Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SEMERÁD, Lukáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, N. PODSTAVKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Zuzana MRKVOVÁ, Jakub VOLDŘICH, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, A. FOLTA, Marek BORSKÝ, Marie JAROŠOVÁ a Jiří MAYER. Hodnocení minimální zbytkové choroby u nemocných s De Novo akutní myeloidní leukemií léčených kombinovanou terapií Azacitidine a Venetoclax. In XXXV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a Hematologie Dnes. 2023.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, H. KLAMOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, M. KARAS, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, I. SKOUMALOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, C. ŠÁLEK, D. BUFFA, J. VOGLOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, A. FOLTA, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Je vysazení TKI po předchozí dvoustupňové redukci jejich dávky úspěšné a bezpečné? Aktuální stav celonárodní studie HALF u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. In XXXV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a Hematologie Dnes. 2023.

  2022

  1. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Anežka KVETKOVÁ, Edgar FABER, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Libor STEJSKAL, M. KARAS, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, I. SKOUMALOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chornickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky. In CZECRIN 2022. 2022.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Anežka KVETKOVÁ, Edgar FABER, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Libor STEJSKAL, M. KARAS, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, K. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, Ivana SKOUMALOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky. In XXXIV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a hematologie dnes (2022). 2022.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Edgar FABER, Lukáš STEJSKAL, Michal KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, O. VIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Prospective multi-centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 22. Pražské hematologické dny Hematologie 2022, Praha. 2022.
  4. VIČAR, Petr, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marta KREJČÍ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Natália PODSTAVKOVÁ, Petra DIVÁCKÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, K. KAMARÁDOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami - kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 28, č. 1, s. 38-45. ISSN 1213-5763. doi:10.48095/cctahd2022prolekare.cz5.
  5. CHRÁST, Lukáš, Anna FIDRICHOVÁ, Lenka BRYJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Daniela POKRIVČÁKOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Luděk POUR, Martin ŠTORK, Jana KOTAŠKOVÁ a Marie JAROŠOVÁ. Komplexní analýza nádorového genomu pacientů s mnohočetným myelomem. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetická konference, Praha. 2022.
  6. POPPOVÁ, Lucie, Šárka PAVLOVÁ, Beatriz GONZALEZ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Gabrijela DUMBOVIC, Pavlína JANOVSKÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Anna PANOVSKÁ, Lucie BEZDĚKOVÁ, Stanislava MAŠLEJOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Marcela KRZYŽÁNKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER, Vítězslav BRYJA, Sergio ALONSO a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Memory B-cell like chronic lymphocytic leukaemia is associated with specific methylation profile of WNT5A promoter and undetectable expression of WNT5A gene. Epigenetics. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2022, roč. 17, č. 12, s. 1628-1635. ISSN 1559-2294. doi:10.1080/15592294.2022.2050004.
  7. JAROŠOVÁ, Marie, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Lenka BRYJOVÁ, Anna FIDRICHOVÁ, Kateřina ČÁBELOVÁ, Michaela BOHÚNOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Současná role cytogenomiky v diagnostice a prognostické stratifikaci hematologických malignit. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetická konference, Praha. 2022.

