Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KARKANOVÁ, Michala, Radoslava UHMANNOVÁ, Jan BERÁNEK, Jitka SVAČINOVÁ, Eva VLKOVÁ, Oldřich CHRAPEK a Jan VICHR. DLOUHODOBÁ LÉČBA SEKUNDÁRNÍHO GLAUKOMU U UVEITIDY SPOJENÉ S FUCHSOVOU HETEROCHROMNÍ IRIDOCYCLITIDOU. In Pražské glaukomové dny 2023. 2023.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Jan VICHR, Jakub TRHLÍK, Jitka SVAČINOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. Výsledky implantací Express 200 s použitím MMC na Oční klinice FN Brno. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2023. ISBN 978-80-88347-16-3.

  2022

  1. KARKANOVÁ, Michala, Tereza NEUGEBAUEROVÁ, Jitka SVAČINOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. Dlouhodobá léčba sekundárního glaukomu u uveitidy spojené s juvenilní idiopatickou artritidou na posledním vidoucím oku. 2022. ISBN 978-80-88347-11-8.

  2021

  1. ZEMANOVÁ, Markéta, Rita PACASOVÁ, Jana ŠUSTÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Transplantace amniové membrány na Oční klinice Fakultní nemocnice Brno. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 77, č. 2, s. 62-71. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2021/09.

  2020

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Tomáš ZEMAN, Laura AMBROZOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Jan SOUČEK, Eva VLKOVÁ, Nandu GOSWAMI, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. An association of neovascular age-related macular degeneration with polymorphisms of CFH, ARMS2, HTRA1 and C3 genes in Czech population. ACTA OPHTHALMOLOGICA. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2020, roč. 98, č. 6, s. "E691"-"E699", 9 s. ISSN 1755-375X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/aos.14357.
  2. ZEMANOVÁ, Markéta, Ivana MACEJOVÁ, Irena SVOBODOVÁ a Eva VLKOVÁ. Léčba lehčích forem blefaritidy stejnosměrným plazmovým výbojem. In XXVIII. Výroční sjezd České Oftalmologické společnosti ČLS JEP,17.–19. září 2020,Olomouc, Česká Republika. 2020.
  3. RYBÁROVÁ, Natália, Blanka PINKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Sight-threatening Complication of Cicatricial Ectropion in a Patient with Lamellar Ichthyosis - Case Report. Acta Dermatovenerologica Croatica. Zagreb: Croatian Dermatovenerological Society, 2020, roč. 28, č. 1, s. 29-33. ISSN 1330-027X.
  4. ZEMANOVÁ, Markéta, Ivana MACEJOVÁ, Irena SVOBODOVÁ a Eva VLKOVÁ. Treatment of mild forms of blepharitis using direct plasma discharge. Advances in Ophthalmology & Visual System. MedCrave, 2020, roč. 10, č. 5, s. 127-130. ISSN 2377-4290. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15406/aovs.2020.10.00397.
  5. MATUŠKOVÁ, Veronika, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Michal UHER a Eva VLKOVÁ. Uveal melanoma - testing of abnormalities of chromosome 3 and 8 in the Czech Republic. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 4, s. 401-409. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2019.037.

  2019

  1. RYBÁROVÁ, Natália a Eva VLKOVÁ. Long-term results of LASIK after penetrating keratoplasty. In 37th Congress of the ESCRS - Paris 2019. 2019.
  2. ZEMANOVÁ, Markéta a Eva VLKOVÁ. Mykotická keratitida. In Brněnský oftalmologický seminář, 10.12.2019, Hotel Holiday Inn, Brno. 2019.
  3. ZEMANOVÁ, Markéta a Eva VLKOVÁ. Mykotická keratitida (kazuistika). In XXVII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 26.-28.září 2019, Hradec Králové, Ćeská Republika. 2019.
  4. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. White dot syndromes. In 15 th International Ocular Inflammation society Kaohsiung, Tchaiwan. 2019.

  2018

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Vladimír Josef BALCAR, Naim A. KHAN, Ondřej BONCZEK, Laura EWERLINGOVÁ, Tomáš ZEMAN, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Omar ŠERÝ. CD36 gene is associated with intraocular pressure elevation after intravitreal application of anti-VEGF agents in patients with age-related macular degeneration: Implications for the safety of the therapy. Ophthalmic Genetics. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, roč. 39, č. 1, s. 4-10. ISSN 1381-6810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13816810.2017.1326508.
  2. RYBÁROVÁ, Natália, Markéta ZEMANOVÁ, Marek MICHALEC a Eva VLKOVÁ. Dlhodobé sledovanie pacientov po laserovej korekcii ametropie a astigmatizmu po penetrujúcej keratoplastike. In XXVI. Výroční Sjezd České Oftalmologické Společnosti ČLS JEP 13.-15. září 2018, Praha, Česká Republika. 2018. ISBN 978-80-87562-80-2.
  3. HORŇÁČKOVÁ, Pavla, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Exenterace orbity pro maligní melanom spojivky. In XXVI. Výroční Sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018. ISBN 978-80-87562-80-2.
  4. HORŇÁČKOVÁ, Pavla, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Extensive extrabulbar spreanding of malignant melanoma. In World Ophtalmology Congress 2018. 2018.
  5. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Chronické přední uveitidy - diferenciální diagnostika. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018. ISBN 978-80-87562-80-2.
  6. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Tereza NEUGEBAUEROVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Komplikace chronické přední uveitidy při sarkoidóze. In Den uveitid. 2018. ISBN 978-80-905751-7-2.
  7. ZEMANOVÁ, Markéta, Eva VLKOVÁ a Natália RYBÁROVÁ. Metaherpetická keratitida - výzva pro oftalmologa? (kazuistika). In XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 13-15.září 2018, Praha, Česká Republika. 2018. ISBN 978-80-87562-80-2.
  8. FIALA, Martin, Olga KOŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Pavla HORŇÁČKOVÁ. New technique for reconstruction of lower eyelid defects after basocellular carcinoma removal. In World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Spain. 2018.
  9. NEUGEBAUEROVÁ, Tereza, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Sekundární glaukom po perforačním poranění s kovovým tělískem.Kazuistika. 2018. ISBN 978-80-906874-1-7.
  10. RYBÁROVÁ, Natália, Markéta ZEMANOVÁ, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Marek MICHALEC, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Tectonic penetrating keratoplasty in a patient with ichthyosis. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/1116&type=poster&paperid=29864.
  11. MICHALCOVÁ, Lenka, Marek MICHALEC a Eva VLKOVÁ. Trendy soudobé oftalmologie. Kapitola: Význam konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi. Galén. Praha: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, 2018, s. 15-39. Trendy soudobé oftalmologie, svazek 11. ISBN 978-80-7492-377-7.
  12. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. White dot syndromy. In 19. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN. 2018. ISBN 978-80-244-5290-6.

  2017

  1. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Idiopatická retinální vaskulitida - kazuistika. In XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2017. ISBN 978-80-906205-6-8.
  2. KOCOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ a Oldřich MOTYKA. Implantation of posterior chamber phakic intraocular lens for myopia and hyperopia - long-term clinical outcomes. Journal Francais d'Ophtalmologie. Issy-les-Moulineaux: Masson Editeur, 2017, roč. 40, č. 3, s. 215-223. ISSN 0181-5512. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2016.10.009.
  3. VLKOVÁ, Eva a Veronika MATUŠKOVÁ. Onemocnění bělimy. In Pavel Rozsíval et al. Oční lékařství. Druhé, přepracované. Praha: Galén, 2017, s. 107-110. ISBN 978-80-7492-316-6.
  4. VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Onemocnění rohovky. In Pavel Rozsíval et al. Oční lékařství. Druhé, přepracované. Praha: Galén, 2017, s. 95-106. ISBN 978-80-7492-316-6.
  5. VLKOVÁ, Eva a Veronika MATUŠKOVÁ. Onemocnění spojivky. In Pavel Rozsíval et al. Oční lékařství. Druhé, přepracované. Praha: Galén, 2017, s. 83-94. ISBN 978-80-7492-316-6.
  6. MICHALEC, Marek, Markéta ZEMANOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Lukáš KALANDRA, Eva VLKOVÁ a Natália RYBÁROVÁ. Využitie konfokálnej mikroskopie v diagnostike rohovkových dystrofií. In KALAND. XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Brno. 2017.

