Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. VÁVROVÁ, Eva a Lenka PŘEČKOVÁ. Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance Market. In History of Insurance in a Global Perspective. 2022.
 2. VÁVROVÁ, Eva a Svatopluk NEČAS. History of the Czech insurance market from a Middle-European perspective. In History of Insurance in a Global Perspective. 2022.
 3. 2020

 4. NEČAS, Svatopluk a Eva VÁVROVÁ. Milníky vývoje českého pojistného trhu. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. Česká asociace pojišťoven, 2020, č. 37, s. 6-18. ISSN 2571-1059.
 5. 2019

 6. NEČAS, Svatopluk a Eva VÁVROVÁ. Milestones in the Development of the Modern Insurance Market in the Czech Republic. In Josef Nešleha, Lukáš Marek, Miroslav Svoboda, Zuzana Rakovská. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 385-391. ISBN 978-80-210-9338-6.
 7. NEČAS, Svatopluk a Eva VÁVROVÁ. Specifics of the Development of the Czech Insurance Market. In Risk and the Insurance Business in History. 2019.
 8. PŘEČKOVÁ, Lenka a Eva VÁVROVÁ. The Expense Ratio Development of Insurance Portfolios in Selected Insurance Companies in the Czech Republic in 2010-2017. In Nešleha, J., Marek, L., Svoboda, M., Rakovská, Z. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 452-461. ISBN 978-80-210-9338-6.
 9. 2018

 10. PŘEČKOVÁ, Lenka a Eva VÁVROVÁ. Evaluation of Expense Ratio of Insurance Portfolios Belonging to Selected Insurance Companies Operating on Czech Insurance Market. In Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8980-8. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 550-558. ISBN 978-80-210-8980-8.
 11. VÁVROVÁ, Eva a Lenka PŘEČKOVÁ. Technical Provisions As One of the Risk Management Modes of Commercial Insurance Companies Operating on the Czech Insurance Market. In Josef Nešleha Filip Hampl Miroslav Svoboda. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8980-8. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 794-802. ISBN 978-80-210-8980-8.
 12. 2017

 13. HRABALOVÁ, Eliška, Eva VÁVROVÁ a Lenka PŘEČKOVÁ. Assessing the Impact of the Financial Crisis on Global Insurance Regulation. In Ing. Jan Krajíček. European Financial Systems 2017: Proceedings of the 14th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 258-265. ISBN 978-80-210-8609-8.
 14. VÁVROVÁ, Eva, Eliška HRABALOVÁ a David HAMPEL. New approaches to regulating insurance markets in the European Union in the aftermath of the financial crisis. Mendelu Working Papers in Business and Economics. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2017, 23 s.
 15. PŘEČKOVÁ, Lenka a Eva VÁVROVÁ. The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries. Financial Assets and Investing. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 2, s. 49-60. ISSN 1804-5081. doi:10.5817/FAI2017-2-4.
 16. 2016

 17. VÁVROVÁ, Eva a Svatopluk NEČAS. The Evaluation of Financial Health of the Insurance Sector in the World's Insurance Centers. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 839-847. ISBN 978-80-210-8308-0.
 18. 2015

 19. GLÁSEROVÁ, Jana a Eva VÁVROVÁ. Accounting and Tax Specifics of the Reinsurance of Commercial Insurance Companies. In Ing. Martin Širůček, Ph.D. ŠIRŮČEK, M. -- ŠKATUĹÁROVÁ, I. Enterprise and Compatitive Environment - Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-342-4. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 222-230. ISBN 978-80-7509-342-4.
 20. GLÁSEROVÁ, Jana a Eva VÁVROVÁ. Impacts of reinsurance operations on significant items of the financial statements of commercial insurance companies according to czech accounting legislation and international accounting standards. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1867-1877. ISSN 1211-8516.
 21. VÁVROVÁ, Eva. Insurance solutions of covering agricultural risks: the case of the Czech Republic. In Ing. Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. 12. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7962-5. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 663-669. ISBN 978-80-210-7962-5.
 22. 2014

