Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2021

  1. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Závěrečná zpráva klinické studie PROPHYLACTIC OROPHARYNGEAL SURFACTANT FOR PRETERM INFANTS: A RANDOMISED TRIAL (THE POPART TRIAL). Brno: MU LF/MŠMT, 2021. 5 s. NA.
  2. 2020

  3. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Průběžná zpráva klinické studie PROPHYLACTIC OROPHARYNGEAL SURFACTANT FOR PRETERM INFANTS: A RANDOMISED TRIAL (THE POPART TRIAL). 2020.
  4. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení „RASmiR" Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p. 2020.
  5. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení "Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer; (GastoPET); EudraCT: 2017-001264-38. 2020.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2021 18:04