Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SITEK, Ondřej, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Tomáš BOUŠEK a Marek BALÁŽ. Kinematic Relations during Double Support Phase in Parkinsonian Gait. Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app12030949.
 2. 2021

 3. HEDBÁVNÝ, Petr a Miriam KALICHOVÁ. Systém pro měření napnutí lana a rezonanční frekvence žerdě hrazdy a bradel. 2021.
 4. 2020

 5. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ, Michal RABENSEIFNER a Adam BOREK. Determination of lower limbs loading during balance beam exercise. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 28-34. ISBN 978-80-210-9631-8.
 6. SITEK, Ondřej, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Marek BALÁŽ a Tomáš BOUŠEK. Gait analysis of patients with Parkinson’s disease in relation to apposite data selection. In dr.HenrietteDancs. Recent researches in sports science. Szombathely: Savaria Press, 2020. s. 14-29. ISSN 2732-1274.
 7. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ, Tomáš NÁVRAT a Lubomír HOUFEK. Influence of anchor cables' tension to stiffness of the high bar construction. In Disportare 2020. 2020. ISBN 978-80-7394-830-6.
 8. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ, Tomáš NÁVRAT a Lubomír HOUFEK. Influence of anchor cables' tension to stiffness of the high bar construction. In Disportare 2020. 2020. ISBN 978-80-7394-830-6.
 9. GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. doi:10.37190/ABB-01690-2020-04.
 10. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Kristián JÁNSKY, Miriam KALICHOVÁ, Antonín ZDERČÍK, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Kateřina KOLÁŘOVÁ. The effect of classical ballet, Slovakian folklore dance and sport dance on static postural control in female and male dancers. In Cacek, Sajdlova, Šimkova. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 35-41. ISBN 978-80-210-9631-8.
 11. 2019

 12. KALICHOVÁ, Miriam. Accelerometer data processing in analyzing high bar exercises. In SignalPlant Workshop 2019. 2019.
 13. BOUŠEK, Tomáš, Petr HEDBÁVNÝ, Miriam KALICHOVÁ, Ondřej SITEK a Marek BALÁŽ. Analýza chůze a stability u různě léčených pacientů s Parkinsonovou nemocí. In Neurovědní PhD konference 2019. 2019.
 14. KALICHOVÁ, Miriam, Petr HEDBÁVNÝ, Barbora PYROCHTOVÁ a Jana PŘÍHONSKÁ. Comparison of actual and predicted anthropometric characteristics of Czech elite gymnasts. Science of Gymnastics Journal. 2019, roč. 11, č. 2, s. 239-253. ISSN 1855-7171.
 15. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ, Michal RABENSEIFNER a Adam BOREK. Determination of lower limbs loading during balance beam exercise. In 12th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life". 2019.
 16. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ, Michal RABENSEIFNER a Adam BOREK. Determination of lower limbs loading during balance beam exercise. In 12th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life". 2019.
 17. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Martin SEBERA, Miriam KALICHOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Kristián JÁNSKY a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Do the sport dance, classical ballet and Slovakian folklore dance training affect the gait stereotype? In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička, Humpolec. 2019.
 18. SITEK, Ondřej, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Tomáš BOUŠEK a Marek BALÁŽ. Gait Analysis of Patients with Parkinson’s Disease in Relation to Apposite Data Selection. In 12TH INTERNATIONAL INSHS CHRISTMAS SPORT SCIENTIFIC CONFERENCE, 2019. 2019.
 19. BAGO, Gustav, Petr HEDBÁVNÝ a Miriam KALICHOVÁ. Multimédia ve sportovní gymnastice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 102 s. ISBN 978-80-210-9483-3.
 20. KALICHOVÁ, Miriam a Miloš LUKÁŠEK. Soccer heading evaluation during learning process using an accelerometer. Journal of Physical Education and Sport. 2019, roč. 19, č. 2, s. 335 - 343. ISSN 2247-8051. doi:10.7752/jpes.2019.s2050.
 21. KALICHOVÁ, Miriam. Suitability of preparation exercises for training of Tkachev on high bar. In Mitija Samardžija Pavletič, Nina Istenič. Invited proceedings, book of abstracts and book of proceedings - 6th International Scientific Conference of Slovenian Gymnastics Federation. Ljubljana, Slovenia: Slovenian Gymnastics Federation, 2019. s. 113 - 122. ISBN 978-961-6733-18-2.
 22. KALICHOVÁ, Miriam. Suitability of preparation exercises for training of Tkachev on high bar. In 6th International Scientific Conference of Slovenian Gymnastics Federation. 2019.
 23. KALICHOVÁ, Miriam. Suitability of preparation exercises for training of Tkachev on high bar. In 6th International Scientific Conference of Slovenian Gymnastics Federation. 2019.
 24. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Kristián JÁNSKY, Miriam KALICHOVÁ, Antonín ZDERČÍK, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Kateřina KOLÁŘOVÁ. The effect of classical ballet, Slovakian folklore dance and sport dance on static postural control in female and male dancers. In Sport and Quality of Life 07.- 09.11.2019 Brno, Czech Republic. 2019.
 25. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Miriam KALICHOVÁ, Michal BOZDĚCH a Martin ZVONAŘ. THE GAIT CHARACTERISTICS OF FEMALE SPORT DANCERS OF JUNIOR I AND JUNIOR II CATEGORIES. In The 10th International Scientific and Professional Conference A Child in Motion ASSURING AN ACTIVE ENVIRONMENT FOR A HEALTHY CHILD AND ADOLESCENT. 2019. ISBN 978-961-7058-28-4.
 26. 2018

