Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KOSAŘ, David a Attila VINCZE. European Standards of Judicial Governance: From Soft Law Standards to Hard Law. Journal für Rechtspolitik. Wien: Verlag Österreich, 2023, roč. 30, č. 4, s. 491-501. ISSN 0943-4011. doi:10.33196/jrp202204049101.
 2. 2022

 3. KOSAŘ, David. Co nám říká náš postoj k ústavnímu právu na azyl o českém státu? In Benák, Jaroslav, (editor) Filip, Jan, (editor) Šimíček, Vojtěch, (editor). Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 391-405. ISBN 978-80-280-0190-2.
 4. KADLEC, Ondřej, Katarína ŠIPULOVÁ a David KOSAŘ. Čtvrtá moc: konec Montesquieuovské triády? In Vojtěch Šimíček. Dělba moci. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. s. 95-122. ISBN 978-80-7502-642-2.
 5. ŠIPULOVÁ, Katarína, Samuel SPÁČ, David KOSAŘ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Viktor DERKA. Judicial Self-Governance Index: Towards Better Understanding of the Role of Judges in Governing the Judiciary. Regulation & Governance. Wiley, 2022, Neuveden, Neuveden, s. 1-25. ISSN 1748-5991. doi:10.1111/rego.12453.
 6. KOSAŘ, David. Kapitola XLVIII: Právo na azyl (čl. 43). In Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař (eds.). Listina základních práv a svobod : velký komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. s. 1617-1644. Komentátor. ISBN 978-80-7502-609-5.
 7. KOSAŘ, David a Adam BLISA. Kapitola XXIII. Svoboda projevu a právo na informace (čl. 17). In Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař (eds.). Listina základních práv a svobod: velký komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. s. 772-817. Komentátor. ISBN 978-80-7502-609-5.
 8. KOSAŘ, David a Jaroslav BENÁK. Kapitola XXV. Svoboda shromažďování (čl. 19). In Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař (eds.). Listina základních práv a svobod : velký komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. s. 829-871. Komentátor. ISBN 978-80-7502-609-5.
 9. KADLEC, Ondřej a David KOSAŘ. Romanian version of the rule of law crisis comes to the ECJ: The AFJR case is not just about the Cooperation and Verification Mechanism. Common Market Law Review. Alphen aan den Rijn: Sijthoff, 2022, roč. 59, č. 6, s. 1823-1852. ISSN 0165-0750. doi:10.54648/cola2022120.
 10. LELOUP, Mathieu a David KOSAŘ. Sometimes Even Easy Rule of Law Cases Make Bad Law ECtHR (GC) 15 March 2022, No. 43572/18, Grzęda v Poland. European Constitutional Law Review. Netherlands: Cambridge Univ Press, 2022, roč. 18, č. 43572, s. 753-779. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019622000335.
 11. URBÁNIKOVÁ, Marína, Barbara HAVELKOVÁ a David KOSAŘ. The Art of Waiting Humbly: Women Judges Reflect on Vertical Gender Segregation. In 7th Global Meeting on Law & Society (Lisbon, Portugal). 2022.
 12. KOSAŘ, David. Workshop Infinity - Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay. 2022.
 13. 2021

