Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Pavel SUK, Vendula KUBÍČKOVÁ a Karel URBÁNEK. COL-ECMO2022. In CZECRIN Výroční vědecká konference 2023. 2023. ISBN 978-80-280-0336-4.
  2. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Vendula KUBICKOVA, Pavel SUK a Karel URBANEK. Challenges of Colistin Use in ICU and Therapeutic Drug Monitoring: A Literature Review. Antibiotics-Basel. BASEL: MDPI, 2023, roč. 12, č. 3, s. 1-17. ISSN 2079-6382. doi:10.3390/antibiotics12030437.
  3. SUK, Pavel, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Vendula KUBICKOVA a Karel URBANEK. Changes of colistin pharmacokinetics in critically ill patients due to the extracorporeal membrane oxygenation: protocol for the COL-ECMO2022 trial - a prospective, non-randomised, open-label phase IV pharmacokinetic clinical trial. BMJ Open. London: BMJ Publishing Group, 2023, roč. 13, č. 7, s. 1-8. ISSN 2044-6055. doi:10.1136/bmjopen-2023-071649.
  4. ŠITINA, Michal, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Pavel SUK. Prognostic significance of early acute kidney injury in COVID-19 patients requiring mechanical ventilation: a single-center retrospective analysis. RENAL FAILURE. OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2023, roč. 45, č. 1, s. 1-8. ISSN 0886-022X. doi:10.1080/0886022X.2023.2205954.
  5. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Pavel SUK, Vendula KUBÍČKOVÁ a Karel URBÁNEK. Studie COL-ECMO2022 a další zkušenosti s TDM kolistinu. In 23. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. 2023. ISSN 1803-5353.
  6. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Use of fondaparinux in patients with heparin-induced thrombocytopenia on veno-venous extracorporeal membrane oxygenation: A three-patient case series report. Frontiers in Medicine. Lausanne: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 10, February 2023, s. 1-7. ISSN 2296-858X. doi:10.3389/fmed.2023.1112770.
  7. CENKOVÁ, Barbora, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Vybrané limitace užití variací tepového objemu a pulzního tlaku. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2023, roč. 34, č. 3, s. 110-115. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2023.036.

  2022

  1. SUK, Pavel a Jitka RYCHLÍČKOVÁ. Pharmacokinetics of colistin during extracorporeal membrane oxygenation. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. OXFORD: Oxford University Press, 2022, roč. 77, č. 8, s. 2298-2300. ISSN 0305-7453. doi:10.1093/jac/dkac163.

  2021

  1. SUK, Pavel, Vladimír ŠRÁMEK a Ivan ČUNDRLE. Extracorporeal Membrane Oxygenation Use in Thoracic Surgery. MEMBRANES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 11, č. 6, s. 1-9. ISSN 2077-0375. doi:10.3390/membranes11060416.
  2. CIHLÁŘ, Radek, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Prevence venózní tromboembolie u pacientů v intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 32, 4-5, s. 218-224. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.046.

  2020

  1. HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Marcela, Petra LÁZNIČKOVÁ, Kamila BENDÍČKOVÁ, Marco De ZUANI, Ivana ANDREJČINOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. Differences in monocyte subsets are associated with short-term survival in patients with septic shock. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 24, č. 21, s. 12504-12512. ISSN 1582-1838. doi:10.1111/jcmm.15791.
  2. HELÁN, Martin, Vladimír ŠRÁMEK, Jiří VANÍČEK, Robert STAFFA, Ondřej VOLNÝ, Martin RÁB a Pavel SUK. Ischaemic Stroke Caused by a Gunshot Wound to the Chest. EJVES Vascular Forum. Elsevier, 2020, s. 97-100.
  3. CIHLÁŘ, Radek, Vladimír ŠRÁMEK, Adriána PAPIEŽ, Miroslav PENKA a Pavel SUK. Pharmacokinetic Comparison of Subcutaneous and Intravenous Nadroparin Administration for Thromboprophylaxis in Critically Ill Patients on Vasopressors. PHARMACOLOGY. BASEL: KARGER, 2020, roč. 105, 1-2, s. 73-78. ISSN 0031-7012. doi:10.1159/000502847.
  4. BALÍK, Martin, J VOTRUBA, Martin MATĚJOVIČ, Pavel SUK a Vladimír ŠRÁMEK. Použití kortikosteroidů u COVID-19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 31, č. 6, s. 310-311. ISSN 0066-7358.
  5. SUK, Pavel. Přístup k pacientovi s respiračním selháním. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 127-141. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  6. SUK, Pavel, J. KLETECKA, J. BENES a Vladimír ŠRÁMEK. Sedace v intenzivní péči - část I. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 31, 1-2, s. 18-22. ISSN 1214-2158.
  7. KLETECKA, J., Pavel SUK, Vladimír ŠRÁMEK a J. BENES. Sedace v intenzivní péči - část II. Monitorování hloubky sedace v intenzivní péči pomocí analýzy EEG. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 31, č. 3, s. 103-105. ISSN 1214-2158.