  2016

  1. BERÁNEK, Jan, Michala KARKANOVÁ a Eva VLKOVÁ. Akutní pokles zrakové ostrosti u nově zjištěné okluzivní vaskulitidy - kazuistika. In Den uveitid 2016. 2016. ISBN 978-80-905751-6-5.
  2. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Pavla HORŇÁČKOVÁ a Jan SOUČEK. Když se při práci nepoužívají ochranné pomůcky. 1. vydání. Ústí nad Labem: BOS org., 2016, s. 54-55, 168 s. ISBN 978-80-87562-56-7.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. L'utilisation du laser Nd YAG pour le traitement de l'occlusion de la branche de l'artére centrale de la rétine. Journal Francais d'Ophtalmologie. Issy-les-Moulineaux: Masson Editeur, 2016, roč. 39, č. 5, s. "e115"-"e117", 3 s. ISSN 0181-5512. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2015.04.027.
  4. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Méně částé zadní uveitidy – kazuistiky. In XXIV.výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
  5. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Oboustranná chronická panuveitida - kazuistika. In Den Uveitid 2016, Průhonice. 2016. ISBN 978-80-905751-6-5.
  6. MATUŠKOVÁ, Veronika, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 51 s. ISBN 978-80-210-8408-7.
  7. MATUŠKOVÁ, Veronika, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8408-7.
  8. MATUŠKOVÁ, Veronika, J. LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marek MICHALEC, Z. KASL a Eva VLKOVÁ. Použití optické koherenční tomografie u roztroušené sklerózy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 33-40. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201633.
  9. MICHALEC, Marek, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Lenka MICHALCOVÁ. Pozorovanie hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice u pacientov so sklerózou multiplex pomocou optickej koherentnej tomografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 41-50. ISSN 1210-7859.
  10. HORŇÁČKOVÁ, Pavla, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Predikce funkčních výsledků u otevřených poranění předního segmentu oka dle OTS klasifikace. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
  11. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Rohovka. In Pavel Kuchynka. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 283-321. ISBN 978-80-247-5079-8.
  12. VLKOVÁ, Eva a Veronika MATUŠKOVÁ. Skléra. In Pavel Kuchynka. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 323-330. ISBN 978-80-247-5079-8.
  13. VLKOVÁ, Eva a Lenka MICHALCOVÁ. Spojivka. In Pavel Kuchynka. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 254-282. ISBN 978-80-247-5079-8.
  14. BERÁNEK, Jan, Michala KARKANOVÁ a Eva VLKOVÁ. Vnitřní tečkovitá choroidopatie komplikovaná retrobulbární neuritidou boreliové etiologie s pozdějším rozvojem choroideální neovaskulární membrány - kazuistika. In XXIV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
  15. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Zadní choroiditida s rychlou progresí serózního odchlípení sítnice – kazuistika. In Den Uveitid 2016, Průhonice. 2016. ISBN 978-80-905751-6-5.

  2015

  1. STRMEŇOVÁ, Eva, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, V. TRNKOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ, M. GOUTAIB, J. NĚMEC a A. GERINEC. Corneal cross-linking v liečbe keratokónusu - výsledky a komplikácie v dvojročnom sledovaní. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 3, s. 158-168. ISSN 1211-9059.
  2. MACHAČOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Dlouhodobé výsledky implantace ICL. In XXIII. výroční sjedz České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
  3. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Petra PRAKSOVÁ. Sledovanie hrúbky RNFL u pacientov s neuritídou zrakového nervu a so sklerózou multiplex pomocou spektrálneho OCT. In XXIII. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. Sborník abstrakt. Hradec Králové: Hanzo Production, 2015, s. 154. ISBN 978-80-906205-0-6.
  4. RYBÁROVÁ, Natália, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, V. TRNKOVÁ a Hana KOCOVÁ. Trendy v indikáciach k perforujúcej keratoplastike na Očnej klinike FN Brno v rokoch 2008 – 2012. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 1, s. 16-22. ISSN 1211-9059.

  2014

  1. TRNKOVÁ, Věra, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Alportův syndrom. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
  2. RYBÁROVÁ, Natália, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Hana MACHAČOVÁ. Dlhodobé sledovanie pacientov s keratokonom po operácii katarakty s implantáciou torickej vnútroočnej šošovky. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
  3. STRMĚŇOVÁ, Eva, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Věra TRNKOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ, M. GOUTAIB, Jindřich NĚMEC a A. GERINEC. Efektivita corneal cross-linkingu v zastavení progresie keratokónusu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 6, s. 218-222. ISSN 1211-9059.
  4. KARKANOVÁ, Michala, Natália RYBÁROVÁ a Eva VLKOVÁ. Maskující syndromy-kazuistiky. In Den Uveitid. 2014.
  5. RYBÁROVÁ, Natália, Michala KARKANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Současný výskyt panuveitidy v souvislosti s roztroušenou sklerózou a hemangiomu cévnatky - kazuistika. In Den Uveitid 2014. 2014.
  6. MACHAČOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Natália RYBÁROVÁ. Srovnání dvou metod řešení presbyopie, implantace multifokální čočky AcrySof IQ ReSTOR a laserového zákroku Supracor - naše zkušenosti. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
  7. MACHAČOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Natália RYBÁROVÁ. Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 4, s. 146-150. ISSN 1211-9059.
  8. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky pseudo-syndrómu Fostera Kennedyho. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 6, s. 242-247. ISSN 1211-9059.
  9. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky syndrómu Fostera Kennedyho - kazuistika. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
  10. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Využití NdYAG laseru v terapii embolizace centrální retinální tepny. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.

