Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DAŇA, Josef, Francesco CAPUTO a Jaroslav RÁČEK. Complex Network Analysis for Knowledge Management and Organizational Intelligence. Journal of the Knowledge Economy. Springer US, 2020, roč. 11, č. 2, s. 405-424. ISSN 1868-7865. doi:10.1007/s13132-018-0553-x.
 2. 2018

 3. DAŇA, Josef a Jaroslav RÁČEK. Modeling and Simulating Cooperation in Organizations. In Jan Ministr, Milena Tvrdíková. Proceedings of the 21 stInternational Conference on Information Technology for Practice. Ostrava: VŠB, 2018. s. 79-84. ISBN 978-80-248-4196-0.
 4. MÜHLPACHR, Libor, Jaroslav RÁČEK a Ondřej FIBICH. TEVOGS – Vehicle Onboard Guidance System. In Jan Ministr, Milena Tvrdíková. Proceedings of the 21 stInternational Conference on Information Technology for Practice. Ostrava: VŠB, 2018. s. 147-152. ISBN 978-80-248-4196-0.
 5. 2017

 6. RÁČEK, Jaroslav a Josef DAŇA. Expert System for Insurance Data Fraud Detection. In Jan Ministr, Milena Tvrdíková. Proeceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2017. s. 167-171. ISBN 978-80-248-4089-5.
 7. 2016

 8. RÁČEK, Jaroslav a Josef DAŇA. Tools for Fraud Detection in Insurance Image Data. In Jan Ministr. Proceedings of the 19th International Conference on Information Technology for Practice. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2016. s. 179-183. ISBN 978-80-248-3970-7.
 9. 2015

 10. DAŇA, Josef a Jaroslav RÁČEK. Analysis of Czech actors' cooperation network using Gephi. Ostrava, 2015. s. 33-38. ISBN 978-80-248-3820-5.
 11. RÁČEK, Jaroslav, Josef DAŇA a Petr ŠTĚPÁNEK. ASSESSMENT OF PROJECT BASED LEARNING IN SOFTWARE ENGINEERING. In INTED2015 Proceedings. Madrid, Spain: IATED, 2015. s. 5516-5521. ISBN 978-84-606-5763-7.
 12. RÁČEK, Jaroslav, Josef DAŇA a Matúš FRIŠTIK. Personal Relationships Identification in Unstructured data. In Radek Němec, František Zapletal. Proceedings of the 11th international conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2015. Ostrava: VŠB - Faculty of Economics, 2015. s. 478-483. ISBN 978-80-248-3741-3.
 13. 2014

 14. TOTH, Dalibor a Jaroslav RÁČEK. Dynamic Network Analysis Architecture for Heterogenenous Unstructured Text Data. In MINISTR, J. and TVRDIKOVA, M. Proceedings of the 17th International Conference on Information Technology for Practice 2014. Frýdek-Místek: Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2014. s. 263-270. ISBN 978-80-248-3555-6.
 15. 2013

 16. RÁČEK, Jaroslav, Dalibor TOTH a Jan MINISTR. Social media analysis in one platform. In Nemec, R Zapletal, F. STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS SUPPORT BY INFORMATION SYSTEMS, 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE, 2013. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013. s. 155-163. ISBN 978-80-248-3096-4.
 17. 2012

 18. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. ICT Support for Emergency Management. In IDIMT- 2012 ICT Support for Complex Systems – 20th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2012. s. 297-303, 8 s. ISBN 978-3-99033-022-7.
 19. RÁČEK, Jaroslav a Dalibor TOTH. The Internet data acquisition techniques for police needs. In IT for Practice 2012. Frýdek-Místek: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 125-129, 192 s. ISBN 978-80-248-2818-3.
 20. RÁČEK, Jaroslav, Tereza PAŘILOVÁ a Dalibor TOTH. Visualization of social media content. In Software Development. Ostrava (ČR): VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 89-95. ISBN 978-80-248-2669-1.
 21. MINISTR, Jan, Jaroslav RÁČEK a Dalibor TOTH. Visualization of the discussion content from the Internet. In IDIMT- 2012 ICT Support for Complex Systems – 20th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2012. s. 297-303. ISBN 978-3-99033-022-7.
 22. 2011

 23. MINISTR, Jan a Jaroslav RÁČEK. Analysis of sentiment in unstructured text. In IDIMT- 2011 Interdisciplinarity in Complex Systems – 19th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2011. s. 299-304. ISBN 978-3-85499-873-0.
 24. MINISTR, Jan, Jaroslav RÁČEK a Josef FIALA. Business intelligence jako nástroj hodnocení sentimentu nestrukturovaných textů sociálních sítí. In Milena Tvrdíková, Jan Ministr, Petr Rozehnal. IT pro praxi. Frýdek-Místek: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 84 - 89, 5 s. ISBN 978-80-248-2487-1.
 25. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 26. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. Emergency Management Geovisualization Support by IT. ECON - Journal of Economics, Management and Business. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, roč. 19/2011, č. 1, s. 53-61. ISSN 1803-3865.
 27. LUDÍK, Tomáš, Jaroslav RÁČEK a Lucie PEKÁRKOVÁ. Methodology and Recommendations for Crisis Processes. In Janusz Kacprzyk, Nuno Pina, Joaquim Filipe. Proceedings of 1st International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Portugal: SciTePress, 2011. s. 333-338. ISBN 978-989-8425-78-2.
 28. LUDÍK, Tomáš, Jaroslav RÁČEK a Lucie PEKÁRKOVÁ. New Process Management for Emergency Management: Case Study about an Accident of a Vehicle Transporting Dangerous Goods. In Tadeusz Burczynski, Joanna Kolodziej, Aleksander Byrski, Marco Carvalho. Proceedings of 25th European Conference on Modelling and Simulation. Krakow: European Council for Modelling and Simulation, 2011. s. 323-329. ISBN 978-0-9564944-2-9.
 29. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Zuzana TRNKOVÁ. Portlety pro analýzu sentimentu v nestrukturovaných datech. In Jiří Hřebíček, Jan Ministr, Tomáš Pitner. Sborník 8. letní školy aplikované informatiky. Brno: MSD Brno, 2011. s. 167-173. ISBN 978-80-7392-186-6.
 30. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. PROCESS FRAMEWORK FOR EMERGENCY MANAGEMENT - Solving of Emergency Situations by Way of Business Processes. In Maria Jose Escalona, Boris Shishkov, José Cordeiro. Proceedings of the 6th International Conference on Software and Database Technologies. Portugal: SciTePress, 2011. s. 117-122. ISBN 978-989-8425-77-5.
 31. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Process Methodology for Emergency Management. In IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 359 AICT, 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 302-309. ISBN 978-3-642-22284-9. doi:10.1007/978-3-642-22285-6_33.
 32. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Process Support for Emergency Management. ECON - Journal of Economics, Management and Business. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, roč. 19/2011, č. 1, s. 16-23. ISSN 1803-3865.
 33. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. The Using of Geovisualisation Tools in Area of Emergency Management Support. In Caridad J. M. Documentos de Trabajo del Grupo de Investigación PAI SEJ 281 - ICT Services and Innovation. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2011. s. 38-49. ISBN 978-84-95723-61-1.
 34. 2010

