Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MELICHAR, Tomáš, Rostislav MELICHAR a Michal ŘEZÁČ. A new subspecies of the genus Mimas Hübner, [1819] (Lepidoptera, Sphingidae) from the Palaearctic region. The European entomologist. Příbram: Ekologické centrum Orlov, 2021, roč. 12, č. 4, s. 121-139. ISSN 1803-1366.
 2. BÁRTA, Ondřej, Rostislav MELICHAR a Jan ČERNÝ. How many extensional stages marked the variscan gravitational collapse in the Bohemian Massif? Annales Societatis Geologorum Poloniae. Polsko: Geological Society of Poland, 2021, roč. 91, 16 s. ISSN 0208-9068. doi:10.14241/asgp.2021.08.
 3. 2020

 4. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Dalibor VŠIANSKÝ a Jan DRAHOKOUPIL. Magnetic Anisotropy of Rocks: A New Classification of Inverse Magnetic Fabrics to Help Geological Interpretations. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Washington, D.C.: American Geophysical Union, 2020, roč. 125, č. 11, s. 1-13. ISSN 2169-9313. doi:10.1029/2020JB020426.
 5. BERČÁKOVÁ, Andrea, Rostislav MELICHAR a Kamil SOUČEK. Mechanical Properties and Failure Patterns of Migmatized Gneiss with Metamorphic Foliation Under UCS Test. Rock Mechanics and Rock Engineering. Wien: Springer Wien, 2020, roč. 53, č. 4, s. 2007-2013. ISSN 0723-2632. doi:10.1007/s00603-019-02012-2.
 6. 2019

 7. SKORŠEPA, Marko a Rostislav MELICHAR. Analysis of marginal fault zone of Blansko trough in Dolní Lhota quarry. CETEG 2019 - abstract volume. Prague: Czech Geological Survey, 2019. s. 82. ISBN 978-80-7075-955-4.
 8. MELICHAR, Rostislav, David BURIÁNEK, Tomáš KUMPAN, Kristýna HRDLIČKOVÁ, František BÁRTA a Marko SKORŠEPA. DŘÍNOVÁ HILL, THRUST TECTONICS MODIFIED BY SUBSEQUENT EXTENSIONAL FAULTING. CETEG 2019 - excursion guide. Prague: Czech Geological Survey, 2019. s. 31-34. ISBN 978-80-7075-956-1.
 9. BAROŇ, Ivo, Ľuboš SOKOL, Rostislav MELICHAR a Lukas PLAN. Gravitational and tectonic stress states within a deep-seated gravitational slope deformation near the seismogenic Periadriatic Line fault. Engineering Geology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 261, 1 November 2019, s. 1-11. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2019.105284.
 10. MAREČEK, Lukáš, Rostislav MELICHAR a Daniel NÝVLT. How many types of primary fabric could be in one dyke? In CETEG 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
 11. BAROŇ, Ivo, Ľuboš SOKOL, Lukas PLAN, Bernhard GRASEMANN, Rostislav MELICHAR, Ivanka MITROVIC a Josef STEMBERK. Kinematics of active faults in the Eastern Alps. In CETEG 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
 12. KOLÁŘOVÁ, Kristina a Rostislav MELICHAR. Magnetic fabric in Krivoklat-Rokycany volcanic rocks, Barrandian. 2019.
 13. GILÍKOVÁ, Helena, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Rostislav MELICHAR a František BÁRTA. MEČKOV, ROKYTNÁ CONGLOMERATE IN BOSKOVICE BASIN, PERMIAN. 1st. Prague: Czech Geological Survey, 2019. s. 33 - 34. ISBN 978-80-7075-956-1.
 14. BAROŇ, Ivo, Lukas PLAN, Ľuboš SOKOL, Bernhard GRASEMANN, Rostislav MELICHAR, Ivanka MITROVIC a Josef STEMBERK. Present-day kinematic behaviour of active faults in the Eastern Alps. Tectonophysics. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 752, 5 February 2019, s. 1-23. ISSN 0040-1951. doi:10.1016/j.tecto.2018.12.024.
 15. DAŇKOVÁ, Ludmila a Rostislav MELICHAR. Rozklíčování smíšené tektonické stavby zjištěné ve vrtech pomocí akustické karotáže. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Beroun, 2019. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 16. BÁRTA, František, Rostislav MELICHAR, Lukáš MAREČEK a Pavel HANŽL. Tectonics of durbachitic rocks in the southern part of the Třebíč Pluton. 1st. Prague: Czech Geological Survey, 2019. s. 6. ISBN 978-80-7075-955-4.
 17. MELICHAR, Rostislav, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Lukáš MAREČEK, František BÁRTA a František HOLUB. TŘEBÍČ, WESTERN CONTACT OF THE TŘEBÍČ PLUTON AND MOLDANUBICUM. 1st. Prague: Czech Geological Survey, 2019. s. 58 - 61. ISBN 978-80-7075-956-1.
 18. 2018

 19. KLIŠTINEC, Ján a Rostislav MELICHAR. Devonian sedimentary rocks tectonically incorporated into the Brno Massif, eastern margin of the Bohemian Massif. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku. Brno, 2018, roč. 25, 1-2, s. 92-96. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-92.
 20. BLAHUT, Jan, Ivo BAROŇ, Ľuboš SOKOL, Stavros MELETLIDIS, Jan KLIMEŠ, Matt ROWBERRY, Rostislav MELICHAR, Laura GARCÍA-CAÑADA a Xavi MARTÍ. Large landslide stress states calculated during extreme climatic and tectonic events on El Hierro, Canary Islands. Landslides. Springer, 2018, roč. 15, č. 9, s. 1801-1814. ISSN 1612-510X. doi:10.1007/s10346-018-0993-1.
 21. HOLZER, Petr, Juraj FRANCŮ a Rostislav MELICHAR. Model sedimentární a erozivní historie jižní části boskovické brázdy. In Studentská geologická konference, Brno 2018, Sborník abstraktů. 2018. ISBN 978-80-210-8961-7.
 22. SOKOL, Ľuboš, Rostislav MELICHAR a Ivo BAROŇ. New stress inversion method based on 3D fault movements. Geology, Geophysics and Environment. Krakow, Poland, 2018, roč. 44, č. 1, s. 194. ISSN 2353-0790.
 23. BÁRTA, Ondřej a Rostislav MELICHAR. Orogenic collapse recorded in Benešov granodiorite, Bohemian Massif. In Geology, Geophysics & Enviroment, Krakow, Wydawnictwa AGH, 2018, 2299-8004. 2018. ISSN 2299-8004.
 24. SOKOL, Ľuboš, Rostislav MELICHAR a Ivo BAROŇ. Present-day stress inversion from a single near-surface fault: A novel mathematical approach. Journal of Structural Geology. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 117, č. 12, s. 163-167. ISSN 0191-8141. doi:10.1016/j.jsg.2018.09.013.
 25. BERČÁKOVÁ, Andrea, Rostislav MELICHAR a Kamil SOUČEK. Regularities of failure of migmatized gneiss with metamorphic foliation. Geology, Geophysics & Enviroment. Krakow: Wydawnictwa AGH, 2018, roč. 44, č. 1, s. 150-151. ISSN 2299-8004.
 26. PROISL, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Strength anisotropy of joints and faults. Geology, Geophysics & Enviroment. Krakow: Wydawnictwa AGH, 2018, roč. 44, č. 1, s. 186-187, 1 s. ISSN 2299-8004.
 27. KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ a Rostislav MELICHAR. Strength of sedimentary rocks near fault structures (Barrandian, Bohemian Massif). In CETEG 2018 - 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups, April 18-21, Rytro, Poland. 2018. ISSN 2299-8004.
 28. BÁRTA, František, Rostislav MELICHAR a Lukáš MAREČEK. Structure of durbachitic rocks in the southern part of the Třebíč Pluton. Geology, Geophysics & Enviroment. Krakow: Wydawnictwa AGH, 2018, roč. 44, č. 1, s. 150-150. ISSN 2299-8004.
 29. DAŇKOVÁ, Ludmila a Rostislav MELICHAR. The deciphering of mixed tectonic pattern based on characterization of structural data from boreholes obtained using acoustic televiewer. In CETEG 2018 - 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups, April 18-21, Rytro, Poland. 2018. ISSN 2299-8004.
 30. MAREČEK, Lukáš a Rostislav MELICHAR. Thick-skinned deformation in variscan fold and thrust belt: an evidence from brunovistulian terrane. Geology, Geophysics & Enviroment. Krakow: Wydawnictwa AGH, 2018, roč. 44, č. 1, 1 s. ISSN 2299-8004.
 31. JIRMAN, Petr, Eva GERŠLOVÁ, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. 2D Basin Modelling in the Eastern Variscan Fold Belt (Czech Republic): Influence of Thrusting on Patterns of Thermal Maturation. Journal of Petroleum Geology. Wiley (John Wiley & Sons, Inc.), 2018, roč. 41, č. 2, s. 175-188. ISSN 0141-6421. doi:10.1111/jpg.12699.
 32. 2017

