift aktivity of macroinvertebrates in an intermittent stream: a case study from the Czech Republic. In Programme and Abstracts SEFS-5 Symposium for European Freshwater Sciences. 2007.
  2. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Selection of indicative species for evaluation of ecological state: Case study on benthic macroinvertebrates focused on Random forest method. In Program and Abstracts, The Seventeenth International Conference on Qualitative Methods for the Environmental Sciences, TIES 2007. ISBN 978-80-210-4333-6. 2007.
  3. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Roman J. GODUNKO. Subimaginal and adult activity of a mayfly, Ecdyonurus silvaegabretae (Ephemeroptera, Heptageniidae) at the type locality (the Šumava Mountains, Czech Republic. In Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds): Aktuality šumavského výzkumu III – Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk. s. 63-64. 2007.
  4. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The ecological effect of drought on the macroinvertebrate fauna of a small intermittent stream - an example from the Czech Republic. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, roč. 2007, 92(4-5), s. 514–526, 12 s. ISSN 1434-2944. 2007.
  5. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ, Ladislav DUŠEK, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Jan HODOVSKÝ. The evaluation of ecological status of surface waters in the ARROW project: implementation of the WFD in the Czech Republic. In Conference on Risk Assessment in European River Basins, Leipzig 12-14 Nov 2007. 2007.
  6. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL, Tomáš SOLDÁN, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. The mayfly (Insecta, Ephemeroptera) taxocoene under varying hydrologic conditions - a Central European case study. In Handbook of 6th International Symposium on Ecohydraulics. 2007.

  2006

  1. DAVY-BOWKER, John, Ralph T. CLARK, Richard K JOHNSON, Jiri KOKES, John F. MURPHY a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. A comparison of the European Water Framework Directive physical typology and RIVPACS-type models as alternative methods of establishing reference conditions for benthic macroinvertebrates. Hydrobiologia. Neuveden., č. 566, s. 91-105. ISSN 0018-8158. 2006.
  2. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. BENTHIC INSECTS’ LARVAE RESPONSE TO DROUGHT IN INTERMITTENT STREAM – A CASE STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC. In Suplementary abstract book 2. of VIII-th European Congress of Entomology. 2006.
  3. JANOVSKÁ, Hana a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. HABITAT PREFERENCES OF MAYFLIES (EPHEMEROPTERA) - A COMPARISON OF THE CENTRAL EUROPEAN UPLAND BROOK AND RIVER. In Suplementary abstract book 1. of VIII-th European Congress of Entomology. Izmir, Turkey : Entomological Society of Turkey, 17.-22.6.2006. 2006.
  4. JANOVSKÁ, Hana a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Habitatové preference larev Ephemera danica a Heptagenia sulphurea (Ephemeroptera) v ritrálním a potamálním toku (Chvojnice a Oslava). In 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Nečtiny, 26.-30.6.2006. ISBN 80-239-7257-X. 2006.
  5. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL, Hana KVARDOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Ondřej HÁJEK. MAYFLIES (EPHEMEROPTERA) OF THE CENTRAL EUROPEAN POTAMAL RIVER SEGMENT: LONG-TERM CHANGES – THEIR ORIGIN AND CONSEQUENCES. In Suplementary abstract book 1. of VIII-th European Congress of Entomology. 2006.
  6. KOKEŠ, J., Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Jan HODOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a T. SOLDÁN. The PERLA system in the Czech Republic: a multivariate approach for assessing the ecological status of running waters. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, roč. 2006, č. 566, s. 343-354, 11 s. ISSN 0018-8158. 2006.