 35. ŠTÍBAL, Martin, Jaroslav RÁČEK, Tomáš LUDÍK a Dalibor TOTH. Aplikace business inteligence nad daty evidence kontaminovaných míst. In Informační technologie pro praxi 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 150-157. ISBN 978-80-248-2300-3.
 36. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Aplikácia procesného prístupu na oblasť krízového manažmentu. In Informační technologie pro praxi 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 63-70. ISBN 978-80-248-2300-3.
 37. RÁČEK, Jaroslav a Tomáš LUDÍK. Měření a odhady naplněnosti systému evidence kontaminovaných míst. In 7. letní škola aplikované informatiky. Brno: Littera, 2010. s. 139-146. ISBN 978-80-85763-59-1.
 38. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Podpora procesov vo verejnej správe. In 7. letní škola aplikované informatiky. Brno: Littera, 2010. s. 99-111. ISBN 978-80-85763-59-1.
 39. KUBÍČEK, Petr, Tomáš LUDÍK, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Gustav ŠAFR. Process Support and Adaptive Geovisualisation in Emergency Management. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management - Towards Better Solutions. 1st Edition. Heidelberg Dordrecht London New York: Springer, 2010. s. 335-348. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. ISBN 978-3-642-03441-1.
 40. ŠKRABÁLEK, Jaroslav, Ondřej COUFALÍK a Jaroslav RÁČEK. Utilization of Research Tool Likeex at Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of ostrava, 2010. s. 181 - 184. ISBN 978-80-7368-775-5.
 41. 2009

 42. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK a Jan MINISTR. Databázová podpora evidence kontaminovaných míst na území České republiky. In Tvorba softwaru 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 150-155. ISBN 978-80-248-2012-5.
 43. KUBÍČEK, Petr, Tomáš LUDÍK, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Gustav ŠAFR. Emergency Management Process Support Using Geovisualization. In Proceedings Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 44. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK, Petr KUBÍČEK, Eva MULÍČKOVÁ a Gustav ŠAFR. Environmental Geoinformatics for Emergency Management. In Proceedings of the European conference TOWARDS eENVIRONMENT. Brno: Masaryk University, 2009. s. 486-493. ISBN 978-80-210-4824-9.
 45. PEKÁRKOVÁ, Lucie, Martin KOMENDA a Jaroslav RÁČEK. Monitorování forem výuky informatických předmětů na Fakultě informatiky MU. In 6. letní škola aplikované informatiky. Brno: Littera, 2009. s. 86-92. ISBN 978-80-85763-53-9.
 46. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Nová dátová štruktúra SEKM. In 6. letní škola aplikované informatiky. Brno: Littera, 2009. s. 64-68. ISBN 978-80-85763-53-9.
 47. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK a Jan MINISTR. Nový informační systém evidence kontaminovaných míst v České republice. In IT pro praxi 2009. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 104 - 108. ISBN 978-80-248-2081-1.
 48. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR, Tomáš LUDÍK, Eva MULÍČKOVÁ a Petr KUBÍČEK. Process Analysis and Geovisualization Support of Emergency Management. In International Symposium on Environmental Software Systems. Guelph: University of Guelph), 2009. 10 s.
 49. MINISTR, Jan, Tomáš LUDÍK a Jaroslav RÁČEK. Process Modelling and Geovisualisation Support in Crisis Management. ECON - Journal of Economics, Management and Business. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, roč. 1/2008, č. 1, s. 16-22. ISSN 1803-3865.
 50. 2008

