Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. JAKUBO, Vladimír, Tomáš ONDRÚŠ, Miroslava BEŇOVSKÁ, Martin DOLEČEK, Andrea KŘIVANOVÁ, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Tomáš ZATOČIL, Petr KALA, Jiří PAŘENICA a Petr LOKAJ. Přehled a použití validovaných algoritmů využívajících vysoce senzitivní metodu stanovení srdečního troponinu k časné diagnostice akutního infarktu myokardu. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2021, roč. 63, č. 6, s. 703-709. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2021.064.

  2014

  1. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
  2. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, L. FRYŠÁKOVÁ, I. KIELKOWSKÁ, Petr NĚMEC, E. EBEROVÁ, Monika OBROVSKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, J. STANÍČEK, J. EREMIÁŠOVÁ, J. VAŠINA, D. ŘEHÁKOVÁ, M. ŠNERELOVÁ, T. TICHÝ a Leoš KŘEN. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 22, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-7905.
  3. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, L FRYŠÁKOVÁ, Iva KIELKOWSKÁ, Petr NĚMEC, Eva WEBEROVÁ, Monika OBROVSKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jaroslav STANÍČEK, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jiří VAŠINA, Dorota ŘEHÁKOVÁ, M ŠNELEROVÁ, T TICHÝ a Leoš KŘEN. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 22, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-7905.

  2012

  1. ZAHRADOVÁ, Lenka, K. MOLLOVA, Darina OČADLÍKOVÁ, L. KOVAROVA, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ a Roman HÁJEK. Efficacy and safety of Id-protein-loaded dendritic cell vaccine in patients with multiple myeloma - Phase II study results. Neoplasma. Bratislava, 2012, roč. 59, č. 4, s. 440-449. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_057.

  2011

  1. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Jan SMETANA, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Jana ŠTOSSOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Chromosomal abnormalities in monoclonal gammopathy of undetermined significance patients analyzed by fluorescence in situ hybridization and oligonucleotide based array comparative genomic hybridization. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
  2. KLINCOVÁ, Mária, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jakub RADOCHA, Vladimír MAISNAR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM). Onkologie. 2011, roč. 5, č. 3, s. 146–150, 6 s. ISSN 1802-4475.
  3. KREJČÍ, Marta, Evžen GREGORA, Jan STRAUB, Jiří MANAŘÍK, Vlastimil ŠČUDLA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Similar efficacy of thalidomide- and bortezomib-based regimens for first relapse of multiple myeloma. Annals of hematology. Berlin, Germany: Springer Verlag, 2011, roč. 90, č. 12, s. 1441–1447. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-011-1206-3.

  2010

  1. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Petr SVAČINA, Markéta HERMANOVÁ, Jiří VANÍČEK, Petr KRUPA, Jiří STANÍČEK, Renata KOUKALOVÁ, Jiří NEUBAUER, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Centrální diabetes insipidus - první příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy - Chesterovy choroby dospělých osob. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 2, s. 138-148. ISSN 0042-773X.
  2. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Efektivita kombinovaných režimů s thalidomidem a bortezomibem u 146 pacientů s prvním relapsem mnohočetného myelomu. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
  3. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Efficacy Of Thalidomide-Based And Bortezomib-Based Regimens In The First Relapse Of 146 Multiple Myeloma Patients: A Single Centre Experience. 2010. ISSN 0390-6078.
  4. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Mojmír MOULIS, Leoš KŘEN, Karel VESELÝ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 190-209. ISSN 0042-773X.
  5. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Monoclonal gammopathy of undetermined significance - possibilities of molecular cytogenetic analysis in patients with low percent of bone marow plasma cells infiltration. In 5th Myeloma workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0.
  6. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu: Možnosti molekulárně cytogenetického vyšetření u osob s nízkou infiltrací kostní dřeně nádorovými plazmocyty. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
  7. ZAHRADOVÁ, Lenka, Klára MOLLOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  8. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Salvage treatment with upfront melphalan 100 mg/m(2) and consolidation with novel drugs for fulminant progression of multiple myeloma. Annals of hematology. Germany: Springer, 2010, roč. 89, č. 5, s. 483-487. ISSN 0939-5555.
  9. ZAHRADOVÁ, Lenka, Klára MOLLOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem může přispět ke stabilizaci onemocnění - výsledky klinické studie fáze II. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
  10. ADAM, Zdeněk, Marta NEDBÁLKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Karel HUŠEK, Karel VESELÝ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Více než 10 let trvající kompletní remise monoklonální gamapatie nejistého významu a vymizení nefrotického syndromu vzniklého na podkladě light chain deposition disease po léčbě vinkristinem, adriamycinem a vysokými dávkami dexametazonu (VAD). Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 240-246. ISSN 0042-773X.

