Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela PŘIBYL DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Markéta STRAKOŠOVÁ, Ondřej PEŠ a Jan JUŘICA. Lycopene increases metabolic activity of rat liver CYP2B, CYP2D and CYP3A. Pharmacological Reports. Heidelberg: Springer, 2020, roč. 72, č. 1, s. 156-165. ISSN 1734-1140. doi:10.1007/s43440-019-00007-y.
 2. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Selected chapters from general pharmacology for students of general medicine and dentistry at MF MU. Brno, 2020.
 3. 2018

 4. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Ondřej ZENDULKA, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Ondřej PEŠ, Jan DUŠEK, Alejandro CARAZO, Iveta ZAPLETALOVÁ, Nataša HLAVÁČOVÁ a Petr PÁVEK. Effect of Endocannabinoid Oleamide on Rat and Human Liver Cytochrome P450 Enzymes in In Vitro and In Vivo Models. Drug Metabolism and Disposition. Bethesda: AMER SOC PHARMACOLOGY EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, 2018, roč. 46, č. 6, s. 913-923. ISSN 0090-9556. doi:10.1124/dmd.117.079582.
 5. 2017

 6. JUŘICA, Jan, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABIOVÁ, Lea JEDONKOVÁ a Milan ŠENKÝŘ. Atlas Léčivých rostlin. 2017. In Atlas of medicinal plants. Lékařská fakulta, 2017.
 7. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Interakce oleamidu s biotransformačním systémem cytochromu P450 u potkana. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.
 8. 2016

 9. JUŘICA, Jan, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Bile Acids, Nuclear Receptors and Cytochrome P450. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S427"-"S440", 14 s. ISSN 0862-8408.
 10. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Miroslav TURJAP, Alexandra ŠULCOVÁ, Lumír HANUŠ a Jan JUŘICA. Cannabinoids and Cytochrome P450 Interactions. Current Drug Metabolism. Sharjah: Bentham Science Publishers B.V., 2016, roč. 17, č. 3, s. 206-226. ISSN 1389-2002. doi:10.2174/1389200217666151210142051.
 11. JUŘICA, Jan, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. ENDOCANNABINOID SYSTEM AND PHARMACOKINETICS OF PSYCHOTROPIC DRUGS. In 66. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 12. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Farmakologické interakce etanolu s nikotinem a kofeinem. Adiktologie. Tišnov: Scan, 2016, roč. 16, č. 3, s. 228-234. ISSN 1213-3841.
 13. SÁNDOR, Roman, Adam MIDLIK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. Identification of metabolites of selected benzophenanthridine alkaloids and their toxicity evaluation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 121, "neuvedeno", s. 174-180. ISSN 0731-7085. doi:10.1016/j.jpba.2016.01.024.
 14. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 15. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 16. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Roman ŘEMÍNEK a Jan JUŘICA. The Effect of (-)-Linalool on the Metabolic Activity of Liver CYP Enzymes in Rats. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S499"-"S504", 6 s. ISSN 0862-8408.
 17. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Roman ŘEMÍNEK a Jan JUŘICA. THE EFFECT OF (-)-LINALOOL ON THE METABOLIC ACTIVITY OF LIVER CYP ENZYMES IN RATS. In 66. Farmakologické dny. 2016.
 18. SÁNDOR, Roman, Adam MIDLÍK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. Toxicita metabolitov benzo[c]fenantridinových alkaloidov. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník, 2016. 2016.
 19. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv hlavních obsahových látek Crocus sativus L. na metabolickou aktivitu vybraných CYP enzymů u potkana. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 20. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. Vliv linaloolu na metabolickou aktivitu CYP2A, CYP2B, CYP3A, CYP2C11 a jeho anxiolytický potenciál u potkana. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník. 2016.
 21. JUŘICA, Jan, Kristýna NOSKOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Vliv safranalu jako hlavní obsahové látky Crocus sativus na hydroxylace testosteronu jako markerové reakce metabolické aktivity enzymů CYP2A, CYP2B, CYP2C a CYP3A. In 58. česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 22. 2015