 23. VÁVROVÁ, Eva. Assessing the Consequences of Global Financial Crisis in the System of Credit Risks Insurance. In Ing. Jan Krajíček. 11th International Scientific Conference European Financial Systems 2014. 12. 6. 2014 - 13. 6. 2014, Lednice (CZ). 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2014. s. 677-683. ISBN 978-80-210-7153-7.
 24. VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 190 s. 5627. ISBN 978-80-247-4662-3.
 25. 2013

 26. GLÁSEROVÁ, Jana a Eva VÁVROVÁ. Accounting and tax implications of the creation and use of technical provisions of commercial insurance companies. In Enterprise and Competitive Environment. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2013. ISBN 978-80-87106-64-8. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2013. 17 s. ISBN 978-80-87106-64-8.
 27. GLÁSEROVÁ, Jana a Eva VÁVROVÁ. Accounting and Tax Implications of the Creation and Use of Technical Provisions of Commercial Insurance Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2123-2131. ISSN 1211-8516.
 28. VÁVROVÁ, Eva. Assessing the progress of the implementation of the Solvency II regulation. In European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2013. s. 343-348. ISBN 978-80-210-6294-8.
 29. VÁVROVÁ, Eva. Pojišťovnictví I. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2013. 104 s. 2577. ISBN 978-80-7375-784-7.
 30. 2012

 31. VÁVROVÁ, Eva. Current approaches to asses the financial performance of a commercial insurance company. In Mgr. Petr Červinek. European Financial Systems 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 243 s. 1. ISBN 978-80-210-5940-5. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 232-236. ISBN 978-80-210-5940-5.
 32. VÁVROVÁ, Eva. Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí? In http://www.opojisteni.cz/produkty/environmentalni-pojisteni-jak-evropske-zeme-chrani-zivotni-prostredi/. online. www.opojisteni.cz, 2012.
 33. VÁVROVÁ, Eva. Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí? Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 2012, LXXXIX, č. 3, s. 28-30. ISSN 0032-2393.
 34. VÁVROVÁ, Eva. Regulatorní opatření Solvency II v kontextu současné finanční krize. Acta academica karviniensis. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 173-182. ISSN 1212-415X.
 35. 2011

 36. VÁVROVÁ, Eva. Hodnocení dynamiky a koncentrace pojistného trhu. In Sborník konference: Evropské finanční systémy 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 1. ISBN 978-80-210-5509-4. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 60-64. ISBN 978-80-210-5509-4.
 37. VÁVROVÁ, Eva. Insurance Conditions for Environmental Liability. Acta academica karviniensis. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011, roč. 12, č. 1, s. 111-121. ISSN 1212-415X.
 38. VÁVROVÁ, Eva. Stabilizační úloha pojišťovnictví v období finanční krize. In Doc. Ing. Eva Kafková, PhD. KAFKOVÁ, E. Slovenská ekonomika mýty a fakty o realite. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3262-4. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2011. s. 65-71. ISBN 978-80-225-3262-4.
 39. 2010

 40. VÁVROVÁ, Eva. Aspekty komparace regulatorních přístupů. In Mgr. Petr Červinek. ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 251 s. 1. ISBN 978-80-210-5182-9. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010. s. 246-250. ISBN 978-80-210-5182-9.
 41. VÁVROVÁ, Eva. Insurance Conditions for Environmental Liability. Acta academica karviniensis. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2010, XII, č. 1, s. 111-121. ISSN 1212-415X.
 42. VÁVROVÁ, Eva. Přístup konceptu Solvency II k řízení rizik v komerčních pojišťovnách. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, LVIII, č. 3, s. 261-269. ISSN 1211-8516.
 43. VÁVROVÁ, Eva. Regulace odvětví pojišťovnictví v prostředí integrovaného evropského trhu. In doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010. 966 s. ISBN 978-80-7375-385-6. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 287-294. ISBN 978-80-7375-385-6.
 44. VÁVROVÁ, Eva. Rozbor aktuálního vývoje trhu zemědělského pojištění v České republice. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, LVIII, č. 6, s. 613-624. ISSN 1211-8516.
 45. 2009