 51. RÁČEK, Jaroslav a Tomáš LUDÍK. Analýza heterogenních datových zdrojů a jejich konverze do jednotného formátu. In 5. Letní škola aplikované informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 105-111. ISBN 978-80-210-4774-7.
 52. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK, Jan MINISTR a Jana SEDLÁČKOVÁ. Database System of Environmental Monitoring in the Czech Republic. In Environmental Informatics and Industry Ecology. 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. EnviroInfo 2008. Aachen: Shaker Verlag, 2008. s. 549-554. ISBN 978-3-8322-7313-2.
 53. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK, Vratislav KUBÍK, Jan MINISTR, Jana SEDLÁČKOVÁ a Josef FIALA. Development of an Information System for the Administration of Environmental Monitoring Data. In Proceedings of the International Congress on Environmental Modelling and Software. Barcelona: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 69-74. ISBN 978-84-7653-074-0.
 54. RÁČEK, Jaroslav a Tomáš LUDÍK. Development of Ontology for Support of Crisis Management Processes. In Informační technologie pro praxi 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 106-111. ISBN 978-80-248-1841-2.
 55. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Evropská environmentální informatika, historie a vývoj. In Enviro-i-fórum 2008. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej informatiky, 2008. ISBN 978-80-88850-83-0.
 56. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. ICT podpora inventarizácie kontaminovaných miest. In Informační technologie pro praxi 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 78-85. ISBN 978-80-248-1841-2.
 57. RÁČEK, Jaroslav, Miloslav HLAVÁČEK, Jiří HŘEBÍČEK, Tomáš LUDÍK a Radim JAGER. Integration of eGovernment Services of the Czech Ministry of Environment. In 6th International Eastern Europe e|Gov Days: Result and Trends. Linz: Österreichische Computer Gesellshaft, 2008. s. 225-229. ISBN 978-3-85403-234-2.
 58. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Modelovanie procesov v krízovom riadení. In 4. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 123-131. ISBN 978-80-7399-520-1.
 59. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK a Jana SEDLÁČKOVÁ. Optimalizace databáze kontaminovaných míst. In Tvorba softwaru 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 164-167. ISBN 978-80-248-1765-1.
 60. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Procesná analýza krízového riadenia a jej využitie pri tvorbe aplikačných ontológií. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 690-695. ISBN 978-80-8070-849-8.
 61. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Procesná analýza krízového riadenia a jej využitie pri tvorbe aplikačných ontológií. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí - 2. časť. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 503 - 508. ISBN 978-80-8070-847-4.
 62. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Process Analysis of Dynamic Geo-Visualization in Environmental Crisis Management. In Environmental Informatics and Industry Ecology. 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. EnviroInfo 2008. Aachen: Shaker Verlag, 2008. s. 142-149. ISBN 978-3-8322-7313-2.
 63. 2007

 64. RÁČEK, Jaroslav, Danka HARUŠTIAKOVÁ, Jan HODOVSKÝ a Jiří JARKOVSKÝ. ARROW - Assessment of ecological state of surface waters in the Czech Republic. Campinas: UNICAMP, 2007. 1 s.
 65. DUŠEK, Ladislav, Jiří JARKOVSKÝ, Jana KOPTÍKOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK a Jiří HŘEBÍČEK. Biodiversity: a Principle of Life in the Hands of Computational Science. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 8-30. ISBN 978-80-210-4370-1.
 66. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK a Jaroslav RÁČEK. Computation Library Arrow. In Sustainability accounting and reporting at micro-economic and macro-ecomomic levels. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 67-70. ISBN 978-80-7194-971-8.
 67. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Radim KLAPKA, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK, Jan HODOVSKÝ a Miroslav PETRÁŠ. Data Analysis and Processing of Biomonitoring Data in the Arrow Project for the Evaluation of Ecological State of Surface Waters in the Czech Republic According to WFD EU. In EnviroInfo 2007. 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection. Environmental Informatics and System Research. Volume 1. Plenary and session papers. Aachen: Shaker Verlag, 2007. s. 627-634. ISBN 978-3-8322-6397-3.
 68. RÁČEK, Jaroslav, Jiří JARKOVSKÝ, Danka NÉMETHOVÁ, Petr BRABEC a Jan HODOVSKÝ. Data Analysis and Processing of Biomonitoring Data in the ARROW Project for the Evaluation of Ecological Status of Surface Waters in the Czech Republic According to WFD EU. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 186-194. ISBN 978-80-210-4370-1.
 69. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Jaroslav RÁČEK a Michal HEJČ. Data Quality in Biodiversity Information Management. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 171-177. ISBN 978-80-210-4370-1.
 70. PETRÁŠ, Miroslav, Blahoslav MARŠÁLEK a Jaroslav RÁČEK. Database Solution for Cyanobacterial Bloom Management. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 201-205. ISBN 978-80-210-4370-1.
 71. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Environmental Information Space I. Theory and Practice. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. Guelph: The International Federation for Information Processing WG 5.11, 2007. s. 123-133. ISBN 978-3-901882-22-7.
 72. HŘEBÍČEK, Jiří, Jaroslav RÁČEK, Karel KISZA a Matěj ŠTEFANÍK. Environmental Information Space II. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 158-170. ISBN 978-80-210-4370-1.
 73. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Radka SOŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Pavel ANDRES. ICT a řešení digitální knihovny chemoterapeutických režimů. In Edukační sborník 31. Brněnské onkologické dny a 21. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 58-60. ISBN 978-80-86793-09-2.
 74. KISZA, Karel a Jaroslav RÁČEK. Informační systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod. In Tvorba softwaru 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 45-50. ISBN 978-80-248-1427-8.
 75. RÁČEK, Jaroslav, Karel KISZA, Jan HODOVSKÝ a Petr BRABEC. Information System for Processing of Taxonomy Diversity Data. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 195-200. ISBN 978-80-210-4370-1.
 76. ŠTEFANÍK, Matěj, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Interoperability in eGovernment Services for Environment Protection. In Best Practice and Innovation: 5th International Eastern Europe e|Gov Days. Wien: Österreichische Computer Gesellshaft, 2007. s. 68-71. ISBN 3-85403-203-X.
 77. ŠTEFANÍK, Matěj, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Interoperability in E-Government Services for Environment Protection. In Eastern Europeen e|Gov Days 2007: Best Practice and Innovation. Wien: Austrian Computer Society, 2007. s. 19-22. ISBN 978-3-85403-222-9.
 78. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2007. 1 s. ISBN 978-80-248-1458-2.
 79. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
 80. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 5 s.
 81. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Radim KLAPKA, Danka HARUŠTIAKOVÁ, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK, Ladislav DUŠEK a Jan HODOVSKÝ. Model of the evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic: The Arrow project for the implementation of the WFD EU. Brno: Masaryk University, 2007. 1 s. ISBN 978-80-210-4333-6.
 82. RÁČEK, Jaroslav. Nástroje pro pořizování a správu multimediálních výukových materiálů. In Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Kladno: ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03777-5.
 83. PITNER, Tomáš, Jaroslav RÁČEK a Renate MOTSCHNIG. Person centered, technology enhanced learning as exemplified in a course on communication and soft skills at the MU in Brno. In Sborník konference ICTE 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2007. s. 25-36. ISBN 978-80-7368-388-7.
 84. PETRÁŠ, Miroslav, Jaroslav RÁČEK a Jana SEDLÁČKOVÁ. Portálová podpora Národního onkologického programu. In Tvorba softwaru 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 174 - 179. ISBN 978-80-248-1427-8.
 85. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Radim KLAPKA, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ a Jan HODOVSKÝ. Predictive Modeling of Biological Communities in Biomonitoring Network: Case Study of ARROW Project of WFD EU Implementation in the Czech Republic. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. Guelph: The International Federation for Information Processing WG 5.11, 2007. s. 1-12, 11 s. ISBN 978-3-901882-22-7.
 86. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, R KLAPKA, Danka NÉMETHOVÁ, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK, Ladislav DUŠEK a J HODOVSKY. Predictive Modeling of Biological Communities in Biomonitoring Network: Case Study of ARROW: The Arrow project for the implementation of the WFD EU. In In TIES 2007. Brno: Masaryk University, 2007. od s. 56-56, 1 s. ISBN 978-80-210-4333-6. 2007.
 87. HŘEBÍČEK, Jiří, Danka NÉMETHOVÁ a Jaroslav RÁČEK. Proposal of Interoperability Framework of the Czech Republic in Environmental Information Exchange. In EnviroInfo 2007. 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection. Environmental Informatics and System Research. Volume 1. Plenary and session papers. Aachen: Shaker Verlag, 2007. s. 151-158. ISBN 978-3-8322-6397-3.
 88. ŠPINAR, David, Vladimír SAUR, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ, Jiří HŘEBÍČEK, Michal HEJČ, Hana BUBENÍČKOVÁ a Radek PAVLÍČEK. Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Brno: Auditorium, 2007. 105 s. sv. 1. ISBN 978-80-903786-4-3.
 89. KUBÍK, Vratislav, Miroslav PETRÁŠ a Jaroslav RÁČEK. System for monitoring and analysis of the environmental data. Brno: Masaryk University, 2007. 1 s. ISBN 978-80-210-4333-6.
 90. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, R KLAPKA, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK, J HODOVSKY a M PETRÁŠ. The ARROW project: implementation of WFD ES demands in evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic. In German Environ Chem & Ecotox meeting, Osnabrück. ISBN 3-936028-48-6. 2007.
 91. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ, Ladislav DUŠEK, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Jan HODOVSKÝ. The evaluation of ecological status of surface waters in the ARROW project: implementation of the WFD in the Czech Republic. In Conference on Risk Assessment in European River Basins, Leipzig 12-14 Nov 2007. 2007.
 92. HOROVÁ, Ivanka, Marie FORBELSKÁ, Luboš BAUER, Marie BUDÍKOVÁ, Jan KOLÁČEK, Karel LEPKA, Ivo MOLL, Danka NÉMETHOVÁ, Radka PALIÁNOVÁ, Ondřej POKORA, Zdeněk POSPÍŠIL, Jaroslav RÁČEK, Martin TAJOVSKÝ, Gejza WIMMER a Jiří ZELINKA. TIES2007, 18th annual meeting of the International Environmetrics Society. 2007.
 93. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Radim KLAPKA, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ a Jan HODOVSKÝ. Type Specific and Multi-Metric Model for Evaluation of Ecological State of Surface Waters: Case Study of ARROW Project of WFD EU Implementation in the Czech Republic. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. Guelph: The International Federation for Information Processing WG 5.11, 2007. s. 1-13, 12 s. ISBN 978-3-901882-22-7.
 94. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK a Jaroslav RÁČEK. Výpočetní knihovna Arrow. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 84-87. ISBN 978-80-7194-970-1.
 95. 2006