 33. BERČÁKOVÁ, Andrea, Rostislav MELICHAR, Yuzo OBARA, Jiří PTÁČEK a Kamil SOUČEK. Evaluation of Anisotropy of Fracture Toughness in Brittle Rock, Migmatized Gneiss. In Konicek, P.; Soucek, K.; Konecny, P. ISRM EUROPEAN ROCK MECHANICS SYMPOSIUM EUROCK 2017. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science, 2017. s. 900-907. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2017.05.260.
 34. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Rostislav MELICHAR a Martin KNÍŽEK. Geologická olympiáda - soutěž pro základní a střední školy v ČR. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6.
 35. UHLÍŘ, Michal a Rostislav MELICHAR. Geometrie kvarcitových těles v okolí Příchovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, 1-2, s. 40-43. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2017-1-2-40.
 36. KOLÁŘOVÁ, Kristina, Jan ČERNÝ a Rostislav MELICHAR. Magnetic and Structural Studies of Křivoklát-Rokycany Volcanic Complex, Barrandian, Czechia. In 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2017.
 37. ČERNÝ, Jan a Rostislav MELICHAR. New methods for separation of inverse and normal AMS fabric components. In 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2017.
 38. JURÁČEK, Jan a Rostislav MELICHAR. Post-Variscan tectonics of central part of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). In 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeg), 5-8th April, 2017, Zánka, Hungary. 2017. ISSN 0324-6523.
 39. CHOUDHURI, Mainak, Michal NĚMČOK, Rostislav MELICHAR a Neeraj SINHA. Propagation of hotspot volcanism driven flexure in oceanic crust – 85°E Ridge case study. Marine and Petroleum Geology. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 82, April, s. 134-153. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2017.01.021.
 40. BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ a Rostislav MELICHAR. Stress field reconstruction in an active mudslide. In 3rd Conference on Slope Tectonics - Inherited Structures, Morphology Of Deformation And Catastrophic Failure. 289. vyd. Amsterdam: Elsevier Science, 2017. s. 170-178. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/j.geomorph.2017.04.020.
 41. SKORŠEPA, Marko a Rostislav MELICHAR. Tektonická analýza okrajového zlomu blanenského prolomu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, 1-2, s. 31-34. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2017-1-2-31.
 42. OTÁHALOVÁ, Marie a Rostislav MELICHAR. Tektonické porušení neogénu jižní části karpatské předhlubně v okolí Hevlína. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, 1-2, s. 28-30. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2017-1-2-28.
 43. DAŇKOVÁ, Ludmila, Pavel HANŽL a Rostislav MELICHAR. Vývoj paleonapětí v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6.
 44. 2016

 45. KURDÍK, Stanislav, Rostislav MELICHAR, Jiří NOVÁK a Dalibor VŠIANSKÝ. Aplikace texturní rtg-difrakční analýzy v tektonice - kvantifikace přednostní orientace kalcitu v karbonátových horninách. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2016, roč. 23, 1-2, s. 102-107. ISSN 1212-6209.
 46. RADAIDEH, Omar Mohammad Ahmad, Bernhard GRASSEMANN, Rostislav MELICHAR a Jon MOSAR. Detection and analysis of morphotectonic features utilizing satellite remote sensing and GIS: an example in SW Jordan. Geomorphology. Netherlands: Elsevier, 2016, roč. 275, December, s. 58-79. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/j.geomorph.2016.09.033.
 47. KOLÁŘOVÁ, Kristina, Jan ČERNÝ a Rostislav MELICHAR. Magnetic fabrics in volcanic rocks of Křivoklát-Rokycany Complex, Czech Republic. In 14th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 48. MAREČEK, Lukáš a Rostislav MELICHAR. Magnetic fabrics of the Brno Massif. In CETEG 2016 14th Meeting of the Central European Tectonics Group, 2016. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 49. KOCIÁNOVÁ, Lenka a Rostislav MELICHAR. OATools: An ArcMap add-in for the orientation analysis of geological structures. Computers & Geosciences. 2016, roč. 87, February, s. 67-75. ISSN 0098-3004. doi:10.1016/j.cageo.2015.12.005.
 50. OPÁLKA, Filip, Ivo BAROŇ a Rostislav MELICHAR. Strukturní podmíněnost hlubokých svahových deformací v anizotropním prostředí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. In Konference Svahové deformace a pseudokras. 2016.
 51. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ a Jiří OTAVA. Tectonic Studies of the Variscan Acretionary Wedge, Moravian Karst and Drahany Culmian. In 14th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 52. DAŇKOVÁ, Ludmila a Rostislav MELICHAR. Tectonics of Přibyslav mylonitic zone. In CETEG 2016 14th Meeting of the Central European Tectonics Group, 2016. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 53. ŠVEHLA, Miroslav a Rostislav MELICHAR. Tectonics of the Tertiary rocks in the Čejkovice vicinity. In CETEG 2016 14th Meeting of the Central European Tectonics Group. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 54. MARHANSKÝ, Tomáš, Rostislav MELICHAR a Jan ČERNÝ. Variscan thrust tectonics in the NW part of Moravian Karst, Czech Republic. In 14th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 55. 2015