  2021

  1. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA a Jiří MAYER. Efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors’ discontinuation after twostep dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia – a prospective multi-centre phase II clinical trial (HALF). In 23rd Annual John Goldman E-Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, ESHCML2021. 2021.
  2. ŠEDA, Václav, Eva VOJÁČKOVÁ, Laura ONDRIŠOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Sonali SHARMA, Tomáš LOJA, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Daniel ZICHA, Marie KUDLIČKOVÁ PEŠKOVÁ, Jan KŘIVÁNEK, Květoslava MATULOVÁ, Leoš KŘEN, V. BENES, Markéta LITZMANOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Jan VERNER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Z. TAN, S.X. ZHANG, Michael DOUBEK, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. FoxO1-GAB1 axis regulates homing capacity and tonic AKT activity in chronic lymphocytic leukemia. Blood. Washington DC, USA: American Society of Hematology, 2021, roč. 138, č. 9, s. 758-772. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood.2020008101.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Half: A prospective Multi-Centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors' discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 63rd ASH Annual Meeting and Exposition in Blood. 2021. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2021-146221.
  4. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – první výsledky. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
  5. FABER, Edgar, Daniela ŽÁČKOVÁ, Libor STEJSKAL, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, M. KARAS, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, I. SKOUMALOVÁ, J. VOGLOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Národní klinická studie fáze 2 s postupným vysazováním inhibitorů tyrosinové kinázy (TKI) u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) – průběžné výsledky. In X. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni v Interná medicína. 2021.
  6. SHARMA, Sonali, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Eva HOFERKOVÁ, Daniel FILIP, Laura ONDRIŠOVÁ, Veronika ŠANDOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Pedro FARIA ZENI, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, K. LISKOVA, Leoš KŘEN, Andrea JANÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, S. FERNANDES, M. SHEHATA, L. RASSENTI, U. JAEGER, Michael DOUBEK, M. DAVIDS, J. BROWN, Jiří MAYER, T. KIPPS a Marek MRÁZ. Ibrutinib Blocks CD40 Signalling in CLL in Vivo by Reducing TRAF4 Levels. In XIX International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL). 2021.
  7. SHARMA, Sonali, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Eva VOJÁČKOVÁ, Daniel FILIP, Laura ONDRIŠOVÁ, Veronika ŠANDOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Pedro FARIA ZENI, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Květoslava LIŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Andrea JANÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Stacey M. FERNANDES, Medhat SHEHATA, Laura Z. RASSENTI, Ulrich JAEGER, Michael DOUBEK, Matthew S. DAVIDS, Jennifer R. BROWN, Jiří MAYER, Thomas J. KIPPS a Marek MRÁZ. miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2021, roč. 137, č. 18, s. 2481-2494. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood.2020005627.
  8. SHARMA, Sonali, Václav ŠEDA, E. VOJÁČKOVÁ, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Daniel FILIP, Laura ONDRIŠOVÁ, Veronika ŠANDOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Pedro FARIA ZENI, Marek BORSKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. SHEHATA, L. RASSENTI, U. JAEGER, M DOUBEK, M. DAVIDS, J. BROWN, Jiří MAYER, T. KIPPS a Marek MRÁZ. miR-29-TRAF4 axis is a novel regulator of CD40 signaling in malignant B cells. In AACR Annual Meeting. 2021.
  9. BORSKÝ, Marek, Viera HRABČÁKOVÁ, Jitka NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Petr MULLER, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Marek MRÁZ. Rituximab induces rapid blood repopulation by CLL cells mediated through their release from immune niches and complement exhaustion. Leukemia Research. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 111, December 2021, s. 1-11. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2021.106684.

  2019

  1. BOUDNÝ, Miroslav, PrashantKumar KHIRSARIYA, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. ATR-CHK1 signaling is active and targetable in quiescent CLL cells. In 24th European Hematology Association Cogress, Amsterdam, Nizozemsko in HemaSpehere. 2019.
  2. MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Gabriela, Veronika ŠANDOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. CD20 in the context of microenvironmental interactions of malignant B cells: Implications for targeted therapy. In XXV. Pařízkovy dny, Ostrava. 2019.
  3. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Jana ČERNÁ, Alexandra OLTOVÁ, Václav ŠEDA, Marek MRÁZ, Josef JAROŠ, Zuzana JAŠKOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Karel SOUČEK, Stanislav DRÁPELA, Marie KAŠPÁRKOVÁ, Jiří MAYER, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Novel CHK1 inhibitor MU380 exhibits significant single-agent activity in TP53-mutated chronic lymphocytic leukemia cells. Haematologica. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION, 2019, roč. 104, č. 12, s. 2443-2455. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2018.203430.
  4. BORSKÝ, Marek, Viera HRABČÁKOVÁ, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Marek MRÁZ a Martin TRBUŠEK. Peripheral blood of CLL patients is repopulated with complement resistant malignant cells one day after rituximab infusion: possible implications for subsequent chemotherapy. In 10th International Conference Analytical Cytometry, Hotel Jizerka, Seč-Ústupky. 2019.
  5. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Jana ČERNÁ, Václav ŠEDA, Marek MRÁZ, Alexandra OLTOVÁ, J. JAROŠ, Zuzana JAŠKOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Potenciál inhibice proteinu checkpoint kinase 1 u chronické lymfocytární leukémie s mutacemi v genu TP53. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
  6. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Jana ČERNÁ, Marek MRÁZ, Václav ŠEDA, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Potenciál inhibice proteinu CHK1 u chronické lymfocytární leukemie s mutacemi v genu TP53. In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
  7. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, B. GONZALEZ, Karla PLEVOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Karol PÁL, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Helena OLBERTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, PAVLOVÁ, S ALONSO, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Promoter Methylation of ROR1 Ligand WNT5A associates with Its Expression in Chronic Lymphocytic Leukemia. In XIX. Interdisciplinary meeting of young life scientists in Czech Chemical Society Symposium Series. 2019.