 96. PITNER, Tomáš, Jaroslav RÁČEK, Laurent SCHUMACHER a Geoffrey MICHE. A Framework to Enable Enriched Training Experience. In Proceedings of the ICL Conference. 1. vyd. Villach, Austria: Kassel University Press, 2006. s. 1-4. ISBN 3-89958-195-4.
 97. JARKOVSKÝ, Jiří, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ, Petr BRABEC a Jan HODOVSKÝ. Assessment of Ecological State of Surface Waters in ARROW Project: Robust Multivariate Predictive Models. In Proceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting "Summit on Environmental Modelling and Software". Burlington: International Environmental Modelling and Software Society, 2006. s. 392-397. ISBN 1-4243-0852-6.
 98. JARKOVSKÝ, Jiří, Jan HODOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jaroslav RÁČEK. Automated Processing and Visualization of Data from Environmental Biomonitoring Networks: Case Study of Freshwater Ecosystems. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2006. s. 134-142, 10 s. ISBN 80-7355-070-9.
 99. DUŠEK, Ladislav, Ivan HOLOUBEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK a Jiří HŘEBÍČEK. Contribution of ICTs to the Environmental and Human Risk. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2006. s. 8-24. ISBN 80-7355-070-9.
 100. PETRÁŠ, Miroslav a Jaroslav RÁČEK. Development of the Environmental Reporting Management System for Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2006. s. 155-159. ISBN 80-7355-070-9.
 101. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 5-10, 11 s. ISBN 80-210-4146-3.
 102. NÉMETHOVÁ, Danka, Jiří JARKOVSKÝ, Eva GELNAROVÁ, Klára KUBOŠOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Jan HODOVSKÝ. Implementation of Data Sources for Analysis of Obligatory Level of Taxa Determination for Routine Biomonitoring. In Managing Environmental Knowledge, Enviro Info 2006, 20th Conference on Informatics for Environmental Protection. Graz, Austria: Shaker Verlag, 2006. s. 425-428. ISSN 1616-0886.
 103. HŘEBÍČEK, Jiří, Jaroslav RÁČEK a Danka NÉMETHOVÁ. Informační potřeby státní správy, nezávislých organizací, podniků, škol a veřejnosti v oblasti životního prostředí. In HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Sborník příspěvků: 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 32-38. ISBN 80-210-4146-3.
 104. RÁČEK, Jaroslav a Jiří HŘEBÍČEK. Informační systém environmentálního reportingu. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 89-93. ISBN 80-210-4146-3.
 105. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER a Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006. s. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.
 106. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. Information system for corporate communication. In ECON '06. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2006. s. 181-187, 8 s. ISBN 80-248-1260-6.
 107. JARKOVSKÝ, Jiří, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ, Petr PAVLIŠ, Petr BRABEC, Jiří HŘEBÍČEK a Jan HODOVSKÝ. Information System of ARROW Project: Assessment of Ecological State of Surface Waters. In Managing Environmental Knowledge, Enviro Info 2006, 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection. Graz, Austria: Shaker Verlag, 2006. s. 353-360. ISSN 1616-0886.
 108. HŘEBÍČEK, Jiří, Jaroslav RÁČEK a Miroslav KUBÁSEK. Information Systems Service Oriented. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2006. s. 143-154. ISBN 80-7355-070-9.
 109. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Internet - nástroj spolupráce zemí V4 v oblasti životního prostředí. Hradec Králové: Triada, 2006. 2 s.
 110. RÁČEK, Jaroslav a Jiří HŘEBÍČEK. Interoperability Framework of the Czech Republic in Environmental Information Exchange. In 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection. Managing Environmental Knowledge. Austria: Shaker Verlag, 2006. s. 509-512. ISBN 3-8322-5321-1.
 111. HŘEBÍČEK, Jiří, Danka HARUŠTIAKOVÁ a Jaroslav RÁČEK. Komunikační rámec pro mezinárodní výměnu environmentálních informací. Zvolen, Slovenká republika: Technická univerzita Zvolen, 2006. 5 s.
 112. PETRÁŠ, Miroslav a Jaroslav RÁČEK. Komunikační systém NOP On-line. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 77-82. ISBN 80-210-4146-3.
 113. SEDLÁČKOVÁ, Jana, Jaroslav RÁČEK, Jan MINISTR a Josef FIALA. Použití metody funkčních bodů v oblasti workflow procesů. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 96-100. ISBN 80-248-1162-6.
 114. RÁČEK, Jaroslav, Jiří HŘEBÍČEK a Tomáš PITNER. Process Analysis of Environmental Reporting. In Proceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting "Summit on nvironmental Modelling and Software". Burlington: International Environmental Modelling and Software Society, 2006. s. 320-324. ISBN 1-4243-0852-6.
 115. MINISTR, Jan, Josef FIALA a Jaroslav RÁČEK. Process Modeling of Public Government Institutions. In Proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development. Maribor: University od Maribor, 2006. s. 125 - 130. ISBN 961-232-185-X.
 116. RÁČEK, Jaroslav a Petr BRABEC. Reportingové informační systémy v oblasti životního prostředí. In Tvorba softwaru 2006. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 110-115. ISBN 80-248-1082-4.
 117. RÁČEK, Jaroslav. Strukturovaná analýza systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 104 s. FI. ISBN 80-210-4190-0.
 118. FIALA, Josef, Jiří HŘEBÍČEK, Jan MINISTR a Jaroslav RÁČEK. The Use of Information and Communication Technology in Company Environmental Awareness Amplification. In Proceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting "Summit on nvironmental Modelling and Software". Burlington: International Environmental Modelling and Software Society, 2006. s. 314-319. ISBN 1-4243-0852-6.
 119. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Zpráva o řešení projektu VaV 10-99-05 Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 14 s. Environmentální informační systémy, 1.
 120. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. 3. letní škola aplikované informatiky. 2006.
 121. 2005

