Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CHOCHOLOVÁ, Eva, Patricia SMITH, Emmanuel EISENBERG, Liora KOLSKA HORWITZ a Eva DROZDOVÁ. Diachronic changes in dental health of Bronze Age rural populations from Nahal Refaim, Israel. International Journal of Osteoarchaeology. Wiley, 2024, 12 s. ISSN 1047-482X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/oa.3319.
  2. SARVAŠOVÁ, Romana, Eva DROZDOVÁ, Lenka FALK, Eva CHOCHOLOVÁ a Dana FIALOVÁ. Identifikácia krvných polymorfizmov ako súčasť interdiciplinárneho výskumu genómu Gregora Johanna Mendela. In Človek v čase a priestore. 2024.

  2023

  1. NOVOTNÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ a Eva CHOCHOLOVÁ. Complex analyses of ancient soil samples from burial context. In 10th Meeting of the International Society for Biomolecular Archaeology, New Horizons in Biomolecular Archaeology. 2023.
  2. CHOCHOLOVÁ, Eva, Pavel ROUDNICKÝ, David POTĚŠIL, Dana FIALOVÁ, Karolína KRYŠTOFOVÁ, Eva DROZDOVÁ a Zbyněk ZDRÁHAL. Extraction Protocol for Parallel Analysis of Proteins and DNA from Ancient Teeth and Dental Calculus. Journal of Proteome Research. American Chemical Society, 2023, roč. 22, č. 10, s. 3311-3319. ISSN 1535-3893. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00370.
  3. NOVOTNÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ a Eva CHOCHOLOVÁ. Insights from ancient burial soils: multiomics approach to the study of diet and parasites. In SedaDNA Meeting Potsdam: Shedding light on current developments in Paleo Ecological Genomics. 2023.
  4. CHOCHOLOVÁ, Eva. Možnosti a výzvy biomolekulární archeologie zubního kamene. In Konference Archeologie & Antropologie V. 2023.
  5. CHOCHOLOVÁ, Eva, Anna ŠENOVSKÁ, Pavel ROUDNICKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL, Kristýna BRZOBOHATÁ, Dana FIALOVÁ, Petr KOS a Eva DROZDOVÁ. Palaeoproteomic and Genomic Analyses of Bronze Age Population from Unětice Culture, Moravia, Czech Republic. In 10th Meeting of the International Society for Biomolecular Archaeology, New Horizons in Biomolecular Archaeology. 2023.
  6. CHOCHOLOVÁ, Eva. Peas of Mendel‘s Life Revealed by Dental Calculus. In Plant Chromosome Biology Cytogenetics meeting 2023. 2023.

  2022

  1. DROZDOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Anna ŠENOVSKÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Romana SARVAŠOVÁ, Lenka FALK, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Filip PARDY. Body remains of abbot Gregor Johann Mendel. Folia mendeliana. Moravske Zemske Museum, 2022, roč. 58, č. 1, s. 37-51. ISSN 0085-0748.
  2. DROZDOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Anna ŠENOVSKÁ, M. PEŠKA, A. ZŮBEK, Michael DOUBEK, Filip PARDY a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Body remains of the founder of genetics Gregor Johann Mendel - a case study. In Mendel Genetics Conference 2022. 2022.
  3. CHOCHOLOVÁ, Eva. Cena dr. Aleše Hrdličky o nejlepší diplomovou práci s antropologickou tématikou. Město Humpolec a Česká společnost antropologická, 2022.
  4. SARVAŠOVÁ, Romana, Kristýna BRZOBOHATÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Barbora MIKLASOVÁ a Eva DROZDOVÁ. Genetic research of lactase persistence in historical Moravian populations – a pilot study. In Genetická konference Genetické společnosti Gregora Mendela a XXIX. Genetické dny. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  5. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Filip PARDY, Anna ŠENOVSKÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Genetická identifikace kosterních pozůstatků Gregora Johanna Mendela. In Genetická konference Genetické společnosti Gregora Mendela a XXIX. Genetické dny, 2022. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  6. VITKOVÁ, Zuzana, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Blanka KŘÍŽOVÁ. Genetik? Von der Erbse zum Genom. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0149-0.
  7. CHOCHOLOVÁ, Eva a Eliška SVOBODOVÁ. Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky. Brno: Mendelovo muzeum MUNI, 2022.
  8. NOVOTNÁ, Kateřina a Eva CHOCHOLOVÁ. Genetika odkrývá tajemství minulosti/Genetics reveal the secrets of the past. Mendelovo muzeum, 2022.
  9. KŘÍŽOVÁ, Blanka, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Gregor Johann Mendel. Die Lebensgeschichte eines bescheidenen Genies. Genetik oder Die Wundersame Reise in den Zellkern bescheidenen Genies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0147-6.
  10. CHOCHOLOVÁ, Eva. Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2022, roč. 72, 1-2, s. 18-20. ISSN 1804-1876.
  11. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ, Pavel ROUDNICKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL, Barbora ZWINSOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Filip PARDY, Jakub HYNŠT, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Kateřina MRÁZOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Metagenomic and proteomic analysis of dental calculus of abbot Gregor Johann Mendel. Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moraviae. Moravian Museum Brno, 2022, roč. 58, č. 1, s. 57-61. ISSN 0085-0748.
  12. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ, Pavel ROUDNICKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL, Barbora ZWINSOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Filip PARDY, Jakub HYNŠT, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Kateřina MRÁZOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Metagenomic and proteomic analysis of dental calculus of abbot Gregor Johann Mendel. In Mendel Genetics Conference 2022. 2022. ISBN 978-80-11-01750-7.
  13. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ, Martin ČERNÝ, Barbora ZWINSOVÁ, Petra VÍDEŇSKÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ a Kateřina NOVOTNÁ. Metagenomic research of the ancient human dental calculus as a potential source for the study of rare infectious diseases. In The Biomania Student Scientific Meeting 2022. 2022. ISBN 978-80-280-0040-0.
  14. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Pavel ROUDNICKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL, Kateřina MRÁZOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK, Barbora ZWINSOVÁ, Filip PARDY, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulárně biologická analýza zubního kamene a mumifikované tkáně Gregora Johanna Mendela. In Genetická konference Genetické společnosti Gregora Mendela a XXIX. Genetické dny. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  15. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Filip PARDY, Anna ŠENOVSKÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Boris TICHÝ, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multidisciplinary approach to identification of Gregor Johann Mendel's skeletal remains. Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moraviae. Moravian Museum Brno, 2022, roč. 58, č. 1, s. 29-36. ISSN 0085-0748.
  16. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Filip PARDY, Anna ŠENOVSKÁ, H SVOBODOVÁ, Boris TICHÝ, M. PEŠKA, A. ZŮBEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multidisciplinary approach to identification of Gregor Johann Mendel´s skeletal remains. In Mendel Genetics Conference 2022. 2022.
  17. LIŠKOVÁ, Barbora, Lenka FALK, Dana FIALOVÁ a Eva CHOCHOLOVÁ. Porovnání množství izolované aDNA u vzorků pocházejících ze tří historických období. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  18. NOVOTNÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ a Kristýna BRZOBOHATÁ. Revisiting boundaries of ancient DNA study. In The Biomania Student Scientific Meeting 2022. 2022. ISBN 978-80-280-0040-0.
  19. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eliška SVOBODOVÁ a Matěj PŘIKRYL. Sharing the Fascination with Genetics in Mendel Museum. In Mendel Days 2022. 2022.
  20. NOVOTNÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ a Eva CHOCHOLOVÁ. Soil analysis in the context of paleogenetics. In Genetická konference Genetické společnosti Gregora Mendela a XXIX. Genetické dny, 2022. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  21. CHOCHOLOVÁ, Eva. Výzkum lokality Nahal Refaim v Izraeli. In Schůze brněnské pobočky České společnosti antropologické. 2022.