 14. PETROV, Jan, Katarína ŠIPULOVÁ, David KOSAŘ, Hubert SMEKAL a Ladislav VYHNÁNEK. Beyond Compliance: odpověď autorů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 2, s. 413-425. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-2-12.
 15. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 489 s. ISBN 978-80-210-9774-2.
 16. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 489 s. ISBN 978-80-210-9773-5.
 17. KOSAŘ, David. ELI-Mount Scopus European Standards of Judicial Independence. 2021 - 2024.
 18. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. JUDI-ARCH Final Conference 'Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect', Virtual event. 2021.
 19. KOSAŘ, David. Justice Administration Research Association. 2021 - 2024.
 20. ŠIPULOVÁ, Katarína, Marína URBÁNIKOVÁ a David KOSAŘ. Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví: Kdo ji chce a proč ji pořád nemáme? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 1, s. 87-122. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-1-4.
 21. KOSAŘ, David a Samuel SPÁČ. Post-communist Chief Justices in Slovakia: From Transmission Belts to Semi-autonomous Actors? Hague Journal on the Rule of Law. 2021, roč. 13, č. 1, s. 107-142. ISSN 1876-4045. doi:10.1007/s40803-021-00150-w.
 22. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. The Constitution of Czechia. A Contextual Analysis. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2021. 256 s. Constitutional Systems of the World. ISBN 978-1-5099-2053-2. doi:10.5040/9781509920563.
 23. HAVELKOVÁ, Barbara, David KOSAŘ a Marína URBÁNIKOVÁ. The Family Friendliness That Wasn’t: Access, but Not Progress, for Women in the Czech Judiciary. Law & Social Inquiry. 2021, roč. 47, č. 4, s. 1106-1136. ISSN 0897-6546. doi:10.1017/lsi.2021.62.
 24. KOSAŘ, David. Velké senáty – neviditelní tvůrci práva. Jurisprudence. Czechia, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 1-5. ISSN 1802-3843.
 25. 2020

 26. KOSAŘ, David a Jan PETROV. Architecture of the Strasbourg System of Human Rights. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek, Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2020. s. 19-35. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 27. KOSAŘ, David a Jan PETROV. Beyond Judicial Compliance: Domestic Courts in the ECHR Regime. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek, Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2020. s. 235-257. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 28. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Court-packing, aneb jak obsadit soudy svými lidmi. In Vojtěch Šimíček. Nezávislost soudní moci. Praha: Leges, 2020. s. 77-112. ISBN 978-80-7502-436-7.
 29. KOSAŘ, David. ERC Thoughts JUDI-ARCH Project: Legal Science Perspective. In Grants Week 2020 - H2020 individual grants (ERC & MSCA). 2020.
 30. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. How to Fight Court-Packing. Constitutional Studies. Madison, WI, USA: Center for the Study of Liberal Democracy, 2020, roč. 6, č. 1, s. 133-164. ISSN 2474-9427.
 31. KOSAŘ, David. Judicial Governance in Europe. In , CJC Distinguished Lecture, EUI, Florencie. 2020.
 32. LOUTOCKÝ, Pavel, David KOSAŘ a Michal MALANÍK. Pracovní skupina expertů související s otázkami pro zavedení online soudů v České republice. Expertní panel, 2020 - 2023.
 33. KOSAŘ, David. Recent Challenges to Judicial Independence in Central and Eastern Europe. In České centrum pro lidská práva a demokracii. 2020.
 34. KOSAŘ, David a Adam BLISA. Scope and Intensity of Judicial Review: Which Power for Judges within the Control of Immigration Detention? In Madalina Bianca Moraru, Galina Cornelisse, Philippe De Bruycker. Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2020. s. 191-212. Modern Studies in European Law. ISBN 978-1-5099-2295-6.
 35. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. The Constitutional Court of Czechia. In Admin von Bogdandy, Peter Huber, Christoph Grabenwarter. The Max Planck Handbooks in European Public Law, Vol. III: Constitutional Adjudication: Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2020. s. 119-179. The Max Planck Handbooks in European Public Law, Volume III. ISBN 978-0-19-872641-8.
 36. KOSAŘ, David. The Family Friendliness That Wasn’t – Women in the Czech Judiciary. In ECPR General (Virtual) Conference. 2020.
 37. KOSAŘ, David. The Family Friendliness That Wasn’t – Women in the Czech Judiciary. In LB & iCourts, Tel Aviv. 2020.
 38. KOSAŘ, David a Jan PETROV. The Role of Domestic Courts in the Strasbourg System. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek, Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2020. s. 36-55. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 39. KOSAŘ, David. The State of Compliance Research with Respect to ECtHR Judgments. In Rada Evropy. 2020.
 40. BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a David KOSAŘ. Unpacking the separation of powers. In Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. New Challenges to the Separation of Powers : Dividing Power. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2020. s. 124-143. ISBN 978-1-78897-526-1.
 41. URBÁNIKOVÁ, Marína, David KOSAŘ a Barbara HAVELKOVÁ. Ženské právo? (De)feminizace a genderová segregace českého soudnictví v číslech. In Barbara Havelková, Pavla Špondrová, Kateřina Šimáčková. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 535-588. ISBN 978-80-7598-761-7.
 42. 2019