 23. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Miroslav TURJAP a Ondřej ZENDULKA. Can Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in the Rat? Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 4, s. "S453"-"S458", 6 s. ISSN 0862-8408.
 24. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Miroslav TURJAP a Ondřej ZENDULKA. Can the Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat? In 65. Farmakologické dny. 2015.
 25. JUŘICA, Jan, Miroslav TURJAP a Kristýna NOSKOVÁ. Dextromethorphan as a Probe Drug for CYP2D6 and CYP3A4 Phenotyping. In Xin Wang. Dextromethorphan: Pharmacology, Clinical Uses and Health Effects. New York: Nova Science Publishers, 2015. s. 137-151. Nova Biomedical. ISBN 978-1-63484-024-8.
 26. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami. Adiktologie. Tišnov: Scan, 2015, roč. 15, č. 3, s. 280-288. ISSN 1213-3841.
 27. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. The Effect of Safranal on the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat. In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 28. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. The effect of tolbutamide on the biotransformation of phenacetine - interaction of marker substrates? In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 29. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Jan JUŘICA. The induction of CYP3A and CYP2C11 activities in rat liver by natural carotenoid lycopene. In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 30. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Miroslav TURJAP a Jan JUŘICA. THE INFLUENCE OF CAROTENOID LYCOPENE ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP2A, CYP3A, CYP2B AND CYP2C11 IN RAT. In 65. Farmakologické dny. 2015.
 31. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Ewa BROMEK a Ondřej ZENDULKA. Vliv krocinu a safranalu na metabolickou aktivitu CYP enzymů u potkana. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1212-6845.
 32. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. VLIV TOLBUTAMIDU NA METABOLIZACI FENACETINU JAKO MARKERU METABOLICKÉ AKTIVITY CYP1A2. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1212-6845.
 33. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana. In 57. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
 34. 2014

 35. TURJAP, Miroslav, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. DETERMINATION OF TESTOSTERONE AND ITS 5 METABOLITES IN THE INCUBATION MEDIA AS A MEASURE OF CYTOCHROME P450 METABOLIC ACTIVITY. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 270-273. ISBN 978-80-904959-2-0.
 36. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Jan JUŘICA, Kristýna NOSKOVÁ, Martin BĚHAL a Ondřej ZENDULKA. Effect of Crocin and Fluoxetine on CYP2C6 in vivo Metabolic Activity Its Protein Levels in Rat Liver Microsomes. In CEITEC Annual Conference. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 37. MIDLIK, Adam, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Ivana KUŠNYEROVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. HPLC-MS Identification of Metabolites of Selected Benzophenanthridine Alkaloids by Rat Liver Microsomes. In Vítězslav Otruba, Michaela Vašinová Galiová. Book of Abstracts European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014. s. 205-474. ISBN 978-80-905704-1-2.
 38. MIDLIK, Adam, Roman SÁNDOR, Kristýna NOSKOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. LIQUID CHROMATOGRAPHIC MASS SPECTROMETRIC DETECTION OF METABOLITES OF MINOR BENZO[C]PHENANTHRIDINE ALKALOIDS. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 329-332. ISBN 978-80-904959-2-0.
 39. NOSKOVÁ, Kristýna, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF METHAMPHETAMINE ON THE BIOTRANSFORMATION OF ACUTE ADMINISTRATION OF ALCOHOL IN RATS. In CEITEC Annual Conference. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 40. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv oleamidu na metabolickou aktivitu CYP2C6 a fagocytární aktivitu potkana. In Květinův den - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. 2014.
 41. 2013

 42. MIDLIK, Adam, Kristýna PĚNČÍKOVÁ, Ivana KUŠNYEROVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY OF SELECTED BENZOPHENANTHRIDINE ALKALOIDS INCUBATED WITH RAT LIVER MICROSOMES. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, Special Issue, Supplement 3, s. S405-S406, 2 s. ISSN 0009-2770.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2021 15:04