 56. DUDINSKIY, Konstantin a Rostislav MELICHAR. AMS fabrics in the Upper Proterozoic metasediments of Barrandian. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 57. KOLÁŘOVÁ, Kristina, Jan ČERNÝ a Rostislav MELICHAR. AMS of Křivoklát-Rokycany Complex, Barrandian. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 58. PROISL, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Anisotropy of man-made rupture strength. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 59. MAREČEK, Lukáš a Rostislav MELICHAR. Anizotropie magnetické susceptibility hornin na kontaktu metabazitové a dioritové zóny brněnského masivu v okolí Velké Baby u Jinačovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 22, 1-2, s. 23-27. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2015-1-2-29.
 60. BLAŠKO, David, Rostislav MELICHAR a Anita BARTAKOVICS. Badenian compressional tectonics in the central part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic. In 8th Geosymposium Silesia 2015. 2015.
 61. BLAŠKO, David, Rostislav MELICHAR a Anita BARTAKOVICS. Badenská tektonika ve střední části karpatské předhlubně (oblast Lobodice). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 62. SOKOL, Ľuboš, Tomáš MARHANSKÝ a Rostislav MELICHAR. Comparison of thrusting in two distinct orogens. In CETEG 2015 - abstract volume. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 63. ČERNÝ, Jan a Rostislav MELICHAR. Deformation of Ordovician sedimentary rocks, Prague Synform, Barrandian, Czech Republic. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 64. JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Diagenetické a syntektonické stylolity v pražské synformě, paleozoikum barrandienu. 1. vyd. Zlín-Prštné: Masarykova univerzita a Česká geologická společnost, 2015. s. 46. ISBN 978-80-210-7980-9.
 65. JURÁČEK, Jan a Rostislav MELICHAR. Directions of Valley Axes in Relationship to Geological Structure-Element Orientation in the Stříbrné Hory Area in the Bohemian-Moravian Uplands (Czech Republic). Journal of Geodesy and Geomatics Engineering. New York: David Publishing Company, 2015, roč. 2, č. 2, s. 82-86. ISSN 2332-8223. doi:10.17265/2332-8223/2015.06.003.
 66. MARHANSKÝ, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Electronic examination from structural geology. In CETEG 2015 - abstract volume. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 67. MARHANSKÝ, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Elektronické zkoušení na PřF MU - zkušenosti ze strukturní geologie. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 68. MELICHAR, Rostislav, Tomáš MARHANSKÝ a Ľuboš SOKOL. Geopark PřF MU - architektonický prvek v areálu města. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 2015 - Sborník abstrakt. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 69. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL a Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 108 s. ISBN 978-80-210-8014-0.
 70. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL a Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 108 s. ISBN 978-80-210-8014-0.
 71. BÁRTA, Ondřej a Rostislav MELICHAR. Magnetic fabrics of the NE part of the Central Bohemian Plutonic Complex. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 72. SOKOL, Ľuboš a Rostislav MELICHAR. Nástavba k mapovacíu kurzu PřF MU - tvorba elektronických map v prostředí ArcGIS. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 73. SOKOL, Ľuboš a Rostislav MELICHAR. Násunová tektonika trangošskej štruktúry v Nízkych Tatrách. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 2015 - Sborník abstrakt. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 74. DRAHOKOUPIL, Karel a Rostislav MELICHAR. Origin of columnar jointing and direction of cooling. In CETEG -13. Meeting of the Central European Tectonic Groups. 2015. doi:.
 75. MARHANSKÝ, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Príkrovy fundamentu s jeho sedimentárnym obalom v oblasti styku brnenského masívu a Moravského krasu. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 76. BERČÁKOVÁ, Andrea a Rostislav MELICHAR. Shear failure of rocks and creating their shear plane. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 77. BÁRTA, Ondřej a Rostislav MELICHAR. Stavba intruze benešovského granodioritu. In Otevřený kongres ČGSpol. A SGS, Mikulov, 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 78. BERČÁKOVÁ, Andrea a Rostislav MELICHAR. Šmyková pevnosť vybraných anizotropných hornín s klivážou. In Otevřený kongres ČGSpol. A SGS, Mikulov. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 79. RADAIDEH, Omar Mohammad a Rostislav MELICHAR. Tectonic Paleostress fields in the southwestern part of Jordan: New insights from the fault-slip data in the southeastern flank of the Dead Sea Fault Zone. Tectonics. AGU Publications, 2015, roč. 34, č. 9, s. 1863-1891. ISSN 0278-7407. doi:10.1002/2015TC003919.
 80. MAREČEK, Lukáš a Rostislav MELICHAR. Tectonic studies of igneous rocks in metabasite zone and diorite belt in Brno massif. In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 81. MAREČEK, Lukáš a Rostislav MELICHAR. Tektonika mikrogranitů z rozhraní metabazitové a dioritové zóny brněnského masivu. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015.
 82. DAŇKOVÁ, Ludmila a Rostislav MELICHAR. Tektonika přibyslavské mylonitové zóny. In Otevřený kongres ČGSpol. a SGS Mikulov 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 83. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Three phases activity of the Clay Fault (Barrandian). In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 84. BULÍČEK, Petr a Rostislav MELICHAR. Vybrané problémy automatické metody extrahování morfolineamentů užitých při analýze křehkého porušení hornin. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : Sborník abstrakt. 2015. ISBN 978-80-87487-14-3.
 85. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Závistský přesmyk a jílová rozsedlina - velká variská zlomová struktura v barrandienu. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. října 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 86. 2014

 87. RADAIDEH, Omar Mohammad a Rostislav MELICHAR. A General comparison between the Paleostress methods. In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), Lądek Zdrój, Poland. 23-26 April. 2014. ISSN 0072-100X.
 88. KOLÁŘOVÁ, Kristina, Jan ČERNÝ a Rostislav MELICHAR. AMS of Cambrian volcanic rocks in Barrandian. In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X.
 89. PROISL, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Anisotropy of rock ruptures - experimental study. Geologia Sudetica. Wroclaw, Polsko, 2014, roč. 42, s. 75. ISSN 0072-100X.
 90. RADAIDEH, Omar Mohammad a Rostislav MELICHAR. Insight into the main structural and tectonic elements of the southwestern part of Jordan. In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), Lądek Zdrój, Poland. 23-26 April. 2014. ISSN 0072-100X.
 91. DUDINSKIY, Konstantin a Rostislav MELICHAR. Magnetic anisotropy and tectonic of the Upper Proterozoic rocks of Barrandian. In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X.
 92. ČERNÝ, Jan a Rostislav MELICHAR. Studies of AMS fabrics in Ordovician sedimentary rocks, Barrandian, Czech Republic. In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X.
 93. MARHANSKÝ, Tomáš a Rostislav MELICHAR. Tectonic contact of the Brno Massive and Devonian sediments in the north part of the Moravian Karst. 2014. ISSN 0072-100X.
 94. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. The Clay and Závist faults – one large strike-slip fault in the east part of Barrandian (Bohemian Massif). In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X.
 95. SOKOL, Ľuboš a Rostislav MELICHAR. Thrust structures in Trangoška syncline, Low Tatras, Slovakia. In Geologia Sudetica 2014, Vol. 42. 2014. ISSN 0072-100X.
 96. 2013