 43. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. Constitutional Identity in the Czech Republic: A New Twist On An Old Fashioned Idea. In C. Calliess & G. Van der Schyff. Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 85-113. ISBN 978-1-108-61625-6. doi:10.1017/9781108616256.005.
 44. KOSAŘ, David. Člen kolegia Ministerstva spravedlnosti pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 2019.
 45. KOSAŘ, David. člen Odborného panelu 5. Social Sciences dle Metodiky 17+. 2019 - 2021.
 46. KOSAŘ, David. Člen redakční rady Jurisprudence. 2019.
 47. KOSAŘ, David. člen Vědecké rady Nadačního fondu na podporu vědy (NEURON) v oboru společenské vědy. 2019 - 2024.
 48. KOSAŘ, David. člen Vědecké rady Právnické fakulty MU. 2019.
 49. KOSAŘ, David. člen Vědecké rady PrF UK. 2019 - 2024.
 50. KOSAŘ, David. Člen výběrové komise (SAB) v rámci výzvy MASH (MUNI Award in Science and Humanities). 2019.
 51. KOSAŘ, David. Editor MUNI Law Working Paper Series. 2019 - 2025.
 52. KOSAŘ, David. Garant doktorského studijního programu Comparative Constitutional Law and Policy. 2019.
 53. KOSAŘ, David. Hodnotitel GAMU projektů (člen poradního panelu VaV). 2019 - 2020.
 54. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Judicial Authority Under Pressure: Politicisation and Backlash Against Courts in the Age of Populism. In ECPR General Conference 2019. 2019.
 55. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Judicial Authority Under Pressure: Politicisation and Backlash Against Courts in the Age of Populism. In ECPR General Conference, Wrocław. 2019.
 56. KOSAŘ, David. Judicialization of Judicial Politics by ECtHR. In The Power of International Courts, iCourts, Copenhagen. 2019.
 57. KOSAŘ, David a Jan PETROV. The Domestic Judiciary in the Architecture of the Strasbourg System of Human Rights. In George Ulrich a Ineta Ziemele. How International Law Works in Times of Crisis. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2019. s. 255-271. European Society of International Law. ISBN 978-0-19-884966-7.
 58. KOSAŘ, David. The expert panel 5. Social Sciences according to the M17 + methodology, Member. 2019 - 2021.
 59. KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 15, č. 3, s. 427-461. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019619000336.
 60. 2018