  2018

  1. PAVLASOVÁ, Gabriela, Veronika SVOBODOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, J. NOVOTNÁ, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. CD20 is a direct regulator of B-cell receptor signaling in the microenvironment of chronic lymphocytic leukemia. 2018.
  2. MRÁZ, Marek, Gabriela PAVLASOVÁ, Veronika SVOBODOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. CD20 reguluje signalizaci přes B-buněčný receptor v mikroprostředí chronické lymfocytární leukémie. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
  3. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Veronika SVOBODOVÁ, Jan OPPELT, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Jitka NOVOTNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Eva VOJÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. CD20 supports BCR signaling in an intra clonal aggressive chronic lymphocytic leukemia subpopulation of cells and rituximab primarily targets these BCR proficient B cells in vivo. In AACR Annual Meeting Chicago Illinois USA. 2018.
  4. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, A. BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetic aberrations and progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based chemoimmunotherapy (FCR/BR): clinical practice experience. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
  5. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetické aberace a doba do progrese onemocnění u pacientů s CLL léčených režimy FCR nebo BR v 1. linii. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
  6. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Marek MRÁZ, Alexandra OLTOVÁ, Zuzana JAŠKOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Inovativní inhibitor proteinu CHK1 indukuje apoptózu u buněk chronické lymfocytární leukémie s mutacemi v genu TP53. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
  7. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Marek BORSKÝ, Vasileios BIKOS, Jitka MALČÍKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multiple productive IGH rearrangements denote oligoclonality even in immunophenotypically monoclonal CLL. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 1, s. 234-236. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2017.274.
  8. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, B. GONZALEZ, Karla PLEVOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Karol PÁL, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, G. DUMBOVIC, J. BIAYNA, JM. MORENO, CM MORALEDA, S. JANSEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, S. ALONSO, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Promoter methylation of ROR1 ligand WNT5A associates with its expression in CLL. In CEITEC PHD and POSTDOC RETREAT 2018, Telč. 2018.
  9. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Veronika ŠANDOVÁ, Jan OPPELT, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Jitka NOVOTNÁ, Václav ŠEDA, Miloslava FOJTOVÁ, Jiří FAJKUS, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. Rituximab primarily targets an intra-clonal BCR signaling proficient CLL subpopulation characterized by high CD20 levels. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 9, s. 2028-2031. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-018-0211-0.
  10. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Jana ČERNÁ, Marek MRÁZ, Alexandra OLTOVÁ, Zuzana JAŠKOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Selective CHK1 inhibitor MU380 exhibits single-agent activity against chronic lymphocytic leukemia cells with TP53 mutations. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
  11. BORSKÝ, Marek, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Uvolnění buněk chronické lymfocytární leukemie z lymfatického systému do periferie po aplikaci rituximabu. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
  12. BORSKÝ, Marek. Vyplavení B lymfocytů z uzlin do periferie po podání rituximabu pacientům s CLL. In 20. ročník odborného semináře I.T.A. – Intertact s.r.o., Praha. 2018.

