Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Martin KOMÍNEK. Přínos ANTI VEGF v léčbě choroidální neovaskulární membrány u dětí. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 2. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Přínos ANTI-VEGF v léčbě choroidální neovaskulární mebrány )CNV) u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 39-44. ISSN 1213-1032.
 3. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Pavel DIBLÍK, Johana GLEZGOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Jan ŠACH a Daniel AUTRATA. Uveální melanom u 15leté dívky. Kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 77, č. 2, s. 94-100. ISSN 1211-9059.
 4. 2019

 5. SIWÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 6. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. White dot syndromes. In 15 th International Ocular Inflammation society Kaohsiung, Tchaiwan. 2019.
 7. 2018

 8. MATUŠKOVÁ, Veronika, Vladimír Josef BALCAR, Naim A. KHAN, Ondřej BONCZEK, Laura EWERLINGOVÁ, Tomáš ZEMAN, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Omar ŠERÝ. CD36 gene is associated with intraocular pressure elevation after intravitreal application of anti-VEGF agents in patients with age-related macular degeneration: Implications for the safety of the therapy. Ophthalmic Genetics. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, roč. 39, č. 1, s. 4-10. ISSN 1381-6810. doi:10.1080/13816810.2017.1326508.
 9. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Michal UHER. Half-Fluence Photodynamic Therapy for Chronic Central Serous Chorioretinopathy: Predisposing Factors for Visual Acuity Outcomes. SEMINARS IN OPHTHALMOLOGY. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2018, roč. 33, č. 5, s. 690-699. ISSN 0882-0538. doi:10.1080/08820538.2017.1416414.
 10. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
 11. NEUGEBAUEROVÁ, Tereza, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Sekundární glaukom po perforačním poranění s kovovým tělískem.Kazuistika. 2018. ISBN 978-80-906874-1-7.
 12. RYBÁROVÁ, Natália, Markéta ZEMANOVÁ, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Marek MICHALEC, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Tectonic penetrating keratoplasty in a patient with ichthyosis. 2018. doi:1116&type=poster&paperid=29864.
 13. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. White dot syndromy. In 19. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN. 2018. ISBN 978-80-244-5290-6.
 14. 2017

 15. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Kateřina ŠENKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Rudolf AUTRATA. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 16. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Idiopatická retinální vaskulitida - kazuistika. In XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2017. ISBN 978-80-906205-6-8.
 17. 2016

 18. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. L'utilisation du laser Nd YAG pour le traitement de l'occlusion de la branche de l'artére centrale de la rétine. Journal Francais d'Ophtalmologie. Issy-les-Moulineaux: Masson Editeur, 2016, roč. 39, č. 5, s. "e115"-"e117", 3 s. ISSN 0181-5512. doi:10.1016/j.jfo.2015.04.027.
 19. MATUŠKOVÁ, Veronika, J. LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marek MICHALEC, Z. KASL a Eva VLKOVÁ. Použití optické koherenční tomografie u roztroušené sklerózy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 33-40. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201633.
 20. DOŠKOVÁ, Hana, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Miloš ŠTEFFL a Pavla HORŇÁČKOVÁ. Táhli, táhli a (skoro) vytáhnout nemohli... 1. vydání. Ústí nad Labem: BOS org., 2016. s. 55-222. ISBN 978-80-87562-56-7.
 21. 2014

 22. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky pseudo-syndrómu Fostera Kennedyho. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 6, s. 242-247. ISSN 1211-9059.
 23. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky syndrómu Fostera Kennedyho - kazuistika. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
 24. MATUŠKOVÁ, Veronika a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Využití ANTI VEGF preparátů a PDT v léčbě retinálního juxtapapilárního hemangiomu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 5, s. 196-200. ISSN 1211-9059.
 25. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Využití NdYAG laseru v terapii embolizace centrální retinální tepny. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
 26. 2013

 27. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Kontracepce a oční trombembolické příhody. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 69, č. 2, s. 87-90. ISSN 1211-9059.
 28. MATUŠKOVÁ, Veronika a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Využití anti VEGF a PDT v léčbě retinálního hemangiomu. 2013. s. 62. ISBN 978-80-905115-4-5.
 29. 2012

 30. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ, Veronika MATUŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií s verteporfinem - dlouhodobé výsledky. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 3, s. 98-101. ISSN 1211-9059.
 31. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Náš přístup k léčbě centrální serózní chorioretinopatie. In Sborník prací 13. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012. s. 59-60. ISBN 978-80-244-3027-0.
 32. KOLÁŘ, Petr, Drahomíra VÍŽDOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Veronika MATUŠKOVÁ. Naše zkušenosti s chirurgií epiretinálních membrán. In Sborník prací 13. Vejdovského olommouckého vědeckého dne. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012. s. 48-49. ISBN 978-80-244-3027-0.
 33. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Využití fotodynamické terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 4, s. 131-134. ISSN 1211-9059.
 34. 2011