 61. KOSAŘ, David. Beyond Compliance ? Judicial Implementation of the Strasbourg Case Law. In ECPR General Conference 2018, Hamburg. 2018.
 62. KOSAŘ, David. Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self Governance in Europe. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1567-1612. ISSN 2071-8322.
 63. KOSAŘ, David. •Canada Prize delivered by The International Academy of Comparative Law for my work Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. 2018.
 64. KOSAŘ, David. •Cena Neuron pro mladé nadějné vědce, Nadační fond na podporu vědy Neuron. 2018.
 65. KOSAŘ, David a Samuel SPÁČ. Conceptualization(s) of Judicial Independence and Judicial Accountability by the European Network of Councils for the Judiciary: Two Steps Forward, One Step Back. International Journal For Court Administration. Utrecht: Utrecht School of Law, Utrecht University, 2018, roč. 9, č. 3, s. 37-46. ISSN 2156-7964. doi:10.18352/ijca.284.
 66. KOSAŘ, David a Adam BLISA. Court Presidents: The Missing Piece in the Puzzle of Judicial Governance. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2031-2076. ISSN 2071-8322.
 67. KOSAŘ, David. Člen kolegia Ministerstva spravedlnosti pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 2018.
 68. KOSAŘ, David. člen Rady pro projekty PrF MU. 2018 - 2024.
 69. KOSAŘ, David. člen redakční rady German Law Journal. 2018 - 2024.
 70. KOSAŘ, David. člen redakční rady German Law Journal. 2018.
 71. KOSAŘ, David. Člen redakční rady Jurisprudence. 2018.
 72. KOSAŘ, David. člen Vědecké rady Právnické fakulty MU. 2018.
 73. KOSAŘ, David. Člen výběrové komise (SAB) v rámci výzvy MASH (MUNI Award in Science and Humanities). 2018.
 74. KOSAŘ, David a Jan PETROV. Determinants of Compliance Difficulties among ‘Good Compliers’: Implementation of International Human Rights Rulings in the Czech Republic. The European Journal of International Law. 2018, roč. 29, č. 2, s. 397-425. ISSN 0938-5428. doi:10.1093/ejil/chy028.
 75. KOSAŘ, David. Editor MUNI Law Working Paper Series. 2018.
 76. KOSAŘ, David. Garant doktorského studijního programu Comparative Constitutional Law and Policy. 2018.
 77. KOSAŘ, David. ICON-S Central and Eastern European Chapter. 2018 - 2024.
 78. KOSAŘ, David. Informal Networks and Judicial Institutions. 2018.
 79. KOSAŘ, David a Madalina Bianca MORARU. Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union. 2018.
 80. KOSAŘ, David. Separation of Powers under Siege: Understanding Populism and the Rise of the Unelected in Central Europe. In Challenges for Public Law in Modern Regulatory States. 2018.
 81. KOSAŘ, David. The European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Czech Republic: Determinants of Compliance Difficulties. In The European Court of Human Rights in East-West Relations: Norms, Values and Legal Politics. 2018.
 82. KOSAŘ, David. The Rise of Judicial Self-Government: Forms and Rationales. In Law and Society Association Conference: Law at the Crossroads: Le Droit à la Croisée des Chemins. 2018.
 83. KOSAŘ, David. The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In Marlene Wind. International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 71-92. ISBN 978-1-108-42776-0. doi:10.1017/9781108590396.005.
 84. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law. 2018, roč. 10, č. 1, s. 83-110. ISSN 1876-4045. doi:10.1007/s40803-017-0065-y.
 85. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. Ústavní identita České republiky. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 10, s. 854-872. ISSN 0231-6625.
 86. 2017