 97. KOCIÁNOVÁ, Lenka a Rostislav MELICHAR. ArcGIS for Geology: Geological Tools as Add-In for ArcMap. In ESRI Developer Summit Europe, London 2013. 2013.
 98. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Vojtěch ŠEŠULKA. Clay and Závist faults as one large Variscan strike slip fault around Kozičín, Pičín and Řitka villages (Barrandian, Bohemian Massif). In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 99. JAROŠ, Adam a Rostislav MELICHAR. Image Analysis od stone structure using autocorrelation function. In 4th International students geological conference. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 100. ČERNÝ, Jan, Jiří OTAVA a Rostislav MELICHAR. Křtinské polookno - důsledek tektonického pohybu na jihu Moravského krasu. In Moravskoslezské paleozoikum 2013, XVI ročník : Sborník abstraktů. 2013. ISBN 978-80-210-6161-3.
 101. KOCIÁNOVÁ, Lenka a Rostislav MELICHAR. Orientation Analysis Tools for GIS. In Conference Proceedings, International Students Geological Conference, Brno 19.-24.4. 2013,. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 102. BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ, M. FARIDI, M. BUBÍK, R. MILOVSKÝ, Rostislav MELICHAR, J. SABOURI a Jiří BABŮREK. Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. Tectonophysics. Elsevier, 2013, roč. 605, 11 October 2013, s. 70-87. ISSN 0040-1951. doi:10.1016/j.tecto.2013.07.020.
 103. DAŇKOVÁ, Ludmila a Rostislav MELICHAR. Paleostress analysis of moldanubian rocks from Jihlava area. In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 104. PTÁČEK, Jiří, Rostislav MELICHAR, Antonín HÁJEK, Petr KONÍČEK, Kamil SOUČEK, Lubomír STAŠ, Petr KŘÍŽ a Josef LAZÁREK. Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Prague: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2013, roč. 10, č. 2, s. 237-246. ISSN 1214-9705. doi:10.13168/AGG.2013.0024.
 105. ČERNÝ, Jan a Rostislav MELICHAR. Tectonic vs. anomalous magnetic fabrics in sedimentary rocks: a case study from Barrandian, Czech Republic. In American Geoscience Union - meeting of the Americas, 14 – 17 May, 2013, Cancun, Mexico. 2013.
 106. BALDÍK, Vít, Miroslav BUBÍK, David BURIÁNEK, Pavel ČÁP, Jan ČERNÝ, Juraj FRANCŮ, Petra FÜRYCHOVÁ, Helena GILÍKOVÁ, Aleš HAVLÍN, Jana JANDERKOVÁ, Lenka KOCIÁNOVÁ, Vladimír KOLEJKA, František KONEČNÝ, Eva KRYŠTOFOVÁ, Tomáš KUMPAN, Pavel MÜLLER, Jiří OTAVA, Martin PALEČEK, Vratislav PECINA, Tomáš PECKA, Jan SEDLÁČEK, Irena SEDLÁČKOVÁ, Josef ŠRÁMEK, Petra TOMANOVÁ, Josef VEČEŘA, Jan VÍT, Ivan BALÁK, Jindřich HLADIL a Rostislav MELICHAR. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 2013.
 107. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR a Jiří OTAVA. Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa. 2013.
 108. 2012

 109. KOCIÁNOVÁ, Lenka a Rostislav MELICHAR. Analysis of 3D structures in GIS. Mineralia Slovaca. 2012, roč. 2012, č. 44, s. 88. ISSN 1338-3523.
 110. SLOBODNÍK, Marek, Rostislav MELICHAR, Vratislav HURAI a Ronald BAKKER. Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. Marine and Petroleum Geology. Elsevier, 2012, roč. 35, č. 1, s. 128-138. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.01.003.
 111. ČERNÝ, Jan, Jiří OTAVA a Rostislav MELICHAR. Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras. In Lehotský, T. & Faměra, M. Sborník referátů Moravskoslezské paleozoikum 2012. Olomouc: PřF. UPAL Olomouc, 2012. s. 6-8.
 112. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Vojtěch ŠEŠULKA. The large variscan strike-slip fault between Kozičín and Řitka villages, Barrandian, Bohemian Massif. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012, roč. 44, č. 1, s. 87. ISSN 1338-3523.
 113. 2011

 114. ČERNÝ, Jan a Rostislav MELICHAR. AMS Discrepencies in Ordovician Sediments, Prague Synform, Barrandian. Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, roč. 40, -, s. 9-10. ISSN 0231-5548.
 115. ŠEŠULKA, Vojtěch, Martin KNÍŽEK a Rostislav MELICHAR. Geofyzikální průzkum jílové rozsedliny u obce Pičín. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 116. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR, David BURIÁNEK, Zuzana KREJČÍ a Lenka KOCIÁNOVÁ. Geology of the Žďárské vrchy area: a review. Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, roč. 40, -, s. 24. ISSN 0231-5548.
 117. ŠEŠULKA, Vojtěch, Martin KNÍŽEK a Rostislav MELICHAR. Geophysical research of Clay Fault in the vinicity of village Pičín (Barrandian, Bohemian Massif). Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, roč. 40, -, s. 80-81. ISSN 0231-5548.
 118. BURIÁNEK, David, Kryštof VERNER, Lukáš VONDROVIC a Rostislav MELICHAR. Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika. Praha: Česká geologická společnost, 2011. 28 s. Exkurze České geologické společnosti 27. ISBN 978-80-904208-9-2.
 119. MELICHAR, Rostislav. Locality Hostim-Svatý Jan road. In Fatka, Oldřich; Budil, Petr. Lower Palaeozoic of the Barrandian Area. Praha: Česká geologická společnost, 2011. s. 26-27. ISBN 978-80-87487-01-3.
 120. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Metodika tvorby diagramů zlomového odříznutí a diagramů stratigrafické separace. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 121. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Numerical paleostress analysis – the limits of automation. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 29 (2009), -, s. 399-403. ISSN 0474-9588.
 122. BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, David BURIÁNEK, Petr HRADECKÝ, Pavel HAVLÍČEK a Rostislav MELICHAR. Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Slope Tectonics. 1. vyd. London: Geological Society, London, 2011. s. 133-145. Special Publications 351. ISBN 978-1-86239-324-0. doi:10.1144/SP351.7.
 123. TÓTHOVÁ, Gabriela, Rostislav MELICHAR a Markéta KERNSTOCKOVÁ. Paleonapjatostní analýza masivu hory Naranco (Asturie, Španělsko). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, 2011/2, s. 110-114, 4 s. ISSN 1212-6209.
 124. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Peek inside the black box of calcite twinning paleostress analysis. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 30 (2010), -, s. 163-168. ISSN 0474-9588.
 125. REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR a Jiří KALVODA. Polyphase deformation of the Variscan accretionary wedge: an example from the southern part of the Moravian Karst (Bohemian Massif, Czech Republic). Geological Society, London, Special Publications. London: Geological Society, London, 2011, roč. 349, č. 2011, s. 223-235. ISSN 0305-8719. doi:10.1144/SP349.12.
 126. REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR a Jiří KALVODA. Polyphase deformation of the Variscan accretionary wedge: an example from the southern part of the Moravian Karst (Bohemian Massif, Czech Republic). In Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Thrust Belts. London: Geological Society London, 2011. s. 223–235. Special publications 349. ISBN 978-1-86239-320-2.
 127. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Stratigraphy fault-cut diagram and stratigraphic separation diagrams methods. Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, roč. 40, -, s. 39-40. ISSN 0231-5548.
 128. ČERNÝ, Jan a Rostislav MELICHAR. Tektonický styl barrandienu. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 129. NAVRÁTILOVÁ, Lada, Juraj FRANCŮ, Rostislav MELICHAR a Philipp WENIGER. Tepelná zralost organické hmoty dolu Lazy a důlního prostoru Staříč s využítím odraznosti vitrinitu jako korelačního parametru. In 9th CETEG 2011 meeting-Skalský Dvůr-Czech Republic. 2011. ISSN 0231-5548.
 130. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. The stratigraphy separation diagram–an amazing tool for fault analysis. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 29 (2009), -, s. 404-408. ISSN 0474-9588.
 131. POUL, Ivan, Rostislav MELICHAR a Jiri JANECKA. Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic). KINEMATIC EVOLUTION AND STRUCTURAL STYLES OF FOLD-AND-THRUST BELTS. BATH: GEOLOGICAL SOC PUBLISHING HOUSE, 2011, roč. 349, č. 2011, s. 237-248. ISSN 0305-8719. doi:10.1144/SP349.13.
 132. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 29 (2009), -, s. 164-167. ISSN 0474-9588.
 133. KOLÁŘOVÁ, Kristina a Rostislav MELICHAR. Volcanic fabric of the Křivoklát-Rokycany Complex. 2011. ISBN 978-80-7444-009-0.
 134. GOLIÁŠ, Viktor, Vladimíra JAŠKOVÁ, Rostislav MELICHAR, Petr ŠTORCH, Rudolf PROKOP, Petr BUDIL, Petr KRAFT, Jaroslav MAREK, František HOLUB a Radek MIKULÁŠ. Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2011, roč. 12-13, -, s. 7-21. ISSN 1803-1404.
 135. GILÍKOVÁ, Helena, Jindřich HLADIL, Miroslav BUBÍK, Jan ČERNÝ, David BURIÁNEK, I. J. DVOŘÁK, Martin FAMĚRA, Josef HAVÍŘ, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Jiří KALVODA, T. KONEČNÝ, Lenka KOCIÁNOVÁ, Martin KOVÁČIK, Eva KRYŠTOFOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Eva KUNCEOVÁ, Tomáš KUMPAN, Lubomír MAŠTERA, Rostislav MELICHAR, Pavel MÜLLER, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Vratislav PECINA, Tomáš PECKA, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Ivan POUL, Denisa POULOVÁ, Jiří REZ, Darja SKÁCELOVÁ, Zuzana SKÁCELOVÁ, Marek SLOBODNÍK, Jan ŠIKULA, Josef ŠRÁMEK, Josef VEČEŘA a Jan VÍT. Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list Mokrá-Horákov. Brno: Česká geologická služba, 2011. 74 s. Vysvětlivky k základním geologickým mapám.
 136. GILÍKOVÁ, Helena, Jindřich HLADIL, Miroslav BUBÍK, Jan ČERNÝ, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Eva KUNCEOVÁ, Rostislav MELICHAR, Jiří OTAVA, Pavla PETROVÁ a Jan VÍT. Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov. 2011.
 137. MELICHAR, Rostislav a Markéta KERNSTOCKOVÁ. 9D space – the best way to understand paleostress analysis. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 30 (2010), -, s. 69-74. ISSN 0474-9588.
 138. 2010