  2019

  1. PAPIEŽ, Adriána, Klara ODEHNALOVA, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Comparison of Active Substance Losses and Total Weight Losses of Tablets Administered Via Feeding Tube. PHARMACOLOGY. BASEL: KARGER, 2019, roč. 103, 5-6, s. 246-249. ISSN 0031-7012. doi:10.1159/000496423.
  2. ŠRÁMEK, Vladimír, Ivan ČUNDRLE, Pavel SUK, Martin HELÁN a Jan HRUDA. Důležité publikace v intenzivní medicíně v roce 2018/2019. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 6, s. 271-280. ISSN 1214-2158.
  3. HELÁN, Martin, Marcela HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Alexandra MÝTNIKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Jan HRUDA, Jan FRIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Jiří PAŘENICA. Evaluation of soluble Endoglin in septic shock patients. In ESICM Lives 2019. 2019. doi:10.1186/s40635-019-0265-y.
  4. LUKEŠ, Marek, Martin HELÁN, Vladimír ŠRÁMEK, Jana PAVLÍKOVÁ, Robert STAFFA a Pavel SUK. Impact of contralateral carotid stenosis on brain tissue oxygenation during carotid endarterectomy. Cor et Vasa. Elsevier, 2019, roč. 61, č. 4, s. 420-425. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2019.055.

  2017

  1. ENGELMANNOVÁ, Lucie, Vladimír ŠRÁMEK, Adriána PAPIEŽ a Pavel SUK. Parenterální a enterální podávání valproátu u kriticky nemocných. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2017. ISSN 1214-2158.
  2. CHOBOLA, Miloš, Jan HRUDA, Marek LUKEŠ, Jiří KLIMEŠ, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Srovnání monitorace srdečního výdeje metodou „Pulse wave transit time“ a analýzou arteriální křivky. Anesteziologie a intenzivní medicína. Mladá fronta a.s., 2017, roč. 28, č. 6, s. 339-345. ISSN 1214-2158.

  2015

  1. AULICKÝ, Petr, Renata ČERNÁ PAŘÍZKOVÁ, Vladimír ČERNÝ, Pavel SUK, Ondřej ŠKODA a Vladimír ŠRÁMEK. Hodnocení neurologické prognózy dospělých pacientů po srdeční zástavě. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 154, č. 1, s. 25-27. ISSN 0008-7335.
  2. ŠRÁMEK, Vladimír a Pavel SUK. Kardiovaskulární systém v sepsi. In Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek. Sepse. Praha: Maxdorf, 2015. s. 93-99. Jessenius. ISBN 978-80-7345-448-7.
  3. RUZSÍKOVÁ, Adriána, Lenka SOUČKOVÁ, Pavel SUK, Radka OPATŘILOVÁ, Martina KEJDUŠOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Quantitative analysis of drug losses administered via nasogastric tube - In vitro study. International Journal of Pharmaceutics. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 478, č. 1, s. 368-371. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2014.11.065.
  4. ZVONÍČEK, Václav, Pavel JURAK, Josef HALAMEK, Peter KRUŽLIAK, Vlastimil VONDRA, Pavel LEINVEBER, Ivan ČUNDRLE, Martin PAVLÍK, Pavel SUK a Vladimír ŠRÁMEK. The impact of sedation on pulse pressure variation. Australian Critical Care. New York: Elsevier Science INC, 2015, roč. 28, č. 4, s. 203-207. ISSN 1036-7314. doi:10.1016/j.aucc.2015.02.004.