  2021

  1. CHOCHOLOVÁ, Eva. A peek into the lives of our ancestors through ancient dental calculus. In Ciclo de Conferências Sarilhos Grandes entre Dois Mundos. 2021.
  2. VITKOVÁ, Zuzana, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ, Olga ŠTAFFA, Blanka KŘÍŽOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. GENETICS or From Pea to Genome. Munipress, 2021. ISBN 978-80-210-8534-3.
  3. VITKOVÁ, Zuzana, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ, Olga ŠTAFFA, Blanka KŘÍŽOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. GENETIKA aneb Od hrášku po genom. První vydání. Munipress, 2021. ISBN 978-80-210-9904-3.
  4. CHOCHOLOVÁ, Eva. Challenges of Molecular Analysis of Ancient Dental Calculus. In ICArEHB Seminar Lecture. 2021.
  5. CHOCHOLOVÁ, Eva. Introduction to Palaeoproteomics. In Seminar in Biomolecular Archaeology. 2021.
  6. ŠENOVSKÁ, Anna, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Dana FIALOVÁ a Jaromír ŠMERDA. Sanger sequencing of mitochondrial hypervariable region of ancient samples for DNA authentication and screening before high-throughput sequencing. Journal of Archaeological Science: Reports. Elsevier Ltd., 2021, roč. 40, December, s. 1-5. ISSN 2352-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103216.

  2019

  1. NOVOTNÁ, Kateřina, Dana FIALOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ a Bohuslav KLÍMA. Ancient DNA mining from chemically treated and non-treated human dental calculus. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.
  2. CHOCHOLOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Barbora ZWINSOVÁ, Petra VÍDEŇSKÁ a Václav CHOCHOLA. Looking at the health of past populations through the lens of human dental calculus. In The Biomania Student Scientific Meeting & EUSynBioS Symposium 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9373-7.
  3. CHOCHOLOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Barbora ZWINSOVÁ, Petra VÍDEŇSKÁ a Václav CHOCHOLA. Microbial Contamination of Ancient Human Dental Calculus Studied by Scanning Electron Microscopy and Metagenomic Approach. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.
  4. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ a Václav CHOCHOLA. Need for novel detection targets in tuberculosis diagnostics of historical specimens - bioinformatic analysis. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.
  5. FIALOVÁ, Dana, Eva CHOCHOLOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Barbora ZWINSOVÁ, Petra VÍDEŇSKÁ, Václav CHOCHOLA a Bohuslav KLÍMA. Study of domestication via human dental calculus in the Early Middle Ages. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.

  2018

  1. CHOCHOLOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Radim SKOUPÝ, Eva DROZDOVÁ a Lukáš ŠÍN. Detekce povrchové kontaminace historického zubního kamene skenovací elektronovou mikroskopií. Česká antropologie. Česká společnost antropologická, 2018, roč. 68, 1-2, s. 12-17. ISSN 1804-1876.
  2. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ a Radim SKOUPÝ. Molekulární analýzy lidského historického zubního kamene. In Antropologické dni v Trnave. 2018.

  2017

  1. CHOCHOLOVÁ, Eva, Eva DROZDOVÁ, Dana FIALOVÁ a Radim SKOUPÝ. Výzkum patogenů z historického zubního kamene – první výsledky. In Antropologické dny 2017. 2017.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 20:26