  2005

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Karel BRABEC, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Jiří JARKOVSKÝ, Petr PAŘIL a Ondřej HÁJEK. ABIOTIC STREAM TYPES AND SPECIES ASSEMBLAGES: IS THERE ANY SIMPLE LINKAGE? CZECH STREAMS AND BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS AN EXAMPLE. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Vlg., roč. 29, č. 2, s. 1087-1094. ISSN 0368-0770. 2005.
  2. REZNÍCKOVÁ, Pavla, Petr PARIL a Svetlana ZAHRÁDKOVÁ. ECOLOGICAL EFFECT OF DROUGHT ON MACROINVERTEBRATE FAUNA IN SMALL INTERMITTENT STREAM AN EXAMPLE FROM THE CZECH REPUBLIC. In Symposium River Bottom VI. - Book of Abstracts. 2005.
  3. JANOVSKÁ, Hana a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Habitatové preference jepic (Ephemeroptera) v tocích kolinního stupně (Oslava a Chvojnice). In Zoologické dny Brno 2006. ISBN 80-903329-4-3. 2005.
  4. BERNARDOVÁ, I., Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Jiří KOKEŠ, J. KUPEC a J. ZAHRÁDKA. Practical application of the Perla system in rivers of the Morava River basin. In Symposium River Bottom VI. Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 8. 2005.
  5. HELEŠIC, Jan. RIVER BOTTOM VI. 2005.
  6. KOKEŠ, Jií, Svtlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NEMEJCOVÁ a John DAVY-BOWKER. TYPE AND SITE SPECIFIC APPROACH - TWO WAYS OF DEFINING REFERENCE CONDITIONS FOR CZECH STREAMS: PROS AND CONS. In Symposium River Bottom VI. Book of Abstracts. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn. s. 30. 2005.

  2004

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Svetlana, Karel BRABEC, Jiří JARKOVSKÝ, Jan HODOVSKÝ, Jiří KOKEŠ, Petr PAŘIL, Denisa NĚMEJCOVÁ, Ladislav DUŠEK, Bohdana ŠTEFELOVÁ a Ondej HÁJEK. Abiotic stream types and species assemblages: Is there any simple linkage? Czech streams and benthic macroinvertebrates as an example. In In SIL XXIX Congress Lahti Finland. 2004.
  2. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Petr PAŘIL, Jiří KOKEŠ a Jiří JARKOVSKÝ. Assessment of organic pollution effect considering differences between lotic and lentic stream habitats. In: Hering D, Verdonschot P.F.M., Moog O. & Sandin L. (eds), Integrated Assessment of Running Waters in Europe. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, roč. 516, s. 331-346. ISSN 0018-8158. 2004.
  3. ROLAUFFS, Peter, Ilse STUBAUER, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Karel BRABEC a Otto MOOG. Integration of the saprobic system into the European Union Water Framework Directive, Case studies in Austria, Germany and Czech Republic. In: Hering D, Verdonschot P.F.M., Moog O. & Sandin L. (eds), Integrated Assessment of Running Waters in Europe. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, roč. 516, 1-3, s. 285-298. ISSN 0018-8158. 2004.
  4. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Josef MATĚNA. Tekoucí vody: charakteristika a kategorizace biotopů. In Biota Novohradských hor. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 9 s. ISBN 80-7040-756-5. 2004.