 122. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analysis of Environmental Information Management in Czech Republic. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). Sesimbra, Portugal: International Federation for Information Processing, 2005. s. 120-127. ISBN 3-901882-21-9.
 123. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Analýza a návrh environmentálních datových modelů a vnějších rozhraní JISŽP kompatibilních s EU. Závěrečná zpráva o průběhu řešení projektu v letech 2003 až 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 39 s. Výzkumná zpráva za léta 2003 až 2005.
 124. RÁČEK, Jaroslav, Radek OŠLEJŠEK a Jiří SOCHOR. Analýza a návrh systémov, učební text FI MUNI. Brno, 2005.
 125. PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2005. s. 189-192. ISBN 80-7368-081-5.
 126. PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools for Environmental Education. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 809-812. ISBN 80-210-3780-6.
 127. JARKOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK, Petr PAVLIŠ, Klára KUBOŠOVÁ, J. HODOVSKÝ a Jiří HŘEBÍČEK. Classification of biological communities in biomonitoring programs suggestion of robust solution. In HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005). Masaryk University in Brno: Masaryk University in Brno, 2005. s. 73-79. ISBN 80-210-3780-6.
 128. RÁČEK, Jaroslav, Lukáš KOKRMENT, Jan MINISTR a Josef FIALA. Corporate environmental communication and reporting. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). Sesimbra, Portugal: Internation Federation for Information Processing, 2005. s. 35-42. ISBN 3-901882-21-9.
 129. RÁČEK, Jaroslav a Jana SEDLÁČKOVÁ. Časové odhady workflow projektů. In Věda a technika - klíč k budoucnosti Evropy. Třebíč: Západomoravská vysoká škola Třebíč, 2005. s. 39-47.
 130. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Development of National Environmental Reporting System. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 718-723. ISBN 80-210-3780-6.
 131. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Environmental Information Management and Reporting in the Czech Republic. In World Forum of Information Society. Tunis: The International Research Foundation for development, 2005. s. 115-119.
 132. RÁČEK, Jaroslav. Informační systém pro sledování reportingových povinností v oblasti životního prostředí. In Ekonomické a sociální souvislosti udržitelného rozvoje. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 123-126. ISBN 80-7194-790-3.
 133. JARKOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK, Jiří HŘEBÍČEK, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC a Jan HODOVSKÝ. Komplexní systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - projekt ARROW. Planeta. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005, roč. 12, č. 12, s. 39-42. ISSN 1213-3393.
 134. RÁČEK, Jaroslav. Management System of International Environmental Reporting in Czech Republic. In Economic and Social Aspects of Sustainable Development. Pardubice: University of Pardubice, 2005. s. 126-129. ISBN 80-7194-791-1.
 135. FIALA, Josef, Jan MINISTR, Jaroslav RÁČEK a Jana SEDLÁČKOVÁ. Measurement of Workflow System Development. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 646-650. ISBN 80-210-3780-6.
 136. MINISTR, Jan, Josef FIALA a Jaroslav RÁČEK. Measurement of Workflow System Development and Implementation. In Strategic management and its support by information systems. Ostrava: Technical university of Ostrava, 2005. s. 109-114. ISBN 80-248-0877-3.
 137. RÁČEK, Jaroslav a Jana SEDLÁČKOVÁ. Measurements of Biological Software. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2005. s. 140-143. ISBN 80-210-3907-8.
 138. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Monitoring workflow systémů veřejné správy. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: KONVOJ, 2005. s. 65-75. ISBN 80-7302-097-1.
 139. HUŇKA, František a Jaroslav RÁČEK. Object Oriented Model for Cluster Analysis in Environmental Risk Management. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 446-452. ISBN 80-210-3780-6.
 140. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. Odhady nákladů vývoje workflow systémů. In Tvorba softwaru 2005. Ostrava: Tanger, 2005. s. 216-221. ISBN 80-86840-14-X.
 141. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a František HUŇKA. Použití odhadu COCOMO a FPA pro workflow systémy. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2005. s. 77-84. ISBN 80-248-0925-7.
 142. RÁČEK, Jaroslav a Radek OŠLEJŠEK. Vizualizace manažerských informací ve virtuální realitě. In Svět informačních systémů 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 352-358. ISBN 80-7318-276-9.
 143. RÁČEK, Jaroslav a Tomáš PITNER. Způsoby zapojování studentů do výzkumných projektů na FI MU. In Informatika XVI/2005. Brno: Konvoj, 2005. s. 157-161. ISBN 80-7302-083-1.
 144. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. 19. International conference Informatics for Environmental Protection. Networking Environmental Information. 2005.
 145. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. 19th International Conference Informatics for Environmental Protection. EnviroInfo Brno2005. Networking Environmental Information. 2005.
 146. 2004

