Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování sociálních služeb jako příležitost pro rozvoj a růst. In Financování sociálních služeb, Hodonín, 21.3.2019. 2019.
 2. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování v Jihomoravském kraji : zkušenosti, přínosy, rizika. In Historie a vývoj sociálních služeb pro seniory a osoby zdravotně postižené. Kyjov. 2019.
 3. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Zdeňka DOHNALOVÁ a Jiří VANDER. Nástroje zjišťování spokojenosti klientů v domovech pro seniory – příspěvkových organizacích města. 1. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií MU. Institut pro sociální politiku a sociální práci., 2019. 29 s.
 4. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Služby sociální péče : aktuální výzvy a rizika. In Sociální péče ve městě Brně - trendy a priority. Statutární město Brno, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. 8.10.2019. 2019.
 5. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jan OUJESKÝ a Martin BRAUN. Směřování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 2019.
 6. 2018

 7. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Individuální plán poskytování služby jako možná forma podpory rodinných pečujících. In Individuální plánování v práci sociálního pracovníka. Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Brno, 29.5.2018. 2018.
 8. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Koordinace pomoci jako významný faktor podpory domácí péče. In Stárnout doma, v obci, v místě : sborník konference Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE. 1. vydání. Praha: Diakonie ČCE, 2018. s. 29-32. ISBN 978-80-87953-33-4.
 9. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Participace veřejnosti na rozhodování o sociálních službách na místní úrovni : význam, možnosti, překážky. In Komunitní plánování v obcích a jeho význam v současné době. Hodonín, 19.3.2018. 2018.
 10. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Profesionalizace sociální práce ve zdravotnictví : možnosti a limity. In XV. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 20. 9. 2018. 2018.
 11. 2017

 12. VÁLKOVÁ, Jana, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Blanka PLASOVÁ. Analýza situace rodin s předškolními dětmi a rodin se závislým seniorem z perspektivy rodin a klíčových aktérů v oblasti tvorby politik péče a poskytování služeb. Brno: FSS MU, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci, 2017. 63 s.
 13. PLASOVÁ, Blanka a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Balancing acts: Family care strategies and policy frameworks in the Czech Republic. In Tomáš Sirovátka and Jana Válková. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons form the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. s. 135-160. Sociology Series, Volume 17. ISBN 978-80-7325-424-7.
 14. VÁLKOVÁ, Jana a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Providing care services: strategies of key actors in childcare and elderlycare in the Czech Republic. In Tomáš Sirovátka and Jana Válková. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture/Masaryk University, 2017. s. 87-114. Sociology Series, Volume 17. ISBN 978-80-7325-424-7.
 15. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role terénních a ambulantních služeb při zajištění péče o seniora v domácím prostředí. In Inspekce kvality - Sociální práce - Práce s rodinou : Odborná konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Brno, 17.10.2017. 2017.
 16. PLASOVÁ, Blanka a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Strategie rodin i jednotlivců s potřebou zajištění péče a strategie aktérů, kteří služby péče o děti a seniory regulují, financují a poskytují. Zjištění z České republiky. In Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska. 2017.
 17. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Gábor SZÜDI, Jaroslava SZÜDI a Jana HAVLÍKOVÁ. The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia : national strategies and local outcomes. In Flavia Martinelli, Anneli Anttonen and Margitta Mätzke. Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. s. 239-258. New Horizons in Social Policy. ISBN 978-1-78643-210-0. doi:10.4337/9781786432117.
 18. SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7.
 19. 2016

 20. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 21. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Jana HAVLÍKOVÁ. Current Developments in Social Care Services for Older Adults in the Czech Republic: Trends Towards Deinstitutionalization and Marketization. Journal of Social Service Research. Taylor & Francis, 2016, roč. 42, č. 2, s. 180-198. ISSN 0148-8376. doi:10.1080/01488376.2015.1129014.
 22. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní práce jako součást role sociálních pracovníků na obcích: možnosti a limity. In Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc, 16.9. 2016, Caritas. 2016.
 23. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The social inclusion of family caregivers in the Czech elder care: possibilities and limits. In Social Inclusion and Equal Opportunities, Timisoara, 26-28 October 2016, Organized by West Univerzity of Timisoara (Romania) & Nord University (Norway). 2016.
 24. 2015