  2013

  1. SOUČKOVÁ, L., R. OPATŘILOVÁ, Pavel SUK, I. Jr ČUNDRLE, M. PAVLIK, V. ZVONÍČEK, Ota HLINOMAZ a Vladimír ŠRÁMEK. Impaired bioavailability and antiplatelet effect of high-dose clopidogrel in patients after cardiopulmonary resuscitation (CPR). EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2013, roč. 69, č. 3, s. 309-317. ISSN 0031-6970. doi:10.1007/s00228-012-1360-0.
  2. ČUNDRLE, Ivan Jr., Vladimír ŠRÁMEK, Martin PAVLÍK, Pavel SUK, Iveta RADOUSKOVA a Václav ZVONÍČEK. Temperature corrected thromboelastography in hypothermia. Is it necessary? European Journal of Anaesthesiology. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2013, roč. 30, č. 2, s. 85-89. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0b013e32835c3716.

  2012

  1. SUK, Pavel. Fluid responsiveness. In Svatomartinské hemodynamické dny, Velké Bílovice. 2012.
  2. SUK, Pavel. Kardiogenní šok. In Svatomartinské hemodynamické dny, Velké Bílovice. 2012.
  3. LUKEŠ, Marek, Pavel SUK, Jana PAVLÍKOVÁ, Robert STAFFA a Vladimír ŠRÁMEK. Monitorace regionální saturace mozkové krve kyslíkem v průběhu karotické endarterektomie. In V. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie, Brno. 2012.
  4. LUKEŠ, Marek, Jan HRUDA, Jiří KLIMEŠ, Pavel SUK a Vladimír ŠRÁMEK. Perioperační monitorace hemodynamiky analýzou tepové křivky přístrojem LiDCO Rapid. In XIX. kongres ČSARIM, Hradec Králové. 2012.
  5. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lenka VOCÍLKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK, Václav ZVONÍČEK a Vladimír ŠRÁMEK. Porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. Londýn: W B SAUNDERS CO LTD, 2012, roč. 43, č. 6, s. 698-704. ISSN 1078-5884. doi:10.1016/j.ejvs.2012.02.020.
  6. KRBÚŠIK, Ján, Pavel SUK, Jan HRUDA, Václav ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, Vladimír ŠRÁMEK a Ivan ČUNDRLE. Variabilita ve vyšetření normální a patologické mikrocirkulace pomocí SDF. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2012, roč. 23, č. 4, s. 197-202. ISSN 1214-2158.

  2011

  1. VOCILKOVÁ, Lenka, R OPATŘILOVÁ, Ota HLINOMAZ, Pavel SUK a Vladimír ŠRÁMEK. Bioavalability and antiplatelet effect of high dose of clopidogrel in critically ill patients. In Intesive Care Medicine, 2011, 37 (Suppl 1) p. S156. 2011.
  2. ČUNDRLE, Ivan, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel SUK, Jan HRUDA, Ján KRBÚŠIK, Martin HELÁN, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ a Martin PAVLÍK. Microcirculatory changes during hyperoxia in a porcine model of ruptured abdominal aneurysm. In Critical Care, March 2011, Volume 15, Supplement 1, P 83. 2011.
  3. SUK, Pavel. Plicní embolie – jak diagnostikovat? In 13. Postgraduální kurz sepse a MODS, 25.-28.1. 2011, Ostrava. 2011.
  4. SUK, Pavel. PLR - varianty provedení, sledování účinnosti. In XVIII. kongres ČSARIM, Praha, 6. - 8.10. 2011. 2011.
  5. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ, Pavla ROTTEROVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. The effect of hyperoxia in porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In Critical Care Medicine. 39 ( 12):5, December 2011. 2011.
  6. ČUNDRLE, Ivan, Vladimír ŠRÁMEK, Martin PAVLÍK, Pavel SUK, Iveta RADOUŠKOVÁ a Václav ZVONÍČEK. The influence of temperature adjustment on thromboelastography results: prospectíve cohort study. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2011, roč. 22, č. 5, s. 253-259. ISSN 1214-2158.
  7. SUK, Pavel. Úloha monitorace BNP v intenzivní péči. In V. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Praha, 11.-13. 5. 2011. 2011.
  8. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ, Pavla ROTTEROVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Vliv hyperoxie na oxidační stres v prasečím modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty,. In XVIII. kongres ČSARIM, 6. - 8. října 2011, Praha. 2011.
  9. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  10. LAMPRECHTOVÁ a Pavel SUK. Závislost srdečního výdeje na plnících tlacích na prasečím modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty. In XVIII. kongres ČSARIM, 6. - 8. října 2011, Praha. 2011.