 139. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Dissecting the black box of calcite twin stress inversion. In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 112-114. 2010.
 140. ŠTORCH, Petr, Jan ČERNÝ, Jakub BOHÁTKA a Rostislav MELICHAR. Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu. Český kras : sborník pro regionální výzkum. Beroun: Muzeum Českého krasu v Berouně, 2010, roč. 35, -, s. 5-13. ISSN 1211-1643.
 141. POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Rock mechanics as a significant supplement for cross-section balancing (an example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2010, roč. 30 (2010), -, s. 140-144. ISSN 0474-9588.
 142. MAZUR, Stanislaw, Alfred KRÖNER, Jacek SZCZEPAŃSKI, Krzysztof TURNIAK, Pavel HANŽL, Rostislav MELICHAR, Nokolay RODIONOV, Ilya PADERIN a Sergey SERGEEV. Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent. Geological Magazine. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, roč. 147, č. 4, s. 508-526. ISSN 0016-7568.
 143. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagram - a tool for fault analysis in the Barrandian region (Bohemian Massif, Czech Republic). In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 79-81. 2010.
 144. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagrams as a tool for determining fault geometry in a folded and thrusted region: an example from the Barrandian region, Czech Republic. Geological Journal. John Wiley & Sons, 2010, roč. 45, 5-6, s. 536-543. ISSN 0072-1050. doi:10.1002/gj.1206.
 145. VROBEL, Vladimír a Rostislav MELICHAR. Tectonic position of Devonian relicts in the central part of the Brno Massif. In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 126-127. 2010.
 146. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment (Očkov Fault, Barrandian). In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 49-51. 2010.
 147. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. 9D paleostress analysis in practice. In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 76-77. 2010.
 148. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. 9D space - no aliens, but a perfect place to deal with limits. In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 77-79. 2010.
 149. MELICHAR, Rostislav a Markéta KERNSTOCKOVÁ. 9D Space - the best way to undersand paleostress analysis. In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 97-99. 2010.
 150. 2009

 151. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu. In Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2009. s. 96-97. ISBN 978-80-89343-24-9.
 152. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Rostislav MELICHAR a Marek SLOBODNÍK. Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2009, roč. 52, č. 4, s. 309-628. ISSN 1641-7291.
 153. MELICHAR, Rostislav. Orlovská zastavení. Příbram: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2009. 120 s. mimo edice. ISBN 978-80-86276-31-1.
 154. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagram - tool for fault analysis on the Barrandian area. In KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. 2009.
 155. ZAVŘELOVÁ, Alice, Kryštof VERNER a Rostislav MELICHAR. The Čeřínek Stock. In Studentská geologická konference 2009. 2009.
 156. SLOBODNÍK, Marek, Rostislav MELICHAR, Ronald BAKKER a Lubomír PROKEŠ. Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008. Praha: ČGS, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 30-32. ISSN 0514-8057.
 157. MELICHAR, Rostislav. Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné. Praha: Česká geologická služba, 2009. 58 s. Vysvětlivky k základním geologickým mapám. ISBN 978-80-7075-720-8.
 158. MELICHAR, Rostislav. Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné. 2009.
 159. 2008

 160. HLADIL, Jindřich, Ladislav STRNAD, Milan ŠÁLEK, Vlasta JANKOVSKÁ, Pavel ŠIMANDL, Jaroslav SCHWARTZ, Jiří SMOLÍK, Lenka LISÁ, Leona KOPTÍKOVÁ, Jan ROHOVEC, Vlasta BÖHMOVÁ, Anna LANGROVÁ, Milena KOCIÁNOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří ADAMOVIČ. An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source. Bulletin of Geoscience. Praha: Czech Geological Survey, 2008, roč. 83, č. 2, s. 175-206. ISSN 1214-1119.
 161. KALVODA, JIŘÍ, Ondřej BÁBEK, Oldřich FATKA, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR, Slavomír NEHYBA a Petr ŠPAČEK. Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. International Journal of Earth Sciences. 2008, roč. 97, č. 3, s. 497-517. ISSN 1437-3254.
 162. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Numerical Paleostress Analysis - The Limits of Automation. In Programme & Extended apbstracts. International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, YORSGET-08, 1–3 July. 2008, Oviedo, Spain. 2008.
 163. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. The Stratigraphic Separation Diagram - An Amazing Tool for Fault Analysis. In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008.
 164. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic). In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008.
 165. MELICHAR, Rostislav a Markéta KERNSTOCKOVÁ. 9D Space - The Best Way to Understand Paleostress Analysis. In Programme & Extended apbstracts. International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, YORSGET-08, 1–3 July. 2008, Oviedo, Spain. 2008.
 166. 2007

 167. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic). In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba, 2007. s. 69-70. ISBN 978-80-7075-695-9.
 168. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Limits of Numerical Paleostress Analysis. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. 2007. ISBN 978-80-7075-695-9.
 169. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR a David BURIÁNEK. Metagranites from the Svratka Crystalline Complex. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. 1. vyd. Praha: Czech Geological Survey, 2007. s. 101-102. ISBN 978-80-7075-695-9.
 170. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Mystérium pražského zlomu (barrandien). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0.
 171. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Mystery of the Prague Fault. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: České geologická služba, 2007. s. 41-42. ISBN 978-80-7075-695-9.
 172. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0.
 173. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu. In Moravskoslezské paleozoikum, sborník abstraktů, Olomouc 2007. 2007.
 174. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu. In Sborník 3. sjezdu ˇčeské geologické společnosti, 19.-22.9.2007, Volary. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0.
 175. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR, Igor SOEJONO, Kryštof VERNER a Lucie TAJČMANOVÁ. Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika. Breiter, K. ed. In Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007. Praha: Česká geologická společnost, 2007. 115 s. ISBN 978-80-87139-11-0.
 176. HERBER, Vladimír, Zdeněk POSPÍŠIL, Ivan HOLOUBEK, Tomáš TYC, Jiřina RELICHOVÁ, Petr ZBOŘIL, Petr KUGLÍK, Kateřina KEPRTOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří REZ. Věda a příroda. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 64 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4492-0.
 177. 2006