  2003

  1. BERNARDOVÁ, Ilja, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří KOKEŠ a Jiří ZAHRÁDKA. Analýza hodnocení ekologického stavu řek Dyje a Bečvy. Acta Facultatis Ecologie. Zvolen: Technická univ. Zvolen, roč. 10, č. 1, s. 135-139. ISSN 1336-300X. 2003.
  2. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ladislav DUŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ, Aleš MERGL a Tomáš SOLDÁN. Ephemeroptera - environmentální profily druhů, rodů a čeledí. Acta Facultatis Ecologie. Zvolen: Technická univ. Zvolen, roč. 33, Suppl. 1, s. 179-182. ISSN 1336-300X. 2003.
  3. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Organické znečištění ve světle současných ekologických metod hodnocení. Acta Facultatis Ecologie. Zvolen: Technická univ. Zvolen, roč. 10, č. 1, s. 235-237. ISSN 1336-300X. 2003.
  4. KOKEŠ, Jiří, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jan HODOVSKÝ a Denisa NĚMEJCOVÁ. Predikční systém PERLA. Acta Facultatis Ecologie. Zvolen: Technická univ. Zvolen, roč. 10, č. 1, s. 239-242. ISSN 1336-300X. 2003.
  5. BRABEC, Karel, Petr PAŘIL, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří KOKEŠ, Libuše OPATŘILOVÁ a Bohdana ŠTEFELOVÁ. Projekt STAR: interkalibrace metod pro hodnocení ekologického stavu tekoucích vod. In Acta Facultatis Ecologie. 2003. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. s. 317-639. ISSN 1336-300X. 2003.
  6. OPRAVILOVÁ, Vra a Svtlana ZAHRÁDKOVÁ. Some information on testate amoebae of Iceland. Limnologica. Berlin, roč. 33, č. 2, s. 131-137. ISSN 0075-9511. 2003.
  7. HERING, Daniel, Andrea BUFFAGNI, Otto MOOG, Leonard SANDIN, Mario SOMMERHAUSER, Ilse STUBAUER, Christian FELD, Richard JOHNSON, Paolo PINTO, Nikos SKOULIKIDIS, Piet VERDOSCHOT a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The development of a system to assess the ecological quality of streams based on macroinvertebrates - design of the sampling programme within the AQEM project. Internat. Rev. Hydrobiol. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., roč. 88, 3-4, s. 345-361. ISSN 1434-2944. 2003.
  8. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HODOVSKÝ. Typology of running waters in the Czech Republic: proposal based on combination of biotic and abiotic classification. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2003. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR. s. 25-268. ISBN 80-239-0073-0. 2003.
  9. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr PAŘIL, Denisa NĚMEJCOVÁ, Jiří KOKEŠ, Libuše OPATŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HODOVSKÝ. Vztah mezi taxonomickou a funkční strukturou společenstev makrozoobentosu. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2003. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR. s. 26-269. ISBN 80-239-0073-0. 2003.

  2002

  1. GELNAR, Milan, Ladislav DUŠEK, Božena KOUBKOVÁ, Šárka ŠEBELOVÁ, Martina MAZOURKOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miroslav MACHALA, Pavel JURAJDA a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Parasites As Pollution Indicators: Evaluation of Indicative Potential of FISH Parasites Using Hierarchically Structured Data. In Proceedings of the 10th International Congress of Parasitology - ICOPA X: Symposia, Workshops and Contributed Papers. Bologna: Monduzzi Editore S.p.A. s. 255-264. ISBN 88-323-2804-6. 2002.

  2001

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN a Jiří KOKEŠ. A prediction model of running waters ecosystem in the Czech Republic based on mayfly taxocoenes of undisturbed rhithral streams. In Trends in research in Ephemeroptera and Plecoptera. Dordrecht: Plecoptera Kluwer Academics/Plenum Publishers. s. 171-485. ISBN 0-306-46544-2. 2001.
  2. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Karel BRABEC, Jiří KOKEŠ a Denisa VOJTÍŠKOVÁ. AQEM project: Preliminary evaluation of data from the Czech Republic. In POŘÍZKOVÁ, Yvonne. Abstract Book: 2nd Symposium for European Freshwater Sciences. Toulouse (France): University Paul Sabatier. s. 174. 2001.
  3. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, roč. 2001, č. 463, s. 235-239. ISSN 0018-8158. 2001.
  4. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The plausibility of using Oligochaeta to evaluate running waters in the Czech Republic. In Scripta. Brno: Masaryk University Printer. s. 173-187, 14 s. Biology. ISBN 80-210-2786-X. 2001.
  5. HELEŠIC, Jan, František KUBÍČEK, Bohumil LOSOS, Edmund SEDLÁK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vodní bezobratlí a hydrobiologie řeky Dyje v Národním parku Podyjí. Thayensia. Znojmo: NP Podyjí Znojmo, roč. 2001, 4, č. 1, s. 43-54. ISSN 1212-3560. 2001.