  2010

  1. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Comparison of arterial waveform analysis and thermodilution for estimation of cardiac output in a model of abdominal aortic aneurysm rupture. In Intensive Care Medicine 36, Suppl. 2: S98. 2010.
  2. DADÁK, Lukáš, M ZEMAN, Andrea BRZOBOHATÁ a Pavel SUK. Fatální intoxikace-TARKA, LOSARTAN+PHARMA, LEXAURIN,IBUPROFEN. In XVII. kongres ČSARIM, Zlín, Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
  3. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Michal VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. HYPEROXIA IMPAIRS OXYGEN UTILIZATION IN PORCINE MODEL OF RUPTURED ABDOMINAL ANEURYSM REPAIR. In Intensive Care Medicine, vol. 36, suppl. 2,. 2010. ISSN 0342-4642.
  4. KLIMEŠ, Jiří, Pavel SUK, Zuzana GÁPOVÁ, L URBÁNEK a Vladimír ŠRÁMEK. Monitorace hemodynamiky v perioperačním období pomocí LiDCO Rapid. In XVII. kongres ČSARIM 2010, Zlín, Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
  5. SUK, Pavel. Perioperační optimalizace. In IV. kongres ČSIM, Brno, 12.-14. května 2010. 2010.
  6. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Michal VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Porovnání srdečního výdeje stanoveného analýzou arteriální křivky s termodilucí na prasečím modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty. In Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010: XVII. kongres ČSARIM 2010, Zlín,Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
  7. SUK, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. In XII. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava. 2010.

  2009

  1. PAVLÍK, Martin, Lukáš DADÁK, Václav ZVONÍČEK, Pavel ŠTĚTKA, T BARTOŠÍK, Pavel SUK a Vladimír ŠRÁMEK. Časné vyhledávání kriticky nemocných pomocí Medical Emergency System ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 4, s. 185-191. ISSN 1214-2158.
  2. SUK, Pavel, Václav ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, Pavel ŠTĚTKA a Vladimír ŠRÁMEK. Dynamické parametry preloadu při ventilaci tlakovou podporou. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 3, s. 137-142. ISSN 1214-2158.
  3. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, L VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, V ŠIMKOVÁ, R VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Hemodynamics during ischaemia-reperfusion porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In 22nd ESICM Annual Congress, Vienna, Austria. 2009.
  4. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, M VLAŠÍN a Vladimír ŠRÁMEK. Inflamační odpověď na ischemicko-reperfuzní trauma na porcinním modelu rupury aneurysmatu břišní aorty. In XVI.. kongres ČSARIM, České Budějovice. 2009.
  5. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, M VLAŠÍN a Vladimír ŠRÁMEK. Inflammatory response to the Ischaemia-reperfusion injury in porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In 22. Kongres ESICM, Vídeň, Rakousko. 2009.
  6. ZVONÍČEK, Václav, Pavel SUK, Vladimír ŠRÁMEK a Martin PAVLÍK. Měření transalveolárního tlaku pomocí plícnicového katétru. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 4, s. 192-199. ISSN 1214-2158.
  7. ČUNDRLE, Ivan, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel SUK, Jan HRUDA, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ a Martin PAVLÍK. Microcirculation changes in porcine model of ruptured abdominal aneurysma. In 13th Congress of the European Shock Society. 2009.
  8. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, L VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, M MATĚJOVIČ, M VLAŠÍN, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Regional hemodynamics in porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In SCCM’s 39th Critical Care Congress,Miami Beach, Florida, USA. 2009.

