Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. IIJIMA, Akimasa, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK, Roman KULA a Markéta BÉBAROVÁ. Sildenafil affects the human Kir2.1 and Kir2.2 channels at clinically relevant concentrations: Inhibition potentiated by low Ba2+. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 14, February 2023, s. 1-10. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2023.1136272.
 2. 2022

 3. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Tomáš BÁRTA, Jiří PACHERNÍK, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Inherited arrhythmias: from gene variants to ionic channel dysfunctions. In 14th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France – new EU Members. 2022.
 4. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa CHMELÍKOVÁ, Štefan ZELENÁK, Katarzyna Anna RADASZKIEWICZ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Translational research in the field of inherited arrhythmias. In Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022. 2022.
 5. STRHÁRSKY, Tomáš, Dominika PINDJAKOVA, Jiří KOS, Lucia VRABLOVA, Pavel ŠMAK, Hana MICHNOVA, Tomáš GONĚC, Jan HOŠEK, Michal ORAVEC, Izabela JENDRZEJEWSKA, Alois ČÍŽEK a Josef JAMPILEK. Trifluoromethylcinnamanilide Michael Acceptors for Treatment of Resistant Bacterial Infections. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 23, č. 23, s. 1-22. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms232315090.
 6. 2021

 7. ŠVECOVÁ, Olga, Roman KULA, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Clinical, genetic and functional analysis of R562S-Kv7.1 mutation associated with long QT syndrome type 1. In EHRA-EWGCCE 2021. 2021. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/europace/euab116.560.
 8. ŠVECOVÁ, Olga, Roman KULA, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Dysfunkce na podkladě mutace R562S asociované se syndromem dlouhého QT typu 1. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 9. 2020

 10. ČERNA, Lucie, Zuzana BAĎO, Petra ŠALAMÚNOVÁ, Karel ŠMEJKAL, Jaroslav HANUŠ a Jan HOŠEK. Protizánětlivý potenciál kompozitů kvasinkových glukanových částic a geranylovaného flavonoidu diplakonu. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 2020, č. 69, s. 130-136. ISSN 1210-7816.
 11. LELÁKOVÁ, Veronika, Sophie BÉRAUD-DUFOUR, Jan HOŠEK, Karel ŠMEJKAL, Vilailak PRACHYAWARAKORN, Phanruethai PAILEE, Catherine WIDMANN, Jiří VÁCLAVÍK, Thierry COPPOLA, Jean MAZELLA, Nicolas BLONDEAU a Catherine HEURTEAUX. Therapeutic potential of prenylated stilbenoid macasiamenene F through its anti-inflammatory and cytoprotective effects on LPS-challenged monocytes and microglia. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2020, roč. 263, č. 263, s. 1-14. ISSN 0378-8741. doi:10.1016/j.jep.2020.113147.
 12. 2019

 13. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Functional characteristics of mutations identified in patients with long QT syndrome type 1, T309I and R562S. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
 14. BÉBAROVÁ, Markéta, Iva SYNKOVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Pavel VÍT, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Rostislav NAVRÁTIL a Tomáš NOVOTNÝ. Mutace T309I asociovaná se syndromem dlouhého QT typu 1: akumulace IKs jako mechanismus ochrany srdce proti arytmii. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.
 15. ŠVECOVÁ, Olga, Markéta BÉBAROVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Iva SYNKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. Mutation R591C associated with long QT syndrome type 1: clinical, genetic, and functional analysis. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
 16. KUSHKEVYCH, Ivan, Oľga LEŠČANOVÁ, Dani DORDEVIĆ, Simona JANČÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Monika VÍTĚZOVÁ, Leona BUŇKOVÁ a Lorenzo DRAGO. The Sulfate-Reducing Microbial Communities and Meta-Analysis of Their Occurrence during Diseases of Small–Large Intestine Axis. Journal of Clinical Medicine. BASEL: MDPI, 2019, roč. 8, č. 10, s. 1-12. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm8101656.
 17. 2018

 18. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Functional analysis of mutant IKs channels associated with long QT syndrome type 1. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France - New EU Members. 2018.
 19. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Functional analysis of T309I and R562S mutations associated with long QT syndrome type 1. In 42nd Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2018.
 20. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Funkční analýza mutací asociovaných se syndromem dlouhého QT typu 1: význam konfokální mikroskopie. In 46. zasedání Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
 21. BÉBAROVÁ, Markéta, Júlia ŠATKOVÁ, Lucie ŠEDOVÁ, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Funkční dopad mutací T309I a R562S asociovaných se syndromem dlouhého QT typu 1. In 94. Fyziologické dny. 2018. ISSN 1804-4409.
 22. 2017