 178. POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic. 2006.
 179. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Do You Separate Sets of Reactivated Faults Manually? 2006.
 180. POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic). Volumina Jurassica. Warsawa: Institute of Geology Warsaw University, 2006, roč. 4, -, s. 62-63. ISSN 1731-3708.
 181. CHADIMA, Martin, František HROUDA a Rostislav MELICHAR. Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone (Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge. Tectonophysics. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 418, 1-2, s. 93-109, 13 s. ISSN 0040-1951.
 182. BÁBEK, Ondřej, Čestmír TOMEK, Rostislav MELICHAR, Jiří KALVODA a Jiří OTAVA. Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. 2006, roč. 239, č. 1, s. 37-75, 38 s. ISSN 0077-7749.
 183. POUL, Ivan, Jiří JANEČKA a Rostislav MELICHAR. Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, -, s. 52-53. ISSN 1212-6209.
 184. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR a Kryštof VERNER. Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. In Studentská geologická konference 2006. 2006.
 185. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR a Kryštof VERNER. Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. In Moravskoslezské paleozoikum 2006. 2006.
 186. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR, Igor SOEJONO, Kryštof VERNER a Lucie TAJČMANOVÁ. Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif): Evidence for wrench-dominated transpression along the NE margin of the Variscan orogene root. 2006.
 187. KALVODA, Jiří, Ondřej BÁBEK, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR a Petr ŠPAČEK. Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane, Czech Republic. Aretz, M., Herbig, H.-G. (Eds.). In Carboniferous Conference Cologne. From Platform to Basin, Sept. 4-10 2006. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie, 15. Köln: Institut für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln, 2006. s. 53-54. ISBN 3-934027-18-0.
 188. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. The black box of stress analysis based on calcite twinning. In Studentská geologické konference 2006, sborník abstraktů. 2006.
 189. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. The Black Box of Stress Analysis Based on Calcite Twinning. 2006.
 190. MELICHAR, Rostislav a Jindřich HLADIL. Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria. Zpravodaj České geologické společnosti. Praha: Česká geologická společnost, 2006, roč. 2, leden, s. 18-20. ISSN 1801-3163.
 191. BURIÁNEK, David, Pavel HANŽL, Rostislav MELICHAR a Alice ZAVŘELOVÁ. Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, -, s. 84-88. ISSN 1212-6209.
 192. 2005

 193. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 58. ISBN 8070756535.
 194. MELICHAR, Rostislav. Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologiecká společnost, 2005. s. 69-71. ISBN 80-7075-653-5.
 195. REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR, Peter POELT, Stefan MITSCHE a Jiří KALVODA. Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -,, s. 100-101. ISSN 1210-9606.
 196. ZAVŘELOVÁ, Alice a Rostislav MELICHAR. Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika. Breiter, K. ed. In Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 108. ISBN 80-7075-653-5.
 197. KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Do you separate sets of reactivated faults manually? Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -,, s. 66. ISSN 1210-9606.
 198. BURIÁNEK, David, Stanislav HOUZAR, Jaromír LEICHMANN a Rostislav MELICHAR. Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 137-155. ISBN 80-7075-653-5.
 199. REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR, Peter POELT a Stefan MITSCHE. Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, -,, s. 111-114. ISSN 1212-6209.
 200. POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty). Filip J., Cempírek J., Burger D. eds. In Studentská geologická konference 2005 - sborník abstraktů. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 2005. s. 38-40.
 201. POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty). Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 83. ISBN 80-7075-653-5.
 202. JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Použití diagramu stratigrafické separace pro tachlovický a očkovský zlom (paleozoikum barrandienu). Filip J., Cempírek J., Burger D. eds. In Studentská geologická konference 2005 - sborník abstraktů. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 2005. s. 20.
 203. JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu. Breiter K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 55. ISBN 80-7075-653-5.
 204. POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -, s. 96. ISSN 1210-9606.
 205. JANEČKA, Jiří, Rostislav MELICHAR a Petr FERBAR. The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, Vol. 19, č. 1, s. 53-54. ISSN 1210-9606.
 206. DVOŘÁK, Vojtěch, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -, s. 33-34. ISSN 1210-9606.
 207. DVOŘÁK, Vojtěch, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, -, s. 52-54. ISSN 1212-6209.
 208. 2004

 209. ŠPAČEK, Petr, Rostislav MELICHAR, Stanislav ULRICH, Matěj MACHEK a Lukáš PADJEN. Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2004, roč. 17, June,, s. 84-85. ISSN 1210-9606.
 210. BAROŇ, Ivo, Václav CILEK, Oldřich KREJČÍ, Rostislav MELICHAR a František HUBATKA. Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic). Natural Hazards and Earth System Sciences. Göttingen: Copernicus GmbH, 2004, roč. 4, č. 4, s. 549-1110. ISSN 1561-8633.
 211. MELICHAR, Rostislav. Tectonics of the Prague Synform: a hundred years of scientific discussion. Krystalinikum. Brno-Stuttgart: Moravské zemské muzeum, 2004, roč. 30, -, s. 167-187. ISSN 0454-5524.
 212. 2003

 213. KALVODA, Jiří, Jaromír LEICHMANN, Ondřej BÁBEK a Rostislav MELICHAR. Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography. Geologica Carpathica. 2003, roč. 54, č. 3, s. 139-152, 13 s. ISSN 1335-0552.
 214. JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Confirmed transtensional slip in area of the Svratka Anticline. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2003, roč. 16, April, s. 29-30. ISSN 1210-9606.
 215. KOTKOVÁ, Jana a Rostislav MELICHAR. Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum). In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 34-41. ISBN 80-7075-603-9.
 216. MELICHAR, Rostislav a Jana KOTKOVÁ. Introduction to regional geology of the eastern margin of the Bohemian Massif. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 5-10. ISBN 80-7075-603-9.
 217. KALVODA, Jiří, Rostislav MELICHAR, Ondřej BÁBEK a Jaromír LEICHMANN. Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia. Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2003, roč. 47, č. 3, s. 81-102, 21 s. ISSN 1210-8197.
 218. HLADIL, Jindřich, František PATOČKA, Václav KACHLÍK, Rostislav MELICHAR a Martin HUBAČÍK. Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2003, roč. 54, č. 5, s. 281-297. ISSN 1335-0552.
 219. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries. Geolines. Praha: Institute of Geology AS CR, 2003, roč. 2003, č. 16, s. 90-91. ISSN 1210-9606.
 220. FERBAR, Petr, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Some Aspects of the Barrandian Tectonics Preliminary Results. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2003, roč. 16, April, s. 29-30. ISSN 1210-9606.
 221. KOTKOVÁ, Jana, Rostislav MELICHAR a Jitka POKORNÁ. The Story of Bory Granulites: Early Thoughts. Geolines. Praha: Česká akademie věd, 2003, roč. 16, č. 1, s. 57. ISSN 1210-9606.
 222. 2002