  2008

  1. ŠRÁMEK, Vladimír, Pavel SUK a Jiří KLIMEŠ. Early goal directed therapy v perioperační péči. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. Galén, 2008. s. 77-79. ISBN 978-80-7262-589-5.
  2. SUK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Interakce dýchání a krevního oběhu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2008. s. 91-92. ISBN 978-80-7262-589-5.
  3. SUK, Pavel, Václav ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, Pavel ŠTĚTKA a Vladimír ŠRÁMEK. Interakce plic a oběhu při ventilaci tlakovou podporou. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-589-5.
  4. SUK, Pavel, Ivan jr. ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Vladislava ŠIMKOVÁ, M VLAŠÍN, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ a Vladimír ŠRÁMEK. Ischemicko-reperfúzní model ruptury aneurysmatu abdominální aorty u prasat. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008. s. 333. ISBN 978-80-7262-589-5.
  5. VOCILKOVÁ, Lenka, Vladislava ŠIMKOVÁ, Pavel SUK, Ivan jr. ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Vladimír ŠRÁMEK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, K FABEROVÁ a M MATĚJOVIČ. Porovnání 10,5 a a 22 hodinového prasečíhom odelu ruptzurujícícho abdominálního aortálního aneurysmatu z hlediska oxidativního stresu.Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2008. s. 337-338. ISBN 978-80-7262-589-5.
  6. SUK, Pavel, Václav ZVONÍČEK a Vladimír ŠRÁMEK. Relation between esophageal and other intrathoracic pressures dutiny pressure support ventilation. Intensive Care Medicine. 2008, roč. 34, č. 1, s. S64, 1 s. ISSN 0090-3493.
  7. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ml. ČUNDRLE, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Vladislava ŠIMKOVÁ, M VLAŠÍN, J MICHÁLEK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ a Vladimír ŠRÁMEK. Sledování apoptózy lymfocytů na porcinním modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008. ISBN 978-80-7262-589-5.
  8. SUK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Vliv typu ventilace na dynamické parametry preloadu. In 5. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2008. s. 117-119. ISBN 978-80-254-1418-7.
  9. ČUNDRLE, Ivan jr., Pavel SUK, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Vladislava ŠIMKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Martin PAVLÍK. Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2008. s. 335. ISBN 978-807262-589-5.

  2007

  1. SUK, Pavel, Jan HRUDA, X LEVERVE a Vladimír ŠRÁMEK. Časná resuscitace septického šoku na různé hodnoty arteriálního tlaku. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2007, roč. 18, s. 150-156. ISSN 1214-2158.
  2. SUK, Pavel, Václav ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, P ŠTĚTKA a Vladimír ŠRÁMEK. Dynamické parametry preloadu během podpůrné ventilace - vliv dechového úsilí. In XIV. národní kongres ČSARIM-sborník abstrakt. 2007. s. 161.
  3. SUK, Pavel, Václav ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, ŠTĚTKA a Vladimír ŠRÁMEK. Dynamické parametry preloadu během podpůrné ventilace – vliv respiračního úsilí. In XIV. národní kongres ČSARIM-sborník abstrakt. 2007. s. 161.
  4. ŠRÁMEK, Vladimír, Václav ZVONÍČEK a Pavel SUK. Hemodynamické cíle- jak je definovat? In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2007. s. 75-77. ISBN 978-80-7262-509-3.
  5. ZVONÍČEK, Václav, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Měření pleurálního tlaku pomocí plicnicového katétru. In XIV. národní kongres ČSARIM-sborník abstrakt. 2007. s. 193.
  6. ZVONÍČEK, Václav, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Pleural pressure measurement with the use of pulmonary artery catheter. Intensive Care Medicine. 2007, roč. 33, č. 2, s. 163. ISSN 0090-3493.
  7. SUK, Pavel, V ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, Pavel ŠTĚTKA a Vladimír ŠRÁMEK. Relation between preload parameters and oesophageal pressure during pressure support ventilation. Intensive Care Medicine. 2007, roč. 33, č. 2, s. 258. ISSN 0090-3493.

  2006

  1. SUK, Pavel. Časná resuscitace septického šoku na různé hodnoty arteriálního tlaku. In HRUDA, Jan a Vladimír ŠRÁMEK. Sborník přednášek 13. kongresu ČSARIM. Eroverlag, 2006. s. 133.
  2. SUK, Pavel. Early resuscitation of septic shock to defferent level of arterial pressure. Shock. 2006, roč. 26, č. 1, s. 38. ISSN 1073-2322.
  3. ŠRÁMEK, Vladimír. Intraabdominal hypertension in the ICU. Neurologia Croatica. 2006, roč. 55, suppl.3, s. 113-116.
  4. ŠRÁMEK, Vladimír a Pavel SUK. Novinky v monitorování hemodynamiky 2005 - část 1. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2006, č. 4, s. 215-219. ISSN 1214-2158.
  5. SUK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Novinky v monitorování hemodynamiky 2005 – část 2. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2006, č. 4, s. 220-223. ISSN 1214-2158.
  6. MRAZÍK, J. Přežití nemocných po srdeční zástavě a jeho ovlivnění terapeutickou hypotermií. In SUK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Sborník přednášek 13. kongresu ČSARIM. Eroverlag, 2006. s. 210.
  7. SUK, Pavel. Sodium-lactate infusion in fluid resuscitation of septic shock. Neurologia Croatica. 2006, roč. 55, č. 3, s. 168.
  8. SUK, Pavel. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest – 1-year experience. European Journal Anaesthesiology. 2006, roč. 23, č. 37, s. A-838.