 23. ŠEDOVÁ, Lucie, Júlia ŠATKOVÁ, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK, Markéta BÉBAROVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Funkční důsledky mutace T309I v kanálu Kv7.1 asociované se syndromem dlouhého QT. In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 24. KUSHKEVYCH, Ivan, Monika VÍTĚZOVÁ, Pavla FEDROVÁ, Zora VOCHYANOVÁ, Lenka PARÁKOVÁ a Jan HOŠEK. Kinetic properties of growth of intestinal sulphate-reducing bacteria isolated from healthy mice and mice with ulcerative colitis. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2017, roč. 86, č. 4, s. 405-411. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201786040405.
 25. HOŠEK, Jan, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Petra KAUCKÁ, Ondřej PEŠ a Eva TÁBORSKÁ. The capability of minor quaternary benzophenanthridine alkaloids to inhibit TNF-alpha secretion and cyclooxygenase activity. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2017, roč. 86, č. 3, s. 223-230. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201786030223.
 26. BÉBAROVÁ, Markéta, Adam VEJMĚLEK, Jan HOŠEK, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. T309I-Kv7.1 mutation as a feasible founder LQT1 mutation: clinical, genetic and biophysical analysis. In 41st Meeting of European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2017. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/ehjci/eux142.
 27. 2016

 28. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Effect of ethanol and acetaldehyde at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current I-K1: Separate and combined effect. Journal of Physiology and Pharmacology. Krakow: Polish Physiological Society, 2016, roč. 67, č. 3, s. 339-351. ISSN 0867-5910.
 29. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2016, roč. 389, č. 10, s. 1049-1058. ISSN 0028-1298. doi:10.1007/s00210-016-1265-z.
 30. WANG, Limei, Angela LADURNER, Simone LATKOLIK, Stefan SCHWAIGER, Thomas LINDER, Jan HOŠEK, Veronika PALME, Nicole SCHILCHER, Ondřej POLANSKÝ, Elke H. HEISS, Herbert STANGL, Marko D. MIHOVILOVIC, Hermann STUPPNER, Verena M. DIRSCH a Atanas G. ATANASOV. Leoligin, the Major Lignan from Edelweiss (Leontopodium nivale subsp. alpinum), Promotes Cholesterol Efflux from THP-1 Macrophages. Journal of Natural Products. American Chemical Society, 2016. ISSN 0163-3864. doi:10.1021/acs.jnatprod.6b00227.
 31. BÉBAROVÁ, Markéta, Adam VEJMĚLEK, Jan HOŠEK, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. Mutace T309I jako možná „founder„ mutace syndromu dlouhého intervalu QT typu I. In 44. konference Komise experimentální kardiologie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 32. 2015

 33. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Effect of ethanol on inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine in rat atrial myocytes and on expressed Kir3.1/3.4 channels. In 39th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2015.
 34. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Ethanol and nicotine at clinically relevant concentrations affect acetylcholine-sensitive potassium current. In 20. konference patologické a klinické fyziologie. 2015. ISBN 978-80-260-7934-7.
 35. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv etanolu na konstitutivně aktivní složku draslíkového proudu citlivého na acetylcholin je srovnatelný u různých živočišných druhů. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
 36. 2014

 37. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ethanol affects inward rectifier potassium current in rat atrial myocytes and in expressed human Kir2.3 channels. In Physiology 2014. 2014.
 38. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ethanol at clinically relevant concentrations affects inward rectifier potassium currents, IK1 and IK(Ach), in rat atrial myocytes. In 38th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2014.
 39. 2012

 40. BABULA, Petr, Ondřej VODIČKA, Vojtěch ADAM, Marie KUMMEROVÁ, Ladislav HAVEL, Jan HOŠEK, Ivo PROVAZNÍK, Helena SKUTKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. Effect of fluoranthene on plant cell model: Tobacco BY-2 suspension culture. Environmental and Experimental Botany. Elsevier, 2012, roč. 78, č. 1, s. 117-126. ISSN 0098-8472. doi:10.1016/j.envexpbot.2011.12.024.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2023 03:45