  2017

  1. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Veronika SVOBODOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Kateřina ČERNÁ, Václav ŠEDA, Jitka NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. BCR signalling proficient chronic lymphocytic leukaemia cells are prone to rituximab mediated elimination in vivo. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica 2017. 2017.
  2. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Dopad rekurentních mutací na dobu do progrese po terapiích zahrnujících rituximab v 1. linii u pacientů s CLL. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
  3. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of recurrent mutations on progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based regimens. In 22nd congress of EHA, Madrid, Španělsko, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
  4. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, Marek BORSKÝ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Potenciál inhibice proteinu Chk1 u chronické lymfocytární leukémie s mutacemi v genu TP53. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
  5. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, B. GONZALEZ, Karla PLEVOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Karol PÁL, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Helena OLBERTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, S. ALONSO, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Promoter methylation of ROR ligand WNTA associates with its expression in chronic lymphocytic leukemia. In 3rd International Conference on New Concepts in Lymphoid Malignancies: Focus on CLL and Indolent Lymphoma. 2017.
  6. BORSKÝ, Marek, Jitka NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Rituximab-mediated release of CLL cells from lymph nodes to periphery: use of CD62L molecule as a marker. In International Conference Analytical Cytometry IX, Praha. 2017.

  2016

  1. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza jednotlivých buněk CLL pacientů se souběžnými mutacemi p53 a NOTCH1. In Plenární zasedání ČSCLL, Praha, březen 2016. 2016.
  2. JANOVSKÁ, Pavlína, Lucie POPPOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Martin BĚHAL, Markéta KAUCKÁ, Petra OVESNÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Marek BORSKÝ, Olga STEHLÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Michaela MÁCHALOVÁ, Sivasubramanian BASKAR, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Autocrine Signaling by Wnt-5a Deregulates Chemotaxis of Leukemic Cells and Predicts Clinical Outcome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical cancer research. USA, 2016, roč. 22, č. 2, s. 459-469. ISSN 1078-0432. doi:10.1158/1078-0432.CCR-15-0154.
  3. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Lenka RADOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jana FIGULOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Decreased expression of WNT3, a canonical Wnt pathway ligand is frequent in chronic lymphocytic leukemia progression and identifies patients with short treatment-free survival in mutated IGHV. In Haematologica (2016); 101(s1): 423-424. (21st Congress of the EHA). 2016.
  4. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Lenka RADOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jana FIGULOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michaela MÁCHALOVÁ, Milan URÍK, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Decreased WNT3 expression in chronic lymphocytic leukaemia is a hallmark of disease progression and identifies patients with worse prognosis in the subgroup with mutated IGHV. British journal of haematology. Wiley-Blackwell, 2016, roč. 175, č. 5, s. 851-859. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.14312.
  5. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, JR. BROWN, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. Exprese CD20 je regulována interakcí CLL buněk s mikroprostředím a rituximab preferenčně eliminuje maligní B buňky s vysoce aktivní signalizací přes B‐buněčný receptor. In 17. Pražský hematologický den. 2016.
  6. ZEMANOVÁ, Jana, Ondřej HYLSE, Jana COLLAKOVA, Pavel VESELY, Alexandra OLTOVÁ, Marek BORSKÝ, Kristína ZÁPRAŽNÁ, Marie KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, Jan VERNER, Jiri KOHOUTEK, Marta DZIMKOVA, Vítězslav BRYJA, Zuzana JAŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Chk1 inhibition significantly potentiates activity of nucleoside analogs in TP53-mutated B-lymphoid cells. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 38, s. 62091-62106. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.11388.
  7. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. Ibrutinib inhibits CD20 up-regulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 axis. In Haematologica (2016); 101(s1): 47 (21st Congress of the EHA, Dánsko). 2016.
  8. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. Ibrutinib inhibits CD20 up-regulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 AXIS. In XXX. Olomoucké hematologické dny. 2016.
  9. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Raffaele CALOGERO, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Matthew S. DAVIDS, Thomas J. KIPPS, Jennifer R. BROWN a Marek MRÁZ. Ibrutinib inhibits CD20 upregulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 axis. Blood. Washington DC, USA: American Society of Hematology, 2016, roč. 128, č. 12, s. 1609-1613. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2016-04-709519.
  10. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, J. BROWN, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. Interakce B lymfocytů s mikroprostředím vedou ke zvýšené expresi CD20 přes aktivaci dráhy CXCR4/SDF-1: význam pro léčbu pacientů s B buněčnou leukémií. In XVI. mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků (Czech Chemical Society Symposium Series (2016); 14(2): 77-78). 2016.
  11. CHOVANCOVÁ, Jana, Viera HRABČÁKOVÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Michael DOUBEK. Nová kombinace antigenů vhodná pro sledování minimální reziduální nemoci u vlasatobuněčné leukemie metodou průtokové cytometrie. In XXX. Olomoucké hematologické dny. 2016.
  12. ČULEN, Martin, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Filip RÁZGA, Jiri SMEJKAL, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Irina SADOVNIK, Gregor EISENWORT, Harald HERRMANN, Peter VALENT, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Quantitative assessment of the CD26+leukemic stem cell compartment in chronic myeloid leukemia: Patient-subgroups, prognostic impact, and technical aspects. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 22, s. 33016-33024. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.9108.
  13. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Eva VOJÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. Rituximab preferentially eliminates BCR signaling proficient chronic lymphocytic leukemia B cells In Vivo. In Blood (2016); s. 2030. (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
  14. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena KOČKOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Boris TICHÝ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis of clonality in chronic lymphocytic leukemia patients with multiple immunoglobulin gene rearrangement. In 12th International Congress of Cell Biology, Praha, červenec 2016. 2016.
  15. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek BORSKÝ, Helena KOČKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium klonální kompozice chronické lymfocytární leukemie s vícečetnými imunoglobulinovými přestavbami na úrovni jednotlivých buněk. In XL.brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S118). 2016.
  16. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. The expression of CD20 on malignant B cells is regulated by chemokine signaling through the CXCR4/SDF1 axis: implications for targeting the microenvironmental interactions. In Cancer Research (2016); 76 (14S): 3291 (AACR Annual Meeting; New Orleans, USA). 2016.