 87. KOSAŘ, David, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jan PETROV. Beyond Compliance: Implementace judikatury mezinárodních lidskoprávních těles - výzvy a jejich reflexe v České republice a na Slovensku. 2017.
 88. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. Constitutional Identity in the Czech Republic: A New Twist on the Old Fashioned Idea? MUNI Law Working Paper Series. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 4, č. 5, s. 4-22. ISSN 2336-4947.
 89. KOSAŘ, David. Členství Law and Society Association. 2017 - 2024.
 90. KOSAŘ, David. Členství Law and Society Association. 2017 - 2018.
 91. KOSAŘ, David. Členství v Council for European Studies. 2017.
 92. KOSAŘ, David, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Implementation of human rights judgments and decisions against the Czech Republic. 2017.
 93. KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 295 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-563-5.
 94. KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 100 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-816-2.
 95. KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA a Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 s. ISBN 978-80-210-8581-7.
 96. KOSAŘ, David. Nudging Domestic Judicial Reforms from Strasbourg: How the European Court of Human Rights shapes domestic judicial design. Utrecht Law Review. Utrecht: Utrecht University School of Law, 2017, roč. 13, č. 1, s. 112-123. ISSN 1871-515X. doi:10.18352/ulr.368.
 97. KOSAŘ, David. Politics Behind the Appointment of Justices to the Czech Constitutional Court. In ECPR General Conference 2017, Oslo. 2017.
 98. KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review. Cambridge University Press, 2017, roč. 13, č. 1, s. 96-123. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019616000419.
 99. KOSAŘ, David a Samuel SPÁČ. Predsedovia súdov: od ministerských "spojok" k autonómnym aktérom. In Erik Láštic a Samuel Spáč (eds.). Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1993-2015. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. s. 130-153. ISBN 978-80-223-4470-8.
 100. KOSAŘ, David a Tereza PAPOUŠKOVÁ. Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 2, s. 219-240. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2017-2-3.
 101. KOSAŘ, David a Jan PETROV. The Architecture of the Strasbourg System of Human Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in Particular. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg: C.H. Beck, 2017, roč. 77, č. 3, s. 585-621. ISSN 0044-2348.
 102. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. The Czech Republic: Constitutional Identity of the Czech Republic: A Dormant Concept Thorn between Legal and Political Identity? In ICON-S Conference: Courts, Power, Public Law. 2017.
 103. KOSAŘ, David. The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect (JUDI-ARCH). 2017.
 104. 2016

 105. KOSAŘ, David. Členství ECPR (European Consortium for Political Research). 2016 - 2024.
 106. KOSAŘ, David a Jan PETROV. Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 21-30. ISSN 1802-3843.
 107. KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. New York: Cambridge University Press, 2016. 488 s. Comparative Constitutional Law and Policy. ISBN 978-1-107-11212-4.
 108. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. Senát a výběr soudců Ústavního soudu. In Jan Kysela. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016. s. 187-210. Teoretik. ISBN 978-80-7502-166-3.
 109. 2015

 110. KOSAŘ, David a Lucas LIXINSKI. Domestic Judicial Design by International Human Rights Courts. The American Journal of International Law. Massachusetts, 2015, roč. 109, č. 4, s. 713-760. ISSN 0002-9300.
 111. KOSAŘ, David a Michal BOBEK. ‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Michal Bobek. Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Oxford: Hart Publishing, 2015. s. 165-196. EU Law in the Member States. ISBN 978-1-84946-774-2.
 112. KOSAŘ, David. Kárná řízení se soudci v judikatuře ESLP. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 19, s. 662-667. ISSN 1210-6410.
 113. KOSAŘ, David. Member. European Society of International Law, 2015 - 2016.
 114. KOSAŘ, David. Member. American Society of International Law, 2015 - 2018.
 115. KOSAŘ, David. Member. ODYSSEUS Network: An Academic Network for Legal Studies on Asylum and Immigration in Europe, 2015 - 2024.
 116. KOSAŘ, David. Member. International Political Science Association, 2015 - 2016.
 117. KOSAŘ, David. Member. The International Society of Public Law, 2015 - 2018.
 118. KOSAŘ, David. Member of the Czech Society of European and Comparative Law. Czech Society of European and Comparative Law, 2015 - 2024.
 119. KOSAŘ, David. Selecting Strasbourg Judges: A Critique. In Michal Bobek. Selecting Europe's Judges A Critical Review of the Appointment Procedures to the European Courts. Oxford: Oxford University Press, 2015. s. 120-161. Courts and Procedures. ISBN 978-0-19-872778-1.
 120. KOSAŘ, David. Transitional Justice and Judicial Accountability: Institutional Design of Administration of Justice in the Czech Republic and Slovakia. In Transitional Justice, Rule of Law and Institutional Design. Antwerpen: Intersentia, 2015. s. forthcoming. Series on Transitional Justice.
 121. 2014