  2013

  1. PITROVÁ, Šárka a Eva VLKOVÁ. Complications of Intraocular Lens Implantation. In Lucio Buratto, Stephen F. Brint, Mario R. Romano. Cataract Surgery Complications. USA: SLACK Incorporated, 2013, s. 125-128. ISBN 978-1-61711-608-7.
  2. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ, Eva VLKOVÁ a Simona LITTNEROVÁ. Dlouhodobé výsledky u nepenetrujících operací glaukomu. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 69, č. 5, s. 187-197. ISSN 1211-9059.
  3. KARKANOVÁ, Michala, Marek MICHALEC, Hana DOŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Elektrická funkce makuly před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru - dlouhodobé výsledky. In XXI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, spol. s.r.o., 2013, s. 49-50. ISBN 978-80-905115-4-5.
  4. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Kontracepce a oční trombembolické příhody. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 69, č. 2, s. 87-90. ISSN 1211-9059.
  5. PITROVÁ, Šárka a Eva VLKOVÁ. Posterior Capsule Rupture. In Lucio Buratto, Stephen F. Brint, Mario R. Romano. Cataract Surgery Complications. USA: SLACK Incorporated, 2013, s. 129-133. ISBN 978-1-61711-608-7.
  6. MACHAČOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Natália RYBÁROVÁ. Supracor - moderní metoda řešení presbyopie. In XXI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. Hradec Králové: Hanzo Production, spol. s.r.o., 2013, s. 141. ISBN 978-80-905115-4-5.
  7. MICHALCOVÁ, Lenka, Eva VLKOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Hana MACHAČOVÁ. Supracor- výsledky ročního sledovacího období. In XXI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. Hradec Králové: Hanzo Production, spol. s.r.o., 2013, s. 129-130. ISBN 978-80-905115-4-5.
  8. RYBÁROVÁ, Natália, Hana MACHAČOVÁ, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ a Věra TRNKOVÁ. Tektonické keratoplastiky – 5-ročné sledovanie. Hradec Králové: Hanzo production spol. s.r.o., 2013, s. 122. ISBN 978-80-905115-4-5.
  9. RYBÁROVÁ, Natália, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Hana MACHAČOVÁ. Trendy v indikáciach k perforujúcej keratoplastike na Očnej klinike FN Brno v rokoch 2008 – 2012. In HANZO s.r.o. XXI. Sjezd ČOS. Hradec Králové: HANZO production spol. s.r.o., 2013, s. 122. ISBN 978-80-905115-4-5.
  10. MICHALEC, Marek a Eva VLKOVÁ. Využitie vizuálnych evokovaných potenciálov v diagnostike neuritíd a ischemických neuropatií zrakového nervu. In XXI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. Hradec Králové: Hanzo Production, spol. s.r.o., 2013, s. 99. ISBN 978-80-905115-4-5.
  11. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ a Pavel ŠTOURAČ. Zmeny vo vrstve nervových vláken sietnice u pacientov so sclerosis multiplex - priebežné výsledky. In XXI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. Hradec Králové: Hanzo Production, spol. s.r.o., 2013, s. 142. ISBN 978-80-905115-4-5.

  2012

  1. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Věra TRNKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Acyclovir rezistentní herpes virové keratitidy. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 2011, XX, s. XX, 6 s. ISSN 1211-9059.
  2. STRNAD, Petr, Simona LITTNEROVÁ, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky u hlubokých sklerektomií. In BOS. org. s. r. o. Sborník abstrakt. XX. výroční sjezd ČOS. Ústí nad Labem: BOS. org. s. r. o., 2012, s. 55-56, 58 s. ISBN 978-80-87562-05-5.
  3. STRNAD, Petr, Simona LITTNEROVÁ, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky u hlubokých sklerektomií. In BOS. org. s. r. o. Sborník abstrakt. XX. výroční sjezd ČOS. Ústí nad Labem: BOS. org. s. r. o., 2012, s. 55-56, 58 s. ISBN 978-80-87562-05-5.
  4. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Komplikace u nepenetrujících hlubokých sklerektomií. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: ČSL JEP, 2012, roč. 3/2012, červenec, s. 109-113. ISSN 1211-9059.
  5. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ, Veronika MATUŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií s verteporfinem - dlouhodobé výsledky. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 3, s. 98-101. ISSN 1211-9059.
  6. UHMANNOVÁ, Radoslava, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Michala KARKANOVÁ a Václav BARTL. Patologické změny duhovky a řasnatého tělíska - zhodnocení výsledků provedených iridektomií a iridocyklektomií. In GOUTAIB, Moussa. Sborník abstrakt XX. výročního sjezdu ČOS. Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: BOS org., 2012, s. 114-115, 118 s. ISBN 978-80-87562-05-5.
  7. MATUŠKOVÁ, Veronika, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Vít KANDRNAL, Jiří JARKOVSKÝ a Michal UHER. Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD- dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, Roč.68, č. 5, s. 171-177, 6 s. ISSN 1211-9059.

  2011

  1. VÍCHA, Igor, Radek GIRGLE, Eva VLKOVÁ a Jiří ROZMAN. Elektronický systém pro kontrolu správné polohy hlavy po některých vitreoretinálních operacích. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 1/67, č. 1, s. 18-20. ISSN 1211-9059.
  2. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Petra HLAVÁČOVÁ. Implantace stenopeické aniridické zadněkomorové nitrooční čočky u poúrazových stavů oka. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2011, roč. 66/2010, č. 2, s. 67-70. ISSN 1211-9059.
  3. PIRNEROVÁ, Lenka a Eva VLKOVÁ. Konfokální mikroskopie rohovky. In Rohovkový seminář FNsP Bratislava. 2011.
  4. NEUGEBAUEROVÁ, Tereza, Petr STRNAD, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Radius-Maumenee syndrom - idiopatická dilatace episklerálních cév provázená glaukomeme otevřeného úhlu. 1. vydání. Ostrava.: RNDr. František Skopec, CSc., 2011, s. 32-77. ISBN 978-80-87009-85-7.
  5. PIRNEROVÁ, Lenka, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Věra TRNKOVÁ. Využití konfokální mikroskopie rohovky v diagnostice Coganovy mikrocystické dystrofie a sledování ultrastrukturálních změn po fototerapeutické keratektomii. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 67, č. 3, s. 81-84. ISSN 1211-9059.

  2010

  1. STRMĚŇOVÁ, Eva, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Věra TRNKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Corneal cross-linking – 
moderná metóda liečby keratokónusu. Dvořáková D., Goutaib M. Česká a Slovenská Oftalmologie. 2010, 6/2010, s. 248-253. ISSN 1211-9059.
  2. HORÁČKOVÁ, Monika, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Eva VLKOVÁ. CXL - doplňující způsob terapie infekčních keratitid. In CXL - additional method of therapy of infectious keratitis. 2010.
  3. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Elektrická funkce makuly před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru. In Sborník XVIII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 2010. ISBN 978-80-904410-4-0.
  4. DUŠEK, Ladislav, Šárka PITROVÁ, Jiří ŘEHÁK, Eva VLKOVÁ, Oldřich CHRAPEK, Daniel KLIMEŠ, Petr BRABEC, Vít KANDRNAL a Jiří JARKOVSKÝ. Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenarace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 66/2010, č. 3, s. 99-109. ISSN 1211-9059.
  5. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Primární či sekundární glaukom? – kasuistika. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. 2010, s. 53. ISBN 978-80-254-6894-4.
  6. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Primary or secondary glaucoma: a clinical case report. In Abstracts Book, . Ist. World Congress on Controversies in Ophthalmology. Prague, March 4-7, 2010. 2010, s. 45, P-18.
  7. KARKANOVÁ, Michala, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Radoslava UHMANNOVÁ. Přínos ERG v časné diagnostice chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 2/66, č. 2, s. 62-66, 96 s. ISSN 1211-9059.
  8. KARKANOVÁ, Michala, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Přínos ERG v časné diagnostice chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 66,2010, č. 2, s. 62-66, 96 s. ISSN 1211-9059.
  9. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Srovnání výsledků implantací 3 typů multifokálních nitroočních čoček. In XVIII. výroční sjezd ČOS. 2010. ISBN 978-80-904410-4-0.
  10. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ a Monika HORÁČKOVÁ. Tectonic penetrating keratoplasty and sclerokeratoplasty as treatment for perforated corneal ulcers of different aetiology. In XXVIII. Congres of ESCRS. 2010.
  11. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Lenka PIRNEROVÁ. Transplantace amniové membrány - dlouhodobé výsledky. In XVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2010. ISBN 978-80-904410-4-0.
  12. KARKANOVÁ, Michala, Eva VLKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Vliv operace idiopatické makulární díry s peelingem MLI a plynnou tamponádou na elektrickou funkci sítnice. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 2/66, č. 2, s. 84-88, 91 s. ISSN 1211-9059.
  13. PIRNEROVÁ, Lenka, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra TRNKOVÁ a Eva STRMĚŇOVÁ. Využití konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 66, č. 6, s. 239-247. ISSN 1211-9059.
  14. PIRNEROVÁ, Lenka, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Věra TRNKOVÁ. Využití konfokální mikroskopie v diagnostice dystrofií bazální membrány epitelu a sledování ultrastrukturálních změn po fototerapeutické keratektomii. In XVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2010. ISBN 978-80-904410-4-0.