  2009

  1. HÁJEK, Roman, Lenka ZAHRADOVÁ, Evžen GREGORA, Miroslava SCHULZOVA, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Dana KRÁLOVÁ a Zdaněk ADAM. Better Efficacy/Toxicity Ratio of Velcade-Based Regiment. In XIIth International myeloma workshop. 2009.
  2. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed AL SAHMANI a Roman HÁJEK. High HGF Levels are Associated with Response to Bortezomib. In XIIth International myeloma workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
  3. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 1, s. 9-17. ISSN 0042-773X.
  4. KREJČÍ, Marta, Vlastimil ŠČUDLA, Elen TOTHOVA, Miroslava SCHUTZOVÁ, Vladimír KOZA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Viera SANDECKÁ, Dana KRÁLOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse. Clinical Lymphoma & Myeloma. United States: CIG MEDIA GROUP, LP, 2009, roč. 9, č. 6, s. 436-442. ISSN 1557-9190.
  5. ALMÁŠI, Martina, Luděk POUR, Hana ŠVÁCHOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Nízká hladina trombospondinu koreluje s nedostatečnou odpovědí na léčbu bortezomibem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  6. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Odpověď na léčbu bortezomibem koreluje s hladinou HGF v periferní plazmě na počátku léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  7. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana BUDKOVÁ, Iva BUCHTOVÁ, Jana PELCOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů s bortezomibem u starších pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem v České republice. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  8. ZAHRADOVÁ, Lenka, Roman HÁJEK, E. GREGORA, M. SCHÜTZOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. PAVLÍČEK, V. KOZA, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ a Dana KRÁLOVÁ. Optimization of bortezomib-based combinative regimen in elderly relapsed multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
  9. POUR, Luděk, Milan MACHÁLKA, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Petr POKORNÝ, Vojtěch PEŘINA, Andrea KŘIVANOVÁ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In Ninth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis – ECCEO 9 – IOF,Athens,GREECE,MAR 19-21, 2009. 2009. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-009-0879-0.
  10. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In XII. kongres českých a slovenských osteologů, Ostrava, 1.-3.října 2009. 2009. ISSN 1211-3778.
  11. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Terapie fulminantní progrese mnohočetného myelomu:up-front mepfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu a konsolidace novými léky. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  12. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Up-front salvage treatment with melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma and consolidation with novel drugs. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
  13. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Lucie BUREŠOVÁ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib. Clinical lymphoma & myeloma. Dallas, Tex. : United States: Cancer Information Group, 2009, roč. 9, č. 2, s. 151-153, 4 s. ISSN 1557-9190.
  14. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, L. VOSKA, V. TEPLAN, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buňek. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 11, s. 1089 - 10096, 7 s. ISSN 0042-773X.
  15. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, L. VOSKA, V. TEPLAN, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 11, s. 1089-1096. ISSN 0042-773X.
  16. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Vzácné kožní změny způsobené či provázené monoklonálními gamapatiemi. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.