 27. KALICHOVÁ, Miriam, Petr HEDBÁVNÝ a Petr DOLANA. Analysis of longitudinal plantar arch in female artistic gymnastics. Science of Gymnastics Journal. 2018, roč. 10, č. 2, s. 203-216. ISSN 1855-7171.
 28. CHRENKO, Stefan, Jan CACEK, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Jan ONDRÁČEK. MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ JUNIORŮ BĚHEM TRÉNINKU VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE. In Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. s. 63-70. ISBN 978-80-8141-196-0.
 29. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ, Michal RABENSEIFNER, Adam BOREK a Mario KASOVIĆ. The asymmetry of lower limb loading in women's artistic gymnastics. In Disportare 2018. 2018.
 30. KALICHOVÁ, Miriam, Petr HEDBÁVNÝ, Stefan CHRENKO, Roman KOPŘIVA a Mario KASOVIĆ. The Intensity of mechanical loading in men's artistic gymnastics. In Disportare 2018. 2018.
 31. 2017

 32. KALICHOVÁ, Miriam, Marek POLACH, Miloš LUKÁŠEK a Dita HLAVOŇOVÁ. Butterfly swimming technique variations during an exhaustive swim exercise. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita, 2017. s. 42 - 52. ISBN 978-80-210-8917-4.
 33. KALICHOVÁ, Miriam, Marek POLACH, Miloš LUKÁŠEK a Dita HLAVOŇOVÁ. Butterfly swimming technique variations during an exhaustive swim exercise. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality ofLife". 2017.
 34. ŠIBANC, Karmen, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Ivan ČUK a Maja BUČAR PAJEK. Comparison of morphological characteristics of top level male gymnasts between the years of 2000 and 2015. Science of Gymnastics Journal. 2017, roč. 9, č. 2, s. 201-211. ISSN 1855-7171.
 35. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ a Jana SVOBODOVÁ. Cross-sectional plantographic study in men and women artistic gymnasts. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita, 2017. s. 703 - 711. ISBN 978-80-210-8917-4.
 36. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ a Jana SVOBODOVÁ. Cross-sectional plantographic study in men and women artistic gymnasts. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality ofLife". 2017.
 37. KALICHOVÁ, Miriam a Miloš VYSLOUŽIL. Komparace metod získávání a vyhodnocování plantogramů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 2, s. 37-46. ISSN 1802-7679.
 38. HEDBÁVNÝ, Petr, Lenka SVOBODOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. The level of selected gymnastic abilities in elemantary school pupils. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita, 2017. s. 712 - 721. ISBN 978-80-210-8917-4.
 39. HEDBÁVNÝ, Petr, Lenka SVOBODOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. The level of selected gymnastic abilities in elemantary school pupils. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 2017.
 40. 2016

