Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. WEISS, Viktor, Pavel ŘÍHA, Irena DOLEŽALOVÁ, Martin KOJAN, Vladimír ČERVEŇÁK, Julius SIMKO, Roman HERZIG a Ivan REKTOR. Brain Areas Predisposing to the Stroke-Related Epilepsy Development. Acta Neurologica Scandinavica. MALDEN: WILEY-BLACKWELL, 2023, roč. 2023, August 2023, s. 1-6. ISSN 0001-6314. doi:10.1155/2023/1439121.
  2. KVASNICOVÁ, Laura, Alena BERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Tamara VYSTRČILOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Vladimír ČERVEŇÁK a Andrej MAZÚR. BŘIŠNÍ KATASTROFA U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ PACIENTKY. Referátový výběr dermatovenerologie. Praha: CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o. Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, 2023, roč. 64, 6/22, s. 6-13. ISSN 1213-9106.
  3. KVASNICOVÁ, Laura, Alena BERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Tamara VYSTRČILOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Vladimír ČERVEŇÁK a A. MAZÚR. BŘIŠNÍ KATASTROFA U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ PACIENTKY. In Léčba rány. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí, 2023. 2023.
  4. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Fulminantní kolitida asociovaná s BRAF/MEK inhibitory u pacienta s metastazujícím melanomem. In Národní chirurgický kongres 2023. 2023.
  5. VLČEK, Petr, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Ilona KREJČOVÁ, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA a Vladimír ČERVEŇÁK. Chirurgické možnosti u anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax. 2023, roč. 22, č. 1, s. 29-34. ISSN 1336-1473.
  6. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Management terapie u pacienta s imunitně podmíněnou kolitidou při léčbě BRAF/MEK inhibitory. 2023. ISSN 1802-5307.
  7. ČERVEŇÁK, Vladimír, Alena BERKOVÁ a Petr VLČEK. Naše zkušenosti s dynamickou MR defekografií. Gastroenterologia pre prax. 2023. ISSN 1336-1473.
  8. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Lenka SOUČKOVÁ a Igor PENKA. Naše zkušenosti se značením subpleurálních plicních ložisek směsí Patentní modře a jodové kontrastní látky pod CT navigovanou kontrolou s následnou videotorakoskopickou (VTS) klínovitou resekcí. Retrospektivní studie. Pohled hrudního chirurga. In BOD - Brněnské onkologické dny 2023. 2023. ISSN 1802-5307.
  9. BERKOVÁ, Alena, Zdeněk CHOVANEC, Ilona KREJČOVÁ, Jana KATOLICKÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, Vladimír ČERVEŇÁK, Petr VLČEK a Igor PENKA. Raritní případ uroteliálního karcinomu metastazujícího do stěny žlučníku s projevy akutní cholecystitidy. Klinicka Onkologie. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2023, roč. 36, č. 5, s. 401-404. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko20231.

  2022

  1. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Igor PENKA a Michal BENEJ. Chirurgická léčba Ewingova sarkomu hrudní stěny. In Chirurgické sympozium Čejkovice. 2022.
  2. KREJČOVÁ, Ilona, Alena BERKOVÁ, Laura KVASNICOVÁ, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Dušan ZOUFALÝ a Vladimír ČERVEŇÁK. Ischemic Colitis in a Patient with Severe COVID-19 Pneumonia. Case Reports in Gastroenterology. BASEL: Karger, 2022, roč. 16, č. 2, s. 526-534. ISSN 1662-0631. doi:10.1159/000525840.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Michal REŠKA, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA a Igor PENKA. Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta. In Podlahovy chirurgické dny. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  4. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří DOLINA, Tamara VYSTRČILOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ a Zdeněk CHOVANEC. Poruchy pánevního dna u žen z pohledu koloproktologa. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2022, roč. 76, č. 4, s. 319-326. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh20221.
  5. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Sklerozující mezenteritida. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran. 2022.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Veronika, Igor PENKA, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Adam KŘENEK a Vladimír ČERVEŇÁK. Význam diagnostické laparoskopie u bodných poranění břicha. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran, 2022. 2022.