  2015

  1. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA, M. HAVELKA, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. B cell surface molecules expression changes during in-vitro standard cultivation and thein impact on anti-CD20 antibodies efficacy – room for interlaboratory variability. In V4 International Conference Analytical Cytometry VIII. 2015.
  2. ČULEN, Martin, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. CD26 antigen is specific for leukemic stem cells in chronic myeloid leukemia and distinguishes patient groups with different ratios of leukemic and healthy stem cells. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
  3. JEŽ, Michal, Gabriela PAVLASOVÁ, Veronika KRMESKÁ, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. Focal adhesion kinase regulation and expression in malignant B cells. In CEITEC PHD Retreat. 2015.
  4. ZEMANOVÁ, Jana, Kamil PARUCH, Lumír KREJČÍ, Karel SOUČEK, Ondřej HYLSE, Miroslav BOUDNÝ, Marek BORSKÝ, Jitka OSIČKOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Chronic lymphocytic leukemia cells are highly susceptible to direct inhibition of checkpoint kinase. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
  5. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, JR. BROWN a Marek MRÁZ. Interakce buněk CLL s mikroprostředím vede ke zvýšené expresi CD20 přes chemokinovou dráhu CXCR4/SDF-1: Implikace pro léčbu anti-CD20 protilátkami a BCR-inhibitory. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015.
  6. PAVLASOVÁ, Gabriela, Václav ŠEDA, Marek BORSKÝ, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. Microenvironmental interactions up-regulate CD20 expression in CLL B cells through the CXCR4/SDF-1 axis: implications for CD20-targeting antibodies and the use of BCR-inhibitors in combination. In ASH in Blood,. 2015.
  7. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a MRÁZ. Microenvironmental interactions up-regulate CD20 expressionin CLL B cells, but confer resistance to rituximab. In XVI. International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia, Sydney, Austrálie. 2015.
  8. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek BORSKÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam NOTCH1 murací u chronické lymfocytární leukemie. In Kaprasův den, Praha. 2015.
  9. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek BORSKÝ, Boris TICHÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Průkaz oligoklonální chronické lymfocytární leukémie u případů s jedinou fenotypově homogenní populací dle průtokové cytometrie - studie na úrovni jednotlivých buněk. In XXX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015.
  10. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena KOČKOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Boris TICHÝ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis of IG genes in CLL: Cases with multiple IGH rearrangements are constituted of several independent clones even when indistinguishable by flow cytometry. In 57th ASH Annual Meeting. 2015.
  11. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis proves the coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 57th ASH Annual Meeting in Blood. 2015.
  12. HLOŽKOVÁ, Michaela, Marek BORSKÝ, Barbara KANTOROVÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Zvýšená rezistence buněk chronické lymfocytární leukémie s mutací v genu NOTCH1 na ofatumumab in vitro. In 6. Pražský hematologický den. 2015.