  2005

  1. VANÍČEK, Jiří. Urologický nemocný a reakce na jodovou kontrastní látku. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2005, roč. 6/2005, č. 6, s. 246-247. ISSN 1213-1768.
  2. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel ŠTĚTKA, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfúzi splanchnických orgánů. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha, 2005, roč. 16, č. 3. ISSN 0862-4968.

  2004

  1. ŠRÁMEK, Vladimír, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel SUK, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Intra-abdominal pressure (IAP) and hypoperfusion of splanchnic organs after major abdominal surgery. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2004, roč. 8, č. 4, s. S86-87, 2 s. ISSN 1364-8535.
  2. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Helena VALOUCHOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel ŠTĚTKA. The impact of major abdominal surgery on intraabdominal pressure and perfusion of splanchnic organs. In 2nd Central European Congress Intensive Care Medicine. Invited lectures and free papers. I. Lubljana: www.cecicm.org, 2004. s. 133. ISBN 961-6373-17X.
  3. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel ŠTĚTKA, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfúzi splanchnických orgánů. In XI. kongres ČSARIM, Liberec, 30. září-2.října 20042004 Sborník abstrakt. Liberec: ČSARIM, 2004. s. 114.
  4. ŠRÁMEK, Vladimír, Pavel SUK, Jan HRUDA, Marek FENCL a Václav ZVONÍČEK. Význam diurézy v diagnostice akutního renálního selhání u nemocných v dlouhodobé intenzivní péči. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 1, s. 17-20. ISSN 1214-2158.

  2003

  1. ŠRÁMEK, Vladimír, Pavel ŠTĚTKA, Lukáš DADÁK, Pavel SUK a Martin PAVLÍK. The impact of vasoactive drugs on static and dynamic preload parameters. Intensive care medicine. Berlin, 2003, roč. 29, Suppl.1, s. S107, 1 s. ISSN 0342-4642.
  2. ŠRÁMEK, Vladimír, Pavel ŠTĚTKA, Lukáš DADÁK, Pavel SUK a Martin PAVLÍK. Vliv vazoaktivních látek na statické a dynamické parametry preloadu. In Sborník abstrakt X. kongresu ČSARIM Luhačovice 2003. 2003. s. 63. ISBN 80-239-1303-4.

  2002

  1. ŠRÁMEK, Vladimír, Pavel SUK, Jan HRUDA a Václav ZVONÍČEK. Low urine ouput in acute renal dysfunction (ARI/ARFS) diagnosis. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 109-110. ISSN 1364-8535.
  2. ŠRÁMEK, Vladimír, Pavel SUK, Jan HRUDA a Václav ZVONÍČEK. Low urine output in acute renal dysfunction diagnosis inlong term ICU patients. Intensive care medicine. Berlin, 2002, roč. 28, Suppl. 1, s. 186. ISSN 0342-4642.

  2001

  1. SUK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Comparison of arterial and capillary blood gases and some other biochemical parameters in ICU patients. Intensive care medicine. Berlin, 2001, roč. 27, Supll 2, s. S290. ISSN 0342-4642.
  2. SUK, Pavel, Václav ZVONÍČEK a Vladimír ŠRÁMEK. Hyperchloremická acidóza při používání roztoků s vyšší koncentraci chloridů k objemové resuscitaci. In Cvachove K., Dostálová J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. I.vydání. Galén Praha, 2001. s. 159. ISBN 80-7262-129-7.
  3. SUK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Porovnání arteriálních a kapilárních odběrů pro analýzu krevních plynů a dalších biochemických parametrů u pacientů na RES. In Cvachovec K., Dostálová J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. I.vydání. Galén Praha, 2001. s. 160. ISBN 80-7262-129-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 15:32