Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HAŠPICOVÁ, Monika a Viktor PACHOLÍK. Identifikace přístupu učitele prvního stupně ZŠ k žákovským problémům. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2023. 2023.

  2014

  1. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5.
  2. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5.
  3. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Damjan SIRIŠKI, Viktor PACHOLÍK a Jan MACH. Critical moments in freestyle BMX/MTB and their impact on prestart conditions. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2014, roč. 10, 1proc, s. 205-211. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.07.
  4. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH a Romana LABOUNKOVÁ. CRITICAL MOMENTS IN THE BMX RACE AND THEIR IMPACT ON PRESTART CONDITIONS. In 11th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport - MSA Podgorica 2014. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9.
  5. PACHOLÍK, Viktor. Halliwickův koncept plavecké výuky. In Dagmar Trávníková. Vybrané aplikované pohybové aktivity (Teorie a praxe). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 99-112. ISBN 978-80-210-6719-6.
  6. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH a Romana LABOUNKOVÁ. Personality characteristics and its effect on performance in the race BMX. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 245-248. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.05.
  7. PACHOLÍK, Viktor. Základy psychologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 135 s. ISBN 978-80-210-7473-6.

  2013

  1. PACHOLÍK, Viktor. Do vody bez obav. STUDIA SPORTIVA. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 211-221. ISSN 1802-7679.
  2. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. HALLIWICKŮV KONCEPT JAKO PROSTŘEDEK ODSTRAŇOVÁNÍ ANXIOZITY Z VODNÍHO PROSTŘEDÍ OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM. In Mgr. Štěpán Vrubl. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 63 - 88. ISBN 978-80-210-6320-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6321-2013.
  3. PACHOLÍK, Viktor. Halliwickův koncept plavecké výuky jako prostředek překonání strachu z vody. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2013, 4 (2), s. 41–51. ISSN 1804-4220.
  4. PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. OD VÝSKUMU K PRAXI VE ŠPORTE - 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 175-183. ISBN 978-80-227-4113-2.
  5. PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  6. PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Jan MACH. Koncentrace pozornosti ve vztahu k výkonu u vrcholových sportovců – biatlonistů. In Veronika Baláková; Jaroslav Pustina. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME - sborník příspěvků z odborné mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. s. 48-54. ISBN 978-80-7308-494-3.
  7. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Netradiční pohybové aktivity pro studenty Masarykovy univerzity se zdravotním postižením. In Katedra tělesné výchovy a sportu, PdF UHK. Optimální působení tělesné zátaže. první. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu, PdF UHK, 2013. s. 292-297. ISBN 978-80-7435-245-4.
  8. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Petr KLIMEŠ. Osobnostní charakteristika u vybraných dráhových cyklistů. In Veronika Baláková, Jaroslav Pustina. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME - sborník příspěvků z odborné mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. s. 43-48. ISBN 978-80-7308-494-3.
  9. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice. In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2.

  2012

  1. ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, s. 88-100. ISSN 1338-0974.
  2. PACHOLÍK, Viktor a Vratislav MOUDR. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením. In Olomoucké psychologické dny 2012. 2012.
  3. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením. In Marie Blahutková, Viktor Pacholík. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky, 2012. s. 135-147. ISBN 978-80-210-5976-4.
  4. PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách. In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-55. ed. 1. ISBN 978-80-210-5932-0.
  5. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Plavání osob se specifickými potřebami. In Alena Buková, Karol Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2012. s. 233-239. ISBN 978-80-7097-935-8.
  6. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Jiří VOBORNÝ. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2012 aneb NEDÍLNÁ SOUČÁST PŘÍPRAVY SPORTOVCE. 2012.
  7. BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 36 s. ISBN 978-80-210-5976-4.

  2011

  1. PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách. In Výchova ke zdraví a kvalita života III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011. s. 286-296. ISBN 978-80-7394-303-5.
  2. PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu. In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. s. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5.
  3. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Viktor PACHOLÍK, Marie BLAHUTKOVÁ, Daniela JONÁŠOVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. PSYCHOMOTRICITY AND ITS ROLE IN THE EDUCATION PROCESS. 2011.
  4. PACHOLÍK, Viktor. Výskyt úzkosti u dětí mladšího školního věku na vybraných brněnských školách. In Řehulka, Evžen;. school and health 21 sTUDIE K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 191-196. ISBN 978-80-210-5722-7.

  2010

  1. PACHOLÍK, Viktor. Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth, Psychologie aktivního způsobu života: Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
  2. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Marie BLAHUTKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Psychomotor Exercises in Patients with Parkinson´s Disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc: Palacký University, 2010, roč. 40, č. 3, s. 85-85, 141 s. ISSN 1212-1185.
  3. PACHOLÍK, Viktor a Jiří VOBORNÝ. Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích. In Daniel Heller, Pavel Michálek. 28. Psychologické dny: "Cesty psychologie a psychologie cest". Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2010. s. 498-508. ISBN 978-80-213-2193-9.