  2009

  1. HLAVÁČOVÁ, Petra a Eva VLKOVÁ. Benefit chirurgické léčby idiopatické intrakraniální hypertenze - kasuistické sdělení. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Nakladatelství Olympia, 2009, roč. 65, 2009, č. 5, s. 195-199, 4 s. ISSN 1211-9059.
  2. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Jitka SVAČINOVÁ. Bezpečnost implantace zadněkomorové fakické intraokulární čočky STAAR-Surgical – 12-leté zkušenosti. In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha, 2009, s. 41-42. ISBN 978-80-254-5321-6.
  3. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Complication of non-penetrating glaucoma surgery. In Abstracts Book, 4th International Congress on Glaucoma Surgery. Geneva, April 16-18, 2009. 2009, s. 56.
  4. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Deep nonpenetrating sclerectomy - complications. In Kugler Publications, P.O.Box 20538, 1001 NM Amsterdam, The Netherlands. Abstracts Book, World Glaucoma Congress, Boston, July 8-11, 2009. The Netherlands: The Hippocrates Glaucoma Foundation, 2009, s. 344-709.
  5. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Komplikace u nepenetrujících hlubokých sklerektomií. In doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. Sborník abstrakt, XVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2009, s. 103-104, 146 s. ISBN 978-80-254-5321-6.
  6. LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elen TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Kontrastní citlivost a aberace vyšších řádů po konvenčním LASIKu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha, 2009, roč. 65, č. 5, s. 167-175. ISSN 1211-9059.
  7. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Mikroperimetrie - moderní diagnostika funkce zrakového aparátu. In Klinický seminář Oční kliniky FN Brno. 2009.
  8. VLKOVÁ, Eva, Petr STRNAD a Jitka SVAČINOVÁ. T-flux v klinické praxi. In Sborník abstrakt, 1. Slovenský glaukomový kongres. 2009.
  9. PIRNEROVÁ, Lenka, Monika HORÁČKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Eva VLKOVÁ a Věra LOUKOTOVÁ. Ultrastrukturální změny rohovky po PRK a LASIK v obrazech konfokálního mikroskopu. In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha, 2009, s. 85-86. ISBN 978-80-254-5321-6.
  10. PIRNEROVÁ, Lenka, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Eva STRMĚŇOVÁ. Využití konfokální mikroskopie rohovky v praxi. In Seminář Oční kliniky FN Brno. 2009.
  11. LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elen TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Dagmar DVOŘÁKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Změny aberací vyšších řádů a kontrastní citlivosti po standardní fotorefrakční keratektomii. Česká a slovenská oftalmologie. Praha, 2009, roč. 65, č. 5, s. 176-181. ISSN 1211-9059.

  2008

  1. HORÁČKOVÁ, Monika, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky korekce pooperační ametropie po perforující keratoplastice metodou LASIK. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 64, č. 1, s. 3-10. ISSN 1211-9059.
  2. PIRNEROVÁ, Lenka, Monika HORÁČKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Fototerapeutická keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky - výsledek 1leté retrospektivní studie. In Sborník abstrakt XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnostis mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2008, s. 15-16, 1 s. ISBN 978-80-87009-53-6.
  3. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Komplikace u neperforujících operací glaukomu. In Sborník absrakt ČGS. 1. vydání. Luhačovice: ČGS, 2008. ISBN 978-80-254-1568-9.
  4. LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elena TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Jindřich NĚMEC. Kontrastní citlivost a aberace vyšších řádů po standardní fotorefrakční keratektomii. In Sborník. 1. vydání. Hradec Králové: NUDLEUS HK, 2008, s. 5-6. ISBN 978-80-87009-53-6.
  5. VLKOVÁ, Eva, Šárka PITROVÁ a František VLK. Lexikon očního lékařství. 1. vydání. Brno: Prof. Ing. František Vlk DrSc, 2008, 607 s. fvlk,1. ISBN 978-80-239-8906-9.
  6. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Multifokální ERG - moderní diagnostika funkce sítnice. In Klinický seminář Oční kliniky FN Brno. 2008.
  7. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Neperforující operace glaukomu - komplikace. In Sborník abstrakt, VI. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Vydání I. Praha: Neuveden, 2008, s. 43-154. ISBN 978-80-254-1569-6.
  8. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Radek GIRGLE. Poúrazová endoftalmitida. In Abstract of 8th Symposium of the International Society of Ocular Trauma. 1.vydání. Wurzburg: ISOT, 2008, s. 45.
  9. UHMANNOVÁ, Radoslava, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Jindřich NĚMEC a Moussa GOUTAIB. Přínos ultrazvuku k diagnostice retrobulbární propagace melanomu uvey. 1. vydání. Hradec Králové: NUDLEUS HK, 2008, s. 106-107. ISBN 978-80-87009-53-6.
  10. LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elena TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Jindřich NĚMEC. Relationship between the contrast sensitivity and HOA during the first year after PRK. In ESCRS Congres abstract. 1. vydání. Dublin: ESCRS Dublin, 2008, s. 145.
  11. VLKOVÁ, Eva, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Moussa GOUTAIB a Eva KUCHYŇÁROVÁ. The dynamics of corneal topography and pachymetry after riboflavin-UVA corneal collagen crosslinking. In Book of abstract XXVI. Congress of the ESCRS. 2008.
  12. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. The treatment of HSV1 corneal infection according to quantitative RealTime PCR results. In Book of Abstract XXVI. Congress of the ESCRS. 1. vydání. Dublin: ESCRS Dublin, 2008, s. 149-150.
  13. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela a Eva VLKOVÁ. Using of 25Gauge Instrumentarium in Anterior Segment Surgery. Praha: European Vitreoretinal Society, 2008.
  14. HLAVÁČOVÁ, Petra a Eva VLKOVÁ. Výsledky dekomprese obalů zrakového nervu u různých očních onemocnění. In Sborník abstrakt ČOS. Hradec Králové: NUDLEUS HK, 2008, s. 58. ISBN 978-80-87009-53-6.
  15. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. Výsledky DNA diagnostiky u povrchových keratitid (průřezová studie). In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 1. vydání. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2008, s. 47-48. ISBN 978-80-87009-53-6.
  16. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Monika HORÁČKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Využití DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou virového původu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 64, č. 2, s. 47-51. ISSN 1211-9059.
  17. VLKOVÁ, Eva, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Eva KUCHYŇÁROVÁ. Změny rohovkové topografie a pachymetrie po riboflavin-UVA korneálním cross-linkingu. In Sborník abstrakt ČOS. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6.
  18. VLKOVÁ, Eva, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Moussa GOUTAIB a Eva KUCHYŇÁROVÁ. Změny rohovkové topografie a pachymetrie po riboflavin-UVA korneálním cross-linkingu. In Sborník. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6.
  19. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Moussa GOUTAIB. Změny rohovkových struktur po CCL v obraze konfokálního mikroskopu. In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6.