  2014

  1. MUSILOVÁ, Milena, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martin ČULEN, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. BCR-ABL1 kinase domain mutational analysis of CD34+ stem/progenitor cells in newly diagnosed CML patients by next-generation sequencing. American Journal of Hematology. Wiley-Blackwell, 2014, roč. 89, č. 10, s. 1016-1017. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23794.
  2. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Marek BORSKÝ, Vasileios BIKOS, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Co všechno nám mohou napovědět imunoglobulinové geny u chronické lymfatické leukémie. In ČSAC, B-klub. 2014.
  3. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Tomáš LOJA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Detecting minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukemia using 8-color flow cytometry protocol in routine hematological practice. International Journal of Laboratory Hematology. Hoboken (USA): Blackwell Scientific Publications, 2014, roč. 36, č. 2, s. 165-171. ISSN 1751-5521. doi:10.1111/ijlh.12149.
  4. POTĚŠIL, David, Stanislav STEJSKAL, Marek BORSKÝ, Pavel ŠIMARA, Martina HAVELKOVÁ, Filip RÁZGA, Irena KRONTORÁD KOUTNÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Zdeněk RÁČIL a Zbyněk ZDRÁHAL. Determination of Imatinib in the Blood Cells of Chronic Myelogenous Leukemia Patients by Ion-Trap Mass Spectrometry. Analytical Letters. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2014, roč. 47, č. 6, s. 944-957. ISSN 0003-2719. doi:10.1080/00032719.2013.860538.
  5. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Marek BORSKÝ, Zuzana JAŠKOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin ŠRÁMEK, Michael DOUBEK, Tomáš LOJA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Distinct in vitro sensitivity of p53-mutated and ATM-mutated chronic lymphocytic leukemia cells to ofatumumab and rituximab. Experimental Hematology. New York: Elsevier Science Inc, 2014, roč. 42, č. 10, s. 867-874. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2014.06.003.
  6. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA a Michael DOUBEK. Gentické aberace v B-lymfocytu chronické lymfocytární leukémie - vznik, selekce a dopad na terapii. In ČSAC, B-klub. 2014.
  7. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostic impact of NOTCH1 hotspot mutation in TP53-mutated patients with chronic lymphocytic leukemia. In 56th ASH Annual Meeting and Exposition, USA. 2014.
  8. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Petra MAZANCOVÁ, Milena MUSILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Prospective analysis of low-level BCR-ABL1 T315I mutation in CD34+ cells of patients with de novo chronic myeloid leukemia. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2014, roč. 55, č. 8, s. 1915-1917. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.842988.
  9. PLEVOVÁ, Karla, Kamila BRÁZDILOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Karol PÁL, Filip PARDY, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Significance of genomic abnormalities in evolution of biclonal chronic lymphocytic leukemia. In Human Genome Meeting, Švýcarsko. 2014.