  2008

  1. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Iva SLÁMOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Detekce nebalancovaných chromozómových aberací u mnohočetného myelomu pomocí komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a techniky Array-CGH. In XV. CESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008. ISSN 1213-5763.
  2. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Kristina BERÁNKOVÁ, Petr KUGLÍK, Renata KUPSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických faktorů? Aktualizované výsledky o rok později. In Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008. ISSN 0042-773X.
  3. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Z. ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, M. KRESOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, M. SAHMANI, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term aoutcomes of autologous transplantation in 141 multiple myeloma patients: a single centre experience. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 87-87. ISSN 0390-6078.
  4. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Andrea KŘIVANOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České Republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem. In XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008.
  5. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Evžen GREGORA, Petr PAVLÍČEK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Andrea KŘIVANOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů s Velcade v České republice: analýza režimů CVD se standardním a nižším dávkováním u pacientů s mnohočetným myelomem. In XV. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2008.
  6. ZAHRADOVÁ, Lenka, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Protinádorová vakcína dendritickými buňkami naloženými Id proteinem u nemocných s mnohočetným myelomem, interní analýza bezpečnosti podání. In Edukační sborník, XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 79-82. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  7. KŘIVANOVÁ, A., R. HÁJEK, M. KREJČÍ, Z. ADAM, I. BUREŠOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, V. SANDECKÁ, M. HOLÁNEK, V. ŠČUDLA, K. INDRÁK, V. MAISNAR, K. HAVLÍKOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 69 - 69. ISSN 1213-5763.
  8. HALUZOVÁ, A., R. JURA, J. BEDNAŘÍK, S. SKUTILOVÁ, T. ANDRAŠINOVÁ, M. KEŘKOVSKÝ a Andrea KŘIVANOVÁ. Subaktuně probíhající reverzibilní hypertenzní leukoencefalopatie - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie neurochirurgie. 2008, roč. 71, 104(6), s. 726-731. ISSN 1210-7859.
  9. HALUZOVÁ, Adéla, René JURA, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Andrea KŘIVANOVÁ. Subakutně probíhající reverzibilní hypertenzní leukoencefalopatie - kazuistika. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71, č. 6, s. 726-731. ISSN 1210-7859.
  10. HÁJEK, Roman, Lenka ZAHRADOVÁ, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Dana KRÁLOVÁ a Zdeněk ADAM. The Reduced Intensity Cvd Regimen: A Good Option with Well Balanced Efficacy/Toxicity Ratio for Elderly Patients with Poor Status Performance. In Fiftieth ASH Annual Meeting. 2008.
  11. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, V. PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, M. MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Účinná profylaxe herpes zoster acyklovirem u pacientů s mnohočetným myelomem lečených bortezomibem. In OHD. 2008.
  12. POUR, Luděk, Z. ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a R. HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, 5-příloha, s. P21-22, 2 s. ISSN 0042-773X.
  13. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, V. PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, M. MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. In OHD. 2008.
  14. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 207-209. ISSN 0862-495X.

  2007

  1. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Acyklovir v dávce 400mg denně je dostatečný pro profylaxi herpetické infekce při léčbě Velcade. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 74-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
  2. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION. In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, supplement no.1. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 497-497. ISSN 0390-6078.
  3. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4;14) and 1q21 amplification) in patients with relapsed multiple myeloma treated by thalidomide or bortezomib (Velcade). In From cell sorting to plasma cell identification and chromosomal aberrations in multiple myeloma – Application manual. Brno: vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2007. s. 12-13. ISBN 978-80-210-4417-3.
  4. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION. In Blood reviews. Volume 21, Supplement 1. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. s. 85-85. ISSN 0268-960X.
  5. KŘIVANOVÁ, Andrea, M. KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ADAM, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Could Velcade show the benefit over the autologous retransplantation in relapsing multiple myeloma? In Haematologica 2007. 2007.
  6. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Do the "new drugs" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma? In Blood reviews. Volume 21, Supplement 1. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. s. 131. ISSN 0268-960X.
  7. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, H. NOVOTNÁ, Vladimír MAISNAR, M. TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a K. HAVLÍKOVA. Free light chain assays for early detection of resistance to Bortezomib-based regimens. In 12th Congress of EHA. 2007. ISSN 0390-6078.
  8. KŘIVANOVÁ, A., P. HUSA, Z. FOJTÍK, J. SKŘIČKOVÁ, Z. ŘEHÁK a J. MAYER. Horečka nejasné etiologie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 265-281. ISBN 978-80-7262-453-9.
  9. KŘIVANOVÁ, Andrea, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Horečka nejasné etiologie. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 265-281. ISBN 978-80-7262-453.
  10. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem? In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vydání. Olomouc: nakladatelství Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.
  11. ADAM, Z. a A. KŘIVANOVÁ. Léčba recidivující multifokální histiocytózy z Langerhansových buněk 2-chlordeoxyadenosinem u osob dospělého věku. Zkušenosti jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 13, č. 2, s. 63-66. ISSN 1213-5763.
  12. KŘIVANOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Může být Velcade účinnější než autologní retransplantace u nemocných s relabujícím/progredujícím mnohočentým myelomem? In Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 75-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
  13. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade). In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, no. 6 supplement. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 165-165. ISSN 0390-6078.
  14. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic value of selected chromosomal abnormalities in multiple myeloma patients treated by thalidomide. In Haematologica. Vol. 92(s2). Pavia (Italy): Ferrata-Storti foundation, 2007. s. 170. ISSN 0390-6078.
  15. HÁJEK, Roman, Romana ZAORALOVÁ, Luděk POUR, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ a Marta KREJČÍ. Prospective comparison of response rate and long-term results of Velcade and thalidomid based regimens. In Haematologica/The Hematology Journal, 2007; Vol.92(6) suppl.2. Pavia, Itálie: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 210-210. ISSN 0390-6078.
  16. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, E. VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Salvage treatment with Melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma. In Hematologica/The hematology Journal, 2007; Vol.92, suppl.1. 2007. ISSN 0390-6078.
  17. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, A. SVOBODNÍK, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2007, roč. 54, č. 2, s. 143-148. ISSN 0028-2685.
  18. KŘIVANOVÁ, Andrea, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří VORLÍČEK. Teplota nejasné etiologie: příčiny a diagnostický postup. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 2, s. 169-178. ISSN 0042-773X.
  19. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Luděk POUR, Vladimír MAISNAR, Miloš TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jiří VORLÍČEK. Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
  20. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Záchranný režim u fulminantní progrese mnohočetného myelomu: melfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.