 147. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analysis of Environmental Reporting Obligations Compatible with the EU. In Applied Computing 2004. Lisbon: IADIS Press, 2004. ISBN 972-98947-3-6.
 148. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analýza a návrh environmentálních datových modelů a vnějších rozhraní JISŽP kompatibilních s EU - Roční zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 219 s. Výzkumná zpráva za rok 2004.
 149. RÁČEK, Jaroslav, Miroslav HRAD, Josef FIALA a Jan MINISTR. Časové razítkování elektronických dokumentů. In Systems Integration 2004. Praha: Prague University of Economics, 2004. s. 333-338. ISBN 80-245-0701-3.
 150. RÁČEK, Jaroslav. Digitální časová razítka. In Právní regulace společnosti informačních sítí. Třebíč: Západomoravská vysoká škola, 2004. 4 s.
 151. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Environmental Information Management in the Czech Republic with Respect to Reporting Obligation. In EnviroInfo 2004 - Sh@ring. Geneva: Universite de Geneve, 2004. s. 447-457. ISBN 28 29 30 275-3.
 152. HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav RÁČEK. Environmental Web Portals as a Tool for Spreading Information in Crisis Situation. In International Symposium on Environmental Software Systems. Harrisonburg, Virginia: James Madison University, 2004.
 153. FIALA, Josef, Miroslav HRAD, Jan MINISTR a Jaroslav RÁČEK. Fundamental Schemes of Digital Time-stamping. In Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2004. 8 s. ISBN 84-95723-27-4.
 154. BEDNÁŘ, Josef, Jan MINISTR a Jaroslav RÁČEK. Fuzzy metrics in space of fuzzy numbers. In Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2004. 8 s. ISBN 84-95723-28-X.
 155. PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Ilias and its integration with the university information system. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2004. s. 293-296. ISBN 80-7042-993-3.
 156. RÁČEK, Jaroslav. Monitorování správních procesů. In Tvorba softwaru 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 274-282. ISBN 80-85988-96-8.
 157. MINISTR, Jan a Jaroslav RÁČEK. Quality layer model of workflow system. In ECON' 04 (Selected Research Papers). Ostrava: Technical University of Ostrava, 2004. s. 222-225. ISBN 80-248-0674-6.
 158. HRAD, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Time Stamping of Environmental Information. In International Symposium on Environmental Software Systems. Harrisonburg, Virginia: James Madison University, 2004.
 159. HŘEBÍČEK, Jiří, Jana HŘEBÍČKOVÁ, Jan KOHOUT a Jaroslav RÁČEK. Using information and communication technology academic enterprise in e-learning of mathematics. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2004. s. 182-186. ISBN 80-7042-993-3.
 160. RÁČEK, Jaroslav. Vrstvený model kvality workflow systému. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, 2004. s. 131-135. ISBN 80-86840-05-0.
 161. HŘEBÍČEK, Jiří, Lukáš KOKRMENT a Jaroslav RÁČEK. Workflow support of corporate environmental communication and reporting. In EnviroInfo 2004 - Sh@ring. Geneva: Universite de Geneve, 2004. s. 194-207. ISBN 28 29 30 275-3.
 162. MINISTR, Jan, Josef FIALA a Jaroslav RÁČEK. Zdokonalování firemních procesů. In Firma a konkurenční prostředí 2004, Sekce 7: IS/IT a konkurenceschopnost podniků. Brno: KONVOJ, 2004. s. 106-117. ISBN 80-7302-079-3.
 163. 2003