 122. KOSAŘ, David. Founding member. Czech Society of European and Comparative Law, 2014.
 123. KOSAŘ, David a Michal BOBEK. Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe. German Law Journal. Lexington: Washington & Lee University School of Law, 2014, roč. 15, č. 7, s. 1257-1292, 45 s. ISSN 2071-8322.
 124. KOSAŘ, David. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships Evaluator. European Commission - Research Executive Agency (REA), 2014.
 125. KOSAŘ, David. Member. European Society of International Law, 2014.
 126. KOSAŘ, David. Member. American Society of International Law, 2014.
 127. KOSAŘ, David. Member. ODYSSEUS Network: An Academic Network for Legal Studies on Asylum and Immigration in Europe, 2014.
 128. KOSAŘ, David. Member. International Political Science Association, 2014.
 129. KOSAŘ, David. Member. The International Society of Public Law, 2014.
 130. KOSAŘ, David. Rozvrh práce: opomíjený předpoklad soudcovské nezávislosti a klíčový nástroj pro boj s korupcí soudců. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2014, roč. 153, č. 12, s. 1049-1076. ISSN 0231-6625.
 131. KOSAŘ, David, Ladislav VYHNÁNEK, Kühn ZDENĚK a Antoš MAREK. Ustavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8.
 132. 2013

 133. KOSAŘ, David, Michal BOBEK, Jiří KMEC a Jan KRATOCHVÍL. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. forthcoming, 269 s. ISBN 978-80-7400-460-5.
 134. KOSAŘ, David. Inclusion before Exclusion or Vice Versa: What the Qualification Directive and the Court of Justice Do (Not) Say. International journal of refugee law. Oxford: Oxford University Press, 2013, roč. 25, č. 1, s. 87-119. ISSN 0953-8186. doi:10.1093/ijrl/eet004.
 135. KOSAŘ, David. Nestátní subjekty v definici uprchlíka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 167 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 457 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6463-8.
 136. KOSAŘ, David. The Least Accountable Branch. International Journal of Constitutional Law. New York: Oxford University Press, 2013, roč. 11, č. 1, s. 234-260. ISSN 1474-2640. doi:10.1093/icon/mos056.
 137. 2012

 138. KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.
 139. KOSAŘ, David. Institucionální otázky volebního práva: Nové teritorium pro ESLP. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer, 2012, roč. 21, č. 7-8, s. 72-78. ISSN 1802-3843.
 140. KOSAŘ, David a Hana LUPAČOVÁ. Migration Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 284 s. ternational Encyclopedia of Laws: Migration Law. ISBN 978-90-411-2847-8.
 141. KOSAŘ, David. Policing Separation of Powers: A New Role for the European Court of Human Rights? European Constitutional law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, roč. 8, č. 1, s. 33-62. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S157401961200003X.
 142. 2011

 143. KOSAŘ, David. Aktuální judikatura ESLP ke svobodě shromažďování. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2011, XIX, č. 20, s. 727-734. ISSN 1210-6410.
 144. KOSAŘ, David. Co říkají o vyhoštění cizinců Protokoly č. 4 a 7 k Evropské úmluvě o lidských právech? Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, XIX, č. 22, s. 810-816. ISSN 1210-6410.
 145. KOSAŘ, David. Kritika soudců v České republice. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2011, XVII, č. 4, s. 113-120. ISSN 1211-4405.
 146. 2010