  2007

  1. LOUKOTOVÁ, Věra, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Jindřich NĚMEC. A comparison of higher ordert aberrations folowing implantation of two intraoclulars lens types. In Jubilejní 50. kongres Evropské oftalmologické společnosti (SOE). Vídeň, 2007.
  2. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby idiopatické makulární díry. In 8. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc 24.03.2007. 2007. ISBN 978-80-244-1653-3.
  3. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby idiopatické makulární díry s peelingem vnitřní limitující membrány. In Jubilejní 50. kongres Evropské oftalmologické společnosti (SOE). Book of abstracts. Vídeň: SOE, 2007, s. 44-44.
  4. KOLÁŘ, Petr, Eva VLKOVÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne v léčbě vlhké formy VPMD. In Sborník abstrakt 8. Vejdovského olomouckého vědeckého dne, Olomouc 24.03.2007. 2007. ISBN 978-80-244-1653-3.
  5. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ, Omar ŠERÝ a Věra LOUKOTOVÁ. Infekční keratitidy nové možnosti diagnostiky a léčby. In Odborný kurz, Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu ČOS. První. Brno: ČOS, 2007, s. 134. ISBN 978-80-87086-01-8.
  6. KOLÁŘ, Petr, Eva VLKOVÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Léčba idiopatických epimakulárních membrán cestou pars plana vitrektomie. In Sborník abstrakt z XV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Brno: Veletrhy Brno a.s., 2007, s. 58-58, 187 s. ISBN 978-80-87086-01-8.
  7. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Long-term folow up after non-penetrating glaucoma surgery. In Book of abstracts 6th I.G.S., Athens, 28.-31.2007. Geneva, Switzerland: Kenes Int., 2007, s. 11-11, 209 s.
  8. LOUKOTOVÁ, Věra, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Metody analýzy endoteliální mikroskopie. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63/2007, č. 3, s. 185-192. ISSN 1211-9059.
  9. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Non-absorbable implants better in the long-term. Ophthalmology Times Europe. London: Advanstar Communications (UK) Ltd., 2007, roč. 3/2007, č. 4, s. 19-24. ISSN 1753-3066.
  10. UHMANNOVÁ, Radoslava, Václav BARTL, Eva VLKOVÁ, Petr KOLÁŘ a Jindřich NĚMEC. Oční metastáza karcinoidu, první příznak nádorového onemocnění. In Sborník abstrakt z XV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Brno 21.06.2007. 2007. ISBN 978-80-87086-01-8.
  11. VLKOVÁ, Eva, František VLK a Šárka PITROVÁ. Oftalmologický lexikon. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2007, 780 s. ISBN 978-80-239-8906-9.
  12. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Srovnání efektivity a bezpečnosti metody LASIK a implantace ICL při korekci střední a vysoké hyperopie II. část. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 2007, č. 63, s. 154-164. ISSN 1211-9059.
  13. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Srovnání metody LASIK a implantace ICL při korekci střední a vysoké hyperopie I. část. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63, č. 3, s. 143-153. ISSN 1211-9059.
  14. PITROVÁ, Šárka, Eva VLKOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Suché oko. První. Brno: František Vlk, 2007, 198 s. ISBN 978-80-239-8218.
  15. VLKOVÁ, Eva. To co bude. In Název akce v roce 2007. První. Brno či jiné Město: Jméno nakladatele pak dopsat, 2007, s. 99-199, 100 s.
  16. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Věkem podmíněná makulární degenerace (etiopatogeneze, diagnostické a terapeutické možnosti). In Sborník 8. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 6-10, 54 s. ISBN 978-80-244-1653-3.
  17. HLAVÁČOVÁ, Petra, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ a M. GOUTAIB. Vplyv LASIK na vrstvu nervových vlákien retiny u myopie. Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, roč. 63, č. 2, s. 103-107. ISSN 1211-9059.
  18. VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice. Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, roč. 63, č. 1, s. 36-41, 7 s. ISSN 1211-9059.
  19. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Využití 25G instrumentária při řešení sekundární katarakty u různých typů IOL. In In: Sborník abstrakt XV.výročního sjezdu ČOS, Brno. 2007. ISBN 978-80-87086-01-8.

  2006

  1. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Collamerová nitrooční čočka - čtyřleté sledované období. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. Plzeň: Euroverlag s.r.o. Plzeň,, 2006, s. 47-47. ISBN 80-7177-97.
  2. STRNAD, Petr, Jitka SVAČINOVÁ a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobá kompenzace pacientů po neperforující filtrační operaci. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První vyd. Plzeň.: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 147-147. ISBN 80-7177-974-1.
  3. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky chirurgického řešení idiopatické makulární díry s peelingem vnitřní limitující membrány. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 62/2006, č. 1, s. 34-41. ISSN 1211-9059.
  4. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ a Věra LOUKOTOVÁ. Dva případy explantace fakické zadněkomorové čočky (ICL) pro progresi katarakty - kazuistické sdělení. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Sborník. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 64-64. ISBN 80-7177-974-1.
  5. KOLÁŘ, Petr, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Eva VLKOVÁ. Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace – dvouleté výsledky. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 145/2006, č. 10, s. 795-800. ISSN 0008-7335.
  6. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Fotodynamická terapie s Visudynem v léčbě převážně klasické a zcela okultní chpriodeální neovaskulární membrány u věkem podmíněné makulární degenerace - dvouleté výsledky. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První. Plzeň.: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 127-127. ISBN 80-7177-974-1.
  7. HORÁČKOVÁ, Monika, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Changes of corneal topography and refraction in the post-blink interval. In XXIV Congress of the ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons). Electronic Poster. London: European Society of Cataract & Refractive Surgeons, 2006, s. 55-60, 5 s.
  8. DOŠKOVÁ, Hana a Eva VLKOVÁ. Chirurgické řešení kombinovaných poranění předního a zadního segmentu s kovovým nitroočním tělesem. Čes. a slov. Oftal.,. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 62, No. 1, s. 42-47. ISSN 1211-9059.
  9. VLKOVÁ, Eva, Monika HORÁČKOVÁ, Hana HRUBÁ a Jitka SVAČINOVÁ. Implantace intraokulární zadněkomorové čočky pro fakické oko firmy STAAR Surgical u středních a vyšších stupňů myopie a hyperopie. Čes. a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 62, No. 1, s. 6-13. ISSN 1211-9059.
  10. UHMANNOVÁ, Radoslava a Eva VLKOVÁ. Oční projevy karitido-kavernózní píštěle v ultrazvukovém obraze. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Plzeň 2006. První. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 205-205. ISBN 80-7177-974-1.
  11. VLKOVÁ, Eva a Petr KOLÁŘ. Onemocnění bělimy. In P. Rozsíval et al. Oční lékařství. 1.vydání. Praha: Galén, 2006, s. 193-198. učebnice. ISBN 80-7262-404-0.
  12. VLKOVÁ, Eva a Petr KOLÁŘ. Onemocnění bělimy. In Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 28 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-404-0.
  13. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Onemocnění rohovky. In: Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 39 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-404-0.
  14. VLKOVÁ, Eva a Monika HORÁČKOVÁ. Onemocnění spojivky. In: Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 40 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-40.
  15. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Results of surgical treatment of idiopathic full thickness macular hole with peeling of the internal limiting membrane. EVRS Educational Electronic Journal. France: European Vitreoretinal Society, 2006, roč. 2/2006, č. 1, s. 37-44. ISSN 1765-3169.
  16. LOUKOTOVÁ, Věra, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Jitka SEDLÁKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Srovnání aberací vyšších řádů po implantaci dvou typů zadněkomorových afakických nitroočních čoček. In In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První. Plzeň: Euroverlag, 2006, s. 45-45. ISBN 80-7177-974-1.
  17. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Omar ŠERÝ. The outcomes of penetraning keratoplasty for herpes stromal keratitis. In XXIV Congress of the ESCRS. první. Londýn: European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 2006, s. 214.
  18. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. The outcomes of penetraning keratoplasty for herpes stromal keratitis. Eletronic Poster Presentations. XXIV Congress of the ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons). In Electronic Poster. Londýn: European Society of Cataract & Refractive Surgeons, 2006, s. 88-98.
  19. VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Výsledky terapie penetrujících poranění bulbu s počáteční zrakovou ostrostí 1,0. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První vyd. Plzeň.: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 132-132. ISBN 80-7177-974-1.
  20. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Monika HORÁČKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Význam kvantitativní analýzy virové DNA pro sledování účinnosti virostatické léčby u virových keratid. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. první. Plzeň: ČOS ČLS JEP, 2006, s. 88. ISBN 80-7177-974-1.
  21. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Monika HORÁČKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Význam kvantitativní analýzy virové DNA pro sledování účinnosti virostatické léčby u virových keratid. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 88-88. ISBN 80-7177-974-1.
  22. HORÁČKOVÁ, Monika, Jindřich NĚMEC, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Změna topografie rohovky a celkové refrakce oka v intervalu po mrknutí. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První vyd. Plzeň.: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 111-111. ISBN 80-7177-974-1.