 41. PAJEK, Maja Bučar, Petr HEDBÁVNÝ, Miriam KALICHOVÁ a Ivan ČUK. The asymmetry of lower limb load in balance beam routines. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 8, č. 1, s. 5-13. ISSN 1855-7171.
 42. 2015

 43. LUKÁŠEK, Miloš a Miriam KALICHOVÁ. Injury risks of heading in young football players. Journal of Human sport and exercise. 2015, roč. 10/2015, 1 Proc., s. 490 - 499. ISSN 1988-5202.
 44. HEDBÁVNÝ, Petr a Miriam KALICHOVÁ. Optimization of velocity characteristics of the yurchenko vault. Science of Gymnastics Journal. 2015, roč. 7, č. 1, s. 37-49. ISSN 1855-7171.
 45. HRAZDÍRA, Eduard, Miriam KALICHOVÁ, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. The efficiency of selected tests for determination of snowboard stance. In Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humaintas, 2015. s. 149-163. ISBN 978-83-64788-28-4.
 46. RŮŽIČKOVÁ, Jaroslava, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Vliv různých běžeckých povrchů na příjem kyslíku u vytrvalostních běžců. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481.
 47. 2014

 48. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Biomechanická analýza bikrosového startu. In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-48. ISBN 978-80-210-6792-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014.
 49. KALICHOVÁ, Miriam. Biomechanika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 60 s. ISBN 978-80-210-7354-8.
 50. KALICHOVÁ, Miriam, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Optimalisation of the Snatch Technique in Weightlifting Based on Kinematic Measurements. In Josip Musić. Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology. Neuveden: WSEAS Press, 2014. s. 85 - 92. ISBN 978-960-474-361-2.
 51. HEDBÁVNÝ, Petr a Miriam KALICHOVÁ. Optimization of the Raiz Skill Training Methodology Based on 3D Kinematic Analysis. In Josip Musić. Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology. Neuveden: WSEAS Press, 2014. s. 211-217. ISBN 978-960-474-361-2.
 52. CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Srovnání ekonomiky běhu na základě příjmu kyslíku u vytrvalostních běžců na asfaltu, škváře a tartanu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 46-52. ISSN 1802-7679.
 53. KALICHOVÁ, Miriam a Petr HEDBÁVNÝ. The Use of the Analyzer Simi Motion System for Motor Learning in Classical Dance. In Josip Musić. Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology. Neuveden: WSEAS Press, 2014. s. 256-261. ISBN 978-960-474-361-2.
 54. LUKÁŠEK, Miloš a Miriam KALICHOVÁ. Využití tříosého akcelerometru a gyroskopu ve sportu. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Martina Tokárová, Pavol Pivovarníček, Jaroslav Kompán, Juraj Kremnický. Kondičný trénink v roku 2014 - recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Filozofická fakulta Katedra telesnej výchovy a športu a Slovenská asociácia kondičných trenérov, 2014. s. 370-383. ISBN 978-80-8141-077-2.
 55. 2013

