Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PROCHÁZKOVÁ, Ingrid. Editorial: Pedagogické vzdělávání vysokoškolských vyučujících: Rodící se tradice? Pedagogicka orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 32, č. 3, s. 149-151. ISSN 1211-4669.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Ingrid. Hostující editorka_Pedagogická orientace_ročník 32_číslo 3. 2023.
  3. ŠVAŘÍČEK, Roman a Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení. In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání druhé. Praha: Karolinum, 2023. s. 124-145. ISBN 978-80-246-5750-9.
  4. KROČÁKOVÁ, Zuzana, Ingrid PROCHÁZKOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Videoreflexe výuky jako nástroj rozvoje vysokoškolských vyučujících. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2023. 2023.
  5. BOČEK, Marek, Ingrid PROCHÁZKOVÁ, Petr SUCHÁČEK a Hana ŠVÁBÍKOVÁ. Výlet do dobré praxe. Příprava budoucích učitelů na vlastní kůži. 2023.
  6. KROČÁKOVÁ, Zuzana, Ingrid PROCHÁZKOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Vyučující na filmovém plátně: Videoreflexe výuky jako nástroj rozvoje vysokoškolských vyučujících. Pedagogická orientace. Brno, 2023, roč. 32, č. 3, s. 249–264. doi:10.5817/PedOr2022-3-249.

  2022

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman, Ingrid PROCHÁZKOVÁ, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Klára ŠEĎOVÁ. Developing Beginner University Teachers’ Pedagogical Competencies Through a Professional Development Program. In Johnson Neisler, Otherine. The Palgrave Handbook of Academic Professional Development Centers. Cham: Palgrave, 2022. s. 613-627. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. ISBN 978-3-030-80967-6. doi:10.1007/978-3-030-80967-6_39.

  2021

  1. PROCHÁZKOVÁ, Ingrid, Tereza VENGŘINOVÁ a Karel DOLEČEK. První chvíle studentů v prostředí univerzity: Pomoct, anebo je nechat, ať se naučí plavat? 2021.

  2019

  1. ČEJKOVÁ, Ingrid a Klára HARVÁNKOVÁ. Kvalitní výuka = úspěšný student? In 18. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality, Zdravotně sociální fakulta JČU, České Budějovice, 28.- 29. ledna 2019. 2019.

  2018

  1. SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK. In PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU. 2018.
  2. ČEJKOVÁ, Ingrid. Rozvoj pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů : Výsledky podkladové studie pro vznik CERPEK. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 29.–30. 1. 2018, Olomouc. 2018.
  3. VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Roman ŠVAŘÍČEK, Ingrid ČEJKOVÁ a Petr SUCHÁČEK. Teaching University Teachers to Teach Better: Program, Prospects and Challenges. In Towards Better University Teaching. 2018.
  4. SUCHÁČEK, Petr, Ingrid ČEJKOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice. 2018.
  5. ČEJKOVÁ, Ingrid. Žákovské hodnocení výuky na gymnáziu: Výpovědi sexty A. Pedagogická orientace. Brno: Czech Pedagogical Society, 2018, roč. 28, č. 3, s. 408-434. ISSN 1805-9511.

  2017

  1. ČEJKOVÁ, Ingrid. Kvalitní výuka optikou středoškoláků. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 6.-7. 2. 2017, České Budějovice. 2017.
  2. ČEJKOVÁ, Ingrid. Kvalitní výuka pohledem žáků. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 6.-7. 2. 2017, České Budějovice. 2017.
  3. ČEJKOVÁ, Ingrid. Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání : Problém nebo výzva? Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 1, s. 159-179. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-1-160.

  2016

  1. ČEJKOVÁ, Ingrid. Hlas studentstva - jak zní hlas žáků střední školy? In XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava, 1.-2. února 2016. 2016.
  2. ČEJKOVÁ, Ingrid. Hlas žáků střední školy teoreticky existuje. In Vašíková, Jana; Wiegerová, Adriana. Studentské fórum XV. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 9-26. ISBN 978-80-7454-583-2.
  3. ČEJKOVÁ, Ingrid. Jak zní hlas žáků? In XV. konference kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava, 1.-2.2016. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.
  4. ŠVAŘÍČEK, Roman a Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení. In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání první. Praha: Karolinum, 2016. s. 124-145. ISBN 978-80-246-3558-3.
  5. ČEJKOVÁ, Ingrid. Mluviti stříbro, mlčeti zlato : Hlas žáků střední školy. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
  6. ČEJKOVÁ, Ingrid. Mluviti stříbro, mlčeti zlato : Hlas žáků střední školy. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
  7. ČEJKOVÁ, Ingrid. Narrative Inquiry : A Classroom Full of Researchers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 4, s. 169-173. ISSN 1803-7437.
  8. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2.
  9. ČEJKOVÁ, Ingrid. Středoškoláci v knihovně? In Středoškoláci v knihovně? Brno, 12. 10. 2016, Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 2016.

  2015

  1. ČEJKOVÁ, Ingrid. Hlas žáků střední školy. In Konference Študentské fórum XV., Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie - Výskum a Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, 3.-4. 12. 2015, Velké Bílovice. 2015.
  2. ČEJKOVÁ, Ingrid. Když se řekne žákovská knížka. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 133-137. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-9.
  3. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve školách. In XIV. československá konference s mezinárodní účastí: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, 2.-3. 2. 2015, Olomouc. 2015.
  4. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve škole. In Komenský. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 18-24.

  2014

  1. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve škole. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 155-170. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-9.
  2. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda žáků střední školy. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
  3. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda žáků střední školy. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 23:27