 223. TOMEK, Čestmír, Ondřej BÁBEK, Rostislav MELICHAR a Jiří KALVODA. An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, -, s. 99-100. ISSN 1210-9606.
 224. HROZA, Miroslav a Rostislav MELICHAR. Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, -, s. 35-36. ISSN 1210-9606.
 225. BAROŇ, Ivo, Václav CÍLEK, Karel KIRCHNER a Rostislav MELICHAR. Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch. In KIRCHNER, Karel a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 10-14. ISBN 80-210-2974-9.
 226. ŽELEZNÝ, Zdeněk a Rostislav MELICHAR. Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, roč. 9, -, s. 85-86. ISSN 1212-6209.
 227. DVOŘÁK, Vojtěch a Rostislav MELICHAR. Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, roč. 9, -, s. 51-54. ISSN 1212-6209.
 228. NOVOTNÝ, Roman a Rostislav MELICHAR. Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Maleonovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, -, s. 72. ISSN 1210-9606.
 229. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA, Jindřich HLADIL a Rostislav MELICHAR. Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequence along the western margin of the Brno batholith: a need of interdisciplinary approach. Bulletin of the Czech Geological Survey. Prague, 2002, roč. 77, č. 3, s. 201-214. ISSN 1210-3527.
 230. DVOŘÁK, Vojtěch a Rostislav MELICHAR. Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, -, s. 19-20. ISSN 1210-9606.
 231. DVOŘÁK, Vojtěch a Rostislav MELICHAR. Tektonika severní části Moravského krasu. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 12-13.
 232. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tektonika výskytu devonu u Adamova. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 29-30.
 233. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tektonika výskytu devonu u Adamova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, roč. 9, -, s. 57-61. ISSN 1212-6209.
 234. MELICHAR, Rostislav. Visualization of Paleostress Analysis. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, -, s. 65-66. ISSN 1210-9606.
 235. MELICHAR, Rostislav a Miroslav HROZA. Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, roč. 9, -, s. 93-95. ISSN 1212-6209.
 236. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. 3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, -, s. 79-80. ISSN 1210-9606.
 237. 2001

 238. MELICHAR, Rostislav. Kdy našli ss. Konstantin-Cyril a Metoděj ostatky s. Klimenta? - Pokus o odpověď z pohledu přírodovědce. In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2001. s. 31-43. ISBN 80-86276-07-4.
 239. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 4. Edited by Rostislav Melichar - Vladimíra Jašková. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 2001. 140 s. ISBN 80-86276-03-1.
 240. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA, Eva FRANCŮ a Rostislav MELICHAR. Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2001, roč. 52, č. 5, s. 263-274. ISSN 1335-0552.
 241. MELICHAR, Rostislav. Vyhodnocení tektoniky z území Vaneč-Ocmanice a okolí. 2001. [6] l., [3.
 242. ŠPAČEK, Petr, Rostislav MELICHAR, Jiří KALVODA a Eva FRANCŮ. Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika. Geologicé výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: Masaryk University, 2001, roč. 8, č. 1, s. 55-60. ISSN 1212-6209.
 243. 2000

 244. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Miroslava GREGEROVÁ. Brněnský masiv. In Geologie Brna a okolí. Brno: Český geologický ústav, 2000. s. 14-17. ISBN 80-7075-416-8.
 245. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Calcite mylonites of SW Brunovistulicum. Geolines. Praha: GÚ AV ČR, 2000, roč. 10, -, s. 68-69. ISSN 1210-9606.
 246. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Calcite mylonites of SW Brunovistulicum. Geolines. Praha: GÚ AV ČR, 2000, roč. 10, č. 4, s. 68-69. ISSN 1210-9606.
 247. MELICHAR, Rostislav. Přehled výskytů karbonátových nerostných surovin Ukrajiny a perspektivy jejich možného cementářského využití. 2000. 120 s., 11.
 248. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 3. Edited by Rostislav Melichar - Vladimíra Jašková. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 2000. 164 s. ISBN 80-86276-03-1.
 249. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Tectonization of the basement in the western part of Moravosilezian region (Bohemian Massif). Journal of Czech Geological Survey. Praha: CGU Praha, 2000, roč. 45, 3-4, s. 263-264.
 250. ŠPAČEK, Petr, Rostislav MELICHAR a Jiří KALVODA. Tectonization of the basement in the western part of Moravosilezian region (Bohemian Massif). Journal of Czech Geol.Society. Praha: Czech Geological Society, 2000, roč. 45, 3-4, s. 263-264. ISSN 0008-7378.
 251. 1999

 252. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Deformation o inhomogeneous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhanlung, 1999, Vol. 11, No. 1, s. 217. ISSN 0935-123X.
 253. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Excursion Guide. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, roč. 8, -, s. 79-94. ISSN 1210-9606.
 254. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Excursion Guide. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 79-94. ISSN 1210-9606.
 255. BURIÁNKOVÁ, Kristýna, Pavel HANŽL, Stanislav MAZUR, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Geochemistry of the Doboszowice Orthogneisses and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 11-12. ISSN 1210-9606.
 256. MELICHAR, Rostislav a Marek SLOBODNÍK. Hřebenáč. Geolines. Praha: AV ČR, 1999, roč. 8, -, s. 92-93. ISSN 1210-9606.
 257. CHADIMA, Martin a Rostislav MELICHAR. Magnetická susceptibilita kulmských drob a břidlic střední části Drahanské vrchoviny. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 1999, roč. 2, č. 1, s. 25-32. ISSN 8086276236.
 258. BURIÁNEK, David a Rostislav MELICHAR. Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 6, -, s. 105-106. ISSN 1212-6209.
 259. KALVODA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Paleozoic sediments of the Drahany Upland. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 1999, roč. 8, -, s. 88-90. ISSN 1210-9606.
 260. MELICHAR, Rostislav a Jindřich HLADIL. Restored and new evidence for early Variscan nappe structures in central Bohemia. Terra Nostra. Köln: A. Wegener Stiftung, 1999, roč. 99, č. 1, s. 147-148. ISSN 0946-8978.
 261. MELICHAR, Rostislav a Jindřich HLADIL. Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia). Geolines. Praha: GÚ AV ČR, 1999, roč. 8, -, s. 48-50. ISSN 1210-9606.
 262. CHADIMA, Martin a Rostislav MELICHAR. Structural investigation of the Paleozoic of the Drahany Upland, Moravia. Geolines. Praha: GÚ AV ČR, 1999, roč. 8, -, s. 12-13. ISSN 1210-9606.
 263. CHADIMA, M. a Rostislav MELICHAR. Structural investigation of the Paleozoic of the Drahany Upland, Moravia. Geolines. Praha, 1999, roč. 8, -, s. 12. ISSN 1210-960.
 264. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 1999, roč. 8, -, s. 63. ISSN 1210-9606.
 265. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif. Geolines. Praha: Institute of Geology, AS CR, 1999, Vol. 8, -, s. 63. ISSN 1210-9606.
 266. HLADIL, Jindřich, Rostislav MELICHAR, Jiří OTAVA, Arnošt GALLE, Miroslav KRS, Otakar MAN, Petr PRUNER, Petr ČEJCHAN a Petr OREL. The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehensoin of the Original Context. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologischen Bundesanstalt, 1999, roč. 54, -, s. 27-47. ISSN 0016-7800.
 267. HLADIL, Jindřich a Rostislav MELICHAR. Two explanation of curvature in Variscan orogen of Moravia: Terrane segmentation with clockwise rotation vs. strong effect of the Moravian shear zone. Terra Nostra. Köln: A. Wegener Stiftung, 1999, roč. 99, č. 1, s. 106-107. ISSN 0964-8978.
 268. MELICHAR, Rostislav. Výsledky nového geologického mapování paleozoika na Drahanské vrchovině. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 1999, roč. 2, -, s. 81-84. ISSN 8086276236.
 269. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Výzkum vápenců při východním okraji boskovické brázdy. In Moravskoslezské paleozoikum 1999. Sborník abstraktů a program konference. Brno: Katedry geologických věd PřF MU, 1999. s. 15.
 270. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji Boskovické brázdy. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1999, roč. 1999, -, s. 97-99. ISSN 1212-6209.
 271. 1998