 56. HEDBÁVNÝ, Petr a Miriam KALICHOVÁ. Analýza odrazové fáze salt vzad s různým počtem obratů. In Mgr. Roman Farana. Biomechanická analýza pohybového výkonu I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9-20. ISBN 978-80-210-6069-2.
 57. HEDBÁVNÝ, Petr, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Dušan HUPKA a Miriam KALICHOVÁ. Balancing in handstand on the floor. Science of Gymnastics Journal. 2013, roč. 5, č. 3, s. 69-80. ISSN 1855-7171.
 58. KALICHOVÁ, Miriam. BIOMECHANICKÁ ANALÝZA ZÁKLADNÍHO SKOKU KLASICKÉHO TANCE – GRAND JETÉ. In Mgr. Roman Farana. Biomechanická analýza pohybového výkonu I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 21-37. ISBN 978-80-210-6069-2.
 59. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Biomechanics Analysis of Bicross Start. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering. 2013, roč. 7, č. 10, s. 113-122. ISSN 2010-376X.
 60. HEDBÁVNÝ, Petr, Gustav BAGO a Miriam KALICHOVÁ. Influence of Strength Abilities on Quality of the Handstand. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering. 2013, roč. 7, č. 10, s. 22 - 29. ISSN 2010-376X.
 61. KALICHOVÁ, Miriam. REGENERAČNÍ PROSTŘEDKY V KLASICKÉM TANCI. In Roman Vala. Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 91-104. Výzkum ve sportovním tréninku I. ISBN 978-80-210-6191-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6192-2013.
 62. KALICHOVÁ, Miriam. STRUKTURA SPORTOVNÍHO VÝKONU VYBRANÝCH SPORTOVNÍCH HER. In Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. Výzkum ve sportovním tréninku IV. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8 - 23. ISBN 978-80-210-6491-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6492-2013.
 63. BAGO, Gustav, Petr HEDBÁVNÝ a Miriam KALICHOVÁ. Talent Selection for Present Conception of Women Sports Gymnastics and Practical Verification of the Test Battery. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering. 2013, roč. 7, č. 10, s. 36-41. ISSN 2010-376X.
 64. HEDBÁVNÝ, Petr, Gustav BAGO a Miriam KALICHOVÁ. Vliv úrovně silových schopností na provedení stoje na rukou. In Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. a kol. Aplikovaná antropomotorika III. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 105-134. ISBN 978-80-210-6390-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6391-2013.
 65. KALICHOVÁ, Miriam. Výzkum ve sportovním tréninku IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 177 s. ISBN 978-80-210-6491-1.
 66. 2012

 67. KALICHOVÁ, Miriam, Martin NOVOTNÝ, Miloš LUKÁŠEK a Pavel KORVAS. Coordination of upper and lower extremities movements during the gait of women. In Book of Abstracts, 17th Annual Congress of the European College of Sport Science. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2.
 68. KALICHOVÁ, Miriam. Kinematic analysis of the side kick in taekwon-do. Studia Sportiva. Brno: FSpS MU, 2012, roč. 2012/5, č. 3, s. 113 - 119. ISSN 1802-7679.
 69. KALICHOVÁ, Miriam, Michal VÍT, Zdenko REGULI a Willy Augustinus PIETER. Kinematic characterization of the Capoeira Bencao kick. Ido Movement for Culture. 2012, roč. 12, č. 4, s. 7-11. ISSN 1730-2064.
 70. NOVOTNÝ, Martin, Miriam KALICHOVÁ a Miloš LUKÁŠEK. KINEMATICAL ANALYSIS OF GAIT. In Book of Abstracts, 17th Annual Congress of the European College of Sport Science. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2.
 71. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. 3D kinematická analýza bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2012, roč. 6, č. 1, s. 35-44. ISSN 1802-7679.
 72. 2011

 73. HEDBÁVNÝ, Petr a Miriam KALICHOVÁ. Analysis of take-off phase of somersaults with twisting along the longitudinal body axis. International Journal of Biological and Life Sciences. 2011, roč. 59, november, s. 590-594, 4 s. ISSN 2010-376X.
 74. KALICHOVÁ, Miriam. Biomechanical analysis of the basic classical dance jump – the grand jeté. International Journal of Biological and Life Sciences. WASET, 2011, roč. 2011, č. 59, s. 422 - 426. ISSN 2010-376X.
 75. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. Biomechanické a kineziologické aspekty techniky bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 2, s. 63 - 72. ISSN 1802-7679.
 76. REGULI, Zdenko, Miriam KALICHOVÁ a Martin ZVONAŘ. Comparative Kinematical Analysis of Forward Roll Fall, Side Fall, and Forward Break Fall in Individual Kinematic Model. Ido - Movement for Culture. 2011, roč. 11, č. 4, s. 16-23. ISSN 1730-2064.
 77. KALICHOVÁ, Miriam. Kinematic analysis of the side kick in taekwon-do. In Sport and quality of life 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 78. BERNACIKOVÁ, Martina, Silvie HLAVÁČOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. Kineziologická a kinematická analýza tenisového podání pomocí povrchového EMG a SIMI Motion - kazuistika. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 2, s. 51-62. ISSN 1802-7679.
 79. KALICHOVÁ, Miriam. Means of regeneration in classical dancing. In UKF PF KTVŠ. International Scientific symposium Sport and health 2011. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2011. s. 133 - 136. ISBN 978-80-8094-962-4.
 80. KALICHOVÁ, Miriam, Josef BALÁŽ, Petr BEDŘICH a Martin ZVONAŘ. Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 193 s. ISBN 978-80-210-5551-3.
 81. KALICHOVÁ, Miriam, Josef BALÁŽ, Petr BEDŘICH a Martin ZVONAŘ. Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 193 s. ISBN 978-80-210-5551-3.
 82. 2010