 35. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Fotodynamická terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán. In In Sborník 11. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 2011. ISBN 978-8024-42-4.
 36. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Využití fotodynamické terapie s verteporfinem v léčbě centrální serózní chorioretinopatie. In Česká vitreoretinální společnost. In Sborník XI. kongresu ČVRS Mikulov 2011. Praha: Česká vitreoretinální společnost, 2011. s. 38 - 39. ISBN 978-80-260-1080-7.
 37. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Využití fotodynamické terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán. In Česká vitreoretinální společnost. Sborník XI. kongresu ČVRS Mikulov 2011, 1. vydání. Praha: Česká vitreoretinální společnost, 2011. s. 40 - 41. ISBN 978-80-260-1080-7.
 38. 2010

 39. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Fotodynamická terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán. In In Sborník 11. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 2010. ISBN 978-80-244-2727-0.
 40. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Lucentis v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. In Univerzita Palackého Olomouc. Sborník 11. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2010. s. 18-19. ISBN 978-80-244-2256-5.
 41. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Macugen v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. In Sborník 11. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 2010. ISBN 978-80-244-2256-5.
 42. MATUŠKOVÁ, Veronika a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Možnost léčby oboustranného makulárního edeému bez anti VEGF léčby. In Časopis Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Nakladatelství Olympia, 2010, roč. 66, č. 1, s. 30-35, 66s. ISSN 1211-9059.
 43. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Photodynamic therapy in treatment of postinflammatory choriodal neovascular membranes. In Euretina Society. Euretina Congress, Paris September 2010, Scientific Poster. Paris: Euretina Society, 2010.
 44. MATUŠKOVÁ, Veronika, Radoslava UHMANNOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. The discus nervi optici lacuna (pit) – a case report. In Euretina Congress, Paris. Paris: Euretina Society, 2010.
 45. MATUŠKOVÁ, Veronika a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Využití intravitreální aplikace ranibizumabu v léčbě pozánětlivých neovaskulárních membrán – kazuistické sdělení. In Časopis Česká a slovenská oftalmologie. Praha, 2010, roč. 2/2010, č. 2, s. 89-91, 96 s. ISSN 1211-9059.
 46. 2009

 47. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Fotodynamická terapie u pozánětlivých a myopických neovaskulárních membrán. In In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 2009. ISBN 978-80-254-5321-6.
 48. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Petr KOLÁŘ, Barbora HOLUBCOVÁ a Radoslava UHMANNOVÁ. Intravitreální aplikace bevacizumabu v léčbě makulárního edému po uzávěru retinální žíly. In In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 2009. ISBN 978-80-254-5321-6.
 49. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika MATUŠKOVÁ. Kombinovaná léčba v léčbě retinální angiomatózní proliferace (Macugen a PDT s Visudynem). In Sborník 10. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 52-52, 58 s. ISBN 978-80-244-2256-5.
 50. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika POLANSKÁ. Lucentis v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. In Sborník 5. bilaterálního Česko-Slovenského oftalmologického sympózia. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 58-58, 87 s. ISBN 978-80-244-2313-5.
 51. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika MATUŠKOVÁ. Lucentis v léčbě vlhké formy VPMD. In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2009. s. 58-59, 145 s. ISBN 978-80-254-5321-6.
 52. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika MATUŠKOVÁ. Lucentis v léčbě vlhké formy VPMD, první zkušenosti. In Sborník 10. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 50-50, 58 s. ISBN 978-80-244-2256-5.
 53. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika MATUŠKOVÁ. Pegaptanib (Macugen) v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, 1,5 leté zkušenosti. In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 1.vydání. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2009. s. 61-61, 145 s. ISBN 978-80-254-5321-6.
 54. 2008

 55. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika POLANSKÁ. Fotodynamická terapie v léčbě klasických neovaskulárních membrán – naše zkušenosti. In In Sborník abstrakt XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 2008. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6.
 56. POLANSKÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Petr KOLÁŘ. Intravitreální aplikace léčiv- zkušenosti z našeho pracoviště. In Sborník abstrakt VIII. Kongresu ČVRS. 2008. ISBN 978-80-86618-06-7.
 57. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Hana DOŠKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Kniha: Věkem podmíněná makulární degenerace, kapitola: Zvětšovací pomůcky. In Kniha: Věkem Podmíněná makulární degenerace. Praha: Grada, 2008. s. 139 - 144, 5 s. 1. vydání. ISBN 978-80-247-2605-2.
 58. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Veronika POLANSKÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Kombinovaná léčba (anti-VEGF+PDT) v léčbě retinální angiomatózní proliferace. In Sborník abstrakt VIII. Kongresu ČVRS. 2008. ISBN 978-80-86618-06-7.
 59. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Macugen v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. In Sborník abstrakt VIII. Kongresu ČVRS. 2008. ISBN 978-80-86618-06-7.
 60. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika POLANSKÁ. Pegaptabib v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace- jednoleté zkušenosti. In Sborník abstrakt XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 2008. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2008. s. 21-22, 124 s. ISBN 978-80-87009-53-6.
 61. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela a Eva VLKOVÁ. Using of 25Gauge Instrumentarium in Anterior Segment Surgery. Praha: European Vitreoretinal Society, 2008.
 62. 2007