 147. KOSAŘ, David. Kritika soudců (a dalších představitelů soudní moci) v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2010, XVI, č. 8, s. 281-290. ISSN 1211-4405.
 148. KOSAŘ, David. Kritika soudců: mýty a polopravdy. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer, 2010, XIX, č. 5, s. 3-10. ISSN 1802-3843.
 149. KOSAŘ, David. Michael J. Trebilcock and Ronald J. Daniels, Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress, Cheltenham, Edward Elgar, 2008 (book review). Revue québécoise de droit international. Quebec, 2010, roč. 23, č. 2, s. 249-255. ISSN 0828-9999.
 150. KOSAŘ, David a Michal BOBEK. National judges and supranational laws on the effective application of the EU law and the ECHR: Report on the Czech Republic and Slovakia. In The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws: A Comparative Constitutional Perspective. Groningen: Europa Law Publishing, 2010. s. 157-189. ISBN 90-8952-069-4.
 151. KOSAŘ, David. Recepční směrnice (2003/9/ES) a její novelizace z pohledu detence žadatelů o mezinárodní ochranu. In POŘÍZEK, Pavel a Dalibor JÍLEK. Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, Tisk a redakční zpracování Wolters Kluwer ČR, a. s.,, 2010. s. 25-36. ISBN 978-80-7357-490-1.
 152. KOSAŘ, David. Soudní dvůr – Bolbol: K vyloučení tzv. „palestinských uprchlíků“ z Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 16, č. 10, s. 382-388. ISSN 1211-4405.
 153. MOLEK, Pavel, David KOSAŘ, Hana LUPAČOVÁ, Miroslav JURMAN a Věra HONUSKOVÁ. Zákon o azylu :komentář. Edited by David Kosař - Pavel Molek. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 736 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-476-5.
 154. 2009

 155. KOSAŘ, David. Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U. A. proti Nizozemsku: „Doktrína Bosphorus Airways“ v akci. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009, XII, č. 4, s. 231-246. ISSN 1212-2211.
 156. KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer, 2009, XVIII, č. 7, s. 31-45. ISSN 1802-3843.
 157. KOSAŘ, David. Kuliś a Różycki proti Polsku: Satira a svoboda projevu. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009, XII, č. 6, s. 360-368. ISSN 1212-2211.
 158. KOSAŘ, David. Lustrace a běh času. In Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 228-258. ISBN 978-80-210-4844-7.
 159. KOSAŘ, David. Radko a Paunkovski proti Makedonii: Zrušení občanského sdružení z důvodu ohrožení makedonské identity. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2009, XII, č. 1, s. 41-52. ISSN 1212-2211.
 160. KOSAŘ, David. Soudní dvůr Evropských společenství – Elgafaji: K doplňkové ochraně poskytované obětem ozbrojených konfliktů. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 15, č. 6, s. 232-237. ISSN 1211-4405.
 161. KOSAŘ, David. Zolotukhin proti Rusku: ne bis in idem. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009, XII, č. 2, s. 103-112. ISSN 1212-2211.
 162. 2008

 163. KOSAŘ, David. Co všechno bloggerům hrozí a jak z toho ven? In BOBEK, Michal a Jan KOMÁREK. Jiné právo offline. Brno: Auditorium, 2008. s. 82-92. Auditorium, V. ISBN 978-80-903786-6-7.
 164. KOSAŘ, David. Conflicts between Fundamental Rights in the Jurisprudence of the Czech Constitutional Court. In BREMS, Eva. Conflicts Between Fundamental Rights. Oxford: Intersentia, 2008. s. 345-376, 31 s. Human Rights. ISBN 978-90-5095-779-3.
 165. KOSAŘ, David. Kolize dvou základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence. Brno: ASPI, 2008, XVII, č. 1, s. 3-19. ISSN 1212-9909.
 166. KOSAŘ, David. Lustrace a běh času aneb (jak dlouho) mohou české lustrační zákony ještě přežít? Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, XVII, č. 5, s. 7-21. ISSN 1802-3843.
 167. KOSAŘ, David. Lustration and Lapse of Time: 'Dealing with the Past' in the Czech Republic. European Constitutional law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 4, č. 3, s. 460-487. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019608004604.
 168. KOSAŘ, David. Nesnesitelná lehkost bytí francouzské exekutivy aneb racionalizace parlamentarismu po francouzsku. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 80-96. Sborníky, sv. 36. ISBN 978-80-210-4520-0.
 169. KOSAŘ, David. Transpozice vybraných ustanovení kvalifikační směrnice: legislativní minimalismus. In JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2008. s. 57-66.
 170. KOSAŘ, David. Vajnai proti Maďarsku: Rudá hvězda jako symbol totalitarismu? Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2008, XI, č. 4, s. 230-242. ISSN 1212-2211.
 171. 2007