  2009

  1. PACHOLÍK, Viktor. Bez vozíku nad vodou - prožitkem ke kvalitě života vysokoškolských studentů. In Health Education and Quality of Life II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7394-180-2.
  2. PACHOLÍK, Viktor. Formování výkonové motivace u dětí mladšího školního věku prostřednictvím pohybových aktivit. In Viktor Póč, Eva Matějková. Sport jako životní styl 2009. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2009. 13 s. ISBN 978-80-210-4839-3.
  3. PACHOLÍK, Viktor, Iva VLČKOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 43 s. ISBN 978-80-210-4840-9.
  4. PACHOLÍK, Viktor. Halliwickův koncept plavecké výuky na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Health Education and Quality of Life II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7394-180-2.
  5. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Pohybem proti civilizačním chorobám. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2009. 127 s. ISBN 978-80-210-5110-2.
  6. BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Psychomotorická terapie jako součást projektu poradenství na Masarykově univerzitě. In Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. s. 138-143. ISBN 978-80-213-2007-9.
  7. PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby. In Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 46-77, 31 s. ISBN 978-80-210-5110-2.
  8. BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Vliv globalizace na výkonovou motivaci u vysokoškolských sportovců. In Premeny psychológie v europskom priestoru. první. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2009. s. 372-375. ISBN 978-80-89236-74-9.

  2008

  1. PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
  2. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání v práci s handicapovanými osobami. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008. s. 189-192. ISBN 978-80-8083-565-1.
  3. BRŮŽKOVÁ, Lucie a Viktor PACHOLÍK. Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného prostředí. In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková Irena. XXVI. Psychologické dny. první. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. 5 s. ISBN 978-80-210-4938-3.
  4. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohyb jako fenomén moderního zivotního stylu handicapovaných - Halliwickova metoda plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008. 6 s. ISBN 978-80-7041-994-6.
  5. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Prožitek z pohybu a prezentace vlastní identity. In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková Irena. XXVI. Psychologické dny. první. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-210-4938-3.
  6. PACHOLÍK, Viktor. Psychomotorická terapie - webová prezentace. 2008.
  7. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Eva MATĚJKOVÁ. Psychomotorická terapie na Fakultě sportovních studií MU. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. s. 19. ISBN 978-80-210-4716-7.
  8. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008. s. 52-55.
  9. BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Vrcholový sportovní výkon a reakce okolí. In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková, Irena. XXVI. Psychologické dny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 8 s. ISBN 978-80-210-4938-3.
  10. BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Výkonová motivace a vrcholový sport. In Současný sportovní trénink. první. Praha: Olympia a ČOV, 2008. s. 252 - 257, 5 s. ISBN 978-80-7376-079-3.
  11. BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  12. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Zvedni se a běž. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008. 66 s. 4750/FSpS. ISBN 978-80-210-4790-7.

  2007

  1. PACHOLÍK, Viktor a Petr HUTA. Halliwickova metoda plavání - webová prezentace. 2007.
  2. BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Koncepce výuky zdravého životního stylu na FSpS MU pro tvorbu školních vzdělávacích projektů. In Teoretické základy zdraví. 2007.
  3. PACHOLÍK, Viktor, Daniela JONÁŠOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 102-107. ISBN 978-80-210-4435-7.
  4. PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí. In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. s. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6.
  5. PACHOLÍK, Viktor. Výskyt anxiozity u dětí. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 4 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
  6. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Výuka psychomotoriky na FSpS MU. In Prvé psychomotorické dni. 2007.
  7. PACHOLÍK, Viktor. Výzkum vlivu Halliwickovy metody plavání na odstranění anxiozity z vodního prostředí u dětí a mládeže. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 75 - 79. ISBN 978-80-210-4318-3.

  2006

  1. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan, 2006. s. 55-55. ISBN 83-923916-2-4.
  2. PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky. In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. s. 214 - 224. ISBN 978-80-8083-312-1.
  3. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006. s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X.
  4. BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Halliwickova metoda plavání. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2006, roč. 109, č. 18, s. 16-17. ISSN 0139-5718.
  5. PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006. 6 s. ISBN 978-80-210-4145-5.
  6. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. "Laciné" hraní. Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, roč. 2/2006, č. 6, s. 63-64. ISSN 1214-603X.
  7. PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Selected psychomotor activities for seniors. In Aging and Physical Activity 2006. 2006. ISBN 978-83-923916-2-3.
  8. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006. s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6.
  9. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Vliv školní telesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentu. In Zborník príspevkov z 2. rocníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duricove dni". Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. s. 324 - 331. ISBN 978-80-8083-312-1.

  2005

  1. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Poruchy příjmu potravy ve vrcholové moderní gymnastice. In Primární prevence rizikového chování. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 2. 2024 15:50