 83. KALICHOVÁ, Miriam a Michal VÍT. Biomechanical Analysis of Bencao Kick. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9.
 84. KALICHOVÁ, Miriam a Pavla JELEČKOVÁ. Biomechanická 3D analýza kopu yop chagi v teakwon-du. In Športový tréning. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. 168 s. ISBN 978-80-8113-028-1.
 85. REGULI, Zdenko, Miriam KALICHOVÁ a Martin ZVONAŘ. Comparative kinematical analysis of forward roll fall, side fall, and forward break fall. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9.
 86. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Lenka BIEBERLOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Igor DUVAČ, Jana JUŘÍKOVÁ, František HAVLÍK, Miriam KALICHOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Zdenko REGULI, Vladimír PSALMAN, Ondřej SMOLKA, Tomáš VESPALEC a Erika ZEMKOVÁ. Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 166 s. Pohybové a zdravotní aspekty v konantropologickém. ISBN 978-80-210-5176-8.
 87. REGULI, Zdenko, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. Zpráva z druhého Světového kongresu úpolových sportů a bojových umění v Rzeszówě. Studia Sportiva. 2010, roč. 4, č. 2, s. 123-124.
 88. 2009

 89. HEDBÁVNÝ, Petr a Miriam KALICHOVÁ. Analýza odrazové fáze při saltech s obraty kolem podélné osy na akrobacii. In Sport a kvalita života 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-5006-8.
 90. KALICHOVÁ, Miriam a Gabriela BRTNÍKOVÁ. Postoje dívek v období adolescence ke sportovně pohybovým aktivitám. In Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: Strojnická fakulta STU Bratislava, 2009. 252 s. ISBN 978-80-227-3210-9.
 91. HEDBÁVNÝ, Petr, Miriam KALICHOVÁ a Pavel KREJČOVES. Technická úroveň skoku Jurčenko u reprezentantů České republiky. In Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: Strojnická fakulta STU Bratislava, 2009. 252 s. ISBN 978-80-227-3210-9.
 92. KALICHOVÁ, Miriam. Vliv laterality dolních končetin na provedení základních skoků klasického tance. In Sport a kvalita života 2009. 1. vyd. Brno: FSpS, Masarykova univerzita Brno, 2009. 20 s. ISBN 978-80-210-5006-8.
 93. 2008

 94. KALICHOVÁ, Miriam a Vladimír HELLEBRANDT. Lateralita dolních končetin u tanečnic klasického tance. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: FSpS MU Brno, 2008. 12 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 95. 2007

 96. BRTNÍKOVÁ, Miriam a Vladimír HELLEBRANDT. Biomechanická analýza projevu laterální preference u balet. skoku grand jeté. In Sport a kvalita života 2007. 1. vyd. Brno: FSpS MU Brno, 2007. 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 97. BRTNÍKOVÁ, Miriam a Jozef BALÁŽ. Rovnovážné stavy dynamiky cvičení na bradlech. In Sport a kvalita života 2007. 1. vyd. Brno: FSpS MU Brno, 2007. s. 30-32. ISBN 978-80-210-4435-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2022 09:25