 164. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analýza a návrh environmentálních datových model a vnějších rozhraní JISŽP kompatibilních s EU - Roční zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 361 s. Výzkumná zpráva 2003.
 165. RÁČEK, Jaroslav, Josef FIALA, Josef PROKEŠ a Jan MINISTR. Architecture of student counselling portals in Czech Republic. In Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2003. ISBN 84-95723-13-1.
 166. PĚNKA, Pavel a Jaroslav RÁČEK. Bezbarierový web. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger s.r.o., 2003. s. 180-189. ISBN 80-85988-83-6.
 167. HRAD, Miroslav a Jaroslav RÁČEK. Časová hlediska elektronického podepisování. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger s.r.o., 2003. s. 39-47, 8 s. ISBN 80-85988-83-6.
 168. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Data Process Interchange Formats of Public Administration. In Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2003. s. 187-192. ISBN 80-248-0405-0.
 169. MINISTR, Jan a Jaroslav RÁČEK. Datové formáty procesních portálů veřejné správy. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger s.r.o., 2003. s. 89-94. ISBN 80-85988-90-9.
 170. FIALA, Josef, Jan MINISTR a Jaroslav RÁČEK. Efficiency Determination and Optimisation of Administrative Processes. In Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2003. ISBN 84-95723-11-5.
 171. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Efficiency Determination and Optimisation of Environmental Processes in Public Administration. In Information Technologies in Environmental Engineering. Canada: ICSC-NAISO Academic Press, 2003. 4 s. ISBN 3-906454-33-9.
 172. PĚNKA, Pavel, Josef PROKEŠ a Jaroslav RÁČEK. Elektronická podpora poradenského procesu na vysoké škole. In Informatika 2003. Brno: Konvoj, 2003. s. 91-97. ISBN 80-7302-051-3.
 173. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Inovace předmětu Systémy integrovaného managementu na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity v Brně. In Informatika 2003. Brno: Konvoj, 2003. s. 34-40. ISBN 80-7302-051-3.
 174. HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Location of Pollution Source by Means of Numerical Optimization. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 51. ISBN 80-210-3223-5.
 175. PEŠL, Jan a Jaroslav RÁČEK. MapleNet ve výuce. In Zborník 2. medzinárodnej konferencie ApliMat. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2003. s. 575-578. ISBN 80-227-1813-0.
 176. RÁČEK, Jaroslav a Miroslav HRAD. Monitorování instancí správních procesů. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger s.r.o., 2003. s. 61-70. ISBN 80-85988-90-9.
 177. RÁČEK, Jaroslav. Monitorování správních procesů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2003. 69 s.
 178. HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Population Growth Model in Maple. In Information Technologies in Environmental Engineering. Canada: ICSC-NAISO Academic Press, 2003. 4 s. ISBN 3-906454-33-9.
 179. MINISTR, Jan a Jaroslav RÁČEK. Procesní portály veřejné správy. Systémová integrace. Praha: ČSSI, 2003, roč. 2/2003, s. 21-26. ISSN 1210-9479.
 180. MINISTR, Jan, Josef FIALA a Jaroslav RÁČEK. Process Efficiency Determination and Improvement in SME. ECON '03 (Selected Research Papers). Ostrava: Technical University of Ostrava, 2003, Volume 10, s. 322-326. ISSN 0826-7908.
 181. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Reengineering of Public Environmental Administration. In The Information Society and Enlargement of the European Union. Marburg: Metropolis-Verlag, 2003. s. 920-924. ISBN 3-89518-440-3.
 182. PEŠL, Jan a Jaroslav RÁČEK. Searching for Extreme Limits of Environmental Phenomena. In The Information Society and Enlargement of the European Union. Marburg: Metropolis-Verlag, 2003. s. 938-941. ISBN 3-89518-440-3.
 183. RÁČEK, Jaroslav a Josef PROKEŠ. The Student Counselling Portal of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2003. s. 54-58. ISBN 80-7042-888-0.
 184. HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Using Symbolic Computation Systems in Applications. In The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. The Mathematics Education into the 21st Century Project, 2003. s. 116-118. ISBN 83-919465-1-7.
 185. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Workflow Model and Process Interchange Formats of Public Environmental Administration. In Information Technologies in Environmental Engineering. Canada: ICSC-NAISO Academic Press, 2003. 5 s. ISBN 3-906454-33-9.
 186. RÁČEK, Jaroslav, Josef FIALA a Jan MINISTR. Workflow Model of Environmental Municipal Administration in the Czech Republic. In Environmental Software Systems, Volume 5: Environmental Knowledge and Information Systems. University of Guelph, Canada: IFIP 5.11 Working Group, 2003. s. 286-295. ISBN 3-901882-16-2.
 187. 2002