 25. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Celoživotní vzdělávání jako významný prvek soudobé sociální práce. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 43-49. ISBN 978-80-210-7940-3.
 26. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Celoživotní vzdělávání jako významný prvek soudobé sociální práce. In Konference k 25. výročí založení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě. 2015.
 27. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Jana HAVLÍKOVÁ. Demografické souvislosti. In Kateřina Kubalčíková a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. s. 13-17. ISBN 978-80-210-7864-2.
 28. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Péče o seniory v ČR : aktuální výzvy. In Služby péče o děti a seniory : národní worshop. 2015.
 29. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Pojetí stáří a potřeba pomoci v kontextu kritické gerontologie. In Kateřina Kubalčíková a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. s. 18-42. ISBN 978-80-210-7864-2.
 30. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální práce jako nástroj kritické gerontologie. In Kateřina Kubalčíková a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. s. 104-117. ISBN 978-80-210-7864-2.
 31. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Zdeňka DOHNALOVÁ. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. 129 s. ISBN 978-80-210-7864-2.
 32. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Zdeňka DOHNALOVÁ. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 129 s. ISBN 978-80-210-7864-2.
 33. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Jana HAVLÍKOVÁ. The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-80. ISSN 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2013.844681.
 34. 2014

 35. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Mezigenerační vztahy a solidarita z perspektivy sociálních služeb. In Komunitní plánování jako pla􀆞 orma pro rozvoj spolupráce, Znojmo. 2014.
 36. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Péče o seniora v domácím prostředí: role rodinných a profesionálních pečovatelů. In Rodinná politika v Jihomoravském kraji, Brno. 2014.
 37. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Posilování resilience sociálního pracovníka v kontextu komunitní sociální práce. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. s. 160-177, 17 s. In Monika Punová, Jitka Navrátilová a kol.Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. ISBN 978-80-210-7337-1.
 38. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 39. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1.
 40. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Jana HAVLÍKOVÁ. THE CURRENT DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES IN THE CARE OF THE OLDER PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC: DEINSTITUTIONALIZATION AND/OR MARKETIZATION? Brno, 2014. 17 s. COST IS 1102.
 41. HAVLÍKOVÁ, Jana a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. The regulatory trajectory and current organisational framework of social services and social care in the Czech Republic. Università di Reggio Calabria (Italy): COST Action IS1102‐ Social services, welfare state and places., 2014. 29 s. National and regional profiles series, paper No. 5. doi:10.12833/COSTIS1102WG1WP05.
 42. 2013

 43. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Deinstitucionalizace. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 248-249. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7.
 44. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Chráněné bydlení. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 419-420. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7.
 45. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 313-315. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7.
 46. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Long-term care of old person in the context of social services planning at the local level. In Marie Macková (ed.). Long Term Care of the Elderly. 1st. Brno: Marie Macková, University of Pardubice, Faculty of Health Stuides, 2013. s. 32-45. Long Term Care of the Elderly. ISBN 978-80-260-4057-6.
 47. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností Aktivní hráč, nebo přihlížející? Sociální práce/Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 13, č. 4, s. 54-65. ISSN 1213-6204.
 48. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Participativní přístup. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 106-108. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7.
 49. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Příspěvek na péči jako příklad inovace - důsledky pro klienty. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013.
 50. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013. 107 s. ISBN 978-80-7416-124-7.
 51. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Stacionáře. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 431-432. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7.
 52. HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Libor MUSIL. Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie. Fórum sociální politiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013, roč. 7, č. 6, s. 2-9, 9 s. ISSN 1802-5854.
 53. 2012

 54. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Plánování sociálních služeb a dostupnost adekvátní péče o seniory. In Sociální péče: Koncept dlouhodobé péče o seniory. Masarykova Univerzita. Lékařská fakulta. 2012.
 55. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti. In Rodina spojuje generace. Město Brno a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno. 2012.
 56. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 12, č. 4, s. 89-101. ISSN 1213-6204.
 57. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zhodnocení plánování sociálních služeb na Znojemsku. In Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska: III. konference. Centrum sociálních služeb Znojmo. 2012.
 58. 2011