  2021

  1. JELÍNKOVÁ, E., Vladimír ČERVEŇÁK, R. HERZIG, Robert MIKULÍK, Břetislav GÁL a V. WEISS. Bilaterální paréza hlasivek v rámci recidivujících ischemických cévních mozkových příhod. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 6, s. 587-588. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021587.
  2. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Chondrosarkom sterna - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 100-104. ISSN 2464-7195.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie. In 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava. 2021. ISBN 978-80-88347-03-3.
  4. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Michal BENEJ, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Igor PENKA. Sarkom hrudní stěny. In XX. Dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2021.
  5. ČERVEŇÁK, Vladimír, Alena BERKOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK a Sabina SVOBODOVÁ. Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 96-99. ISSN 2464-7195.
  6. SASÍNEK, Filip, Alena BERKOVÁ, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ a Vladimír ČERVEŇÁK. Význam digitálního vyšetření anorekta při hemoroidálním onemocnění. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., 2021, roč. 18, č. 1, s. 8-12. ISSN 1214-8687.

  2020

  1. CIMFLOVÁ, Petra, Ondřej VOLNÝ, Robert MIKULÍK, Bohdan TYSHCHENKO, Silvie BELASKOVA, Jan VINKLAREK, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš KŘIVKA, Jiří VANÍČEK a Antonin KRAJINA. Detection of ischemic changes on baseline multimodal computed tomography: expert reading vs. Brainomix and RAPID software. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 29, č. 9, s. 1-10. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104978.
  2. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ, Ilona KREJČOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Sabina SVOBODOVÁ a Ivan ČAPOV. Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů. ONKOLOGICKÁ REVUE. Praha: Current Media s.r.o., 2020, roč. 7, č. 4, s. 1-8. ISSN 2464-7195.
  3. ČERVEŇÁK, Vladimír, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK, Sabina SVOBODOVÁ a Robert NOVÁK. Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 5, s. 100-108. ISSN 2464-7195.
  4. HANSLÍK, Tomáš, Alena BERKOVÁ, Filip SASÍNEK, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ a Zdeněk CHOVANEC. Komplikace nádorové kalcinózy. Postgraduální nefrologie. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., 2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19. ISSN 1214-178X.
  5. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Ilona KREJČOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC a Sabina SVOBODOVÁ. Mucinózní neoplazie apendixu - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 6, s. 50-54. ISSN 2464-7195.
  6. HANSLÍK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK a Tetiana SHATOKHINA. Netypický projev nemalobuněčného plicního karcinomu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 6, s. 22-25. ISSN 2464-7195.
  7. ČERVEŇÁKOVÁ, Kateřina, Leona PROCHÁZKOVÁ a Vladimír ČERVEŇÁK. Sjögrenův syndrom. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 2, s. 102-106. ISSN 1212-3536.
  8. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Sternal chondrosarcoma – a case report. Onkol Revue. Current Media s.r.o., 2020, roč. 8, č. 1, s. 1–5, 6 s. ISSN 2464-7195.
  9. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Zralý diferencovaný teratom tymu. Náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2020, roč. 7, č. 6, s. 58-62. ISSN 2464-7195.

  2019

  1. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Tamara VYSTRČILOVÁ a Vladimír ČERVEŇÁK. Diagnostický algoritmus a chirurgické možnosti terapie presakrálních rezistencí. In 36. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2019.
  2. ČERVEŇÁK, Vladimír a Zdeněk CHOVANEC. Diagnostika a management empyém hrudníku, spolupráce radiologa a chirurga. 2019.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Empyém hrudníku - spolupráce chirurga a radiologa. In Paprsky  Vysočiny 2019 XVIII. ročník, Fórum periferní radiologie. 2019.
  4. NOVÁK, Robert, Jana KATOLICKÁ a Vladimír ČERVEŇÁK. Případ dlouhodobé léčebné odpovědi s dobrou kvalitou života u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater. Onkologická revue. Praha: Current Media s.r.o, 2019, roč. 1/2019, č. 1. ISSN 2464-7195.
  5. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. ZNAČENÍ PLICNÍCH NODULARIT PŘED PLÁNOVANOU VIDEOTORAKOSKOPICKOU (VTS) RESEKCÍ. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019. ISBN 978-80-88170-25-9.

  2018

  1. PROCHÁZKOVÁ, Leona, Vladimír ČERVEŇÁK a Miroslav SOUČEK. Axiální spondylartritida. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 2, s. 108-116. ISSN 0042-773X.
  2. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Ivan ČAPOV a Jiří VANÍČEK. Diferenciální diagnostika a hodnocení mnohočetných plicních uzlů (nodularit) z pohledu radiologa a hrudního chirurga. Naše zkušenosti se značením plicních ložisek pod CT s následnou VTS klínovitou resekcí. (dvojpřednáška – spolupráce intervenčního radiologa a hrudního chirurga). In 13. Ostravské chirurgické dny miniinvazivní chirurgie. 2018.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 2. 2024 23:23