 188. RÁČEK, Jaroslav, Josef PROKEŠ a Pavel PĚNKA. E-centrum pro poradenství studentům. In Tvorba softwaru 2002. Ostrava: VŠB-TU, 2002. s. 165-169. ISBN 80-85988-74-7.
 189. BEDNÁŘ, Radek, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Informační systémy ve veřejné správě Evropské unie. časopis Integrace. Praha: Europeum, 2002, roč. 2002, č. 6. ISSN 1212-9771.
 190. HŘEBÍČKOVÁ, Jana, Jaroslav RÁČEK a Jana SLABĚŇÁKOVÁ. Maple a jeho využití ve výuce matematické analýzy. In 1.Workshop - Využití Maple ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd. Brno: ECON publishing s.r.o., 2002. s. 16. ISBN 80-86433-10-2.
 191. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Měření a zvyšování výkonnosti administrativních procesů veřejné správy. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger s.r.o., 2002. s. 44-50. ISBN 80-85988-79-8.
 192. PROKEŠ, Josef a Jaroslav RÁČEK. Možnosti využití Internetu ve vysokoškolském poradenství. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2002. s. 151-155. ISBN 80-7042-828-7.
 193. FIALA, Josef, Jan MINISTR a Jaroslav RÁČEK. Optimalizace procesů a architektura systému workflow ve státní správě a samosprávě. In Systems Integration 2002. Praha: The Czech Society for Systems Integration, 2002. s. 419-428. ISBN 80-245-0300-X.
 194. RÁČEK, Jaroslav a Josef PROKEŠ. Pedagogické poradenství na Internetu. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2002. s. 79. ISBN 80-85645-46-7.
 195. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Systémy integrovaného managementu. Brno: FI MU, 2002. 59 s. skripta.
 196. NAVRÁTIL, Marek, Josef PROKEŠ a Jaroslav RÁČEK. The Student Internet Counselling Center - a pilot project. In Proceedings of the British Psychological Society, in press. 1. vyd. London: The British Psychological society, London, 2002. s. 1-5.
 197. HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Úvod do Maplu 7. Brno: FI MU, 2002. 74 s. skripta.
 198. RÁČEK, Jaroslav. Workflow of Environmental Administrative Processes in the Czech Republic. In Environmental Communication in the Information Society. Vienna: International Society for Environmental Protection, 2002. s. 432-435. ISBN 3-9500036-7-3.
 199. RÁČEK, Jaroslav. Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2002. 152 s.
 200. 2001

 201. RÁČEK, Jaroslav. Analysis of requirements and design of workflow and document flow for waste management administration. Zürich, 2001. poster, Sustainability in the Information Society. ISBN 3-89518-370-9.
 202. RÁČEK, Jaroslav. Analysis of requirements and design of workflow for waste management administration. Piešťany, 2001. poster, SOFSEM 2001.
 203. RÁČEK, Jaroslav. Aplikace XML pro Internet. In Sborník konference Tvorba softwaru 2001. Ostrava: Tanger s.r.o., 2001. s. 162-168. ISBN 80-85988-59-3.
 204. RÁČEK, Jaroslav. Automatizace správních procesů v oblasti životního prostředí. In Informační společnost a životní prostředí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2001. 5 s. ISBN 80-86433-07-2.
 205. HŘEBÍČKOVÁ, Jana, Jaroslav RÁČEK a Jana SLABĚŇÁKOVÁ. Diferenciální počet v Maple 7. Brno: Stavební fakulta VUT, 2001. Elektronický učební text.
 206. HŘEBÍČKOVÁ, Jana, Jaroslav RÁČEK a Jana SLABĚŇÁKOVÁ. Diferenciální rovnice druhého a vyšších řádů v Maple 7 - řešené příklady. Brno: Stavební fakulta VUT, 2001. Elektronický učební text.
 207. HŘEBÍČKOVÁ, Jana, Jaroslav RÁČEK a Jana SLABĚŇÁKOVÁ. Integrální počet v Maple 7. Brno: Stavební fakulta VUT, 2001. Elektronický učební text.
 208. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Matematika v obrazech. Brno: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 2001. 24 s. skripta pro distanční vzdělávání.
 209. HŘEBÍČEK, Jiří, Jaroslav RÁČEK, Jiří CAHA, Marek KLUZ a Martin JEŽEK. Možnosti částečného financování portálu veřejné správy z prostředků mezinárodních programů. Brno: Fakulta informatiky MU, 2001. 71 s. studie pro ÚVIS.
 210. RÁČEK, Jaroslav a Jan PEŠL. Standard MathML v systému Maple 7. In 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. s. 97-101. ISBN 80-85960-29-X.
 211. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Symbolická matematika. Brno: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 2001. 38 s. skripta pro distanční vzdělávání.
 212. DALÍK, Josef, Jiří HŘEBÍČEK, Jana HŘEBÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Jana SLABĚŇÁKOVÁ. Využití informační technologie Maple ve výuce matematiky a ekonometrie. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2001. s. 77-82. ISBN 80-85988-63-1.
 213. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. Workflow správních procesů v odpadovém hospodářství. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2001. s. 38-44. ISBN 80-85988-63-1.
 214. RÁČEK, Jaroslav. Workflow správnych procesov v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. Bratislava: EPOS, 2001. ISSN 1335-7808.
 215. 2000

 216. RÁČEK, Jaroslav. Využití Internetu a Intranetu pro servisní služby Škoda Auto a.s. In Tvorba softwaru. Ostrava: VŠB - TU v Ostravě, 2000. 6 s. ISBN 80-85988-49-6.
 217. 1999

 218. RÁČEK, Jaroslav. Informace o EMS a EMAS na českém Internetu. Praha: CEMC, 1999. ISSN 1211-8052.
 219. HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky. In Tvorba softwaru 99. Ostrava: VŠB - TU v Ostravě, 1999. 8 s. ISBN 80-85988-39-9.
 220. ČERNÍK, Bohuš, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Nová úloha Internetu - Informace o nakládání s odpady. New Role of Internet - Waste Management Information. ODPADY. Praha: Economia, 1999, IX, č. 1, s. 13-15. ISSN 1210-4922.
 221. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Zkušenosti se zaváděním internetového informačního systému o odpadech. In Informační technologie pro praxi. Ostrava: VŠB - TU v Ostravě, 1999.
 222. 1998

 223. RÁČEK, Jaroslav. Environmentální výukový systém na střední škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 1998. 62 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2022 21:57