 272. HANŽL, P., J. MAZUR, R. MELICHAR, K. BURIÁNKOVÁ a J. LEICHMANN. Geochemistry of the Doboszowice orthogneiss and its correlation with rocks of the Silesicum and Moravicum. Polsk. Towarz. Min., Prac. Spec. Warszawa: War., 1998, roč. 11, č. 1, s. 100-103.
 273. MELICHAR, Rostislav a Martin SYNEK. Historie objevení a průzkmu siluru a devonu repešského pruhu na Drahanské vrchovině v okolí Stínavy a Ptení. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 1998, roč. 1, -, s. 25-38. ISSN 8086276236.
 274. MELICHAR, Rostislav. Názory profesorů Kettnera a Zapletala na geologickou stavbu Drahanské vrchoviny ve světle nových výzkumů. In Moravskoslezské paleozoikum 1998, abstrakta přednášek. Brno: KGP PřF MU Brno, 1998.
 275. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Sv. 1, : sborník prací ke 100. výročí založení Klubu přírodovědeckého v Prostějově. Edited by Rostislav Melichar - Vladimíra Jašková. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1998. 144 s. ISBN 80-900-106-9-5.
 276. HANŽL, Pavel a Rostislav MELICHAR. Srovnání tonalitů a amfibolitů v zábřežském a poličském krystaliniku. In Moravskoslezské paleozoikum-abstrakta referátů. Brno: MU, ČGÚ a ČGS Brno, 1998.
 277. CHADIMA, Martin a Rostislav MELICHAR. Tectonic position of the pre-flysh sequence in the Central Part of the Drahany Upland. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 1998, roč. 6, -, s. 29. ISSN 1210-9606.
 278. CHADIMA, M. a R. MELICHAR. Tektonika paleozoika střední části Drahanské vrchoviny. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 1998, roč. 1, -, s. 39-46. ISSN 8086276236.
 279. HANŽL, P. a R. MELICHAR. The Brno Massif: a Section through an Active Continental Margin. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 1998, roč. 6, -, s. 19. ISSN 1210-9606.
 280. MELICHAR, R. The Problem of the Svratka Anticline. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1998, roč. 6, -, s. 44-45. ISSN 1210-9606.
 281. 1997

 282. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Manuel SINTUBIN a Rostislav MELICHAR. Geometrical analysis of synkinematic calcite veins in the Variscan front complex: examples from the Statte-Flémalle anticline (Belgium). Aardk. Mededel. Leuven (Belgium): K.U.Leuven, 1997, roč. 8, -, s. 169-172. ISSN 0250-7803.
 283. MELICHAR, R. Jaroslav Weiss. In Folia Historica. Brno: Folia Historica, 1997. s. 50-53. 61. ISBN 80-210-1626-4.
 284. MELICHAR, R. a P. HANŽL. Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units. Journal of the Czech. Geol. Soc. Praha: Czech.geol.soc., 1997, roč. 42, -, s. 64. ISSN 1210-8197.
 285. MELICHAR, Rostislav a Jiří KALVODA. Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu. In II. seminář České tektonické skupiny. 1997. s. 51-52.
 286. HANŽL, P. a R. MELICHAR. The Brno Massif: a Section through the Active Continental Margin or Composed Terrane? Krystalinikum. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, roč. 23, -, s. 33-58. ISSN 0454-5524.
 287. HANŽL, Pavel a Rostislav MELICHAR. The Brno Massif: Variscan Reactivation of a Cadomian Active Continental Margin. Journal of Czech Geological Society. Praha: Česká geologická společnost, 1997, roč. 42, č. 3, s. 56. ISSN 1210-8197.
 288. 1996

 289. STŘÍŽ, R. a R. MELICHAR. Akumulace granátu v povodí řeky Svratky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1996, roč. 1995, -, s. 171-173.
 290. CHADIMA, Martin a Rostislav MELICHAR. Can Namurian-A be found in the Drahanská vrchovina Upland?Muze byt namur A na Drahanske vrchovine? Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, -, s. 95-97. ISSN 80-210-1440-7.
 291. MELICHAR, R. a M. CHADIMA. Může být namur-A na Drahanské vrchovině? Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1996, roč. 1995, -, s. 95-97.
 292. KALVODA, J., R. MELICHAR, M. CHOROŠ, P. ŠPAČEK, A. MALOVANÁ a P. ROUPEC. Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 1995. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1996, roč. 3, -, s. 100-102.
 293. SLAVIK, L. a R. MELICHAR. Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1996, roč. 1995, -, s. 120-122.
 294. 1995

 295. MELICHAR, R. a P. ŠPAČEK. Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1995, roč. 1994, -, s. 98-100.
 296. KALVODA, J., R. MELICHAR a O. BÁBEK. Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 1994. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1995, roč. 2, -, s. 40-42.
 297. MELICHAR, R. Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1995, roč. 1994, -, s. 94-95.
 298. MELICHAR, R. Tektonický význam boskovické brázdy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1995, roč. 1994, -, s. 64-66.
 299. HANŽL, P., A. PŘICHYSTAL a R. MELICHAR. The Brno massif: volcanites of the northern part of the metabasite zone. Acta Univ. Palack. Olom., Geol. 34. Olomouc: Palackého univerzita, 1995, roč. 1995, -, s. 75-82. ISSN 1212-2025.
 300. MELICHAR, R. a P. HANŽL. Variské deformační zóny brněnského masivu. In Prouchové zóny v zemské kůře a jejich projevy nad povrchem, Referáty. Praha: ČGÚ Praha, 1995. s. 93-100.
 301. MELICHAR, R. Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českémo masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1995, roč. 1994, -, s. 96-97.
 302. NĚMČOK, Michal, Rostislav MELICHAR, František MARKO, Ján MADARÁS a Štefan HODÁŇ. Základy štruktúrnej geológie. 1. vydání. Bratislava: Mineralia Slovaca, 1995. 170 s. ISBN 80-967018-3-5.
 303. MELICHAR, Rostislav. Zpráva o drobně-tektonickém výzkumu okolí Věžné. 1995. [19] l.
 304. 1994

 305. MELICHAR, R. a P. ROUPEC. Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1993, -, s. 90-91. ISSN 8021009632.
 306. MELICHAR, R. Přehled geologických výzkumů poličského a svrateckého krystalinika. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírod. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1994, roč. 11, -, s. 27-73. ISSN 6505-8228.
 307. MELICHAR, R. a M. JANOŠKA. Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1993, -, s. 89-90. ISSN 8021009632.
 308. MELICHAR, R. a Z. BUČEK. Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1993, -, s. 45-46. ISSN 8021009632.
 309. 1992

 310. MELICHAR, Rostislav. Přehled geologických výzkumů poličského a svrateckého krystalinika. 1992. 91 l.
 311. 1991

 312. MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7.
 313. 1987

 314. Vysvětlující text k základní geologické mapě 1:10 000 na listech 24-31-21 Studenec, 24-31-16 Pozďatín. Edited by Jaroslav Weiss - Libuše Češková - Rostislav Melichar. 1987. 26 l. + 3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2021 21:44