 172. KOSAŘ, David. Baczkowski a další proti Polsku : Svoboda shromažďování na podporu sexuálních menšin. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, X, č. 5, s. 288-297. ISSN 1212-2211.
 173. KOSAŘ, David. Kobenter proti Rakousku : Přípustná míra kritiky soudcovského stavu. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, X, č. 1, s. 32-41. ISSN 1212-2211.
 174. KOSAŘ, David. Rozdíly mezi azylem a doplňkovou ochranou, in: JÍLEK, D. (ed.):, Doplněk, Brno, 2007, . In JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém: doplňková ochrana. Brno: Doplněk, 2007. s. 9-37.
 175. 2006

 176. KOSAŘ, David. Co si myslí štrasburský soud o lucemburských institucích? Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 135-141. ISSN 1210-6410.
 177. KOSAŘ, David. Elli Poluhas Dödsbo proti Švédsku: Kolize veřejného zájmu na nedotknutelnosti místa posledního odpočinku zesnulého a individuálního práva na přemístění ostatků manžela jako součásti soukromého života žijícího partnera. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, IX, č. 5, s. 336-341. ISSN 1212-2211.
 178. KOSAŘ, David. Replika: Diskusní příspěvek k aplikaci překážek vycestování při rozhodování dle ustanovení § 15 zákona o azylu. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 55-64. ISSN 0139-6005.
 179. KOSAŘ, David. Said proti Nizozemí: Vyhoštění (ne)úspěšných žadatelů o azyl. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, IX, č. 1, s. 57-65. ISSN 1212-2211.
 180. KOSAŘ, David. Stec a další proti Spojenému království : Diskriminace na základě pohlaví aneb rozdílná věková hranice pro odchod do důchodu. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, IX, č. 3, s. 192-203. ISSN 1212-2211.
 181. KOSAŘ, David. Zjevně nedůvodné žádosti o azyl (mezinárodní ochranu) a jejich soudní přezkum. In Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. Brno: Doplněk, 2006. s. 167-186. ISBN 80-210-4058-0.
 182. 2005

 183. KOSAŘ, David. (De)regulace nájemného. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, roč. 7, č. 2005, s. 267-271. ISSN 1214-7966.
 184. KOSAŘ, David. Meze kritiky veřejně činných osob: svoboda projevu vs. ochrana cti a důstojnosti. Právní fórum. Praha: ASPI, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 55-58. ISSN 1214-7966.
 185. KOSAŘ, David. Nestátní původci pronásledování. In JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém: pojem pronásledování. Brno: Doplněk, 2005. s. 125-148, 25 s. ISBN 80-210-3798-9.
 186. KOSAŘ, David. Pojem pronásledování v Ženevské úmluvě o uprchlících z roku 1951. Právník. Praha: Academia, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 467-495. ISSN 0231-6625.
 187. JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9.
 188. KOSAŘ, David. Wolfmeyer proti Rakousku: Trestní postih homosexuálního styku s mladistvými. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, roč. 2005, č. 10, s. 97-100. ISSN 1214-7966.
 189. KOSAŘ, David. Zákaz nošení náboženských symbolů na univerzitní půdě ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, roč. 2005, č. 3, s. 108-112. ISSN 1214-7966.
 190. 2004

 191. KOSAŘ, David. Pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině: Vnitřní charakteristika nebo sociální percepce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: PrF MU v Brně, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 166-173. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2023 14:41