Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. FONIOKOVÁ, Zuzana. Breaking boundaries in life writing : Fact and fiction in autobiographical comics. In Breaking the Boundaries : 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, 12.-14.2.2020, Brno. 2020.
 2. FONIOKOVÁ, Zuzana. What’s in an I? : Dissonant and Consonant Self-Narration in Autobiographical Discourse. Biography: An Interdisciplinary Quarterly. University of Hawai´i, 2020, roč. 43, č. 2, s. 387-406. ISSN 0162-4962.
 3. 2019

 4. FONIOKOVÁ, Zuzana. Autofiction and autobiographical comics: A narratological perspective. In Autofiction – Theory, Practices, Cultures – A Comparative Perspective (Wolfson College, University of Oxford). 2019.
 5. FONIOKOVÁ, Zuzana. Jak smířit klasické s postklasickým : Narativní texty a kontexty. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2019, roč. 67, č. 4, s. 563-568. ISSN 0009-0468.
 6. FONIOKOVÁ, Zuzana. The narrating-I and the experiencing-I in autobiographical comics: Aline Kominsky Crumb’s Need More Love. In 2019 International Conference on Narrative (University of Pamplona). 2019.
 7. 2018

 8. FONIOKOVÁ, Zuzana. Fact and fiction in life stories : life writing and its narrative strategies. In English Literature Research Seminar, 18th Oct 2018, Victoria University of Wellington. 2018.
 9. FONIOKOVÁ, Zuzana. Fikčnost ve faktuálním vyprávění : Případ fikčních metaautobiografií. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, roč. 66, č. 6, s. 841-869. ISSN 0009-0468.
 10. FONIOKOVÁ, Zuzana. Hledání osobní identity ve střetu kultur: Válečnice Maxine Hong Kingstonové. In Obraz cizince v literatuře, PdF MU. 2018.
 11. FONIOKOVÁ, Zuzana. Konstrukce identity v kultuře a proti ní : Autobiografie Janet Frameové. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 122-137. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-1-13.
 12. FONIOKOVÁ, Zuzana. Memory, narrative, and truth in autobiography: Max Frisch’s prose writings. In German Studies Association of Australia (GSAA) International Conference. 2018.
 13. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jan TLUSTÝ. Narrative identity. In Milosavljević Milić, Snežana; Jovanović, Jelena; Bojanić Ćirković, Mirjana. Od Narativa do Narativnosti : Pola veka naratologije / From Narrative to Narrativity: Half a Century of Narratology. Niš: Univerzitet u Nišu, 2018. s. 217-227. Thematic issue. ISBN 978-86-7379-470-9.
 14. FONIOKOVÁ, Zuzana. Tellers and experiencers in autobiographical narratives : Focalization in Peeling the Onion by Günter Grass and The Liars’ Club by Mary Karr. Philological Studies: Literary Research / Prace filologiczne. Literaturoznawstwo. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, roč. 11, č. 8, s. 113-128. ISSN 2084-6045.
 15. FONIOKOVÁ, Zuzana. The narrating-I and the experiencing-I in autobiographical narratives. In 2018 International Conference on Narrative (McGill University, Montreal). 2018.
 16. 2017

 17. FONIOKOVÁ, Zuzana. History, Storytelling, and Narrative Construction of Reality in Graham Swift’s Waterland. Revue Belge de Philologie et de Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 2017, roč. 95, č. 3, s. 561-574. ISSN 0035-0818.
 18. FONIOKOVÁ, Zuzana. Memory and Identity in Fiction and Autobiography : Nelly’s Version by Eva Figes, Memories of a Catholic Girlhood by Mary McCarthy, and Montauk by Max Frisch. In Owczarski, Wojciech; Ziemann, Zofia; Chalupa, Amanda. Memory : Forgetting and Creating. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2017. s. 224-233. ISBN 978-83-7865-469-8.
 19. 2016