  2000

  1. SOLDÁN, Tomáš a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera of the Czech Republic: Atlas of distribution. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 300 s. Fauna Aquatica Europae Centralis I. ISBN 80-210-2489-5. 2000.
  2. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Jiří KOKEŠ, Jan HODOVSKÝ, Denisa VOJTÍŠKOVÁ, Daniela SCHEIBOVÁ, Yvonne POŘÍZKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jan HELEŠIC. Predikční systém PERLA. In Limnologie na přelomu tisíciletí. Sborník referátů XII. limnologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 260-264. ISBN 80-244-0166-5. 2000.
  3. HELEŠIC, Jan, Jiří KOPECKÝ, Ondřej KOMÁREK, Aleš MERGL, Věra OPRAVILOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Edmund SEDLÁK, Vladislav STEHNO a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vliv hydrologických podmínek toku na biotu dna a hyporhealu (Úvod do problematiky). In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1,. Kouty nad Desnou: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 176-180. ISBN 80-244-0166-5. 2000.
  4. VOJTÍŠKOVÁ, Denisa, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Karel BRABEC, Jiří KOKEŠ, Ilja BERNARDOVÁ a Yvonne POŘÍZKOVÁ. Vývoj a testování evropského systému hodnocení ekologického stavu toků podle makrozoobentosu. Olomouc: Univerzita Palackého. 4 s. ISBN 80-244-0166-5. 2000.

  1999

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana. Ephemeroptera. In OPRAVILOVÁ, Věra a Jaromír VAŇHARA. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno: Masaryk University. s. 167-171. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101. ISBN 80-210-2232-9. 1999.
  2. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana a Tomáš SOLDÁN. Faunistic records from the Czech Republic. Ephemeroptera: Heptageniidae. Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, Praha, roč. 35, č. 38, s. 1-156. ISSN 1210-6100. 1999.
  3. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN a Aleš MERGL. Mayflies (Ephemeroptera) of the Jeseníky Protected Landscape Area, Czech Republic: A Historical and Present Overview. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, roč. 25, č. 1, s. 67-91. ISSN 80-210-2241-8. 1999.
  4. KUBÍČEK, František, Jan HELEŠIC, Denisa VOJTÍŠKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The impact of the Vranov resevoir hydropower station operation on the bottom biota of the Dyje River (Czech Republic). In Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 7-94. Biologia, 102. ISBN 80-210-2242-6. 1999.

  1998

  1. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jan HELEŠIC, Ladislav DUŠEK a Vladimír LANDA. Distributional and Quantitative Patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A Possibility of Detection of Long-term Environmental Changes of Aquatic Biotopes. 1. vyd. Brno: Masaryk University Brno. 305 s. Folia Fac.Sci.Nat.Masaryk.Brun., Biol. 98. ISBN 80-210-1870-4. 1998.
  2. HELEŠIC, Jan, František KUBÍČEK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The Impact of Regulated Flow and Altered Temperature Regime on River Bed Macroinvertebrates. In Bretschko G. & Helešic J.: Advances in River Bottom Ecology. 1th. Leiden, the Netherland: Backhuys Publishers. s. 225-243. ISBN 90 73348 87 0. 1998.

  1997

  1. BERNARDOVÁ, Ilja, Pavel JURAJDA a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Assessment of mercury content in the Morava river water ecosystem. In J.Hydrol.Hydromech. Bratislava: J.Hydrol.Hydromech. s. 104-111. 45. ISBN 00-42-17-90-X. 1997.
  2. GELNAR, Milan, Šárka ŠEBELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Božena KOUBKOVÁ, Pavel JURAJDA a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Biodiversity of parasites in freshwater environment in relation to pollution. Parassitologia. roč. 39, č. 2, s. 189-199, 1997.
  3. LANDA, Vladimír, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Jan HELEŠIC. The Morava and Elbe River Basins, Czech Republic: A Comparison of Long-term Changes in Mayfly (Ephemeroptera) Biodiversity. In P. Landolt & M. Sartori: Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics. 1th. Friburg, Switzerland: MTL - Mauron+Tinguely & Lachat SA, Friburg. s. 219-226. ISBN 2-940187-01-0. 1997.
  4. LANDA, Vladimír, Jan HELEŠIC, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The Plecoptera of the River Vltava (Czech Republic): a Century of Extinction. In Landolt P. & Sartori M: Ephemeroptera & Plecoptera: Biology - Ecology - Systematics. 1th. Fribourg, Switzerland: MTL-Mauron + Tinguely a Lachat SA. s. 288-295. ISBN 2-940187-01-0. 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 14:44