  2013

  1. MÁDROVÁ, Hana, Lucie POPPOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, Markéta KAUCKÁ, Marek BORSKÝ, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Vítězslav BRYJA, Šárka PAVLOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Dráha Wnt/PCP ovlivňuje kromě patogeneze chronické lymfocytární leukemie i vývoj B-lymfocytů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
  2. LOJA, Tomáš, Marek BORSKÝ, T. BERNARD a Michael DOUBEK. Expression of the stem cell marker nestin in leukemia cells. In Stem cells and cell therapy: from research to modern clinical appliacation. 2013.
  3. BORSKÝ, Marek, Veronika NÉMETHOVÁ, Filip RÁZGA, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Normal hematopoietic stem cells can be detected in newly diagnosed chronic myeloid leukemia patients and leukemic stem cells can be detected in CML patients after therapy by a multi-technique approach using antigen CD26. In International Conference Analytical Cytometry VII. 2013.
  4. BORSKÝ, Marek, Veronika NÉMETHOVÁ, Filip RÁZGA, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Surface antigen CD26 as a marker for purification of CML stem cells. In Stem cells and cell therapy: from research to modern clinical appliacation. 2013.
  5. MRÁZ, Marek, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Karla PLEVOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The origin of deletion 22q11 in chronic lymphocytic leukemia is related to the rearrangement of immunoglobulin lambda light chain locus. Leukemia Research. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, roč. 37, č. 7, s. 802-808. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.03.018.
  6. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Petra MAZANCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MUSILOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The prospective analysis of low level BCR-ABL1 T315I mutation in the CD34+ cells of de novo CML patients. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2013.
  7. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. TP53 mutations but not ATM mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to rituximab. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
  8. MÁDROVÁ, Hana, Lucie POPPOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, Markéta KAUCKÁ, Marek BORSKÝ, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Vítězslav BRYJA, Šárka PAVLOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Wnt-PCP pathway driving pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia participates on normal B-cell development. In The Student Scientific Conference on Biotechnology a Biomedicine. 2013.

  2012

  1. RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Ivana JEZISKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of Mutations in the BCR-ABL1 Kinase Domain, Using Direct Sequencing Detection of the T315I Mutation in Bone Marrow CD34+Cells of a Patient with Chronic Myelogenous Leukemia 6 Months Prior to its Emergence in Peripheral Blood. Molecular Diagnosis & Therapy. AUCKLAND: ADIS INT LTD, 2012, roč. 16, č. 3, s. 163-166. ISSN 1177-1062. doi:10.2165/11632420-000000000-00000.
  2. LOJA, Tomáš, Marek BORSKÝ, Tomáš BERNARD a Michael DOUBEK. Exprese nestinu i v nádorových buňkách hematologických malignit - leukémií a lymfomů. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. In Onkologie, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
  3. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA a Michael DOUBEK. In vitro testování účinnosti na komplementu záviské cytotoxity monoklonálních protilátek určených pro léčbu B-buněčných malignit. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie in Onkologie. 2012. ISSN 1802-4475.
  4. MRÁZ, Marek, Dáša DOLEŽALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka PAVLOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Aleš HAMPL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA-650 expression is influenced by immunoglobulin gene rearrangement and affects the biology of chronic lymphocytic leukemia. Blood. WASHINGTON: Amer Soc Hematology, 2012, roč. 119, č. 9, s. 2110-2113. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2011-11-394874.

  2011

  1. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA, Marieta IONESCU a Martin KLABUSAY. Calcium mobilization in B-cells after rituximab and anti-BCR treatments. In 6. konference Analytická cytometrie. 2011. ISBN 978-80-260-0676-3.
  2. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Double/Triple productive immunoglobulin rearrangements in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.

  2010

  1. PLEVOVÁ, Karla, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Jitka MALČÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Marek BORSKÝ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B-lymphocytes genomic analysis in chronic lymphocytic leukemia patients. In The HUGO Journal, Human genome meeting. 2010. ISSN 1877-6558.
  2. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Filip RÁZGA, Marta KREJČÍ, Jarmila KISSOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Increasing hematopoietic microchimerism is a reliable indicator of incipient AML relapse. International Journal of Laboratory Hematology. 2010, roč. 33, č. 1, 10 s. ISSN 1751-5521.
  3. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA, M. IONESCU a Martin KLABUSAY. Rituximab and calcium flux in neoplastic B-cells. In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy, Mikulov. 2010.