  2005

  1. HORÁČKOVÁ, Monika, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky korekce pooperační ametropie po perforující keratoplastice metodou LASIK. In In Sborník XIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. První. Ústí nad Labem: FKK Company, v.o.s., 2005, s. 115-115. ISBN 80-239-4585-8.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Igor VÍCHA a Eva VLKOVÁ. ERG u simulace různých poruch vidění. In Futurum Ophthalmologicum, Jeseník. 2005.
  3. HEJCMANOVÁ, Markéta, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Je LASIK vždy bezpečnou metodou operačního řešení myopie? In in Sborník XIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. První. Ústí nad Labem: FKK Company, v.o.s., 2005, s. 194-194. ISBN 80-239-4585-8.
  4. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Monika HORÁČKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Nové možnosti DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou. In 3. bilaterální sympozium oční medicíny. první. Poděbrady: ČOS, 2005, s. 42. ISBN 80-86225-73-9.
  5. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Monika HORÁČKOVÁ, Jan NEJEDLÍK, Renáta PITELOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Nové možnosti DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou. In Sborník abstrakt 3. bilaterálního česko-slovenského sympozia s mezinárodní účastí. první vydání. Poděbrady: ČOS, 2005, s. 42. ISBN 80-86225-73-9.
  6. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Nový řez versus odklopení lamely: srovnání dvou technik reoperace po primárním LASIKu u myopie. Čes. a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2005, roč. 61, No. 2, s. 96-105. ISSN 1211-9059.
  7. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Pooperační použití Milvella Perfect Capsule TM v prevenci sekundární katarakty. In 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium, Poděbrady 22.-24.9.2005. In Sborník abstrakt. Hradec Králové: Nucleus, 2005, s. 86-86. ISBN 80-862-2573-9.
  8. DOŠKOVÁ, Hana a Eva VLKOVÁ. Poúrazové endoftalmitidy. In 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium, Poděbrady 22.-24.9.2005. 1. vyd.: NUCLEUS Hradec Králové, 2005, s. 48-48. ISBN 80-862-2573-9.
  9. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. Použití 25-G v oblasti předního segmentu. In In Sborník abstrakt, 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium. Hradec Králové: 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium,, 2005, s. 82-82. ISBN 80-862-2573-9.
  10. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Radiální neurotomie optiku u kmenové okluze véna centralis retinae. In Sborník 6. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 46-47, 51 s. ISBN 80-244-0997-6.
  11. KOLÁŘ, Petr, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Radiální neurotomie optiku u kmenové okluze véna centralis retinae (kazuistiky). Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 61/2005, č. 5, s. 321-329. ISSN 1211-9059.
  12. HEJCMANOVÁ, Markéta, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Subjektivní zhodnocení zrakových funkcí a změněné kvality života po laserových refrakčních zákrocích. Čes. a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2005, roč. 61, No. 1, s. 50-56. ISSN 1211-9059.
  13. KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA a Eva VLKOVÁ. Utilization of mathematical processing of retinal images with use of adaptive contrast control (ACC) method to detect quantity of vascular endings. European Journal of Ophthalmology. Milano, Italy: Wichtig Editore, 2005, roč. 15/2005, č. 6, s. 782-786. ISSN 1120-6721.
  14. HEJCMANOVÁ, Markéta, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Vliv refrakčních zákroků (LASIK) na rozlišovací schopnost oka (první výsledky). Čes. a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2005, roč. 61, No. 3, s. 205-212. ISSN 1211-9059.
  15. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Monika HORÁČKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Věra LOUKOTOVÁ. Výsledky rohovkových transplantací u herpetických keratitid, pětiletá retrospektivní studie. In Sborník abstrakt. Ústí nad Labem: FKK Company, v.o.s., 2005, s. 102-102. ISBN 80-239-4585-8.
  16. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Zornicový dilatátor Milvella Perfect Pupil v chirurgii katarakty. In 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium, Poděbrady 22.-24.9.2005. Hradec Králové: Nucleus, 2005, s. 27-27. ISBN 80-862-2573-9.

  2004

  1. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Adultní forma Bestovy viteliformní dystrofie makuly- kazuistiky. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2004, roč. 60/2004, č. 4, s. 300-306. ISSN 1211-9059.
  2. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Akrylická multifokální čočka MF4 - pětileté zkušenosti. In 1. Bilaterální kongres české a slovenské refrakční a kataraktové chirurgie, Zlín 16.-17.4.2004. První vyd. Praha: Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie., 2004, s. 38-38. ISBN 80-239-2441-9.
  3. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Dagmar HAVRANOVÁ. Endoteliální analýza u rohovkových transplantací. editoři Z. Válková, Š. Pitrová, P. Rozsíval. In Sborník XII. výroční sjezd České oftalmologické společnnosti s mezinárodní účastí červen 2004 Ostrava. 1. vydání. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2004, s. 37. ISBN 80-244-0860-0.
  4. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Fotodynamická terapie s Visudynem (PDT) v léčbě klasické juxta- a subfoveolární chorioideální neovaskulární membrány. In Sborník 5. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 14-14, 55 s. ISBN 80-244-0823-6.
  5. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Kombinovaná chirurgie předního a zadního segmentu oka u otevřených poranění s cizím nitroočním tělesem. In XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí, Ostrava, 17.-19.06.2004. 2004. ISBN 80-244-0860-0.
  6. VLKOVÁ, Eva. Praktický lékař a oftalmolog. Praktický lékař - specialisté - nemocniční péče - hranice kompetencí. In XX. brněnské dny praktického lékařství. Brno 1.-2.10.2004. Brno: Lékařská fakuta MU, 2004, s. 55-55.
  7. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ a Markéta HEJCMANOVÁ. Šestileté zkušenosti s implantací intraokulární zadněkomorové čočky STAAR Surgical pro fakické oko. In 1. Bilaterální kongres české a slovenské refrakční a kataraktové chirurgie, Zlín 16.-17.4.2004. První vyd. Praha: Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie., 2004, s. 47-47. ISBN 80-239-2441-9.
  8. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Věkem podmíněná makulární degenerace, souborný referát. In Sborník 5. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 7-9, 55 s. ISBN 80-244-0823-6.
  9. KOLÁŘ, Petr, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Výsledky chirurgického řešení idiopatické makulární díry s peelingem vnitřní limitující membrány. In Sborník abstrakt XII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Ostrava, 17.-19.6.2004. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 107-107, 171 s. ISBN 80-244-0860-0.
  10. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. Zadněkomorová multifokální IOL pro korekci refrakčních omylů při artefakii. XII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Ostrava 2004. In XII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Ostrava 2004. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 77-77. ISBN 80-244-0860-0.