  2005

  1. HÁJEK, Roman, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, M VYTŘASOVÁ, Marcela SCHUTZOVÁ, Elena TOTHOVÁ, J BAČOVSKÝ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ a Zdeněk ADAM. New international staging system applied in 588 patients: Experience of the Czech myeloma group based on analysis of the one multicenter trial (4W) and two single center experiences. Haematologica/the hematology journal. Pavia, 2005, roč. 90, č. 1, s. 99-100. ISSN 0390-6078.
  2. KREJČÍ, Marta, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK, A. SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2005, roč. 35, č. 2, s. 159-164. ISSN 0268-3369.
  3. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Skin lesions induced by bortezomib. In 10th Congress of EHA. 2005.

  2004

  1. KREJČÍ, HÁJEK, Adam SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, MAYER a VORLÍČEK. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in 158 multiple myeloma patients: a single-centre experience. Bone Marrow Transplant. 2004, roč. 33, č. 1, s. 353-354.
  2. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. J. for the Czech Myeloma Group: Second Autologus Transplantation for Multiple Meloma Patients Relapsing afther the First Autograft - a Pilot Study for the Experimental Maintenance Therapies. Onkologie. 2004, č. 27, s. 275-279.
  3. KREJČÍ, M, Tomáš BÜCHLER, R HÁJEK, Adam SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, MAYER a VORLÍČEK. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplant. 2004, roč. 2004, č. 15.
  4. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Second autologous transplantation for multiple myeloma patients relapsing after the first autograft -- a pilot study for the evaluation of experimental maintenance therapies. Report of the prospective non-randomized pilot study of the Czech Myeloma Group. Onkologie. Switzerland: Karger, 2004, roč. 27, č. 3, s. 275-279. ISSN 0378-584X.
  5. KŘIVANOVÁ, Andrea, HAJEK, ADAM, KREJCI, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, MAYER a VORLICEK. Second autologous transplantation for multiple myeloma patients relapsing after the first autograft and a pilot study for the evaluation of experimental therapy. Report of the prospective non-randomised pilot study of the Czech Myeloma Group. Bone Marrow Transplant. 2004, roč. 33, č. 1.
  6. KŘIVANOVÁ, Andrea. Teplota nejasné etiologie (FUO). In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob.Druhé, aktualizoavné a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 667-667. ISBN 80-247-0896-5.

  2002

  1. HÁJEK, Roman, Tomáš BÜCHLER, R. MUSILOVÁ a Andrea KŘIVANOVÁ. Perspektivní léky v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 38-41. ISSN 0862-495X.
  2. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Retransplantace u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) relabujícím po první autologní transplantaci (pilotní studie CMG). Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 31-35. ISSN 0862-495X.

  2001

  1. HÁJEK, Roman, Andrea KŘIVANOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Biologie dendritických buněk a jejich příprava pro klinické užití (přehled a předběžné výsledky). Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 3, s. 79-84. ISSN 8662-495X.
  2. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
  3. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMIŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HOKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu - přehled současných možností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.

  2000

  1. KLABUSAY, Martin, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Andrea KŘIVANOVÁ. Detekce myelomových buněk v periferní krvi víceměrnou cytometrií: Montorování zbytkové nemoci. Časopis lékařů českých. Brno, 2000, roč. 139, č. 14, s. 432-436. ISSN 0008-7335.
  2. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Andrea KŘIVANOVÁ, M. NAVRÁTIL a Zdeněk ADAM. Mobilizace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem - srovnání 3 možností stimulačních režimů. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 8, s. 439-443. ISSN 0042-773X.
  3. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Andrea KŘIVANOVÁ a Milan NAVRÁTIL. Mobilizace kmenových krvetvorných buněk u pacientů s mnohočetným myelomem - srovnání tří variant stimulačních režimů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 8, s. 439-443. ISSN 0042-773X.

  1999

  1. DOUBEK, Michael, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ADAM a Marie NIEDERMAYEROVÁ. "POEMS" syndrom: popis případu. Vnitřní lékařství. 1999, roč. 45, č. 2, s. 115-117. ISSN 0042-773.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 16:28