  2009

  1. PLEVOVÁ, Karla, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek BORSKÝ, Hana JELÍNKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza lehkého řetězce imunoglobulinu lambda u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Pražský hematologický den. 2009.
  2. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detail characterization of 22q11 deletion and mir-650 role in CLL patients. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 22, s. 507-508. ISSN 0006-4971.
  3. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672, 4 s. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.004.
  4. ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Věra NOVÁKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine. European Journal of Haematology. 2009, roč. 82, č. 2, s. 133-142. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2008.01177.x.
  5. BORSKÝ, Marek, Marieta IONESCU a Martin KLABUSAY. Sledování změn hladiny vápníku u B-lymfocytů po stimulaci imunoglobuliny. In Onkologie - V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
  6. BORSKÝ, Marek, Marieta IONESCU a Martin KLABUSAY. Three-color flow cytometric analysis of viability and apoptosis in non-fixed preparations and their morphological aspects. In Analytical cytometry V International Conference. 2009.

  2008

  1. MRÁZ, Marek, Jana KOTAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza exprese microRNA u B-chronické lymfatické leukemie. In XII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů 6.-7.2. 2008. Brno, 2008.
  2. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana OHLÍDALOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. MICROCHIMERISM - LOOK INTO THE INCIPIENT AML RELAPSE? In Haematologica-the hematology journal. 2008. ISSN 0390-6078.

  2007

  1. BORSKÝ, Marek, Lenka JURAČKOVÁ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martin KLABUSAY, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Efficient gene transfer into in-vitro cultures using the Amaxa nucleofection system and fluorescence-activated cell sorting of EGFP+ cells. In Analytical Cytometry IV. 2007. ISBN 978-80-239-9591-6.
  2. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Jitka KABÁTHOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Influence of Sample Purity on Gene Expression: Different Types of Separation of B-Chronic Lymphocytic Leukemia Cells. In Analytical Cytometry IV. 2007. s. 51.

  2006

  1. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi. In XX. olomoucké hematologické dny. 2006. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. s. 65. ISBN 80-7346-065-3.
  2. MAYER, Jiří, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Detection of molecular relapse of AML by very frequent quantitative monitoring of different molecular markers (Fusion transcripts and WTI) in different compartments (peripheral blood, bone marrow, and selected CD34+bone marrow cells) and its treatment... 2006.
  3. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Marek BORSKÝ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. DYNAMICS OF LINEAGE-SPECIFIC CHIMERISM IN PATIENTS AFTER NON-MYELOABLATIVE HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. In 11th EHA Congress Amsterdam. 2006.
  4. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 29-30, 1 s. ISBN 80-210-3942-6.

  2005

  1. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression analysis of B-CLL cells with different IgVH status and presence or absence of 13q14 deletion. In 1st EHA scientific workshop on microarray approaches to hematologic malignancies, Carscais, Portugal. 2005.
  2. VRÁBELOVÁ, Slávka, Ondřej LETOCHA, Marek BORSKÝ a Libor KOZÁK. Molekulárně genetická analýza genu ATP7B u pacientů s Wilsonovou chorobou. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 352-352. ISSN 0008-7335.
  3. VRÁBELOVÁ, Slávka, Ondřej LETOCHA, Marek BORSKÝ a Libor KOZÁK. Mutation analysis of the ATP7B gene and genotype/phenotype correlation in 227 patients with Wilson disease. Molecular Genetics and Metabolism. 2005, roč. 86, 1-2, s. 277-285. ISSN 1096-7192.
  4. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Branislav KUSENDA, H. KOVAR a Jiří MAYER. siRNA silencing of Ewings sarcoma-derived p53 mutants results in significant expression changes of neuronal transcription factors. In 96th Annual meeting of American association for cancer research, Anaheim, USA. 2005.
  5. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Romana BORSKÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Petr DVOŘÁK a Jiří MAYER. siRNA silencing of p53 mutants derived from Ewings sarcoma. In 13th Annual congress of the European society of gene therapy, Praha. 2005.

  2004

  1. ŠTRUNCOVÁ, Soňa, Branislav KUSENDA, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Příprava siRNA a její transfekce do nádorových buněk. In XVIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 16:05