 20. FONIOKOVÁ, Zuzana. Budoucnost naratologie je v hybridizaci: rozhovor s Janem Alberem. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 177-183.
 21. FONIOKOVÁ, Zuzana. Fictionally authentic and authentically fictional: Dave Eggers’s A Heartbreaking Work of Staggering Genius. In International Conference on Narrative. 2016.
 22. FONIOKOVÁ, Zuzana. Max Frisch and Swiss German. In Multilinguale SprachBioGraphien in Mittelosteuropa. 2016.
 23. 2015

 24. FONIOKOVÁ, Zuzana. Fact and Fiction in Life Writing: A Narratological Perspective. In Perspektivy a hranice kognitivní naratologie, Praha, 22.- 24. října 2015. 2015.
 25. FONIOKOVÁ, Zuzana. Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 268 s. Literary and Cultural Studies, Theory and the (New) Media 1. ISBN 978-3-631-66050-8.
 26. FONIOKOVÁ, Zuzana. Narrative unreliability: Can the concept cross the border of fiction? In ENN 4 - European Narratology Network, Ghent University, 16-18 April 2015. 2015.
 27. 2014

 28. FONIOKOVÁ, Zuzana. Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 229-232.
 29. FONIOKOVÁ, Zuzana. Narativní konstrukce identity. In Kuzmíková, Jana ed. Literatúra v kognitívnych súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. s. 74-100. ISBN 978-80-88746-25-6.
 30. FONIOKOVÁ, Zuzana. V zemi příběhů Grahama Swifta. In Kuzmíková, Jana ed. Literatúra v kognitívnych súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. s. 101-110. ISBN 978-80-88746-25-6.
 31. 2013

 32. FONIOKOVÁ, Zuzana. Kolokvium o filmové adaptaci v Greifswaldu. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2013, roč. 61, č. 5, s. 808-816.
 33. FONIOKOVÁ, Zuzana. Nespolehlivý autor: Otázka vypravěčské nespolehlivosti v autobiografických textech na příkladu knihy Montauk. World Literature Studies. Bratislava: SAV, 2013, roč. 5, č. 1, s. 124-132. ISSN 1337-9275.
 34. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In Ewa Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. s. 135-152. ISBN 978-83-7702-598-7.
 35. 2012

 36. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 61-67. ISBN 978-80-210-6060-9.
 37. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Konference Universal Learning Design 2012. 2012.
 38. FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 101-119. ISSN 1213-2144.
 39. FONIOKOVÁ, Zuzana. Metodologický seminář k výuce angličtiny pro neslyšící. 2012.
 40. FONIOKOVÁ, Zuzana. The Unreliable Narrator. In Kovář, Jaroslav (ed.). Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 27-37. ISBN 978-80-87474-63-1.
 41. 2011

 42. FONIOKOVÁ, Zuzana. Co když jsme všichni spisovatelé? Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 82-83. ISSN 1211-9938.
 43. 2010

 44. FONIOKOVÁ, Zuzana. Pět příběhů o lidské duši. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 72-73. ISSN 1211-9938.
 45. 2008

 46. FONIOKOVÁ, Zuzana. Evasion as a Narrative Strategy in Kazuo Ishiguro’s A Pale View of Hills. The Atlantic Literary Review. New Delhi, 2008, sv. 9, č. 3, s. 26-39. ISSN 0972-3269.
 47. FONIOKOVÁ, Zuzana. The Butler's Suspicious Dignity : Unreliable Narration in Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 32. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2006, s. 87-98. ISSN 1211-1791.
 48. FONIOKOVÁ, Zuzana. The Selective Narrator : Construction of the Past in Kazuo Ishiguro's An Artist of the Floating World. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2007, s. 133-142. ISSN 1211-1791.
 49. 2007

 50. FONIOKOVÁ, Zuzana. The Orphan's Dream Come True : Representation of Reality in Ishiguro's When We Were Orphans. In Dream, Imagination and Reality in Literature. South Bohemian Anglo-American Studies No. 1. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2007. s. 118-122. ISBN 978-80-7394-006-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2021 18:15