 59. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Analýzy pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska. Setkání poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb. 2011.
 60. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, roč. 11, č. 3, s. 56-66. ISSN 1213-6204.
 61. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby na Znojemsku z pohledu zástupců obcí. In Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska. 2011.
 62. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The Standards for quality as the way to apply the active aging principles to the social services practice. An example of community care service. Journal of Gerontological Social Work. Timisoara, Rumunsko: West University of Timisoara, 2011, roč. 3, č. 3, s. 8-16. ISSN 2067-2721.
 63. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Jana HAVLÍKOVÁ. Towards Staying at Home: Could Domiciliary Services be a Possible Way? Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 3-16. ISSN 1213-6204.
 64. 2010

 65. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Jana HAVLÍKOVÁ. Current strategy of social services for the elderly in the Czech Republic: The domiciliary care - opportunities and risks. In European Population Conference 2010. 1-4 September 2010. Vienna, Austria. 2010.
 66. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Development and trends in social service policy and social work in the Czech Republic. International Week Erasmus. Iraklion, 9-11.6.2010. Technological Education Institute, Faculty of Health and Social Welfare, Department of Social Work. 2010.
 67. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování - cesta k aktivní roli klienta sociálních služeb. In Aktivní sociální začleňování v České republice. Network of Local Authority Observatiories on Active Inclusion. Magistrát města Brna. Brno, 9.11.2010. 2010.
 68. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Anna KRCHŇAVÁ. Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2010, roč. 10, č. 3, s. 110-121. ISSN 1213-6204.
 69. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The standards for quality as the way to apply the active aging principles to the social services pracitce. An example of community care service. In Active Ageing - A multidisciplinary challenge. International Conference on Gerontological Social Work. The West University of Timisoara. Faculty of Sociology and Psychology. Department of Social Work. Timisora, 19.-20.11.2010. 2010.
 70. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The standards for quality in social services in the Czech Republic: Towards active role of service's users. In Active Ageing - A multidisciplinary challenge. International Conference on Gerontological Social Work. The West University of Timisoara. Faculty of Sociology and Psychology. Department of Social Work.Timisora, 19.-20.11.2010. 2010.
 71. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zavádění standardů kvality jako zdroj dilemat při práci s klientem. In Etická dimenzia štandardizácie sociálnych služieb. Prešovská univerzita. Filozofická fakulta. Katedra sociálnej práce. Prešov, 19.-20.3.2010. 2010.
 72. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. In Plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 2010.
 73. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Změna role uživatele Pečovatelské služby - možnosti a překážky. In Senior Living 2010. Ledax. Pardubice, 9.-10.11. 2010. 2010.
 74. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Životní situace seniorů - uživatelů pečovatelské služby. In Sborník IV.. ročníku konference SENIOR LIVING. 1. vyd. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2010. s. 131-138. ISBN 978-80-254-6455-7.
 75. 2009

 76. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Community planning in the Czech Republic - with examples about services for elderly people. In International developments and trends in Social Policy and Social Work: challenges for social work professionals. 2009.
 77. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Deinstitutionalization of the social services for the elderly people in the Czech Republic. Journal of gerontological social work. Timisoara: West University of Timisoara, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 65-74. ISSN 2067-2721.
 78. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Libor MUSIL a Jana HAVLÍKOVÁ. Faktory ovlivňující přístup k zavádění Standardů kvality v azylových domech pro osoby bez přístřeší a důsledky pro praxi. 2009.
 79. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 14-19, 32 s. ISSN 1802-5854.
 80. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 85-96, 11 s. ISSN 1213-6204.
 81. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Senioři bez přístřeší jako specifická skupina uživatelů sociálních služeb. In Zborník abstraktov: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. 2009. ISBN 978-80-970121-5-1.
 82. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Senioři bez přístřeší jako specifická skupina uživatelů sociálních služeb. In Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. 2009.
 83. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The domiciliary service as the form of social inclusion fo the elderly people in the Czech Republic. In International Workshop on the Socio Economics of Ageing. Instituto Superior de Economia Gestato. 2009.
 84. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. User Involvement and Participation in Social Care: A Perspective from the Czech Republic. In Citizenship or Consumerism: User Involvement and Participation in Social Care. University of Kassel, Faculty of Social Work and Social Welfare. 2009.
 85. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. User-Involvement and Participation in social care: current experience from Czech social services. In International Workshop 2009: User Involvement and Participation in Social Care. Universität Kassel, Fachbereich Sozialwesen, Institute für Sozialpolitik und Organisation Sozialer Dienste. 2009.
 86. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Životní situace seniorů - uživatelů pečovatelské služby. In SENIOR LIVING 2009. 2009.
 87. 2008