  2003

  1. KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Leberova miliární aneuryzmata (kazuistika). Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 59/2003, č. 2, s. 127-133, 6 s. ISSN 1211-9059.
  2. KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Miroslav DRUCKMÜLLER. Mathematical processing of retinal images in physiological eyes and eyes with proliferative diabetic retinopathy. In European Journal of Ophthalmology, Thirteenth EASDec Meeting. Milano, Italy: Wichtig Editore, Milano, Italy, 2003, s. 403-403, 82 s. ISSN 1120-6721.
  3. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Přední uveitidy. In Rozsíval P. et al.: Infekce oka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2003, 20 s. Oční lékařství. ISBN 80-247-0505-2.
  4. VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Přední uveitidy. In Rozsíval P. et al.: Infekce oka,. 1. vyd. Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2003, 20 s. Oční lékařství. ISBN 80-247-0505-2.
  5. HORÁČKOVÁ, Monika, Hana HRUBÁ a Eva VLKOVÁ. Význam fototerapeutické keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky. Česká a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2003, roč. 59, No. 2, s. 105-112. ISSN 1211-9059.
  6. KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Miroslav DRUCKMÜLLER. Význam matematického zpracováníobrazu sítnice u diabetické retinopatie. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 59/2003, č. 3, s. 160-170. ISSN 1211-9059.
  7. VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Záněty předního segmentu oka. In Rozsíval P. et al: Infekce oka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2003, 29 s. Oční lékařství. ISBN 80-247-0505-2.

  2002

  1. BERÁNEK, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BENEŠ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism R25P in the gene encoding Transforming Growth Factor-beta (TGF-b1) is a newly identified risk factor for proliferative diabetic retinopathy. American Journal of Medical Genetics. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2002, roč. 109, č. 4, s. 278-283. ISSN 0148-7299.
  2. BERÁNEK, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BENEŠ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism R25P in the gene encoding Transforming Growth Factor-beta (TGF-b1) is a newly identified risk factor for proliferative diabetic retinopathy. American Journal of Medical Genetics. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2002, roč. 109, č. 4, s. 278-283. ISSN 0148-7299.
  3. KAŇKOVÁ, Kateřina, Michal BERÁNEK, Dobroslav HÁJEK a Eva VLKOVÁ. Polymorphisms 1704G/T, 2184A/G and 2245G/A in the RAGE gene are not associated with diabetic retinopathy in NIDDM - Pilot study. Retina - The Journal of Retinal and Vitreous Diseases. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, roč. 22, č. 1, s. 119-121. ISSN 0275-004X.
  4. KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Miroslav DRUCKMÜLLER. The importance of mathematical processing of retinal images in diabetic retinopathy. In European Journal of Ophthalmology, 12th EASDec Meeting. Milano, Italy: Wichtig Editore, Milano, Italy, 2002, s. 167-167, 90 s. ISSN 1120-6721.
  5. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. Úrazy předního segmentu oka - diagnostika, léčba. In 10. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Praha 3.10.-5.10.2002. 2002. vyd. Praha: Galén, 2002, s. 31. ISBN 80-7262-177-7.
  6. VLKOVÁ, Eva, Jitka SVAČINOVÁ, Tereza NEUGEBAUEROVÁ, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Vliv operace katarakty na nitrooční tlak u glaukomových pacientů v dlouhodobém sledování. In 10. výroční sjezd České oftalmologické společnosti Praha 3.10.-5.10.2002. 2002. vyd. Praha: Galén, 2002, s. 181. ISBN 80-7262-177-7.

  2001

  1. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. Akrylické multifokální nitrooční čočky. Transacta Ophthalmologica Slovaca. Slovenská Republika: Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2001, roč. 1, č. 1, s. 45-47. ISSN 1335-8995.
  2. VLKOVÁ, Eva, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Collamerové nitrooční čočky. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 53. ISBN 80-7262-123-8.
  3. KAŇKOVÁ, Kateřina, Jan MUŽÍK, Jana KARÁSKOVÁ, Michal BERÁNEK, Dobroslav HÁJEK, Vladimír ZNOJIL, Eva VLKOVÁ a Jiří VÁCHA. Duration of NIDDM and the TNFb NcoI genotype as predictive factors in proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmologica. Switzerland: KARGER, 2001, roč. 4, č. 215, s. 294-298. ISSN 0030-3755.
  4. DOŠKOVÁ, Hana a Eva VLKOVÁ. Extrakce kovových cizích nitroočních těles cestou PPV. In 1. česko-slovenské bilaterální sympozium oftalmologů, Luhačovice 22.-23.6.2001. Praha: Česká oftalmol. společnost ČLS Jana Ev. Purkyně, 2001, s. 50. ISBN 80-238-7193-5.
  5. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Extrakce kovových CNT cestou PPV. In In: Sborník abstrakt 1. česko-slovenského bilaterálního sympózia oftalmologů v Luhačovicích. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2001, s. 50-51, 88 s. ISBN 80-238-7193-5.
  6. VLKOVÁ, Eva, Jitka SVAČINOVÁ a Tereza NEUGEBAUEROVÁ. Hluboká sklerektomie s použitím dvou typů implantátů. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 151. ISBN 80-7262-123-8.
  7. VLKOVÁ, Eva, Jitka SVAČINOVÁ a Lenka DANIELOVÁ. Hluboká sklerektomie s použitím kolagenového implantátu. Transacta Ophthalmologica Slovaca. Slovenská Republika: Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2001, roč. 1, č. 1, s. 31-35. ISSN 1335-8995.
  8. VLKOVÁ, Eva, Monika HORÁČKOVÁ, Hana HRUBÁ a Jitka SVAČINOVÁ. Chirutická léčba refrakčních vad. Srovnání klinických výsledků implantace předněkomorových a zadněkomorolvých čoček pro fakické oko. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 37. ISBN 80-7262-123-8.
  9. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Klinický přínos akrylické IOL se 7 mm optikou. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Brno: Česká oftalmologická společnost, 2001, s. 13-14, 200 s. ISBN 80-7262-123-8.
  10. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Klinický přínos akrylické IOL se 7mm optikou. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. společnosti. Praha: Galén, Praha 5, 2001, s. 49. ISBN 80-7262-123-8.
  11. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Korekce afakické aniridie stenopeickou PC IOL. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Praha: Galén, 2001, s. 116-117, 200 s. ISBN 80-7262-123-8.
  12. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Korekce afakické aniridie stenopeickou PC IOL. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 50. ISBN 80-7262-123-8.
  13. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Korelace vstupní perforace a výsledného umístění cizího nitroočního tělesa v oku. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Brno: Česká oftalmologická společnost, 2001, s. 70-269. ISBN 80-7262-123-8.
  14. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Korelace vstupní perforace a výsledného umístění CNT v oku. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. společnosti. Praha: Nakladatelství Galén, Praha, 2001, s. 70. Kniha abstrakt. ISBN 80-7262-123-8.
  15. VLKOVÁ, Eva, Jana STRÁNSKÁ a Jolana PEJKOVÁ. Mydriasert v klinické praxi. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 154. ISBN 80-7262-123-8.
  16. HRUBÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Dagmar DOLEŽELOVÁ. Nitrooční kontaktní čočka - efektivní léčba vyšších stupňů refrakčních vad. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 160. ISBN 80-7262-123-8.
  17. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Operace katarakty na oku se silikonovým olejem. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2001, s. 92-93, 200 s. ISBN 80-7262-123-8.
  18. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Operace katarakty na oku se silikonovým olejem. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 92. ISBN 80-7262-123-8.
  19. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Proliferativní forma sekundární katarakty po předchozí Nd YAG laserové kapsulotomii. In In: Sborník abstrakt 1. česko-slovenského bilaterálního sympózia oftalmologů v Luhačovicích. Praha: Česká a slovenská oftalmologická společnost, 2001, s. 30-31, 88 s. ISBN 80-238-7193-5.
  20. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Proliferativní forma sekundární katarakty po předchozí Nd YAG laserové kapsulotomii. In Sborník abstrakt 1.česko-slovenského bilaterálního sympózia oftalmologů. Praha: Česká oftalmologická společnost ČLS J.E.P., 2001, s. 30. Sborník abstrakt - 1.vydání. ISBN 80-238-7193-5.
  21. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. První zkušenosti s torickými IOL. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001. Česká a Slovenská Oftalmologie, 57, 2001, No. 3. ISBN 1211-9059.
  22. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ, Jitka SVAČINOVÁ a Tereza NEUGEBAUEROVÁ. Sekundární glaukom u rizikových keratoplastik. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 148. ISBN 80-7262-123-8.
  23. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ a Radoslava UHMANNOVÁ. Výhody a limity ultrazvukové diagnostiky oka za použití 20 MHz sondy. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 80. ISBN 80-7262-123-8.
  24. VLKOVÁ, Eva, Monika HORÁČKOVÁ, Tereza NEUGEBAUEROVÁ a Jitka SVAČINOVÁ. Výsledky implantací intraokulárních kontaktních čoček STAAR u středních a vyšších stupňů refrakčních vad. Transacta Ophthalmologica Slovaca. Slovenská Republika: Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2001, roč. 1, č. 1, s. 41-44. ISSN 1335-8995.
  25. DOŠKOVÁ, Hana a Eva VLKOVÁ. Výsledky odložených extrakcí CNT. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. společnosti. Praha: Galén, Praha 5, 2001, s. 71. ISBN 80-7262-123-8.
  26. VLKOVÁ, Eva, Monika HORÁČKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Tereza NEUGEBAUEROVÁ a Hana HRUBÁ. Využití metody LASIK k léčbě pooperační ametropie po perforující keratoplastice. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 33. ISBN 80-7262-123-8.
  27. HORÁČKOVÁ, Monika, Hana HRUBÁ a Eva VLKOVÁ. Význam fototerapeutické keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky. In Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2001, s. 34. ISBN 80-7262-123-8.