 46. VÁVROVÁ, Eva. Current Demand for the Insurability of Liability for Damage to the Natural Environment. Zemědělská ekonomika. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2009, roč. 55, č. 1, s. 33-39. ISSN 0139-570X.
 47. VÁVROVÁ, Eva. Požadavky Evropské unie na pojistitelnost odpovědnosti za škodu na životním prostředí. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2009, LVII, č. 6, s. 369-376. ISSN 1211-8516.
 48. VÁVROVÁ, Eva a Pavlína HOMOLOVÁ. Vybrané kapitoly z ekonomiky komerčních pojišťoven. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-276-7.
 49. 2008

 50. VÁVROVÁ, Eva. Enterprise risk management v pojišťovnictví. In doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008. 489 s. ISBN 978-80-7392-021-0. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 153-158. ISBN 978-80-7392-021-0.
 51. VÁVROVÁ, Eva. Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí. In doc. Ing. Jana Kotovicová, Ph.D. Odpady biodegradabilní 2008. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-7375-229-3. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008. 8 s. ISBN 978-80-7375-229-3.
 52. VÁVROVÁ, Eva. Struktura konceptu Solvency II se zřetelem na specifické cíle. In Mgr. Petr Červinek. ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2008. Brno: MU, 2008. 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. s. 465-469. ISBN 978-80-210-4628-3.
 53. 2007

 54. VÁVROVÁ, Eva a Hana BOHUŠOVÁ. Deferred Income Tax and Its Influence on Indicators Describing the Economic Performance of Commercial Insurance Companies in the Czech Republic. In Mibes 2007. Larissa: TEI of Larissa, 2007. ISBN 978-960-87764-7-0. 1. vyd. Larissa: TEI of Larissa, 2007. s. 54-67. ISBN 978-960-87764-7-0.
 55. KAŠPAROVSKÁ, Vlasta a Eva VÁVROVÁ. Dopady regulace finančních institucí v novém prostředí. In doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007. ISBN 978-80-86633-85-5. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007. s. 56-63. ISBN 978-80-86633-85-5.
 56. VÁVROVÁ, Eva. Modifikace vývoje pojistného trhu v České republice. In Mgr. Petr Červinek. ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2007. Brno: MU, 2007. 449 s. 1. ISBN 978-80-210-4319-0. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 434-439. ISBN 978-80-210-4319-0.
 57. VÁVROVÁ, Eva. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Svět myslivosti. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2007, roč. 8, č. 11, s. 16-19. ISSN 1212-8422.
 58. BOHUŠOVÁ, Hana a Eva VÁVROVÁ. The Structure of the Deferred Income Tax and its Influence on Indicators Describing the Economic Performance of Commercial Insurance Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2007, roč. 55, č. 3, s. 143-156. ISSN 1211-8516.
 59. VÁVROVÁ, Eva. Zhodnocení změn v dynamice růstu českého pojistného trhu. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-536-7. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 229-230. ISBN 978-80-7318-536-7.
 60. 2006

 61. BOHUŠOVÁ, Hana a Eva VÁVROVÁ. Odložená daň z příjmů a její zachycení v účetnictví pojišťoven. In Firma a konkurenční prostředí 2006, Sekce 5 Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. Brno: Konvoj, 2006. 158 s. ISBN 80-7302-112-9. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2006. s. 16-25. ISBN 80-7302-112-9.
 62. VÁVROVÁ, Eva a Vlasta KAŠPAROVSKÁ. Skryté souvislosti nových přístupů k regulaci finančních sektorů. In Evropské finanční systémy 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 349 s. ISBN 80-210-4018-1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2006. s. 110-120. ISBN 80-210-4018-1.
 63. 2005

 64. VÁVROVÁ, Eva. The Czech agricultural insurance market and a prediction of its development in the context of the EU. Zemědělská ekonomika. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2005, roč. 51, č. 11, s. 531-538. ISSN 0139-570X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 2. 2023 16:59