 88. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore, 2008. s. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4.
 89. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Pečovatelská služba: Dilemata práce s klientem a překážky zavádění Standardů kvality. In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: Kurz v gerontosociologii. 2008.
 90. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti: Jak v praxi spolupracují a jak mohou spolupracovat stoupenci různých pojetí sociální práce? 2008.
 91. 2007

 92. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. Praha: VÚPSV Praha, 2007. 68 s. Transformace sociálních služeb. ISBN 978-80-87007-56-3.
 93. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Olga HUBÍKOVÁ. Závěrečná zpráva z výzkumu posyktovatelů sociálnícb služeb v městě Brně. 2007.
 94. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zpětná vazba účastníků projektu - poskytovatelů sociálních služeb. 2007.
 95. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu Senioři. 2007.
 96. 2006

 97. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Magdaléna ČERNÁ. Komunitní plán sociálních služeb v Brně má být hotov v roce 2007. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 30-32. ISSN 1213-624.
 98. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Kvalifiakční potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Praha: VÚPSV, 2006. 136 s. ISBN 80-87007-41-7.
 99. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. In Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování. Brno: Občanská poradna Brno, 2006. s. 22-24.
 100. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. In Bydlení pro seniory. 1. vyd. Brno: Vydavatelství ERA, 2006. s. 21-26. ISBN 80-7366-057-1.
 101. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané organizaci OSS. Průběžná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. ISBN 80-87007-22-0.
 102. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova universita, VÚPSV, 2006. s. 112-116, 8 s. ISBN 80-87007-29-8.
 103. 2005

 104. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Chráněné bydlení - možnost sociálního začleňování seniorů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 140-143, 3 s. ISSN 1213-6204.
 105. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. VÚPS Praha, pracoviště Brno: VÚPS Praha, pracoviště Brno, 2005.
 106. 2004

 107. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 3/2004, č. 7, s. 305-319. ISSN 1369-1457.
 108. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmasof work with clients? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 305 - 319, 14 s. ISSN 1369-1457.
 109. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 35-48. ISSN 1213-6204.
 110. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v Pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2/2004, č. 2, s. 31-46. ISSN 1213-6204.
 111. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové přístupy k sociálním službám pro seniory. In Bydlení seniorů: zkušenosti-perspektivy-tendence. 1. vyd. Brno: VUT, Fakulta architektury, 2004. s. 4-6. ISBN 80-214-2591-1.
 112. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Politika sociálních služeb a podpora autonomie ve stáří. In Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF Ostravská univerzita, 2004. s. 221-227. ISBN 80-7326-026-3.
 113. 2002

 114. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. Sociální politika. Praha: MPSV ČR, 2002, roč. 28, 7-8, s. 14-18. ISSN 0049-0962.
 115. 2001

 116. KUBALČÍKOVÁ, Kateřína. Private partners in Social Insurance-Chapter Czech republic. In Privat Partners in Social Insurance. Leuven: ASSC!, 2001. s. 207-210. ISBN 90-77041-01-X.
 117. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory v městě Brně a jejich rozvoj. Brno: Magistrát města Brna, 2001. Studie.
 118. 2000

 119. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Služby pro seniory závislé na pomoci jiné osoby. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 165-173. ISSN 1212-365X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 5. 2021 15:41