  2000

  1. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Chirurgické řešení proliferativní formy sekundární katarakty. In In: Sborník prací VIII. Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Plzni. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2000, s. 134-135, 166 s. ISBN 80-7262-066-5.
  2. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. Visionflex Sofcryl Diab 7 - první akrylická IOL se 7 mm optikou. Plzeň: Galén, 2000. Sborník přednášek 8.výročního sjezdu Čs.oftal.spol. ISBN 80-7262-066-5.
  3. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. VISIONFLEX Sofcryl Diab 7 – první akrylická IOL se 7 mm optikou. In In: Sborník prací VIII. Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Plzni. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2000, s. 126-127, 166 s. ISBN 80-7262-066-5.
  4. VLKOVÁ, Eva, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Výsledky implantací endokapsulárních distančních prstenců. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2000. Česká a Slovenská Oftalmologie,56,2000,No.1. ISBN 1211-9059.

  1999

  1. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Jednoroční zkušenosti s akrylickou nitrooční čočkou VISIONFLEX A 100. In Galén. In: Sborník prací VII. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Ústí nad Labem. Praha: Česká oftalmologická společnost, 1999, s. 38-39, 154 s. ISBN 80-7262-011-8.
  2. VLKOVÁ, Eva a J. SVAČINOVÁ. Laser trabeculoplasty - twenty years experience. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1999, roč. 72, č. 7, s. 307-311. ISSN 1211-3395.
  3. VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Riziková keratoplastika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 76 s. Acta facultatis medicae. ISBN 80-210-2108-x.

  1998

  1. VLKOVÁ, Eva, Zuzana HLINOMAZOVÁ a S. PITROVÁ. Cyclosporin A in the treatment of penetrating keratoplasty. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, č. 5, s. 253-257. ISSN 1211-3395.
  2. VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Keratoplastika a ambulantní lékař. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998, s. 15. ISBN 80-902501-9-X.
  3. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka SCHOŘÍKOVÁ. Klinické výsledky implantací různých typů akrylátových one piece IOL. In Galén. In: Sborník prací Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Hradci Králové. Praha: Čeká oftalmologická společnost, 1998, 144 s. ISBN 80-902501-9-X.
  4. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Lenka SCHOŘÍKOVÁ. Klinické výsledky implantací různých typů akrylátových one piece IOL. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998, s. 50. ISBN 80-902501-9-X.
  5. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Jitka SVAČINOVÁ. Nitrooční kontaktní čočka. In Galén. In: Sborník prací Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Hradci Králové. Praha: Česká oftalmologická společnost, 1998, s. 134-135, 144 s. ISBN 80-902501-9-X.
  6. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka SCHOŘÍKOVÁ. One nebo three piece silikonové nitrooční čočky. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998, s. 54. ISBN 80-902501-9-X.
  7. VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Phototerapeutická keratectomie. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998, s. 24. ISBN 80-902501-9-X.
  8. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Torické IOL - první zkušenosti. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998, s. 47. ISBN 80-902501-9-X.
  9. VLKOVÁ, Eva, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Výsledky implantací endokapsulárních distančních prstenců. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998, s. 68. ISBN 80-902501-9-X.
  10. VLKOVÁ, Eva, Zuzana HLINOMAZOVÁ, H DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Výsledky implantací endokapsulárních distančních prstenců. In Galén. In: Sborník prací Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Hradci Králové. Praha: Česká oftalmologická společnost, 1998, s. 134-135, 144 s. ISBN 80-902501-9-X.

  1997

  1. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Artefakty ultrazvukových obrazů. In Sborník prací - 3. setkání mladých oftalmologů Zlín 1997. Zlín: Oční klinika Zlín, 1997, s. 29.
  2. PITROVÁ, Šárka, Eva VLKOVÁ a Karel SMETANA. Biocompatibility Of PMMA Intraocular Lens 36 Years After Implantation. In XVth Congress of the European Society of Cataract and Refrac. Praha: Congress of Cataract and Refractive Surgeons, 1997, s. 67.
  3. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Endokrinní orbitopathie v ultrazvukovém obraze. In Bulletin - Slovenská sonografia 97. Piešťany: Slovenská sonografia, 1997, s. 32.
  4. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Robert KAŇOVSKÝ. Extrakce luxovaných IOL z prostoru sklivce. In Sborník prací - 3.setkání mladých oftalmologů Zlín 1997. Zlín: Oční klinika Zlín, 1997, s. 14.
  5. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Eva VLKOVÁ a Monika PROCHÁZKOVÁ. Komplikace imunosuprese u pacientů s rizikovou keratoplastikou. In Sborník prací - 3.setkání mladých oftalmologů Zlín 1997. Zlín: Oční klinika Zlín, 1997, s. 15.
  6. VLKOVÁ, Eva a Hana DOŠKOVÁ. Rekonstrukce předního segmentu oka po rozsáhlém perforujícím poranění u 9 letého dítěte. In Sborník prací - 3.setkání mladých oftalmologů Zlín 1997. Zlín: Oční klinika Zlín, 1997, s. 36.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 07:31