Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.

  2014

  1. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
  2. NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8.

  2013

  1. MOON, Jennifer Ann, Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana KASÍKOVÁ, Hana HORKÁ, Veronika RODRIGUEZOVÁ, Karla BRÜCKNEROVÁ a Michal DUBEC. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 118 s. ISBN 978-80-210-6296-2.
  2. KOLÁŘ, Jan. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 260 s. ISBN 978-80-210-6297-9.
  3. NEHYBA, Jan a Jan KOLÁŘ. Proces učení ve skupinových reflexích u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.

  2012

  1. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. In 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health. 2012.
  2. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. The Journal of sports medicine and physical fitness. Italy (Torino): International Federation of Sports Medic, 2012, roč. 52, 6, Suppl 1, s. 7-8. ISSN 0022-4707.
  3. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Odraz sociálně kognitivních teorií v činnosti lektorů pracujících se skupinou. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  4. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Proces zkušenostně reflektivního učení v pojetí lektorů osobnostně sociálního rozvoje. 2012.

  2011

  1. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Osobnostně sociální rozvoj - o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 5. - 7. září 2011. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011. s. 349-355. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-28.
  2. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ a Martin HAK. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 356-361. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42.
  3. KOLÁŘ, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ a Jan NEHYBA. Zkušenostně reflektivní učení v přípravě studentů pomáhajících profesí. In Teaching Psychology 2011. 2011.
  4. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
  5. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In Bargel, Miroslav; Jarosz, Ewa ; Jůzl, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. s. 141-147. ISBN 978-80-87182-16-1.

  2010

  1. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi. Ikaros [online]. Praha, 2010, roč. 14, č. 9, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1212-5075.

  2009

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva a Jan KOLÁŘ. Zpráva o vzniku Akademického centra rozvoje soft skills v Brně. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9, 2 s. ISSN 1212-5075.

  2008

  1. KOLÁŘ, Jan a Bohumíra LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k sobě a druhým. In KOLÁŘ, Jan a Bohumíra (eds.) LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 8-24. ISBN 978-80-210-4595-8.

  2007

  1. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Jan KOLÁŘ. Akademické centrum osobnostního rozvoje - hledání možností realizace osobnostní přípravy v rámci vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. In Interakcia učitela a študenta v procese vysokoškolskej výučby. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. s. 78-82, 182 s. ISBN 978-80-89220-60-1.
  2. LAZAROVÁ, Bohumíra a Jan KOLÁŘ. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. s. 170-177, 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.

  2006

  1. KOLÁŘ, Jan a Petr SOJÁK. Občanské sdružení Educatio - postaru, a přece jinak. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, č. 6, s. 75-78, 148 s. ISSN 1214-603X.

  2005

  1. KOLÁŘ, Jan. Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů - nová cesta ke starému cíli? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U 10. Brno: FF MU, 2005. s. 155-163, 190 s. ISBN 80-210-3891-8.

  2004

  1. KOLÁŘ, Jan. Programy s uživateli drog - realita či vize? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 121-137, 171 s. ISSN 1213-6204.
  2. KOLÁŘ, Jan. Terénní programy s uživateli drog - druhá strana mince. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U 9. Brno: FF MU, 2004. s. 185-192, 208 s. ISBN 80-210-3452-1.
  3. KOLÁŘ, Jan. Využití psychoterapie v přípravě budoucích učitelů. In Absolventské teoretické práce frekventantů V. Komunity Skálova institutu Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii. Praha: Skálův institut, 2004. s. 74-78, 252 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 19:16