 63. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Využití 25G instrumentária při řešení sekundární katarakty u různých typů IOL. In In: Sborník abstrakt XV.výročního sjezdu ČOS, Brno. 2007. ISBN 978-80-87086-01-8.
 64. 2006

 65. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Collamerová nitrooční čočka - čtyřleté sledované období. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. Plzeň: Euroverlag s.r.o. Plzeň,, 2006. s. 47-47. ISBN 80-7177-97.
 66. GIRGLE, Radek, Igor VÍCHA, Monika HORÁČKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Petr KOLÁŘ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. M. Eales /kazuistika/. In In: Sborník abstrakt XIV. výročního sjezdu ČOS, Plzeň. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2006. s. 120-121, 144 s. ISBN 80-7177-974-1.
 67. 2005

 68. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Pooperační použití Milvella Perfect Capsule TM v prevenci sekundární katarakty. In 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium, Poděbrady 22.-24.9.2005. In Sborník abstrakt. Hradec Králové: Nucleus, 2005. s. 86-86. ISBN 80-862-2573-9.
 69. KOLÁŘ, Petr, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Radiální neurotomie optiku u kmenové okluze véna centralis retinae (kazuistiky). Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 61/2005, č. 5, s. 321-329. ISSN 1211-9059.
 70. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Zornicový dilatátor Milvella Perfect Pupil v chirurgii katarakty. In 3. Bilaterální česko-slovenské oftalmolgické sympozium, Poděbrady 22.-24.9.2005. Hradec Králové: Nucleus, 2005. s. 27-27. ISBN 80-862-2573-9.
 71. 2001

 72. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Extrakce kovových CNT cestou PPV. In In: Sborník abstrakt 1. česko-slovenského bilaterálního sympózia oftalmologů v Luhačovicích. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2001. s. 50-51, 88 s. ISBN 80-238-7193-5.
 73. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Klinický přínos akrylické IOL se 7 mm optikou. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Brno: Česká oftalmologická společnost, 2001. s. 13-14, 200 s. ISBN 80-7262-123-8.
 74. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Korekce afakické aniridie stenopeickou PC IOL. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Praha: Galén, 2001. s. 116-117, 200 s. ISBN 80-7262-123-8.
 75. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Korelace vstupní perforace a výsledného umístění cizího nitroočního tělesa v oku. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Brno: Česká oftalmologická společnost, 2001. s. 70-269. ISBN 80-7262-123-8.
 76. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Operace katarakty na oku se silikonovým olejem. In In: Kniha abstrakt 9. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Brně. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2001. s. 92-93, 200 s. ISBN 80-7262-123-8.
 77. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Proliferativní forma sekundární katarakty po předchozí Nd YAG laserové kapsulotomii. In In: Sborník abstrakt 1. česko-slovenského bilaterálního sympózia oftalmologů v Luhačovicích. Praha: Česká a slovenská oftalmologická společnost, 2001. s. 30-31, 88 s. ISBN 80-238-7193-5.
 78. 2000

 79. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Chirurgické řešení proliferativní formy sekundární katarakty. In In: Sborník prací VIII. Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Plzni. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2000. s. 134-135, 166 s. ISBN 80-7262-066-5.
 80. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. VISIONFLEX Sofcryl Diab 7 – první akrylická IOL se 7 mm optikou. In In: Sborník prací VIII. Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Plzni. Praha: Česká oftalmologická společnost, 2000. s. 126-127, 166 s. ISBN 80-7262-066-5.
 81. 1999

 82. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Lenka SCHOŘÍKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Zuzana UHMANNOVÁ. Dva případy sympatické oftalmie – kazuistické sdělení. In Sborník prací VII. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Ústí nad Labem. První. Praha: Galén, 1999. s. 154-154. ISBN 80-7262-01.
 83. DOŠKOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Jednoroční zkušenosti s akrylickou nitrooční čočkou VISIONFLEX A 100. In Galén. In: Sborník prací VII. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Ústí nad Labem. Praha: Česká oftalmologická společnost, 1999. s. 38-39, 154 s. ISBN 80-7262-011-8.
 84. 1998

 85. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka SCHOŘÍKOVÁ. Klinické výsledky implantací různých typů akrylátových one piece IOL. In Galén. In: Sborník prací Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Hradci Králové. Praha: Čeká oftalmologická společnost, 1998. 144 s. ISBN 80-902501-9-X.
 86. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Jitka SVAČINOVÁ. Nitrooční kontaktní čočka. In Galén. In: Sborník prací Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Hradci Králové. Praha: Česká oftalmologická společnost, 1998. s. 134-135, 144 s. ISBN 80-902501-9-X.
 87. VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka SCHOŘÍKOVÁ. One nebo three piece silikonové nitrooční čočky. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti Hradec Králové 18.-19. září 1998. První vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 1998. s. 54. ISBN 80-902501-9-X.
 88. VLKOVÁ, Eva, Zuzana HLINOMAZOVÁ, H DOŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Výsledky implantací endokapsulárních distančních prstenců. In Galén. In: Sborník prací Výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Hradci Králové. Praha: Česká oftalmologická společnost, 1998. s. 134-135, 144 s. ISBN 80-902501-9-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 05:50