Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. STROBACHOVÁ, Barbara. "Ready for school?" A constructivist view of school readiness. In "A new spirit in PCP: linking people, ideas & dreams" XIIIth European Personal Construct Association Conference 7th - 10th July, 2016 Galzignano Terme - Padua (Italy). 2016.

  2015

  1. STROBACHOVÁ, Barbara a Miroslav FILIP. School is our common world: a constructivist-phenomenological study of the construing of Roma pupils and their teacher. In David A. Winter, Nick Reed. The Wiley Handbook of Personal Contsruct Psychology. Chichester: Wiley, 2015. s. 383-396. ISBN 978-1-118-50831-2. doi:10.1002/9781118508275.ch31.

  2013

  1. STROBACHOVÁ, Barbara. MCA: Fenomenologický pohled na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. s. 86-104. pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4.

  2012

  1. STROBACHOVÁ, Barbara. Bariéry v edukaci romských žáků : Fenomenologický přístup v sociálně-pedagogickém výzkumu. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno: Paido, 2012. s. 51-69. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6.
  2. STROBACHOVÁ, Barbara. School and education in the life of Roma children – a constructivist-phenomenological study. In The 11th EPCA conference: Raising Constructivist Voices: anticipating 21st century challenges. 2012.
  3. STROBACHOVÁ, Barbara. Škola je náš společný svět : Fenomenologická analýza významu výpovědí romských dětí. In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS, 2012. s. 54- 66. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2.

  2010

  1. DENGLEROVÁ, Denisa a Barbara STROBACHOVÁ. Jak lépe rozpoznat bariéry ve vzdělávání u samotných sociálně znevýhodněných dětí aneb Psychosémantické metody jako alternativní psychologicko-pedagogické diagnostické metody. In Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 184-206, 22 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7.
  2. DENGLEROVÁ, Denisa a Barbara STROBACHOVÁ. Percepce jako složka inteligence v období počátku školní docházky. In Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 176-183, 7 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 17:20